Märke för huvudskyddsombud i Transport
Close
Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda hur fler ska vilja engagera sig som skyddsombud.
Close

”Skyddsombuden behöver fackligt stöd för sitt uppdrag”

Skyddsombud. I våras varnade Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig för ”falska skyddsombud som utses av arbetsgivare för att runda facket”. Nu ska Arbetsmiljöverket utreda åtgärder för att fler ska engagera sig som skyddsombud. Något krav på att ombuden ska tillhöra facket finns inte.

Martin Miljeteig. Foto: Lilly Hallberg
Martin Miljeteig. Foto: Lilly Hallberg

– Att myndigheter samarbetar med arbetsgivare och fack är ju alltid positivt. Men den här utredningen låter som ett rent beställningsverk från Sverigedemokraterna. De har ju varit väldigt tydliga med att de vill koppla bort facket från uppdraget som skyddsombud, säger arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig.

Bakgrunden till utredningen som regeringen beställt från Arbetsmiljöverket (AV) är att allt fler anställda i dag jobbar på arbetsplatser där det saknas skyddsombud. En oroande utveckling, anser regeringen som vill se ”förslag på åtgärder, tillvägagångssätt, initiativ eller liknande” som kan leda till att fler vill axla rollen som skyddsombud.

Vad  är det som gör att människor inte engagerar sig som skyddsombud? Den frågan vill regeringen särskilt analysera. I uppdraget ingår också att:

  • Så långt som möjligt redovisa hur många skyddsombud det finns i Sverige och hur utvecklingen har sett ut över tid.
  • Göra en jämförelse mellan relevanta branscher, med en uppdelning av kvinnor och män.
  • Föra en dialog med arbetsgivare, fackförbund och andra samhällsaktörer om frågan.

Till AV framhåller regeringen skyddsombudens viktiga roll när det gäller att ”skapa säkra och trygga arbetsplatser” och på ett tidigt stadium identifiera risker i arbetsmiljön. Så långt instämmer Transport och fackföreningsrörelsen. Det är fortsättningen i uppdraget som rört upp känslorna inom fackförbunden.

Det har lett till att de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco i ett gemensamt öppet brev till biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg lyft fram betydelsen av att skyddsombuden har fackligt stöd och utses av fackförbunden.

Skyddsombud samverkar

Regeringen framför att skyddsombuden ska företräda alla som jobbar på en arbetsplats ”oavsett om skyddsombuden respektive arbetstagarna har en facklig tillhörighet eller inte”. Men Martin Miljeteig vänder sig mot att regeringen nu ”blandar sig i” det arbetsmiljöarbete som hittills skötts av parterna. Han betonar att dagens skyddsombud företräder alla anställda som omfattas av ett kollektivavtal, oavsett om de är medlemmar i facket eller inte.

– Att påstå något annat är sakfel. Enligt gällande lagstiftning leder och fördelar arbetsgivaren arbetet. Det är en långtgående rätt att påverka arbetet. Skyddsombud finns bland annat för att skapa en gemensam plattform att samverka utifrån i arbetsmiljöfrågor. Ombuden utses av facken för att skapa en balans mellan arbetsgivare och fack, säger han.

Skyddsombuden behöver ha fackligt och även juridiskt stöd för att våga utföra sitt uppdrag, framhåller Miljeteig.

– Börjar arbetsgivaren själv utse skyddsombud rubbas maktbalansen, till arbetsgivarens fördel. Det skulle leda till sämre arbetsmiljö och kraftigt ökande psykosociala problem på landets arbetsplatser. Vi har haft skyddsombud som hotats bara för att de velat företräda sina arbetskamrater. Företag har omplacerat eller till och med velat köpa ut ombud som kämpat för en bättre arbetsmiljö.

Falska skyddsombud är Transportarbetareförbundets egen benämning på skyddsombud, som av arbetsgivare ensidigt utsetts till att hantera arbetsmiljön.

