Transport larmar om mobbning på CSG

Bevakning. Utfrysning, förlöjligande och mobbning från chefer. Oklara rutiner, slarv med nycklar, brist på skyddsutrustning och trasiga personlarm. Transport larmar om en rad brister på bevakningsbolaget CSG i Örebro. Nu har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

Förra hösten uppmärksammade SVT bevakningsföretaget CSG i Stockholm. En grupp anställda och tidigare anställda vittnade om övervåld, rasism och en utbredd tystnadskultur. Nu har verksamheten i Örebro också hamnat i blåsväder. Lokaltidningen Nerikes Allehanda har i en rad artiklar rapporterat om olika missförhållanden. Och på senare tid har Transports lokala ombudsman Clas Hellsing ägnat nästan all arbetstid åt företaget. Flera förhandlingar har genomförts och ytterligare står på tur.

Enligt Clas Hellsing var upprinnelsen till konflikten mellan arbetsledning och delar av personalen en WhatsApp-grupp i sociala medier som en grupp anställda startat.

– Där ventilerade de hur de mådde och hade det på jobbet. Det kom till en av chefernas kännedom och han reagerade ganska hårt, säger Clas Hellsing.

Clas Hellsing, ombudsman på Transports Örebroavdelning
Clas Hellsing, ombudsman på Transports Örebroavdelning. Foto: Justina Öster

I nästa steg agerade en anställd visselblåsare, som enligt en ny lag baserad på ett EU-direktiv, ska öka skyddet för anställda på större företag att skriftligen eller muntligen kunna rapportera om missförhållanden. (Se faktaruta intill).

Visselblåsaren använde sig av ett icke spårbart mejlkonto och skrev till CSG:s vd och HR-chef, förklarar Clas Hellsing.

– Mejlet gick ut på att anställda inte förstår sig på chefstillsättningarna, att företaget tillsätter avdelningschef, gruppledare och arbetsledare som inte har medarbetarnas förtroende. Den inställningen kan jag förstå. Hur ska en chef som mobbar, förnedrar och förlöjligar anställda inför deras arbetskamrater kunna leda ett arbetslag?

Stormöte på Eurostop

Med anledning av mejlet tog företagsledningen kontakt med Clas Hellsing. Bolaget gjorde en åtgärdsplan och stramade upp en del rutiner och rollbeskrivningar för några arbetsledare. Men Hellsing ansåg att det skulle dröja alldeles för länge innan de viktiga åtgärderna var på plats.

– Personalen behöver förändring här och nu! Vi vill att företagshälsovården ska få i uppdrag att undersöka hur de anställda mår och föreslå åtgärder. Att personalen ska kunna gå dit för samtal anonymt, utan att behöva fråga en chef som kanske kränker dem, om lov.

I januari i år anordnade CSG ett stormöte på Eurostop i Örebro, med anställda, vd Patrik Berg från Stockholm och Transport, berättar Clas Hellsing. Det pratades om att gå ut i vild strejk. Något som facket inte kan stödja. Röster höjdes då för massjukskrivning, vilket ledningen besvarade med att de kan begära läkarintyg från första sjukdagen och vidta arbetsrättsliga åtgärder.

– Jag sa att människor har rätt att sjukskriva sig om de mår dåligt på jobbet. Efter mötet var personalen stressad och uppskrämd, säger Clas Hellsing.

En anställd köptes ut

Några dagar efter stormötet kallades en anställd in till ledningen. Kollegorna hörde att det gapades och skreks i rummet, beskriver Hellsing.

– Efter det såg de aldrig sin kollega mer på jobbet, säger han.

CSG varslade den personen om avsked, med hänvisning till att han förbrukat sitt förtroende och varit illojal mot företaget. Transport kallade till förhandling som utmynnade i att personen blev utköpt genom en sekretessbelagd uppgörelse.

Enligt Clas Hellsing hoppades bolaget att stämningen skulle lugna sig efter detta, men så blev det inte.

