Fråga om löner och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar eller något annat. Transports ombudsmän och andra experter svarar. För snabbt och personligt svar kan du ringa Transport på direkten på 010-480 30 00. Observera att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella.

Löner & avtal

Får jag fler semesterdagar när jag blir äldre?

2023-01-09 Hur ser semesterrätten ut hos er i gummiverkstädernas avtal? Har man inte rätt att få fler antal semesterdagar vartefter man blir äldre, vilket finns i de flesta andras fackliga avtal?
Sofia
Svar:

Tyvärr inte. Lyft det gärna på ett fackmöte. Genom klubben eller sektionen på avdelningen kan man driva frågor som lyfts upp under en avtalsrörelse.

Transport på direkten

Ledigt för att fira min 50-årsdag

2023-01-09 Jag undrar vad avtalet säger om betald ledighet i samband med sin 50-årsdag? Och om den inträffar när man är ledig har man då rätt till betald ledighet någon annan dag?
Magnus
Svar:

Nu utgår jag från Transportavtalet och många av våra avtal liknar varandra. För att få ett helt korrekt svar om ditt avtal hör gärna av dig till oss på Transport på direkten eller ställ frågan på vår chatt.

I Transportavtalet står det ”Egen 50-årsdag” under permission. Permission innebär generellt ”kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag”. Svaret på din fråga är nej då det gäller egen 50-årsdag. Är du ledig den dagen permissionen infaller så kan du inte få permission en annan dag.

Transport på direkten

Behåller jag löneklassen om jag byter bransch?

2023-01-09 Jag har jobbat som bussförare under några år och arbetat upp mig inom löneklasserna. Jag undrar nu om den tiden (löneklassen) kan tillgodoses även vid lönesättning som lastbilsförare, om jag tar lastbilsbehörighet och börjar köra som lastbilsförare
Rolf
Svar:

Tyvärr inte. Bussbranschen är en sak och åkeribranschen en annan när det gäller att kunna tillgodoräkna sig erfarenhet för löneplacering. Däremot skulle jag ta upp det under anställningsintervjun och se vad det kan ge.

Transport på direkten

Om ob-tillägg

2023-01-09 Under vilka tider gäller ob-tilläggen?
Peter
Svar:

Jag gör antagandet att vi pratar om Transportavtalet. Om inte det stämmer, ring gärna Transport på direkten eller ställ frågan på vår chatt.

Enkelt obekvämlighetstillägg

 • Måndag–fredag: 00.00–06.00.
 • Måndag–fredag: 18.00–24.00.
 • Midsommarafton: 00.00–12.00.
 • Jul- och nyårsafton, om de inte infaller på en lördag: 00.00–12.00.

Kvalificerat obekvämlighetstillägg

 • Lördagar: 00.00–24.00.
 • Midsommarafton: 12.00–24.00.
 • Jul- och nyårsafton, om de inte infaller på en lördag: 12.00–24.00.
 • Sön- och helgdagar: 00.00–24.00.
Transport på direkten

Kan jag ansöka om de 10 procenten i efterhand?

2022-12-01 Jag är föräldraledig just nu och undrar över de här 10 procenten jag får från jobbet. Kan jag ansöka om dem sedan i efterhand? Räknas det 180 dagar på raken eller enbart de dagar jag tar ut föräldrapenning på? Ska man spara tills man tar ut fler dagar i veckan för att få ut mer pengar?
Victoria
Svar:

Vid föräldraledighet kan du ha rätt till föräldrapenningtillägg på upp till 10 procent av din vanliga lön om det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Du kan få ersättning för en sammanhängande ledighetsperiod. Du behöver inte vara föräldraledig alla dagar under perioden utan kan ta ut ledigheten så som du och din arbetsgivare blir överens om.

Tänk på att söka om ersättning för perioden med flest föräldralediga dagar (föräldrapenningdagar från Försäkringskassan) om du planerar att dela upp din föräldraledighet i flera perioder.

Det är därför viktigt att du gör en plan för hur du vill lägga ut hela din föräldraledighet innan du söker, så att du vet vilken period och vilka dagar du ska söka för. När du planerat och också pratat ihop dig med din arbetsgivare gör du en anmälan hos Afa Försäkring.

Du kan bara göra en anmälan, så se till att få med all den planerade ledigheten i perioden. Anmälan ska göras inom 5,5 år efter ditt barns födelse/adoption.

När du ansöker om föräldrapenningtillägg hos Afa Försäkring ser de till att du också blir anmäld till den så kallade premiebefrielseförsäkringen.

Det gör att du inte går miste om några avtalspensionsinsättningar på grund av att du varit föräldraledig.

Pia Edvall, försäkringsansvarig, Transport

Premiekomp för lastbilsförare

2022-12-01 Jag undrar vad premiekompen ligger på för lastbilsförare.
Sofie
Svar:

Premiekompensationen för förare är 2–7 kronor per timme, beroende på tid i yrket, arbetsuppgifter och var i landet du arbetar. För mer detaljerad information kontaktar du din fackklubb eller din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Löneavdrag vid allergisk reaktion

2022-11-02 Jag fick en hemsk allergisk reaktion mitt i tolvtimmarspass, så jag meddelade gruppledaren att jag mådde jättedåligt och måste hem och vila, vilket jag också sedan gjorde. Men de gjorde avdrag på hela halvan av passet, det vill säga cirka 6 timmar à 170 kronor. Är det inte 20 pro-cent enligt karensavdraget? Eller hur går det till i en sådan här situation?
Ghalib
Svar:

6 § i lag om sjuklön säger bland annat:

”Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Avdraget ska motsvara 20 procent av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka.”

Avdraget ska således motsvara 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka i genomsnitt. I ditt fall innebär det att för att avdraget à sex timmar ska vara korrekt, ska du ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 30 timmar i veckan.

Huruvida storleken på avdraget 170 kronor per timme är korrekt går inte att avgöra utifrån den tillgängliga informationen. Vill du undersöka saken närmare får du ta hjälp av din fackklubb på arbetsplatsen. Har ni ingen fackklubb där kan du vända dig till din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Får jag högre lön med nytt ansvar?

2022-11-02 Jag har en fråga kring ställföreträdande gruppledare. Har jag rätt till högre timlön då jag byter arbetsuppgifter mot vad jag tidigare haft/gjort? Jag arbetar som terminalarbetare på ett lager. Med mitt nya ansvar kommer då vara att jag först och främst tar hand om inleveranser, var man ska lagerlägga det, hitta plats och så vidare. Sedan ska jag också ansvara för utleveranser, alltså skriva ut ordrar och ta hand om personalen. Det jag helst vill veta är om jag har rätt att kräva högre timlön. Vi har kollektivavtal inom Transport på vårt företag.
Sasja
Svar:

Arbete på terminaler omfattas av transportavtalet. Ställföreträdande gruppledare är inte en befattning, som finns i transportavtalet. Däremot finns en befattning, som kallas gruppledare. Är man gruppledare ska man ha ett tillägg à 14,15 kronor per avlönad timme i Stockholm och Göteborg och 14,10 kronor per avlönad timme i övriga landet.

Rent allmänt är vår rekommendation att man alltid, innan man tar på sig mer ansvar, ska ta upp frågan om ytterligare ersättning motsvarande det tillkommande ansvaret. Det är ofta mycket svårare att erhålla bättre villkor om man tar upp det i efterhand. Oftast finns där inget hinder för anställd och arbetsgivare att komma överens om bättre lön och villkor än villkoren i det centrala avtalet. Om man blir det ska man dessutom alltid se till att få skriftligt på överenskommelsen med arbetsgivaren.

Där kan finnas skäl att utreda förhållandena närmare på plats. För att göra det bör du ta kontakt med fackklubben på arbetsplatsen. Saknas fackklubb vänder du dig till avdelningen.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Tungtillägg för flyttgubbar?

2022-09-30 Vi bär en hel del gymutrustning i vårt arbete, allt från 200 till 500 kilo. Jag undrar om vi som personal har rätt till någon form av tungtillägg eller risktillägg?
Jerker
Svar:

Nej det finns inget tungtilllägg/risktillägg i transportavtalet.

Jag föreslår att du kontaktar ert regionala skyddsombud för att höra om er arbetsmiljö stämmer överens med vad Arbetsmiljöverket säger ska gälla, och för att se till att ni har de tekniska hjälpmedel som behövs. Hälsa bör inte mätas i pengar.

Kontaktuppgifter till din lokala avdelning hittar du på www.transport.se.

Klicka på den avdelning som ligger i närheten av arbetsorten. Där hittar du information och kontaktuppgifter till de ombudsmän som tolkar kollektivavtalen – och till de regionala skyddsombuden.

Khan, Transport på direkten

Arbetstid och rast

2022-09-30 Arbetsgivarna har ändrat längden på våra arbetspass. Förut jobbade vi från 17.30–5.30 utan inlagd rast. Nu har de ändrat så att vi ska jobba från 17.00–5.30 men nu är det även 60 minuters rast inlagd. Är det okej att ändra?
Theodor
Svar:

Arbetsgivaren får ändra på schemat. Rast innebär att du kan lägga av dig all utrustning, gå ut utan att behöva vara nåbar. Detta då det är skillnad på måltidsuppehåll och rast.

Ändringen måste meddelas i förtid. Hur lång tid innan beror på vilket schema du har och var du befinner dig i det. Rasten ska vara tidsangiven och får ej ändras. Det vill säga klockslag, och antalet minuter inte får ändras från dag till dag.

Har du fler frågor gällande rast samt schemaläggning på din arbetsplats, ta kontakt med din lokala ombudsman.

Khan, Transport på direkten

Kan jag få hjälp även utan kollektivavtal?

2022-09-09 Min arbetsgivare har sagt att företaget har kollektivavtal med Transport. Han har även skrivit att det finns ett sådant i vårt anställningskontrakt. Men han har flera gånger, som jag ser det, brutit mot avtalet och då visade det sig att han inte alls har kollektivavtal med Transport. Kan jag ändå få hjälp av er om jag är medlem?
Håkan
Svar:

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal ska du be facket ta det samtalet med arbetsgivaren.

Har arbetsgivaren angett i anställningskontraktet att man har ett kollektivavtal och inte har det ska man kontakta sin lokala ombudsman omedelbart. Ha anställningskontraktet tillgängligt när du gör det.

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal så kan vi som fackförbund hjälpa till med det som står i lagen, till exempel LAS eller arbetsmiljölagen. Vi kan också hjälpa till med det som står skrivet i anställningskontraktet. I medlemskapet får du också inkomstförsäkring och hemförsäkring.

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar hand om alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet. Inte minst pensionsvillkor och försäkringar.

När man inte har kollektivavtal finns det vissa frågor som man måste ställa till arbetsgivaren:

 •  Finns tjänstepension? Pensionssystemet bygger på att man har allmän pension (vilket man får om man arbetar och betalar skatt), tjänstepension (som betalas av arbetsgivaren till en pensionsförsäkring) samt ett privat pensionssparande. Om du arbetar utan tjänstepension kommer det att påverka vad du får utbetalt när du pensioneras.

 

 • Hur ser lönehöjning ut, vad baseras den på och hur ofta sker det?

 

 • Har du rätt till övertids- och ob-ersättning? Utan kollektivavtal eller reglering i anställningsavtalet behöver arbetsgivaren inte betala extra ersättning till den som till exempel arbetar mer än 40 timmar en vecka.

 

 • Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid.

 

 • Har du rätt till extra ersättning vid föräldraledighet? Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan.

 

 • Har du rätt till extra ersättning vid sjukdom? Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan.

 

 • Vad händer om du blir arbetslös? Det är vanligt att kollektivavtal innehåller omställningsavtal, som ett utökat skydd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan exempelvis handla om att man får vidareutbilda sig på arbetsgivarens bekostnad för att undvika arbetslöshet.

 

 • Har du rätt till restidsersättning och traktamente? Om inte reglering finns betalas ingen extra ersättning för detta.

 

 • Vilka försäkringar följer av anställningen? Ibland finns till kollektivavtalet lösningar för bland annat grupplivförsäkring och personskadeförsäkring.
Transport på direkten (TPD)

Uppsägningsavtal för anställning

2022-09-09 Jag ska säga upp mig för jag har fått ett nytt jobb. Nu vill jag göra det på rätt sätt. Hur ska jag göra det korrekt? Jag hittar inte något avtal där det står hur jag ska göra.
Petri
Svar:

Har du en tillsvidareanställning är uppsägningstiden inom våra avtal en månad, om du som arbetstagare säger upp dig.

Om det finns ett undantag så ska det stå på anställningskontraktet. Om du är medlem så kontakta gärna den lokala ombudsmannen för att gå igenom kontraktet för att se om det finns ett undantag.

Du kan behöva styrka att du har sagt upp dig, därför rekommenderar vi att du gör det skriftligt.

Khan, Transport på direkten (TPD)

Mer för mertid?

2022-03-29 Jag undrar hur mertid egentligen fungerar. Jag har varit hemma och vabbat flera dagar denna månad. Sedan hoppade jag in extra en dag under en helg, då jag egentligen skulle vara ledig och inte är schemalagt på. Jobbar på åkeri (som har transportavtalet). Jag frågade chefen om mertid för extrajobbet, men fick till svar att eftersom jag inte kommit upp i mina ordinarie timmar var det inte aktuellt, jag hade ju varit borta då mina barn var sjuka. Stämmer det? Jag jobbade ju en söndag.
Tess
Svar:

Om du har en heltidsanställning i företaget så är det inte mertid du ska ha om du går ut och jobbar den söndagen. Då ska du ha ordinarie timlön samt övertidsersättning och kvalificerad ob för de jobbade timmarna.

Är du deltidsanställd så blir skillnaden att det inte utgår övertidsersättning, utan du får mertid. Det vill säga timlönen plus kvalificerad ob för den arbetade tiden.

Att du har varit hemma med sjuka barn spelar ingen roll, det ska räknas som arbetad tid.

Är du medlem i Transport så kontakta din lokalavdelning, de kan hjälpa dig i frågan om det behövs.

Om du har en heltidsanställning i företaget så är det inte mertid du ska ha om du går ut och jobbar den söndagen. Då ska du ha ordinarie timlön samt övertidsersättning och kvalificerad ob för de jobbade timmarna. Är du deltidsanställd så blir skillnaden att det inte utgår övertidsersättning, utan du får mertid. Det vill säga timlönen plus kvalificerad ob för den arbetade tiden. Att du har varit hemma med sjuka barn spelar ingen roll, det ska räknas som arbetad tid. Är du medlem i Transport så kontakta din lokalavdelning, de kan hjälpa dig i frågan om det behövs.

Betalt för restid?

2022-02-28 Hej! Jag kör lastbil inom byggbranschen. Mitt bekymmer är att jag har en timmes körning från åkeriet till bygget. Min chef vill inte betala för den tiden på två timmar per dag. Ordinarie arbetstid på bygget är 8,5 timmar men jag jobbar i praktiken 10,5 timmar per dag. Min chef hävdar att jag kan få ersättning för mertid för dessa två timmar per dag. Men jag är fast anställd och jobbar 40 timmar i veckan. Hur funkar det egentligen?
Kalle
Svar:

Hej Kalle! Din chef har fel.

Du ska ha betalt för all tid du står till din arbetsgivares förfogande, inte bara körningen till och från bygget utan även för- och efter­arbete såsom kontroll före körning, tankning, tvätt av bil och så vidare.

Du har även rätt till ett schema som motsvarar ditt anställningsmått. Sedan är all arbetad tid utanför schemat att räkna som övertid och ska ersättas därefter.

Kontakta din lokalavdelning så hjälper de dig.

Hej Kalle! Din chef har fel. Du ska ha betalt för all tid du står till din arbetsgivares förfogande, inte bara körningen till och från bygget utan även för- och efter­arbete såsom kontroll före körning, tankning, tvätt av bil och så vidare. Du har även rätt till ett schema som motsvarar ditt anställningsmått. Sedan är all arbetad tid utanför schemat att räkna som övertid och ska ersättas därefter. Kontakta din lokalavdelning så hjälper de dig.

Extra ersättning för extrajobb?

Extra ersättning för extrajobb? 2022-02-28 Hej! Jag jobbar som lastbilschaufför och har en tjänst på 67 procent där min arbetstid är schema­lagd till 53,33 timmar varannan vecka. Vad gäller när jag jobbar extra under övriga (ej schemalagda) veckor? Har jag rätt till mertids­ersättning till exempel och i så fall hur beräknas den? För tidigare perioder då jag jobbat extra under mina ej schemalagda veckor så har enbart timlön betalats ut för de timmarna. Stämmer detta eller har jag rätt till någon extra ersättning utöver vanlig timlön? Tack på förhand!
R.U.
Svar:

Ersättning för tid upp till 100 procent (heltid) ersätts med aktuell timlön, premiekompensation och i förekommande fall eventuell ob-ersättning. Tid utöver heltid ersätts (förutom med nu nämnd lön, premiekomp och ob-ersättning) även med övertidsersättning som är ett tillägg på 50 procent av aktuell grundlön.

Niclas Sandström, ombudsman avdelning 11 Gästrikland/Norra Uppland

Okej köra in chaufför på lager?

2022-01-28 Om min körning blir inställd på grund av att det är röd dag, får arbetsgivaren ge mig annat jobb som terminalarbetare – eller med att städa lastbilar – fast de anställt mig som chaufför? Min anställning är ju inte som terminalarbetare, utan just som chaufför. Det känns också fel att bara vissa chaufförer får ledigt på röda dagar, men inte jag. Jag jobbar i snitt 40 timmar i veckan, men ibland kan det bli lite mer än 40 timmar också.
Hassan
Svar:

Arbetsgivaren kan beordra dig till att utföra övertidsarbete för sin egen räkning, men inte utan ditt samtycke beordra dig att utföra arbete åt en annan arbetsgivare.

Om du är prov/tillsvidareanställd har du rätt till helglön ifall du skulle ha arbetat på en helgdag när den infaller mellan måndag till lördag. Om arbetsgivaren beordrar ut dig på arbete på en helgdag, till exempel julafton, så har du förutom rätt till att bibehålla grundlönen, extra timlön, övertidsersättning, kvalificerad ob och premiekompensation.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport med ansvar för transportavtalet

Hur många timmar har en arbetsmånad?

2022-01-05 Jag undrar vad månadslönen, dagtidsjobb, ligger på för en nyutbildad grusbilschaufför. Jag undrar också hur många timmar per månad den är beräknad på då? En fråga till: Har man rätt till övertid om man jobbar längre än vad ens avtal säger, även om det inte är så mycket varje dag? (Säg att man ska sluta vid 15.30 men att jobbet drar över så man flera gånger i veckan är klar först senare. Även om det inte är så mycket, kanske bara en kvart eller halvtimme.)
Nyutbildad chaufför
Svar:

Månadslönen i Transportavtalet är 27 545 kronor. Månadslönen beräknas på 174 timmar.

För en heltidsanställd utgår alltid övertid vid arbete utöver ens ordinarie schema.

Olov Wiklund och Veronika Ökvist, ombudsmän avdelning 26 Norrbotten

Lön under läkarbesök?

2022-01-05 Jag undrar vad som gäller när man har läkartid. Ger kollektivavtalet mig rätt till läkarbesök på betald arbetstid? Har tid för en röntgenundersökning den här månaden och jag kommer troligen att missa hela arbetsdagen då jag kör budbil. Betyder det att jag går miste om en hel dags lön?
Budet
Svar:

Du har rätt till permission (betald ledighet) vid förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Du har även rätt till permission om du har en remiss av företagsläkare eller, om sådan inte finns, annan av arbetsgivaren godkänd läkare. Den anställde får besöka sjukvårdsinrättning vid högst tre tillfällen per kalenderår.

Rör det sig om arbetsrelaterad skada gäller inte begränsningen om högst tre tillfällen efter remiss enligt ovan.

Jan Lendin, ombudsman avdelning 55 Bohuslän / Dalsland

Okej lön för däckmontör?

2021-11-29 Hej! Jag undrar om ni har lönestatistik på däckmontörer. Är 25 000 en bra lön för heltidsarbete som däckmontör med 3 års erfarenhet. Tack på förhand!
Undrande
Svar:

Hej! Vad gäller lön som däckmontör så bygger vårt kollektivavtal på lägsta löner, det vill säga en botten man inte kan gå under. Den lägsta lönen man får ge någon med tre års erfarenhet är 27 438 kr för heltidsarbete. Den 1 april 2022 kommer den stiga till 28 020 kronor enligt Gummiverkstadsavtalet.

Med det sagt så är det en hel del som ligger gott och väl över lägsta nivåerna i avtalet. Så mitt svar till dig är NEJ, Transport tycker inte 25 000 är en bra lön för heltidsarbete som däckmontör med 3 års erfarenhet.

Henrik Lagberg, ombudsman på avdelning 3 Göteborg

Varför är ni så emot minimilöner, facket?

2021-11-29 Hej! En sak jag länge frågat är varför Transport är så emot minimilöner. Jag fattar att ni tycker att det är dåligt. DET har jag hört och läst flera gånger. Av olika personer i LO också i media. Men är det inte bra med att det finns en lägsta tillåten lön inskriven i lag? Det måste väl inte betyda att det inte kan finnas kollektivavtal? Som också är bra. Eller utesluter det ena bra det andra? Har hört med flera kompisar som har bättre koll på facket än mig men de kunde inte heller förklara. Bara att minimilöner är ONDA. Varför?
Maxilön.nu!
Svar:

Det handlar om principen att staten inte ska blanda sig i arbetsmarknadens regler. Det sköter parterna själva. Så har det alltid fungerat inom ramen för den svenska modellen och så tycker vi att det ska fungera i framtiden också. Om man låter staten börja reglera lönebildningen finns det ju inget som hindrar att politiker går in och tar över mer av arbetsmarknadslagstiftningen och det vill vi inte för det betyder ju att våra villkor beror på vem som har regeringsmakten.

Magnus Falk, samhällspolitisk chef Transport

Får chefen ändra arbetstid?

2021-11-03 Hej, jag jobbar på ett åkeri som chaufför. Ordinarie arbetstid 8–17. Har chefen rätt att ändra starttiden från dag till dag, som han gör nu för tiden? ”Kom till 6 i morgon”, ”kom till halv 6 i morgon”, ”kom till 7 i morgon”. Ska man acceptera ett dag till dag-schema? Det står i avtalet att ordinarie arbetstid ska vara 07.00–16.30, men vad gäller då om man jobbar 08.00–17.00, är det ob efter 16.30? Eller jobbar 06.00–15.00, är det då ob innan 07.00?
Mats
Svar:

Ja, man kan komma överens om att förskjuta arbetstiden under en vecka, men inte regelbundet.

Sker det regelbundet bör man kontakta en ombudsman.

07.00–16.30 är grunden i avtalet. Jobbar jag 08.00–17.00 så skall det finnas ett schema.

Ob blir det först efter 18.00 och före 06.00.

Jobbar jag utanför schemat är det övertid.

Mikael Ladman, ombudsman/kassör avdelning 6 Värmland

Hur snabbt får jag sluta?

2021-11-03 Hejsan! Jag har en tillsvidareanställning och är bunden till bensin- och garageavtalet. Hur lång är uppsägningstiden? Går det att förkorta den genom en ”privat uppgörelse” om arbetsgivaren är schyst?
”Hej då macken!”
Svar:

Uppsägningstiden vid uppsägning från den anställdes sida är en månad. Om du överväger att söka överenskommelse med arbetsgivaren om kortare uppsägningstid, bör du ta hjälp av din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman med ansvar för bensin- och garageavtalet

Usel kompensation för ständig natt

2021-10-05 Varför är arbetstiderna så otroligt orättvisa beroende på vilket fack man tillhör när man jobbar ständig natt? Jag jobbar natt på en lastbilsterminal. Och då jobbar man 40 timmar i veckan med en arbetstidsförkortning på en minut per timme. Går på söndag kväll 22.00 slutar fredag 07.00, har bara lördag helt ledig. Vore jag metallarbetare inom industrin så jobbade jag bara 34 timmar i veckan.
Lennart
Svar:

Det är inte helt enkelt att svara på, och det kostar med arbetstidsförkortning. Historiskt har det varit så att Transport jobbat för kronor och ören när avtalen förhandlats, och framför allt för att få upp grundlönen – mer än att höja ob eller andra tillägg – för att alla ska få ta del av förbättringen.

Men det betyder inte att det behöver vara så för all framtid!

Nu finns ett kongressbeslut på att jobba för arbetstidsförkortning.

Vet också att många, kanske särskilt unga, hellre vill ha kortare arbetstid än högre lön.

När det gäller IF Metalls avtal så är arbetstidsförkortningen 82 minuter i veckan, vid vanligt dagtidsjobb, för terminal. Men i deras avtal ligger ingångslönen på 20 161 kronor, jämfört med Transports ingångslön på 25 801 (avtal 2019). Det skiljer ganska mycket, och vi har alltså satsat på grundlönen.

Det jag kan jämföra är centrala avtal, sedan har ju IF Metall ofta lokala avtal – men det har vi också.

Men som sagt, det behöver inte vara så stor skillnad för all framtid. Om ett år drar avtalsrörelsen i gång igen, Transportavtalet löper ut sista mars 2023.

 

Fotnot: Med nuvarande avtal blir kompensationen för frågeställarens nattarbete knappt 30 timmar per år; 35 minuters arbetstidsförkortning per vecka multiplicerat med 46 ”arbetsveckor”. Kompensationstiden ska tas ut som hela pass, inte enstaka timmar.

Läs också artiklarna Terminalarbetare: ”Korta arbetstiden för nattjobb”  (intervju med Lennart Karlsson) och Facket ser gärna kortare arbetstid, där även Transports ordförande Tommy Wreeth och Peter Winstén diskuterar tidskompensation för nattarbete och arbetstidsförkortning.

Magnus Larsson, central ombudsman med ansvar för bland annat terminaldelen inom Transportavtalet

Sen lön?

2021-09-08 Min chef är alltid sen med löneutbetalning. Vad kan göras? Är ett helvete jämt och ständigt med mina autogirobetalningar när lönen kommer in vid olika datum, men aldrig i rättan tid.
Aldrig på den 25:e
Svar:

Förutsatt att din arbetsgivare har kollektivavtal, är det i detta mer eller mindre alltid reglerat, när lönen skall vara den anställde tillhanda senast.

Om din arbetsgivare inte följer det bör du kontakta din Transportavdelning, för att diskutera hur ni skall agera. Där kan till exempel finnas möjlighet för avdelningen att påkalla tvisteförhandling med din arbetsgivare för brott mot kollektivavtalet, och utifrån det bland annat kräva att arbetsgivaren framöver gör rätt.

Magnus Thelander, central ombudsman

Avdrag för YKB?

