Fråga om löner och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar eller något annat. Transports ombudsmän och andra experter svarar. För snabbt och personligt svar kan du ringa Transport på direkten på 010-480 30 00. Observera att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella.

Din fråga kan komma att användas i tidningens avdelning ”Fråga facket”. Vi förbehåller oss rätten att redigera frågan samt att anonymisera den genom att till exempel byta ut namnet på frågeställaren.

Löner & avtal

Rätt till lön under utbildning?

2024-05-21 Min tjej jobbar på en OkQ8-mack och är medlem hos er. Kan hennes arbetsgivare kräva att hon ska göra kurser på datorn på fritiden? Har hon rätt till lön då?
Patrick
Svar:

Arbetsgivaren kan inte kräva att man ska jobba oavlönat på fritiden.

Är arbetsgivaren bunden av vårt kollektivavtal så ska hen betala den anställde lön under utbildningstid. Utbildning i företaget är tillika arbetstid.

Tid för utbildningen ska ske efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde, alternativt förläggas i arbetstagarens schema.

Anna Erixon, central ombudsman

Har chaufförernas extrapeng höjts?

2024-05-21 Chaufförer får ju en extra peng, cirka 5 kronor, per arbetad timme. Har den höjts 2024?
Petra
Svar:

Enligt avtal är premiekompensationen fortfarande 5 kronor per arbetad timme. Men det är ett område som man kan löneförhandla om.

Det gäller att kunna hävda kompetens och flexibilitet både för körning och tider samt att vara kundvänlig.

Många åkerier får jobb tack vare sina duktiga, flexibla och hjälpsamma chaufförer.

För en duktig, flexibel och hjälpsam chaufför kan åkeriet eller företaget sätta vilken summa de vill.

Det är fri premiekompensationsersättning, allt från 5 till 40 kronor. Det handlar om hur man säljer in sig själv.

Transport på direkten

Hur lång lunchrast måste jag ta?

2024-05-21 Jag jobbar på ett åkeri och har sagt upp mig och jobbar i dag och två dagar till. Min arbetsgivare vill ha mig på jobbet mellan 7 och 16 och jag har inga arbetsuppgifter. Kan han kräva att jag är så länge då jag bara behöver 30 minuter rast och inte en timme?
Johnny
Svar:

Det korta svaret blir ja, det kan arbetsgivaren. Får du betalt så kan han kräva att du är på plats och rasten kan han då lägga på en timme.

Joakim Guttman, central ombudsman

Kan jag få ersättning för mat?

2024-05-21 Jag arbetar som budbilschaufför och har en egen tur som jag kör varje dag. På morgonen åker jag 15 mil bort. Finns det någon ersättning jag bör ha för mat eller dylikt? Mina arbetspass är mellan 7 och 12 timmar. Jag har ingen mikro i bilen så det är lite svårt att ta med sig mat hemifrån att värma. Min lön är 173,50 kronor i timmen plus semesterersättning.
Minna
Svar:

Om du är heltidsanställd och går under åkeridelen i transportavtalet har du rätt till måltidskuponger när du inte har traktamenten.

Måltidskupongerna har av Riksskatteverket ett fastställt förmånsvärde som 2024 uppgår till 120 kronor. Arbetsgivaren står för 50,01 kronor och du står för resterande del.

Du skriver också att du har en timlön plus semesterersättning. Eftersom du har en egen tur som du kör varje dag, förutsätter jag att du är tillsvidareanställd och då ska du ha månadslön eller veckolön och få semesterlön när du har semester.

Hör gärna av dig till din lokalavdelning om det är oklarheter.

Magnus Larsson, central ombudsman

Har jag rätt till ny lön efter utbildning?

2024-05-21 Jag har varit behovsanställd som väktare i ett år nu. Under provperioden skickades jag på utbildning för ordningsvakt. Företaget kan i dagsläget inte erbjuda mig någon tjänst eller garantera mig timmar framöver. Har jag rätt att få komma upp i en högre lönegrupp? I dag har jag grundlönen på 153 kronor/timme.
Svar:

Det verkar som att du grundat på uppgifterna i din fråga har rätt lön. Det är först efter 15 månaders anställning, som du skall inplaceras i lönegrupp. Däremot kan du ha fel anställningstyp.

Vill du ha hjälp med att undersöka det närmare, vänder du dig till din fackklubb eller till ditt transportombud på arbetsplatsen. Om det saknas, vänder du dig till din avdelning.

En förutsättning för att du ska ha rätt till deras hjälp är naturligtvis att du är medlem hos oss.

Har Transport arbetstidsförkortning?

2024-04-12 Jag jobbar på ett företag som har hängavtal med er och min fråga är hur det är med ATF, alltså arbetstidsförkortning, i Transport? Jag är van vid Byggnads sen tidigare och där tror jag vi hade minst 40 timmar på helåret. Jag jobbar på ett renhållningsföretag.
Ronny
Svar:

Miljöarbetaravtalet har 40 timmar helgfri vecka. Alla våra avtal har 40 timmar helgfri vecka om man jobbar dagtid måndag till fredag.

Sedan har vissa avtal arbetstidsförkortning om arbetstiden ligger mellan 22.00 och 05.00.

De flesta avtal har arbetstidsförkortning om man är schemalagd eller jobbar skift. Men det är olika från avtal till avtal.

Kolla med din lokala Transportavdelning.

Peter Winstén, avtalssekreterare

Hur långt i förväg ska chefen varsla om övertid?

2024-04-12 Med hur kort varsel kan chefen beordra övertid? Och är det en giltig anledning om hen vill beordra övertid för ett chaufförsmöte?
Ester
Svar:

Det finns ingen tidsram för när övertid kan beordras.

Den kan komma sent samma dag, sedan kan det finnas omständigheter som gör att du kanske inte kan jobba över.

Men på din andra fråga så är svaret ja, vill företaget beordra er att delta på ett chaufförsmöte så ligger det under arbetsskyldigheten.

Joakim Guttman, central ombudsman

När tar jag ut ob?

2024-04-12 När ska jag ta ut ob-ersättning vanliga vardagar?
Sixten
Svar:

När du är berättigad till vardags-ob beror på vilket kollektivavtal du går på. Är det transportavtalet så har du enkelt (vardag) ob enligt följande:

 • Måndag–fredag kl 00.00–06.00.
 • Måndag–fredag kl 18.00–24.00.
 • Midsommar kl 00.00–12.00.
 • Jul- och nyårsafton kl 00.00–12.00, om de inte infaller på en lördag.
Magnus Larsson, central ombudsmanövertid

Kan arbetsgivaren tvinga på mig obetald tjänstledighet?

2024-03-13 Får arbetsgivaren dra av från lönen om det inte finns något jobb? Det är avdraget som ”tjänstledigt”. Jag har inte ansökt om någon ledighet utan det har inte funnits något för mig att köra. Jag är heltidsanställd och har månadslön. Borde jag inte få mina 40 timmar per vecka oavsett? Det är inte jag som valt att vara ledig utan det är ofrivillig ledighet.
Sara
Svar:

Utifrån frågeställningen gör din arbetsgivare fel. Om hen inte kan tillgodose arbete 40 timmar i veckan så ska du fortfarande ha betalt som heltidsanställd.

Om du behöver vara tjänstledig är det du som ansöker om det, inte arbetsgivaren som ensidigt bestämmer. Som heltidsanställd ska du alltid ha månadslönen som står i avtalet som grundlön.

Jag tycker att du ska ta kontakt med din lokala avdelning. Du hittar våra avdelningar via transport.se.

Magnus Larsson, central ombudsman

Vad blir det för extra betalt i påsk?

2024-03-13 Vad är det för extra ersättning när man arbetar långfredagen och annandag påsk?
Denise
Svar:

Den ersättning som utgår extra för att man jobbar obekväma arbetstider kallas för ob-ersättning i Transports kollektivavtal. Den skiljer sig beroende på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Obekväma arbetstider är kvällar, nätter, helger och storhelger.

Som medlem har man möjlighet att logga in på Mina sidor via Transports hemsida (transport.se) och där ta del av sitt kollektivavtal. I kollektivavtalet står det vilka ersättningar som utgår.

Jim Lassinantti, central ombudsman

Ska arbetsgivaren betala beklädnadsersättning?

2024-02-07 Jag kör taxi och min arbetsgivare tillhandahåller arbetskläder, inklusive skor (men inga underkläder, så klart). Behöver de ändå betala beklädnadsersättning till mig? Jag tvättar kläderna själv hemma.
Eva
Svar:

Då din arbetsgivare tillhandahåller arbetskläder så utgår inte beklädnadsersättning enligt taxiavtalet-förare.

Anna Erixon, central ombudsman Transport

Hur många dagar obetald semester blir det?

2024-02-07 Jag var föräldraledig 168 dagar förra året och jag har fått 6 dagars obetald semester. Kan det stämma att de resterande 48 dagarna ger så många obetalda dagar? Och om det inte är så, hur många skulle det bli?
David
Svar:

Det låter inte rätt. Mitt råd är att du kontakter din lokalavdelning för att få hjälp med uträkningen.

Magnus Larsson, central ombudsman Transport

Lön för däckmontör

2024-02-07 Vad är minimilönen för däckmontörer?
Kalle
Svar:

Lägsta lön i gummiverkstadsavtalet vid fyllda 18 år är:

 • Månad: 26 784 kronor
 • Timme: 153,05 kronor
 • Vecka: 6 122 kronor
Andreas Kindesjö, central ombudsman Transport

Hur många timmar innan högsta lön?

2023-12-21 Hur många timmar måste en bussförare jobba innan hen kommer upp i högsta löneklass? Jag vet efter att det är efter åtta år, men hur många timmar handlar det om?
Milan
Svar:

Som du själv skriver är inplaceringen i lönegrupp beroende av antalet år i yrket som bussförare.

Tid som heltidsanställd är enklast. Då är det antalet år i kalendern som heltidsanställd som räknas. Sedan blir det lite mer komplicerat.

För deltidsanställda ska anställningstiden räknas ned i proportion till arbetstiden. Om man exempelvis är deltidsanställd på 50 procent, måste man alltså arbeta i yrket i 16 år, för att ha rätt till att bli placerad i lönegruppen för åtta år i yrket som bussförare.

Visstidsanställda får räkna antalet faktiskt arbetade timmar som bussförare, och ska flyttas upp i lönegrupp efter en faktiskt arbetad tid om 3 600 timmar i respektive lönegrupp.

Dessutom sker avräkning vid frånvaro, om den överstiger tre månader per år räknat från det datum anställningen ingicks. Frånvaron är då inte tillgodoräkningsbar anställningstid. Detta gäller dock inte vid frånvaro på grund av ledighet med stöd av föräldraledighetslagen.

Jag har full förståelse för att detta kan verka rörigt. Det vore därför bra ifall du blir medlem i Transport, om du inte redan är det, och tar hjälp av din klubb eller lokalavdelning för att räkna ut hur lång tillgodoräkningsbar anställningstid du har.

Du kommer då att behöva dokumentera din anställningstid. Om du har varit visstidsanställd under delar av tiden, kommer du behöva redovisa hur många timmar du faktiskt har arbetat under dina perioder av visstidsanställning, med till exempel arbetstidskort eller liknande.

Magnus Thelander, central ombudsman

Varför har färdtjänst inte ett eget avtal?

2023-12-21 Transport har ju flera olika avtal för olika yrkesgrupper. Men vi som kör färdtjänst går på samma avtal som taxiförare fast vi inte har samma arbetsuppgifter. Varför har färdtjänstförare inget eget kollavtal när vi har helt andra arbetsuppgifter än taxichaufförer?
Karin
Svar:

Alla yrkesgrupper i Transport har inte egna avtal. Transportavtalet (som är vårt största avtal) omfattar till exempel både chaufförer, lager- och terminalarbetare, bärgare och andra. Avseende färdtjänstförare så har det förts diskussioner om ett eget avtal, men förbundet har beslut att inte bryta ut denna yrkesgrupp ur taxiavtalet-förare.

Vi är starkare tillsammans.

Anna Erixon, central ombudsman

Vad får jag i ob under storhelgerna?

2023-12-21 Jag har en fråga som jag inte hittade något svar på någonstans. Jag är heltidsanställd (provanställd just nu) skyddsvakt. Jag har blivit schemalagd på både juldagen och nyårsafton (klockan 7–19). Jag undrar angående ob-tillägg. Vad gäller? Är det 100 procent ob eller vad är det som gäller när man är heltidsanställd? Det är första gången som jag är heltidsanställd och inom detta yrke.
Mildred
Svar:

Från klockan 6.00 juldagen till klockan 6.00 tredjedag jul är ob-tillägget 71,56 kronor per timme. Alltså ska du ha 71,56 kronor per timme i ob-tillägg för passet på juldagen klockan 7.00–19.00.

Från klockan 6.00 nyårsafton till klockan 6.00 nyårsdagen är ob-tillägget 160,36 kronor per timme. Alltså ska du ha 160,36 kronor per timme i ob-tillägg för passet nyårsafton klockan 7.00–19.00.

Om du har obetald rast under passen får du inte ob-tillägg för rasten. Å andra sidan har du då inte heller någon skyldighet att vara kontaktbar för arbetsgivaren. Du kan till och med välja att helt lämna arbetsplatsen under en obetald rast.

Magnus Thelander, central ombudsman

Lön på julafton?

