Close
Regionala skyddsombud behöver komma in på fler arbetsplatser, föreslår utredning.
Close

Regionala skyddsombud på fler arbetsplatser föreslår utredning

Arbetsmiljö. Minskad facklig anslutning, allt fler små arbetsplatser, otrygga anställningar. En statlig utredning som granskat de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet räknar upp en rad skäl till att ombuden ska få besöka arbetsplatser även om det saknas medlemmar i facket.

Regionala skyddsombud träder in på arbetsplatser där det inte finns lokalt utsedda skyddsombud. De regionala skyddsombuden stöttar även de lokala skyddsombud som finns ute på arbetsplatser. Skyddsombuden utses av facket och ska i samverkan med arbetsgivaren skapa en god arbetsmiljö, förebygga olyckor och ohälsa.

I dag får regionala skyddsombud bara besöka arbetsplatser med minst en facklig medlem. Utredningen föreslår nu att de ska kunna besöka arbetsplatser som har eller brukar ha kollektivavtal.

Gustaf Järsberg, Transport. Foto: Justina Öster.

Gustaf Järsberg är central arbetsmiljösamordnare på Transport och välkomnar förslaget.

– Vi tycker det är jättepositivt eftersom vi företräder väldigt många medlemmar som jobbar på små arbetsplatser. Arbetsmiljön ska värderas lika högt som ekonomin, säger han.

Utredningen, som regeringen beställt, presenterades strax före valet och visar att en tredjedel av Sveriges anställda i dag arbetar i mindre företag. Där finns generellt mindre resurser och kunskap om arbetsmiljöarbete, liksom tillgång till företagshälsovård.

Nya anställningsformer, osäkra och tidsbegränsade anställningar, färre lokala skyddsombud och att allt färre engagerar sig fackligt motiverar att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser, anser utredningen. Tillfrågade fackförbund lyfter i rapporten också fram stora brister i den psykosociala arbetsmiljön.

– Osäkra anställningar gör folk mindre benägna att ta rollen som skyddsombud och framföra sina åsikter. Då är det bra att en representant som regionalt skyddsombud kommer utifrån och plockar upp deras frågor, säger Gustaf Järsberg.

Han betonar att de regionala skyddsombuden med sina kunskaper kan ge stöd även åt arbetsgivare.

– De regionala skyddsombudens uppdrag är att stimulera samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare, hjälpa till så att lokala skyddsombud utses och få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet. När jag arbetade som regionalt skyddsombud sa en arbetsgivare: Du är som en gratis HR-resurs.

Utökat tillträde för de regionala skyddsombuden skulle även kunna bidra till att upptäcka arbetslivskriminalitet, menar utredningen.

– Arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen konkurrerar inte på lika villkor som bolag som tar sitt ansvar. Men, tillägger Gustaf Järsberg, det är inte säkert att arbetsgivaren fuskar med avsikt. Det kan bero på okunskap.

Större branschkunskap

Utredningen hänvisar till forskning som visar att en god arbetsmiljö innebär en vinst för samhället i form av färre olyckor och dödsfall. Slutsatsen är att rso-verksamheten som helhet fungerar väl. Från Svenskt Näringsliv framförs kritik som bristande dialog och att rso:n uppträder som myndighetspersoner. Att fortsätta bedriva arbetet på facklig bas ligger ändå i linje med den svenska modellen, anser utredningen.

– Det gör att branschkunskapen är mycket större än om arbetet enbart skulle bedrivas av Arbetsmiljöverkets inspektörer, säger Gustaf Järsberg.

Lena Persson, LO. Foto: Justina Öster.

Lena Persson är arbetsmiljöansvarig på LO och instämmer i att regional skyddspmbuds-verksamheten ska fortsätta på facklig bas. Regionala skyddsombud företräder arbetarna och  de lokala skyddsombuden på arbetsplatsen har någon att vända sig till, betonar hon.

– Man får inte glömma att regionala skyddsombud företräder alla som jobbar på en arbetsplats, inte bara de som är medlemmar i facket. Alla har rätt till en god arbetsmiljö.