2021-09-08 Min gamla arbetsgivare drog kostnaden för YKB (yrkeskompetensbevis) på min slutlön, trots att han skulle stå för den. Jag får inget tillbaka trots påtryckningar. Sedan, som ett tillägg, har han heller aldrig betalat lön när vi gått kurs för YKB heller. Inte för någon av de anställda. Finns det något jag kan göra som tidigare anställd chaufför?
M
Svar:

Arbetsgivaren ska stå för den utbildningen. Det är vi överens om i kollektivavtalet att all kompetensutveckling nödvändig för arbetet ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg (§18, mom 7 Transportavtalet) och enligt bilaga  G ska utbildningen ersättas med grundlön.

Jag tycker du ska vända dig till din lokalavdelning för att få hjälp.

Magnus Larsson, central ombudsman

Hur många år får jag tillgodoräkna mig?

2021-03-30 Jag har gått transportgymnasium och jobbat som chaufför sedan sommaren 2018. Nu har jag fått ny anställning. Hur många år i yrket kan jag tillgodoräkna mig? Min nya arbetsgivare skrev två år i anställningsbeviset, men jag har för mig att det är mer, om man gått transportgymnasiet. Vad gäller?
Sandra
Svar:

Eftersom du blev anställd, i yrket, före den 1 januari 2021 så går du på det gamla kollektivavtalets regelverk. Det innebär att direkt efter genomgången yrkesutbildning (enligt av huvudorganisationerna godkänd plan) skulle du bli inplacerad i löneklass A2, två år i yrket.

Du blev ju anställd 2018 på sommaren. Så 2020 skulle du enligt avtalet bli inplacerad i lönetabell A3, fyra år i yrket. Observera att det är i år yrket som räknas, inte år i företaget.

De som är nya chaufförer och blir anställda i yrket efter den 1 januari 2021, blir inplacerade i löneklass A1, begynnelselön.

Din nya arbetsgivare gjorde fel. Företaget skulle ha placerat in dig i A3, fyra år i yrket.

Magnus Larsson, central ombudsman I Transport

Hur många timmar ska jag ha betalt för?

2021-03-02 Jag är schemalagd 4 x 10 timmar per vecka. Om det infaller en helgdag och arbetet uteblir en av jobbdagarna. Ska jag då ha lön för tio timmar, eller bara åtta timmar, den inställda dagen? Jag har fått för åtta, men då blir det bara 38 timmars betalning den veckan …
Fundersam chaufför
Svar:

Utifrån vad du skriver så gör din arbetsgivare fel. Avtalet är klart och tydligt i den delen.

Är det helgdag och du inte jobbar så ska du ha din vecko-/månadslön ograverad, det vill säga inga avdrag utan du ska ha lön som om du arbetat.

Informera din arbetsgivare om att det har blivit fel och fungerar inte det så kontakta din lokalavdelning.

Joakim Guttman, central åkeriombudsman

Ingen permission för den som flyttar

2020-11-03 Jag kör lastbil och har på kort varsel fått en ny bostad. Har jag rätt till någon betald dag för att flytta? Hur långt i förväg måste jag be om permission i så fall?
Flyttsugen
Svar:

Nej tyvärr. Det finns inget i transportavtalet om permission för flytt.

Joakim Guttman, central åkeriombudsman

Hur ska min lön räknas ut?

2020-10-07 Jag är taxiförare och kör både färdtjänst och privatresor, ofta under en och samma dag. Länstrafiken gjorde en ny upphandling 2019. Ungefär en tredjedel av min arbetsvecka är privatkörningar. Hur ska jag avlönas? Åkaren som har avtal med Transport säger att jag bara har rätt till procentlön, eftersom jag kör blandad trafik.
Fundersam
Svar:

Avlöning vid kombinationer av resor som är kontrakterad/upphandlade och privatresor är inte helt enkel. Dessutom är parterna inte helt överens i tolkningen. Vår uppfattning är att din arbetsgivare gör fel om han/hon enbart avlönar dig med procentlön, och vi tar gärna den fighten.

Enligt avtalet ska kontrakterad/upphandlad trafik avlönas med en fast ersättning (timlön eller månadslön).

Har du som anställd träffat överenskommelse om procentavlöning avser den endast den del av körningarna som beräknas med taxameter.

Har ni ingen överenskommelse om procentlön, ska du ha fast ersättning för all tid som du står till arbetsgivarens förfogande.

Har ni träffat överenskommelse om procentlön bör arbetsgivaren särredovisa de olika typerna av uppdrag på löneavin.

Mats H Andersson, central ombudsman med ansvar för taxiavtalen

Min arbetsgivare lurar till sig bidrag

2020-10-07 Jag blev korttidspermitterad tidigt i våras, när corona sänkte taxibranschen. Vi förare skulle jobba 40 procent, men det har blivit mycket mer. Det känns fel att företaget lurar till sig bidrag. Vad ska jag göra? Anmäla arbetsgivaren? Vart?
Orolig för repressalier
Svar:

Helt riktigt, arbetsgivaren ska inte kunna lura till sig bidrag från det gemensamma.

Jag anser att du ska ställa krav på att din arbetsgivare betalar tiden som du gjort utöver din nya ordinarie arbetstid (40 procent). Arbetstiden ska avlönas enligt avtalet, som om du jobbat extra utan att vara permitterad.

Sedan bör du kontakta din lokalavdelning som förhandlat avtalet om korttidspermittering. Så de eventuellt kan säga upp avtalet om korttidspermittering och hjälpa dig med en anmälan.

Mats H Andersson, central ombudsman med ansvar för taxiavtalen

Har jag inte rätt till min veckovila?

2020-10-07 Om jag jobbar måndag till lördag och slutar klockan 20.00 på lördagen, får min arbetsgivare då tvinga mig att börja jobba innan klockan 07.00 på måndagen? Jag måste väl ändå ha min veckovila på minst 36 timmar? Eller är det skillnad på att köra taxi och att köra färdtjänst?
Kim
Svar:

Hej! Under förutsättning att inget oförutsett har inträffat som arbetsgivaren inte haft kännedom om, så är det enkla svaret: Nej, det kan han inte. Och det är ingen skillnad på att köra taxi eller färdtjänst.

Regelverken är olika beroende på om din arbetsgivare har kollektivavtal eller ej.

På företag med kollektivavtal så har man rätt till två (2) sammanhängande fridagar per vecka. I ditt exempel ska söndag och måndag vara fridagar. Arbete efter fridag får tidigast börja klockan 06.00 dag efter fridag, vilket innebär 06.00 tisdag.

På företag utan kollektivavtal är det Arbetstidslagens regler om veckovila som styr. Arbetstidslagen stipulerar 36 timmar sammanhängande vila per sju (7) dagars period. I ditt exempel ska och har arbetsgivaren skyldighet att planera arbetstiden så att arbetspasset tidigast börjar klockan 08.00 på måndag.

Mats H Andersson, central ombudsman med ansvar för taxiavtalen

Kan jag jobba extra för konkurrent?

2020-09-07 Hej, jag har en fråga. Jag är anställd på transportavtalet och under visstidsanställning/vid behov. Får man börja arbeta hos en konkurrent inom samma yrke som extra vid behov där också? På det nya jobbet som jag har fått är de medvetna om min andra anställning. De har inte sagt något om att jag inte får jobba på mitt nuvarande samtidigt.
Fattig chaufför
Svar:

Hej, du får jobba på båda ställena. Om du inte har en heltidstjänst behöver du inte heller anmäla och få arbetsgivarens godkännande för att ha ett annat extrajobb upp till heltid.

Om du är arbetslös och får a-kassa för den tid du inte har jobb hos din första arbetsgivare är du ju också tvungen att ta annat jobb om det finns.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Får jag ersättning för extra kostnader?

2020-09-07 Hej, jag är lastbilschaufför och kommer att jobba på annan ort och bo på hotell i några veckor. Har jag har rätt att få någon ersättning för de extra kostnader jag kommer få? Till exempel när det gäller mat.
H
Svar:

Hej, när din arbetsgivare betalar hotellet behöver han eller hon inte betala något logitraktamente (annars 265 kronor per natt). Enligt Transports transportavtal ska du därutöver få dagtraktamente, eftersom det blir dyrare att till exempel äta när man är borta från hemorten. Summan är 182 kronor per halvt dygn för resor inom Sverige. Tiden börjar räknas när du lämnar ”stationsorten”, oftast det ställe där din arbetsplats ligger.

Om det ingår till exempel frukost på hotellet kan dagtraktamentet dock bli lägre.

Lite andra regler och summor gäller för den som ligger ute i 14 dagar eller mer.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Får åkeriet drogtesta mig på det här viset?

2020-09-07 Min chef meddelade mig att lastbilscentralen, som åkeriet kör för, ville drogtesta mig. Detta efter ett så kallat anonymt tips. Jag slutade ungefär vid midnatt en kväll, och de ville att jag skulle köra till platsen för testet klockan 08.00 dagen därpå. Två frågor: •Visst bryter tiden för testet mot arbetstidslagen samt kör- o vilotidsreglerna? •Får de alls bete sig på detta viset?
Chauffören
Svar:

Det kan bli ett brott mot dygnsvilan när du blir uppmanad att köra bil på morgonen efter ditt sena kvällspass.

En arbetsgivare som vill göra drogtester ska först förhandla med facket. Det ska finnas en förhandlad policy och förhandlade rutiner. (Sedan kan arbetsgivaren införa testerna även om Transport skulle vara emot, om förhandlingen slutar i oenighet.)

Men i ditt fall handlar det om tredje part som vill att du gör drogtestet eftersom lastbilscentralen inte är din arbetsgivare. Jag ser detta som juridiskt tveksamt, både när det gäller den medicinska sekretessen och datalagen GDPR.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

Ska lönen sättas efter färdskrivaren?

2020-06-26 Jag jobbade för ett åkeri i cirka sju månader. Efter varje pass var vi tvungna att logga in i ett system (trans PA) och skriva när vi hade börjat och när vi hade slutat passet, samt när vi hade tagit rasterna. Trans PA var kopplat till färdskrivarna i arbetsgivarens fyra lastbilar, så han kunde via sin dator gå in och jämföra vad färdskrivaren hade registrerat och vad jag själv hade skrivit. Jag rundade av i min rapport, till exempel: När jag kom till jobbet och startade passet på morgonen klockan 04.54, skrev jag starttid 05.00. Det var självklart tvärtom också, att det kunde bli några minuter mindre enligt färdskrivaren än vad jag själv rapporterade. I slutet av varje månad jämförde arbetsgivaren färdskrivaren med de tider vi själva skrivit in. Sedan godkände han timmarna och lönerna blev utbetalda. Men när jag slutade där drog han av cirka 5 000 kronor av min slutlön. Han hävdade att jag hade fuskat med tiderna och drog av 17,5 timmar. Nu till min fråga: Är färdskrivaren löneberättigad, alltså får man enligt lag eller avtal betala lön genom att kolla tiderna på färdskrivaren?
Fundersam
Svar:

Det enkla svaret är – nej.

Färdskrivaren har helt andra uppgifter, den ska hålla koll på raster, hastighet med mera. Inte vara lönesättande. När jag läser din fråga tänker jag spontant att din före detta arbetsgivare kan ha brutit mot lagen när denne gjorde ett löneavdrag utan att ni hade en uppgörelse om detta.

Jag rekommenderar dig och andra med liknande problem att kontakta den Transportavdelning som ni tillhör. Kolla på transport.se.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Har jag rätt att ta kompledighet?

2020-06-26 Hej! Jag har en fråga om midsommar och andra helgdagar. Jag är åkerichaufför och i vår arbetsgrupp är vi lediga varannan fredag. I år har jag min schemalagda lediga fredag på midsommarafton. Jag vet att entreprenörer på området, som också är lediga på fredagar, får ut sin ledighet på torsdagen i stället. Finns några bestämmelser kring detta? Kan jag kräva något av arbetsgivaren nu när midsommar har passerat?
Jimmy
Svar:

Nej, du får din vanliga lön när du är schemaledig på en helgdag, då andra är lediga. Enligt avtalet får du ingen kompensationsledighet.

Däremot har den som jobbar på till exempel midsommarafton rätt till övertidsersättning.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Vad händer med ledigheten?

2020-06-01 Hej! Den 6 juni är ju en lördag detta år, och jag undrar om jag blir kompensationsledig en annan dag i stället. Jag jobbar på åkeri.
Philip
Svar:

När annandag pingst, som alltid infaller på en måndag, blev vanlig dag och nationaldagen blev helgdag förhandlades alla kollektivavtal om. Precis som du skriver infaller den röda dagen numera ibland på en lördag eller söndag – och det betyder mindre ledigt än tidigare för den som har måndag–fredagschema.

I transportavtalet, som du går på som åkerichaufför, ersattes den uteblivna ledigheten med en höjning av den vanliga lönen. Det betyder att du inte har någon extra ledighet i år. I andra avtal kan det se annorlunda ut.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Får jag ingen lön för YKB på ledig dag?

2020-03-31 Hej, jag ska gå en YKB-utbildning nu på lördag men kommer inte få lön för den dagen. Kan det verkligen vara rätt?
Mats
Svar:

Nej, det där är jättefel. Det står i avtalet att ”all kompetensutveckling nödvändig för arbetet” ska tillhandahållas av arbetsgivaren. Chaufförers fortsättningskurser i YKB ingår i detta. Du ska få grundlön under utbildningen. Om du och chefen kommer överens kan du i stället få ta ut kompensationsledigt timme för timme.

Du kan ta upp frågan i efterhand om du redan har hunnit gå kursen och inte fått betalt

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Vad räknas som arbetstid?

2020-03-31 Hej, har en fråga angående arbetstider. Jag arbetar inom schakt och kör grusbil. Frågan är när min arbetstid börjar och när jag ska börja få betalt för ”dagen”? Jag får en arbetsorder där det står att jag ska vara på plats till exempel klockan 06.30, men jag måste åka från åkeriet klockan 05.45. Det är alltså 45 minuters ”restid” till platsen där jag ska vara för det första lasset för dagen. Från och med när ska jag då som anställd börja få betalt? Själv anser jag att från och med att jag startar lastbilen på morgonen fram till dess jag parkerar den på åkeriet igen är min arbetstid.
Stefan
Svar:

Hej! Din arbetstid startar när du är ombytt och klar, plockar ner nyckel och går ut till grusbilen. Om du nu kör ditt fordon 45 minuter till ditt första uppdrag och 45 minuter tillbaka till åkeriet jobbar du en och en halvtimme gratis varje dag, arbetstid som du enligt kollektivavtalet ska ha betalt för.

Det första du bör göra är att påtala detta för din arbetsledning. Om det inte hjälper och du har ett fackligt förhandlingsombud på arbetsplatsen blir nästa steg att ta kontakt med honom eller henne. Om du inte har det eller om det inte blir någon förändring bör du sedan vända dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Övertidsersättning för möte på ledig tid

2020-03-03 Hej, vad gäller för ersättning om jag blir kallad till personal/säljmöte utanför ordinarie arbetstid? Jag är heltidsanställd på bensinstation. Är det övertid, kompledigt 1:1 eller 1:2? Arbetsgivaren hävdar någon klausul eller undantag som gäller vid utbildning och som bara ger 1:1.
Anders
Svar:

Hej! Jag ser att du jobbar heltid på en bensinstation. Då ska du ha övertidsersättning om du kallas in till ett möte på din lediga tid.

Om det sker på en vardag blir ersättningen 60 kronor och 81 öre per timme, utöver din vanliga lön. Handlar det om en lördag eller söndag räknas det som dubbel övertid och ersättningen blir 121 kronor och 62 öre. Om du och din chef kommer överens kan du ta ut övertiden i kompledighet i stället. Då är kompensationen 1,5 timme för den enkla övertiden och två timmar för den dubbla övertidstimmen.

Det som din arbetsgivare hän­visar till stämmer om du ska gå just på en utbildning. Utifrån ditt brev kan jag inte se att ett personal-

eller säljmöte kan räknas som utbildning, men ytterst är det innehållet i mötet som avgör. Det kan vara lämpligt att du tar kontakt med din avdelning gällande den frågan.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Hur räknar man ut antalet arbetsdagar?

2020-03-03 Hej! Jag undrar hur många arbetsdagar ni räknar om man jobbar 100 procent. Det gäller december 2019, hur många arbetsdagar var det då? Hur räknar man ut antalet arbetsdagar per månad? Regleras detta i något avtal?
Sophia
Svar:

Hej, jag behöver egentligen veta mer för att kunna svara exakt på din fråga. Antalet arbetsdagar under en månad beror helt på ditt schema, om arbetspassen är långa blir dagarna färre.

Om du normalt jobbar måndag till fredag, det vill säga alla helgfria vardagar, kan kollektivavtalet avgöra hur många dagar du skulle ha arbetat i december. Då var det ju många helgdagar insprängda i veckorna. Om du till exempel går på transportavtalet skulle du ha varit ledig alla röda dagar.

Blir du inte hjälpt av detta lite allmänna svar? Då rekommenderar jag dig att ta kontakt med din Transportavdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Finns kollektivavtal för cykelbud?

2020-02-04 Hej! Har cykelbudsföretagen i Sverige tecknat avtal med Transport, till exempel hungrig.se? Hur gör man om de inte har gjort det?
Torun
Svar:

Än så länge har vi inte tecknat avtal med dem. Men förbundet, centralt och jag som är ombudsman i Stockholmsavdelningen, har påbörjat en dialog med Foodora som äger hungrig.se. Vår avsikt är att Foodora ska teckna ett företagsavtal, och vi har förhandlingar inbokade.

Om du funderar på att börja jobba på något av cykel- eller mopedbudsföretagen är mitt råd att kolla villkoren ordentligt innan du skriver på. Gå med i Transport också.

Lars Karlsson, ombudsman på Transports avdelning 5

Kan deltidare gå ner i arbetstid?

2020-02-04 Hej! Undrar om jag har rätt att gå ner i tjänst som deltidsanställd, alltså minska min arbetstid?
Nicholas
Svar:

Nej, du har ingen rätt att kräva minskad arbetstid. Men du kan alltid fråga arbetsgivaren om det går bra.

Ett undantag är om du har barn som är max åtta år eller inte har gått ut första klass ännu. Då har du, enligt föräldraledighetslagen, rätt att gå ner i arbetstid med upp till en fjärdedel av din ordinarie tid. Till 80 procent om din tjänst är på heltid.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Har man rätt till en annan ledig dag?

2020-02-04 Hej. Jag har schemalagd arbetstid. En vecka 6–14.45. Veckan efter är det sex dagar med arbetstiderna 14.45–22.15 måndag–fredag och lördagen 12–21. Sen kommer ”belöningsveckan” med måndag–torsdag 7–16 och ledig fredag. Kruxet är att den lediga fredagen ibland infaller på röd dag till exempel långfredagen och midsommarafton, och då har alla ledig fredag. Även de som inte har arbetat in den. Är det inte rimligt att få en ledig dag vid ett annat tillfälle då?
Agnes
Svar:

Tyvärr, varken lagen eller Transports olika kollektivavtal ger dig rätt till en annan ledig dag då din schemaledighet infaller på en röd dag när alla är lediga. ”Lagt schema ligger” är ett begrepp.

Nationaldagen är lite speciell i det här sammanhanget. När den 6 juni blev en röd dag i stället för annandag pingst förhandlade fackförbunden fram olika typer av kompensation för att den nya helgdagen ibland infaller på en lördag eller söndag. Annandag pingst gav alltid ledigt på en måndag.

I en del av Transports avtal har du rätt till en extra ledig dag när nationaldagen infaller på helgen och du ändå skulle ha varit ledig. I andra avtal förhandlade Transport fram höjd lön som en kompensation.

Du kan fråga vad som gäller i din bransch på Transports ­medlemsforum, som du hittar på transport.se.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Timanställdas rätt 1

2020-01-09 1. Hej Transportarbetaren! Jag är yrkesförare och kör lastbil, och jag har en fråga som jag funderat på ett tag. Har jag rätt att få övertidsersättning som timanställd? Eller gäller det bara tillsvidareanställda?
Henrik
Svar:

Henrik, du har rätt till övertidsersättning. Även om du inte har ett fast schema ska du ha ersättning när du jobbar mer än 40 timmar under en vecka.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport, och Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Timanställdas rätt 2

2020-01-09 Hej. Är timanställd/behovsanställd som nattchaufför sedan 3,5 år, fyra nätter i veckan. Borde det inte bli tillsvidareanställning vid ett sådant behov? Är detta ok? Inget schema, en vecka åt gången i bästa fall? Vid ett par tillfällen har jag varit utan jobb i två till tre veckor, minskade godsmängder har varit orsaken enligt arbetsgivaren. Men ingen förvarning över huvud taget.
NBM
Svar:

NBM, det låter som om du enligt lagen skulle ha en tillsvidareanställning och ett schema. Grunden för behovsanställning/timanställning är att arbetsgivaren har ett tillfälligt och extra behov av arbetskraft. Om det blir problem så vänd dig till Transports lokalavdelning.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport, och Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Timanställdas lön 3

2020-01-09 Jag undrar om ett företag har rätt att skicka hem ”timanställda” mitt under ett pågående arbetspass? Vårt kontrakt säger ”efter behov”. Jag har jobbat på timmar i två år. Vi är cirka tio timanställda som får schema inför varje vecka där vi är schemalagda från 21.30 till 05.30. Har då våra chefer rätt att skicka hem oss utan lön före 05.30? Som jag förstått det bryter de mot lagen, eftersom varje överenskommet arbetspass betraktas som ett avtal för den som är ”timanställd”. Då bör väl chefen inte ensam kunna ändra arbetstiden mitt under passet?
Terminalare
Svar:

Terminalare, du resonerar klokt kring schemat. Även om du är behovsanställd ska lagt schema ligga.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport, och Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Hur långt i förväg ska man få sitt schema?

2019-12-02 Tjenare, undrar hur det ser ut med schemaläggning. Jobbar som fjärrchaufför och jag får varje fredag ett sms med vad som ska göras kommande vecka. Alltså noll arbetsdagar i förväg. Schemat gäller fem arbetsdagar. Ibland får jag inget sms och då utgår jag från att det är ordinarie tur som gäller. Det är svårt att planera livet när man en dag börjar klockan fyra och nästa dag klockan tio, speciellt när man inte vet det i förväg.
Adrian
Svar:

Hej, så här ska det inte gå till.

Enligt kollektivavtalet ska du få ditt schema senast fem dagar innan det träder i kraft. (Om inget annat är överenskommet, men du verkar ju inte ha gått med på detta.) Alltså ska du få schemat senast tisdagen i veckan innan det börjar gälla.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Måste jag betala för arbetsskorna?

2019-11-04 Kan min förra arbetsgivare kräva tillbaka arbetsskor som jag hade? Har företaget rätt att dra kostnaden på skorna på min slutlön? Jag jobbade på ett åkeri.
Lennart
Svar:

De raka svaren är:

Ja, arbetsgivaren kan kräva tillbaka skorna.

Nej, arbetsgivaren har inte rätt att dra pengar för dem på din lön.

Det enkla rådet är att lämna tillbaka skorna om du har dem kvar. Arbetsgivaren får inte dra pengar på lönen, men kan skicka dig en faktura om du inte lämnar igen dem.

Vänd dig till din lokala Transportavdelning om ni inte kommer överens.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Varför så lång väntan på ATF-ledighet?

2019-11-04 Jag är väktare och började nyligen arbeta natt. Då upptäckte jag till min glädje att man får arbetstidsförkortning (ATF) tack vare detta. Döm om min förvåning, när det visade sig att jag skulle behöva vänta upp till halvår för att få just dessa bonustimmar. Om jag till exempel börjar arbeta heltid natt i juli, och har kvartalsschema, måste jag vänta på att jag ska bli ”förtjänt” av dessa timmar tills kvartalet är slut. Det vill säga den sista september. Därefter ska min arbetsgivare klia sitt huvud och grubbla på vad som har hänt i ett kvartal till, tills jag får mina timmar i det första kvartalet nästa år. Varför kan man inte helt enkelt slänga in ett ATF-pass direkt i juli?
Björne
Svar:

Hej Björne, att du får vänta så länge på ledigheten beror på att din arbetsgivare gör scheman som sträcker sig över ett kvartal. Den som har månadsschema kan få ut sin arbetstidsförkortning snabbare.

Så här fungerar ATF:en:

Om du på ditt schema jobbar mer än 50 procent på nätterna, alltså mellan klockan 22 och sex på morgonen, har du rätt till arbetstidsförkortning. Men hur mycket ledighet som du är berättigad till beror på om du har varit frånvarande under schemaperioden.

Den som varit fullt närvarande under, i ditt fall, hela kvartalet tjänar in åtta timmar ledigt per månad. Den som har haft semester, tjänstledigt, varit sjuk eller frånvarande av andra anledningar är däremot berättigad till färre timmar. (Detta oavsett om personen har varit frånvarande under dag- eller nattpass.)

Därför måste din arbetsgivare vänta tills kvartalet är slut innan hen vet hur mycket ATF du har tjänat in. Och då är schemat för nästkommande kvartal redan klart och utskickat. Så ser förklaringen ut till din långa väntan på ATF-ledigheten.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Jag känner mig lurad på lönen

2019-09-02 Hej, jag har slutat min anställning efter tre år som kranbilschaufför. Vi var överens om en lön på 176:46 kronor i timmen och att jag skulle ha månadslön. Tyvärr har jag bara fått enstaka lönespecifikationer och nu visar det sig att chefen har beräknat månadslönen på 160 timmar i stället för 176, som jag uppfattat är det en månadslön ska baseras på. Vad ska jag göra och vad kan jag göra? Jag känner mig väldigt lurad.
Matte
Svar:

Hej, mitt enkla svar är att du som Transportmedlem ska vända dig till din lokalavdelning. Där kan du be en ombudsman om hjälp att reda ut vad som gäller.

Det är svårt att utifrån det du skriver veta vad som ingår i den summa du kommit överens med arbetsgivaren om.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Olika bud om arbetskläder för p-vakter

2019-06-28 Hej, jag undrar om det finns något som reglerar arbetskläderna för parkeringsvakter? Jag är nyfiken på branschen och har sett att de har likadana kläder sommar som vinter.
Susanne
Svar:

I bevakningsavtalet, som är det som gäller för parkeringsvakter, står det att arbetsgivaren ska tillhandahålla uniformen.

Sedan skiljer det sig åt mellan de olika företagen. Vissa arbetsgivare står också självklart för skor, vinterjacka, vantar och varma underkläder. Andra gör det inte.

Den som fryser på jobbet och behöver mer kläder eller utrustning ska ta upp det med sin arbetsgivare. Om det inte leder någon vart bör den anställda kontakta sitt regionala skyddsombud.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Får jag några tillägg för tvåskift?