2023-12-21 Min schemalagda arbetstid inkluderar söndagar. Detta år infaller julafton på en söndag och jag är ledig julafton – det är vi alla den dagen. Då det är ledigt får jag inget betalt. Är detta korrekt eller har jag rätt till lön då det är en schemalagd arbetsdag för mig?
Bertil
Svar:

I en hel del fall kan man ha rätt till lön på julafton, även om man är ledig från sitt schemalagda arbetspass. Ofta kan lönen då utgå i form av att man är ledig passet i fråga utan att avdrag sker på månadslönen eller veckolönen.

Det går dock inte att svara med säkerhet utan en hel del ytterligare information (vilket kollektivavtal gäller för ditt arbete, vilken anställningsform har du, hur länge har du varit anställd, med mera).

I anslutning till helgdagar kan i vissa avtal en hel del pengar ”gömma” sig i själva kollektivavtalstexten utan att man kan utläsa siffror svart på vitt.

Samtidigt förekommer det att arbetsgivare tillämpar dessa regler fel, både medvetet och på grund av missförstånd.

Det bästa är därför att du går med i Transport, om du inte redan är det, och sedan ber din fackklubb eller avdelning att utreda vad som gäller för just dig. Så att du inte går miste om lön som du har rätt till.

Kan arbetsgivaren bestämma hur övertid ska tas ut?

2023-12-21 Jag har en fundering gällande övertid. Har arbetsgivaren (ansluten till transportavtalet) rätt att bestämma att övertid MÅSTE tas ut i komptid och inte i pengar? Och dessutom bestämma när denna tid ska tas ut? Till exempel när det passar för bolaget, som en lugn torsdagseftermiddag.
Peter
Svar:

Nej, din arbetsgivare kan inte ensidigt bestämma att övertid ska tas ut i komp. Det ska du och arbetsgivaren i så fall vara överens om. Kommer ni inte överens om kompledighet så ska övertiden utbetalas i pengar. Detta regleras i avtalets § 19 moment 3.

Joakim Guttman, central ombudsman

Kan arbetsgivaren schemalägga mig på alla helgdagar?

2023-12-21 Jag undrar om min arbetsgivare har rätt att schemalägga mig på alla högtider under året? Det vill säga påskafton, midsommarafton, nationaldagen, julafton och nyårsafton. Jag är tillsvidareanställd och går via taxiavtalet-förare.
Jarmo
Svar:

Jobbar man på ett taxiföretag med kollektivavtal så beror det på hur helgdagarna infaller under året. Konsekvensen kan bli att man blir schemalagd flera helgdagar under ett och samma år, förutsatt att arbetsgivaren har iakttagit följande schemaregler:

Schema ska fastställas i samråd med taxiföraren eller med representant från Svenska Transportarbetareförbundet.

I samband med schemaläggning ska arbetsgivaren även iaktta att tillsvidareanställda taxiförare är berättigade till två sammanhängande fridagar per vecka, varav minst en lördag eller söndag varannan vecka.

Anna Erixon, central ombudsman

Har jag rätt till skifttillägg?

2023-12-21 Vissa veckor har jag blivit tvungen att jobba både natt och dag under samma vecka. Jag har fått höra att jag då har rätt till skifttillägg. Stämmer det och vad ska man få för det?
Pontus i hamnen
Svar:

Jobbar man i en hamn så är alla skiftscheman överenskomna med Transport och betalning enligt avtal utgår. Är det inte överenskommet någon annan arbetstidsförläggning så är det övertidsersättning som gäller.

Lättast är att kontakta din fackliga förtroendeman för att reda ut vilka lokala avtal som gäller på din arbetsplats.

Anders Gustafsson, central ombudsman

Hur lång är uppsägningstiden?

2023-11-15 Jag har hört att om man är över 50 och har varit anställd över två år så är uppsägningstiden 5–6 månader. Stämmer det?
Gunilla
Svar:

Om du anställdes före den 1 januari 1997 så är det åldern på den anställde som styr längden på uppsägningstiden.

För anställningar som inleds efter den 1 januari 1997 så är det anställningstiden som bestämmer den enskilda uppsägningstiden.

 • 1 månad vid anställning upp till två år.
 • 2 månader vid 2–4 års anställningstid.
 • 3 månader vid 4–6 års anställningstid.
 • 4 månader vid 6–8 års anställningstid.
 • 5 månader vid 8–10 års anställningstid.
 • 6 månader över 10 års anställningstid.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist när man är föräldraledig så börjar uppsägningstiden att ticka när man återupptar sitt arbete, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker (1–6 månader).

Vid avsked så klipper man anställningen direkt utan uppsägningstid.

Vid egen uppsägning, alltså då du säger upp dig själv, är det en månad som gäller. Om man inte kommer överens med sin arbetsgivare om att avsluta anställningen tidigare.

Peter Winstén, avtalssekreterare

Har jag betald ledighet vid anhörigs bortgång?

2023-11-15 En nära släkting till mig dog och jag undrar om jag har rätt till betald ledig dag och i så fall hur många dagar? Jag jobbar på ett företag som har kollektivavtal med Transport.
Gabriella
Svar:

Får börja med att beklaga.

I avtalet finns det permissions regler, där finns bland annat kriterierna kring nära anhörigs bortgång eller begravning.

Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Med bibehållen lön menas att avdrag på utgående lön (månadslön/veckolön/timlön jämte premielön/premiekompensation) inte görs.

Vid nära anhörigs begravning alternativt urnsättning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Permission ska beviljas i följande fall:

Nära anhörigs frånfälle, nära anhörigs begravning alternativt nära anhörigs urnsättning.

För den förrättning som den anställde inte beviljas permission ska denne erhålla nödvändig tjänstledighet om högst en dag utan lön.

Som nära anhörig räknas make/maka, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, svärföräldrar, mor- och farföräldrar. Som make/maka räknas även den som lever tillsammans med arbetstagaren under äktenskapsliknande förhållanden (det vill säga har samma mantalsskrivningsadress).

Anhållan om permission ska göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen ska på förhand eller – om så inte kan ske – i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär.

Peter Winstén, avtalssekreterare

När får jag övertidstillägg?

2023-10-13 Får jag övertidstillägg om jag arbetar mer än 8 timmar på en dag?
Olivia
Svar:

Övertidsersättning betalas ut för all tid som är utöver den fastlagda arbetstiden. Och all övertid måste var godkänd av behörig överordnad för att ersättningen ska betalas ut.

Anders Gustafsson, central ombudsman

Kan jag tacka nej till extra pass?

2023-10-13 Jag har skrivit på papper för ett bra tag sedan som deltidare på 120 timmar. I snitt jobbar jag lite över 165 timmar per månad. Måste jag arbeta över 120 timmar eller kan jag tacka nej/be arbetsgivaren ta bort några pass?
Alex
Svar:

Du är överens med din arbetsgivare om att du ska arbeta 120 timmar per månad. Du bör meddela arbetsgivaren snarast att du inte kan/vill arbeta mer.

Om du får ett schema och inte hör av dig i samband med det kan det tolkas av arbetsgivaren som att du godtagit schemat – och det kan leda till onödiga diskussioner.

Jerker Nilsson, central ombudsman

Lön för väktare i lönegrupp B

2023-10-13 Jag undrar vad månadslönen samt timlönen är för väktare i lönegrupp B. Det är lite svårt att tyda det på hemsidan.
Martin
Svar:

Den nya månadslönen från den 1 juni i år för lönegrupp B är 29 458 kronor och timlönen är 177,89 kronor.

Eventuellt tillkommer även ob-tillägg.

Jerker Nilsson, central ombudsman

Vad tjänar en budbilsförare?

2023-10-13 Jag undrar vad lönen är för en budbilsförare med B-kort?
Milan
Svar:

Senaste avtalet gäller från den 1 april 2023 fram till den 31 mars 2024.

Om du har B-behörighet, att bara framföra lätta fordon, i ditt körkort så är ingångslönen ”riket

i övrigt” 26 446 kronor i månaden.

Efter 6 år i yrket är det 29 594 kronor i månaden. Plus en premiekompensation på 2 kronor i timmen för dig som jobbat 0–4 år i yrket och 5 kronor i timmen för dig som jobbat fler än 4 år i yrket.

Eventuellt tillkommer även ob-tillägg.

Magnus Larsson, central ombudsman

Obekväm arbetstid i transportavtalet

2023-09-05 Hur mycket pengar ger obekväma arbetstider då jag kör lastbil och går på transportavtalet?
Najma
Svar:

Ob-tilläggen är från och med 1 april i år:

 • Vardagar: 35,32 kronor per timme.
 • Kvalificerat obekvämlighetstillägg: 70,64 kronor.
Joakim Guttman, central ombudsman

Hur mycket får jag som har delad tjänst i löneökning?

2023-09-05 Hur mycket ska man få i lönehöjning om man är 80 procent på terminal och kör 20 procent? Och varför är vi uppdelade i A- och B-chaufförer?
Dimitrios
Svar:

När man jobbar i så kallad ”blandad verksamhet” är det lönetabellen för åkeriarbete som ska tillämpas. När det gäller uppdelningen i tabellen A eller B är det körkortskompetensen som avgör. Har du bara B-kort är det B-tabellen som gäller och har du C-kort så är det A-tabellen. Din lönehöjning beror också på hur många år du har i yrket och branschvana. Kontakta din lokalavdelning så hjälper de dig med detaljerna.

Magnus Larsson, central ombudsman

Ledigt för att fylla 50 år på annan dag än födelsedagen

2023-06-20 Min fråga gäller betald 50-årsdag. Jag fyller 50 år på en lördag och jag undrar då om jag får jag vara ledig med betalning på fredagen, alltså dagen innan min födelsedag?
Abdu
Svar:

En förutsättning för att omfattas av permissionsreglerna är att man är schemalagd för arbete den dagen man anhåller om permission. Så om man fyller år på en ledig dag kan man inte få permission.

Peter Winstén, avtalssekreterare Transport

Varför används procent och inte kronor?

2023-04-03 Varför används procenttal i löneförhandlingar? Avtalen har olika löner så 5,5 procent ger olika utfall beroende på lönernas storlek. Ange kraven i kronor så blir det lättare för medlemmarna att hänga med.
Petrus
Svar:

Det är lite varierande hur man räknar upp lönerna, det kan variera mellan olika avtalsområden inom förbundet och mellan de olika LO-förbunden.

På vårt största avtalsområde, transportavtalet, så räknas lönerna upp med ett givet procenttal på snittlönen i yrket. På andra områden är det individens utgående lön som räknas upp.

Det som brukar vara gemensamt i alla avtal är det som kallas låglönesatsning. Denna gång innebär det att inga löner ska räknas upp med ett lägre utgångsläge än ett givet belopp. Denna avtalsrörelse är detta belopp 27 100 kronor i månaden.

Snittlönen inom åkerisektionen ligger på drygt 30 000 kronor i månaden.

Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande

Får jag ob för röd dag då den är schemalagd?

2023-04-03 Min arbetsgivare vill byta ut ett arbetspass (fredag) i månaden mot en söndag, men vill inte betala ob för röd dag eftersom det är ”schemalagt”. Har jag inte rätt till ob om jag arbetar röd dag även om den är schemalagd?
Anton
Svar:

Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ob-ersättning till alla anställda, under de tider som stipuleras i gällande kollektivavtal. Vid exempelvis åkeriarbete utgår ob-ersättning med 34,01 kronor extra per timma efter klockan 18.00 på vardagar och för arbete på söndagar utgår ob-ersättning med 68,03 kronor. För att veta nivåerna och tiderna för din yrkesgrupp, rekommenderar jag dig att besöka Transports hemsida www.transport.se och logga in på Mina sidor. Där kan du ta del av ditt avtal med samtliga tider och nivåer som ger rätt till ob-ersättning. Eller kontakta din lokala Transportavdelning för att få hjälp.

Mats H Andersson, central ombudsman

När är det kvalificerat ob?

2023-04-03 Jag jobbar som taxiförare och vill veta vilka dagar det ska betalas ut ob på storhelger? Mitt problem gäller datumen 7, 8, 9 och 10 april 2023. Räknas inte påskafton, påskdagen och annandag påsk som storhelg? Och ska då inte ob betalas ut?
Rashid
Svar:

På påskafton, det vill säga den 8 april, är det kvalificerat ob från klockan 19 och fram till tisdag morgon klockan 06.

Ob-ersättning

 • Alla dagar: Klockan 19–06.
 • Lördagar, helgdagar samt påsk- pingst- midsommar- jul- och nyårsafton: Klockan 06–19.

Kvalificerat ob

 • För arbete från klockan 19 på lördagar och helgdagsaftnar enligt ovan fram till klockan 06 nästkommande helgfria dag.
Lone Olsson, ombudsman avdelning 12

Varför får jag avdrag på semesterlönen?

2023-04-03 Jag undrar varför jag får ett avdrag på min semesterlön?
Camilla
Svar:

Av din fråga har jag svårt att bedöma om du fått rätt semesterlön eller om din arbetsgivare gjort rätt avdrag. Det är vanligt att löneavdrag för semesterledighet görs månaden efter semesterledigheten, och att semesterlön för motsvarande semesterperioden utbetalas vid samma löneutbetalning.

