HD prövar inte SD-uteslutning

Arbetsrätt. Högsta domstolen tar inte upp Transports rätt att utesluta en aktiv Sverigedemokrat. ”Det är djupt beklagligt. Domen kränker våra medlemmars rätt att bestämma vem som ska få vara med i vårt förbund" säger Svenska Transportarbetareförbundets sekreterare Lars Mikaelsson.

– Ytterst handlar ärendet om ett hot mot föreningsfriheten, och rör alla ideella organisationer, säger förbundssekreterare Lars Mikaelsson, Transports vice ordförande.

Det var den 8 december förra året som Svea hovrätt slog fast att det var fel att utesluta medlemmen Mats Fredlund sedan han valts in för Sverigedemokraterna i Kiruna kommunfullmäktige. Hovrätten fastställde därmed tingsrättens dom som ogiltigförklarar uteslutningen, och även bestämde att Transport ska ersätta Fredlund för hans rättegångskostnader.

Transport valde att överklaga domen till Högsta domstolen (HD), efter beslut i förbundsstyrelsen.

Målet ses som principiellt viktigt då det handlar om förbundets självbestämmande, och rör hela fackföreningsrörelsen. Senast HD prövade en uteslutning ur ett fackförbund var på 1940-talet.

Men Högsta domstolen har nu valt att neka prövningstillstånd i uteslutningsärendet och avslår Transports ansökan om att få hovrättens dom prövad av högsta instans.

HD:s motivering är att rätten, efter att ha gått igenom materialet från hovrättens dom, inte finner skäl att ytterligare pröva fallet. Högsta domstolen har alltså gjort bedömningen att de mer aktuella fall som Europadomstolen avgjort, gällande uteslutningar ur fackförbund – som togs upp i hovrätten – inte väger tillräckligt tungt för att en prövning i HD ska vara aktuell.

– Vi tycker att domen kränker våra medlemmars föreningsfrihet. Målet har varit oerhört viktigt för oss och för hela fackföreningsrörelsen i stort. Vi tycker att det är djupt beklagligt att HD inte vill pröva vårt ärende i domstol, säger Lars Mikaelsson.

Att Högsta domstolen nekar prövningstillstånd innebär att hovrättens dom står fast: Transport har inte längre möjlighet att driva den hårda linje som innebär att det är oförenligt att vara medlem i förbundet och samtidigt aktiv medlem i Sverigedemokraterna. Andra fackförbund har valt att dra gränsen för fackligt förtroendevalda, men Transports motivering är att alla medlemmar ska ha samma status inom förbundet, förtroendevalda likaväl som övriga.

– För att vi ska kunna utesluta en aktiv SD-medlem skulle vi nu behöva ändra våra stadgar och det går tidigast att göra under kongressen 2027, säger förbundssekreterare Lars Mikaelsson.

Transportarbetareförbundet överväger att lämna in ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter, ett beslut som kommer att tas i förbundsstyrelsen.

Transports talan har i båda rättegångarna i de svenska domstolarna förts av förbundsjurister från LO-TCO Rättsskydd.

Läs mer om ärendet

2022-12-21

Transport överklagar SD-dom

2022-12-08

Hovrätten: Fel utesluta SD-politiker

2022-11-10

Högre rätt avgör SD-uteslutning

2022-11-07

Uteslutning prövas i hovrätten

2021-03-04

Dom: Uteslutning av SD-politiker ogiltig

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Royne Max:
  8 juli, 2023

  Mycket bra och rättvis dom från Hovrätten samt ett korrekt beslut av HD att inte pröva målet.
  I en värld där en organisation som Transport förordar allas lika värde bör ingen som inte begått en brottslig handling kunna uteslutas.
  Att nu föröka driva detta till EU-domstolen blir en smula patetiskt.
  Nöj er med nederlaget här och nu och inse bara att ni gjorde fel.

  Möjligen om nu full demokratisk enighet ska råda så borde ni fråga samtliga medlemmar om hur var och en tycker i frågan innan ni tar beslut om att göra om stadgarna.

  Fler av LO:s medlemmar röstar idag på SD än S och de bör verkligen få komma till tals i en omröstning isåfall.

  Mikael, låt inte din egen agenda och ideologiska inställning sätta käppar i hjulet för de fackliga organisationerna.
  Ju mer ni jobbar emot och segregerar, desto mer kommer det kosta facken i slutändan då medlemmar lär svika och hoppa av.
  Kan du inte besegra din fiende - förena dig med hen.

 2. Kjell Olsson:
  8 juli, 2023

  Så här agerar en förening där det är viktigare att tillfredsställa moderpartiet och dess medlemmar än att tillfredsställa föreningens egna medlemmar. En förening med dessa principer är inte värd namnet fackförening.

