Märke för huvudskyddsombud i Transport
Close
Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda hur fler ska vilja engagera sig som skyddsombud.
Close

”Skyddsombuden behöver fackligt stöd för sitt uppdrag”

Skyddsombud. I våras varnade Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig för ”falska skyddsombud som utses av arbetsgivare för att runda facket”. Nu ska Arbetsmiljöverket utreda åtgärder för att fler ska engagera sig som skyddsombud. Något krav på att ombuden ska tillhöra facket finns inte.

Martin Miljeteig. Foto: Lilly Hallberg
Martin Miljeteig. Foto: Lilly Hallberg

– Att myndigheter samarbetar med arbetsgivare och fack är ju alltid positivt. Men den här utredningen låter som ett rent beställningsverk från Sverigedemokraterna. De har ju varit väldigt tydliga med att de vill koppla bort facket från uppdraget som skyddsombud, säger arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig.

Bakgrunden till utredningen som regeringen beställt från Arbetsmiljöverket (AV) är att allt fler anställda i dag jobbar på arbetsplatser där det saknas skyddsombud. En oroande utveckling, anser regeringen som vill se ”förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ eller liknande” som kan leda till att fler vill axla rollen som skyddsombud.

Vad  är det som gör att människor inte engagerar sig som skyddsombud? Den frågan vill regeringen särskilt analysera. I uppdraget ingår också att:

  • Så långt som möjligt redovisa hur många skyddsombud det finns i Sverige och hur utvecklingen har sett ut över tid.
  • Göra en jämförelse mellan relevanta branscher, med en uppdelning av kvinnor och män.
  • Föra en dialog med arbetsgivare, fackförbund och andra samhällsaktörer om frågan.

Till AV framhåller regeringen skyddsombudens viktiga roll när det gäller att ”skapa säkra och trygga arbetsplatser” och på ett tidigt stadium identifiera risker i arbetsmiljön. Så långt instämmer Transport och fackföreningsrörelsen. Det är fortsättningen i uppdraget som rört upp känslorna inom fackförbunden.

Det har lett till att de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco i ett gemensamt öppet brev till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg lyft fram betydelsen av att skyddsombuden har fackligt stöd och utses av fackförbunden.

Skyddsombud samverkar

Regeringen framför att skyddsombuden ska företräda alla som jobbar på en arbetsplats ”oavsett om skyddsombuden respektive arbetstagarna har en facklig tillhörighet eller inte”. Men Martin Miljeteig vänder sig mot att regeringen nu ”blandar sig i” det arbetsmiljöarbete som hittills skötts av parterna. Han betonar att dagens skyddsombud företräder alla anställda som omfattas av ett kollektivavtal, oavsett om de är medlemmar i facket eller inte.

– Att påstå något annat är sakfel. Enligt gällande lagstiftning leder och fördelar arbetsgivaren arbetet. Det är en långtgående rätt att påverka arbetet. Skyddsombud finns bland annat för att skapa en gemensam plattform att samverka utifrån i arbetsmiljöfrågor. Ombuden utses av facken för att skapa en balans mellan arbetsgivare och fack, säger han.

Skyddsombuden behöver ha fackligt och även juridiskt stöd för att våga utföra sitt uppdrag, framhåller Miljeteig.

– Börjar arbetsgivaren själv utse skyddsombud rubbas maktbalansen, till arbetsgivarens fördel. Det skulle leda till sämre arbetsmiljö och kraftigt ökande psykosociala problem på landets arbetsplatser. Vi har haft skyddsombud som hotats bara för att de velat företräda sina arbetskamrater. Företag har omplacerat eller till och med velat köpa ut ombud som kämpat för en bättre arbetsmiljö.

Falska skyddsombud är Transportarbetareförbundets egen benämning på skyddsombud, som av arbetsgivare ensidigt utsetts till att hantera arbetsmiljön.