2019-06-28 Jag jobbar tvåskift inom lager/terminal. Nu undrar jag om det ska det finnas med något skifttillägg på lönen eller något annat extra utöver grundlönen?
RL
Svar:

Om ditt företag har kollektivavtal och du går på tvåskift säger avtalet att du ska ha två timmar extra lön per vecka, eller två timmar kompensationsledigt per vecka. Alternativ två, med förkortad arbetstid, ska arbetsgivare och arbetstagare vara överens om.

Tänk också på att du kan vara berättigad till ob-tillägg om skiften helt eller delvis ligger på obekväm arbetstid. För en lager- och/eller terminalarbetare blir det ob-tillägg för arbete mellan klockan 18 och 06 på vardagar samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Arbetstidsförkortning för däckmontörer?

2019-06-03 Hej, jag undrar ifall min arbetsgivare som har kollektivavtal med Transport är skyldig att ge arbetstidsförkortning? Jag är anställd som däckmontör.
Lars
Svar:

Det korta svaret är nej. Det finns ingen arbetstidsförkortning i ditt avtal.

Däremot är grundreglerna i gummiverkstadsavtalet jämförelsevis förmånliga när det gäller de ordinarie arbetstiderna. Arbetsgivaren måste begära förhandling och göra en lokal uppgörelse med Transport om arbetstiden ska förläggas före klockan sju på vardagar, efter klockan 20 måndag till torsdag eller efter klockan 17 på fredagar. Det kan även förekomma skiftarbete under särskilda förutsättningar eller efter en lokal överenskommelse med Transport.

Det kan alltså vara en god idé att kolla med din avdelning, om där eventuellt finns några lokala överenskommelser med din arbetsgivare, och vad de i så fall innehåller.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

När ska schemat senast lämnas ut?

2019-05-03 Hej! Jobbar som väktare och undrar när schemat senast ska ges ut för kommande månad? Väldigt ofta får vi ut schemat två till fyra dagar före månadsslutet, vilket medför stora problem eftersom ingen kan planera något.
KJ
Svar:

Hej, det där låter inte rätt. Schemat ska omfatta minst en kalendermånad, enligt kollektivavtalet. Det ska levereras i digital form, eller på papper om du själv begär det.

Enligt avtalet ska du få det senast fem dagar före ”tjänstgöringsperiodens början”, det vill säga innan det börjar gälla. Alltså ska schemat komma minst fem dagar före månadsskiftet, även om din första arbetsdag inte infaller den 1:a i månaden.

Hör av dig till din Transportavdelning om ni inte får ordning på detta.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Kan jag själv begära pengar för komptid?

2019-05-09 Jag jobbar på en flygplats och omfattas av flygriksavtalet. Min fråga är om jag själv kan bestämma att ta ut komptimmar i pengar – eller om det är något arbetsgivaren bestämmer över? Finns det något skrivet i avtalen om detta? Jag har läst och läst, men hittar inget om just det.
Fattig
Svar:

I en bilaga till riksavtalen inom flyget står det att övertidsarbete (som berättigar till ersättning) ska kunna kompenseras med ledighet – om arbetsgivaren och den anställda kommer överens om det. Med den skrivningen borde pengar vara det första alternativet om du har jobbat över. Men det kan finnas lokala överenskommelser om detta som ser olika ut hos olika arbetsgivare.

Per-Olof Norgren, central ombudsman på Transport

Får jag rätt lön för mitt jobb?

2019-02-01 Hejsan. Jag jobbar på terminalen på ett åkeri och har en grundlön på 24 800 kronor. Jag har hand om allt inkommande gods, utgående gods och upplastning. Jag har koll på var alla bilar ska stå vid hemkomst för att det ska bli så smidigt som möjligt. Även inbackning av bilar och släp och all koppling! Man kan säga jag har hand om allt som händer på natten. Borde jag inte vara anställd som terminalchef då?
JM
Svar:

Jag svarar lite generellt på dina frågor. För att reda ut vad som gäller i just ditt fall behöver du ta kontakt med din lokalavdelning av Transport.

Till att börja med ser det ut som om din lön är för låg. OM du jobbar heltid och OM du är terminalarbetare och går på transportavtalet är den gällande grundlönen 25 169 kronor, lite högre i Stockholm och Göteborg. Kolla detta först.

När det gäller dina arbetsuppgifter verkar det som om du har ganska mycket ansvar, men det är svårt för mig att säga om och hur det påverkar din tjänst.

I kollektiv­avtalet beskrivs en hel del olika sysslor som ingår i en terminalarbetares jobb. Det finns befattningstillägg i avtalet och du kan få hjälp av avdelningen med att bedöma om du borde ha ett lönetillägg.

OM det i stället skulle visa sig att dina uppgifter motsvarar en terminalchefs – ja då ska du byta avtalsområde och fack.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Min mor dog, har jag rätt till permission?

2018-12-04 Min mor blev svårt sjuk en fredag och jag åkte direkt de dryga 50 mil som skiljde oss åt, Jag fick avbryta mitt i arbetspasset. Hon dog efter några dagar och jag stannade kvar till och med onsdagen. Var alltså borta från jobbet i tre och en halv dag. Vid hennes begravning måste jag övernatta på hennes hemort både före och efter ceremoin. Då måste jag vara ledig i tre dagar till. Hur mycket ska min arbetsgivare stå för av de lediga dagarna?
Bevakningsanställd
Svar:

Den ledighet du frågar om heter permission. Det är en kort ledighet med vanlig lön som ska beviljas i vissa situationer. Enligt kollektivavtalet kan du få permission i högst en dag, med ett undantag: Om det är nödvändigt vid en nära anhörigs begravning kan du dessutom få ledigt under max två resdagar. Så till dina två frågor:

 1. När det gäller din mammas svåra sjukdom har du inte rätt till permission. (Däremot ska arbetsgivaren bevilja permission om en nära anhörig som du bor tillsammans med plötsligt blir svårt sjuk.) Men eftersom din mamma avled under tiden du var på hennes hemort har du rätt till permission under en dag, förutsatt att du skulle ha jobbat den dagen.
 2. När det gäller begravningen för din nära anhöriga ska arbetsgiv­aren ge dig permission under själva begravningsdagen. I ditt fall, med 50 mils resa, bör du också få betald ledighet under de två resdagarna.

Alltså: Tre eller fyra dagar permission. De övriga arbetsdagar du var frånvarande får du ta semester, kompledigt eller obetald tjänstledighet.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Finns kollektivavtal?

2018-12-04 Hallå, efter många år på samma åkeri har jag börjat titta efter nytt jobb. Min fråga är hur jag ska få reda på om ett företag har kollektivavtal innan jag söker jobb där.
Rattslaven
Svar:

Hallå, den frågan har jag ett svar på utan att gå till någon av fackets ombudsmän. Ring Transport så får du veta om åkeriet har avtal. Numret är 010-480 30 30.

Lena Blomquist, redaktionschef

Har timanställd rätt till övertidsersättning?

2018-10-01 Hej, jag har en fråga. Jag är timanställd på ett åkeri, kan jag få övertidsersättning då? Eller när är arbetsgivare skyldiga att betala övertidsersättning? Är det endast när man är beordrad att jobba över eller även när man själv väljer att jobba över?
Diana
Svar:

Hej, du skriver att du är timanställd. Det begreppet finns egentligen inte, men jag tolkar det som att du får en behovsanställning när arbetsgivaren behöver någon som hoppar in.

Om det då finns kollektivavtal på åkeriet ska du få övertidsersättning när du jobbar mer än 40 timmar under en vecka. (Andra regler gäller för den som går på fast schema.) För att det inte ska uppstå diskussioner i efterhand bör du se till att all övertid faktiskt är beordrad. Om du inte hinner klart inom den avtalade arbetstiden bör du alltså ta kontakt med din arbetsledare och få klartecken att fortsätta. Notera sedan detta på din tidrapport. Alternativet är att arbetsledaren ber dig avbryta jobbet.

Förresten, om du har jobbat länge som ”timanställd” så tycker jag att du ska ta kontakt med Transports lokalavdelning. Du kanske borde ha en annan och stabilare anställningsform.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Vad gäller för timanställd på mack?

2018-09-04 Hallå, jag är timanställd på en bensinmack sedan ett drygt år. Vad händer om jag blir sjuk när jag är inplanerad på arbete? Får jag sjuklön då? Och om jag blir långtidssjukskriven och inte kan ta på mig några arbetspass under en längre tid?
Mack-Micke
Svar:

Hallå själv, du ska ha sjuklön om du blir sjuk under de arbetspass som du är schemalagd. Det vill säga de dagar och tider du har kommit överens med arbetsgivaren om att du ska jobba. Kontakta din lokala Transportavdelning om du får problem.

Om du däremot inte är inlagd på schemat – eller om du fortsätter att vara sjuk när du inte längre har några bokade pass – då blir din ersättning på samma nivå som a-kassan. Du är i den situationen arbetslös, så Försäkringskassan ska direkt bedöma din arbetsförmåga utifrån ”vanligt förekommande arbete” på arbetsmarknaden. Det innebär att myndigheten kan bedöma att du har arbetsförmåga som gör att du kan klara något annat sorts jobb än på bensinmacken där du har hoppat in. Då hänvisas du till  Arbetsförmedlingen.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Får förtroendevalda högre lön?

2018-09-04 Hej, jag har en fråga: Om man är förtroendevald som till exempel ordförande eller huvudskyddsombud i en fackklubb, får man högre lön då?
Andreas
Svar:

Nej. När du som förtroendevald sköter fackligt arbete på din arbetsplats, till exempel förhandlar eller går en skyddsrond, ska du ha lön från arbetsgivaren som om du hade utfört ditt ordinarie arbete. Det gäller också när du förbereder detta eller gör efterarbetet. Och när du ägnar dig åt mer internt fackligt arbete, som styrelsemöten, medlemsmöten och representantskap på avdelningen, har du rätt till ledighet. Om du då får löneavdrag ersätter Transport detta, krona för krona.

Men i en situation kan du faktiskt tjäna mer på att vara fackligt engagerad: Om arbetsgivaren bestämmer att en förhandling ska ske utanför din ordinarie arbetstid ska du få ersättning som om du hade utfört arbete för arbetsgivarens räkning. Det kan medföra till exempel både övertidsersättning och ob-tillägg, beroende på regler i bland annat kollektivavtalet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Inte skyldig ta ledigt när körningar tryter

2018-07-03 Fredagen före första maj och Valborgsmässoafton beord­rade min chef mig att ta ut ledigt på Valborg, måndagen som var en klämdag alltså. Jag är lastbilschaufför och han hade inget jobb till mig den dagen. Kan han bestämma när jag ska använda min tidbank?
CC
Svar:

Nej, det var inte ok. Chefen skulle ha ordnat arbetsuppgifter åt dig, kanske städning eller tvättning. Ett annat alternativ är att ge dig ledigt med lön.

Du är inte skyldig att ta semester eller kompledigt för att arbetsgivaren inte har någon körning till dig. Transportavtalet slår fast att förläggning av ledig tid ska ske efter en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Vad gäller för arbetstidsförkortning?

2018-07-03 Jo, det här med arbetstidsförkortning. Jag har aldrig sett att det har bokförts en timme för min räkning. Går det att räkna bakåt och få arbetstidsförkortningen retroaktivt? Jag har jobbat enbart natt sedan 1999 på ett åkeri med kollektivavtal.
Inge
Svar:

Hej, 1999 fanns inte arbetstidsförkortningen med i avtalet. Men numera ska du få en minut per timme som du jobbar mellan klockan 22 på kvällen och 6 på morgonen.

I transportavtalets tredje ­paragraf står det uttryckligen att den intjänade tiden ska anges på lönebeskedet, eller lämnas ut på förfrågan. Du bör alltså be din chef om en sammanställning. Om det blir problem kan du be din lokala Transportavdelning om hjälp.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Borde jag inte ha övertidsersättning?

2018-07-03 Hej, får man schemalägga övertid? Jag har en lång körning varannan dag, vilket oftast blir lite mer än tolv timmar. De andra dagarna kör jag runt hemma, vilket blir allt mellan sju och nio timmar. Är schemalagd tolv timmar på långkörningsdagarna och får bara övertidsersättning för allt över tolv timmar. Jag kör fyra dagar per vecka. Borde jag inte få övertidsersättning?
Bengt
Svar:

Övertid får inte schemaläggas, men med de arbetstider du beskriver verkar din chef inte göra det heller. Om du jobbar fyra dagar i veckan, och 40 timmar är schemalagda på det sätt som du beskriver, är schemat helt ok.

Om du däremot vissa dagar börjar tidigare än vad det står i schemat, eller slutar senare, blir det övertid. Då ska du ha övertidsersättning för den tid som inte är schemalagd.

Ett schema kan för övrigt sträcka sig över fyra veckor. Då kan en vecka innehålla fler timmar än 40 medan arbetstiden i en annan vecka är kortare.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur vet jag att jag fått rätt lön?

2018-04-27 Nu är det april. Hur mycket ökar lönen? Hur vet jag att höjningen är rätt?
Dålig koll
Svar:

I tio av Transports avtal höjs lönen den 1 april, precis som du skriver. På nyhetssidorna här på webben skriver vi lite mer om de nya lönerna. Och vill du veta vilken summa som gäller i ditt eget fall kan du titta i kollektivavtalet för din bransch. Det hittar du genom att klicka in dig på ”Mina sidor” på transport.se. Du kan också kontakta din lokalavdelning.

Lena Blomquist, Transportarbetaren

Ska jag ha lön under upplärningstiden?

2018-04-27 Hej, jag undrar om man har rätt att få lön under upplärning på ett nytt jobb. När man hänger med en annan som lär en det som man ska klara själv. Jag är lastbilschaufför.
Erica
Svar:

Du ska ha lön även när du lär dig det jobb som du är anställd för. Det finns inga specialuppgörelser som upplärningslön, praktiklön eller lärlingslön. Om du är ny i yrket kan du gå in på avtalets lägsta lön. Annars ska du ha lön utifrån den erfarenhet du har sedan tidigare.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Säljchefer går under Unionens avtal

2018-04-05 Hejsan. Jag ska på intervju som gäller tjänsten säljchef på en OKQ8-station. När det gäller löneanspråk, vad är rimligt för en sådan tjänst med tre års erfarenhet? Hittar ingenstans vilka lönealternativ det finns för tjänsteman, därav min fråga.
Madeleine
Svar:

Hej själv! Det låter som om det handlar om arbete som tjänsteman. Det bör då i detta fall vara Unionens kollektivavtal, snarare än vårt, som gäller. Jag föreslår därför att du kontaktar dem. Förhoppningsvis svarar de på dina frågor där, även om du inte är medlem (än).

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Hur lång semester har jag rätt till?

2018-04-05 Min fråga gäller betalda semesterdagar. Jag har en anställning på 75 procent, fyra dagar i veckan och undrar om jag har rätt till 20 eller 25 betalda semesterdagar? Lönekontoret säger 20. Jag pratade med andra på mitt jobb som också jobbar 75 procent, fast de jobbar fem dagar i veckan. De får 25 betalda semesterdagar. Kan den skillnaden vara riktig?
Nyanställd
Svar:

Din fråga är inte helt enkel att besvara på ett kort och okomplicerat sätt. Om man håller i minnet att målet hela tiden är att semesterdagarna ska räcka till fem veckors ledighet i följd, så blir det kanske lite lättare.

För den som har ett annat antal arbetspass per vecka än fem i sitt schema, behöver semesterdagarna räknas om. Detta för att det ska
bli rättvist i relation till andra anställda, som har just fem arbetspass i veckan.

I ditt fall, med fyra arbetspass per vecka i schemat, får du 20 semesterpass i stället för 25 semesterdagar. Detta räknas ut på följande sätt:

25 semesterdagar / 5 veckor x 4 arbetspass = 20 semesterpass.

Eftersom du har fyra arbetsdagar per vecka leder dina 20 semesterpass till att du kan få ut fem veckors semesterledighet i följd, om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska ta ut alla dina semesterpass i en följd.

Om du vill ta ut din semester på annat sätt, och din arbetsgivare tillmötesgår det, kan du antingen tjäna eller förlora på det hela. Samtidigt har du ju själv viss möjlighet att påverka det utifrån hur du förlägger ditt önskemål om semesterledighet.

Utan omräkningen skulle du kunna få en mycket längre semesterledighet än dina arbetskamrater som jobbar fem pass per vecka.

Detta handlar alltså om hur schemat ser ut. Ditt arbetstidsmått (om du jobbar heltid eller deltid) har i sig ingen betydelse för antalet semesterpass du får. Däremot påverkar det hur mycket semesterlön du får per arbetspass, men det är en helt annan diskussion.

Om du känner dig fortsatt osäker, så boka tid för genomgång med din ombudsman på din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Vad gäller om jag jobbar till 67 år?

2018-03-02 Hej! Har konstaterat att min inkomst- och premiepension blir högre om jag arbetar deltid till 67 år, än om jag arbetar heltid och slutar vid 65 år. Jag ska prata med AMF och kolla upp hur det påverkar min tjänstepension. Har jag möjlighet att få sjukpenning eller livränta för arbetssjukdom om jag fortsätter på deltid till 67? Behöver jag tänka på något mer? Får jag också lägre fackavgift fram till pension så länge jag är sjukskriven?
Gunborg
Svar:

Javisst, att fortsätta jobba till 67 är ett sätt för dig att få upp den allmänna pensionen, även om du går ner på deltid. Om du fortsätter att förvärvsarbeta utan avbrott har du rätt till sjukpenning i åtminstone 180 dagar vid sjukdom. Om du nu har livränta (en ersättning till personer som kan styrka att de har en inkomstförlust till följd av arbetsskada eller arbetssjukdom) upphör den däremot att betalas ut när du fyller 65. Detsamma gäller sjukersättning, det som förut kallades förtidspension.

Om du behöver tänka på något mer? En del av försäkringsskyddet upphör också vid 65. Det gäller den extra sjukersättningen som finns i gruppförsäkringen AGS. Den som blir av med jobbet omfattas heller inte av omställningsförsäkringen eller avgångsbidragsförsäkringen efter sin 65-årsdag.

När det gäller din fackavgift så är den baserad på din inkomst, som ju halveras när du går ner på halvtid. Den dag du går helt i pension blir den ännu lägre.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Vad ska en lastbilschaufför tjäna?

2018-02-07 Jag har just börjat jobba på ett åkeri utan kollektivavtal. Vad ska jag ha för lön? Har varit lastbilschaufför i över tio år.
Lurad?
Svar:

Då gäller den lön som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Som medlem är det dock viktigt att du själv informerar din Transportavdelning direkt när du byter jobb. Om företaget saknar kollektivavtal, kan en ombudsman ta kontakt med företaget, för att i en förhandling med din arbetsgivare diskutera tecknandet av kollektivavtal. Och om väl kollektivavtal är tecknat, får du rätt till minst lön enligt miniminivåerna i kollektivavtalet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Kan jag tvingas att ta semester i jul?

2017-12-04 Jag jobbar på en liten däckverkstad och i år har chefen bestämt att vi ska hålla stängt mellan jul och nyår. Kan han tvinga mig att ta ut tre semesterdagar? Jag är tillsvidareanställd och jobbar heltid
Gummigubben
Svar:

När det gäller utläggning av annan semester än huvudsemester ska arbetsgivaren samråda (alltså prata) med den anställde.

Om du och din arbetsgivare då inte blir överens, bör du vända dig till din avdelning för fortsatt rådgivning och eventuell förhandling med din arbetsgivare.

Magnus Thelander, central ombudsman i Transport

Jag är förare - varför går jag inte på Transports avtal?

2016-01-26 Jag jobbar som förare på ett företag som kör ut matkassar, och går tydligen på ett avtal inom Unionen. Lönen är ganska mycket lägre än i transportavtalet. Min tanke var att om man är förare så jobbar man inom transportavtalet, men hur är det?
Eskil
Svar:

Det finns mycket juridik i detta: Den första frågan är om din arbetsgivare äger bilen som du kör – eller om det är en annan företagare, till exempel en åkare?
Transport organiserar företag som bedriver yrkesmässig trafik, alltså företag som kör varor för andra företag eller privatpersoner och innehar trafiktillstånd (åkerier). Du kan kolla upp om den bil du kör har trafiktillstånd, och vem som äger den, om du kontaktar Transportstyrelsen. Du kan få besked via transportstyrelsen.se.
Ett företag som packar ihop och levererar matkassar är inget traditionellt åkeri, och ska förmodligen inte ligga under transportavtalet även om det äger bilen du kör.
Men om du kör för en lokal åkare så kontakta den Transportavdelning som ligger närmast din arbetsort. Den hittar du på transport.se, eller ring växeln 010- 480 30 00 och begär att få prata med Transport på direkten (TPD) om lönefrågor.
Om bilen tillhör ett företag som har kollektivavtal och går under transportavtalet är ingångslönen för B-kortsförare 22 049 kronor. Efter ett år är den minst 24 498 kr i månaden. Dessutom tillkommer flera andra tillägg.
Men om företaget inte har kollektivavtal är det anställningsbeviset som anger din lön. Då är det heller inte säkert att du omfattas av någon arbetsskadeförsäkring.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Är jag snuvad på avtalspensionen?

2016-03-29 Jag tror inte att jag fått någon inbetalning på min avtalspension. Hur kan jag kolla det?
Väktare
Svar:

Arbetsgivaren ska betala in till din avtalspension. Med start i april skickar pensionsbolaget Fora brev till alla som ska få sin avtalspension därifrån, det vill säga privatanställda arbetare med kollektivavtal. Det är jätteviktigt att du kollar i brevet att arbetsgivaren har betalat in din avtalspension till Fora!
Om det inte finns pengar inbetalda ska du först gå till arbetsgivaren och påtala detta. Om det inte hjälper kan du vända dig till din lokala Transportavdelning. Du kan också välja att vända dig direkt till Fora, som har en blankett på hemsidan där du själv kan fylla i din inkomst. Och till sist, om arbetsgivaren ändå inte betalar, träder en garanti i kollektivavtalet in. Den gör att du alltid får premien till din avtalspension inbetalt.
Hur mycket arbetsgivaren ska betala in? 4,5 procent på din lön upp till 7,5 basbelopp. Det betyder att den som tjänar ungefär 20 000 kronor i månaden ska kolla att arbetsgivaren har betalat in runt 10 800 kronor på ett år.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Måste jag ta semester utan lön?

2016-05-31 Jag har börjat jobba på ett litet åkeri som stänger under fyra veckor i sommar. Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut obetald semester då, jag har själv bara två veckor att ta ut?
Mikaela
Svar:

Nej, enligt semesterlagen kan arbetsgivaren inte kräva att du ska ta ut semester utan lön. Du ska få ett besked om hur många dagar med semesterlön som du har tjänat in. Därefter ska du själv skriftligen ge besked om du också ska ta ut de obetalda.
Det är bara du som kan bestämma om du ska ta ut obetald semester, oavsett om företaget stänger. Arbetsgivaren kan lösa detta på två sätt: ge dig ledigt med lön eller låta dig sköta arbetsuppgifter som kan göras trots att företaget är stängt och alla andra har semester.
Lagen säger samtidigt att du inte kan ändra dig om du redan har gått med på att obetald semester ska läggas ut.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Dags för fast jobb efter behovstjänst?

2016-04-26 Jag har en behovsanställning, ska jag inte få en tillsvidaretjänst efter nio månader?
Ordningsvakt
Svar:

Jo, om vissa kriterier är uppfyllda bör du erbjudas en annan typ av anställning (tillsvidareanställning eller vikariat). Detta enligt kollektivavtalet som gäller för just anställda i säkerhetsföretag. Så här fungerar avtalet:
När det har gått nio månader sedan du började jobba som behovsanställd ska du erbjudas en anställning utifrån hur många timmar du har arbetat per månad i genomsnitt. Juni, juli och augusti räknas inte, så i praktiken kan genomsnittet bygga på sex, sju, åtta eller nio månader. De arbetstimmar som räknas är sådana som arbetsgivaren har kunnat planera in, det vill säga inte när du har ringts in för att lösa en akut situation.
Du kan alltså, med de undantagen, kräva anställning utifrån hur mycket du har jobbat. Men en förutsättning för att du ska få det är också att arbetsgivaren kommer att ha de timmarna att fylla även i framtiden. Om företaget till exempel har blivit av med en kund kan det säga nej till dig.
Gör så här nu när du har varit behovsanställd i nio månader: Kontakta arbetsgivaren om du inte har fått erbjudande om annan anställning. Om du då inte får det jobb du anser att du har rätt till – kontakta den Transportavdelning som du tillhör.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?

2016-06-28 Vad är det för skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?
Utarbetad
Svar:

Semesterlön är den ersättning du får när du har semester. Som tillsvidareanställd har du ledigt med lön under semestern. Oftast motsvarar semesterlönen din vanliga månadslön. I en del avtal gör det så kallade balkongtillägget att lönen blir lite högre under semestern.
Semesterersättning är den ersättning du, som har varit tillsvidareanställd eller haft ett vikariat, får för de semesterdagar du inte hunnit ta ut när du slutar din anställning. Om du har kortare inhopp på jobbet, är behovsanställd eller timvikarie får du också semesterersättning som vanligen betalas ut varje månad som ett tillägg till lönen.
Enligt lagen är semesterersättningen 12 procent av det du tjänar, det vill säga lön, övertidsersättning, ob-tillägg och andra lönetillägg. I Transports kollektivavtal är den lite högre, 13 procent.

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Hur får jag upp lönen?

2016-06-28 Jag läste att transportavtalet för terminalare har ändrats så att den som har jobbat i åtta år i branschen ska gå upp i högsta löneklassen – även om anställningarna har varit på olika företag. Hur ska jag göra för att få den högre lönen?
En som gått från Schenker till DHL
Svar:

Javisst, i det nytecknade avtalet har vi förhandlat bort en skrivning om att du skulle ha jobbat åtta år på samma företag för att få åttaårslön. Nu gäller att den som har åtta års branschvana inom lager och terminal också ska få den högsta lönen.
Du ska gå till din chef och berätta om tidigare anställningar i branschen. Ta med dig ett anställningsbevis, lönebesked eller någon annan handling som bevis. Om du i dag går på sexårslön, men har minst åtta års branschvana, blir den extra höjningen 304 kronor i månaden.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Måste jag gå kurs utan lön?

2016-06-28 Ska man ha lön vid YKB-kurs en ledig lördag eller är det obetalt som gäller? Åkaren betalar kursen.
Filip
Svar:

Du ska få minst grundlön för den tid du går kursen. Det nya kollektivavtalet slår fast att ”all kompetensutveckling som är nödvändig för arbetet ska tillhandahållas av arbetsgivaren” och i detta ingår kurserna som ger dig yrkeskompetensbevis (YKB) och ADR-intyg om du hanterar farligt gods.
Men tänk på att du måste få den veckovila som lagen kräver innan du börjar jobba igen efter en helgkurs.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Får jag lön när jag blir hemskickad?