Semesterlönen är en bruttolön, vilket innebär att arbetsgivaren ska göra ett skatteavdrag. För att kontrollera din semesterlön krävs en utredning. Hör av dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp med detta (kontaktuppgifter finns på www.transport.se).

Mats H Andersson, central ombudsman

Vad händer med min innestående semester?

2023-03-01 Jag har sagt upp mig på min nuvarande arbetsplats och sista dagen är den 6 januari 2023. Jag har jobbat här i snart 3 år. Min fråga är hur det funkar med intjänad semester? Vi har semesterår som räknas 1 april–31 mars. Betalas mina sparade och outtagna semesterdagar ut på slutlönen? Och hur många dagar betalas ut då? Jag jobbar dagtid 5 dagar i veckan, 8 timmar per dag.
Iréne
Svar:

Om din anställning upphör innan du fått den semesterlön som du tjänat in, ska du i stället få semesterersättning. Semesterersättningen ska motsvara det värde som du har på dina outtagna och intjänade semesterdagar, ersättningen ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande.

Är du osäker på om arbetsgivaren betalt rätt semesterersättning, kan du kontakta din lokalavdelning som du hittar på transport.se.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Vad tjänar en ordningsvakt på en nattklubb?

2023-03-01 Vi är några kompisar som ska starta nattklubb och nu behöver vi två ordningsvakter. Så vi undrar vad en ordningsvakt tjänar i timmen enligt kollektivavtalet? Nattklubben kommer att ha öppet till klockan 03.
Mickan
Svar:

En ordningsvakt har som lägst en timlön på 173,25 kr under dagtid. För arbete under obekväm tid tillkommer ett tillägg som varierar mellan 23,27 och 68,74 kr per timma, beroende på om arbetstiden är förlagd till vardagkväll, natt, helgdag, kväll, natt eller storhelgstid. För mer exakt beräkning kontakta Transportarbetareförbundets lokalavdelning som du hittar via transport.se.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Vad händer med min semesterersättning?

2023-03-01 Jag har varit anställd på heltid sedan 1 april 2021 och i dag fick jag reda på att jobbet upphör den 28 februari 2023. Min fråga är om jag kommer att få semesterersättningen?
Reza
Svar:

Ja du har rätt till din semesterersättning. Enligt lag ska semesterersättning betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Har jag inte rätt till ob för min kvällstid?

2023-03-01 Jag jobbar hos ett litet företag som lastbilschaufför och jag har under en tid arbetat kväll, 14–23 måndag–torsdag utan ob-ersättning. Arbetsgivaren menar att fredagar blir ob då jag har gjort veckans 40 timmar måndag till torsdag. Men det konstiga är om jag jobbar ”extra” fredagar menar de att jag arbetar övertid. Så om jag jobbar fredagar är det övertid och jag får inte någon ob-ersättning. Till min fråga. Har de rätt att inte betala mig ob-tillägg när jag arbetar kvällstid? Jag har exakt samma lön som jag har när jag jobbade dagtid.
Elin
Svar:

Om vi förutsätter att din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal, då har du rätt till obekvämlighetstillägg. Transportarbetareförbundets åkeriavtal ger rätten till 34,01 kr extra per timma efter klockan 18.00 på vardagar. Om du är osäker på om din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal eller du behöver hjälp med att få ut din ersättning, kontakta din lokalavdelning som du hittar via transport.se.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Får jag fler semesterdagar när jag blir äldre?

2023-01-09 Hur ser semesterrätten ut hos er i gummiverkstädernas avtal? Har man inte rätt att få fler antal semesterdagar vartefter man blir äldre, vilket finns i de flesta andras fackliga avtal?
Sofia
Svar:

Tyvärr inte. Lyft det gärna på ett fackmöte. Genom klubben eller sektionen på avdelningen kan man driva frågor som lyfts upp under en avtalsrörelse.

Transport på direkten

Ledigt för att fira min 50-årsdag

2023-01-09 Jag undrar vad avtalet säger om betald ledighet i samband med sin 50-årsdag? Och om den inträffar när man är ledig har man då rätt till betald ledighet någon annan dag?
Magnus
Svar:

Nu utgår jag från Transportavtalet och många av våra avtal liknar varandra. För att få ett helt korrekt svar om ditt avtal hör gärna av dig till oss på Transport på direkten eller ställ frågan på vår chatt.

I Transportavtalet står det ”Egen 50-årsdag” under permission. Permission innebär generellt ”kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag”. Svaret på din fråga är nej då det gäller egen 50-årsdag. Är du ledig den dagen permissionen infaller så kan du inte få permission en annan dag.

Transport på direkten

Behåller jag löneklassen om jag byter bransch?

2023-01-09 Jag har jobbat som bussförare under några år och arbetat upp mig inom löneklasserna. Jag undrar nu om den tiden (löneklassen) kan tillgodoses även vid lönesättning som lastbilsförare, om jag tar lastbilsbehörighet och börjar köra som lastbilsförare
Rolf
Svar:

Tyvärr inte. Bussbranschen är en sak och åkeribranschen en annan när det gäller att kunna tillgodoräkna sig erfarenhet för löneplacering. Däremot skulle jag ta upp det under anställningsintervjun och se vad det kan ge.

Transport på direkten

Om ob-tillägg

2023-01-09 Under vilka tider gäller ob-tilläggen?
Peter
Svar:

Jag gör antagandet att vi pratar om Transportavtalet. Om inte det stämmer, ring gärna Transport på direkten eller ställ frågan på vår chatt.

Enkelt obekvämlighetstillägg

 • Måndag–fredag: 00.00–06.00.
 • Måndag–fredag: 18.00–24.00.
 • Midsommarafton: 00.00–12.00.
 • Jul- och nyårsafton, om de inte infaller på en lördag: 00.00–12.00.

Kvalificerat obekvämlighetstillägg

 • Lördagar: 00.00–24.00.
 • Midsommarafton: 12.00–24.00.
 • Jul- och nyårsafton, om de inte infaller på en lördag: 12.00–24.00.
 • Sön- och helgdagar: 00.00–24.00.
Transport på direkten

Kan jag ansöka om de 10 procenten i efterhand?

2022-12-01 Jag är föräldraledig just nu och undrar över de här 10 procenten jag får från jobbet. Kan jag ansöka om dem sedan i efterhand? Räknas det 180 dagar på raken eller enbart de dagar jag tar ut föräldrapenning på? Ska man spara tills man tar ut fler dagar i veckan för att få ut mer pengar?
Victoria
Svar:

Vid föräldraledighet kan du ha rätt till föräldrapenningtillägg på upp till 10 procent av din vanliga lön om det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Du kan få ersättning för en sammanhängande ledighetsperiod. Du behöver inte vara föräldraledig alla dagar under perioden utan kan ta ut ledigheten så som du och din arbetsgivare blir överens om.

Tänk på att söka om ersättning för perioden med flest föräldralediga dagar (föräldrapenningdagar från Försäkringskassan) om du planerar att dela upp din föräldraledighet i flera perioder.

Det är därför viktigt att du gör en plan för hur du vill lägga ut hela din föräldraledighet innan du söker, så att du vet vilken period och vilka dagar du ska söka för. När du planerat och också pratat ihop dig med din arbetsgivare gör du en anmälan hos Afa Försäkring.

Du kan bara göra en anmälan, så se till att få med all den planerade ledigheten i perioden. Anmälan ska göras inom 5,5 år efter ditt barns födelse/adoption.

När du ansöker om föräldrapenningtillägg hos Afa Försäkring ser de till att du också blir anmäld till den så kallade premiebefrielseförsäkringen.

Det gör att du inte går miste om några avtalspensionsinsättningar på grund av att du varit föräldraledig.

Pia Edvall, försäkringsansvarig, Transport

Premiekomp för lastbilsförare

2022-12-01 Jag undrar vad premiekompen ligger på för lastbilsförare.
Sofie
Svar:

Premiekompensationen för förare är 2–7 kronor per timme, beroende på tid i yrket, arbetsuppgifter och var i landet du arbetar. För mer detaljerad information kontaktar du din fackklubb eller din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Löneavdrag vid allergisk reaktion

2022-11-02 Jag fick en hemsk allergisk reaktion mitt i tolvtimmarspass, så jag meddelade gruppledaren att jag mådde jättedåligt och måste hem och vila, vilket jag också sedan gjorde. Men de gjorde avdrag på hela halvan av passet, det vill säga cirka 6 timmar à 170 kronor. Är det inte 20 pro-cent enligt karensavdraget? Eller hur går det till i en sådan här situation?
Ghalib
Svar:

6 § i lag om sjuklön säger bland annat:

”Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Avdraget ska motsvara 20 procent av den sjuklön som belöper på summan av de anställningsförmåner som arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka.”

Avdraget ska således motsvara 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en vecka i genomsnitt. I ditt fall innebär det att för att avdraget à sex timmar ska vara korrekt, ska du ha en genomsnittlig veckoarbetstid på 30 timmar i veckan.

Huruvida storleken på avdraget 170 kronor per timme är korrekt går inte att avgöra utifrån den tillgängliga informationen. Vill du undersöka saken närmare får du ta hjälp av din fackklubb på arbetsplatsen. Har ni ingen fackklubb där kan du vända dig till din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Får jag högre lön med nytt ansvar?

2022-11-02 Jag har en fråga kring ställföreträdande gruppledare. Har jag rätt till högre timlön då jag byter arbetsuppgifter mot vad jag tidigare haft/gjort? Jag arbetar som terminalarbetare på ett lager. Med mitt nya ansvar kommer då vara att jag först och främst tar hand om inleveranser, var man ska lagerlägga det, hitta plats och så vidare. Sedan ska jag också ansvara för utleveranser, alltså skriva ut ordrar och ta hand om personalen. Det jag helst vill veta är om jag har rätt att kräva högre timlön. Vi har kollektivavtal inom Transport på vårt företag.
Sasja
Svar:

Arbete på terminaler omfattas av transportavtalet. Ställföreträdande gruppledare är inte en befattning, som finns i transportavtalet. Däremot finns en befattning, som kallas gruppledare. Är man gruppledare ska man ha ett tillägg à 14,15 kronor per avlönad timme i Stockholm och Göteborg och 14,10 kronor per avlönad timme i övriga landet.

Rent allmänt är vår rekommendation att man alltid, innan man tar på sig mer ansvar, ska ta upp frågan om ytterligare ersättning motsvarande det tillkommande ansvaret. Det är ofta mycket svårare att erhålla bättre villkor om man tar upp det i efterhand. Oftast finns där inget hinder för anställd och arbetsgivare att komma överens om bättre lön och villkor än villkoren i det centrala avtalet. Om man blir det ska man dessutom alltid se till att få skriftligt på överenskommelsen med arbetsgivaren.

Där kan finnas skäl att utreda förhållandena närmare på plats. För att göra det bör du ta kontakt med fackklubben på arbetsplatsen. Saknas fackklubb vänder du dig till avdelningen.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Tungtillägg för flyttgubbar?

2022-09-30 Vi bär en hel del gymutrustning i vårt arbete, allt från 200 till 500 kilo. Jag undrar om vi som personal har rätt till någon form av tungtillägg eller risktillägg?
Jerker
Svar:

Nej det finns inget tungtilllägg/risktillägg i transportavtalet.

Jag föreslår att du kontaktar ert regionala skyddsombud för att höra om er arbetsmiljö stämmer överens med vad Arbetsmiljöverket säger ska gälla, och för att se till att ni har de tekniska hjälpmedel som behövs. Hälsa bör inte mätas i pengar.

Kontaktuppgifter till din lokala avdelning hittar du på www.transport.se.

Klicka på den avdelning som ligger i närheten av arbetsorten. Där hittar du information och kontaktuppgifter till de ombudsmän som tolkar kollektivavtalen – och till de regionala skyddsombuden.

Khan, Transport på direkten

Arbetstid och rast

2022-09-30 Arbetsgivarna har ändrat längden på våra arbetspass. Förut jobbade vi från 17.30–5.30 utan inlagd rast. Nu har de ändrat så att vi ska jobba från 17.00–5.30 men nu är det även 60 minuters rast inlagd. Är det okej att ändra?
Theodor
Svar:

Arbetsgivaren får ändra på schemat. Rast innebär att du kan lägga av dig all utrustning, gå ut utan att behöva vara nåbar. Detta då det är skillnad på måltidsuppehåll och rast.

Ändringen måste meddelas i förtid. Hur lång tid innan beror på vilket schema du har och var du befinner dig i det. Rasten ska vara tidsangiven och får ej ändras. Det vill säga klockslag, och antalet minuter inte får ändras från dag till dag.

Har du fler frågor gällande rast samt schemaläggning på din arbetsplats, ta kontakt med din lokala ombudsman.

Khan, Transport på direkten

Kan jag få hjälp även utan kollektivavtal?

2022-09-09 Min arbetsgivare har sagt att företaget har kollektivavtal med Transport. Han har även skrivit att det finns ett sådant i vårt anställningskontrakt. Men han har flera gånger, som jag ser det, brutit mot avtalet och då visade det sig att han inte alls har kollektivavtal med Transport. Kan jag ändå få hjälp av er om jag är medlem?
Håkan
Svar:

Saknar arbetsgivaren kollektivavtal ska du be facket ta det samtalet med arbetsgivaren.

Har arbetsgivaren angett i anställningskontraktet att man har ett kollektivavtal och inte har det ska man kontakta sin lokala ombudsman omedelbart. Ha anställningskontraktet tillgängligt när du gör det.

