Transport larmar om mobbning på CSG

Bevakning. Utfrysning, förlöjligande och mobbning från chefer. Oklara rutiner, slarv med nycklar, brist på skyddsutrustning och trasiga personlarm. Transport larmar om en rad brister på bevakningsbolaget CSG i Örebro. Nu har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

Förra hösten uppmärksammade SVT bevakningsföretaget CSG i Stockholm. En grupp anställda och tidigare anställda vittnade om övervåld, rasism och en utbredd tystnadskultur. Nu har verksamheten i Örebro också hamnat i blåsväder. Lokaltidningen Nerikes Allehanda har i en rad artiklar rapporterat om olika missförhållanden. Och på senare tid har Transports lokala ombudsman Clas Hellsing ägnat nästan all arbetstid åt företaget. Flera förhandlingar har genomförts och ytterligare står på tur.

Enligt Clas Hellsing var upprinnelsen till konflikten mellan arbetsledning och delar av personalen en WhatsApp-grupp i sociala medier som en grupp anställda startat.

– Där ventilerade de hur de mådde och hade det på jobbet. Det kom till en av chefernas kännedom och han reagerade ganska hårt, säger Clas Hellsing.

Clas Hellsing, ombudsman på Transports Örebroavdelning
Clas Hellsing, ombudsman på Transports Örebroavdelning. Foto: Justina Öster

I nästa steg agerade en anställd visselblåsare, som enligt en ny lag baserad på ett EU-direktiv, ska öka skyddet för anställda på större företag att skriftligen eller muntligen kunna rapportera om missförhållanden. (Se faktaruta intill).

Visselblåsaren använde sig av ett icke spårbart mejlkonto och skrev till CSG:s vd och HR-chef, förklarar Clas Hellsing.

– Mejlet gick ut på att anställda inte förstår sig på chefstillsättningarna, att företaget tillsätter avdelningschef, gruppledare och arbetsledare som inte har medarbetarnas förtroende. Den inställningen kan jag förstå. Hur ska en chef som mobbar, förnedrar och förlöjligar anställda inför deras arbetskamrater kunna leda ett arbetslag?

Stormöte på Eurostop

Med anledning av mejlet tog företagsledningen kontakt med Clas Hellsing. Bolaget gjorde en åtgärdsplan och stramade upp en del rutiner och rollbeskrivningar för några arbetsledare. Men Hellsing ansåg att det skulle dröja alldeles för länge innan de viktiga åtgärderna var på plats.

– Personalen behöver förändring här och nu! Vi vill att företagshälsovården ska få i uppdrag att undersöka hur de anställda mår och föreslå åtgärder. Att personalen ska kunna gå dit för samtal anonymt, utan att behöva fråga en chef som kanske kränker dem, om lov.

I januari i år anordnade CSG ett stormöte på Eurostop i Örebro, med anställda, vd Patrik Berg från Stockholm och Transport, berättar Clas Hellsing. Det pratades om att gå ut i vild strejk. Något som facket inte kan stödja. Röster höjdes då för massjukskrivning, vilket ledningen besvarade med att de kan begära läkarintyg från första sjukdagen och vidta arbetsrättsliga åtgärder.

– Jag sa att människor har rätt att sjukskriva sig om de mår dåligt på jobbet. Efter mötet var personalen stressad och uppskrämd, säger Clas Hellsing.

En anställd köptes ut

Några dagar efter stormötet kallades en anställd in till ledningen. Kollegorna hörde att det gapades och skreks i rummet, beskriver Hellsing.

– Efter det såg de aldrig sin kollega mer på jobbet, säger han.

CSG varslade den personen om avsked, med hänvisning till att han förbrukat sitt förtroende och varit illojal mot företaget. Transport kallade till förhandling som utmynnade i att personen blev utköpt genom en sekretessbelagd uppgörelse.

Enligt Clas Hellsing hoppades bolaget att stämningen skulle lugna sig efter detta, men så blev det inte.

