Close
Regionala skyddsombud behöver komma in på fler arbetsplatser, föreslår utredning.
Close

Regionala skyddsombud på fler arbetsplatser föreslår utredning

Arbetsmiljö. Minskad facklig anslutning, allt fler små arbetsplatser, otrygga anställningar. En statlig utredning som granskat de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet räknar upp en rad skäl till att ombuden ska få besöka arbetsplatser även om det saknas medlemmar i facket.

Regionala skyddsombud träder in på arbetsplatser där det inte finns lokalt utsedda skyddsombud. De regionala skyddsombuden stöttar även de lokala skyddsombud som finns ute på arbetsplatser. Skyddsombuden utses av facket och ska i samverkan med arbetsgivaren skapa en god arbetsmiljö, förebygga olyckor och ohälsa.

I dag får regionala skyddsombud bara besöka arbetsplatser med minst en facklig medlem. Utredningen föreslår nu att de ska kunna besöka arbetsplatser som har eller brukar ha kollektivavtal.

Gustaf Järsberg, Transport. Foto: Justina Öster.

Gustaf Järsberg är central arbetsmiljösamordnare på Transport och välkomnar förslaget.

– Vi tycker det är jättepositivt eftersom vi företräder väldigt många medlemmar som jobbar på små arbetsplatser. Arbetsmiljön ska värderas lika högt som ekonomin, säger han.

Utredningen, som regeringen beställt, presenterades strax före valet och visar att en tredjedel av Sveriges anställda i dag arbetar i mindre företag. Där finns generellt mindre resurser och kunskap om arbetsmiljöarbete, liksom tillgång till företagshälsovård.

Nya anställningsformer, osäkra och tidsbegränsade anställningar, färre lokala skyddsombud och att allt färre engagerar sig fackligt motiverar att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser, anser utredningen. Tillfrågade fackförbund lyfter i rapporten också fram stora brister i den psykosociala arbetsmiljön.

– Osäkra anställningar gör folk mindre benägna att ta rollen som skyddsombud och framföra sina åsikter. Då är det bra att en representant som regionalt skyddsombud kommer utifrån och plockar upp deras frågor, säger Gustaf Järsberg.

Han betonar att de regionala skyddsombuden med sina kunskaper kan ge stöd även åt arbetsgivare.

– De regionala skyddsombudens uppdrag är att stimulera samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare, hjälpa till så att lokala skyddsombud utses och få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet. När jag arbetade som regionalt skyddsombud sa en arbetsgivare: Du är som en gratis HR-resurs.

Utökat tillträde för de regionala skyddsombuden skulle även kunna bidra till att upptäcka arbetslivskriminalitet, menar utredningen.

– Arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagen konkurrerar inte på lika villkor som bolag som tar sitt ansvar. Men, tillägger Gustaf Järsberg, det är inte säkert att arbetsgivaren fuskar med avsikt. Det kan bero på okunskap.

Större branschkunskap

Utredningen hänvisar till forskning som visar att en god arbetsmiljö innebär en vinst för samhället i form av färre olyckor och dödsfall. Slutsatsen är att rso-verksamheten som helhet fungerar väl. Från Svenskt Näringsliv framförs kritik som bristande dialog och att rso:n uppträder som myndighetspersoner. Att fortsätta bedriva arbetet på facklig bas ligger ändå i linje med den svenska modellen, anser utredningen.

– Det gör att branschkunskapen är mycket större än om arbetet enbart skulle bedrivas av Arbetsmiljöverkets inspektörer, säger Gustaf Järsberg.

Lena Persson, LO. Foto: Justina Öster.

Lena Persson är arbetsmiljöansvarig på LO och instämmer i att regional skyddspmbuds-verksamheten ska fortsätta på facklig bas. Regionala skyddsombud företräder arbetarna och  de lokala skyddsombuden på arbetsplatsen har någon att vända sig till, betonar hon.

– Man får inte glömma att regionala skyddsombud företräder alla som jobbar på en arbetsplats, inte bara de som är medlemmar i facket. Alla har rätt till en god arbetsmiljö.

Utredningen ser inga skäl ”att vänta med beslut om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud”. Lena Persson nickar.