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal så kan vi som fackförbund hjälpa till med det som står i lagen, till exempel LAS eller arbetsmiljölagen. Vi kan också hjälpa till med det som står skrivet i anställningskontraktet. I medlemskapet får du också inkomstförsäkring och hemförsäkring.

Att ta anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal kan vara förenat med betydande risker. Man måste då själv försäkra sig om att det egna anställningsavtalet tar hand om alla frågor som normalt regleras via kollektivavtalet. Inte minst pensionsvillkor och försäkringar.

När man inte har kollektivavtal finns det vissa frågor som man måste ställa till arbetsgivaren:

 •  Finns tjänstepension? Pensionssystemet bygger på att man har allmän pension (vilket man får om man arbetar och betalar skatt), tjänstepension (som betalas av arbetsgivaren till en pensionsförsäkring) samt ett privat pensionssparande. Om du arbetar utan tjänstepension kommer det att påverka vad du får utbetalt när du pensioneras.

 

 • Hur ser lönehöjning ut, vad baseras den på och hur ofta sker det?

 

 • Har du rätt till övertids- och ob-ersättning? Utan kollektivavtal eller reglering i anställningsavtalet behöver arbetsgivaren inte betala extra ersättning till den som till exempel arbetar mer än 40 timmar en vecka.

 

 • Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid.

 

 • Har du rätt till extra ersättning vid föräldraledighet? Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till föräldrapenningen från Försäkringskassan.

 

 • Har du rätt till extra ersättning vid sjukdom? Många kollektivavtal innehåller ersättning som betalas ut som ett tillägg till sjukpenningen från Försäkringskassan.

 

 • Vad händer om du blir arbetslös? Det är vanligt att kollektivavtal innehåller omställningsavtal, som ett utökat skydd om man blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Det kan exempelvis handla om att man får vidareutbilda sig på arbetsgivarens bekostnad för att undvika arbetslöshet.

 

 • Har du rätt till restidsersättning och traktamente? Om inte reglering finns betalas ingen extra ersättning för detta.

 

 • Vilka försäkringar följer av anställningen? Ibland finns till kollektivavtalet lösningar för bland annat grupplivförsäkring och personskadeförsäkring.
Transport på direkten (TPD)

Uppsägningsavtal för anställning

2022-09-09 Jag ska säga upp mig för jag har fått ett nytt jobb. Nu vill jag göra det på rätt sätt. Hur ska jag göra det korrekt? Jag hittar inte något avtal där det står hur jag ska göra.
Petri
Svar:

Har du en tillsvidareanställning är uppsägningstiden inom våra avtal en månad, om du som arbetstagare säger upp dig.

Om det finns ett undantag så ska det stå på anställningskontraktet. Om du är medlem så kontakta gärna den lokala ombudsmannen för att gå igenom kontraktet för att se om det finns ett undantag.

Du kan behöva styrka att du har sagt upp dig, därför rekommenderar vi att du gör det skriftligt.

Khan, Transport på direkten (TPD)

Mer för mertid?

2022-03-29 Jag undrar hur mertid egentligen fungerar. Jag har varit hemma och vabbat flera dagar denna månad. Sedan hoppade jag in extra en dag under en helg, då jag egentligen skulle vara ledig och inte är schemalagt på. Jobbar på åkeri (som har transportavtalet). Jag frågade chefen om mertid för extrajobbet, men fick till svar att eftersom jag inte kommit upp i mina ordinarie timmar var det inte aktuellt, jag hade ju varit borta då mina barn var sjuka. Stämmer det? Jag jobbade ju en söndag.
Tess
Svar:

Om du har en heltidsanställning i företaget så är det inte mertid du ska ha om du går ut och jobbar den söndagen. Då ska du ha ordinarie timlön samt övertidsersättning och kvalificerad ob för de jobbade timmarna.

Är du deltidsanställd så blir skillnaden att det inte utgår övertidsersättning, utan du får mertid. Det vill säga timlönen plus kvalificerad ob för den arbetade tiden.

Att du har varit hemma med sjuka barn spelar ingen roll, det ska räknas som arbetad tid.

Är du medlem i Transport så kontakta din lokalavdelning, de kan hjälpa dig i frågan om det behövs.

Om du har en heltidsanställning i företaget så är det inte mertid du ska ha om du går ut och jobbar den söndagen. Då ska du ha ordinarie timlön samt övertidsersättning och kvalificerad ob för de jobbade timmarna. Är du deltidsanställd så blir skillnaden att det inte utgår övertidsersättning, utan du får mertid. Det vill säga timlönen plus kvalificerad ob för den arbetade tiden. Att du har varit hemma med sjuka barn spelar ingen roll, det ska räknas som arbetad tid. Är du medlem i Transport så kontakta din lokalavdelning, de kan hjälpa dig i frågan om det behövs.

Betalt för restid?

2022-02-28 Hej! Jag kör lastbil inom byggbranschen. Mitt bekymmer är att jag har en timmes körning från åkeriet till bygget. Min chef vill inte betala för den tiden på två timmar per dag. Ordinarie arbetstid på bygget är 8,5 timmar men jag jobbar i praktiken 10,5 timmar per dag. Min chef hävdar att jag kan få ersättning för mertid för dessa två timmar per dag. Men jag är fast anställd och jobbar 40 timmar i veckan. Hur funkar det egentligen?
Kalle
Svar:

Hej Kalle! Din chef har fel.

Du ska ha betalt för all tid du står till din arbetsgivares förfogande, inte bara körningen till och från bygget utan även för- och efter­arbete såsom kontroll före körning, tankning, tvätt av bil och så vidare.

Du har även rätt till ett schema som motsvarar ditt anställningsmått. Sedan är all arbetad tid utanför schemat att räkna som övertid och ska ersättas därefter.

Kontakta din lokalavdelning så hjälper de dig.

Magnus Kvilén, förhandlingsombud avdelning 3 Göteborg och Bohuslän

Extra ersättning för extrajobb?

Extra ersättning för extrajobb? 2022-02-28 Hej! Jag jobbar som lastbilschaufför och har en tjänst på 67 procent där min arbetstid är schema­lagd till 53,33 timmar varannan vecka. Vad gäller när jag jobbar extra under övriga (ej schemalagda) veckor? Har jag rätt till mertids­ersättning till exempel och i så fall hur beräknas den? För tidigare perioder då jag jobbat extra under mina ej schemalagda veckor så har enbart timlön betalats ut för de timmarna. Stämmer detta eller har jag rätt till någon extra ersättning utöver vanlig timlön? Tack på förhand!
R.U.
Svar:

Ersättning för tid upp till 100 procent (heltid) ersätts med aktuell timlön, premiekompensation och i förekommande fall eventuell ob-ersättning. Tid utöver heltid ersätts (förutom med nu nämnd lön, premiekomp och ob-ersättning) även med övertidsersättning som är ett tillägg på 50 procent av aktuell grundlön.

Niclas Sandström, ombudsman avdelning 11 Gästrikland/Norra Uppland

Okej köra in chaufför på lager?

2022-01-28 Om min körning blir inställd på grund av att det är röd dag, får arbetsgivaren ge mig annat jobb som terminalarbetare – eller med att städa lastbilar – fast de anställt mig som chaufför? Min anställning är ju inte som terminalarbetare, utan just som chaufför. Det känns också fel att bara vissa chaufförer får ledigt på röda dagar, men inte jag. Jag jobbar i snitt 40 timmar i veckan, men ibland kan det bli lite mer än 40 timmar också.
Hassan
Svar:

Arbetsgivaren kan beordra dig till att utföra övertidsarbete för sin egen räkning, men inte utan ditt samtycke beordra dig att utföra arbete åt en annan arbetsgivare.

Om du är prov/tillsvidareanställd har du rätt till helglön ifall du skulle ha arbetat på en helgdag när den infaller mellan måndag till lördag. Om arbetsgivaren beordrar ut dig på arbete på en helgdag, till exempel julafton, så har du förutom rätt till att bibehålla grundlönen, extra timlön, övertidsersättning, kvalificerad ob och premiekompensation.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport med ansvar för transportavtalet

Hur många timmar har en arbetsmånad?

2022-01-05 Jag undrar vad månadslönen, dagtidsjobb, ligger på för en nyutbildad grusbilschaufför. Jag undrar också hur många timmar per månad den är beräknad på då? En fråga till: Har man rätt till övertid om man jobbar längre än vad ens avtal säger, även om det inte är så mycket varje dag? (Säg att man ska sluta vid 15.30 men att jobbet drar över så man flera gånger i veckan är klar först senare. Även om det inte är så mycket, kanske bara en kvart eller halvtimme.)
Nyutbildad chaufför
Svar:

Månadslönen i Transportavtalet är 27 545 kronor. Månadslönen beräknas på 174 timmar.

För en heltidsanställd utgår alltid övertid vid arbete utöver ens ordinarie schema.

Olov Wiklund och Veronika Ökvist, ombudsmän avdelning 26 Norrbotten

Lön under läkarbesök?

2022-01-05 Jag undrar vad som gäller när man har läkartid. Ger kollektivavtalet mig rätt till läkarbesök på betald arbetstid? Har tid för en röntgenundersökning den här månaden och jag kommer troligen att missa hela arbetsdagen då jag kör budbil. Betyder det att jag går miste om en hel dags lön?
Budet
Svar:

Du har rätt till permission (betald ledighet) vid förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.

Du har även rätt till permission om du har en remiss av företagsläkare eller, om sådan inte finns, annan av arbetsgivaren godkänd läkare. Den anställde får besöka sjukvårdsinrättning vid högst tre tillfällen per kalenderår.

Rör det sig om arbetsrelaterad skada gäller inte begränsningen om högst tre tillfällen efter remiss enligt ovan.

Jan Lendin, ombudsman avdelning 55 Bohuslän / Dalsland

Försäkringar & a-kassa

Ingår a-kassan i medlemsavgiften?

2024-03-13 Jag tänkte gå med i Transport och undrar då om a-kassan ingår. Gör den det?
Jackie
Svar:

Nej. A-kassan ingår inte i medlemskapet per automatik. A-kassan är en myndighet och Transport är en förening med medlemmar som förbättrar arbetsvillkoren ute på arbetsplatserna.

A-kassa går dock hand i hand med oss på Transport för den är ett skydd för oss som arbetar.

Om a-kassan ger låg ersättning eller om den inte finns kan följden bli att folk tar arbete för lägre lön än vad vi kommit överens om tillsammans i våra kollektivavtal.

Med hög a-kasseersättning ökar också möjligheten till högre löner på arbetsplatserna.

Så gå med i Transport och självklart också i a-kassan!

Martin Jansson, avdelningsutvecklare

Extra sjukersättning via kollektivavtalet

2023-09-05 Jag är för närvarande sjukskriven och ska vara det ett tag till, sammanlagt cirka tre månader. Nu undrar jag hur jag gör för att anmäla mig till försäkringen för att få extra ersättning? Mitt företag har kollektivavtal och det är transportavtalet vi har.
Anna
Svar:

Anmälan för det gör du på afa.se. Känner du att du skulle vilja ha hjälp så kontakta det regionala skyddsombudet på den lokalavdelning du tillhör, så kommer du att kunna få hjälp med anmälan.

Joakim Guttman, central ombudsman

Extra betalt vid föräldraledighet

2023-01-09 Jag ska vara pappaledig i tre månader februari–april. Företaget jag jobbar på har kollektivavtal med er. Har jag då rätt till tio procent i föräldralön? Hur funkar det?
Harald
Svar:

Jag tror du tror du tänker på ”Försäkring vid föräldraledighet”, också kallad FPT, som du hittar under webbsajten www.afa.se.

Afa har tillägnat en hel webbsida till detta och du hittar det du söker efter på afa.se. Titta extra noga på ”Info till dig som tänker dela upp föräldraledigheten på flera kortare perioder”. Många missar detta.

Transport på direkten

Dubbelt försäkrade?

2022-03-29 Både jag och min fru är försäkrade hos Folksam via facket, fast hon är med i ett annat LO-förbund. Är det någon mening med det om något skulle hända, till exempel inbrott eller skada i vår bostad. (Vi bor i hus.) Man får väl inte ut full ersättning från båda försäkringarna i sådana fall? Ska man dela upp det begärda beloppet mellan sig på något vis, eller går det att byta till någon annan försäkring för att få bättre skydd totalt som par?
”Försäkringswill(y)”
Svar:

Ta kontakt med ert försäkringsbolag, Folksam! Det går att få kompensation i sådana här fall där båda har gruppförsäkringen. Det genom att till exempel välja till en allriskförsäkring, det som brukar kallas drulleförsäkring. Den kan ju vara bra om man själv råkar ha sönder något i hemmet. Däremot går det inte att ta bort en del i gruppförsäkringen, som hemförsäkringen, trots att båda inte kan få ut ersättning från den. Detta för att det just handlar om en gruppförsäkring. Men det går alltså bra att utöka skyddet. Börja med att höra med Folksam.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig Transport

Arbetsrätt

Måste jag jobba nästan varje helg?