– Droppen var när kontrollanterna på Länstrafikens bussar fick problem med sina personlarm. GPS-funktionen fungerade inte. De kände sig otrygga för det kan vara stökigt på bussarna.

Busskontrollanterna upplevde inte att de fick stöd från ledningen och kontaktade därför facket. Det var helg och en facklig representant kom till CSG:s kontor för att svara på frågor.

– Kontrollanterna undrade om de måste gå ut och jobba. Vi sa att de i första hand ska tänka på sin säkerhet och inte arbeta utan fungerande larm. Det stack i chefens ögon att behöva meddela Länstrafiken att de saknade personal att sätta in.

”Hotade att sparka ut oss”

Enligt Hellsing ringde den chefen sedan till bolagets skyddsombud, som var på väg ut på sitt kvällspass. Ombudet blev tillsagt att omedelbart be Transports representanter från avdelningen att lämna lokalen, då besöket inte var anmält och låg utanför kontorstid.

– Vi var obehöriga och skulle ut omgående annars skulle de sparka ut oss, säger Clas Hellsing.

Fackets representant lämnade kontoret. Därefter skedde en upprörd mejlväxling mellan vd Patrik Berg och ombudsman Clas Hellsing. Positionerna var låsta. Fack och medarbetare upplevde en omedelbar och allvarlig fara för personalens liv och hälsa och skyddsombudet skickade därför, med stöd av arbetsmiljölagen, in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den 23 mars kom två inspektörer från myndigheten till CSG för inspektion och bolaget och skyddsombudet fick ge sin syn på arbetsmiljön. Företaget och facket väntar nu på Arbetsmiljöverkets beslut och eventuella åtgärder i frågan.

”Vi har ett säkert system för visselblåsning”

Bevakning. CSG:s vd Patrik Berg tillbakavisar fackets kritik om olämpliga chefer och bristande säkerhet för medarbetarna. Givetvis tillsätter inte bolaget chefer som mobbar, förnedrar och förlöjligar anställda, kontrar han.

Vd Patrik Berg svarar på frågor via mejl. Hans uppfattning är att kritiken enbart rör en anställd ”som erbjudits en arbetsledartjänst”. Han skriver:

– Utredning kring denna medarbetares påstådda tidigare förehavanden har tillsammans med berörd medarbetare, HR och skyddsombud utretts.

Transports ombudsman Claes Hellsing på Örebroavdelningen anser att en chef på mellannivå ”är det stora problemet” och att hans olämpliga ledarstil sprider sig vidare till andra arbetsledare.

– Vad Clas tycker får givetvis stå för honom, men jag vare sig känner igen eller delar hans bild, svarar Berg.

– Våra chefer genomgår fortlöpande både interna och externa ledarskapsprogram, utbildning kring lagar, avtal, kollektivavtal och våra värderingar. Detta inkluderar BYA:s arbetsmiljöutbildning. Jag är således trygg i deras kompetens.

En anställd köptes ut från företaget i en sekretessbelagd uppgörelse efter ett stormöte som facket beskrev som stormigt.

Riskerar den som framför kritik eller visselblåser på CSG att sparkas eller köpas ut?

– Vi har ett säkert system för visselblåsning med två mottagare. En visselblåsare är alltid anonym ifall den väljer att vara det. I samförstånd med Clas Hellsing definierades det här ärendet som en missyttring och inte visselblåsning. Ärendet handlar om andra delar och med respekt för den överenskommelse vi tecknat, kommenterar jag inte detta vidare.

Angående företagshälsovård skriver Berg allmänt att bolaget har avtal med och ”självklart använder deras tjänster när det uppkommer ett behov”.

”Blev inte utskickade utan larm”

Busskontrollanter på CSG uppmanades, enligt facket, att arbeta på Länstrafikens bussar, trots att GPS-funktionen på deras personlarm inte fungerade. I Transports medarbetarenkät uppger anställda också att de skickas ut på jobb, trots att de inte har full utrustning som skyddsväst, skyddsskor, handfängsel och batong. Hur ser CSG på personalens säkerhet?