– Ett tidigare förslag med den innebörden röstades tyvärr ner i riksdagen 2020. I stället tillsattes utredningen för att granska om regionala skyddsombud är en fullgod verksamhet, säger hon.

Inte knutna till facket

De borgerliga partierna röstade mot den utökade tillträdesrätten. SD och Svenskt Näringsliv vill inte heller att lokala skyddsombud och regionala skyddsombud ska vara knutna till facket. Från högerhåll har anförts att arbetsmiljöarbetet enbart ska skötas av en myndighet.

– Om arbetsgivaren själv ska välja sina skyddsombud, granskarna som ska granska dem, blir det inte seriöst, säger Lena Persson.

Efter tre statliga utredningar anser hon att regionala skyddsombuds-verksamheten är färdigutredd.

Vad händer om verksamheten med regionala skyddsombud skrotas?

– Oj, då får vi problem! Arbetsmiljön kommer att bli väldigt eftersatt, säger hon.

Fakta: Regionala skyddsombud finansieras både av fackförbund och staten, via Arbetsmiljöverket. Lokala skyddsombud på företagen bekostas av arbetsgivarna i och med att de får utföra sitt uppdrag på betald arbetstid.

För att klara regionala skyddsombudens  utökade uppdrag föreslår utredningen ett ökat anslag på 10 miljoner kronor per år under en treårsperiod, med start 2024, totalt 30 miljoner. För lite för att klara uppdraget, anser LO.

 

För dig som vill veta mer

Utredningen heter ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö” (SOU 2022:47). Regeringen tillsatte utredningen hösten 2021 för att utvärdera de regionala skyddsombudens verksamhet och lämna förslag på hur de kan ges bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.

Syftet med regional skyddsombuds-verksamhet är enligt rapporten:

  • att företräda anställda i arbetsmiljöarbetet
  • att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö
  • att vaka över och skydda anställda mot olyckor och ohälsa.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren i samverkan med de anställda bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olyckor. Arbetsgivaren ska även instruera och informera de anställda för att undvika risker, bedriva lämplig anpassning och rehabilitering och anlita företagshälsovård om det behövs.

Som anställd ska du medverka i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter, använda skyddsutrustning och rapportera om du upptäcker risker i arbetet.

En undersökning i tidningen Du & Jobbet visar att skyddsombuden blir färre på landets arbetsplatser. 2012 fanns cirka 100 000 lokala skyddsombud. 2020 hade de minskat till omkring 94 400.

I LO-förbunden, där Transport ingår, fanns 2012 cirka 64 400 skyddsombud. 2020 hade de minskat med drygt 15 procent till 54 500. Inom tjänstemannafacken har skyddsombuden i stället blivit fler.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Tommy Wreeth 2021. Foto: Justina Öster

Styrkan finns när den behövs

Ordförandeord. Det börjar blåsa upp på allvar i avtalsrörelsen. Med viss förvåning noterar jag att det verkar viktigt för många att Transports medlemmar inte under några omständigheter ska få mer än andra i avtalsrörelsen.

Transports förbundsordförande Tommy Wreeth informerar förbundets delegation som består av yrkesaktiva inom åkeri, terminal och lager.

Trög start på förhandlingarna

Avtal. Under två dagar har Transports förhandlingsdelegation för Transportavtalet varit samlade i Stockholm för att byta krav med arbetsgivavarorganisationen Transportföretagen. Parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Mynthögar. Foto: Shutterstock

Hänger din arbetarlön med?

Löneutveckling. LO-arbetarna halkar efter tjänstemännen. Det har LO visat i flera av sina årliga sammanställningar. Det har skett en så kallad löneglidning som gjort att tjänstemännens löner ökat mer än ”märket” sedan år 2000.

Transport larmar om mobbning på CSG

Bevakning. Utfrysning, förlöjligande och mobbning från chefer. Oklara rutiner, slarv med nycklar, brist på skyddsutrustning och trasiga personlarm. Transport larmar om en rad brister på bevakningsbolaget CSG i Örebro. Nu har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

Helsingborgs hamn varslar 42 personer

Hamn. Minskad orderingång och olönsam lagerverksamhet är det som ligger bakom varslen i Helsingborgs hamn, enligt vd Bart Steijaert.

