Vi har annonsplats både på webben och i papperstidningen. Med en annons i Transportarbetaren når du cirka 60 000 medlemmar i facket Transport.

Tidningen Transportarbetaren innehåller nyheter och arbetsplatsreportage från branscher som åkeri, hamn, flyg, bevakning, lager och distribution, sophantering, tidningsutbärning, bensinstationer och gummiverkstäder.
Upplaga: 57 900 (TS)

Antal nummer per år: 11