Vill du skriva en egen text i Transportarbetaren? Under vinjetten Insändare publicerar vi våra läsares egna tankar och åsikter. Skicka oss gärna en text via formuläret.

Förutsättningar

Vi läser alla texter med stort intresse. Däremot garanterar vi inte att alla texter publiceras.

Vi förbehåller oss rätten att korta och redigera insänt material som debattartiklar och insändare. Insänt material kan komma att publiceras på alla Transportarbetarens plattformar, i papperstidningen, på webben, i nyhetsbrev och i sociala medier.