– Droppen var när kontrollanterna på Länstrafikens bussar fick problem med sina personlarm. GPS-funktionen fungerade inte. De kände sig otrygga för det kan vara stökigt på bussarna.

Busskontrollanterna upplevde inte att de fick stöd från ledningen och kontaktade därför facket. Det var helg och en facklig representant kom till CSG:s kontor för att svara på frågor.

– Kontrollanterna undrade om de måste gå ut och jobba. Vi sa att de i första hand ska tänka på sin säkerhet och inte arbeta utan fungerande larm. Det stack i chefens ögon att behöva meddela Länstrafiken att de saknade personal att sätta in.

”Hotade att sparka ut oss”

Enligt Hellsing ringde den chefen sedan till bolagets skyddsombud, som var på väg ut på sitt kvällspass. Ombudet blev tillsagt att omedelbart be Transports representanter från avdelningen att lämna lokalen, då besöket inte var anmält och låg utanför kontorstid.

– Vi var obehöriga och skulle ut omgående annars skulle de sparka ut oss, säger Clas Hellsing.

Fackets representant lämnade kontoret. Därefter skedde en upprörd mejlväxling mellan vd Patrik Berg och ombudsman Clas Hellsing. Positionerna var låsta. Fack och medarbetare upplevde en omedelbar och allvarlig fara för personalens liv och hälsa och skyddsombudet skickade därför, med stöd av arbetsmiljölagen, in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den 23 mars kom två inspektörer från myndigheten till CSG för inspektion och bolaget och skyddsombudet fick ge sin syn på arbetsmiljön. Företaget och facket väntar nu på Arbetsmiljöverkets beslut och eventuella åtgärder i frågan.

”Vi har ett säkert system för visselblåsning”

Bevakning. CSG:s vd Patrik Berg tillbakavisar fackets kritik om olämpliga chefer och bristande säkerhet för medarbetarna. Givetvis tillsätter inte bolaget chefer som mobbar, förnedrar och förlöjligar anställda, kontrar han.

Vd Patrik Berg svarar på frågor via mejl. Hans uppfattning är att kritiken enbart rör en anställd ”som erbjudits en arbetsledartjänst”. Han skriver:

– Utredning kring denna medarbetares påstådda tidigare förehavanden har tillsammans med berörd medarbetare, HR och skyddsombud utretts.

Transports ombudsman Claes Hellsing på Örebroavdelningen anser att en chef på mellannivå ”är det stora problemet” och att hans olämpliga ledarstil sprider sig vidare till andra arbetsledare.

– Vad Clas tycker får givetvis stå för honom, men jag vare sig känner igen eller delar hans bild, svarar Berg.

– Våra chefer genomgår fortlöpande både interna och externa ledarskapsprogram, utbildning kring lagar, avtal, kollektivavtal och våra värderingar. Detta inkluderar BYA:s arbetsmiljöutbildning. Jag är således trygg i deras kompetens.

En anställd köptes ut från företaget i en sekretessbelagd uppgörelse efter ett stormöte som facket beskrev som stormigt.

Riskerar den som framför kritik eller visselblåser på CSG att sparkas eller köpas ut?

– Vi har ett säkert system för visselblåsning med två mottagare. En visselblåsare är alltid anonym ifall den väljer att vara det. I samförstånd med Clas Hellsing definierades det här ärendet som en missyttring och inte visselblåsning. Ärendet handlar om andra delar och med respekt för den överenskommelse vi tecknat, kommenterar jag inte detta vidare.

Angående företagshälsovård skriver Berg allmänt att bolaget har avtal med och ”självklart använder deras tjänster när det uppkommer ett behov”.

”Blev inte utskickade utan larm”

Busskontrollanter på CSG uppmanades, enligt facket, att arbeta på Länstrafikens bussar, trots att GPS-funktionen på deras personlarm inte fungerade. I Transports medarbetarenkät uppger anställda också att de skickas ut på jobb, trots att de inte har full utrustning som skyddsväst, skyddsskor, handfängsel och batong. Hur ser CSG på personalens säkerhet?