Utredningen ser inga skäl ”att vänta med beslut om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud”. Lena Persson nickar.

– Ett tidigare förslag med den innebörden röstades tyvärr ner i riksdagen 2020. I stället tillsattes utredningen för att granska om regionala skyddsombud är en fullgod verksamhet, säger hon.

Inte knutna till facket

De borgerliga partierna röstade mot den utökade tillträdesrätten. SD och Svenskt Näringsliv vill inte heller att lokala skyddsombud och regionala skyddsombud ska vara knutna till facket. Från högerhåll har anförts att arbetsmiljöarbetet enbart ska skötas av en myndighet.

– Om arbetsgivaren själv ska välja sina skyddsombud, granskarna som ska granska dem, blir det inte seriöst, säger Lena Persson.

Efter tre statliga utredningar anser hon att regionala skyddsombuds-verksamheten är färdigutredd.

Vad händer om verksamheten med regionala skyddsombud skrotas?

– Oj, då får vi problem! Arbetsmiljön kommer att bli väldigt eftersatt, säger hon.

Fakta: Regionala skyddsombud finansieras både av fackförbund och staten, via Arbetsmiljöverket. Lokala skyddsombud på företagen bekostas av arbetsgivarna i och med att de får utföra sitt uppdrag på betald arbetstid.

För att klara regionala skyddsombudens  utökade uppdrag föreslår utredningen ett ökat anslag på 10 miljoner kronor per år under en treårsperiod, med start 2024, totalt 30 miljoner. För lite för att klara uppdraget, anser LO.

 

För dig som vill veta mer

Utredningen heter ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö” (SOU 2022:47). Regeringen tillsatte utredningen hösten 2021 för att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Syftet med regional skyddsombuds-verksamhet är enligt rapporten:

  • att företräda anställda i arbetsmiljöarbetet
  • att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö
  • att vaka över och skydda anställda mot olyckor och ohälsa.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren i samverkan med de anställda bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olyckor. Arbetsgivaren ska även instruera och informera de anställda för att undvika risker, bedriva lämplig anpassning och rehabilitering och anlita företagshälsovård om det behövs.

Som anställd ska du medverka i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter, använda skyddsutrustning och rapportera om du upptäcker risker i arbetet.

En undersökning i tidningen Du & Jobbet visar att skyddsombuden blir färre på landets arbetsplatser. 2012 fanns cirka 100 000 lokala skyddsombud. 2020 hade de minskat till omkring 94 400.

I LO-förbunden, där Transport ingår, fanns 2012 cirka 64 400 skyddsombud. 2020 hade de minskat med drygt 15 procent till 54 500. Inom tjänstemannafacken har skyddsombuden i stället blivit fler.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Transportarbetarens logga

Vinterdäcken är generellt okej på tunga fordon

Åkeri. Kraven på vinterdäck för tunga fordon över 3,5 ton behöver inte skärpas ytterligare. Dagens regelverk räcker gott och väl. Den slutsatsen drar forskningsinstitutet VTI och Transportstyrelsen i en utredning, gjord på uppdrag av regeringen.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Populärt soundtrack stoppas i Teslabilar

Konflikt. Musikerförbundet ansluter sig till de fackförbund som, likt Transport, vidtar sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i kampen för att förmå Tesla att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Brett stöd i Tesla-konflikt

Konflikt. Sympatiåtgärderna blir allt fler – 40 nordiska transportförbund står nu bakom IF Metall i konflikten om rätten till kollektivavtal. Från klockan 12 i dag gäller Transports utökade blockad mot Tesla i alla svenska hamnar.

Strejken på Tesla

Finska hamnarbetare tar också strid mot Tesla

Konflikt. Efter Danmark och Norge kliver nu också finska Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT in i den nordiska kampen för ett kollektivavtal på Tesla i Sverige. Liksom systerfacken varslar AKT om stopp för transport av elbilsjättens bilar från och med den 20 december.