– En person som passar arbetsgivaren och inte säger emot. Vi har upptäckt ett antal fall där skyddsombuden inte har utsetts enligt arbetsmiljölagen utan falskt av arbetsgivaren. Och vi har flera fall varje år om hindrande av skyddsombud, säger Martin Miljeteig.

Om kollektivavtal aldrig har funnits på en arbetsplats har de anställda möjlighet att utse ett skyddsombud. Men har företaget tecknat avtal så ska fackförbundet kopplas in och genomföra val, enligt arbetsmiljölagen. Finns kollektivavtal, men inget lokalt skyddsombud, är det i stället Transports regionala skyddsombud från en lokalavdelning som träder in på ett företag.

Miljeteig tror det blir svårt för Arbetsmiljöverket att utreda något som myndigheten är ”dåligt insatt i”.

– Det vore bättre om myndigheten fick i uppdrag att samarbeta mer med parterna, för att försöka förhindra att så många blir skadade eller till och med dör på arbetet som i dag, Vi har en ganska konstant stab av skyddsombud i Transport och vi behöver varken SD:s eller regeringens hjälp för att rekrytera fler.

Att det generellt blivit svårare att få anställda att engagera sig som skyddsombud har samma orsaker som att engagemanget minskat inom i föreningslivet, menar Martin Miljeteig.

– Det är ganska många olika bitar som ska gå ihop i livspusslet. Ibland vill man ta uppdraget, men lyckas inte få ihop det. Fast, som sagt, för vår del är det ingen stor skillnad i engagemanget jämfört med tidigare.

”Arbetsgivarens lakej”

Transportarbetarens enkät inför förra valet visade att flera av de borgerliga partierna vill frikoppla skyddsombuden från facket. Svenskt Näringsliv stödjer också detta. I en intervju i tidningen Arbetet har Jimmy Åkesson sagt att det är väldigt svårt att vara regionalt skyddsombud om man inte tillhör det socialdemokratiska partiet.

– Ren lögn, hävdar Miljeteig. Vi har demokratiska och kvalitetssäkrade processer för hur vi utser skyddsombud och det finns ingen politisk piska att man ska vara med i S för att bli vald.

Skyddsombudens roll har stötts och blötts i flera utredningar. Förra hösten presenterades en statlig utredning, som beställts av den S-ledda regeringen. Utredarens slutsats var att regionala skyddsombud borde få tillträde även till arbetsplatser som har eller brukar ha kollektivavtal. I dag krävs att företagen har minst en facklig medlem för att ombudet ska släppas in.

Fackliga ledare inom LO har i skarpa ordalag kritiserat regeringens uppdrag. Ändå står det inte uttryckligen att skyddsombud inte ska kunna utses av fackklubbar. På Byggnads hemsida säger förbundsordförande Johan Lindholm:

– Att ens påskina att man gör det här för arbetstagarnas skull är en direkt ohederlig täckmantel för vad man egentligen vill åstadkomma. Det här är en trojansk häst vars enda syfte är att försvaga arbetstagarnas inflytande på sina arbetsplatser.

Till Arbetet säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson:

– Ett skyddsombud utan fackets stöd är rökt. Du blir arbetsgivarens lakej. Då har arbetskamraterna förlorat allt, då har vi skyddsombud som ägs av arbetsgivaren.

Arbetsmiljöverket ska redovisa sin utredning om skyddsombuden senast den 30 april 2024.

Strejken på Tesla

Norskt fack varslar om Tesla-bojkott

Konflikt. Nu ger sig Norge in i Tesla-konflikten och stoppar Tesla-bilar att komma in i landet. Stoppet träder i kraft den 20 december. Danska 3F har tidigare varslat om ett liknande stopp som träder i kraft 14 dagar efter varslet som las den 5 december.

LO: Det krävs för rättvis klimatomställning

Klimat. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig. För att den ska bli rättvis krävs en ny politik och krafttag från både fack och arbetsgivarförbund. Det är slutsatsen i en ny LO-rapport med konkreta förslag på hur det ska gå till.