Busskontrollanterna blev inte utskickade utan fungerande larm. Efter att larmen åter var fullt funktionella uppmanades medarbetarna att gå i tjänst, svarar Patrik Berg.

– Värt att notera är att just busskontrollanter arbetar i grupp och aldrig ensamma. Larmen har för övrigt alltid fungerat i form av larm och öppen talkanal, under en kort period fanns tillfälligt och på ett fåtal larmproblem med just GPS positioneringen, detta är åtgärdat.

Patrik Berg känner inte till några medarbetare som inte får den utrustning de ska ha för sin respektive tjänst.

– Saknas eller är det fel på den utrustning som tjänsten kräver så förväntas man givetvis kontakta sin närmaste chef för att få detta åtgärdat, svarar han.

CSG har tagit del av resultaten i Transports enkät till CSG:s personal. Där skriver en anställd att bolaget låter anställda arbeta med uppdrag de inte har rätt utbildning för.

– Jag har inte kännedom om att detta skulle ha hänt. Jag vet inte heller vad man menar med ”rätt utbildning”, är Bergs svar.

Hur kommer CSG att agera efter Arbetsmiljöverkets inspektion?

– Vi har välkomnat Arbetsmiljöverkets tillsyn och bedömde att detta möte var både bra och konstruktivt. Självklart kommer vi att rätta oss om deras beslut på något sätt visat att CSG gjort något fel.

Slarvigt gjord enkät

Den kritik som framkommer i Transports enkät om trivseln på bolaget bemöter vd:n med att enkäten är slarvigt gjord. Han hävdar att samma person kan ha svarat flera gånger och att även personer som inte är anställda på CSG kan ha svarat på den.

Berg skriver att CSG arbetar löpande med egna kvalitetsmätningar med mera.

– Givetvis lurar vi inga kunder, vår personalomsättning är låg och naturligtvis hanterar vi alla våra kunders utrustning med full respekt och på ett säkert sätt.

SCG gör nu också en egen anonym medarbetarundersökning, berättar Patrik Berg.

– När den är klar, kommer arbetsgrupper tas fram för att tillsammans, medarbetare och chef, ta fram åtgärder där vi löpande kan förbättra för alla våra medarbetare.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Saad Ur Rehman är förtvivlad över korsdraget, vintertid, i de eldrivna dörrlösa Paxterbilar som bolaget stolt visar upp på sin webb. ”Vi blir sjuka och har bett om riktiga vinterkläder i tre år, men bolaget säger att de inte har råd. Är vi sjuka ofta kan vi får varningar”, säger han.

Stort missnöje på Premo

Tidningsbud. Det jäser bland tidningsbuden på Premo i Stockholm. Buden är arga över missade utbetalningar av extratid, fordon som gör dem sjuka, brist på arbetskläder, chefer som favoriserar och trakasserar och en rörig omorganisation med nedskuren tid för vissa.

Ibland frågar ungdomar Per Svedberg om han har något vapen, som en elpistol? ”Nej, jag har något värre säger jag och pekar på min mun. Mitt bästa verktyg är truten.”

”Alla människor behöver respekt”

Bevakning. Per Svedberg blev väktare för att han inte ville jobba med människor. Men upptäckte att just det är själva kärnan i jobbet. Han försöker alltid se människan, bortom deras ibland bråkiga, stökiga beteende.

Fullt ös i förberedelserna kring eventuell taxistrejk

Taxi. Förhandlingarna om ett nytt avtal för landets taxi- och färdtjänstförare har återupptagits. Samtidigt råder fullt ös på Transports lokala avdelningar, som förbereder chaufförerna – ifall strejken bryter ut den 4 september.

Strejken på Tesla

Europeiska transportfack sluter upp i Tesla-konflikten

Konflikt. ”Konflikten med Tesla är inte bara en kamp om arbetsvillkoren för svenska arbetare utan också en avgörande kamp för rätten till kollektivavtal i stort”. Nu ger Europeiska Transportarbetarefederationen, som representerar 4 miljoner transportarbetare, sitt stöd till de svenska facken.

