Vi har annonsplats i papperstidningen, på webben och i vårt nyhetsbrev. Med en annons i Transportarbetaren når du cirka 54 000 medlemmar i facket Transport.

Tidningen Transportarbetaren innehåller nyheter och arbetsplatsreportage från branscher som åkeri, hamn, flyg, bevakning, lager och distribution, sophantering, tidningsutbärning, bensinstationer och gummiverkstäder.
Upplaga: 54 200 (TS)

Antal nummer per år: 10

Utgivning 2024

Nummer 1      1-2 februari
Nummer 2     7-8 mars
Nummer 3     11-12 april
Nummer 4     16-17 maj
Nummer 5     20-21 juni
Nummer 6     29-30 augusti
Nummer 7     26-27 september
Nummer 8     24-25 oktober
Nummer 9     21-22 november
Nummer 10    19-20 december