Vi har annonsplats både på webben och i papperstidningen. Med en annons i Transportarbetaren når du cirka 54 000 medlemmar i facket Transport.

Tidningen Transportarbetaren innehåller nyheter och arbetsplatsreportage från branscher som åkeri, hamn, flyg, bevakning, lager och distribution, sophantering, tidningsutbärning, bensinstationer och gummiverkstäder.
Upplaga: 54 700 (TS)

Antal nummer per år: 10

Utgivning 2023

Nummer 1      29-30 december (2022)
Nummer 2     2-3 februari
Nummer 3     2-3 mars
Nummer 4     30-31 mars
Nummer 5     11-12 maj
Nummer 6     15-16 juni
Nummer 7     31 augusti -1 september
Nummer 8     5-6 oktober
Nummer 9     9-10 november
Nummer 10    14-15 december