Transport larmar om mobbning på CSG

Bevakning. Utfrysning, förlöjligande och mobbning från chefer. Oklara rutiner, slarv med nycklar, brist på skyddsutrustning och trasiga personlarm. Transport larmar om en rad brister på bevakningsbolaget CSG i Örebro. Nu har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

Förra hösten uppmärksammade SVT bevakningsföretaget CSG i Stockholm. En grupp anställda och tidigare anställda vittnade om övervåld, rasism och en utbredd tystnadskultur. Nu har verksamheten i Örebro också hamnat i blåsväder. Lokaltidningen Nerikes Allehanda har i en rad artiklar rapporterat om olika missförhållanden. Och på senare tid har Transports lokala ombudsman Clas Hellsing ägnat nästan all arbetstid åt företaget. Flera förhandlingar har genomförts och ytterligare står på tur.

Enligt Clas Hellsing var upprinnelsen till konflikten mellan arbetsledning och delar av personalen en WhatsApp-grupp i sociala medier som en grupp anställda startat.

– Där ventilerade de hur de mådde och hade det på jobbet. Det kom till en av chefernas kännedom och han reagerade ganska hårt, säger Clas Hellsing.

Clas Hellsing, ombudsman på Transports Örebroavdelning
Clas Hellsing, ombudsman på Transports Örebroavdelning. Foto: Justina Öster

I nästa steg agerade en anställd visselblåsare, som enligt en ny lag baserad på ett EU-direktiv, ska öka skyddet för anställda på större företag att skriftligen eller muntligen kunna rapportera om missförhållanden. (Se faktaruta intill).

Visselblåsaren använde sig av ett icke spårbart mejlkonto och skrev till CSG:s vd och HR-chef, förklarar Clas Hellsing.

– Mejlet gick ut på att anställda inte förstår sig på chefstillsättningarna, att företaget tillsätter avdelningschef, gruppledare och arbetsledare som inte har medarbetarnas förtroende. Den inställningen kan jag förstå. Hur ska en chef som mobbar, förnedrar och förlöjligar anställda inför deras arbetskamrater kunna leda ett arbetslag?

Stormöte på Eurostop

Med anledning av mejlet tog företagsledningen kontakt med Clas Hellsing. Bolaget gjorde en åtgärdsplan och stramade upp en del rutiner och rollbeskrivningar för några arbetsledare. Men Hellsing ansåg att det skulle dröja alldeles för länge innan de viktiga åtgärderna var på plats.

– Personalen behöver förändring här och nu! Vi vill att företagshälsovården ska få i uppdrag att undersöka hur de anställda mår och föreslå åtgärder. Att personalen ska kunna gå dit för samtal anonymt, utan att behöva fråga en chef som kanske kränker dem, om lov.

I januari i år anordnade CSG ett stormöte på Eurostop i Örebro, med anställda, vd Patrik Berg från Stockholm och Transport, berättar Clas Hellsing. Det pratades om att gå ut i vild strejk. Något som facket inte kan stödja. Röster höjdes då för massjukskrivning, vilket ledningen besvarade med att de kan begära läkarintyg från första sjukdagen och vidta arbetsrättsliga åtgärder.

– Jag sa att människor har rätt att sjukskriva sig om de mår dåligt på jobbet. Efter mötet var personalen stressad och uppskrämd, säger Clas Hellsing.

En anställd köptes ut

Några dagar efter stormötet kallades en anställd in till ledningen. Kollegorna hörde att det gapades och skreks i rummet, beskriver Hellsing.

– Efter det såg de aldrig sin kollega mer på jobbet, säger han.

CSG varslade den personen om avsked, med hänvisning till att han förbrukat sitt förtroende och varit illojal mot företaget. Transport kallade till förhandling som utmynnade i att personen blev utköpt genom en sekretessbelagd uppgörelse.

Enligt Clas Hellsing hoppades bolaget att stämningen skulle lugna sig efter detta, men så blev det inte.

– Droppen var när kontrollanterna på Länstrafikens bussar fick problem med sina personlarm. GPS-funktionen fungerade inte. De kände sig otrygga för det kan vara stökigt på bussarna.

