Totalt ska cirka 450 kollektivavtal omförhandlas på den svenska arbetsmarknaden i år. Sammanlagt omfattar det omkring 2,2 miljoner anställda. Transport förhandlar 26 olika kollektivavtal.

Här är de avtal som Svenska Transportarbetareförbundet hittills har träffat under avtalsrörelsen 2023:

Den 6 april, på skärtorsdagen, skrev Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund under det största av de kollektivavtal facket äger: Transportavtalet, med bärgningsavtalet inkluderat från och med i år. Transportavtalet ger löneökningar på upp till drygt 9 procent, fördelat på två år och gäller 1 april 2023 – 31 mars 2025.
Läs mer om Transportavtalet.

21 april: Bensin- och garageavtal 1 maj 2023 – 30 april 2025 tecknat med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Ger löneökningar på upp till 7,9 procent fördelat på två år där höjningarna görs den 1 maj i år respektive den 1 maj 2024.
Läs mer om Bensin- och garageavtalet. 

21 april: Avtal tecknat med Sobona. Dels flygplatsavtal, dels vatten- och miljöavtal som båda gäller 1 april 2023 – 31 mars 2025 och ger löneökningar på 7,4 procent fördelat i två omgångar.
Läs mer om Vatten- och miljöavtalet och avtalet för kommunala flygplatser. 

28 april: Hamnavtal 1 maj 2023 – 30 april 2025, som ger löneökning med 7,83 procent fördelat på två år, tecknat med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.
Läs mer om Hamn- och stuveriavtalet.

8 maj: Depåavtal 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Kollektivavtal som ger löneökningar på upp till 9, 05 procent fördelat på två år. Dels genom höjning av tarifflöner, dels genom fördelning av lokal pott.
Läs mer om Depåavtalet.

8 maj: Flygtankningsavtal för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Ger löneökningar på upp till 11,1 procent fördelat på två år, dels genom höjning av tarifflön, dels genom fördelning av lokal pott.
Läs mer om Flygtankningsavtalet.

9 maj: Miljöavtal 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Löneökningar på upp till 8,58 procent fördelat på två år.
Läs mer om Miljöarbetareavtalet.

10 maj: Taxiavtalet-telefonister 1 juni 2023 – 31 maj 2025 tecknat med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Ger löneökningar på upp till 8,7 procent fördelat på två år.
Läs mer om Taxiavtalet – telefonister.

16 maj: Tidningsdistributörsavtalet 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Medieföretagen. Ger löneökningar på upp till 7,4 procent fördelat på två år.
Läs mer om Tidningsdistributörsavtalet. 

23 maj: Bemanningsavtal tecknat mellan LO-förbunden och Kompetensföretagen som gäller 1 maj 2023 – 30 april 2025. Löneökning vid heltid 1 350 kronor år ett, 717 kronor år två.
Läs mer om Bemanningsavtalet. 

1 juni: Gummiverkstadsavtalet tecknat med Motorbranschens Arbetsgivareförbund den 30 maj 2023. Gäller löper under tiden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Under perioden höjs lönerna med upp till 8,83 procent.
Läs mer om Gummiverkstadsavtalet.

2 juni. Transport och Foodora tecknar nytt avtal för matbud som cyklar och kör moped. Garantilön höjs rejält.
Läs mer om avtalet här.

22 juni. Bilvårdsanläggningar har nytt avtal som tecknats mellan Transport och Fremia. Avtalsperioden är två år och gäller från 1 maj 2023 till 30 april 2025. Löneökningarna och tilläggen följer Bensin- och garageavtalet med ökningar mellan 939 kronor och 1355 kronor per månad från och med den 1 maj 2023. Från och med 1 maj 2024 höjs lönerna mellan 860 kronor och 1117 kronor per månad.
Läs mer om Bilvårdsavtalet (Fremia).

30 juni. Bevaknings- och säkerhetsavtalet. Svenska Transportarbetareförbundet och Almega Säkerhetsföretagen har via medling kommit överens om ett nytt Bevaknings- och säkerhetsavtal. Avtalet är tvåårigt och ger  upp till cirka 7,6 procent under avtalsperioden.
Läs mer om Bevaknings- och säkerhetsavtalet.

7 juli: Utlandsavtalet. Avtalet ger 7,4 procent och har en avtalsperiod på två år. Avtalet tecknades mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund den 6 juli.
Läs mer om Utlandsavtalet.

7 juli: Bilvårdspersonal anställda vid biluthyrningsföretag. Transport och Almega har tecknat ett tvåårigt avtal för anställda på biluthyrningsföretag. Nivån på löneökningen totalt över 24-månadersperioden ligger på 7,4 procent.
Läs mer om Bilvårdsavtalet (Almega). 

30 augusti: Taxi- och färdtjänstförare. Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund har tecknat ett 26 månader långt avtal för taxi- och färdtjänstförare. För förare med 4 år i branschen höjs månadslönerna med sammanlagt 2 380 kronor under avtalsperioden.
Läs mer om Taxiföraravtalet.

Den 21 september: Samhalls-avtalet. Nytt avtal tecknas för anställda på Samhall efter en överenskommelse mellan Transport, de andra sju avtalsbärande LO-förbunden och arbetsgivarparten Fremia. Grundlönen för Samhall-anställda höjs med 1 020 kronor från 1 oktober 2023.. Nästa år kommer lönen att höjas med 931 kronor från den 1 oktober.
Läs mer om Samhallsavtalet. 

Den 28 september: Hyrverksavtalet. Nytt avtal tecknades för limousinchaufförer och andra som går under avtalet för hyrverk. Avtalet sträcker sig från och med den 1 juni 2023 till den 31 maj 2025. Det motsvarar en höjning med 1 219 kronor på månadslönerna det första året och en 1 021 kronors höjning det andra.
Läs mer om Hyrverksavtalet.

Den 6 oktober: Bussbranschavtalet för beställningstrafik. Det nya avtalet gäller från och med den 1 oktober och två år framåt. Sammanlagt höjs lönerna med 7,4 procent.
Läs mer om Bussbranschavtalet.

Den 11 oktober. Tre olika flygavtal klara. Avtalen gäller från och med 1 oktober och två år framåt. Läs mer om riksavtalet för civilflyg här, mer om avtalet för fraktflyg här och mer om avtalet för flygmekaniker här.

Den 6 november: Flygtekniker med typcertifikat, avtal för 1 november 2023 – 31 oktober 2025 tecknat med Svensk Flygteknikerförening (SFF) och Svenska Flygranschen. Läs mer om flygteknikeravtalet här.