2024-02-07 Jag jobbar heltid som väktare men har inget fast schema. Jag jobbar väldigt varierat under månaden och får betalt för alla mina timmar. Dock blir jag schemalagd nästan varje helg och undrar ifall arbetsgivaren kan göra så eller om de måste schemalägga mig varannan helg?
Olivia
Svar:

Om du är tillsvidareanställd på heltid ska du till att börja med få ett skriftligt schema av arbetsgivaren. Där ska det framgå när du ska jobba. Innan arbetsgivaren upprättar ditt schema ska hen samråda med dig.

Vad gäller veckovilan ska du normalt ha minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Men förläggningen av dessa timmar behöver inte nödvändigtvis ske till lördag och söndag. Med det sagt bär arbetsgivaren ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön.

Om du har pratat med din chef men ändå blir schemalagd att arbeta lördagar och söndagar vecka efter vecka, mot din vilja, kan det finnas möjlighet att få till stånd en förändring med hjälp av arbetsmiljöreglerna.

Din fackklubb eller lokalavdelning kan också begära förhandling med arbetsgivaren kring problemet.

Rådgör med klubben eller avdelningen, så kan ni tillsammans försöka få till stånd en förändring.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Får arbetsgivaren ändra mina pass när kollegan blivit sjuk?

2024-02-07 Har arbetsgivaren via gruppchefen rätt att ändra min position och pass? Alltså att omplacera mig då annan personal är sjuk? Ska man inte ha en behovspersonal som kan rycka in i väktarbolaget? Och kan jag vägra att på kort varsel flytta mitt pass då det nya passet är mycket mer stressande och med olika arbetsuppgifter?
Lotta
Svar:

Informationen i frågan är lite knapphändig. Med det sagt är min bedömning att du sannolikt är skyldig att utföra arbetet. Dock behöver det utredas närmare, om arbetsgivaren har begått brott mot kollektivavtalet. Du bör ta kontakt med din fackklubb, om en sådan finns. Om fackklubb saknas, vänder du dig till din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Varför fick jag inte löneväxla semesterdagarna?

2024-02-07 Jag hade under en tid det rätt tufft ekonomiskt och ville då löneväxla några semesterdagar, alltså att ta ut dem i pengar i stället för ledighet. Jag och chefen var överens men vi fick ett stort nej på grund av backning från facket som menade att semester ska tas ut i dagar och ej i pengar. Varför ville inte facket gå med på att jag skulle få växla bort semesterdagarna?
Fredric
Svar:

En arbetstagare kan enligt semesterlagen bara få semestern omvandlad till pengar när anställningen avslutas och inte under löpande anställning. Om en anställning ska pågå i max tre månader kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att inte lägga ut semesterledigeten utan att arbetstagaren i stället får semesterersättning. Semesterlagen är en skyddslag som ska se till att den anställde får en möjlighet att vila upp sig.

Peter Winstén, central avtalssekreterare Transport

Hur många timmar får man jobba?

2023-09-05 Jag undrar om man får jobba mer än 60 timmar under en vecka, eller är det bara så att man inte får överskrida körtiden som är 56 timmar?
Joel
Svar:

Nej, enligt kollektivavtalet så får inte den sammanlagda arbetstiden under någon vecka överstiga 60 timmar.

Joakim Guttman, central ombudsman

Vad gäller vid provanställning?

2023-09-05 Jag blev uppsagd under min provanställning och arbetsgivaren beskyllde mig för saker jag inte gjort. Jag blev tvingad att skriva på uppsägningen fast jag inte ville. Hur fungerar provanställningstiden? Om jag är provanställd i 6 månader, ska jag då inte få jobba de 6 månaderna? Och om jag inte får förlängning, hur lång tid innan ska jag få besked om att jag inte får fortsätta? Det kan jag väl inte få samma dag som de vill att jag ska sluta?
Christoffer
Svar:

Provanställningen är vanligtvis den första anställningsformen man har när man börjar på en ny arbetsplats. Det är en överenskommen period där både arbetsgivaren och du har möjlighet att testa varandra, och den kan pågå i upp till sex månader. Det är viktigt att komma ihåg att både du och arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen under denna tid.

Tyvärr kan arbetsgivaren avsluta din anställning innan den avtalade perioden har löpt ut, men enligt reglerna måste de meddela dig senast två veckor innan provanställningens slut att de avser att avbryta den. Det kan vara både frustrerande och förvirrande att uppleva sådana situationer. Känslan av att bli dåligt behandlad kan vara både berättigad och stark, och det är beklagligt att inte alla arbetsgivare är goda och hanterar sådana situationer på ett bra sätt.

Arbetsgivare måste ändå beakta samtliga regler på arbetsmarknaden, till exempel om de bryter mot någon av de sju diskrimineringsgrunderna som finns uppräknade i diskrimineringslagen.

För att få hjälp och stöd i denna situation rekommenderar jag att du kontaktar din lokala Transportavdelning och pratar med en ombudsman, om du är medlem. De kan erbjuda dig vägledning och stöd i hur du kan hantera situationen. Kontaktuppgifter till avdelningarna hittar du på transport.se.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare

Vad har jag för rättigheter efter ett vikariat?

2023-06-20 Jag har arbetat på Circle K i ett år, både som timanställd och på vikariat. Jag har i snitt jobbat 80 procent under året. Vad har jag för rättigheter nu, när min anställning går ut den 30 juni?
Selma
Svar:

Tyvärr finns det inte ett rakt svar på din fråga. Man måste titta på detta ärende då vi har nya konverteringsreglerna i nya LAS. Är du medlem hos oss på Transport så kontakta din lokalavdelning för att gå igenom hur det ser ut i just ditt fall. På hemsidan transport.se hittar du kontaktuppgifter till alla avdelningar.

Anna Erixon, central ombudsman Transport

Kan jag avsluta min visstid tidigare?

2023-06-20 Jag har en allmän visstidsanställning från maj, till och med den 31 augusti. Min arbetsgivare säger att jag inte kan avsluta anställningen innan dess. Stämmer det? Jag har en allergi som gör att jag inte kan fortsätta jobba. Men min arbetsgivare säger att jag inte kommer att få betalt ens för de dagar och timmar jag jobbat hittills ifall jag slutar i förtid. Stämmer det? Hur ska jag göra?
Nigel
Svar:

 

En allmän visstidsanställning har ett fast slutdatum. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut. Därför brukar det inte finnas någon uppsägningstid för en allmän visstidsanställning. Kontrollera det finstilta på ditt anställningsavtal om du eller din arbetsgivare har lagt till en klausul och vad det då står i den.

Om du har symptom på till exempel allergi bör du gå till en läkare för att få en diagnos. Efter det pratar du med din arbetsgivare.

Du kan också kontakta ett regionalt skyddsombud i din Transportavdelning, eller höra av dig till din arbetsplatsklubb (om ni har någon sådan), för mer råd.

Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med något av Transports regionala skyddsombud. Ring oss på 010-480 30 00. Våra telefontider under tiden 1 juni till 31 augusti är:

 • Måndag–fredag: 9–15.
 • Lunchstängt: 11.30–12.30.
Transport på direkten (TPD)

Borde vi inte erbjudas full sysselsättning?

2023-04-03 Jag jobbar på Ica med att köra ut matvaror och där jag jobbar så är man bara anställd på 75 procent. Jag undrar om dom då inte ska erbjuda en 100 procent i stället för att hela tiden anställa ny personal? Borde det inte vara så att vi som redan jobbar ska kunna gå upp i full tid?
Milan
Svar:

Jag tycker som du. Det borde vara en rättighet med erbjudande om heltidstjänst, innan arbetsgivaren anställer ny personal. Tyvärr har arbetsgivare rätt att organisera sin verksamhet på det sätt som de anser lämpligt. Orsakerna till att vissa arbetsgivare anställer sin personal på deltid kan vara olika. Behovet av arbetskraft kanske inte går att tillgodose med heltidstjänster på grund av arbetstidsförläggningen. Jag misstänker att vissa arbetsgivare deltidsanställer för att hålla nere kostnaderna för övertidsarbete.

Bara för att arbetsgivaren tror sig ha orsak till att driva sin verksamhet med deltidsanställda så ger vi inte upp. Det finns regler som ger oss rätten till ett högre arbetstidsmått.

Exempelvis säger lagen om anställningsskydd 25a § att en deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att den vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, har företrädesrätt till sådan. En förutsättning är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses.

För att du ska få hjälp att utreda dina möjligheter rekommenderar jag dig att höra av dig till din lokala Transportavdelning. Kontaktuppgifter finns på www.transport.se.

Mats H Andersson, central ombudsman

Hur mycket får jag jobba?

2023-03-01 Jag jobbar heltid (säsongsanställd) och tycker att det är alldeles för lite och jag har därför två andra jobb inom samma koncern. Det är skilda bolag (men samma ägare). Enligt revisorn så gäller då samma regler med vila, eftersom hen vet att jag jobbar som jag gör. Men nu blev jag arg för att min överordnade (på heltidstjänsten) sa att jag inte kunde ta på mig mer annat jobb denna månad, att jag inte får jobba mer än 200 timmar. Stämmer verkligen detta? När det både är olika tjänster och helt andra arbetsuppgifter samt även skilda bolag, AB/KB? Det är bara heltidstjänsten som jag har schemalagd, de andra tjänsterna frågar jag om jobb inför varje längre hål jag har i schemat. Jag vill helst jobba mer men de stoppar mig för att de säger att jag inte får det enligt lag. Stämmer det? Jag jobbar aldrig övertidstimmar på heltidstjänsten och det var därför jag bör-jade hoppa in på andra ställen där det var brist på arbetskraft. I år har det varit ännu svårare att få tag på personal så jag har fått arbeta på de andra tjänsterna då jag själv kunnat. Kan ni svara på om det här är sant, att jag verkligen inte kan jobba mer? Observera att det här är under en femmånadersperiod och egentligen enbart under fyra av dessa månader som det blir extrajobb.
Julius
Svar:

Jag antar att din arbetsgivare syftar till att du enligt lag ska beredas dygns- (11 sammanhängande timmar per varje period om 24 timmar) och veckovila (36 sammanhängande timmar per varje period om 7 dagar). Din arbetsgivare har ansvar för att du bereds den vila som lagen stipulerar, även om och när du jobbar hos en annan arbetsgivare. Det finns även andra regler som styr hur mycket eller hur lite man får eller har rätt att jobba, därför måste vi titta på hela ditt arbetsupplägg.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Transports lokalavdelning på orten där du bor, för att reda ut möjligheter och hinder. Du hittar din lokalavdelning via transport.se.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Jag blir straffad för jag är sjuk

2022-11-02 Jag kör på ett åkeri där man måste ta ut semesterdagar om man blir sjuk. Jag har jobbat med feber flera gånger. Ändå har jag fått tillsägningar om hög sjukfrånvaro när pandemin härjade som värst. Då fick man ju inte jobba med snuva och hosta och ändå blev jag tillsagd. Är det verkligen rätt att straffas på grund av coronarestriktionerna?
Rut
Svar:

När man sjukskriver sig så ska man inte ta ut semester. Faktum är att om du blir sjuk under din semester så ska du meddela din arbetsgivare för att inte förlora semesterdagar.

Under covid-19 hade hela Sverige restriktioner, precis som du beskriver, och din arbetsgivare skulle naturligtvis dragit upp rutiner ihop med ditt behörigt utsedda skyddsombud, för hur det skulle fungerat på din arbetsplats.

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med din lokala avdelning och din ombudsman och hoppas att ni kan lösa ditt ärende. Kontakt med din lokala avdelning hittar du på vår hemsida transport.se och fliken Avdelningar.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Kan jag nekas föräldraledighet?

2022-11-02 Har arbetsgivaren rätt att neka mig föräldraledighet om jag inte fyllde i deras egen blankett om ansökan av föräldraledighet? Jag skickade ett mejl och informerade ett halvår i förväg. Borde inte det räcka?
Zbigniew
Svar:

Man bör använda företagets blanketter. Men det är också rimligt att företaget ska ha påpekat detta när de tog emot mejlet.

Kontakta din lokala ombudsman på din avdelning för mer hjälp och rådgivning.

Du hittar din lokala ombudsman på din avdelning genom att gå till www.transport.se, klicka på den avdelning som ligger i närheten av arbetsorten. Där hittar du information samt kontaktuppgifter till de ombudsmän som tolkar kollektivavtalen.

Du kan också ringa oss på Transport på direkten så kopplar vi dig.

Transport på direkten

Snävare regler för lastbil

2022-11-02 Varför har lastbilsbranschen betydligt snävare regler angående hur långa pass någon får köra innan det måste tas paus än vad som gäller för taxichaufförer? Sex timmar är alldeles för lång tid.
Pelle
Svar:

Kort sagt beror det på att 4,5 timmar var den körtid innan rast som man enades om i EU att ha i kör- och vilotidsförordningen (EG) nummer 561/2006.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

När blir jag inlasad?

2022-09-30 Jag har jobbat snart i fyra år på samma bolag och jag är timanställd. Jag har fel på ryggen men jag jobbar heltid. Nu vill inte företaget ge mig en tillsvidareanställning på grund av mitt ryggfel. Vd sa rätt ut att ”du är inte anställningsbar”. Borde inte jag vara inlasad vid den här tiden? Har jag inga rättigheter?
Petra
Svar:

LAS eventuellt kompletterat med kollektivavtal gäller. Det är svårt att svara uttömmande grundat på informationen i din fråga, men du bör snarast kontakta din lokalavdelning för att få hjälp att undersöka saken närmare.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Kan chefen kräva sjukintyg första sjukdagen?