Busskontrollanterna upplevde inte att de fick stöd från ledningen och kontaktade därför facket. Det var helg och en facklig representant kom till CSG:s kontor för att svara på frågor.

– Kontrollanterna undrade om de måste gå ut och jobba. Vi sa att de i första hand ska tänka på sin säkerhet och inte arbeta utan fungerande larm. Det stack i chefens ögon att behöva meddela Länstrafiken att de saknade personal att sätta in.

”Hotade att sparka ut oss”

Enligt Hellsing ringde den chefen sedan till bolagets skyddsombud, som var på väg ut på sitt kvällspass. Ombudet blev tillsagt att omedelbart be Transports representanter från avdelningen att lämna lokalen, då besöket inte var anmält och låg utanför kontorstid.

– Vi var obehöriga och skulle ut omgående annars skulle de sparka ut oss, säger Clas Hellsing.

Fackets representant lämnade kontoret. Därefter skedde en upprörd mejlväxling mellan vd Patrik Berg och ombudsman Clas Hellsing. Positionerna var låsta. Fack och medarbetare upplevde en omedelbar och allvarlig fara för personalens liv och hälsa och skyddsombudet skickade därför, med stöd av arbetsmiljölagen, in en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Den 23 mars kom två inspektörer från myndigheten till CSG för inspektion och bolaget och skyddsombudet fick ge sin syn på arbetsmiljön. Företaget och facket väntar nu på Arbetsmiljöverkets beslut och eventuella åtgärder i frågan.

”Vi har ett säkert system för visselblåsning”

Bevakning. CSG:s vd Patrik Berg tillbakavisar fackets kritik om olämpliga chefer och bristande säkerhet för medarbetarna. Givetvis tillsätter inte bolaget chefer som mobbar, förnedrar och förlöjligar anställda, kontrar han.

Vd Patrik Berg svarar på frågor via mejl. Hans uppfattning är att kritiken enbart rör en anställd ”som erbjudits en arbetsledartjänst”. Han skriver:

– Utredning kring denna medarbetares påstådda tidigare förehavanden har tillsammans med berörd medarbetare, HR och skyddsombud utretts.

Transports ombudsman Claes Hellsing på Örebroavdelningen anser att en chef på mellannivå ”är det stora problemet” och att hans olämpliga ledarstil sprider sig vidare till andra arbetsledare.

– Vad Clas tycker får givetvis stå för honom, men jag vare sig känner igen eller delar hans bild, svarar Berg.

– Våra chefer genomgår fortlöpande både interna och externa ledarskapsprogram, utbildning kring lagar, avtal, kollektivavtal och våra värderingar. Detta inkluderar BYA:s arbetsmiljöutbildning. Jag är således trygg i deras kompetens.

En anställd köptes ut från företaget i en sekretessbelagd uppgörelse efter ett stormöte som facket beskrev som stormigt.

Riskerar den som framför kritik eller visselblåser på CSG att sparkas eller köpas ut?

– Vi har ett säkert system för visselblåsning med två mottagare. En visselblåsare är alltid anonym ifall den väljer att vara det. I samförstånd med Clas Hellsing definierades det här ärendet som en missyttring och inte visselblåsning. Ärendet handlar om andra delar och med respekt för den överenskommelse vi tecknat, kommenterar jag inte detta vidare.

Angående företagshälsovård skriver Berg allmänt att bolaget har avtal med och ”självklart använder deras tjänster när det uppkommer ett behov”.

”Blev inte utskickade utan larm”

Busskontrollanter på CSG uppmanades, enligt facket, att arbeta på Länstrafikens bussar, trots att GPS-funktionen på deras personlarm inte fungerade. I Transports medarbetarenkät uppger anställda också att de skickas ut på jobb, trots att de inte har full utrustning som skyddsväst, skyddsskor, handfängsel och batong. Hur ser CSG på personalens säkerhet?

Busskontrollanterna blev inte utskickade utan fungerande larm. Efter att larmen åter var fullt funktionella uppmanades medarbetarna att gå i tjänst, svarar Patrik Berg.

