Close
Peter Winstén är avtalssekreterare på Transport.
Close

Om nya LAS och huvudavtalet

Arbetsrätt. Den 1 oktober började nya lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Men det är inte bara LAS som fått nya regler. Huvudavtalet som vissa fack antagit spelar också roll.

Transportarbetaren ber Transports avtalssekreterare Peter Winstén om hjälp för att bena ut begreppen.

– Den största skillnaden består i att vi tidigare hade samma regler för alla. Nu har vi två olika regelverk, ett för de som har huvudavtalet och ett för de som inte har det, säger Peter Winstén.

Allmän visstid blir särskild visstid

Men vissa saker gäller alla, oavsett huvudavtal. Det är bland annat nya regler för hyvling och att allmän visstidsanställning nu blir särskild visstidsanställning. Dessutom är grunden för alla anställningar som tidigare var tillsvidare numera tillsvidare på heltid.

Regler för hyvling

Vi börjar med de nya reglerna för hyvling. Något som är nytt i nya las.

– Tidigare fanns inte några regler alls. Med nya LAS ska arbetsgivaren erbjuda hyvlade tjänster i turordning, det vill säga den som varit kortast tid anställd får också erbjudandet med det lägsta arbetstidsmåttet. Dessutom ingår en omställningstid på minst en månad och max tre månader.

Snabbare konverteringstid från visstid till tillsvidare

Om vi fortsätter med att allmän visstid nu heter särskild visstid. Det är inte bara orden som skiljer utan det finns mer som är nytt. Med den särskilda visstiden kommer en snabbare konverteringstid, alltså hur länge du måste jobba innan tjänsten övergår till tillsvidareanställning.

– Jobbar du 12 månader under en femårsperiod ska du konverteras till en tillsvidareanställning. I allmän visstid fick du tillgodoräkna dig de faktiska dagarna du hade jobbat. Nu får du även tillgodoräkna dig dagarna där emellan, om du jobbar tre dagar eller mer, men du måste ha alla dagar i samma kalendermånad. Låt säga att du arbetar den 3, den 15 och den 27 april. Med gamla räknesättet skulle du få tre dagar. Nu blir det hela 25 dagar.

Inhyrd personal konverteras till tillsvidare-tjänster

Nytt är också att inhyrd personal ska erbjudas tillsvidareanställning om de var hos samma inhyrare i minst 24 månader under en treårsperiod.

– Här kan arbetsgivaren köpa sig fri genom att betala den inhyrda två månadslöner. Därefter kan den inhyrda personen fortsätta hos samma inhyrare.

Uppsägning vid saklig grund blir skäliga skäl och större fokus på avtalsbrottet

Här skiljer det också lite mot för hur det har fungerat förut. Rätten till omplacering kvarstår, men behöver enbart prövas en gång, och precis som tidigare innebär det att det ska finnas lediga tjänster och att arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet.

– En annan skillnad är att arbetsgivaren inte längre behöver ta hänsyn till det personliga intresset av att behålla jobbet. Och skulle det bli en tvist kring ogiltig uppsägning så tas möjligheten att kvarstå i anställning bort.

Nya regler vid tvist

Om du har blivit uppsagd och det felaktigt enligt dig så gör du en överklagan. Om ditt fack då driver din sak är du under uppsägningstiden kvar på arbetsplatsen och har kvar din lön under uppsägningstiden. Därefter kommer a-kassan in och täcker upp, det är nytt, det vill säga att du är berättigad till a-kassa under tiden tills tvisten är avgjord. Det kan ta lång tid innan tvisten avgörs i Arbetsdomstolen

– Om arbetstagaren vinner tvisten så har skadeståndet nu höjts till 135 000 kronor vid ogiltig uppsägning och till 190 000 kronor vid ogiltighet av avskedande. Ambitionen är att detta ska få arbetsgivare att tänka till och inte göra sig av med anställda på felaktiga grunder.

Huvudavtal eller inte, två olika regelverk

Nu kommer vi till det som skiljer sig åt mellan de olika regelverken. Ett regelverk för de som har huvudavtal och ett för de som står utanför. Hur vet man då om man har huvudavtalet?