2016-09-27 Jag jobbar heltid på en bensinmack. I dag sa chefen att jag kunde gå hem efter lunch för att det var så lite att göra. Har jag rätt till lön i alla fall?
Lotta
Svar:

Grunden är att du ska få betalt. Lön ska utgå för den tid du är schemalagd.
Men – mitt tips är att du alltid ska checka av med en följdfråga när chefen säger att du kan sluta tidigare: ”Då går jag hem utan löneavdrag alltså?”
Detta för att undvika alla missförstånd. Om chefens outtalade tanke var att du skulle kompa ut kan det bli en jobbig diskussion i efterhand. Och i slutänden en förhandling om vem som sa vad.

Chefen stryker min övertid, är det tillåtet?

2017-04-27 Har min arbetsgivare rätt att stryka min övertid? Uppger vi inte direkt att vi jobbar över så stryks timmarna. Samma sak gäller om arbetsgivaren anser att det inte föreligger någon bra motivering till övertiden.
En ifrågasättande chaufför
Svar:

All övertid ska vara beordrad. I ditt fall måste du därför varje gång du inte hinner bli klar med jobbet inom arbetstiden ta kontakt med din chef. Om du då inte får ok för att jobba över så bör du avbryta arbetet, för att inte riskera att få jobba gratis.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur kan jag få en skuld i kompbanken?

2017-04-27 Jag har månadslön. Men förra månaden fick jag bara köra 122 timmar. På lönespecen såg jag att chefen hade kvittat det med 52 timmar komp. Så nu har jag en skuld i kompbanken. Det kan väl inte vara rätt?
Transportare
Svar:

Nej, det här verkar fel.

Om du har månadslön ska arbetsgivaren hålla dig med jobb. Du själv ska stanna på din arbetsplats även om du inte har några arbetsuppgifter, och invänta besked om vad du ska göra i stället. Och när det gäller kompledighet ska arbetsgivare och arbetstagare vara överens om när den ska tas ut.

Jag tror att du och din chef måste kommunicera om hur det ska fungera när körningarna blir färre än planerat. Om ni inte kan lösa det tycker jag att du ska ta kontakt med din lokala Transportavdelning.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Höjs lönen när jag får fast jobb?

2017-03-30 Jag har jobbat på ett åkeri sedan snart ett halvår. Det står provanställd på anställningsbeviset. Betyder det att mitt jobb blir fast när det har gått sex månader? Ska jag be om ett nytt anställningsbevis då? Ändras lönen eller andra villkor när jag får en fast tjänst?
Katarina
Svar:

Javisst, efter sex månader övergår din provanställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

Det är inte nödvändigt att arbetsgivaren skriver nytt anställningskontrakt. Om ändå får ett så kontrollera att det står tillsvidareanställning. Du ska minst samma sysselsättningsgrad som under provjobbet. Så kolla också att tjänsten är på 100 procent, om du har jobbat heltid under provanställningen.

Du som jobbar på ett åkeri går på transportavtalet, och i det ändras inte löner och villkor i samband med att en provanställning övergår i fast jobb.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Tänker företaget ge mig för låg lön?

2016-02-23 Jag ska på anställningsintervju för att kanske börja som slambilschaufför på ett renhållningsföretag. Jag har kört slambil i tre år. Arbetsgivaren säger att ingångslönen är runt 23 000 kronor i månaden. Men när jag kollar runt med folk på liknande jobb har de mer. Undrar bara vad Transports avtal säger så jag inte gör något tokigt.
Peter
Svar:

Om företaget har kollektivavtal så borde din lön ligga på 24 911 kronor i månaden. Därutöver ska du ha minst fem kronor per arbetad timme i något som heter premiekompensation. Nivån finns i miljöarbetaravtalet, och den bygger på att du har tre års erfarenhet av yrket.
Men om företaget inte har kollektivavtal finns det ingen lägsta gräns för lönen.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Ledighet eller semester för sjuk mamma

2017-10-02 Hej, min mor fick en hjärtinfarkt och jag behövde vara ledig från jobbet i två dagar. Min chef sa att jag måste ta ut två dagars semester för att få betalt. Stämmer det? Jag jobbar på ett stort bevakningsföretag med kollektivavtal.
Jonas
Svar:

Det stämmer i princip.

Enligt ditt kollektivavtal har en anställd visserligen rätt till en dags betald permission om en nära anhörig plötsligt blir svårt sjuk. Men det gäller bara om den anhöriga och du själv bor tillsammans.

Om du och din mamma inte delar bostad har du alltså inte rätt till betald ledighet. Däremot bör arbetsgivaren inte neka dig ledigt för ”privata angelägenheters uträttande”, som det kan vara när en anhörig får hjärtinfarkt. Då handlar det om ledighet utan lön eller, som din chef föreslog, vanlig semester. I ditt fall var det en akut situation, men annars bör man be om en sådan ledighet minst två dagar i förväg.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Försäkringar & a-kassa

Extra betalt vid föräldraledighet

2023-01-09 Jag ska vara pappaledig i tre månader februari–april. Företaget jag jobbar på har kollektivavtal med er. Har jag då rätt till tio procent i föräldralön? Hur funkar det?
Harald
Svar:

Jag tror du tror du tänker på ”Försäkring vid föräldraledighet”, också kallad FPT, som du hittar under webbsajten www.afa.se.

Afa har tillägnat en hel webbsida till detta och du hittar det du söker efter på afa.se. Titta extra noga på ”Info till dig som tänker dela upp föräldraledigheten på flera kortare perioder”. Många missar detta.

Transport på direkten

Dubbelt försäkrade?

2022-03-29 Både jag och min fru är försäkrade hos Folksam via facket, fast hon är med i ett annat LO-förbund. Är det någon mening med det om något skulle hända, till exempel inbrott eller skada i vår bostad. (Vi bor i hus.) Man får väl inte ut full ersättning från båda försäkringarna i sådana fall? Ska man dela upp det begärda beloppet mellan sig på något vis, eller går det att byta till någon annan försäkring för att få bättre skydd totalt som par?
”Försäkringswill(y)”
Svar:

Ta kontakt med ert försäkringsbolag, Folksam! Det går att få kompensation i sådana här fall där båda har gruppförsäkringen. Det genom att till exempel välja till en allriskförsäkring, det som brukar kallas drulleförsäkring. Den kan ju vara bra om man själv råkar ha sönder något i hemmet. Däremot går det inte att ta bort en del i gruppförsäkringen, som hemförsäkringen, trots att båda inte kan få ut ersättning från den. Detta för att det just handlar om en gruppförsäkring. Men det går alltså bra att utöka skyddet. Börja med att höra med Folksam.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig Transport

Onödigt med dubbla hemförsäkringar?

2021-03-30 Både min kille och jag är med i Transport och vi bor tillsammans. I och med det har vi dubbla kollektiva hemförsäkringar. Det verkar onödigt. Vad gäller för oss?
Emelie
Svar:

Kollektiv hemförsäkring hos Folksam, K-hem, ingår i medlemskapet i Transport. K-hem tecknas av förbundet och Transport betalar en premie utifrån antal medlemmar. En medlem som inte tycker sig ha behov av försäkringen, och vill avsäga sig den, får inte en lägre medlemsavgift.

Om två personer i hushållet har K-hem genom sitt fackliga medlemskap, ingår även en allriskförsäkring (kallas ibland drulleförsäkring) som kompensation. Den får man genom att ta kontakt med Folksam, på telefon 0771-950 950.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig i Transport

Vad gäller när man byter a-kassa?

2020-02-04 Hej! Jag skulle vilja bli medlem i Transports a-kassa. Kan jag ta med mig mina intjänade stämpeldagar från min gamla a-kassa, och hur går jag i så fall till väga för att göra detta?
Ludde
Svar:

Du blir medlem genom att fylla i ansökan om medlemskap på vår hemsida, transportsakassa.se. Vi tar uppgifter från din gamla kassa när du blir medlem här, så dina dagar följer med till oss.

Heléne Sannefeldt, handläggare på Transports a-kassa

Kan felorganiserade bli utan a-kassa?

2019-12-02 På min arbetsplats går vi numera på transportavtalet, men vi gick tidigare på teknikavtalet. Det finns en del arbetskamrater som fortfarande är medlemmar i IF Metall och dess a-kassa. Om dessa personer blir arbetslösa, riskerar de då att inte få ut någon a-kassa på grund av att de är felorganiserade?
Albin
Svar:

Dina arbetskamrater får a-kasseersättning om de blir av med jobbet, oavsett vilken a-kassa de tillhör. Det blir heller ingen skillnad på ersättningen, för alla kassor räknar på samma sätt.

Den som blir arbetslös ska vända sig till den a-kassa hen är medlem i.

Christina Norrman, handläggare på Transports a-kassa

Semesterlön för långtidssjukskriven

2019-12-02 Har en anställd som varit långtidssjukskriven i två år rätt till semesterlön i 180 dagar per år? Eller per sjukskrivning?
Carina
Svar:

För att jag ska ge ett tydligt svar måste vi räkna frånvaron per semesterår, det vill säga från den

första april till den sista mars året därpå. Perioden heter också intjänandeår. Det intjänandeår som en anställd blir sjuk kallas insjuknandeåret. Under detta år är maximalt 180 sjukdagar semestergrundande. Det vill säga arbetsgivaren ska ge semesterlön för den tid som den anställde tjänar in under 180 dagar, och det spelar ingen roll om det är en sammanhängande period eller flera kortare. I de 180 dagarna räknas inte bara arbetsdagarna in, i varje vecka räknas alltså sju dagar.

Även nästa intjänandeår är 180 dagar semestergrundande. Alltså har personen som varit sjukskriven i två år rätt till semesterlön för 180 sjukdagar per intjänandeår.

Om sjukdomen beror på en arbetsskada är hela frånvaron semestergrundande under insjuknandeåret och ytterligare ett intjänandeår.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan det här verkligen stämma?

2019-10-08 Hej, jag är besviken och undrar om Transports a-kassa och Försäkringskassan verkligen har räknat rätt när det gäller min ersättning. Jag är arbetslös, och gick under en period på ett program via Försäkringskassan. Medan programmet pågick jobbade jag 36 timmar i veckan hos en arbetsgivare. Jag rapporterade mina arbetstider till Försäkringskassan. Eftersom jag jobbade i 36 timmar per vecka (och fick betalt från arbetsgivaren för dessa) fick jag aktivitetsstöd från Försäkringskassan för resterande fyra timmar. När programmet tog slut efter sex månader, och jag inte fick fortsatt jobb hos arbetsgivaren, skulle jag få a-kassa igen. Men enligt mina beräkningar var antalet ersättningsdagar som då fanns kvar alldeles för få. Det visade sig att varje dag jag hade fått aktivitetsersättning räknas som en heldag – och därmed räknas en hel dag bort från min återstående a-kassetid. Detta trots att jag bara fått ersättningen för fyra timmar i veckan. Stämmer det? Och varför fick jag i så fall inte veta det i förväg? Jag hade troligen inte begärt aktivitetsstöd för fyra timmar i veckan om jag känt till detta.
Fattig
Svar:

Ja, Försäkringskassan har följt lagar och gällande regler i ditt fall. Vi på a-kassan kan bara beklaga att du inte fick information från Försäkringskassan om hur det fungerar när du gick in i din aktivitet. Samtidigt har du också ett egenansvar att ta reda på vad som gäller.

Christina Norrman, handläggare på Transports a-kassa

Har jag rätt till a-kasseersättning?

2019-06-28 Hallå, jag har tidigare varit arbetslös under några år. Men sedan ett par månader har jag ett nystartsjobb på en terminal, som jag har fått via arbetsförmedlingen. Nu börjar jag oroa mig för framtiden. Ger nystartsjobbet rätt till a-kasseersättning? Hur länge måste jag i så fall ha jobbat här på terminalen? Och hur är det med a-kassan om jag hamnar på något annat av arbetsförmedlingens program?
Ronny
Svar:

Javisst, nystartjobb är en subventionerad anställning som kan ge dig rätt till a-kassa. För att tillgodoräkna dig tiden och kunna få ersättning måste du inom en kvalifikationstid om tolv månader, i direkt anslutning till att du anmält dig på Arbetsförmedlingen, ha arbetat i minst sex kalendermånader med minst 80 timmar per månad. Samma regler gäller för den som har en lönebidragsanställning.

Om du blir inskriven i ett nytt arbetsmarknadsprogram så lämnar vi uppgiften om din ersättning per dag till försäkringskassan, som sedan räknar fram vad du ska få i aktivitetsersättning under den tid du är inskriven i det programmet. Arbetsmarknadspolitiska program ger oftast ingen rätt till a-kassa. Exempel på detta är introduktionsjobb som vänder sig både till den som varit arbetslös en längre tid och den som är nyanländ till Sverige.

Christina Norrman, handläggare på Transports a-kassa

Varför påtvingas jag en hemförsäkring?

2019-01-07 Hej, jag undrar varför man blir ”påtvingad” en hemförsäkring när man är medlem i facket. Jag vill ha alla mina försäkringsärenden hos ett bolag, men eftersom det ingår en hemförsäkring hos Folksam blir jag påtvingad den. Jag vill inte betala för ytterligare en hemförsäkring hos mitt ordinarie bolag. Och Folksam har inte kunnat konkurrera med priset på övriga försäkringar jämfört med mitt nuvarande försäkringsbolag. Detta bidrar till att jag får mina försäkringar utspridda på två bolag. Enligt Transportarbetarens sammanställning av vad min fackavgift används till går 16,2 procent till försäkringar. Jag vill hellre ha sänkt avgift. Dessutom är min fru med i ett fack där hemförsäkringen också ingår. Så det känns som om vi betalar dubbelt för den.
Johan
Svar:

Transports kongress bestämde 1992 att en hemförsäkring ska ingå i medlemsavgiften. Anledningen är att många av våra medlemmar då var utan hemförsäkring och att vi hade kontakt med många som hade drabbats av skador. Skador som de inte fick någon ersättning för.

Den hemförsäkring som ingår i medlemskapet har ingen övre gräns för hur mycket ersättning du kan få för dina saker, vilket gör att du inte är underförsäkrad om något händer. I den summa som går till ditt försäkringsskydd ingår också inkomstförsäkringen, barngruppliv samt den kompletterande grupplivförsäkringen för dem som inte får gruppliv via sin arbetsgivare.

Sedan vill jag tipsa om att du och din fru kan gradera upp hemförsäkringen och även få en allriskförsäkring utan att det kostar något extra. Det gäller alla par som har dubbla hemförsäkringar eftersom båda är med i något LO-förbund.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Är jag försäkrad när jag har fyllt 65 år?

2018-12-04 Jag fyller 65 om ett par månader. Behåller jag mina medlemsförsäkringar om jag fortsätter att jobba?
65-åringen
Svar:

De olika försäkringarna för medlemmar i Transport fungerar lite olika. Jag spaltar upp var och en:

 • Hemförsäkringen fortsätter att gälla så länge du är med i facket, oavsett om du jobbar eller blir pensionär på heltid.
 • Detsamma gäller barngrupplivförsäkringen (som ger dig ersättning om ditt eller din make/partners barn dör, under förutsättning att det bor på din adress och inte är äldre än 18 år vid dödsfallet).
 • Inkomstförsäkringens upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Det spelar ingen roll om du stannar kvar i yrkeslivet.
 • Om du själv har valt att lägga till (och betala för) fackets sjuk- och efterlevandeförsäkring förs den automatiskt över till en försäkring som heter Sjukdom 60+ när du fyller 65. Den kan du ha kvar ända tills du fyller 85 år.
 • Samma sak händer om du har tecknat fackets olycksfallsförsäkring. Den förs över till Olycksfall 60+ i samband med din 65-årsdag.
 • Om du före 65-årsdagen har tecknat någon av de båda ovanstående försäkringarna för din partner så förs de också över till 60+. Samma sak gäller om du har en barnförsäkring via facket.
 • För en enda medlemsförsäkring spelar det någon roll om du fortsätter att arbeta eller om du går i pension. Det gäller K-TGL, som ska utläsas kompletterande tjänstegrupplivförsäkring. På arbetsplatser med kollektivavtal betalar arbetsgivaren premierna till den vanliga TGL, den här försäkringen gäller därför bara för fackmedlemmar som jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal. Och den fortsätter att gälla tills den dag du dör, under förutsättning att du fortsätter att ha ett avlönat arbete.
Markus Vikström, Folksam

Ingår inkomstförsäkringen?

2018-11-06 Hej. Jag är medlem i Transport och jag betalar a-kassa också. Min fråga är om jag behöver betala extra för inkomstförsäkringen för att få 80 procent av min lön om jag blir arbetslös. Eller har jag redan detta?
Oliver
Svar:

Hej, du kommer att få pengar från inkomstförsäkringen om du uppfyller alla kriterier. Den täcker upp när en arbetslös får a-kasseersättning som inte når upp till 80 procent av den tidigare inkomsten.

Men först vill jag påpeka att försäkringen inte beräknas på 80 procent av lönen som du har när du blir av med jobbet. Det som gäller är att du kan få ersättning upp till 80 procent av din ersättningsgrundande dagersättning, och den bygger på din inkomst under året innan du blir arbetslös.

Sen till kriterierna för att få pengar från inkomstförsäkringen. Du ska ha varit med i Transport i minst ett år och du ska under samma tid ha varit med i en a-kassa (inte tvunget Transports a-kassa). Du får inte ha varit arbetslös under det året. Om detta gäller för dig och du tjänar över 25 025 kronor i månaden kommer du att få pengar från inkomstförsäkringen under 100 dagar. Detta ingår i medlemsavgiften.

Men sedan den 1 oktober finns också möjligheten att själv betala för en förlängd inkomstförsäkring. Via Folksam kan du som är med i Transport (sedan minst ett år) teckna en försäkring som gäller i ytterligare 200 dagar. Eftersom a-kasseersättningen går ner efter 100 dagar ger denna tilläggsförsäkring därefter extra pengar till den som tjänade 20 900 eller mer innan hen blev arbetslös.

Tilläggsförsäkringen kostar från 39 kronor per månad, premien varierar med din lön.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan arbetslösa också bli sjukskrivna?

2018-10-01 Jag är arbetslös sedan ett år, slutade jobba på grund av både psykiska och fysiska problem. Vissa perioder är jag fortfarande så dålig att jag inte kan träffa min handläggare på Arbetsförmedlingen. Nu undrar jag om jag kan bli sjukskriven trots att jag är arbetslös?
Lotta
Svar:

Javisst, även den som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan bli sjukskriven och ha rätt till sjukpenning. Du gör en sjukanmälan och ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du träffar, som vanligt, en läkare som bedömer om du är arbetsoförmögen.

Men din arbetsförmåga kommer direkt att prövas mot att göra ett ”vanligt förekommande arbete” på arbetsmarknaden. Det finns också ett tak för ersättningen som gäller dig som är arbetslös. Den ligger på samma nivå som din a-kasseersättning.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan man slippa a-kassekarensen?

2018-02-07 Jag har en kronisk sjukdom och känner att jag inte orkar eller kan jobba kvar på mitt stressiga och oftast tunga jobb som distributionschaufför. Sjukdomen har förvärrats de senaste åren. Vad gäller om jag säger upp mig? Kan jag slippa karenstiden på 45 dagar och få a-kasseersättning direkt?
59-åringen
Svar:

Det finns en liten möjlighet att slippa karensen, men det brukar vara svårt.

Första steget för dig är att föreslå omplacering. Din arbetsgivare är skyldig att se över vilka möjligheter det finns att ge dig andra arbetsuppgifter, något som du klarar av trots sjukdomen.

Om det inte finns sådant jobb på arbetsplatsen ska du be din läkare om ett intyg. Av läkarintyget ska det framgå att du av hälsoskäl inte kan sköta dina arbetsuppgifter.

Om din läkare går med på att skriva detta intyg slipper du bli avstängd från a-kassan i 45 dagar, den karens som annars gäller när man säger upp dig själv.

Obs! Du kan inte säga upp dig först och sedan be om ett läkarintyg.

Carin Florell, föreståndare för Transports a-kassa

Måste jag betala självrisken själv efter krock?

2016-08-30 Jag backade på en annan bil med lastbilen. Båda fordonen blev skadade. Vad ska jag göra? Kan åkaren kräva att jag ska betala självrisken?
Kurre
Svar:

Du ska direkt berätta om incidenten för din arbetsgivare. Tillsammans med föraren av det andra fordonet ska du direkt på platsen fylla i en skadeanmälan. Det formuläret ska sedan skickas in till både åkarens och den andra fordonsägarens försäkringsbolag.
Din arbetsgivare är precis som alla andra bilägare skyldig att ha sina fordon trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen ersätter skadorna på den andra bilen. Det vanligaste är att åkare dessutom har sina fordon helförsäkrade så att även skador på dem ersätts.
Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska betala självrisken – utom i tre fall. Du får inte ha gjort det med mening, varit berusad eller grovt vårdslös.
Jag citerar kollektivavtalet för lastbilschaufförer: ”Arbetstagare är inte ansvarig för skador på fordon, materiel eller annan person eller egendom vilka bevisligen inte förorsakats av uppsåt, onykterhet eller grov vårdslöshet.”

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Hoppsan! Får jag inte full a-kassa?

2016-12-27 Efter något år som anställd på en bensinmack blev jag arbetslös för ett halvår sedan. Orsaken var arbetsbrist. Jag har sedan dess levt på sparade pengar och ett lån. Men nu börjar jag förstå att jag ändå skulle ha anmält mig som arbetslös till a-kassan och kanske Arbetsförmedlingen också. Vad förlorar jag på att inte ha anmält arbetslösheten tidigare?
Efterklok
Svar:

Oj, tyvärr förlorar du en hel del på detta.
Den som blir arbetslös ska den allra första dagen anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (AF). Där får du frågan om du är med i en a-kassa, och om det är Transports så får vi direkt en signal från AF.
När vi sedan beräknar din a-kasseersättning tittar vi ett år bakåt i tiden från den dag du anmälde dig på AF, det kallas ramtid. Om du jobbade heltid, men har varit utan inkomst under ett halvår, kommer du att få ersättning för 20 timmar i veckan i stället för 40.
Ännu värre är situationen för den som har jobbat och haft inkomst i mindre än sex månader (eller 80 timmar) under ramtiden. Då är man inte berättigad till någon a-kasseersättning alls.

Carin Florell, föreståndare på Transports a-kassa

Gäller TGL om jag fortsätter jobba?

2017-04-27 Jag fyller 65 till sommaren men har tänkt mig att jobba kvar ett par år till. Gäller tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) som jag har genom kollektivavtalet även när jag är 65 och äldre?
Inte pensionär
Svar:

Ja, grupplivförsäkringen gäller – under förutsättning att den försäkrade fortsätter att jobba och är anställd utan uppehåll efter 65-årsdagen. För dig som är äldre än 64 år ligger beloppet som din efterlevande får på 44 300 kronor om du jobbade ungefär halvtid eller mer. Till detta kommer begravningshjälp och ett extra barnbelopp om den som avlider har barn under 21 år.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Hur funkar inkomstförsäkringen?

2017-01-30 Det börjar se svajigt ut i hamnen där jag jobbar och jag funderar på att sluta innan det blir uppsägningar. Kan jag få pengar från inkomstförsäkringen även om jag säger upp mig själv? Hur mycket pengar ger den? Är det något mer jag ska tänka på när det gäller försäkringen?
Fundersam
Svar:

Inkomstförsäkringen gäller oavsett hur du blir arbetslös. Men om du säger upp dig själv är du avstängd från a-kassa de första 45 dagarna som arbetslös, och under den tiden får du heller ingen ersättning från inkomstförsäkringen. Den börjar utbetalas samtidigt som du är berättigad till a-kassa.

Med inkomstförsäkringen får du under 100 dagar behålla 80 procent av din inkomst (den som ligger som grund för a-kassa). Det betyder att även den som tjänade över 25 025 kronor ska få ut 80 procent av sin inkomst när a-kasseersättningen och försäkringspengarna räknas samman.

För att få inkomstförsäkring ska du ha varit med i Transport det senaste året eller längre. Du ska också ha varit med i Transports eller någon annan a-kassa under samma period.

Du hittar mer information om försäkringen på transport.se.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Får jag behålla livräntan utomlands?

2017-05-26 Efter en ganska allvarlig olycka på jobbet kommer jag aldrig att kunna arbeta mer. Försäkringskassan har godkänt mina problem som en arbetsskada och jag får livränta. Kan jag flytta utomlands och fortsätta att få livräntan?
Lotta
Svar:

Ja, livräntan kan du ta med dig utomlands. Detsamma gäller pension. Mitt råd är att kolla med Försäkringskassan för mer utförlig information. Det kan också vara bra att veta vad som gäller med sjukvård, tandvård och skatter i det land du tänker dig att flytta till.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig i Transport

Hur funkar a-kassan för behovsanställda?

2017-10-02 Hej, det är Alice igen. Jag är ny som behovsanställd på ett bevakningsföretag. Hur fungerar a-kassan när jag är behovsanställd?
Alice
Svar:

Du kan gå med i Transports a-kassa så fort du börjar på ett bevakningsföretag.

Om du då har arbetat (i vilken bransch som helst) minst sex kalendermånader av de senaste tolv uppfyller du arbetsvillkoret. Det betyder att du redan från start får a-kasseersättning under arbetslösa dagar. Om du inte har varit med i någon a-kassa tidigare kan du få ersättning från grundförsäkringen med högst 365 kronor per dag. Efter ett år som medlem i en a-kassa kan man få ersättning baserad på inkomsten om man uppfyller ett arbetsvillkor och då är högsta ersättningen per dag 910 kronor.

När du är behovsanställd, och brukar ringas in när företaget behöver dig, är du berättigad till a-kasseersättning för de dagar du inte får jobb. Du får stämpla upp till 40 timmar i veckan, ersättningen minskas med de timmar du har jobbat.

Ibland går behovsanställda inom bevakningsbranschen på schema. Om det gäller dig kan du kontakta oss på a-kassan så tittar vi på just din situation.

Detsamma gäller för den som har ytterligare frågor.

Berit Andersson, biträdande föreståndare på Transports a-kassa

Hur anmäler jag arbetsskadan?

2017-11-08 Jag undrar hur jag ska anmäla min arbetsskada. Brände hål på trumhinnan 2005 och har nu fått bekräftat att jag har svår tinnitus som en följd av detta. Företaget jag jobbade på när olyckan skedde finns inte kvar längre. Men jag minns att jag pratade med Transport efter olyckan och allt finns registrerat i min sjukjournal. Vad ska jag göra och vad händer nu?
GE
Svar:

Det första du ska göra är att anmäla skadan till Försäkringskassan. Om din arbetsgivare hade kollektivavtal ska du också göra en anmälan till Afa Försäkring som sköter TFA, en trygghetsförsäkring för den som skadar sig på jobbet eller drabbas av en arbetssjukdom.