– En person som passar arbetsgivaren och inte säger emot. Vi har upptäckt ett antal fall där skyddsombuden inte har utsetts enligt arbetsmiljölagen utan falskt av arbetsgivaren. Och vi har flera fall varje år om hindrande av skyddsombud, säger Martin Miljeteig.

Om kollektivavtal aldrig har funnits på en arbetsplats har de anställda möjlighet att utse ett skyddsombud. Men har företaget tecknat avtal så ska fackförbundet kopplas in och genomföra val, enligt arbetsmiljölagen. Finns kollektivavtal, men inget lokalt skyddsombud, är det i stället Transports regionala skyddsombud från en lokalavdelning som träder in på ett företag.

Miljeteig tror det blir svårt för Arbetsmiljöverket att utreda något som myndigheten är ”dåligt insatt i”.

– Det vore bättre om myndigheten fick i uppdrag att samarbeta mer med parterna, för att försöka förhindra att så många blir skadade eller till och med dör på arbetet som i dag, Vi har en ganska konstant stab av skyddsombud i Transport och vi behöver varken SD:s eller regeringens hjälp för att rekrytera fler.

Att det generellt blivit svårare att få anställda att engagera sig som skyddsombud har samma orsaker som att engagemanget minskat inom i föreningslivet, menar Martin Miljeteig.

– Det är ganska många olika bitar som ska gå ihop i livspusslet. Ibland vill man ta uppdraget, men lyckas inte få ihop det. Fast, som sagt, för vår del är det ingen stor skillnad i engagemanget jämfört med tidigare.

”Arbetsgivarens lakej”

Transportarbetarens enkät inför förra valet visade att flera av de borgerliga partierna vill frikoppla skyddsombuden från facket. Svenskt Näringsliv stödjer också detta. I en intervju i tidningen Arbetet har Jimmy Åkesson sagt att det är väldigt svårt att vara regionalt skyddsombud om man inte tillhör det socialdemokratiska partiet.

– Ren lögn, hävdar Miljeteig. Vi har demokratiska och kvalitetssäkrade processer för hur vi utser skyddsombud och det finns ingen politisk piska att man ska vara med i S för att bli vald.

Skyddsombudens roll har stötts och blötts i flera utredningar. Förra hösten presenterades en statlig utredning, som beställts av den S-ledda regeringen. Utredarens slutsats var att regionala skyddsombud borde få tillträde även till arbetsplatser som har eller brukar ha kollektivavtal. I dag krävs att företagen har minst en facklig medlem för att ombudet ska släppas in.

Fackliga ledare inom LO har i skarpa ordalag kritiserat regeringens uppdrag. Ändå står det inte uttryckligen att skyddsombud inte ska kunna utses av fackklubbar. På Byggnads hemsida säger förbundsordförande Johan Lindholm:

– Att ens påskina att man gör det här för arbetstagarnas skull är en direkt ohederlig täckmantel för vad man egentligen vill åstadkomma. Det här är en trojansk häst vars enda syfte är att försvaga arbetstagarnas inflytande på sina arbetsplatser.

Till Arbetet säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson:

– Ett skyddsombud utan fackets stöd är rökt. Du blir arbetsgivarens lakej. Då har arbetskamraterna förlorat allt, då har vi skyddsombud som ägs av arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket ska redovisa sin utredning om skyddsombuden senast den 30 april 2024.

Tät Stockholmstrafik, tunga fordon och privatbilister.

”Sänkta dieselpriser hindrar övergång till biodrivmedel”

Klimat. HVO100 är ett förnybart alternativ till diesel och spelar en viktig roll när det gäller att öka användningen av förnybara drivmedel, minska utsläppen och nå upp till Sveriges klimatmål. Men regeringens sänkning av priserna på diesel och bensin hindrar övergången till gröna drivmedel.

En gul Svevia-lastbil.

