Totalt ska cirka 450 kollektivavtal omförhandlas på den svenska arbetsmarknaden i år. Sammanlagt omfattar det omkring 2,2 miljoner anställda. Transport förhandlar 26 olika kollektivavtal.

Här är de avtal som Svenska Transportarbetareförbundet hittills har träffat under avtalsrörelsen 2023:

Den 6 april, på skärtorsdagen, skrev Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund under det största av de kollektivavtal facket äger: Transportavtalet, med bärgningsavtalet inkluderat från och med i år. Transportavtalet ger löneökningar på upp till drygt 9 procent, fördelat på två år och gäller 1 april 2023 – 31 mars 2025.
Läs mer om Transportavtalet.

21 april: Bensin- och garageavtal 1 maj 2023 – 30 april 2025 tecknat med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Ger löneökningar på upp till 7,9 procent fördelat på två år där höjningarna görs den 1 maj i år respektive den 1 maj 2024.
Läs mer om Bensin- och garageavtalet. 

21 april: Avtal tecknat med Sobona. Dels flygplatsavtal, dels vatten- och miljöavtal som båda gäller 1 april 2023 – 31 mars 2025 och ger löneökningar på 7,4 procent fördelat i två omgångar.
Läs mer om Vatten- och miljöavtalet och avtalet för kommunala flygplatser. 

28 april: Hamnavtal 1 maj 2023 – 30 april 2025, som ger löneökning med 7,83 procent fördelat på två år, tecknat med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.
Läs mer om Hamn- och stuveriavtalet.

8 maj: Depåavtal 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Kollektivavtal som ger löneökningar på upp till 9, 05 procent fördelat på två år. Dels genom höjning av tarifflöner, dels genom fördelning av lokal pott.
Läs mer om Depåavtalet.

8 maj: Flygtankningsavtal för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Ger löneökningar på upp till 11,1 procent fördelat på två år, dels genom höjning av tarifflön, dels genom fördelning av lokal pott.
Läs mer om Flygtankningsavtalet.

9 maj: Miljöavtal 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Löneökningar på upp till 8,58 procent fördelat på två år.
Läs mer om Miljöarbetareavtalet.

10 maj: Taxiavtalet-telefonister 1 juni 2023 – 31 maj 2025 tecknat med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Ger löneökningar på upp till 8,7 procent fördelat på två år.
Läs mer om Taxiavtalet – telefonister.

16 maj: Tidningsdistributörsavtalet 1 april 2023 – 31 mars 2025 tecknat med Medieföretagen. Ger löneökningar på upp till 7,4 procent fördelat på två år.
Läs mer om Tidningsdistributörsavtalet. 

23 maj: Bemanningsavtal tecknat mellan LO-förbunden och Kompetensföretagen som gäller 1 maj 2023 – 30 april 2025. Löneökning vid heltid 1 350 kronor år ett, 717 kronor år två.
Läs mer om Bemanningsavtalet. 

1 juni 2023: Gummiverkstadsavtalet tecknat med Motorbranschens Arbetsgivareförbund den 30 maj 2023. Gäller löper under tiden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Under perioden höjs lönerna med upp till 8,83 procent.
Läs mer om Gummiverkstadsavtalet.