– Värt att notera är att just busskontrollanter arbetar i grupp och aldrig ensamma. Larmen har för övrigt alltid fungerat i form av larm och öppen talkanal, under en kort period fanns tillfälligt och på ett fåtal larmproblem med just GPS positioneringen, detta är åtgärdat.

Patrik Berg känner inte till några medarbetare som inte får den utrustning de ska ha för sin respektive tjänst.

– Saknas eller är det fel på den utrustning som tjänsten kräver så förväntas man givetvis kontakta sin närmaste chef för att få detta åtgärdat, svarar han.

CSG har tagit del av resultaten i Transports enkät till CSG:s personal. Där skriver en anställd att bolaget låter anställda arbeta med uppdrag de inte har rätt utbildning för.

– Jag har inte kännedom om att detta skulle ha hänt. Jag vet inte heller vad man menar med ”rätt utbildning”, är Bergs svar.

Hur kommer CSG att agera efter Arbetsmiljöverkets inspektion?

– Vi har välkomnat Arbetsmiljöverkets tillsyn och bedömde att detta möte var både bra och konstruktivt. Självklart kommer vi att rätta oss om deras beslut på något sätt visat att CSG gjort något fel.

Slarvigt gjord enkät

Den kritik som framkommer i Transports enkät om trivseln på bolaget bemöter vd:n med att enkäten är slarvigt gjord. Han hävdar att samma person kan ha svarat flera gånger och att även personer som inte är anställda på CSG kan ha svarat på den.

Berg skriver att CSG arbetar löpande med egna kvalitetsmätningar med mera.

– Givetvis lurar vi inga kunder, vår personalomsättning är låg och naturligtvis hanterar vi alla våra kunders utrustning med full respekt och på ett säkert sätt.

SCG gör nu också en egen anonym medarbetarundersökning, berättar Patrik Berg.

– När den är klar, kommer arbetsgrupper tas fram för att tillsammans, medarbetare och chef, ta fram åtgärder där vi löpande kan förbättra för alla våra medarbetare.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Ordningsvakter döms för att ha orsakat en mans död

Bevakning. (UPPDATERAD) Två ordningsvakter döms för vållande till annans död. Enligt tingsrättens dom agerade de båda oaktsamt vid ett ingripande mot en aggressiv och hotfull man i Stockholms tunnelbana och det ledde till att han avled.

Visselblåsare. Illustration: Shutterstock

Ny lag ska stärka skyddet för visselblåsare

Lagstiftning. Den som slår larm om missförhållanden på jobbet ska få ett starkare skydd mot repressalier. Det är syftet med en ny visselblåsarlag. Privata arbetsgivare med minst 50 anställda ska ta fram särskilda rapporteringssystem för att skydda visselblåsares identitet.

Måste vi ha skinn på näsan för att hänga med i lönen?

Debatt. Jag läst en undersökning om att kvinnor drar sig för att söka välbetalda jobb av rädsla för att bli sexuellt trakasserade och att trakasserierna sticker ut på arbetsplatser där det ena könet dominerar.

Avtal 2023
Ett matbud levererar thaimat från en krog på Möllevångstorget i Malmö. Han är inte en av dem som intervjuats i artikeln. Foto: John Antonsson

Foodora-avtal höjer garantilön rejält

Matbud. Transport och Foodora har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för matbud som kör cykel och moped. Enligt Transport höjs garantilönen med 12,06 procent fördelat på två år.

Avtal 2023

Cellprov in i Foodora-avtal

Matbud. Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Transport och Foodora. Det ger anställda rätt till permission för mammografi, gynekologisk cellprovtagning och prostataundersökning – något kongressen beslutade att Transport ska verka för.

Forskare: Mindre batterier och billigare drift med el

Åkeri. Att köra långt med tunga lastbilar på el har länge ansetts olönsamt eftersom det krävs stora batterier. Men nu visar en forskningsrapport från Chalmers tekniska högskola, lite överraskande, att det kan vara billigare att tanka lastbilarna med el än diesel.