Riksrevisionen: Missade mål i bildandet av Svevia

Anläggning. Svevia och Infranord bildades för att öka konkurrensen och sänka priserna i anläggningsbranschen. Det lyckades inte helt, enligt en ny granskning från Riksrevisionen.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrera nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svenska Flygbranschen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.

Hallå där!
Anders Palmqvist från Transport avd 12 tar ekomot LOs Kulturpris från Susanna Gideonsson, avgående LO-ordförande. Foto: Lars Forsstedt

Anders Palmqvist

… på Transports Malmöavdelning 12 som på LO:s kongress fick ta emot ett av årets kulturpris för arbetet med arbetsplatsbibliotek och boklådor på medlemmarnas arbetsplatser. Hur var det?

Johan Lindholm, ordförande LO. Foto: LO.

Johan Lindholm är ny ordförande för LO

LO-kongress. Byggnads ordförande Johan Lindholm är ny LO-ordförande. Han valdes av enig kongress efter det att valbredningens kandidat drog tillbaka sin kandidatur dagen innan LO-kongressen startade.

Mer extremväder i form av översvämningar, värmeböljor, stormar och jordskred är att vänta i klimatkrisens spår. Förberedelser pågår på olika håll i samhället, men hur rustar sig landets åkerier?

Planerar åkerierna för extremväder?

Åkeri. Snökaos med lastbilar som fastnar i långa motorvägsköer, köldsmockor och värmeböljor, översvämningar, jordskred och stormar. Mer extremväder är att vänta på grund av klimatkrisen. Hur rustar sig transportföretagen för att möta hårdare väder?

”Jag tycker om ge service och har stor respekt för äldre och funktionshindrade personer”, säger Serpil Tumer.

Serpil skolade om sig till omsorgschaufför

Taxi. Serpil Tumer har jobbat som frisör, städerska, undersköterska, barnskötare och på dagverksamhet för funktionshindrade barn. Arbetsförmedlingen tipsade om en utbildning och nu har hon både taxiförarlegitimation och jobb – inom serviceresor.

Kabinpersonal på Norwegian, AAP Aviation och Eurowings har startat klubbar inom Transport.

Kabinpersonal har startat tre nya klubbar

Flyg. Tre nya klubbar har bildats sedan ett antal kabinanställda, flygvärdinnor och flygvärdar, lämnade fackförbundet Unionen och gick över till Transportarbetareförbundet. De nya medlemmarna jobbar vid flygbolagen AAP Aviation, Eurowings och Norwegian.

Teslas verkstad i Segeltorp. Foto: Lilly Hallberg

Tesla-konflikten utökas

Konflikt. Den andra maj varslade Unionen om en sympatiblockad mot Tesla. Knappt två veckor efter det meddelade Seko att de utökar brevbärar-blockaden mot företaget.

Emil Bärtas fick vänta i veckor på ett friande blodprov – under tiden var han avstängd från jobbet utan lön.

Veckors väntan på friande blodprov

Åkeri. Lastbilschauffören Emil Bärtas stoppades av polis som misstänkte drograttfylla. Trots att urinprovet var negativt fick han tillbaka körkortet först tre veckor senare och kunde återgå till jobbet. Både Emil och facket är i dag kritiska till processen.

Sedlar

Miljoner till taxichaufförer efter lönekoll

Taxi. Drygt 2 miljoner kronor i lönetillägg för en rad taximedlemmar i Transport och nästan 1,3 miljoner i skadestånd till förbundet. Det blev resultatet när facket kollade upp lönerna och förhandlade med arbetsgivarna på tre olika taxibolag i landet.

Lars Mikaelsson är Transports förbundssekreterare sedan 2017. Foto: Pernilla Ahlsén

LO-kongress i fyra dagar

LO-kongress. Under pingsthelgen ska 350 kongressombud från hela landet och från alla medlemsförbund inom LO fatta beslut om 280 motioner och välja ny ledning inom LO. Transport är representerade med 15 kongressombud och har skrivit ett tiotal motioner till kongressen.