Om inte du eller arbetsgivaren gjorde någon anmälan 2005 när olyckan inträffade kommer du att drabbas av preskriptionstider:

Om Försäkringskassan godkänner arbetsskadan ersätter den inkomstförlust som beror på skadan. Det vill säga om du tvingats sluta jobba, byta jobb till ett med lägre lön eller fått gå ner på deltid. Men bakåt i tiden ersätter Försäkringskassan bara sex år, räknat från anmälan. Samma gäller ersättning för inkomstförlust via TFA.

Det kan dessutom vara för sent för att TFA ska ersätta dig för sveda och värk eller stadigvarande men. Sådan ersättning betalas inte om du anmäler skadan mer än tio år efteråt.

De här svaren är allmänna. Men eftersom du nyligen har haft kontakt med din Transportavdelning så kommer du att få tips och den hjälp du behöver i just din situation.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Jobbar du efter 65 åker du ur a-kassan

2017-11-08 Varför får jag inte stanna kvar i a-kassan? Jag har inte råd att gå i pension vid 65 utan tänker fortsätta jobba i minst två år till, det har jag laglig rätt till. Men vad händer om jag blir uppsagd när jag har fyllt 65 och inte längre är med i a-kassan?
Orolig
Svar:

Det är lagen som ser ut så: Du får helt enkelt inte vara kvar i a-kassan från den månad du fyller 65 år. Om du blir arbetslös innan du har fyllt 67 blir alternativet därför att börja ta ut pension redan då.

Tyvärr, jag har själv svårt att förstå varför det inte är tillåtet att stanna i a-kassan nu när alla har laglig rätt att jobba kvar till 67-årsdagen.

Berit Andersson, biträdande föreståndare på Transports a-kassa

Arbetsrätt

Jag blir straffad för jag är sjuk

2022-11-02 Jag kör på ett åkeri där man måste ta ut semesterdagar om man blir sjuk. Jag har jobbat med feber flera gånger. Ändå har jag fått tillsägningar om hög sjukfrånvaro när pandemin härjade som värst. Då fick man ju inte jobba med snuva och hosta och ändå blev jag tillsagd. Är det verkligen rätt att straffas på grund av coronarestriktionerna?
Rut
Svar:

När man sjukskriver sig så ska man inte ta ut semester. Faktum är att om du blir sjuk under din semester så ska du meddela din arbetsgivare för att inte förlora semesterdagar.

Under covid-19 hade hela Sverige restriktioner, precis som du beskriver, och din arbetsgivare skulle naturligtvis dragit upp rutiner ihop med ditt behörigt utsedda skyddsombud, för hur det skulle fungerat på din arbetsplats.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med din lokala avdelning och din ombudsman och hoppas att ni kan lösa ditt ärende. Kontakt med din lokala avdelning hittar du på vår hemsida transport.se och fliken Avdelningar.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Kan jag nekas föräldraledighet?

2022-11-02 Har arbetsgivaren rätt att neka mig föräldraledighet om jag inte fyllde i deras egen blankett om ansökan av föräldraledighet? Jag skickade ett mejl och informerade ett halvår i förväg. Borde inte det räcka?
Zbigniew
Svar:

Man bör använda företagets blanketter. Men det är också rimligt att företaget ska ha påpekat detta när de tog emot mejlet.

Kontakta din lokala ombudsman på din avdelning för mer hjälp och rådgivning.

Du hittar din lokala ombudsman på din avdelning genom att gå till www.transport.se, klicka på den avdelning som ligger i närheten av arbetsorten. Där hittar du information samt kontaktuppgifter till de ombudsmän som tolkar kollektivavtalen.

Du kan också ringa oss på Transport på direkten så kopplar vi dig.

Transport på direkten

Snävare regler för lastbil

2022-11-02 Varför har lastbilsbranschen betydligt snävare regler angående hur långa pass någon får köra innan det måste tas paus än vad som gäller för taxichaufförer? Sex timmar är alldeles för lång tid.
Pelle
Svar:

Kort sagt beror det på att 4,5 timmar var den körtid innan rast som man enades om i EU att ha i kör- och vilotidsförordningen (EG) nummer 561/2006.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

När blir jag inlasad?

2022-09-30 Jag har jobbat snart i fyra år på samma bolag och jag är timanställd. Jag har fel på ryggen men jag jobbar heltid. Nu vill inte företaget ge mig en tillsvidareanställning på grund av mitt ryggfel. Vd sa rätt ut att ”du är inte anställningsbar”. Borde inte jag vara inlasad vid den här tiden? Har jag inga rättigheter?
Petra
Svar:

LAS eventuellt kompletterat med kollektivavtal gäller. Det är svårt att svara uttömmande grundat på informationen i din fråga, men du bör snarast kontakta din lokalavdelning för att få hjälp att undersöka saken närmare.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Kan chefen kräva sjukintyg första sjukdagen?

2022-09-30 Jag undrar om min arbetsgivare kan kräva läkarintyg första dagen av mig då jag är sjuk? I somras var jag borta två dagar. Nu kräver min arbetsgivare att jag ska visa läkarintyg för de dagarna. Om det är så ska inte min arbetsgivare ordna läkare samt stå för kostnaden i så fall? Kan tillägga att på min vårdcentral utfärdar de inte första-dags-intyg.
Laila
Svar:

Bestämmelsen om att styrka nedsättningen av arbetsförmåga, det som i dagligdags kallas förstadagsintyg, kommer från lagen om sjuklön § 10a. Lagen är förändringsbar på så sätt att ett kollektivavtal kan ersätta den. I många av våra avtal så är den ersatt med avtalstext och den texten har inte helt samma lydelse i alla avtalen.

Men vad lagen säger är att om arbetsgivaren har särskilda skäl, så kan hen begära att arbetstagaren uppvisar ett intyg från läkare från tidigare sjukskrivningsdag än dag 7. Lagen säger inget om att arbetsgivaren ska stå för kostnaden för intyget, men det är en vanlig skrivning i flera av våra avtal.

Enligt lagen så ska en sådan begäran av arbetsgivaren alltid vara skriftlig. Vanligt är också att man har kravet en period framåt i tiden, max ett år.

Villkoret ”särskilda skäl” är inte definierat i lagen, men bör vara något som framkommit i en rehabiliteringsutredning eller liknande. Det ska alltså inte vara något godtyckligt från arbetsgivaren och inte heller ett sätt att förhindra arbetstagare från att sjukskriva sig under perioder då man har svårt att bemanna.

I just ditt specifika fall så skulle jag vända mig till min lokalavdelning och ombudsman eller regionala skyddsombud. Då kan man se vad som exakt står i det avtal du arbetar under och kontrollera med arbetsgivaren vilka särskilda skäl hen åberopar för att avkräva dig intyg från första sjukskrivningsdagen, retroaktivt.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Vilka rättigheter finns på jobbet?

2021-05-05 Min kille har fått ett jobberbjudande, som chaufför, och håller på att provjobba den här veckan, innan kontraktet skrivs. Jag har några frågor om hans rättigheter som anställd: 1. Jobbet är hos ett bemanningsföretag och lönen är på 160 kronor per timme, inklusive semesterersättning. Är det en skälig lön? Han har sex års erfarenhet av lastbilsyrket. 2. Jobbet som han provar på nu är hos en stor speditör (via bemanningsföretaget) och tiderna är väldigt långa. I torsdags började han klockan 7 och slutade vid 19. De hade inte tid för paus (han kör med en annan nu första veckan). I måndags jobbade han 6–19 och i går vara han schemalagd 6–18. Eftersom han ska jobba måndag till fredag, så borde det bli mer än 40 timmar per vecka. Hur mycket ligger övertidsersättning och ob på inom transportyrket via bemanning? Jag är ganska säker på att företaget inte har något kollektivavtal. 3. Hur långa arbetsdagar ”måste” man jobba? Hur ofta kan chefen säga att man ska jobba tills alla paket är utdelade, det vill säga cirka 11–13 timmar per dag? 4. Vilka försäkringar ska finnas med på kontraktet och i vilket skick kan man kräva att lastbilen ska vara i? Det är en stor spricka över hela framrutan, ett hål i dörren som de får täppa igen, man kan inte tanka AdBlue och det är problem med ABS.
Orolig anhörig
Svar:

Din berättelse var ingen rolig läsning och frågorna reser många följdfrågor.

Provarbete skriver du … Får han betalt för det?

Lönen är för låg, tycker jag, utifrån att semesterersättning ska ingå i summan.

Är det så att det inte finns kollektivavtal är det inte säkert att det finns ersättning för övertid eller ob. Det regleras i avtal, inte i lag. Detsamma gäller även avtalspensionen.

Genomsnittlig arbetstid per vecka är 40 timmar. Där finns också kör- och vilotidslagen och vägarbetstidslagen som sätter begränsningar för hur mycket han kan arbeta.

Gällande försäkringar så finns det inget generellt som ska stå på anställningsbeviset. Har företaget kollektivavtal så gäller Fora-försäkringarna per automatik i anställningen. Finns inget avtal så är det inte säkert att det finns någon försäkring, förutom på fordonet.

Är fordonet i så dåligt skick så att det är att anse som trafikfarligt ska man påpeka/informera arbetsledningen om att man inte kan framföra det.

Om din partner är medlem i Transport så be honom att snarast kontakta lokalavdelningen han tillhör. Det är mycket som behöver redas ut i detta fall. Är han inte medlem så rekommenderar jag att han blir det. Vi kan inte hjälpa till om han inte är medlem.

Joakim Guttman, central ombudsman i Transport

Vad göra åt en obefogad varning?

2021-05-05 Jag har fått en varning av arbetsgivaren som inte känns befogad. Vad bör jag göra?
Väktare
Svar:

I kollektivavtalet för bevakningsbranschen står det så här:

”Om en arbetstagare har gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan arbetsgivaren tilldela den anställde skriftlig varning. Sådan åtgärd ska omgående delges den lokala fackliga organisationen. Fackföreningen har möjlighet att inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgärden.”

Om man gjort sig skyldig till allvarliga fel eller försummelser i arbetet kan man alltså få en skriftlig varning. Anledningar till det skulle till exempel kunna handla om olovlig frånvaro, allvarligt slarv eller åsidosättande av säkerhetsföreskrifter.

Att ”skriva på” en varning innebär enbart en bekräftelse på att du mottagit handlingen, det är inget accepterande av vad som sägs i dokumentet. Du ska således skriva på varningen.

Om du har synpunkter eller vill bemöta påståenden som du anser vara felaktiga i den skriftliga varningen ska du omgående ta kontakt med din lokalavdelning. Förbundet har endast tre veckor på sig för att begära överläggning med arbetsgivaren.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Har visstidare rätt till intyg och betyg?

2021-03-02 Jag har jobbat fem månader som visstidsanställd på en bensinstation. Har jag rätt att få arbetsgivarintyg och arbetsbetyg?
Jobbjägaren
Svar:

Svaret är ja på båda frågorna. Den första enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, paragraf 47. Den andra enligt god sed på arbetsmarknaden.

Fast någon skriftlig reglering av rätten till anställningsintyg/ anställningsbetyg finns såvitt jag känner till inte i vare sig lag eller kollektivavtal.

Magnus Larsson, central åkeriombudsman

Ska chefen ta hänsyn till ensamstående?

2021-03-02 Jag undrar om min arbetsgivare har rätt att schemalägga mig hur som helst när jag har två barn varannan vecka? Hur ser det ut när man är ensamstående och jobbar? Vad är det som gäller?
Sofia
Svar:

Arbetsgivaren har skyldighet enligt lag att aktivt arbeta för att arbetstagare ska kunna förena föräldraskapet med arbetet.

Enligt exempelvis Transportavtalet ska arbetsgivaren samråda med den anställde innan arbetstidsschemat upprättas.

Magnus Larsson, central åkeriombudsman

Gäller undantaget alla uppdrag?

2020-06-01 Jag kör sopbil och jag undrar om jag riskerar att bryta mot kör- och vilotidslagen när jag gör andra uppdrag. Vi är ju undantagna från reglerna när vi hämtar hushållssopor. Men gäller undantaget även när jag får i uppdrag att köra kollegan till en verkstad och sedan kör direkt tillbaka? Sammanlagt fyra mil. Jag har mitt förarkort i färd­skrivaren (som står i outläge). Kan jag få böter?
Laglydig
Svar:

Du är undantagen från kör- och vilotidsreglerna när du kör hushållssopor, precis som du skriver. När du kör en annan transport, till exempel till verk­staden, upphör undantaget att gälla eftersom den transporten omfattas av regelverket. Om du har förarkortet i färdskrivaren både när du kör hushållssopor och när du kör till verkstaden är det viktigt att ta bort ”out of scoop-läget” när du kör till verkstaden eftersom den körningen omfattas av regelverket. På så sätt kan polisen vid vägen se att du kört både inom och utanför regelverket under din 24-timmarsperiod.

Tänk på att det också är viktigt att du vid en vägkontroll kan redogöra för omständigheterna för den undantagna transporten. I det här fallet att det rör sig om insamling och bortskaffande av hushålls­sopor. Vid en kontroll kommer den undantagna körningen att ses som ”annat arbete” medan körningen inom regelverket är körtid.  Det är viktigt att du tar rast och inleder din vila i enlighet med regelverket.

Mer detaljerad information hittar du på Transportstyrelsens webb: Sök på ”Undantag från kör- och vilotider”.

Maria Hed, utredare på Transportstyrelsen

Varför ska jag tvingas ta kvällsjobb?

2020-06-01 Nio personer jobbar på en arbetsplats. Alla jobbar dagtid. Åtta har barn och en har inte barn. Men han har jobbat längst på företaget. En måste flyttas till att jobba kväll. Är det då så att han som inte har barn ska bli straffad för det och tvingas till kvällsjobbet? Det känns som diskriminering i allra högsta grad mot folk som inte har barn.
Vill inte
Svar:

Du har tyvärr inget stöd av diskrimineringslagen. Barnlöshet finns inte med som en av de sju diskrimineringsgrunder som omfattas av förbudet mot diskriminering i till exempel arbetslivet.

Däremot krävs det en förhandling på din arbetsplats om ledningen vill ändra schemat och införa ett kvällsskift som inte har funnits tidigare. Sedan är det inte självklart vem eller vilka som byta schema. Det finns ingen turordning i lag eller avtal som pekar ut den personen. Som jag ser det borde det öppnas för en diskussion på arbetsplatsen om detta.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Kan jag bli hemskickad utan lön?

2020-05-04 Kan arbetsgivaren skicka hem mig om det inte finns något att göra? Har jag rätt att få lön ändå?
Svar:

Arbetsgivaren kan alltid fråga en anställd om den vill gå hem tidigare eller vara ledig från ett schemalagt pass. Går man som anställd med på det har man ingått en överenskommelse och har då inte rätt till lön.

Om du däremot säger att du vill arbeta och inte går med på en ledighet så har du rätt till lön, även om arbetsgivaren inte låter dig arbeta på ett schemalagt pass. Då behöver du stanna kvar på arbetsplatsen och vara tillgänglig för arbete.

Kan chefen omplacera i kristid?

2020-05-04 Kan chefen ge mig andra arbetsuppgifter än vad jag normalt har nu när det är kris?
Svar:

Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och som anställd har du arbetsplikt på de arbetsuppgifter som finns inom ditt avtalsområde. Detta förutsatt att du ges kompetens och rätt förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna.

Men om arbetsgivaren ska göra en varaktig omplacering av en anställd är hen skyldig att mbl-förhandla med Transport först.

Får permitterad ta annat jobb?

2020-05-04 Kan jag ta ett annat jobb under min permittering?
Svar:

Om du får den möjligheten rekommenderar vi dig att ha en dialog med din arbetsgivare först.

Varsel och uppsägning

2020-05-04 Kan jag permitteras när jag har varslats om uppsägning?
Svar:

Nej, inte i dagsläget. Transport har än så länge sagt nej till att teckna centrala överenskommelser som gör det möjligt att kombinera korttidsarbete och varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist på individbasis.

Det innebär att man lokalt inte kan teckna överenskommelser om detta, utom i bemanningsbranschen.

Stanna hemma med barnen i coronatid

2020-05-04 Barnen får inte gå till skola eller förskola! Kan jag stanna hemma och ta hand om dem, och vem betalar ersättning till mig i så fall?
Svar:

Om ditt barn har förkylningssymptom som gör att hen inte kan gå till skolan är det vab som gäller. Vad som händer om skolorna stänger vet ingen i dagsläget.

Vård av nära anhörig i riskgrupp

2020-05-04 Kan jag stanna hemma om jag har en nära anhörig som har en allvarlig sjukdom och tillhör riskgrupperna?
Svar:

Det skulle kunna vara så att man vill stanna hemma för att minimera risken att en nära anhörig blir smittad. Men detta är inte fullt ut reglerat och det finns inget som automatiskt ger dig rätt att stanna hemma från arbetet.

Kontakta 1177 Vårdguiden och sätt dig in i Folkhälsomyndighetens aktuella riktlinjer. Om vårdpersonal anser att din anhöriga löper särskilt hög risk för att bli smittad och därför råder dig att vara hemma bör du kontakta Försäkringskassan om eventuell ersättning.

Får smitt-orolig stanna hemma?

2020-05-04 Får jag stanna hemma från jobbet om jag är orolig för att bli smittad av coronaviruset?
Svar:

Nej, du har inte rätt att stanna hemma från arbetet bara för att du själv är orolig. Om man är orolig ska man genast prata med sin arbetsgivare. Det är hen som är skyldig att utreda och åtgärda eventuella risker i arbetsmiljön oavsett om det skulle handla om coronaviruset eller annat. Stanna hemma ska du göra om du känner dig sjuk, om du är sjukskriven eller om läkare eller arbetsgivare har sagt att du ska vara hemma.

Ostädad hytt ingen anledning till avsked

2019-12-02 Hej jag undrar om man kan få sparken för att man har stökigt i hytten. Jag är anställd chaufför. Tack på förhand.
Kalle
Svar:

Nej, för att avskeda en anställd krävs att arbetsgivaren har en saklig grund, till exempel stöld eller andra brott riktade mot arbetsplatsen.

Jag har aldrig hört talas om något fall då arbetsgivaren hänvisar till en ostädad hytt som enda anledning för att försöka sparka en anställd.

Om du blir uppsagd eller avskedad bör du snarast ta kontakt med facket, hör av dig till Transports lokalavdelning. Det gäller oavsett vilket skäl arbetsgivaren anger för att säga upp eller avskeda dig.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Chefen har inte satt in tjänstepension

2019-09-02 Jag har en fråga om tjänstepension. Jag arbetade som taxiförare på ett privat företag som är bundet av kollektivavtal. När jag slutade upptäckte jag att min förra chef inte har betalat in någon tjänstepension till mig. Hur gör jag nu?
Taxichaffis
Svar:

Alla företag med kollektivavtal ska betala in pengar till sina anställdas tjänstepension, och det fina med kollektivavtalet är att du omfattas även om arbetsgivaren slarvar. Den som upptäcker det ska gå till chefen och fråga vad som har hänt.

Du som i efterhand har märkt att inbetalningarna saknas bör göra så här:

Vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att förhandla med arbetsgivaren. Om det inte får effekt ska du vända dig till försäkringsbolaget Fora som hanterar pensionspengarna.

På Foras hemsida finns blanketten ”Kompletterande inkomstuppgifter” där du kan fylla i rätt inkomst och komplettera med din kontrolluppgift från Skatteverket. Fora svarar också på frågor på telefon. Och även om Fora inte lyckas kräva in pengarna från din förra arbetsgivare så omfattas du av en garanti som gör att dina pensionspengar inte försvinner.

Alla företag med kollektivavtal ska betala in pengar till sina anställdas tjänstepension, och det fina med kollektivavtalet är att du omfattas även om arbetsgivaren slarvar. Den som upptäcker det ska gå till chefen och fråga vad som har hänt. Du som i efterhand har märkt att inbetalningarna saknas bör göra så här: Vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att förhandla med arbetsgivaren. Om det inte får effekt ska du vända dig till försäkringsbolaget Fora som hanterar pensionspengarna. På Foras hemsida finns blanketten ”Kompletterande inkomstuppgifter” där du kan fylla i rätt inkomst och komplettera med din kontrolluppgift från Skatteverket. Fora svarar också på frågor på telefon. Och även om Fora inte lyckas kräva in pengarna från din förra arbetsgivare så omfattas du av en garanti som gör att dina pensionspengar inte försvinner.

Funderingar kring pensionen

2019-06-03 Hallå, Transportarbetaren! Jag har fyllt 63 och börjar fundera på pension. Jag jobbar heltid på en bensinmack och nu undrar jag om det är ok att börja ta ut pensionen, ha kvar tjänsten men jobba 50 procent från och med i höst?
Agneta
Svar:

Hallå! Mitt råd är att du först undersöker de ekonomiska konsekvenserna av att börja ta ut pensionen. Pensionsmyndigheten bör kunna hjälpa dig.

Sen till din fråga: Du har ingen automatisk rätt att gå ner i arbetstid för att ta ut pension. Du får lyfta frågan med din arbetsgivare. Det är ju möjligt att hen ser fördelar med att du går ner till halvtid, och eventuellt är beredd att hoppa in och jobba extra om det behövs.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Ingen mödravård på betald arbetstid

2019-06-03 Hej! Jag är gravid, och undrar om jag kan få någon ersättning för alla besök hos mödravården? Eller måste jag plocka ut ledighet? Jag jobbar i Strängnäs men bor i Eskilstuna, och jag går på alla mina kontroller i Eskilstuna. Det blir ett jäkla farande fram och tillbaka och dessutom jobbar jag oregelbundna tider som ordningsvakt.
Jasmine
Svar:

Du har ingen rätt att få betalt av arbetsgivaren när du går på kontroller och annat nu när du är gravid.

Däremot har du, enligt föräldraledighetslagen, rätt att ta ledigt från jobbet med start sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen. I samband med detta informerar Försäkringskassan på sin webb att den som är gravid också kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar före den beräknade förlossningen. Och att detta även gäller för båda föräldrarna vid föräldrautbildningar och besök på mödravården under samma period.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Ingen a-kassa om körkortet ryker

2019-05-09 Hej, jag undrar om man blir tvungen att ta tjänstledigt på grund av att man har förlorat körkortet eller har fått det spärrat i några månader? Har man rätt till a-kassa då? För man är ju utan inkomst i flera månader och utan jobb?
RF
Svar:

Hej, arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig tjänstledigt.
I värsta fall kan hen säga att det inte finns något jobb till dig eftersom du saknar körkort, och då riskerar du uppsägning av personliga skäl. Innan uppsägning kan bli aktuell ska dock alla eventuella möjligheter till omplacering uttömmas.

Och om arbetsgivaren ger dig tjänstledigt kan du dessvärre inte räkna med a-kassa. Du får ingen ersättning eftersom du fortfarande är anställd. (Det finns undantag, som dock inte gäller i din situation. Den som är tjänstledig av hälsoskäl kan i vissa fall få a-kassa.) Däremot kan du söka och jobba med något annat under din tjänstledighet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Kan jag bli nekad semester?

2019-05-09 Om jag gick på föräldraledighet den 1 april 2018 och har varit ledig ett helt år, har jag då inte rätt till semester på sommaren 2019? En vän har blivit nekad semester. Hon är inte med i Transport och går på ett annat kollektivavtal, men jag vill veta vad som gäller för min del.
Väktare
Svar:

Enligt lagen är de första 120 dagarnas föräldraledighet semestergrundande, 180 dagar gäller om du är ensamstående förälder. Det betyder att du har rätt till betald semester i ungefär två, två och en halv vecka eftersom du har varit ledig under hela semesteråret.

Du dock rätt att ta ut hela den semester som ingår i ditt avtal, cirka fem veckor, även om du inte får betalt för mer än halva tiden. Enligt lagen ska du kunna ta ut minst fyra veckor sammanhängande ledighet under de tre sommarmånaderna.

Däremot behöver du inte ta ut den semester som du inte får betalt för, om du inte vill.

 

Fotnot: I bevaknings- och säkerhetsavtalet, som gäller för bland andra väktare, räknas arbetstiden i timmar. I svaret har jag räknat om dem till dagar, och därför är det lite ungefärligt.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Tjänar provanställd in semesterdagar?

2019-05-09 Jag är provanställd på en terminal i sex månader och hoppas få bli kvar. Min fråga handlar om semester: Tjänar jag in semesterdagar under provanställningen? Är det någon skillnad om jag får tillsvidareanställning eller om jag slutar?
Sebastian
Svar:

Visst tjänar du in semesterdagar. En provanställning är i det avseendet precis som en vanlig anställning. Även om provanställningen skulle ta slut har du rätt till semester. Om du då inte har haft några lediga semesterdagar ska arbetsgivaren i stället betala semesterersättning på slutlönen. Den är 13 procent av lönen före skatt (bruttolönen).

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Har deltidare förtur på heltidstjänst?

2019-04-04 Hej! Om jag har en deltidsanställning sedan två år och har efterfrågat heltidsanställning. Kan företaget då välja att ta in någon annan på heltid innan de gett mig en heltidsanställning? Jag har jobbat inom samma företag i fyra år.
Olivia
Svar:

Hej! Enligt lagen om anställnings skydd (25:e paragrafen) ska arbetsgivaren låta dig gå upp i tid om du har anmält att du vill göra det. Ett hinder kan vara om någon annan med längre anställningstid också har anmält intresse för högre arbetstidsmått.

Ett par saker måste uppfyllas för att du ska få gå upp till heltid: Du ska ha tillräckliga kvalifikationer för jobbet och arbetsgivarens ”behov av arbetskraft” ska tillgodoses genom din högre sysselsättningsgrad.

Ett tips till dig och andra deltidare som vill jobba mer är att anmäla detta skriftligt. Då kan arbetsgivaren inte tappa bort din begäran.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Får jag tjänstledigt för att starta eget?

2019-04-04 Jag är anställd på ett åkeri men vill pröva att vara min egen. Har jag rätt att vara tjänstledig för att starta ett åkeri utan anställda? Om inte, kan jag starta företag i någon annan bransch.
Blivande åkare?
Svar:

Du har i grunden rätt att vara ledig i upp till ett halvt år för att driva företag. Men du får inte konkurrera med din arbetsgivare. Du kan alltså inte starta ett åkeri (möjligen om arbetsgivaren skulle anse att du inte blir en konkurrent).