Busskontrollanterna blev inte utskickade utan fungerande larm. Efter att larmen åter var fullt funktionella uppmanades medarbetarna att gå i tjänst, svarar Patrik Berg.

– Värt att notera är att just busskontrollanter arbetar i grupp och aldrig ensamma. Larmen har för övrigt alltid fungerat i form av larm och öppen talkanal, under en kort period fanns tillfälligt och på ett fåtal larmproblem med just GPS positioneringen, detta är åtgärdat.

Patrik Berg känner inte till några medarbetare som inte får den utrustning de ska ha för sin respektive tjänst.

– Saknas eller är det fel på den utrustning som tjänsten kräver så förväntas man givetvis kontakta sin närmaste chef för att få detta åtgärdat, svarar han.

CSG har tagit del av resultaten i Transports enkät till CSG:s personal. Där skriver en anställd att bolaget låter anställda arbeta med uppdrag de inte har rätt utbildning för.

– Jag har inte kännedom om att detta skulle ha hänt. Jag vet inte heller vad man menar med ”rätt utbildning”, är Bergs svar.

Hur kommer CSG att agera efter Arbetsmiljöverkets inspektion?

– Vi har välkomnat Arbetsmiljöverkets tillsyn och bedömde att detta möte var både bra och konstruktivt. Självklart kommer vi att rätta oss om deras beslut på något sätt visat att CSG gjort något fel.

Slarvigt gjord enkät

Den kritik som framkommer i Transports enkät om trivseln på bolaget bemöter vd:n med att enkäten är slarvigt gjord. Han hävdar att samma person kan ha svarat flera gånger och att även personer som inte är anställda på CSG kan ha svarat på den.

Berg skriver att CSG arbetar löpande med egna kvalitetsmätningar med mera.

– Givetvis lurar vi inga kunder, vår personalomsättning är låg och naturligtvis hanterar vi alla våra kunders utrustning med full respekt och på ett säkert sätt.

SCG gör nu också en egen anonym medarbetarundersökning, berättar Patrik Berg.

– När den är klar, kommer arbetsgrupper tas fram för att tillsammans, medarbetare och chef, ta fram åtgärder där vi löpande kan förbättra för alla våra medarbetare.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

CSG-anställda har inte fått sin lön

Bevakning. Väktare och ordningsvakter som jobbar på CSG har inte fått sin lön. Företaget är i rekonstruktion och lönekontoret hänvisar till statliga lönegarantin och länsstyrelsen.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

CSG och Nordic Level Security i rekonstruktion

Bevakning. CSG och Nordic Level Security är i rekonstruktion, bara månader efter att bolagen köptes upp av Anzen Security Group AB. De två bolagen har 98 miljoner kronor i skatteanstånd som ska betalas i höst.

Gert Andersson förberedde sig inför mötet med chefen genom att anteckna vad som hänt, datum och klockslag, varje gång kollegan hade varit elak mot honom.

”Vi måste prata mer om hur vi uppför oss mot varandra”

Arbetsmiljö. Gert Andersson har jobbat på flera arbetsplatser där det har förekommit mobbning och har själv blivit utsatt för kränkningar. På kongressen 2022 lade han fram en motion om att Transport ska verka för mobbningsfria arbetsplatser.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrerat nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svensk Flygbranschen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.

Hallå där!
Anders Palmqvist från Transport avd 12 tar ekomot LOs Kulturpris från Susanna Gideonsson, avgående LO-ordförande. Foto: Lars Forsstedt

Anders Palmqvist

… på Transports Malmöavdelning 12 som på LO:s kongress fick ta emot ett av årets kulturpris för arbetet med arbetsplatsbibliotek och boklådor på medlemmarnas arbetsplatser. Hur var det?