Lästips:

Unga transportare på LO:s forum: August Mossberg, Lucas Fredriksen, Alve Bladin, Manar Abda, Sandra Franzén Nyström och Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson.

Unga fackliga vill göra skillnad på arbetsplatserna

Fackligt arbete. Starka röster – gemensam kraft. Det var temat när unga fackligt engagerade samlades på Runö kursgård i Roslagen för LO:s Ungforum 2024.

Insänt logga

Jag skojade ju bara!

Insändare. Känner du igen uttrycket? Inte ovanligt så kunde jag höra det när jag gick i grundskola från någon som uppenbarligen blivit påkommen med att göra något riktigt dumt.

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet i Sverige.

Så röstar svenska politiker i Bryssel

Politik. Den 9 juni går Sverige till EU-val. Transportarbetaren har gått igenom hur svenska partier röstar i EU-parlamentet. Inte likadant som i Sverige, visar det sig.

Det påverkar facklig anslutning

Facket. Av arbetarna i Sverige är i dag 58 procent med i ett fackförbund, bland tjänstemän 73 procent. Historiskt har klyftan aldrig varit så stor. Det slås fast i en rapport om orsaker till utvecklingen med sjunkande antal medlemmar i LO-förbunden och den svenska modellen sedd ur ett nordiskt perspektiv.

Lyftande flygplan

Tidsfrist för organisering av kabinpersonal

Flyg. Än är det inte klart om det blir Transport, Unionen eller bägge facken som ska organisera och teckna kollektivavtal för flygets kabinpersonal – flygvärdinnor och flygvärdar. Men nu har förbunden i alla fall enats om att träffas för konkreta överläggningar i frågan.

Så hålls nationaldagsfirandet lugnt

Bevakning/Nöje. Artister, aktiviteter, tivoli, restauranger – firandet den 6 juni på Golfängarna i Sundbyberg har kommit att bli ett av landets största nationaldagsfiranden.

Ansökan om ny utbildning för flygtekniker på Arlanda

Flyg. Flygbranschen har larmat om att fler flygtekniker, flygmekaniker och plåtslagare behöver utbildas för att flygplan och helikoptrar ska kunna lyfta framöver. Nu ansöker Sigtuna kommun om att få starta en yrkeshögskole-utbildning i flygteknik på Arlanda flygplats.

Ny rättegång om kokainsmuggling via hamn

Rättegång. Hamnarbetaren som dömts för inblandning i kokainhärvan i Helsingborg hoppas frias helt i hovrätten. I mitten av juni inleds förhandlingarna i den högre domstolen.

Lastbil på vinterväg, Umeå. Foto: Scandphoto/Shutterstock

Plan för bättre vägunderhåll efter vinterns snökaos

Åkeri. Efter trafikkaoset på bland annat E22 i Skåne i vintras riktade landets yrkeschaufförer och åkerier hård kritik mot bristen på plogning och vägunderhåll. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att lägga fram en handlingsplan för bättre väghållning.

Miljözonen körs vidare in i Stockholm

Trafikpolitik. Från och med nyårsafton i år är det stopp för bensin- och dieselbilar i stora delar av Stockholm city. Då införs miljözon klass 3 i en del av centrala Stockholm. Förvaltningsrätten har avslagit Moderaternas begäran om att pausa beslutet.

Tyskarna ville byta till sig amerikanska och brittiska lastbilar som kunde klara vintrarna vid fronten i Ryssland. Foto: Sgt Bill Augustine / U. S. Army

Nazisterna ville byta judar mot lastbilar

Årsdagar. Nu är det 80 år sen en av de mest underliga händelserna under andra världskriget. Nazisterna förde hemliga förhandlingar om att sälja en miljon judar till de allierade västländerna. Priset? 10 000 lastbilar.

Tät Stockholmstrafik, tunga fordon och privatbilister.

”Sänkta dieselpriser hindrar övergång till biodrivmedel”

Klimat. HVO100 är ett förnybart alternativ till diesel och spelar en viktig roll när det gäller att öka användningen av förnybara drivmedel, minska utsläppen och nå upp till Sveriges klimatmål. Men regeringens sänkning av priserna på diesel och bensin hindrar övergången till gröna drivmedel.

En gul Svevia-lastbil.

Riksrevisionen: Missade mål i bildandet av Svevia

Anläggning. Svevia och Infranord bildades för att öka konkurrensen och sänka priserna i anläggningsbranschen. Det lyckades inte helt, enligt en ny granskning från Riksrevisionen.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrera nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svenska Flygbranschen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.