I lagen om ledighet för näringsverksamhet står det att du måste anmäla din planerade ledighet till arbetsgivaren senast tre månader i förväg. Då har han eller hon en månad på sig att ge dig besked.
Det går att säga nej om, som det står i lagen, ”ledigheten innebär väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet”.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Har jag förtur om det dyker upp jobb?

2019-02-28 Hej! Är tidningsbud och sjukskriven sedan mer än tre år. Jag har Parkinsons och kan inte cykla. Företaget uppgav för tre år sedan att det inte finns annat passande arbete för mig. Om det skulle dyka upp ett jobb jag kunde göra, har jag förtur till det? Måste företaget alltså fråga mig om ett lämpligt arbete skulle bli verklighet? Just nu arbetstränar jag på annat ställe.
Ann-Mari
Svar:

Hej, jag svarar lite mer allmänt på frågan eftersom jag vet att du har fått hjälp av din lokalavdelning:

För att du och andra långtidssjukskrivna ska kunna komma i arbete igen finns det tre steg:

 1. Rehabilitering. Och då är min erfarenhet att det huvudsakligen sker inom sjukvården.
 2. Anpassning av jobbet. Arbetsgivaren ska försöka skruva på arbetsuppgifterna så att du kan ha kvar din vanliga tjänst.
 3. Omplacering. Det vill säga att arbetsgivaren ska undersöka om det finns andra uppgifter/en annan tjänst för dig, som du kan klara med din sjukdom.

Om arbetsgivaren inte ser några möjligheter till detta kan det bli frågan om uppsägning av personliga skäl. Men det är upp till arbetsgivaren att styrka att hen har uttömt alla möjligheter att uppfylla sina skyldigheter om anpassning och omplacering.

Det är viktigt att den som börjar förstå att en sjukskrivning kan bli långvarig inte väntar för länge med att vända sig till sin fackklubb eller Transportavdelning. Vi kan ge råd eller hjälpa till också i ett tidigt skede.

 

Fotnot: Frågeställaren Ann-Marie har hört av sig igen och berättat att hon eventuellt kan få omplacering till brevsortering utan tidskrav.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Hur går det till vid uppsägningar?

2019-02-28 Det går inget vidare för företaget där jag jobbar och jag har förstått att fackklubben är kallad till förhandling om uppsägningar. Två frågor: Får klubbens förhandlare informera oss medlemmar direkt efter den första förhandlingen? Får (eller ska) klubben sedan informera oss andra om vilka som ska sägas upp?
Erik
Svar:

Rent allmänt har vi som förbund inställningen att det är arbetsgivarens ansvar att berätta om tråkiga nyheter. Vi från facket ska finnas där för att svara på frågor och hjälpa medlemmarna.

När det handlar om nerdragningar ska arbetsgivaren kalla till en första förhandling och informera om situationen. Hen ger sin bild av hur många som kan komma att sägas upp, och fackets förhandlare försöker påverka arbetsgivaren om att det är bättre att gasa sig ur svackan och inte säga upp anställda. Företaget bör informera om detta, men det är också fritt fram för fackets förhandlare att berätta.

Om det sedan blir aktuellt med uppsägningar kommer de nästkommande förhandlingarna att handla om las-listan och vilka som ska förlora jobbet. Så länge de pågår kan inte fackets förhandlare berätta något för medlemmarna. Och när det är klart är det enligt vår inställning arbetsgivarens ansvar att informera. De fackliga representanterna bör då vara beredda att svara på frågor och berätta om a-kassan och trygghetsförsäkringarna.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

När säger man till om föräldraledighet?

2019-02-28 Hej! Om jag ska ta föräldraledigt, hur långt i förväg ska jag fråga min arbetsgivare?
Talal K
Svar:

Hej, svaret finns i föräldraledighetslagen: Du ska anmäla planerad föräldraledighet senast två månader i förväg. Berätta samtidigt hur länge du tänker vara ledig och om det är på heltid eller deltid.

Vård av sjukt barn (vab) finns det förstås inga krav på att anmäla i förväg, det tar du ju ut när barnet blir sjukt.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Prata semester så tidigt som möjligt

2019-02-01 Hur långt innan måste man ansöka om semesterledigt för att få ta ut just de dagar man vill ha?
Mujo
Svar:

Enligt semesterlagen har du ingen rätt att få semester just de dagar du vill ha.

Den rättighet du har är att alltid få ledigt i minst fyra sammanhängande veckor någon gång under juni, juli och augusti.

Du bör därför prata med arbetsgivaren och ansöka om semester så långt i förväg som möjligt.

Det blir svårare för arbetsgivaren att säga nej till dina önskemål om han eller hon har fått lång tid på sig att planera för din frånvaro.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får chefen skjuta upp min återkomst till jobbet?

2019-02-01 Hej! Jag är fastanställd på heltid sedan 2011, har varit studieledig och vill nu återuppta min heltidstjänst. Min chef säger att jag måste vänta en månad. Stämmer detta? Tidigare har jag fått tillbaka tjänsten samma månad jag har anmält det.
Mona
Svar:

Ja, om du har varit studieledig längre än ett år kan chefen skjuta upp din återkomst till jobbet i en månad.

Så här säger studieledighetslagens tionde paragraf:

 

Den som är studieledig har rätt att återgå till sitt arbete. Från början är arbetsgivaren skyldig att låta den anställda komma tillbaka senast två veckor efter dennes besked om återgång.

Men om studieledigheten har pågått i ett år eller längre gäller arbetsgivarens skyldighet att låta arbetstagaren komma tillbaka först efter senast en månad.

 

Din chef måste så fort du ber om att få komma tillbaka berätta för dig när det kan ske.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Har jag rätt att gå YKB-kurser?

2019-01-07 Om jag jobbar som timanställd på ett åkeri – kan jag då kräva att min arbetsgivare betalar flera YKB-kurser samma år? Vad händer om jag har gått ett antal kurser och sedan slutar efter två månader? Måste jag betala kurserna själv?
Eva
Svar:

Hej Eva, först av allt tycker jag att du ska kolla om du har rätt anställningsform. Om du går löpande på timme bör du ta kontakt med Transports lokalavdelning för att reda ut om du i stället borde ha en tillsvidareanställning.

När det gäller YKB-kurserna kan du alltid fråga arbetsgivaren om du kan få gå flera under samma år. Enligt avtalet är arbetsgivaren skyldig att stå för som lägst åtta timmar kompetensutbildning per år. Företaget ska se till att varje arbetstagare får ”kompetensutveckling nödvändig för arbetet” och i det ingår fortbildningskurserna i YKB, men du kan alltså inte kräva att få flera under samma år.

Och så din sista fråga: Du behöver inte återbetala kurser som arbetsgivaren har stått för när du slutar din anställning.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får jag behålla skifttillägget en tid?

2019-01-07 Hej, jag har mot min vilja flyttats från skiftgång till att jobba bara vanlig dagtid. Jobbar med distribution. Har jag rätt att behålla skifttilläggen under en tid? Jag förlorar mycket på schemaändringen.
Carina
Svar:

Hej, tråkigt att höra. Men här skulle jag behöva veta varför just du flyttas, till exempel om skiftkörningen kommer att upphöra? Om detta är att anse som en schemaändring, ja då är det arbetsgivaren om leder och fördelar arbetet. I så fall gäller ändringen om du har blivit varslad senast fem dagar i förväg. Du har heller ingen rätt att behålla ditt skifttillägg eftersom det är kopplat till skiftkörningen. Kontakta din lokalavdelning om du känner dig osäker på anledningen till din förflyttning.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får chefen fråga om sjukanmälan?

2018-11-06 Här kommer en fråga om sjukskrivning. Jag är sopgubbe och när någon av oss sjukanmäler sig ringer vår närmaste chef upp samma dag och frågar vilken sjukdom vi har. Ibland tycker chefen att den som är sjuk ska komma in och jobba med några andra arbetsuppgifter, som kanske inte är lika ansträngande. Har chefen rätt att fråga vad det är för fel på mig när jag gör en sjukanmälan?
Ont i ryggen
Svar:

Javisst, det är helt ok att chefen frågar vad det är för fel på den som sjukanmäler sig. Jag tycker att det är bra, och att det hade varit mer anmärkningsvärt om chefen inte brydde sig.

Chefen har alltså rätt att fråga – men du är däremot inte skyldig att svara på vad du har för sjukdom eller skada. Det behöver heller inte stå vad du lider av i det läkarintyg som krävs efter en vecka. Däremot ska det stå på vilket sätt du är förhindrad att jobba.

Din andra fundering handlar om att du och kollegorna får frågan om att i stället för att vara sjukskrivna jobba med något annat. Där tänker jag att om det finns en annan arbetsuppgift så kanske en sopgubbe med ryggproblem kan sköta den under en period om hälsotillståndet tillåter det.

Min personliga uppfattning är att det är bättre att jobba och få betalt än att få sjukpenning och dessutom drabbas av en karensdag. Men det beror givetvis på vilken sjukdom du eller arbetskamraten har. Chefen har rätt att fråga.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

”Behovare” undrar över anställningsform

2018-10-01 Jag hoppar sedan nästan ett år tillbaka in på ett jobb när det behövs extra personal. Under större delen av tiden har jag inte fått något anställningsbevis. De gånger jag har fått det har jag tjatat på chefen i veckor innan. Min fråga är, hur länge får de ha mig anställd på detta vis innan företaget ska erbjuda en provanställning?
RH
Svar:

Det korta svaret på din fråga är att företaget inte behöver erbjuda dig en provanställning när du går på behovsanställning. Då är det, som anställningsformen säger, vid behov.

Men enligt lagen om anställningsskydd (las) finns det olika typer av tidsbegränsade anställningar. Grunden är att allmän visstidsanställning (som dina inhopp troligen är) ska övergå i tillsvidareanställning när du har jobbat i sammanlagt minst två år under en femårsperiod. Samma sak gäller för vikariat samt när en arbetsgivare staplar allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete på varandra. Du hittar reglerna i las §5 och §5a.

Det finns dock en begränsning i las: Det får inte ha gått mer än sex månader mellan anställningarna. Den begränsningen kan avtalas bort i kollektivavtal, och det har Transport gjort i till exempel transportavtalet. Då gäller två år inom en femårsperiod, oavsett hur långt det går mellan inhoppen, för att ha rätt till en tillsvidareanställning. Det som brukar kallas fast jobb.

För övrigt ska du få anställningsbevis från din arbetsgivare. Det är en värdehandling som bekräftar vad ni har kommit överens om. Ta kontakt med din lokalavdelning i Transport så kan du få hjälp.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

När är det stopp för mer övertid?

2018-09-04 Hej! Jag undrar vad som händer när man har passerat 200 timmars övertid på jobbet under samma år? Får man fortsätta jobba som vanligt, men inte jobba en minuts övertid mer tills året är slut? Eller gäller något annat?
Magnus
Svar:

Normalt sett gäller det som du beskriver: Stopp för mer övertid efter 200 timmar. Men det finns också något som heter nödfallsövertid.

Så här står det i arbetstidslagen: ”Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver.”

Min kvalificerade gissning är att sommarens skogsbränder kan ha genererat nödfallsövertid i en del branscher. Annars är det mycket ovanligt att kraven för att använda nödfallsövertid uppfylls.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Övergår visstid till fast jobb för uthyrd?

2018-04-27 Hur är det med företag som håller på med personaluthyrning? Jag har jobbat på ett bemanningsföretag i snart två år, heltid. Har jag rätt att kräva fast anställning eller funkar det inte så inom bemanning?
Uthyrd
Svar:

Du borde redan ha en tillsvidareanställning på heltid. Det finns visserligen en möjlighet att gå på visstidsavtal i bemanningsavtalet, om du och din arbetsgivare är överens om detta. Men det får inte vara längre än sex månader.

Undantagna är de som är studerande eller har avtals- eller ålderspension. Då är det ok med visstidsjobb.

Om din arbetsgivare under kortare eller längre perioder inte lyckas hyra ut dig ska du ha garantilön från företaget.

Jag tycker att du ska vända dig till din lokalavdelning för att få Transports hjälp om du fortfarande inte har tillsvidareanställning.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Kan chefen neka mig att vabba?

2018-04-27 Om jag ringer min chef kvällen innan och säger att jag måste vabba med mitt barn dagen efter – får chefen då neka mig att stanna hemma?
Carina
Svar:

Nej, lagen ger dig rätt att stanna hemma. Chefen kan inte neka dig att vårda ditt barn om det är sjukt. Du kan inte heller tvingas att meddela det i förväg, eftersom du ju inte vet när barnet ska bli sjukt.

Ersättningen heter tillfällig föräldrapenning och betalas av försäkringskassan. Du kan vabba fram till dess att barnet fyller tolv år, och i vissa fall upp till det har fyllt 16 år.

Lite mer info om tillfällig föräldrapenning: Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdare är sjuk.

Det är också tillåtet att någon annan vuxen tar hand om ditt sjuka barn om du jobbar, till exempel en släkting, granne eller vän. Den personen måste registreras hos försäkringskassan för att få ersättning.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Ska jag betala för bärgningen?

2018-04-05 Jag gled av vägen med lastbilen och fick ringa efter bärgning. Nu har min arbetsgivare dragit pengar från min lön för bärgningen. Får han göra så?
Rattvrängaren
Svar:

Nej, är det enkla svaret. Om det finns kollektivavtal på ditt jobb så ska du inte behöva betala för bärgning eller skador på bilen. Enda undantaget är om arbetsgivaren kan hävda att du har varit grovt vårdslös.

Det ser också ut som ett brott mot kvittningslagen när din arbetsgivare drar pengar från lönen. Grunden i lagen är att arbetsgivaren bara får göra en sådan om arbetstagaren går med på det, frivillig kvittning.

Jag tycker att du, som medlem i Transport, ska ta kontakt med din lokalavdelning för att reda ut det här.

oakim Guttman, central ombudsman på Transport

Hur sent kan jag rapportera övertid?

2018-03-02 Jag har en fråga om övertid. Om man glömmer att fylla i sina övertidstimmar under några dagar – kan arbetsgivaren då stryka den tid jag faktiskt har jobbat? När blir det för sent att meddela att jag jobbat över?
Trötter
Svar:

Intressant fråga, och svaret är nej. Arbetsgivare får inte stryka tid hur som helst. Har du jobbat övertid så ska du ha ersättning för den, sedan finns det egentligen inget facit på hur lång tid man har på sig att rapportera eventuell övertid.

Det är mänskligt att glömma, men skulle detta inträffa så ska du eller den som drabbas kontakta sin lokalavdelning snarast.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Hur mycket kan jag gå ner i arbetstid?

2018-03-02 Får jag gå ner i tid när jag har barn – även om jag redan är sjukskriven på halvtid? Enligt lagen får ju en förälder gå ner till 75 procents arbetstid om barnet är under åtta år. Gäller det mig också som i flera år har jobbat 50 procent på grund av sjukdom?
Halvsjuk pappa
Svar:

Föräldraledighetslagen ger, som du skriver, föräldrar rätt att förkorta sin arbetstid med en fjärdedel om barnet inte har fyllt åtta eller inte har gått ut första året i skolan. Rätten gäller att gå ner till 75 procent av ”normal arbetstid” i branschen.

Det innebär att den som har en deltidstjänst (och det normala i branschen är heltid) bara har rätt till ledighet på arbetstid som överstiger 75 procent av en heltidstjänst. Om din tjänst är på halvtid har du alltså inte rätt att gå ner ytterligare i tid.

Om du däremot har en heltidstjänst och är sjukskriven på halvtid har du rätt att som förälder förkorta din arbetstid. Du borde alltså få ta ledigt (utan lön) upp till 25 procent av heltidstjänsten. Detta kan eventuellt få konsekvenser för hur försäkringskassan räknar ut din sjukpenningsgrundande inkomst – och därmed hur mycket ersättning då får under den del du är sjukskriven, påpekar experterna på LO-TCO Rättsskydd.

Mitt tips är att du ska vända dig till försäkringskassan om du vill ha mer detaljerad information. Begär då ett skriftligt svar på dina frågor.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan jag få chans att jobba övertid?

2018-02-07 Hallå, jag jobbar heltid på en bensinmack och har en kollega som är anställd på 70 procent. Ibland behöver någon jobba utöver sitt schema, och då säger min chef att hon måste fråga deltidskollegan först. Är det rätt? Jag vill också jobba övertid och tjäna lite extra pengar ibland.
Charlotta
Svar:

Hallå själv, din fråga har flera bottnar.

För det första kan arbetsgivaren, enligt kollektivavtalet, använda sig av övertid då det finns ”särskilda skäl”. Övertidsarbete är inte tänkt att utgöra en del i den ordinarie vardagliga verksamheten. Övertid får inte heller schemaläggas.

Din deltidsanställda arbetskamrat kan ha anmält att hen vill ha företräde till fler timmar. I så fall ska chefen fråga deltidaren i första hand om hen vill jobba mertidstimmar när det har uppstått en lucka. Mertid gäller för timmarna upp till heltid, och det är frivilligt att jobba mertid.

Om det inte går att lösa luckan på annat sätt kan chefen fråga dig – eller i sista hand beordra dig eller någon annan heltidare att jobba över.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Har jag rätt till semester under studieledigheten?

2016-01-26 Jag är tjänstledig för studier och arbetar extra på mitt jobb, men bara det jag själv hinner – ungefär som en timvikarie. Har jag rätt till semester i sommar? Jag förstår att jag inte har rätt till fem veckor med semesterlön, men har jag rätt till fyra eller fem veckor utan lön?
Studerande transportare
Svar:

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till minst 25 dagars semester varje semesterår. Om du är tjänstledig termin för termin har du alltså rätt till den semestern även om du går in och jobbar som vanligt på somrarna. Om du är tjänstledig under hela året kan du, precis som under terminstid, göra upp med din arbetsgivare hur mycket du ska hoppa in under sommaren. Då kan du själv säga nej när du vill vara ledig, samtidigt som arbetsgivaren inte är tvungen att erbjuda dig jobb.
Om och i så fall hur mycket betalt du får under semestern beror på hur mycket du har jobbat under året.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Hur tidigt måste jag be om semester?

2016-01-26 Jag ska lämna in semesterönskemål i december – inför sommaren. När jag börjar ringa runt och tjata på kommun och skola för att få läsårstiderna, i år igen, tror de inte att det är sant att vi måste planera vår semestrar nu. Är inte min arbetsgivare lite väl tidigt ute?
Tidningsbud
Svar:

Tyvärr, det finns inte reglerat någonstans hur tidigt en arbetsgivare får begära in semesterönskemål. Det är vanligt att frågan kommer i januari och att de anställda får februari på sig. Då kan arbetsgivaren pussla ihop ett sommarschema och hinna mbl-förhandla det med facket före den sista mars. Det krävs en mbl-förhandling minst två månader före sommarsemestrarna som börjar i juni.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Får chefen bryta vår överenskommelse om arbetstiden?

2016-03-29 Jag har jobbat på en bensinmack i tolv år. Jag har en överenskommelse med min arbetsgivare om att jag får börja 20 minuter senare än den ordinarie inställelsetiden eftersom jag inte har körkort, utan åker buss. Nu har företaget meddelat att alla ska vara inne på ordinarie tid. Får han bryta vår överenskommelse?
Lisa
Svar:

Ja, är mitt grundsvar. Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, och kan kräva att schemat ska följas.
Men om du har överenskommelsen inskriven i anställningsavtalet eller om den slutits i en lokal förhandling kan läget vara ett annat. Ta i så fall hjälp av en facklig representant på arbetsplatsen eller din avdelning om du behöver driva frågan.
Mitt råd är att börja med att diskutera saken med arbetsgivaren. Schemat kanske kan justeras så att du tar igen arbetstiden i slutet av dagen eller vid något annat tillfälle.

 

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur ser turordningen ut?

2016-03-29 Jag hämtar och lämnar lastbilen på plats X, men i anställningsbeviset är jag stationerad på plats Y. Åkeriet har personal stationerad på båda orterna. Vad gäller för min plats på turordningen om det blir arbetsbrist och arbetsgivaren ska säga upp chaufförer?
Rädd om jobbet
Svar:

Inte en helt lätt fråga. Om orterna ligger nära varandra och i samma kommun kan det vara samma turordningslista. Om de däremot ligger i två olika kommuner kan du nog räkna med att det är två olika turordningskretsar om företaget ska säga upp personal på ena eller andra eller båda ställena. Och om du och din arbetsgivare då inte är överens om din egentliga stationeringsort kan det bli en tvist om detta.
Anställningsbeviset är därför ett viktigt kontrakt mellan dig som anställd och företaget. Det ska vara korrekt, vare sig det handlar om att du har en heltidstjänst eller om det gäller vilken ort du är stationerad på.
Däremot kan du – om du är rädd för framtida nerdragningar på endera orten – vara strategisk och söka dig till/eller stanna kvar på den ort som har bäst framtidsutsikter.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

När måste chefen ge besked om semestern?

2016-05-31 Jag har redan bokat en resa i sommar. När måste min chef ge besked om jag har fått den semester som jag önskat mig – eller inte?
Soldyrkare
Svar:

Arbetsgivaren har rätt att lägga din semester på annan tid än den du önskat, så länge du får minst fyra sammanhängande veckor under perioden juni, juli, augusti. Men chefen måste ge dig besked senast två månader i förväg om han inte beviljar den period som du har ansökt om.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Får chefen skjuta på min sommarsemester till september?

2016-05-31 Sommaren är högsäsong på flygplatsen där jag jobbar. Är det ok att chefen ber mig att skjuta upp mina fyra semesterveckor till september?
Lasse Lastare
Svar:

Det är helt ok att din chef frågar. Men du har lagen på din sida om du säger nej. Den slår fast att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli, augusti. Arbetsgivaren har sista ordet när det gäller vilka fyra sommarveckor du får ta ledigt. Men om ni båda är överens finns det inget som hindrar att du får/tar din semester i september eller någon annan tid på året.

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Får chefen neka mig ledigt?

2016-05-31 Jag sökte två dagars ledigt över ett halvår i förväg för att kunna förbereda och vara med på min dotters student i början av juni. I mitten av maj svarade arbetsgivaren att jag inte får ledigt! Får han neka det när jag sökt i god tid?
Sopgubben
Svar:

Ja, arbetsgivaren kan alltid säga nej till tjänstledighet och kompledighet. Samtidigt bör ett företag ha en policy som slår fast hur långt i förväg arbetstagaren ska ansöka om ledighet. I den bör det också framgå hur långt före en begärd ledighet som arbetsgivaren måste be besked om den är beviljad eller inte.
Sedan tycker jag att arbetsgivaren i ditt fall, när du har ansökt i så god tid, borde ha kunnat ta in någon annan. Även om hen inte är tvungen enligt lag eller avtal.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Måste jag lämna intyg för första sjukdagen?

2016-04-26 Jag är lastbilschaufför och blev förkyld i tisdags. På torsdagen får jag ett sms från min arbetsgivare som säger att han vill ha förstadagsintyg från en läkare. Annars får jag ingen sjuklön. Får han göra så?
Febrig
Svar:

Nej, inte om det är första gången arbetsgivaren nämner detta. Han kan dock meddela dig att han i fortsättningen kommer att kräva läkarintyg på din första sjukdag. För detta krävs att arbetsgivaren har ”särskilda skäl”. Transports uppfattning är att en sådan begäran får gälla i högst ett år, och att rehabilitering ska påbörjas.
Enligt kollektivavtalet för lastbilschaufförer är arbetsgivaren i det fallet inte skyldig att betala sjuklön för dagar som du inte har läkarintyg. Där står också att arbetsgivaren om ”skäl föreligger” kan kräva att läkarintyget ska skrivas av en läkare som han har valt ut, och i det fallet ska arbetsgivaren betala läkarbesöket och din resa till läkaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Måste jag läsa chefens sms på ledig tid?

2016-08-30 Min arbetsgivare sms:ar när jag är ledig, om oviktiga saker som ”nu har jag tvättat bil 2” eller ”nu har vinterdäcken kommit på bil 4”. Jag vill att han slutar med det, men han menar att det är information. Vad ska jag göra?
Taxichaufför
Svar:

Intressant fråga. Arbetsgivaren ska inte sms:a i tid och otid på din privata telefon. Får du meddelanden på din lediga tid ska du kanske ha betalt, åtminstone om du tydligt har talat om att du inte vill information om jobbet.
Fortsätter sms:andet när du har upplyst arbetsgivaren om detta så vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att gå vidare.
Om det handlar om din jobbtelefon så förslår jag att du lämnar den på arbetsplatsen när du är ledig.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Jag får sämsta körningarna efter pappaledighet - får arbetsgivaren göra så?

2016-08-30 Jag är tillbaka från en föräldraledighet och min åkare har satt mig på en riktigt usel körning. Får han verkligen göra så?
Undrande pappa
Svar:

Arbetsgivaren får inte missgynna dig för att du har varit föräldraledig. Det står i föräldaledighetslagen. Med andra ord betyder det att du under och efter ledigheten ska behandlas på samma sätt som om du hade varit i tjänst hela tiden. Det kan handla om din lön och andra villkor, men också hur arbetsgivaren fördelar arbetet.

Däremot kan det vara svårt att leda i bevis vad som är en bra och vad som är en dålig körning. Där finns det kanske olika åsikter.

Om du känner dig missgynnad när det gäller körningar eller arbetstider kan du kontakta din lokalavdelning för att resonera om detta.

I sammanhanget kanske det också kan vara bra att veta att det finns ett extra skydd för föräldralediga vid uppsägningar. Det är inte förbjudet att säga upp en föräldraledig vid till exempel arbetsbrist, däremot börjar uppsägningstiden att löpa först när han eller hon skulle ha börjat jobba igen. Detta gör att den föräldralediga inte förlorar sin uppsägningslön.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur mycket övertid ska jag jobba?

2016-09-27 Jag började jobba här för sex månader sedan, och har redan fått ihop 236 timmar i ren övertid. Kan jag göra något?
Sopgubbe
Svar:

Visst, det här låter mycket – och vill du inte jobba mer övertid kan du inte bli tvingad.
Den allmänna övertiden är max 200 timmar per år, det blir 50 timmar på en kalendermånad. Om din arbetsgivare vill att du ska jobba mer än så bygger det på att du själv vill göra det. I så fall kan arbetsgivaren (med ditt medgivande) ansöka om dispens hos det lokala facket om ytterligare max 200 övertidstimmar.
Gränsen höjdes från 150 timmar till 200 i vårens avtalsförhandlingar. Den gäller inte bara för renhållningsarbetare utan finns också med i transportavtalet.
Du som är medlem kan ta kontakt med Transports lokalavdelning för att få hjälp om du tycker att det räcker med övertid nu.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Har jag rätt att pröva ett annat jobb?