2022-09-30 Jag undrar om min arbetsgivare kan kräva läkarintyg första dagen av mig då jag är sjuk? I somras var jag borta två dagar. Nu kräver min arbetsgivare att jag ska visa läkarintyg för de dagarna. Om det är så ska inte min arbetsgivare ordna läkare samt stå för kostnaden i så fall? Kan tillägga att på min vårdcentral utfärdar de inte första-dags-intyg.
Laila
Svar:

Bestämmelsen om att styrka nedsättningen av arbetsförmåga, det som i dagligdags kallas förstadagsintyg, kommer från lagen om sjuklön § 10a. Lagen är förändringsbar på så sätt att ett kollektivavtal kan ersätta den. I många av våra avtal så är den ersatt med avtalstext och den texten har inte helt samma lydelse i alla avtalen.

Men vad lagen säger är att om arbetsgivaren har särskilda skäl, så kan hen begära att arbetstagaren uppvisar ett intyg från läkare från tidigare sjukskrivningsdag än dag 7. Lagen säger inget om att arbetsgivaren ska stå för kostnaden för intyget, men det är en vanlig skrivning i flera av våra avtal.

Enligt lagen så ska en sådan begäran av arbetsgivaren alltid vara skriftlig. Vanligt är också att man har kravet en period framåt i tiden, max ett år.

Villkoret ”särskilda skäl” är inte definierat i lagen, men bör vara något som framkommit i en rehabiliteringsutredning eller liknande. Det ska alltså inte vara något godtyckligt från arbetsgivaren och inte heller ett sätt att förhindra arbetstagare från att sjukskriva sig under perioder då man har svårt att bemanna.

I just ditt specifika fall så skulle jag vända mig till min lokalavdelning och ombudsman eller regionala skyddsombud. Då kan man se vad som exakt står i det avtal du arbetar under och kontrollera med arbetsgivaren vilka särskilda skäl hen åberopar för att avkräva dig intyg från första sjukskrivningsdagen, retroaktivt.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Arbetsmiljö

Kan man sparka någon för alkoholmissbruk?

2024-02-07 Vi har en kollega på jobbet som har alkoholproblem. Nu vill vår chef sparka honom. Men har arbetsgivaren inget rehabiliteringsansvar? Vilken hjälp kan kollegan få för att komma ur sitt missbruk och behålla jobbet?
Kenneth
Svar:

Missbruk (eller riskbruk) är svåra frågor att ge direkta svar på. Varje ärende är ofta unikt och det finns vanligtvis stigma involverat för den som är i missbruk.

Klart är dock att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att försöka rehabilitera sina anställda från ohälsa. Man kan inte säga upp någon på grund av sjukdom i Sverige. Det har inte varit ett giltigt skäl sedan 1930-talet. Vad gäller just alkoholrelaterat missbruk så finns flera vägledande domar och praxis. I korthet betyder det att arbetsgivaren i första hand ska försöka rehabilitera och arbetsanpassa så att den anställde kommer ur sitt missbruk.

Det finns flera sätt för arbetsgivaren att lyckas med sitt ansvar ihop med den som är drabbad. Vanligtvis ska man kontakta utomstående expertis, oftast företagshälsovården, och sedan hålla rehabiliteringsmöten med den anställda. Här sätts en plan för hur man ska komma till rätta med problematiken. Den kan innehålla arbetsanpassningar, möten med läkare eller specialister eller en plan för hur man ska koppla in olika behandlingshem eller program. Det är först när det konstateras att arbetstagaren inte har en sjukdom, ett missbruk, eller vägrar delta i rehabiliteringsarbetet, som någon form av möjlighet att skilja hen från sin anställning uppkommer.

Men målet är naturligtvis att arbetstagaren ska komma ur missbruket och återgå till arbetet. I slutändan är det dock arbetsdomstolen som avgör om det finns skaliga skäl för en uppsägning eller avsked.

Att uppmärksamma kollegor som verkar ha problem och sedan stötta dem i den rehabilitering som upprättas är en av de viktigaste saker man kan göra som kollega.

Men då dessa frågor är känsliga rekommenderar jag dig att kontakta skyddsombudet eller avdelningen för att få råd och stöttning.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

När ska väktare rycka ut i dubbel bemanning?

2023-11-15 Jag jobbar på Lidl och vi ska teckna avtal med bevakningsfirmor. Vi undrar i vilka områden i Sverige facket har förhandlat om att väktare ska rycka ut i dubbel bemanning och i vilka situationer det kan vara aktuellt att skicka två väktare för bevakning? Vi förstår att det finns anledning till dubbel bemanning men vi vill förstå hur det är reglerat.
Camilla
Svar:

Generellt styrs detta i första hand av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. Det innebär bland annat att skyddsombud tillsammans med arbetsgivaren ska göra en riskbedömning, och utifrån den anpassa bemanning, skyddsutrustning etcetera.

I kollektivavtalet finns regler för visst område i Stockholmsregionen där det under vissa villkor krävs dubbelbemanning.

Till syvende och sist är det dock alltid den enskilde anställde, som i varje enskilt fall och vid ankomst på plats, kan bedöma om ingripande kan ske direkt eller om förstärkning måste inväntas.

Magnus Thelander, central ombudsman

Vilket ansvar har arbetsgivaren att rehabilitera?

2023-10-13 Jag har genomgått en bypassoperation av hjärtat. Det gjorde jag förra hösten och nu skulle jag börja arbeta på 25 procent och sen jobba mig uppåt till 100 procent. Men nu säger min arbetsgivare att de inte kan erbjuda mig något jobb utan tänker kalla facket om uppsägning av personliga skäl. Min fråga är hur lång uppsägningstid jag har när de säger upp mig? Jag har varit anställd i fem år. Och sen undrar jag också om företaget inte har en rehabiliteringsskyldighet? Kan de göra så här?
Jenny
Svar:

När det gäller din fråga är det viktigt att förstå att det generellt inte är möjligt att säga upp anställda som är sjuka. Arbetsgivaren har en skyldighet att erbjuda rehabilitering och anpassa arbetsuppgifterna innan en uppsägning övervägs.

Man pratar juridiskt om att det finns ett ”förstärkt anställningsskydd” för sjukskrivna medarbetare. Dock är det inte garanterat att rehabilitering eller arbetsanpassning alltid genomförs på alla arbetsplatser.

Det är också möjligt att det finns alternativa lösningar, såsom möjligheten att arbetsträna på en annan arbetsplats genom arbetsförmedlingen.

Situationen kan bli mycket specifik och komplex, så det är av stor vikt att du kontaktar en av våra lokalavdelningar. Där kan en ombudsman eller det regionala skyddsombudet ge dig personlig hjälp för din situation.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare

Vad får 17-åring sommarjobba med på terminal?

2023-06-20 Jag undrar vad min 17-åriga son får göra som terminalarbetare under ett sommarjobb? Vilka arbetstider gäller? Och finns det arbetsuppgifter som tunga lyft och så som han inte får utföra?
Mattias
Svar:

LO har en tjänst för de som har sommarjobb som heter Fråga Facket och nås på telefonnummer 020-56 00 56.

Fråga facket svarar i telefonen på vardagar mellan 9 och 18. Ha gärna ditt anställningsbevis tillhands, eller information som:

 • Vem din arbetsgivare?
 • Vad är det för arbetsuppgifter?
 • Hur länge ska du jobba och vilken lön ska du få?
 • Vikarierar du för någon?

Det finns restriktioner för vad en person som inte fyllt 18 år får göra. Därför är det alltid bra att kolla upp om arbetsuppgifterna är något som man faktiskt får utföra.

Transport på direkten (TPD)

Regler för barn som sommarjobbar?

2023-06-20 Min arbetsgivare har erbjudit att anställdas barn skulle kunna få sommarjobba hos oss. Finns det regler för hur ungdomar får arbeta? Vi har kassaarbeten då jag jobbar på bensinstation. Kan min 14-åriga dotter arbeta där?
Pekka
Svar:

Barn och ungdomar får inte arbeta som vanliga vuxna. Det är reglerat i ett helt eget kapitel i arbetsmiljölagen och är en av grunderna till att vi skapade arbetsmiljölagar i Sverige på 1800-talet.

Är man mellan 13 och 15 år gammal får man bara arbeta med enklare arbetsuppgifter som är riskfria. Till exempel att stå i en kiosk eller arbeta i en affär. Så din dotter kan sommarjobba på bensinstationen.

Hon kan däremot inte ansvara för kassan själv och inte heller sälja tobak eller öl. Din chef måste ha ett intyg från dig som förälder som godkänner att hon får arbeta.

Viktigt är också på vilka tider man arbetar. I den här åldern så får man bara arbeta mellan klockan 06 på morgonen och klockan 20 på kvällen. Dottern ska även ha minst 14 timmars vila mellan varje arbetsdag, och minst 36 timmar sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod (skoltid räknas inte som vilotid). Om hon fortsätter att jobba även efter sommarlovets slut så får arbetstiden inte heller ligga under skoltid, men den kan vara förlagd före och efter skoltiden. Arbetsdagen får vara max 7 timmar och omfatta max 35 timmar på en vecka.

Innan arbetsgivaren tar in ungdomar som ska arbeta så måste man gå igenom riskerna. En så kallad riskbedömning ska då göras. Här ska det lokala skyddsombudet involveras, och även du som arbetstagare, så att ni tillsammans kan komma fram till alla risker som kan finnas när en så ung person arbetar på en bensinstation. Saknar ni lokalt skyddsombud, eller du har fler specifika frågor? Vänd dig till din lokala avdelning och ditt regionala skyddsombud för hjälp och stöd.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Jag känner mig illa behandlad

2023-06-20 Jag jobbar som växelmedarbetare på ett taxibolag. I början så var det bara att ta hand om en specifik avdelning, men med tiden så har vi fått fler ansvarsområden. Jag känner att det är för mycket men kämpar fortfarande på för att klara mina uppgifter. Jag blir dåligt behandlad av både kunder och förare som skriker, hotar och använder svordomar. Jag har tagit det vidare till arbetsgivaren och ansvariga men det blir inte några åtgärder. Nu känner jag mig illa behandlad och det har påverkat mig psykiskt. Jag måste ta hand om arbete som inte är inom mina ansvarsområden, och som jag inte kan någonting om. Och så fort något går illa så får jag varning och utskällningar. Senast fick jag en skriftlig varning som känns orättvis. Vad behöver jag göra nu?
Elna
Svar:

Denna typ av frågor är för närvarande allt vanligare i samhället. Färre människor förväntas utföra fler arbetsuppgifter på kortare tid och med sämre arbetsförhållanden.

För att tackla denna utmaning har reglerna för arbetsfördelning ändrats och regler för organisatorisk och social arbetsmiljö har införts av Arbetsmiljöverket. Dessa regler är utformade för att säkerställa att arbetsgivaren inte tilldelar för tunga eller komplexa uppgifter som kan orsaka stress. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att se till att anställda har nödvändiga kunskaper och resurser för att utföra sitt arbete. Syftet är att upprätthålla balans i arbetslivet och undvika stressrelaterade problem.

Föreskriften heter Organisatorisk och Social arbetsmiljö, AFS 2015:01 och finns gratis att läsa på arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskriften kräver också att arbetsplatsen är fri från kränkande behandling, så kallad vuxenmobbning.

Gällande din skriftliga varning så kan facket bestrida en sådan varning. Det är en dialog som du och den lokala ombudsmannen bör ha.

För att få hjälp och stöd i denna situation rekommenderar jag att du kontaktar din lokala avdelning eller det regionala skyddsombudet på Transport. Kontaktinformation till dessa finns tillgängliga på vår hemsida, transport.se.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Ska det göras en riskbedömning vid omorganisation?

2023-04-03 Min chef har gjort nytt schema och i det har han omplacerat tre medarbetare. Jag som skyddsombud skall väl göra en riskbedömning på detta innan schemaändringarna går igenom? Hur fungerar det?
Julia
Svar:

Enligt 8 §, i Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS, 2001:1 har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra en riskbedömning när det sker en förändring i verksamheten (alltså inte den vanliga löpande verksamheten) som kan omfatta ändringar i organisationen, arbetssätt, arbetsutrustning eller personal. Schemaändringarna och omplaceringarna som din chef föreslagit utgör sådana förändringar.

Som skyddsombud har du rätt att delta i riskbedömningen och framföra synpunkter på de risker som du uppmärksammat. Du kan också begära att arbetsgivaren tar hänsyn till dina synpunkter innan beslut om schemaändringar och omplaceringar fattas.

I sammanhanget är det också relevant att påpeka att arbetsgivaren har skyldighet att informera och samråda med skyddsombudet när det sker förändringar i verksamheten. Det innebär att arbetsgivaren självmant ska ge dig tillräcklig information om ändringarna i förväg, så att du kan delta i diskussionen och påverka beslutet.

Om du behöver mer hjälp eller rådgivning om hur du som skyddsombud kan genomföra en riskbedömning eller delta i samrådet med arbetsgivaren, kan du kontakta din avdelning och/eller ditt regionala skyddsombud. Mer information om riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete finns även tillgängligt på tya.se och i deras SAM-guide.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare

Hur tungt måste jag lyfta?