34,5 meters ekipage – nu är de här

Åkeri. Från och med i dag, den 1 december, får 34,5 meter långa lastbilar köra på vissa vägsträckor. Enligt Trafikverket det leda till minskade utsläpp.

Kontroller avslöjar utbrett fusk bland matbudsföretag

Matbud. Nio av tio kontrollerade företag som erbjuder matleveranser måste betala mer skatt. Skatteverkets riktade insats har upptäckt oredovisade intäkter, momsfusk och bristande bokföring – och utnyttjande av människor.

Här sugs fartyg in

Hamn. Kappelskärs hamn är först i landet med att använda automatisk förtöjning med vakuumplattor. Att fartygen förtöjs med jättelika sugproppar i stället för trossar ska göra arbetet säkrare och effektivare.

Ojämlik vägstandard orsak till olycksrisk

Trafik. Risken att dö i olyckor på vägarna är betydligt högre i skogslänen i norr än i södra delen av landet. Kvaliteten på vägarna har avgörande betydelse, visar en ny rapport.

Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Mörk trend i trafiken

Trafik. Dödsolyckorna på vägarna fortsätter att öka. Under årets nio första månader omkom 194 personer i trafiken, visar statistik från Transportstyrelsen. Även i november har antalet olyckor legat högt, flera med yrkesförare inblandande.

Lönebidrag och nystartsjobb – en fuskfabrik

Lönebidrag. En granskning av subventionerade anställningar som lönebidrag och nystartsjobb visar på flera brister. Arbetsförmedlingen har svårt att kontrollera löner på arbetsplatser utan kollektivavtal, och trots omfattande bidragsfusk döms knappt någon alls.

Populärt soundtrack stoppas i Teslabilar

Konflikt. Musikerförbundet ansluter sig till de fackförbund som, likt Transport, vidtar sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i kampen för att förmå Tesla att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Strejken på Tesla
Jimmy Åsberg den första blockaddagen i Södertälje, en av de fyra hamnar som togs ut i första blockadvågen. Foto: Lilly Hallberg

Brett stöd i Tesla-konflikt

Konflikt. Sympatiåtgärderna blir allt fler – 40 nordiska transportförbund står nu bakom IF Metall i konflikten om rätten till kollektivavtal. Från klockan 12 i dag gäller Transports utökade blockad mot Tesla i alla svenska hamnar.

”På en död planet finns inga jobb”

Klimat. Tjänstemannafacket Vision har som första fackförbund infört klimatombud – ett nytt fackligt uppdrag på landets arbetsplatser. Det går ut på att minska en verksamhets klimatavtryck och påverka arbetsgivaren att värna om miljön och minska utsläppen.

Granskning: Stora brister på yrkesvux lastbilsutbildningar

Utbildning. Dålig eller ingen träning på att köra lastbilsmonterad kran, truck och hjullastare. Ingen mörkerkörning. Listan på brister är lång när Skolinspektionen krävt åtgärder på 25 av 28 granskade lastbilsförarutbildningar inom yrkesvux.

Blockad mot Tesla en världsnyhet

Konflikt. Transports sympatikonflikt mot Tesla har inte gått obemärkt förbi. I hela världen rapporteras om beslutet att stoppa Elon Musks elbilar i de svenska hamnarna.

Utesluten SD-politiker utesluts från – SD

Politik. Transport har i svenska domstolar förgäves hävdat sin rätt att utesluta en lastbilschaufför sedan han valts in för Sverigedemokraterna i ett kommunfullmäktige. Nu utesluts han från SD efter att ha dömts för grovt rattfylleri.

Avtal 2023
Lastare vid SAS-plan på Arlanda. Foto9: Justina Öster

Nytt lönesystem i stora flygavtalet

Flyg. I Transport och Svenska Flygbranschens nya kollektivavtal öppnas det upp för lokalt förhandlade individuella löner. Det blir en ny utmaning för fackklubbarna att fördela potterna.