Johan Lindholm, ordförande LO. Foto: LO.

Johan Lindholm är ny ordförande för LO

LO-kongress. Byggnads ordförande Johan Lindholm är ny LO-ordförande. Han valdes av enig kongress efter det att valbredningens kandidat drog tillbaka sin kandidatur dagen innan LO-kongressen startade.

Mer extremväder i form av översvämningar, värmeböljor, stormar och jordskred är att vänta i klimatkrisens spår. Förberedelser pågår på olika håll i samhället, men hur rustar sig landets åkerier?

Planerar åkerierna för extremväder?

Åkeri. Snökaos med lastbilar som fastnar i långa motorvägsköer, köldsmockor och värmeböljor, översvämningar, jordskred och stormar. Mer extremväder är att vänta på grund av klimatkrisen. Hur rustar sig transportföretagen för att möta hårdare väder?

”Jag tycker om ge service och har stor respekt för äldre och funktionshindrade personer”, säger Serpil Tumer.

Serpil skolade om sig till omsorgschaufför

Taxi. Serpil Tumer har jobbat som frisör, städerska, undersköterska, barnskötare och på dagverksamhet för funktionshindrade barn. Arbetsförmedlingen tipsade om en utbildning och nu har hon både taxiförarlegitimation och jobb – inom serviceresor.

Kabinpersonal på Norwegian, AAP Aviation och Eurowings har startat klubbar inom Transport.

Kabinpersonal har startat tre nya klubbar

Flyg. Tre nya klubbar har bildats sedan ett antal kabinanställda, flygvärdinnor och flygvärdar, lämnade fackförbundet Unionen och gick över till Transportarbetareförbundet. De nya medlemmarna jobbar vid flygbolagen AAP Aviation, Eurowings och Norwegian.

Teslas verkstad i Segeltorp. Foto: Lilly Hallberg

Tesla-konflikten utökas

Konflikt. Den andra maj varslade Unionen om en sympatiblockad mot Tesla. Knappt två veckor efter det meddelade Seko att de utökar brevbärar-blockaden mot företaget.

Emil Bärtas fick vänta i veckor på ett friande blodprov – under tiden var han avstängd från jobbet utan lön.

Veckors väntan på friande blodprov

Åkeri. Lastbilschauffören Emil Bärtas stoppades av polis som misstänkte drograttfylla. Trots att urinprovet var negativt fick han tillbaka körkortet först tre veckor senare och kunde återgå till jobbet. Både Emil och facket är i dag kritiska till processen.

Sedlar

Miljoner till taxichaufförer efter lönekoll

Taxi. Drygt 2 miljoner kronor i lönetillägg för en rad taximedlemmar i Transport och nästan 1,3 miljoner i skadestånd till förbundet. Det blev resultatet när facket kollade upp lönerna och förhandlade med arbetsgivarna på tre olika taxibolag i landet.

Lars Mikaelsson är Transports förbundssekreterare sedan 2017. Foto: Pernilla Ahlsén

LO-kongress i fyra dagar

LO-kongress. Under pingsthelgen ska 350 kongressombud från hela landet och från alla medlemsförbund inom LO fatta beslut om 280 motioner och välja ny ledning inom LO. Transport är representerade med 15 kongressombud och har skrivit ett tiotal motioner till kongressen.

”Skyddsombuden ska utses av fackförbunden”

Arbetsmiljö. Svenskt Näringsliv kritiserar Arbetsmiljöverkets rapport om skyddsombud. Men Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig är nöjd med att myndigheten, som han säger, ”skött sitt uppdrag” och slagit fast att arbetsmiljölagen gäller och att skyddsombud ska utses av facket.

Pim van Dorpel, HRF. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Kocken Pim van Dorpel föreslås leda LO

Facket. Valberedningen är klar med sitt förslag till ny ledning för LO. Pim van Dorpel föreslås bli ordförande. Han är i dag HRF:s vice ordförande.