2023-01-09 På mitt jobb jobbar vi mycket med pakethantering. Jag har hört att paketen inte får väga mer än 12 kilo? Stämmer det?
Antonio
Svar:

Att hantera paket kallas för manuell hantering. Det vill säga att man arbetar med kroppen för att skjuta, dra eller lyfta saker. Arbetsmiljöverket har väldigt bra riskbedömningsmallar för hur sådan hantering ska kontrolleras. Och där handlar det om frekvensen (hur ofta) lyfthjälpmedel (med vad) och sedan vikten (hur tungt).

Det betyder att svaret på din fråga är beroende på situation. Att lyfta ett paket en gång på en hel arbetsdag som väger 12 kilo kan vara helt ok. Men att stå och lyfta 1 000 paket varje dag som väger 12 kilo kräver hjälpmedel. Vidare görs bedömningar på vilka arbetsställningar du behöver utföra lyften i. Att arbeta ovan axelhöjd eller under knähöjd anses mer slitsamt och då får man göra det mindre ofta. Till det kommer även företagets egna bestämmelser. För att inte skada utrustning brukar det finnas viktbegränsningar på vad paketen får väga. Undrar du om just din egen arbetssituation så föreslår jag att du ber arbetsgivaren om riskbedömningen som ska vara gjord för din manuella hantering. Får du inga svar eller inte vill prata med din arbetsgivare om det, sök kontakt med ditt lokala skyddsombud. Finns det inget lokalt skyddsombud, vänd dig till din lokala avdelning och det regionala skyddsombudet.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Måste jag tvätta lastbilen?

2023-01-09 Min arbetsgivare säger åt mig att jag ska tvätta lastbilen. Men jag är ju anställd som chaufför och inte bilvårdare så det ingår inte i mina arbetsuppgifter. Måste jag då tvätta lastbilen?
Angelica
Svar:

Det enkla svaret på denna fråga är ja.

Arbetsgivaren äger något som heter ”rätten att leda och fördela arbetet” vilket återfinns i våra avtal under § 1. Det betyder att arbetsgivaren kan säga åt dig vad du ska göra och du ska alltså utföra den uppgiften.

Givetvis finns det undantag, som att utföra en arbetsuppgift du omöjligt kan utföra på grund av saknad utbildning eller med fara för ditt liv.

Att sopa på lagret eller tvätta lastbilen kommer du alltså att få göra även om du är anställd som chaufför eller terminalarbetare. Men att reparera lastbilens bromsar eller värmesystem ingår absolut inte i något du ska göra (såvida du inte är anställd som mekaniker).

Anser du att du fått en arbetsuppgift som verkligen ligger långt från din kunskap eller medför risk för liv och hälsa, men inte vet hur du ska bemöta din chef? Kontakta din fackklubb eller din avdelning för att få hjälp. Som medlem kan du också alltid kontakta Transport på direkten.

Transport avdelning 14 i Helsingborg

Mörkt när soporna ska hämtas

2022-12-01 Nu när hösten har kommit börjar det vara ganska mörkt när jag jobbar. Jag hämtar hushållssopor inne på gården hos kunden och det är ibland väldigt mörkt. Kan min arbetsgivare kräva att hushållen sätter upp lampor vid kärlen?
Berra
Svar:

Frågan är lite mer komplex än att man bara kan svara ja eller nej.

Jag blir lite mer intresserad av att du skriver att du hämtar soporna inne hos kunden. Det betyder vanligtvis långa dragavstånd vilket garanterat inte är en bra arbetsmiljö.

Det är din kommuns renhållningsförordning som berättar var kärlen ska stå och hur platsen ska utformas av abonnenten.

Att det ska vara upplyst är inte ett av kriterierna som vanligtvis står med. Men kanske kunde du få någon sorts arbetsutrustning av din arbetsgivare för att underlätta i mörkret?

Jag rekommenderar dig att söka kontakt med ditt lokala behöriga skyddsombud eller avdelningens regionala skyddsombud. De kan hjälpa till både med förslag för förbättringar och undersökningar av belastningen för dragavståndet.

Gustaf Järsberg, central arbetsmiljösamordnare Transport

Studier

Får jag betalt för kursen som jag går på en lördag?

2024-02-07 Min chef har bokat in mig på en kurs som jag ska gå på nu på lördag. Nu undrar jag om jag ska skriva mina kurstimmar som övertid? Helg? Ob? Jag kör lastbil och arbetar 40 timmar i veckan. Så det blir mer än 40 timmar, om jag går kursen på en lördag.
Victoria
Svar:

All utbildning och kompetensutveckling som du behöver i ditt arbete står arbetsgivaren för, även grundlön, dock inte övertid eller ob-tillägg. Det gäller till exempel YKB, ADR och Arbete på väg.

Det finns inte något hinder i avtalet att lägga utbildningarna på helgen men det är viktigt att tänka på att du får ihop dygns-/helgvilan.

Magnus Thelander, central ombudsman Transport

Måste jag gå på kurs en ledig dag?

2023-09-05 Har chefen rätt att kräva att jag ska gå en kurs på en lördag när jag är schemalagd för att jobba vardagar? Jag jobbar på ett åkeri och jag är ledig lördag och söndag.
Patrik
Svar:

Ja tyvärr är det så. Det finns inget hinder för att lägga nödvändiga kurser, typ YKB (yrkeskompetensbevis), på helger i transportavtalet.

Vi är överens med arbetsgivarna om att all kompetens som är nödvändig för arbetet ska tillhandahållas genom arbetsgivarens försorg.

För utbildningar som ingår i avtalets bilaga G utgår grundlön för de timmarna och utbildningen räknas som arbetstid, därför är det viktigt att tänka på bland annat veckovilan.

Magnus Larsson, central ombudsman

Ledigt för kurs?

2022-01-28 Jag vill åka på Ungdomsforum i år. Jag undrar hur lång tid i förväg jag måste tala om för min arbetsgivare att jag ska vara borta från jobbet då, eller för att gå på annan kurs/utbildning som facket ordnar? Det verkar alltid olämplig tidpunkt, oavsett tid på året, med tanke på hur mycket det är att göra. (Försöker vara schyst mot min arbetsgivare, vi är inte så många på jobbet. Men det blir alltid problem. Jobbar måndag–fredag.)
Ebba
Svar:

Du ska alltid söka ledigt så fort du är anmäld till en facklig utbildning. Dock allra senast två veckor innan kursstart. Om du är osäker på hur det går till med ledighet så be din studieorganisatör på avdelningen om hjälp i samband med att du blir anmäld till kurs. Om arbetsgivaren nekar din ledighet måste du kontakta din avdelning så fort som möjligt för en chans till dialog med företaget.

Ludwig Eriksson, ordförande och studieansvarig avdelning 41 Uppsala

Övrigt

Kan jag nyttja omställningsstödet?

2024-05-21 Jag undrar om jag har möjlighet att nyttja det nya omställningsstödet som regeringen beslutade om? Det som innebär att man får studera i två år med 80 procent av lönen utan att ha blivit uppsagd.
Axel
Svar:

Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställningsstudiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din tidigare lön (upp till maximalt 5 275 kronor per vecka 2024), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent). Tänk på att omställningsstudiestödet och annan ersättning inte får vara mer än 100 procent tillsammans.

Du måste även uppfylla vissa villkor för att kunna söka omställningsstöd.

CSN får varje år en budget för omställningsstudiestödet. När den är slut kan inte fler få omställningsstudiestöd.

Mer information om omställningsstöd finns på www.csn.se.

Peter Winstén, avtalssekreterare

Hur kort varsel för schemaändringar?

2024-04-12 Jag jobbar natt nu i veckan, måndag till fredag morgon, och har i dag tisdag fått mejl av chefen att fabriken är stängd i morgon onsdag. Han ger mig alternativet att ta ledigt onsdag och flytta mitt pass till fredag, lördag eller söndag kväll. Alternativt åka med någon annan lastbil dagtid, vilket jag inte kan eftersom jag jobbar natt. Har han rätt att göra en schemaändring med så kort varsel?
Martin
Svar:

Schemaändringar ska informeras fem dagar innan de ska träda i kraft. Jag kan tycka att kunden borde ha informerat din åkare om stängningen med större framförhållning.

Joakim Guttman, central ombudsman

Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?

2024-04-12 Jag har fyra betalda semesterdagar jag måste plocka ut då jag börjar närma mig taket på 25 sparade dagar. Det verkar som att det är min skyldighet att ta ut tillräckligt många semesterdagar under ett år och sedan under en femårsperiod. Finns det inget sätt där anställd och arbetsgivare kan komma överens om att betala ut en del av semesterersättningen i lön så att jag kan fortsätta att arbeta tills jag känner för att ha semester?
Jakob
Svar:

Arbetsgivaren är skyldig att se till att sparade semesterdagar tas ut i ledighet och inte i pengar.

Semester är inte bara arbetstagarens rättighet, utan också en skyldighet att ta ut.

Peter Winstén, avtalssekreterare

Hur blir det med min semesterersättning?

2024-04-12 Jag har slutat jobba på ett ställe och undrar ifall jag ska få utbetalt intjänad semester för nästkommande år? Alltså för att jag jobbade hela 2023 och en vecka in på 2024. Jag pratar om den semesterersättning som skulle ha blivit tillgänglig detta år.
Nadir
Svar:

I de allra flesta fall ska semesterersättning betalas ut inom en månad efter att en tillsvidareanställning upphört.

För att undersöka saken närmare tar du kontakt med den som är fackligt förtroendevald på din arbetsplats.

Finns det ingen förtroendevald vänder du dig till din lokalavdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman

Får arbetsgivaren ändra i min tidrapportering?

2024-04-12 Jag vill veta om arbetsgivaren får fylla i min tidrapportering precis efter färdskrivarkortet? Och om de får ändra min tidrapportering utan att tala med mig?
Åsa
Svar:

När du registrerar din arbetstid så ska du få en kopia av arbetstidsredovisningen.

Färdskrivaren är ingen stämpelklocka. Har du ett schema ska du ha grundlön efter det. Det är arbetsgivaren som ska se till att fylla din arbetstid med arbetsuppgifter.

Men det är din skyldighet att vara ombytt och klar på ditt stationeringsställe när arbetstiden börjar. Och även om du är klar för dagen en timme tidigare så ska du stå till förfogande fram till arbetstiden är slut, om du inte får tillåtelse att gå hem tidigare med lön.

Det kan vara bra att få det bekräftat med sms eller liknande för att slippa framtida diskussioner.

En arbetsgivare får inte gå in och ändra i din arbetstidsredovisning utan ditt medgivande.

Ett tips är att byta lösenord om du registrerar arbetstiden digitalt. Jag tycker att du ska ta kontakt med din lokalavdelning.

Magnus Larsson, central ombudsman

Varför ska jag vara medlem under tiden jag studerar?

2024-03-13 Jag är numera student på heltid och tjänstledig, så jag arbetar inte. På vilket sätt tjänar jag på att fortsätta vara medlem under mina tre års studietid?
Freya
Svar:

Det finns flera fördelar med att vara medlem i Transport under studietiden.

Som medlem i Transport ingår följande:

 • Hemförsäkring via Folksam
 • Inkomstförsäkring via Folksam ingår i medlemskapet under förutsättning att du är berättigad till ersättning från a-kassan.
 • Stöd och råd på jobbet om det är så att du jobbar under sommarlovet.
 • Tidningen Transportarbetaren.
 • Rabatter och erbjudande via LO Mervärde.
 • Som medlem har du möjlighet att hyra förbundets stugor och lägenheter till förmånligt pris.

Genom vår Inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns.

Försäkringen gäller i 100 dagar men du kan teckna ytterligare 200 dagar och totalt få 300 dagar.

Fullständiga villkor gällande Transports försäkringar hittar du på Folksams hemsida.

Besök folksam.se och logga in på Mina Sidor.

Har man tecknat tilläggsförsäkringar hos Folksam (exempelvis Sjuk- och efterlevandeförsäkring, Medlemsolycksfall fritidsförsäkring eller Juristförsäkring) så upphör de att gälla vid ett utträde.

Kontakta gärna din lokala avdelning (den hittar du på transport.se under Avdelningar). Där kan du få hjälp att kolla så du får rätt medlemsavgift under studietiden.

Maria Alcander Nygren, studiesekreterare

Vad krävs för att jobba som biljettkontrollant?

2024-03-13 Jag söker efter jobb och vill veta hur jag ska göra för att söka jobb som biljettkontrollant? Vad krävs för att få ett sådant jobb?
Erica
Svar:

Bäst är att fråga den arbetsgivare som söker biljettkontrollanter. Det finns inga föreskrivna utbildningar. Det vill säga vem som helst, som i övrigt är lämplig för arbetet enligt arbetsgivarens uppfattning, kan bli anställd som biljettkontrollant.

I en platsannons från Länstrafiken i Örebro listade man följande kvalifikationer då man sökte biljettkontrollanter:

 • Ha genomfört gymnasial utbildning eller liknande med godkända resultat.
 • Fullständigt behärskar svenska språket både muntligt och skrivet.
 • Ha god läsförståelse för att självständigt ta till sig skriven information.
 • Kunna föra dialog på engelska.
 • Vara minst 18 år gammal.

Det går säkert att finna fler exempel på platsannonser för ändamålet genom att söka på internet.

Magnus Thelander, central ombudsman

Hur gör man en anmälan mot sitt fack när de sviker?