Avtal 2023
Transports förbundsordförande Tommy Wreeth informerar förbundets delegation som består av yrkesaktiva inom åkeri, terminal och lager.

Trög start på förhandlingarna

Avtal. Under två dagar har Transports förhandlingsdelegation för Transportavtalet varit samlade i Stockholm för att byta krav med arbetsgivavarorganisationen Transportföretagen. Parterna står fortfarande långt ifrån varandra.

Fack säger nej till lönebud

Avtalsrörelse 2023. Facken inom industrin har sagt nej till ett lönebud på 6,5 procent under två år. Arbetsgivarsidan säger däremot ja.

Facket: Lämna och sök nytt jobb

Arbetsrätt. Utan motstycke på svensk arbetsmarknad. Det är fackets dom över hur anställningsvillkoren förändrats för medlemmar som tidigare varit behöriga att arbeta i Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn

Hamnbolag portar personal – ”säkerhetshot”

Arbetsrätt. Göteborgs hamn har skärpt säkerheten. Anställda som tidigare prövats och godkänts nekas nu tillträde. Ett företag som opererar på hamnområdet har varslat om uppsägning – anställda kan inte utföra jobbet eftersom de inte kommer in.

Kollektivavtal

Avtal värt att hylla!

Facket. Kollektivavtal är centralt i fackförbundens arbete, alla dagar. Men i dag värda extra uppmärksamhet – den 17 mars firas Kollektivavtalets dag.

”Nya YKB-regler gör det svårare att rekrytera chaufförer”

Åkeri. Nya regler för yrkeskompetensbevis (YKB) gör det svårare för chaufförer att växla mellan att köra lastbil och buss. Det kommer att bli ännu knepigare att få tag i chaufförer, varnar branschorganisationen Teknikföretagen. Lastbilschauffören Conny Hård instämmer.

Åsas resa
Åsa Alvetjärn går en yrkesutbildning för att få behörighet att köra tunga fordon.

Vägen till chaufförsyrket – Del 3

Blogg. Åsa är en snart 50-årig journalist som börjat ratta tunga fordon. Hon går en yrkesutbildning för att bli lastbilschaufför. Det här är del 3 av hennes berättelse om hur hennes resa går

Bra lön allt viktigare när unga väljer jobb

Ungdomsbarometern. Bra lön blir en allt viktigare faktor när unga väljer gymnasieutbildning och yrke. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern, Sveriges största ungdomsstudie.

Blockad av fartyg med fulavtal

Hamn. Klockan 7 i morse trädde Transports sympatiåtgärder i kraft – hamnarbetare i Uddevalla stoppade lossning av ett fartyg som försatts i blockad av Seko sjöfolk som krävt kollektivavtal.

Instabee-koncernen vill teckna kollektivavtal

Arbetsrätt. Två av e-handelns största paketleverantörer Instabox och Budbee har slagits samman till koncernen Instabee. Koncernen har skrivit en avsiktsförklaring med Transport om att teckna kollektivavtal.

Fästing. Foto: Istockphoto

TBE-sjuk nekad ersättning

Arbetsmiljö. Ett fästingbett kastade livet på ända med en svår hjärnhinneinflammation. Foderbilschauffören Ove Lindh blev långtidssjukskriven. Men Afa-försäkringen erkänner det inte som arbetsskada utan skyller på hans katter.

Lastbil på vinterväg, Umeå

Fortsatt snökaos

Trafik. De kraftiga snöfall med blåst som dragit in över Sverige har fått stora konsekvenser för all slags trafik – flera allvarliga olyckor på de stora vägarna, försenad tidningsutdelning och inställda bussar, tåg och flyg.

Internationella kvinnodagen
Linnéa Elofsson, Moa Sääv, Karolina Järback och Elin Olsson trivs på Oscarsgymnasiet.

Unik jämställdhet på transportutbildning

Utbildning. Vägen har varit lång. Men allt fler kvinnor väljer framgångsrikt ett tidigare starkt mansdominerat yrke – lastbilschaufför. Utvecklingen med fler kvinnliga sökande till Transportprogrammet fortsätter, visar Skolledarrapporten för 2022/2023.