Avtal 2023

Nytt gummiavtal tecknat

Avtal 2023. Transport och Motorbranschens Arbetsgivareförbund har tecknat ett nytt avtal för gummiverkstäder. Lönerna ökar med upp till 1 400 kronor från 1 april 2023.

Avtal 2023
Ordningsvakter uppmanar rökande man att lämna biljetthallen.

Förhandlingar för bevakningsavtal strandade

Bevakning. (UPPDATERAD) På onsdagskvällen avbröts förhandlingarna mellan Transport och Säkerhetsföretagen för nytt kollektivavtal för anställda inom bevakningsbranschen. ”Vi tittar nu på alternativ för hur vi ska gå vidare” säger Transports förbundsordförande och förhandlingschef Tommy Wreeth.

Hallå där!

Flyg. Martin Andersson, ordförande i klubb 4 på Arlanda med bland annat plåtslagare och flygmekaniker. Er arbetsgivare Patria Helicopter har höjt era löner – innan avtalsrörelsen för flygbranschen ens dragit i gång. Varför då?

Fackförbund: ”Förbjud gratis returer”

Facket. Det är dags att styra upp i e-handelsträsket och stoppa gratis returer. Det skriver Transports Tommy Wreeth tillsammans med två andra förbundsordföranden i en debattartikel.

Avtal 2023

Bemanning har nytt avtal

Bemanning. Ett nytt, tvåårigt bemanningsavtal har tecknats av LO och Kompetensföretagen. För anställda i bemanningsbranschen betyder det en ökning av garantilönen på 1 350 kronor i år vid heltidsjobb, drygt 700 kronor år två.

Ordningsvakter döms för att ha orsakat en mans död

Bevakning. (UPPDATERAD) Två ordningsvakter döms för vållande till annans död. Enligt tingsrättens dom agerade de båda oaktsamt vid ett ingripande mot en aggressiv och hotfull man i Stockholms tunnelbana och det ledde till att han avled.

Visselblåsare. Illustration: Shutterstock

Ny lag ska stärka skyddet för visselblåsare

Lagstiftning. Den som slår larm om missförhållanden på jobbet ska få ett starkare skydd mot repressalier. Det är syftet med en ny visselblåsarlag. Privata arbetsgivare med minst 50 anställda ska ta fram särskilda rapporteringssystem för att skydda visselblåsares identitet.

Åsas resa
Åsa Alvetjärn. Foto: Privat

Klar… men nu då?

Blogg. Åsa är en snart 50-årig journalist som börjat ratta tunga fordon. Hon går en yrkesutbildning för att bli lastbilschaufför. Det här är den femte och sista delen av hennes berättelse.

Avtal 2023

Öppet för konflikt i hamnar

Hamn. Sedan i fredags råder avtalslöst tillstånd i hamnarna. Det sedan Sveriges Hamnar har sagt upp kajavtalet med Hamnarbetarförbundet – både facket och arbetsgivaren har nu rätt att ta till stridsåtgärder.

Avtal 2023
Avarnklubbens konfliktskola maj 2023 avtalsrörelsen.

Laddar med kunskap om konflikt

Bevakning. En lunchrestaurang som klassrum: Två veckor innan avtalet löper ut samlades bevakningspersonal till konfliktskola i Västberga i södra Stockholm.

Avtal 2023

Tidningsbudens nya avtal klart

Tidningsbud. Löneökningar på 7,4 procent, två år – det nya kollektivavtalet för tidningsdistributörer undertecknades på tisdagen av parterna, Transportarbetareförbundet och Medieföretagen.

De vita kepsarna hör snart historien till. I samband med att QSG tar över som leverantör av Västtrafiks biljettkontroll får även kontrollanterna ny uniform. Foto: Lilly Hallberg

QSG tar över Västtrafiks biljettkontroller

Bevakbning. Det är stort. Över hundra nya medarbetare har rekryterats av bevakningsbolaget QSG, som vunnit Västtrafiks upphandling av biljettkontrollen. Den 1 maj var det skarpt läge i trafiken för kontrollanterna i blå uniform.