2016-12-27 Hallå, jag jobbar inom bevakning och kan inte bestämma mig för om jag vill ha ett nytt jobb som jag blivit erbjuden. Kan jag ta ledigt från min nuvarande arbetsgivare för att pröva på ett annat företag i branschen – eller ett helt annat sorts jobb?
Tvekande
Svar:

Du har ingen rätt att få tjänstledigt för att testa ett annat jobb, varken enligt lagen eller kollektivavtalet. Men du kan fråga ändå, det värsta som kan hända är att du får ett nej.
Om du har en bra relation med din arbetsgivare kan företaget tänka att det vill försöka behålla dig som anställd – och att chansen är större om du får prova på ett annat jobb. Men förmodligen har arbetsgivaren en större benägenhet att ge dig tjänstledigt om det andra jobben inte finns på ett konkurrerande företag.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Får jag ledigt för studier på deltid?

2016-10-25 Jag funderar på att börja studera, men inte på heltid. Har jag rätt att vara tjänstledig en dag i veckan för att gå en utbildning som inte har med mitt jobb att göra?
Mackanställd
Svar:

Studieledighetslagen ger dig rätt att ta ledigt för studier, och de behöver inte ha med ditt yrke att göra. Det kan vara på heltid eller deltid. En klok arbetsgivare brukar också uppskatta att en anställd vill utvecklas.
Men arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din studieledighet i max sex månader. Så lägg in om tjänstledighet i god tid. Om det blir problem kan du vända dig till din lokala Transporavdelning som kan hjälpa till i kontakten med din arbetsgivare.

Dag Leander, central studieombudsman på Transport

Kan jag slippa undan p-böterna?

2016-10-25 Jag är taxichaufför och fick parkeringsböter utanför en tandläkarklinik. Det var parkeringsförbud, men kunden hade yrsel och ville bli hämtad inne. Jag är anställd. Undrar nu om det är någon idé att överklaga böterna. Eller finns det någon chans att företaget betalar?
Snäll chaufför
Svar:

I grunden är det ett lagbrott att parkera där det är parkeringsförbud, så din arbetsgivare behöver inte betala parkeringsboten.
Om du själv väljer att gå vidare är det bra om du får ett intyg från kundens tandläkare om att hen inte kunde ta sig till bilen själv. Du kan också printa ut och skicka med bokningen där du fick informationen om detta.
Vart du ska vända dig beror på vem som utfärdat boten: På allmän mark gäller kommunens parkeringsregler och i det fallet ska du överklaga/bestrida felparkeringsavgiften hos polisen. På privat mark har markägaren oftast anlitat ett parkeringsbolag, och då börjar du med att bestrida kontrollavgiften hos bolaget.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Hur får vi ut arbetstidsförkortningen?

2016-10-25 Vi i är tre chaufförer som kör skift på en lastbil. Vi fick reda på att vi varken har fått betalt för övertid eller fått någon arbetstidsförkortning på fem år. Alla jobbar på kvällar och nätter. Hur ska vi gå tillväga för att detta ska rättas till? Chefen bara rycker på axlarna.
De tre musketörerna
Svar:

Om det finns kollektivavtal på er arbetsplats kan ni göra något åt detta.
Enligt transportavtalet ska varje timme som ni jobbar mellan klockan 22 och 06 ge en minut i arbetstidsförkortning. Minuterna samlas till samlas ihop och ni ska kunna ta ut dem i ledighet i samråd med arbetsgivaren. Eventuellt kan ni dessutom vara berättigade till skifttillägg, det beror på hur arbetet och skiftgången är upplagd.
Som medlemmar i Transport kan ni ta kontakt med förbundets lokalavdelning. Där kan en ombudsman reda ut mer exakt vad som gäller i ert fall och sedan hjälpa till i diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Får jag ledigt på födelsedagen?

2016-12-27 Har jag som sopgubbe rätt att vara ledig på min 50-årsdag? Med betalning också?
Partysugen
Svar:

Javisst, i ditt kollektivavtal står det att du har rätt till permission för din egen 50-årsdag. Samma sak gäller för ditt eget bröllop, om en nära anhörig dör och vid vissa andra tillfällen.
Permission betyder att du kan vara ledig med bibehållen lön. Det gäller kortare ledigheter, max en dag enligt avtalet.
För den som går på andra kollektivavtal kan det vara andra regler.

Joakim Guttman. central ombudsman på Transport

Hur länge ska jag prövas?

2017-04-27 Kan man ha provanställning/timanställning hur länge som helst?
Elisabeth
Svar:

Provanställning kan man ha i upp till sex månader, sedan övergår den till en tillsvidareanställning om ingendera parten har sagt upp den.

Så kallad ”timanställning” finns inte som anställningsform enligt lagen. Däremot finns det i många av våra avtal anställningsformen ”behov av extra arbetskraft”. Den anställningsformen övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning enligt tvåårsregeln. (Vilket däremot vikariat och allmän visstidsanställning gör, om de har pågått i mer än två år under en femårsperiod.)

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Hur mycket får jag jobba?

2016-11-29 Finns det lagar eller regler om hur mycket man får arbeta? Jag jobbar heltid på en bensinmack och delar ut tidningar minst fyra nätter i veckan. Kan någon av arbetsgivarna hindra mig att jobba för den andra?
Arbetsmyran
Svar:

Du gör inget olagligt när du jobbar så mycket, och du bryter inte mot kollektivavtalen. De innehåller visserligen begränsningar av arbetstiden. Men du har olika arbetsgivare, och då gäller respektive kollektivavtal för respektive arbetsgivare.

Ditt dubbelarbete kan dock bli ett problem om det går ut över ditt ordinarie jobb. Du kanske inte orkar med dina arbetsuppgifter.

Obs! Detta svar gäller inte om du till exempel jobbar på transportavtalet och är heltidsanställd. Där gäller kör- och vilotidsregler och du måste samråda med din arbetsgivare om du tänker extraknäcka.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Arbetsgivaren säger nej till vintersemestern - är det okej?

2016-11-29 Jag tog inte ut semester i somras utan tänkte ta fyra veckor i vinter i stället. Nu har jag fått beskedet att företaget är underbemannat och att jag får nej på min semesteransökan. Kan arbetsgivaren neka mig att ta ut semester i år?
Väktare som inte gillar snö
Svar:

Det bästa hade varit om du före sommaren gjort upp med din arbetsgivare så att ni då var överens om när du ska ta din ledighet. De flesta chefer brukar bli glada när någon vill jobba under sommaren.

Som det nu är har du rätt att få dina fyra veckors sammanhängande semester under semesteråret, som sträcker sig till och med den sista mars. Men arbetsgivaren kan bestämma vilka veckor du ska få ledig.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Kan jag bli beordrad att gå på fest?

2016-11-29 Jag jobbar heltid måndag–fredag, och nu ska företaget ha informationsmöte och julfest på en lördag. Chefen säger att jag måste komma, men går det att beordra övertid för en julfest?
Sopgubbe
Svar:

Det låter lite udda att beordra personalen att gå på julfest. Men om det handlar om arbetstid och du får betalt så är du skyldig att vara på plats.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Får jag röntgas på arbetstid?

2016-11-29 Jag jobbar heltid på en gummiverkstad och har blivit kallad på magnetröntgen under arbetstid. Måste jag ta ledigt utan betalning?
Sven
Svar:

Om din undersökning inte har något med arbetet eller en eventuell arbetsskada att göra blir du tvungen att ta ut kompledigt, tjänstledigt eller semester.

Vid ett första akutbesök hos en läkare eller tandläkare kan du däremot få permission, det vill säga ledigt med betalning. Du kan också få permission om du har fått remissen från din företagsläkare eller någon annan läkare som arbetsgivaren har godkänt.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Kan jag extraknäcka under studieledigheten?

2017-01-30 Jag pluggar under ett år och är tjänstledig för studier från det bevakningsföretag där jag är anställd. Eftersom studierna är på en annan ort undrar jag om det är ok att vikariera på ett annat företag i samma bransch utan att förlora min fasta tjänst?
Lisa
Svar:

Börja med att fråga.

Du som är anställd på ett bevakningsföretag måste ha arbetsgivarens godkännande om du vill jobba extra hos en konkurrent. Det finns krav på sekretess inom branschen, och det kan uppfattas som illojalt att ta anställning hos ett annat företag.

Om arbetsgivaren säger ja måste du också upplysa det andra företaget om att du har en tjänst hos en konkurrent på annan ort.

Om din huvudarbetsgivare säger nej måste du säga upp din fasta tjänst om du vill jobba extra i branschen.

Ett alternativ för dig kan då vara att söka extrajobb i någon annan bransch. Då säger kollektivavtalet för säkerhetsbranschen att den som har en heltidstjänst måste anmäla extrajobbet hos sin huvudarbetsgivare.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Vad gäller för behovsanställda?

2017-08-31 Jag har nyss börjat som behovsanställd på ett bevakningsföretag. Kan jag gå med i facket direkt? Är det företaget som betalar när jag ska gå fortbildning för väktare?
Alice
Svar:

Du kan förstås gå med i Transport så snart som möjligt. Och när det gäller utbildningen är svaret: Ja, företaget ska betala.
Behovsanställningar är nämligen en speciell konstruktion i bevakningsbranschen. För att få behålla auktorisationen som väktare eller ordningsvakt måste du ha en anställning. Därför ser företagen i branschen till att ha anställda som bara hoppar in och jobbar när företaget behöver dem, och om de själva kan och vill.
Behovsanställda kan alltså ha en tillsvidareanställning eller en provanställning, men ändå bara jobba ibland.
Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren betala all utbildning som krävs för jobbet som väktare eller ordningsvakt. Du ska också ha lön under utbildningen.
Undantaget är om man är nyanställd och börjar sin anställning med att gå grundutbildning för väktare eller ordningsvakt, då får man inte lön.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Har vi rätt till arbetstidsförkortning?

2017-08-31 Hej, jag undrar lite om arbetstidsförkortning. Har vi rätt till den på ett åkeri med kollektivavtal? Hur fungerar det?
Ronnie
Svar:

Javisst, enligt transportavtalet tjänar den som jobbar mellan klockan 22 och sex på morgonen in en minut per arbetad timme. Minuterna ska samlas i en tidbank som du kan plocka ifrån när du är kompledig.

Det blir ganska mycket ledig tid för den som jobbar heltid på natten. Men det kan på en del arbetsplatser behövas att du kollar med arbetsgivaren att arbetstidsförkortningen verkligen bokförs.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Långtidssjukskriven rädd att få sparken

2017-08-31 Jag är sjukskriven sedan nästan fem år från jobbet som lastbilschaufför. Kan jag få sparken under tiden jag är sjukskriven – om Transportstyrelsen drar in mitt körkort på grund av diagnoser som jag har fått?
Orolig
Svar:

Jag delar upp frågan i två delar:

 1. Sjukskrivningen. När du är långtidssjukskriven måste arbetsgivaren dels starta en rehabiliteringsutredning, dels göra allt som är möjligt för att anpassa jobbet utifrån dina problem.

Rehabiliteringen ska göras tillsammans med läkare, och du kan ha med dig ditt skyddsombud eller Transports regionala skyddsombud. Om rehabiliteringsutredningen slutar med att arbetsgivaren har prövat alla möjliga vägar utan att det finns något jobb som du kan göra på din arbetsplats, då kan det finnas skäl för arbetsgivaren att säga upp dig av personliga skäl.

 1. Körkortet. Om en chaufför blir av med körkortet har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om det finns andra sätt för personen att stå till förfogande.

I vissa situationer kan det dock vara saklig grund för uppsägning. Att du är sjukskriven ska inte spela in. Men frågan är svår att svara allmänt på.

Mitt råd är att du kontaktar ombudsmannen eller det regionala skyddsombudet på din lokalavdelning. Han eller hon kan sätta sig in i just ditt fall. Din anställning kan bli en fråga för lokala förhandlingar.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Vad gäller när taxileget dras in?

2017-05-26 Jag är taxichaufför och har dömts för medhjälp till koppleri. Jag har betalat böter, men nu drar Transportstyrelsen in mitt taxileg också? Vad är det som gäller egentligen?
Dubbelt straffad
Svar:

Taxiförarlegitimationen kan återkallas på grund av flera olika brott. Det kan handla om våldsbrott, sexualbrott, rattfylleri, drog­rattfylleri, trafikbrott, ekonomisk brottslighet …

Vi på myndigheten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall när vi har fått information om att en taxiförare har dömts för brott som kan innebära hinder för att få fortsätta köra taxi. Vi tar särskild hänsyn till passagerarnas säkerhet och till trafiksäkerheten när vi avgör om hens legitimation ska återkallas.

Vårt beslut fattas nästan alltid efter att domen har vunnit laga kraft. På så vis garanteras taxi­föraren en rättssäker behandling, men det betyder också att beslut om återkallelse kan fattas ganska lång tid efter att själva brottet har begåtts. Föraren kan överklaga till förvaltningsrätten om hen inte tycker att vi fattat rätt beslut.

När vi tar beslut om ­återkallelse av legitimationen på grund av brottslighet sätts alltid en olämplighetstid. Det är en tid mellan tre till fem år då personen inte får köra taxi. Efter denna tid kan personen ansöka om taxiförarlegitimation på nytt.

Emma Norlander, sektionschef på Transportstyrelsen

Ska jag anmäla arbetsgivarens slarv?

2017-10-02 Vart vänder man sig när ett transportföretag bryter mot kör- och vilotiderna? När jag slutade på mitt förra jobb ville jag ha ut uppgifter till a-kassan. Men det visade sig att åkaren aldrig hade sparat några tidrapporter eller utdrag från digitalskrivaren.
Jobbsökaren
Svar:

Det är polisens uppgift att lagföra brott mot lagen. I det här fallet kan du också tipsa Transportstyrelsen som har ansvar för tillsynen. Det går att tipsa anonymt. Tänk också på att du själv är ansvarig om du faktiskt har brutit mot kör- och vilotidsreglerna.

När det gäller uppgifterna som a-kassan behöver borde det räcka med dina egna lönespecifikationer. Ta kontakt med Transports a-kassa om du behöver mer information om detta.

Joakim Guttman, central ombudsman i Transport

Avbryter utbildning – hindras från att jobba

2017-11-08 Jag jobbar som flyglastare och har tagit tjänstledigt för att plugga och byta yrke helt. Men jag har valt fel utbildning och vill avbryta tjänstledigheten så fort det går. Min arbetsgivare säger att jag inte har rätt att börja jobba igen förrän terminen är slut. Stämmer det?
Filip
Svar:

Nej, din arbetsgivare har inte rätt.

Om du varit tjänstledig enligt studieledighetslagen så finns det vissa begränsningar innan du kan återgå i arbete om du avbryter studierna. Arbetsgivaren kan skjuta upp din återgång i en månad om du varit ledig i minst ett år. I övriga fall kan arbetsgivaren skjuta upp den i max 14 dagar.

Riksavtalet för den som jobbar på civilflygsområdet har ingen text som medger undantag från denna regel.

Peter Winsten, avtalssekreterare i Transport

Arbetsmiljö

Hur tungt måste jag lyfta?

2023-01-09 På mitt jobb jobbar vi mycket med pakethantering. Jag har hört att paketen inte får väga mer än 12 kilo? Stämmer det?
Antonio
Svar:

Att hantera paket kallas för manuell hantering. Det vill säga att man arbetar med kroppen för att skjuta, dra eller lyfta saker. Arbetsmiljöverket har väldigt bra riskbedömningsmallar för hur sådan hantering ska kontrolleras. Och där handlar det om frekvensen (hur ofta) lyfthjälpmedel (med vad) och sedan vikten (hur tungt).

Det betyder att svaret på din fråga är beroende på situation. Att lyfta ett paket en gång på en hel arbetsdag som väger 12 kilo kan vara helt ok. Men att stå och lyfta 1 000 paket varje dag som väger 12 kilo kräver hjälpmedel. Vidare görs bedömningar på vilka arbetsställningar du behöver utföra lyften i. Att arbeta ovan axelhöjd eller under knähöjd anses mer slitsamt och då får man göra det mindre ofta. Till det kommer även företagets egna bestämmelser. För att inte skada utrustning brukar det finnas viktbegränsningar på vad paketen får väga. Undrar du om just din egen arbetssituation så föreslår jag att du ber arbetsgivaren om riskbedömningen som ska vara gjord för din manuella hantering. Får du inga svar eller inte vill prata med din arbetsgivare om det, sök kontakt med ditt lokala skyddsombud. Finns det inget lokalt skyddsombud, vänd dig till din lokala avdelning och det regionala skyddsombudet.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Måste jag tvätta lastbilen?

2023-01-09 Min arbetsgivare säger åt mig att jag ska tvätta lastbilen. Men jag är ju anställd som chaufför och inte bilvårdare så det ingår inte i mina arbetsuppgifter. Måste jag då tvätta lastbilen?
Angelica
Svar:

Det enkla svaret på denna fråga är ja.

Arbetsgivaren äger något som heter ”rätten att leda och fördela arbetet” vilket återfinns i våra avtal under § 1. Det betyder att arbetsgivaren kan säga åt dig vad du ska göra och du ska alltså utföra den uppgiften.

Givetvis finns det undantag, som att utföra en arbetsuppgift du omöjligt kan utföra på grund av saknad utbildning eller med fara för ditt liv.

Att sopa på lagret eller tvätta lastbilen kommer du alltså att få göra även om du är anställd som chaufför eller terminalarbetare. Men att reparera lastbilens bromsar eller värmesystem ingår absolut inte i något du ska göra (såvida du inte är anställd som mekaniker).

Anser du att du fått en arbetsuppgift som verkligen ligger långt från din kunskap eller medför risk för liv och hälsa, men inte vet hur du ska bemöta din chef? Kontakta din fackklubb eller din avdelning för att få hjälp. Som medlem kan du också alltid kontakta Transport på direkten.

Transport avdelning 14 i Helsingborg

Mörkt när soporna ska hämtas

2022-12-01 Nu när hösten har kommit börjar det vara ganska mörkt när jag jobbar. Jag hämtar hushållssopor inne på gården hos kunden och det är ibland väldigt mörkt. Kan min arbetsgivare kräva att hushållen sätter upp lampor vid kärlen?
Berra
Svar:

Frågan är lite mer komplex än att man bara kan svara ja eller nej.

Jag blir lite mer intresserad av att du skriver att du hämtar soporna inne hos kunden. Det betyder vanligtvis långa dragavstånd vilket garanterat inte är en bra arbetsmiljö.

Det är din kommuns renhållningsförordning som berättar var kärlen ska stå och hur platsen ska utformas av abonnenten.

Att det ska vara upplyst är inte ett av kriterierna som vanligtvis står med. Men kanske kunde du få någon sorts arbetsutrustning av din arbetsgivare för att underlätta i mörkret?

Jag rekommenderar dig att söka kontakt med ditt lokala behöriga skyddsombud eller avdelningens regionala skyddsombud. De kan hjälpa till både med förslag för förbättringar och undersökningar av belastningen för dragavståndet.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Vad gäller för tunga lyft på terminal?

2020-11-03 Jag har läst om manuell hantering av tunga paket på UPS. Vi har samma problem på vår terminal. Kan jag vägra lyfta paket för hand med exempelvis vitvaror (typ 60 kilo) och hänvisa till risken för skador?
Terminalare
Svar:

Begränsade tunga lyft kan få förekomma i vår arbetsmiljö. Det är dock inte okej att dagligen, hela arbetsdagen lyfta tunga saker (typ 60 kilo) för hand. Då behövs riskbedömningar som är genomförda av behöriga skyddsombud eller regionala skyddsombud.

Det innebär att man inte kan vägra enstaka lyft, men skall anmäla detta till sin arbetsgivare genom tillbudsrapportering. Det kan leda till att man behöver begränsa lyften eller tillhandahålla tekniska hjälpmedel för att utföra arbetet.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman

Viktigt att rapportera avvikelser och tillbud

2020-03-31 Hallå, jag är relativt ny som ”sopa”, har jobbat som miljöarbetare i snart ett år nu. Och jag är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Vi skriver väldigt lite avvikelser på mitt företag, till exempel när ett rum är fullt av hinder, likaså om det är dåligt skottat. I vårt avtal får till exempel ett 166-kärl väga max 50 kilo (hur många gör det?). Är det skillnad på olika kommuner hur sopkulturen funkar?
Sopan
Svar:

Hallå! Det är jätteviktigt att ni skriver avvikelser/tillbudsrapporter vid tillfällen som överfyllda soprum, höga trösklar, farlig backning, dålig snöröjning. Din arbetsgivare behöver bli tydligare på den punkten.

Det är också arbetsgivarens ansvar att det finns ett bra system för att rapportera. Det kan vara på papper eller digitalt, och om det är digitalt ska arbetsgivaren se till att de anställda har de verktyg som behövs.

Sedan kan kommunernas renhållningsordning se lite olika ut, och kommunerna kan ställa olika krav i sina upphandlingar. Men det är viktigt att alla trakterna riskbedöms och att ett behörigt utsett skyddsombud då är med. Finns det inget på din arbetsplats kan Transports regionala skyddsombud delta.

När det gäller arbetsmiljön och riskerna är det inte renhållningsordningen som styr. Då handlar det om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Där finns det till exempel regler kring belastningsergonomi. Det står hur tungt arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

Riskbedömning av gravidas jobb

2020-01-09 Hej, jag är gravid och har frågat min chef om vi kan göra en riskbedömning av mitt arbete. ­Efter lite mer än två veckor har ­inget hänt. Hur lång tid får det ta? Jag har nu gått på lite ledigt och är åter i arbete om cirka 1,5 vecka, och då är jag i vecka 20. Jag jobbar på en återvinningscentral där jag dagligen är i kontakt med olika kemikalier. Förekommer också många tunga lyft, och man hänger och klänger lite överallt efter det som är felsorterat. Nästan varje dag efter jobbet är jag så trött att jag går och lägger mig. Och jag får även känningar av foglossning då jag står upp mer eller mindre hela dagarna.
J
Svar:

Hej, arbetsgivaren ska genast, så fort du har berättat att du väntar barn, undersöka om du utsätts för risker i arbetet. Vilka faktorer det kan handla om finns uppräknat i en bilaga till Arbetsmiljöverkets föreskrift om gravida och ammande arbetstagare. Där nämns fysikaliska, belastningsergonomiska, biologiska, kemiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Och att dessa kan utgöra en risk för den som är gravid, nyligen fått barn eller ammar.

Din arbetsgivare ska göra riskbedömningen i samverkan med ett behörigen utsett skyddsombud och efter samtal med dig. Hen ska presentera en riskbedömning och de åtgärder som behövs. Det kan till exempel innebära andra arbetsuppgifter under resten av graviditeten. Ditt jobb på en återvinningscentral kan, som du skriver, vara farligt på flera sätt.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

Risk för liv och hälsa? Stoppa arbetet!

2018-07-03 Jag är skyddsombud och upptäckte ett trasigt nödstopp på terminalen jag jobbar. Borde jag ha lagt ett skyddsstopp direkt?
Rådvill
Svar:

Både ja och nej, blir mitt svar.

I första hand ska den anställda som upptäcker att nödstoppet är trasigt avbryta arbetet och direkt kontakta arbetsgivaren.

Men om jobbet har fortsatt, och du som skyddsombud får veta om det, måste du bedöma vilken risk dina arbetskamrater utsätts för. Om det är en omedelbar och överhängande risk för liv eller hälsa ska du stoppa arbetet. I samma stund måste du meddela arbetsgivaren att du har gjort det och varför. Helst ska detta ske skriftligt. Det finns mallar för hur du kan formulera dig hos det regionala skyddsombudet på din Transportavdelning.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Kollegan mår dåligt - hur ska jag göra som skyddsombud?

2016-04-26 Vi har en arbetskamrat som är jättestressad på jobbet och vi är alla oroliga för att han ska kollapsa totalt, kanske till och med ta sitt liv. Hur bör jag som skyddsombud agera i den här situationen?
Skyddsombud
Svar:

Jag tycker att du ska börja med att vara en vän och prata med din arbetskamrat. Säg att du är orolig för att hen har alldeles för mycket att göra.
Det andra du som skyddsombud ska göra är att påtala för arbetsgivaren vilket ansvar den har för organisatoriska frågor och de anställdas arbetsbelastning. Säg att policy och rutiner måste finnas, och att arbetsgivaren måste agera skyndsamt i fallet med arbetskamraten som du är orolig för.
I och med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket (som Transportarbetaren skrev om i förra numret, reds anm.) kan du och andra skyddsombud dessutom mer allmänt påtala att rutiner och dokument om den psykosociala arbetsmiljön kan behöva uppdateras.

 

Martin Miljeteig, Transports centrala arbetsmiljöombudsman 

Vad gör jag åt jargongen?

2017-03-30 Vad ska jag göra som facklig förtroendeman? Jobbar på ett företag med mest män, men också några yngre kvinnor bland oss anställda. Jargongen är av tradition ganska grabbig, och jag tror att tjejerna tycker att det är jobbigt. Min upplevelse är att de får höra en hel del kommentarer med sexuella undertoner, som nog inte alls är illa menade.
Känslig
Svar:

Börja med att prata ihop dig med skyddsombudet (om det inte är det uppdraget du har). Sedan tycker jag att ni ska kontakta arbetsgivaren. Det behövs en riskbedömning och en enkät på arbetsplatsen för att göra klart om fler upplever det problem som du beskriver.

Se sedan till att ni får vara med när enkäten utvärderas. Utifrån svaren kan arbetsgivaren få lov att sätta i gång ett arbete om hur ni möter varandra på jobbet. Helt enkelt hur arbetskamrater behandlar varandra, med grunden att ingen ska utsätts för kränkningar. Då krävs en handlingsplan.

Arbetsmiljöverkets ett år gamla föreskrift om psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) slår fast att det är arbetsgivarens som har det juridiska ansvaret för att ingen kränkande särbehandling förekommer på jobbet.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Jag är allergisk mot chefens hund

2017-05-26 Jag är allergisk mot pälsdjur och min chef har med sig hunden till jobbet varje dag. Vi sitter rätt nära varandra i en taxiväxel. Kan jag göra något?
Rödögd telefonist
Svar:

Det här är både ett arbets­miljöproblem och ett organisator­iskt problem.

Jag tycker att du ska börja med att diskutera saken med din chef. Berätta om dina problem. Chefen måste då hitta någon annanstans att ha hunden.

Om samtalet inte går bra kan du kontakta en ombudsman eller det regionala skyddsombudet på din Transportavdelning för att få hjälp. Först med ytterligare ett samtal med chefen eller med en högre chef om det finns, och till slut kan det bli frågan om en förhandling.

Rent generellt bör en arbetsplats ha en policy för djur på jobbet. Om den tillåter djur bör där också framgå vad som gäller när någon är allergisk. Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra ohälsa hos de anställda.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

Studier

Ledigt för kurs?