Återvinnarna i norr hänger med Spindelmannen

Miljö. En uppstoppad vessla tar emot vid behållaren för uttjänta glödlampor och en lysande grön drake vakar över farligt avfall. Samtidigt blickar flera mjukisdjur ner på besökarna från träden. Furunäsets miljöstation i Överkalix är inte som andra.

Strejken på Tesla

Norskt fack varslar om Tesla-bojkott

Konflikt. Nu ger sig Norge in i Tesla-konflikten och stoppar Tesla-bilar att komma in i landet. Stoppet träder i kraft den 20 december. Danska 3F har tidigare varslat om ett liknande stopp som träder i kraft 14 dagar efter varslet som las den 5 december.

LO: Det krävs för rättvis klimatomställning

Klimat. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig. För att den ska bli rättvis krävs en ny politik och krafttag från både fack och arbetsgivarförbund. Det är slutsatsen i en ny LO-rapport med konkreta förslag på hur det ska gå till.

Strejken på Tesla

Danska transportfacket varslar om stopp för Tesla-transporter

Danmarks största fackförbund 3F har tidigare uttalat sitt stöd, men tar nu steget in i Teslakonflikten. Facket varslar om att hamnarbetare och chaufförer i Danmark, om 14 dagar räknat från nu, inte kommer att ta emot eller transportera Teslabilar till Sverige.

Vinterdäcken är generellt okej på tunga fordon

Åkeri. Kraven på vinterdäck för tunga fordon över 3,5 ton behöver inte skärpas ytterligare. Dagens regelverk räcker gott och väl. Den slutsatsen drar forskningsinstitutet VTI och Transportstyrelsen i en utredning, gjord på uppdrag av regeringen.

Strejken på Tesla

Europeiska transportfack sluter upp i Tesla-konflikten

Konflikt. ”Konflikten med Tesla är inte bara en kamp om arbetsvillkoren för svenska arbetare utan också en avgörande kamp för rätten till kollektivavtal i stort”. Nu ger Europeiska Transportarbetarefederationen, som representerar 4 miljoner transportarbetare, sitt stöd till de svenska facken.

34,5 meters ekipage – nu är de här

Åkeri. Från den 1 december får 34,5 meter långa lastbilar köra på vissa vägsträckor. Enligt Trafikverket ska det leda till minskade utsläpp.

Kontroller avslöjar utbrett fusk bland matbudsföretag

Matbud. Nio av tio kontrollerade företag som erbjuder matleveranser måste betala mer skatt. Skatteverkets riktade insats har upptäckt oredovisade intäkter, momsfusk och bristande bokföring – och utnyttjande av människor.

Här sugs fartyg in

Hamn. Kappelskärs hamn är först i landet med att använda automatisk förtöjning med vakuumplattor. Att fartygen förtöjs med jättelika sugproppar i stället för trossar ska göra arbetet säkrare och effektivare.

Ojämlik vägstandard orsak till olycksrisk

Trafik. Risken att dö i olyckor på vägarna är betydligt högre i skogslänen i norr än i södra delen av landet. Kvaliteten på vägarna har avgörande betydelse, visar en ny rapport.

Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Mörk trend i trafiken

Trafik. Dödsolyckorna på vägarna fortsätter att öka. Under årets nio första månader omkom 194 personer i trafiken, visar statistik från Transportstyrelsen. Även i november har antalet olyckor legat högt, flera med yrkesförare inblandande.

Lönebidrag och nystartsjobb – en fuskfabrik

Lönebidrag. En granskning av subventionerade anställningar som lönebidrag och nystartsjobb visar på flera brister. Arbetsförmedlingen har svårt att kontrollera löner på arbetsplatser utan kollektivavtal, och trots omfattande bidragsfusk döms knappt någon alls.

Populärt soundtrack stoppas i Teslabilar

Konflikt. Musikerförbundet ansluter sig till de fackförbund som, likt Transport, vidtar sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i kampen för att förmå Tesla att teckna kollektivavtal med IF Metall.