2023-11-15 Om facket inte hjälper den enskilde hur går man vidare då? Måste man betala avgift när facket sviker en? Hur kan man göra en anmälan mot sitt fackförbund?
Petrus
Svar:

Om Transport gör bedömningen att det inte går att driva ärendet för den enskilde medlemmen, så måste den enskilde medlemmen försöka driva frågan själv, eller med en egen jurist eller liknande.

Förhoppningsvis så sviker inte facket medlemmen, men det finns säkert fall när vår bedömning och den enskilde medlemmens bedömning av ärendet inte stämmer överens. Men att vara medlem i en fackförening är frivilligt och ingen kan tvingas att vara med.

Om en enskild medlem är missnöjd med hur Transport hanterat ett ärende, så har man möjlighet att skriva till avdelningsstyrelsen i den avdelning man tillhör och framföra sina klagomål. Om man inte är nöjd med svaret från avdelningsstyrelsen kan man i nästa steg vända sig till förbundsstyrelsen med sina klagomål.

Peter Winstén, avtalssekreterare

Hur ska jag kunna leverera utan att riskera p-bot?

2023-11-15 Jag kör varor i Stockholm och hade en leverans till en träningshall. Efter leverans möttes jag av att en parkeringsvakt väntade vid min bil. Jag berättade att jag levererat varor men han sa att han klockat mig över 6 minuter. Vi diskuterade detta och jag klockade naturligtvis inte tiden men uppskattar diskussionen till minst en minut. Då skrev parkeringsvakten plötsligt ut en bot och gick till sin bil. Det visade sig att han inte kan skriva ut bot innan det gått 6 minuter. Min totala klockning stannade på 6 minuter 27 sekunder. Stockholms Stad Parkering godtog inte min överklagan utan hänvisade mig till domstol. Det framkom att de hade en bild på min bil när tiden startar. Men det finns inget krav på bevis att bilen stod kvar efter 6 minuter. Detta innebär att alla transporter riskerar böter utan att det finns några bevis för att ett fel har begåtts. Min fråga är hur vi som transporterar varor ska göra för att inte riskera böter? Hela den här upplevelsen kändes som en provokation och så ska det väl ändå inte fungera? Vad har jag för rättigheter?
Tomas
Svar:

Frågeställningen du belyser är inte enkel, och tyvärr så är den inte något som Svenska Transportarbetareförbundet styr över. Parkeringsreglerna i Stockholm är något som Stockholms stad råder över.

Men, jag skulle rekommendera dig att ta upp med din arbetsgivare att denne ser till att du ska kunna lossa varorna på ett trafiksäkert sätt utan att riskera böter. Det är enligt min mening arbetsgivarens ansvar att se till att du ska kunna göra det. I annat fall så får arbetsgivaren stå för böterna.

Joakim Guttman, central ombudsman

Ändra autogiro

2023-10-13 Hur ändrar jag autogiro? Jag har bytt bank och jag vill fortsätta betala medlemsavgiften via autogiro.
Karin
Svar:

Ibland när man byter bank så hjälper den nya banken till att ordna så att alla autogiromedgivanden man hade i den gamla banken fortsätter att fungera. Kolla på din internetbank så ser du vilka aktuella ”medgivanden” du har just nu.

Om det inte är aktiverat kan du enkelt anmäla dig på nytt via din internetbank. Sök under fackliga organisationer efter SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRB och klicka dig vidare för anmälan.

Anna Pettersson, förvaltningsledare förbundskontoret

Var hittar jag medlemsnumret?

2023-10-13 Hur hittar jag mitt medlemsnummer?
Sofia
Svar:

Enklaste sättet att hitta medlemsnumret är att gå in på transport.se och logga in på ”Mina sidor” med ditt bank-id.

Du kan också hitta ditt medlemsnummer på fakturan till medlemsavgiften (om du får en sådan), eller på det fysiska medlemskort som du fick när du gick med i förbundet.

Christina Ahlund, redigerare Transportarbetaren

Får man ha barn med sig i lastbilen?

2023-10-13 Vet ni vad som gäller om en person tar med sig sitt minderåriga barn i lastbilen hela dagar? Ibland mer än 8 timmar per dag och ibland även övernattning i lastbilen flera gånger per vecka? Får man göra så?
Elias
Svar:

Att ta med sig barn i lastbilen är inte olagligt, men det kan vara olämpligt av flera skäl.

En arbetsgivare kan ha regler mot att chauffören tar med sig barn i lastbilen, och många kundföretag brukar ha förbud mot att minderåriga vistas innanför deras område.

Magnus Larsson, central ombudsman

Jag får inte tag i min chef

2023-03-01 Min chef har en dag bara slutat att svara när jag ringer. Han betalar inte ut min lön. Sen får jag ett samtal från någon jag inte vet vem det är som vill ha ett möte med mig. Jag känner att det är olustigt. Min chef svarar varken på telefon, sms eller mejl. Vad ska jag ta mig till?
Jyrki
Svar:

Det verka som din chef har ekonomiska problem med företaget. Du utsätter dig för en stor ekonomisk risk om du jobbar vidare utan att få klarhet i vad orsaken till utebliven kontakt och lön beror på.

Mitt råd till dig är att du omgående kontaktar och tar hjälp av en ombudsman på din lokalavdelning i Transportarbetareförbundet som du hittar via transport.se för att trygga dina rättigheter.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Hur funkar friskvårdsbidraget?

2023-03-01 Jag hör ofta att kamrater som jobbar hos andra arbetsgivare får ett friskvårdbidrag de kan avända till att gå och träna. Har alla rätt till friskvårdsbidrag? Och om jag har det, hur och till vad kan jag använda det?
Maria
Svar:

Friskvårdsbidrag är en skattefri så kallad personalvårdsförmån, en förmån av mindre värde som har till syfte att skapa trivsel i arbetet. Friskvårdsbidrag är sällan reglerat i kollektivavtal. Nivå och regler för bidraget fastställs vanligtvis av din arbetsgivare och regleras i normalfallet i företagets policys. Då det är en skattefri förmån upp till en viss nivå (för närvarande högst 5 000 kronor per år) är det skatteverket som reglerar vilka aktiviteter bidraget kan nyttjas till och det kan du läsa mer om på Skatteverket.se. Men det är alltså din arbetsgivare som oftast är den som bestämmer om man har tillgång till detta och också i så fall med hur mycket pengar.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Vad gör jag när kunden tar springnota?

2023-03-01 Jag jobbar som taxichaufför. Och ibland händer det att kunder sticker utan att betala. De tar alltså en springnota. Vad ska jag göra då? Springa efter?
Roger
Svar:

Det händer tyvärr ibland att man får en kund som tar en springnota, vilket är tråkigt. Som förare är det alltid din säkerhet som kommer i första hand, vilket innebär att du inte ska springa efter, då du riskerar att försätta dig i en farlig situation. Din arbetsgivare ska ha rutiner för dessa händelser, vilka du ska följa. Rutinen innebär förhoppningsvis att du enbart ska notera, rapportera och anmäla händelsen, till din arbetsgivare, växel och polis.

Mats H Andersson, central ombudsman förbundskontoret

Ska inte arbetsgivaren hålla med torkarblad?

2022-12-01 Det regnar mycket nu, och jag har superdåliga torkarblad och ser knappt någonting. Men min arbetsgivare säger att det inte är hans problem. Vad ska jag göra?
Kim
Svar:

Det var tråkigt att höra. Självklart är din arbetsgivare skyldig att tillhandahålla utrustning som fungerar som den ska.

Sikt vid körning yrkesmässigt är en arbetsmiljöfråga och vad jag kan förstå så har du också påtalat att det finns brister i din arbetsmiljö.

Det innebär att arbetsgivaren är skyldigt inte bara inom arbetsmiljölagen, utan även gällande det regelverk som är kopplat till trafiksäkerhet att åtgärda problemet.

Om arbetsgivare inte åtgärdar din sikt tycker jag att du ska fundera på om det är trafiksäkert att köra. Kontakta ditt skyddsombud eller regionala skyddsombud, som i värsta fall får driva fråga om god arbetsmiljö gällande sikt.

I värsta fall får skyddsombudet eller det regionala skyddsombudet överväga ett skyddsstopp om arbetsgivare vägrar byta torkarblad.

Martin Miljeteig, arbetsmiljöansvarig Transport

Nytt jobb och jag behöver byta fack – hur gör jag?

2022-12-01 Fråga: Jag vill avsluta mitt medlemskap på grund av att jag inte längre jobbar inom transport utan har skiftat till helt annan sysselsättning. Hur löser man detta smidigast?
Eric
Svar:

Om du byter bransch inom LO så är det enklast att använda dig av webbsajten www.bytlofack.se.

Om du till exempel ska byta till Unionen som inte är med i LO så måste du dock avsluta ditt medlemskap för att få ett utträdesdatum. Du behöver ett utträdesdatum för att ansöka om ett nytt medlemskap hos det nya fackförbundet om ditt nya fackförbund inte är inom LO-familjen.

När du vill avsluta ditt medlemskap i Transportarbetareförbundet ringer du till oss på Transport på direkten på telefonnummer 010-480 30 00.

Vi behöver veta anledningen till att du bestämt dig för att gå ur för att skicka rätt blankett. Och du behöver information om förmåner, som till exempel försäkringar, som ingår i ditt medlemskap och som du behöver ta ställning till.

Vi skickar dig en blankett för utträde ur förbundet och den ska sedan skickas tillbaka till oss för handläggning. Inom tre arbetsdagar bör du ha fått en bekräftelse från Transport via brev.

Ha gärna mobilt bank-id tillhands när du ringer.

Khan, Transport på direkten

När måste jag meddela att jag vill gå i pension?

2022-11-02 Om jag vill gå i pension när jag fyller 65 år, hur långt innan ska jag då meddela arbetsgivaren detta?
Camilla
Svar:

Det är samma tid som vid egen uppsägning, det vill säga en månad innan.

Läs mer om att gå i pension på Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se/ga-i-pension.

Khan, Transport på direkten

Kan jag bli medlem?

2022-11-02 Kan jag bli medlem även om jag bara är timanställd?
Theodor
Svar:

Ja, om du tillhör något av Transports avtalsområden och är verksam arbetstagare. Är du osäker på vilket fack du ska tillhöra? Kontakta oss på Transport på direkten via telefon så hjälper vi dig. Vi kan också hjälpa till med information om företaget du jobbar på har kollektivavtal. Kom ihåg att medlemsavgiften regleras av din inkomst och att du ska uppdatera din inkomst via Mina sidor på vår hemsida www.transport.se.

Khan, Transport på direkten

Lägre fackavgift vid föräldraledighet?

2022-09-30 Jag är föräldraledig och har varit det från den 15 maj. Har jag rätt till lägre fackavgift då det är knapert just nu?
Yusuf
Svar:

Svar: Ja, förbundsavgiften styrs av inkomst vilket gör att den kan sjunka medan du exempelvis studerar, är föräldraledig eller sjukskriven. Anmäl genom att logga in på transport.se och Mina sidor med bank-id.

Tänk också på att det finns särskilda försäkringar och avtalsförmåner vid sjukdom och föräldraskap. Två av dem är föräldrapenningtillägget och premiebefrielseförsäkringen för avtalspension eller föräldraledighet. Har du ytterligare frågor om försäkringar kontakta oss gärna på 010-480 30 00.

Jim, Transport på direkten

Hur byter jag fack till Transport?

2022-09-09 Jag är medlem i Kommunal och har bytt jobb så nu har jag transportavtalet. Hur gör jag för att byta fackförbund?
Mohammed
Svar:

Då Kommunal och Transport är med i LO så kan man använda sig av webbtjänsten BytLoFack. Du hittar den på www.bytlofack.se.

Transport på direkten (TPD)

Tar förarlösa lastbilar över lastbilsföraryrket?

2022-09-09 Jag funderar på att utbilda mig till lastbilsförare. Fast jag undrar över utvecklingen av förarlösa lastbilar. Kommer de ta över lastbilsföraryrkets uppgifter i framtiden och i så fall inom hur lång tid då? Det vore bra att ha koll på hur lång yrkeskarriär jag har som väntar som lastbilsförare.
Calle
Svar:

Vår framtidsvision är att det kommer att ta lång tid innan de förarlösa lastbilarna är ute på våra vägar och kör. Det är mycket forskning som krävs för att lösa de tekniska förutsättningarna för att de ska bli helt förarlösa.

Någon prognos kan vi inte ge i dagsläget om hur lång tid det tar innan tekniken har tagit över chaufförernas jobb.

Vill du veta mer om chaufförsyrket går det bra att läsa om det på TYAs hemsida: www. tya.se/bli-lastbilschauffor/.

Anna, Transport på direkten (TPD)

Kan en bilmek bli medlem?

2022-09-09 Jag har precis fått jobb som bilmekaniker och jag undrar nu om jag kan bli medlem i Transport?
Dammi
Svar:

Det beror på vilket företag du är anställd på. I många av våra kollektivavtal ingår bilmekaniker.

Enklaste sättet att ta reda på om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal där bilmekaniker ingår är att ringa till Transport på direkten. Det är till stor hjälp om du då har företagsnamnet och organisationsnumret tillgängligt.

Du når Transport på direkten på telefonnummer 010-480 30 00. Öppettiderna är måndag till fredag kl 9–11. Måndag till torsdag även 13–14.

Khan, Transport på direkten (TPD)