2022-01-28 Jag vill åka på Ungdomsforum i år. Jag undrar hur lång tid i förväg jag måste tala om för min arbetsgivare att jag ska vara borta från jobbet då, eller för att gå på annan kurs/utbildning som facket ordnar? Det verkar alltid olämplig tidpunkt, oavsett tid på året, med tanke på hur mycket det är att göra. (Försöker vara schyst mot min arbetsgivare, vi är inte så många på jobbet. Men det blir alltid problem. Jobbar måndag–fredag.)
Ebba
Svar:

Du ska alltid söka ledigt så fort du är anmäld till en facklig utbildning. Dock allra senast två veckor innan kursstart. Om du är osäker på hur det går till med ledighet så be din studieorganisatör på avdelningen om hjälp i samband med att du blir anmäld till kurs. Om arbetsgivaren nekar din ledighet måste du kontakta din avdelning så fort som möjligt för en chans till dialog med företaget.

Ludwig Eriksson, ordförande och studieansvarig avdelning 41 Uppsala

Sugen på att plugga – hur ska jag göra?

2021-03-02 Efter snart elva år som hamnarbetare är jag sugen på att plugga. Hur långt i förväg måste jag ansöka om ledigt? Kan arbetsgivaren neka? Hur lång studieledighet har jag rätt till?
Hamngubben
Svar:

För att vara säker att få studieledighet så måste man ansöka sex månader i förväg. Då kan arbetsgivaren inte neka.

Ledighetens längd är inte begränsad. Lagen säger heller inget om att ledigheten måste tas ut i en följd.

Det är möjligt att studera på heltid, halvtid eller deltid. Det innebär att man kan vara ledig under två timmar en dag i veckan för att delta i en facklig studiecirkel.

Per-Olof Norgren, central stuveriombudsman

Vilken utbildning behöver yrkeslärare?

2019-10-08 Min dotter har gått transportprogrammet och kör lastbil i dag. Min man har åkeri och jag själv är lärare i botten. Vi har diskuterat här hemma vilken typ av lärarutbildning dottern behöver gå för att bli lärare på transportprogrammet. Hon har högskolekompetens.
Susanne
Svar:

Vi bad Petra Brundell, på Universitets- och högskolerådet, att bena ut din fråga. Du hittar henne på www.uhr.se och hon är beredd att svara på fler frågor.

Susanne, det din dotter behöver är att lära sig att bli lärare. Hon ska gå en yrkeslärarutbildning som finns på tio högskolor och universitet. Yrkeslärarutbildningen är cirka 1,5 år på heltid, men vissa högskolor kan erbjuda ett individuellt studieupplägg och då kan studietiden bli längre.

För att komma in på utbildningen krävs grundläggande behörighet, som man får på gymnasiet eller motsvarande. Din dotter ska också ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för de yrkesämnen hon ska undervisa i. Dessa ska hon ange i sin ansökan, både beskriva dem detaljerat själv och skicka med intyg från arbetsgivare och tidigare utbildningar.

Petra Brundells råd är att ni tittar på Skolverkets hemsida och där klickar er fram till ämnesplanerna för fordons- och transportprogrammet. Där står vad eleverna ska lära sig, och då måste den blivande läraren ha större kunskaper än så i yrkesämnena. En lista över nödvändiga yrkeskunskaper för den som vill bli lärare på något av yrkesprogrammen finns på www.uhr.se.
Där kan ni söka på ”Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare”.

Lena Blomquist, redaktionschef på Transportarbetaren

Kan jag få helglön under YKB-kurs?

2019-06-28 Hej, kan jag kräva helglön när jag måste gå YKB-kurs på en helg?
Markus
Svar:

Följande gäller om din YKB-kurs var förlagd på till exempel första maj, det vill säga på en röd dag mitt i veckan. Transports syn är att du då ska ha din vecko- eller månadslön precis som vanligt och dessutom få timlön för hela den tid som din utbildning tar på den röda dagen.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Hur finansierar jag en omskolning?

2019-04-04 Vad ska jag göra? Jag är 55 år och måste jobba till minst 67. Men kroppen klarar inte lastbilsjobbet längre. Jag måste skola om mig – men är snart för gammal för studielån och studiebidrag. Trots den höjda pensionsåldern får jag bara studiemedel till och med det år jag fyller 56, det vill säga i år. Jag har hittat en utbildning till trafikskolelärare som börjar i höst och pågår i tre terminer. Det betyder ett helt år utan studiemedel. Finns det något annat sätt jag kan finansiera mina studier på – och slippa bli sjukpensionär?
Blivande lärare?
Svar:

Det ser ut som om du fortfarande jobbar för fullt men vill slippa framtida sjukskrivningar. Då har du fortfarande möjligheten att prata med din arbetsgivare ifall det finns någon möjlighet att bli omplacerad till en tjänst som inte sliter på samma sätt. Ta kontakt med Transports regionala skyddsombud om du vill ha stöd i den situationen.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

 

För att få veta vilka möjligheter du kan ha att bli just trafiklärare ringde vi en av de två stora utbildarna. Richard Bengtsson är kommunikationschef på  Yrkesakademin:

 

”Vi anställer yrkesskickliga personer som också kan bli lämpliga för utbildarrollen. Vi är vana att utforma tjänster så att det går att kombinera pedagogisk utbildning parallellt med arbete inom ramen för våra arbetsmarknadsutbildningar. Det är en snabbare väg för dig som är en erfaren lastbilschaufför. Vi har också den längre trafiklärarutbildningen som en yrkeshögskoleutbildning, men då måste du ha en inkomst vid sidan av.”

Richard Bengtsson, Yrkesakademin

Övrigt

Ska inte arbetsgivaren hålla med torkarblad?

2022-12-01 Det regnar mycket nu, och jag har superdåliga torkarblad och ser knappt någonting. Men min arbetsgivare säger att det inte är hans problem. Vad ska jag göra?
Kim
Svar:

Det var tråkigt att höra. Självklart är din arbetsgivare skyldig att tillhandahålla utrustning som fungerar som den ska.

Sikt vid körning yrkesmässigt är en arbetsmiljöfråga och vad jag kan förstå så har du också påtalat att det finns brister i din arbetsmiljö.

Det innebär att arbetsgivaren är skyldigt inte bara inom arbetsmiljölagen, utan även gällande det regelverk som är kopplat till trafiksäkerhet att åtgärda problemet.

Om arbetsgivare inte åtgärdar din sikt tycker jag att du ska fundera på om det är trafiksäkert att köra. Kontakta ditt skyddsombud eller regionala skyddsombud, som i värsta fall får driva fråga om god arbetsmiljö gällande sikt.

I värsta fall får skyddsombudet eller det regionala skyddsombudet överväga ett skyddsstopp om arbetsgivare vägrar byta torkarblad.

Martin Miljeteig, arbetsmiljöansvarig Transport

Nytt jobb och jag behöver byta fack – hur gör jag?

2022-12-01 Fråga: Jag vill avsluta mitt medlemskap på grund av att jag inte längre jobbar inom transport utan har skiftat till helt annan sysselsättning. Hur löser man detta smidigast?
Eric
Svar:

Om du byter bransch inom LO så är det enklast att använda dig av webbsajten www.bytlofack.se.

Om du till exempel ska byta till Unionen som inte är med i LO så måste du dock avsluta ditt medlemskap för att få ett utträdesdatum. Du behöver ett utträdesdatum för att ansöka om ett nytt medlemskap hos det nya fackförbundet om ditt nya fackförbund inte är inom LO-familjen.

När du vill avsluta ditt medlemskap i Transportarbetareförbundet ringer du till oss på Transport på direkten på telefonnummer 010-480 30 00.

Vi behöver veta anledningen till att du bestämt dig för att gå ur för att skicka rätt blankett. Och du behöver information om förmåner, som till exempel försäkringar, som ingår i ditt medlemskap och som du behöver ta ställning till.

Vi skickar dig en blankett för utträde ur förbundet och den ska sedan skickas tillbaka till oss för handläggning. Inom tre arbetsdagar bör du ha fått en bekräftelse från Transport via brev.

Ha gärna mobilt bank-id tillhands när du ringer.

Khan, Transport på direkten

När måste jag meddela att jag vill gå i pension?

2022-11-02 Om jag vill gå i pension när jag fyller 65 år, hur långt innan ska jag då meddela arbetsgivaren detta?
Camilla
Svar:

Det är samma tid som vid egen uppsägning, det vill säga en månad innan.

Läs mer om att gå i pension på Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension.

Khan, Transport på direkten

Kan jag bli medlem?

2022-11-02 Kan jag bli medlem även om jag bara är timanställd?
Theodor
Svar:

Ja, om du tillhör något av Transports avtalsområden och är verksam arbetstagare. Är du osäker på vilket fack du ska tillhöra? Kontakta oss på Transport på direkten via telefon så hjälper vi dig. Vi kan också hjälpa till med information om företaget du jobbar på har kollektivavtal. Kom ihåg att medlemsavgiften regleras av din inkomst och att du ska uppdatera din inkomst via Mina sidor på vår hemsida www.transport.se.

Khan, Transport på direkten

Lägre fackavgift vid föräldraledighet?

2022-09-30 Jag är föräldraledig och har varit det från den 15 maj. Har jag rätt till lägre fackavgift då det är knapert just nu?
Yusuf
Svar:

Svar: Ja, förbundsavgiften styrs av inkomst vilket gör att den kan sjunka medan du exempelvis studerar, är föräldraledig eller sjukskriven. Anmäl genom att logga in på transport.se och Mina sidor med bank-id.

Tänk också på att det finns särskilda försäkringar och avtalsförmåner vid sjukdom och föräldraskap. Två av dem är föräldrapenningtillägget och premiebefrielseförsäkringen för avtalspension eller föräldraledighet. Har du ytterligare frågor om försäkringar kontakta oss gärna på 010-480 30 00.

Jim, Transport på direkten

Hur byter jag fack till Transport?

2022-09-09 Jag är medlem i Kommunal och har bytt jobb så nu har jag transportavtalet. Hur gör jag för att byta fackförbund?
Mohammed
Svar:

Då Kommunal och Transport är med i LO så kan man använda sig av webbtjänsten BytLoFack. Du hittar den på www.bytlofack.se.

Transport på direkten (TPD)

Tar förarlösa lastbilar över lastbilsföraryrket?

2022-09-09 Jag funderar på att utbilda mig till lastbilsförare. Fast jag undrar över utvecklingen av förarlösa lastbilar. Kommer de ta över lastbilsföraryrkets uppgifter i framtiden och i så fall inom hur lång tid då? Det vore bra att ha koll på hur lång yrkeskarriär jag har som väntar som lastbilsförare.
Calle
Svar:

Vår framtidsvision är att det kommer att ta lång tid innan de förarlösa lastbilarna är ute på våra vägar och kör. Det är mycket forskning som krävs för att lösa de tekniska förutsättningarna för att de ska bli helt förarlösa.

Någon prognos kan vi inte ge i dagsläget om hur lång tid det tar innan tekniken har tagit över chaufförernas jobb.

Vill du veta mer om chaufförsyrket går det bra att läsa om det på TYAs hemsida: www. tya.se/bli-lastbilschauffor/.

Anna, Transport på direkten (TPD)

Kan en bilmek bli medlem?

2022-09-09 Jag har precis fått jobb som bilmekaniker och jag undrar nu om jag kan bli medlem i Transport?
Dammi
Svar:

Det beror på vilket företag du är anställd på. I många av våra kollektivavtal ingår bilmekaniker.

Enklaste sättet att ta reda på om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal där bilmekaniker ingår är att ringa till Transport på direkten. Det är till stor hjälp om du då har företagsnamnet och organisationsnumret tillgängligt.

Du når Transport på direkten på telefonnummer 010-480 30 00. Öppettiderna är måndag till fredag kl 9–11. Måndag till torsdag även 13–14.

Khan, Transport på direkten (TPD)

Sjukskriven på deltid – påverkas avgiften?

2021-03-30 På grund av sjukskrivning kommer jag bara att jobba halvtid i fyra månader. Hur påverkar det min medlemsavgift till facket? Ska jag anmäla ändrad inkomst till Transport? Ska sjukpenningen räknas med?
Terminalare med ryggont
Svar:

När din inkomst ökar eller minskar behöver du anmäla det till oss.

Vi räknar ihop din inkomst från arbetet och sjukpenningen, som blir din grund för att du placeras i rätt avgiftsklass.

Beroende på hur mycket din inkomst minskar kan det påverka vilken avgiftsklass du ska tillhöra.

Kontakta din avdelning så hjälper de dig att räkna ut din nya avgiftsklass. Du kan även logga in på Mina sidor på transport.se för att ändra inkomst.

Jonny Fransson, ombudsman i Transport

Vem ska betala parkeringsböterna?

2020-11-03 Jag jobbar med paketutkörning, med bil. Det är ofta omöjligt att hitta parkeringsplatser inom rimligt avstånd. Vem ska betala parkeringsböterna? De jag kör för säger att det är mitt ansvar. Om det är så, hur lång gångsträcka måste jag acceptera om jag har ett paket på 20 kilo?
Stressad chaufför
Svar:

Vi utgår från att fordonet ägs av företaget. Om företaget inte kan tillse att du kan parkera lagligt vid lossning så ska företaget stå för p-boten. Enligt kvittningslagen får företaget inte göra löneavdrag för p-böter eller p-avgifter utan att du har gett arbetsgivaren tillåtelse.

Om kunden inte kan underlätta eller skapa en dräglig arbetsmiljö ska du vända dig till din arbetsgivare och kräva förbättring. Funkar inte det bör du vända dig till ditt skyddsombud eller regionalt skyddsombud.

Att sätta ett maxvärde på att bära eller transportera är svårt, men en grundregel är att det inte ska skapa ohälsa. Samt att arbetsgivaren ska följa den sociala och tekniska utvecklingen. Det kan innebära att du behöver tekniska hjälpmedel, om du har långa vägar att gå med godset.

Joakim Guttman, central åkeriombudsman, och Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman

Fritt fram för chefen att fråga om pension

2020-06-26 Får min chef fråga när jag tänker gå i pension?
Håkan
Svar:

Ja, ingenting hindrar att den frågan ställs. Chefen måste kunna planera sin verksamhet. Du har själv en uppsägningstid på en månad, när du har bestämt dig för att ta ut pension (enligt transportavtalet som följer las i det fallet).

Du har rätt att jobba kvar till och med den månad du fyller 68 år. Därefter kan du fortsätta om du och arbetsgivaren är överens om detta. Men när du har fyllt 68 är din uppsägningstid en månad. Det gäller även om arbetsgivaren säger upp dig. Vid årsskiftet 2023 ändras dessa gränser till den månad du fyller 69 år.

Mer om detta finns att läsa i lagen om anställningsskydd, paragraferna 32 och 33.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får chefen förbjuda resmål på semestern?

2020-05-04 Chefen säger att jag visserligen får ha min semester som planerat, men att jag inte får åka till Stockholm för att det finns smitta där. Kan arbetsgivaren bestämma det?
Svar:

Nej, en arbetsgivare har inte rätt att bestämma vad du ska göra på din fritid och kan inte bestämma vart du ska åka på semester. Givetvis bör du dock följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet när det gäller resor.

Det kommer ingen kontrolluppgift i år

2020-03-03 Jag har inte fått någon kontrolluppgift från min arbetsgivare. Vad gör jag? Deklarationen ska väl vara inne den 4 maj i år?
Skatteskyldig
Svar:

Vi citerar direkt från Skatteverkets hemsida:

”De allra flesta kommer inte att få någon kontrolluppgift i år eftersom arbetsgivare och pensions­utbetalare har redovisat löner och skatteavdrag till Skatteverket varje månad. Tidigare redovisade de löner och skatteavdrag en gång om året. Uppgifterna kommer att vara förifyllda i din deklaration precis som vanligt.

Du hittar de redovisade uppgift­erna på Mina sidor. Välj Skatter och deklarationer och sedan Inkomst­uppgifter. Kontakta den som har lämnat uppgifterna om det finns uppgifter som du saknar eller som inte stämmer.

När du får deklarationen, kontrollera att uppgifterna stämmer med dina löneutbetalningar. Kontakta din arbetsgivare så fort som möjligt om någon uppgift är fel eller saknas, så att de kan rätta uppgifterna i din deklaration på skatteverket.se.”

 

Skatteverket

Vilka flyttfirmor har schysta villkor?

2019-11-04 Hej! Jag ska snart flytta mellan två adresser i Falköping. Då jag själv är med i Seko, och tycker det är viktigt med schysta villkor, vill jag gärna anlita en firma i Skaraborg som har kollektivavtal. Har ni något tips?
Anna
Svar:

Hej Anna. Tyvärr har vi ingen sådan lista. Sen ska du ha all heder av att du frågar efter en. Under mina åtta år som ombudsman har ingen undrat hittills om flyttfirmor. Kan vi vända på det? När du har ett eller flera alternativ så får du gärna mejla eller ringa mig så kollar jag om de har kollektivavtal.

Den som ska flytta i andra delar av landet kan höra av sig till Transportavdelningen som finns där.

Ulf Nordenberg, ombudsman i Transports avdelning 17

Sök medlemskap via webb eller telefon

2019-10-08 Hej, hur blir jag medlem i Transport?
Mikael
Svar:

Hej Mikael, gå in på fackförbundets webb: transport.se. Om du sitter vid en dator så ser du direkt hur du klickar dig vidare till ett formulär som du ska fylla i. Om du går in via mobilen får du börja med att trycka på menyn (den lilla röda ”hamburgaren”) i övre högra hörnet. Du kan få hjälp om du ringer medlemscenter som nås på nummer 010-480 30 60.

Lena Blomquist, redaktionschef på Transportarbetaren

Kan jag bli pensionärsmedlem?

2019-09-02 Hej, jag blev sjukpensionär för ett år sedan. Kan jag bli pensionärsmedlem i Transport? Det är på tok för dyrt för mig att vara med i facket nu och betala fem procent av min månadsinkomst till er.
Lars
Svar:

Hej Lars, visst kan du bli pensionärsmedlem om du har sjukersättning. Vi har 13 olika avgiftsklasser, varav en är för pensionärer.

Ring till oss på förbundets medlemscenter så hjälper vi dig, numret är 010-480 30 00.

Förresten vill jag påminna alla som får förändrad inkomst att höra av sig till Transport. Om du till exempel är föräldraledig, och har lägre inkomst under en period, kan du få sänkt avgift. Och om du höjer din lön kan avgiften bli lite högre, med samtidigt påverkar det vad du eventuellt kan få ut från fackets inkomstförsäkring.

Jim Lassinantti på Transports medlemscenter

Har jag betalat för mycket i avgift?

2018-11-06 Jag har varit sjukskriven sen oktober 2016, och nu undrar jag om jag har betalat för hög fackavgift? Jag blev utförsäkrad nu i september 2018 och är anmäld till a-kassan sedan dess.
Conny
Svar:

Svårt att svara på om du har betalat för hög avgift.

Under den tid någon har sjuklön från sin arbetsgivare och sedan sjukpenning från försäkringskassan påverkas sällan medlemsavgiften till Transport. Inkomsten går oftast inte ner så mycket att avgiften sänks. För att få ett exakt besked föreslår jag att du vänder dig till din lokalavdelning som kan räkna ut detta för just dig.

När du nu börjar få a-kasseersättning i stället ska du anmäla din nya månadsinkomst till fackets lokalavdelning. Utan att veta vilka summor det handlar om i ditt fall gissar jag att din avgift kan komma att sänkas.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Kan man vara med i två fack samtidigt?

2017-12-04 Kan jag vara med i två fackförbund? Vill stanna i mitt gamla nu när jag har börjat på ett jobb där Transport har avtalet.
Isabella
Svar:

Du får vara med i hur många fack du vill eftersom vi har föreningsfrihet i Sverige.

Mitt råd är att du i vart fall ska vara med i det förbund vars avtal du går på. Där är möjligheten störst att du får hjälp om du får problem med anställningen eller arbetsgivaren.

Magnus Thelander, central ombudsman i Transport

Bävar för julfest med berusade kollegor

2017-12-04 Min arbetsgivare bjuder på julfest varje år. Det brukar bli mycket öl och många nubbar. Detta trots att både chefen och alla andra vet att några har svårt med alkoholen. Det är alltid samma kollegor som ballar ur, uppträder dumt och ångrar sig dagarna därpå. Kan jag göra något mer än att själv tacka nej till tillställningen för att slippa se det?
Tommy
Svar:

Frågan är svår, men det enkla svaret är att du bör prata med din chef. Säg att du tycker att det är obehagligt när festerna urartar. Problemet är sedan arbetsgivarens.

Om detta känns jobbigt tycker jag att du ska ta kontakt med ditt lokala fack. Om ni inte har någon förtroendeman på arbetsplatsen så kan du vända dig till en ombudsman vid den Transportavdelning du tillhör.

Arbetsgivaren, däremot, har en hel del att göra i den här situationen. Hen har en långtgående skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall bland sina anställda.

Arbetsgivaren bör i ditt fall därför se över företagets alkoholpolicy, och om det inte finns någon skriven policy ska hen ändå avgöra hur alkohol ska hanteras både på företagsfester och vid representation.

En enkel policy, som finns på många företag, begränsar den mängd som de anställda kan bjudas på. Det finns också ett juridiskt ansvar för arbetsgivaren när det gäller anställda med kända alkoholproblem.

Den som återkommande spårar ur vid tillställningar ska erbjudas rehabilitering och en plan för den bör upprättas.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Vem betalar för ambulansen?

2017-03-30 En jobbarkompis fick ett epileptiskt anfall på jobbet och vi ringde efter ambulans. I vårt landsting (Sörmlands) kostar det 400 kronor att åka ambulans och jag undrar vem som ska betala. Arbetsgivaren eller min kollega?
Chaufför och arbetskamrat
Svar:

Jag antar att ett epileptiskt anfall inte beror på jobbet, utan är ett vanligt sjukdomsfall. I så fall står den sjuka själv för kostnaderna. Dock ska din kompis få lön även den dag han eller hon tvingades lämna jobbet. Det första läkarbesöket vid akut sjukdom ger nämligen rätt till permission.

För den som drabbas av en arbetsolycka gäller andra regler. I det fallet ersätter trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) alla utlägg för läkarbesök, sjukvård, läkemedel och även ambulansfärden. TFA har du och dina kollegor om ni arbetar på ett företag med kollektivavtal.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Borde jag gå med i facket?

2016-02-23 Jag är medlem i Transports a-kassa och betalar 120 kr i månaden. Har funderat lite på om jag borde vara med i facket också. Vad är fördelarna? Vad kostar det? Jag jobbar på en bensinmack som ska byta ägare, så jag är lite orolig.
Elin
Svar:

Du ska gå med i facket om du inte vill sitta själv och oroa dig. Om du har otur kan du få en dålig arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalet. Men som medlem får du gemenskap och kan bevaka dina rättigheter (och skyldigheter) genom att gå utbildningar och lära dig mer. Du kan fråga oss vad som gäller och har möjligheten att få stöd från en förtroendevald eller ombudsman. Medlemsavgiften varierar utifrån din inkomst och vilken avdelning du är med i – men jag brukar säga att ingen har råd att INTE vara med i facket.
En del brukar locka medlemmar med de fackliga försäkringarna, möjligheten att ta ett banklån och hyra en stuga. Men för mig är gemenskapen viktigast.

Pablo Vergara, organiserare på Transport i Göteborg

Varför ska jag stanna i facket som pensionär?

2016-12-27 Jag går i pension i vår efter ett helt yrkesliv som chaufför och Transportmedlem. Ska jag gå ur facket då? Hur går det med hemförsäkringen? Eller finns det något annat som gör att jag bör stanna kvar?
Framtidsplanerare
Svar:

Hemförsäkringen kan vara ett bra skäl att stanna kvar som medlem även för dig som blir pensionär.

Den ingår i medlemskapet och är förhållandevis förmånlig eftersom det inte finns något högsta ersättningsbelopp. Om ditt hem blir totalförstört ska du få så mycket ersättning som huset/lägenheten och lösöret var värt. (I andra hemförsäkringar ska du själv ofta ha angett maxsumman i förväg.) I hemförsäkringen ingår också rättsskydd, överfallsskydd, ansvarsförsäkring och en del annat.

Om du under tiden som yrkesarbetande har tecknat (och betalat extra) för fackets olycksfallsförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring så förs de över till en särskild 60+-försäkring när du går i pension. Månadskostnaden blir lite lägre än tidigare, men det blir också ersättningen om du råkar illa ut. Du har också chansen att starta en ny 60+-försäkring som ger ersättning vid olycksfall eller sjukdom.

Din fackavgift sänks när du blir pensionär. I dag ligger den på runt 140 kronor i månaden, beroende på vilken avdelning du är ansluten till.

Fotnot från Transportarbetarens redaktion: Du får förstås tidningen hem i brevlådan elva gånger om året även som pensionärsmedlem.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Min kollega kan somna vid ratten - vad kan jag göra?

2016-08-30 Ska jag skvallra på min arbetskamrat? Jobbar inom bevakning och åker en del bil tillsammans med en kollega som är helt slut. Både på grund av jobbet och att det är körigt hemma. På sistone har jag tvingats ta över ratten varje arbetspass, det är för farligt när kollegan kör.
Orolig
Svar:

Jag tycker att du ska ta ett allvarligt samtal med din arbetskamrat. Du säger till honom eller henne att du är bekymrad och att hen behöver göra något åt sin situation. Om det inte blir någon förändring efter det samtalet tycker jag att du ska gå tillbaka och säga att ”tyvärr, nu måste jag berätta för chefen hur det ligger till”. Din förklaring är att situationen är farlig inte bara för kollegan själv, utan också för dig och andra.
Om du gör på det sättet skvallrar du inte. Du ger din arbetskamrat en chans att ändra sitt beteende. Samtidigt som högsta chefen är ansvarig för arbetsmiljön och måste få veta hur det står till.

 

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Varför hittar jag inte kollektivavtalet på transport.se?

2016-06-28 Varför kan jag inte läsa kollektivavtalet för säkerhetsföretagen på Transports hemsida? Jag är inte med i facket, men jobbar som väktare och omfattas av avtalet. Borde jag inte kunna kolla att arbetsgivaren följer den nya överenskommelsen?
Stina
Svar:

Transport är en organisation som drivs helt med avgifter från medlemmarna. Därför är kollektivavtalen till för fackets medlemmar.
Om en arbetsgivare har kollektivavtal är vår linje att det ska gälla alla på arbetsplatsen. Men du kan som enskild anställd inte kräva detta om du inte är med i facket.
Du är välkommen att bli medlem i Transport så får du ditt kollektivavtal – och slipper åka snålskjuts på dem som betalar till facket. Medlemmar kan logga in på hemsidan och läsa hela avtalen.

Marcel Carlstedt, förbundsjurist på Transport