Strejken på Tesla

Danska transportfacket varslar om stopp för Tesla-transporter

Danmarks största fackförbund 3F har tidigare uttalat sitt stöd, men tar nu steget in i Teslakonflikten. Facket varslar om att hamnarbetare och chaufförer i Danmark, om 14 dagar räknat från nu, inte kommer att ta emot eller transportera Teslabilar till Sverige.

Vinterdäcken är generellt okej på tunga fordon

Åkeri. Kraven på vinterdäck för tunga fordon över 3,5 ton behöver inte skärpas ytterligare. Dagens regelverk räcker gott och väl. Den slutsatsen drar forskningsinstitutet VTI och Transportstyrelsen i en utredning, gjord på uppdrag av regeringen.

Strejken på Tesla

Europeiska transportfack sluter upp i Tesla-konflikten

Konflikt. ”Konflikten med Tesla är inte bara en kamp om arbetsvillkoren för svenska arbetare utan också en avgörande kamp för rätten till kollektivavtal i stort”. Nu ger Europeiska Transportarbetarefederationen, som representerar 4 miljoner transportarbetare, sitt stöd till de svenska facken.

34,5 meters ekipage – nu är de här

Åkeri. Från och med i dag, den 1 december, får 34,5 meter långa lastbilar köra på vissa vägsträckor. Enligt Trafikverket det leda till minskade utsläpp.

Kontroller avslöjar utbrett fusk bland matbudsföretag

Matbud. Nio av tio kontrollerade företag som erbjuder matleveranser måste betala mer skatt. Skatteverkets riktade insats har upptäckt oredovisade intäkter, momsfusk och bristande bokföring – och utnyttjande av människor.

Här sugs fartyg in

Hamn. Kappelskärs hamn är först i landet med att använda automatisk förtöjning med vakuumplattor. Att fartygen förtöjs med jättelika sugproppar i stället för trossar ska göra arbetet säkrare och effektivare.

Ojämlik vägstandard orsak till olycksrisk

Trafik. Risken att dö i olyckor på vägarna är betydligt högre i skogslänen i norr än i södra delen av landet. Kvaliteten på vägarna har avgörande betydelse, visar en ny rapport.

Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Mörk trend i trafiken

Trafik. Dödsolyckorna på vägarna fortsätter att öka. Under årets nio första månader omkom 194 personer i trafiken, visar statistik från Transportstyrelsen. Även i november har antalet olyckor legat högt, flera med yrkesförare inblandande.

Lönebidrag och nystartsjobb – en fuskfabrik

Lönebidrag. En granskning av subventionerade anställningar som lönebidrag och nystartsjobb visar på flera brister. Arbetsförmedlingen har svårt att kontrollera löner på arbetsplatser utan kollektivavtal, och trots omfattande bidragsfusk döms knappt någon alls.

Populärt soundtrack stoppas i Teslabilar

Konflikt. Musikerförbundet ansluter sig till de fackförbund som, likt Transport, vidtar sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i kampen för att förmå Tesla att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Strejken på Tesla
Jimmy Åsberg den första blockaddagen i Södertälje, en av de fyra hamnar som togs ut i första blockadvågen. Foto: Lilly Hallberg

Brett stöd i Tesla-konflikt

Konflikt. Sympatiåtgärderna blir allt fler – 40 nordiska transportförbund står nu bakom IF Metall i konflikten om rätten till kollektivavtal. Från klockan 12 i dag gäller Transports utökade blockad mot Tesla i alla svenska hamnar.

”På en död planet finns inga jobb”

Klimat. Tjänstemannafacket Vision har som första fackförbund infört klimatombud – ett nytt fackligt uppdrag på landets arbetsplatser. Det går ut på att minska en verksamhets klimatavtryck och påverka arbetsgivaren att värna om miljön och minska utsläppen.