– Det är ditt fackförbund som skriver på. Har de gjort det så är du med. Transport har inte skrivit på så vi står utanför. Det kan alltså innebära att du som transportare kan ha kollegor som jobbar i samma företag men under ett annat avtalsområde, och om det facket har huvudavtalet så kan olika regler gäller er vid till exempel en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Undantag vid arbetsbrist

Förr kunde arbetsgivare med högst 10 anställda göra två undantag vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Nu kan alla arbetsgivare göre tre undantag, oavsett storleken på arbetsplatsen. Om huvudavtalet dessutom gäller kan arbetsgivaren göra tre undantag per driftsenhet och avtalsområde.

– I huvudavtalet finns också en 15 procent-regel som ger arbetsgivaren rätt att undanta 15 procent av de som sägs upp vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Omställningsstudiestöd är ett nytt statligt finansierat studiebidrag

Omställningsstödet är tillgängligt för alla, oavsett om man har huvudavtal eller inte. Syftet är att stärka den anställdes framtida ställning på arbetsmarknaden. Det gäller för både anställda och uppsagda, oavsett anställningsform.

För anställda som går på huvudavtalet så finns det även ett kompletterande studiestöd. Det ger en högre ersättning till de som omfattas av huvudavtalet.

– Här ger huvudavtalet ett förbättrat stöd och jag tror att tjänstemän är mer betjänta av detta. Vi i Transport ser inte att dessa fördelar uppväger kostnaden för att skriva på huvudavtalet. Men vi kanske ändrar oss, säger Peter Winstén.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Mattias Samuelsson, utredare LO. Foto: LO

Regeringen tar bort utbildning om arbetsmarknad från gymnasiet

Debatt. I den grundläggande kursen för samhällskunskap i gymnasieskolan står det i dag att eleverna bland annat ska lära sig om arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadens parter och deras roller. Men det kommer de inte att göra längre när de nya ämnesplanerna börjar gälla 1 juli 2025.

Transportarbetarens logga

Kritik mot ytterligare höjning av inkomstkrav

Migrantarbetare. I höstas mer än fördubblade regeringen inkomstkravet för arbetskraftsinvandrare. Nu föreslås ännu en höjning. Den som tjänar under 34 200 kronor i månaden riskerar både att förlora jobb och att utvisas om förslaget går igenom.

Snabbkoll om nya LAS. Illustration: Mattias Käll

Det här gäller i nya lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt. Sedan 2022 gäller den nya lagen om anställningsskydd, LAS. Lär dig mer om vad som gäller vid uppsägning och vad skillnaderna är mellan att jobba på en arbetsplats som omfattas eller inte av huvudavtalet.

Det påverkar facklig anslutning

Facket. Av arbetarna i Sverige är i dag 58 procent med i ett fackförbund, bland tjänstemän 73 procent. Historiskt har klyftan aldrig varit så stor. Det slås fast i en rapport om orsaker till utvecklingen med sjunkande antal medlemmar i LO-förbunden och den svenska modellen sedd ur ett nordiskt perspektiv.

Lyftande flygplan

Tidsfrist för organisering av kabinpersonal

Flyg. Än är det inte klart om det blir Transport, Unionen eller bägge facken som ska organisera och teckna kollektivavtal för flygets kabinpersonal – flygvärdinnor och flygvärdar. Men nu har förbunden i alla fall enats om att träffas för konkreta överläggningar i frågan.

Så hålls nationaldagsfirandet lugnt

Bevakning/Nöje. Artister, aktiviteter, tivoli, restauranger – firandet den 6 juni på Golfängarna i Sundbyberg har kommit att bli ett av landets största nationaldagsfiranden.

Ansökan om ny utbildning för flygtekniker på Arlanda

Flyg. Flygbranschen har larmat om att fler flygtekniker, flygmekaniker och plåtslagare behöver utbildas för att flygplan och helikoptrar ska kunna lyfta framöver. Nu ansöker Sigtuna kommun om att få starta en yrkeshögskole-utbildning i flygteknik på Arlanda flygplats.

Ny rättegång om kokainsmuggling via hamn

Rättegång. Hamnarbetaren som dömts för inblandning i kokainhärvan i Helsingborg hoppas frias helt i hovrätten. I mitten av juni inleds förhandlingarna i den högre domstolen.

Lastbil på vinterväg, Umeå. Foto: Scandphoto/Shutterstock

Plan för bättre vägunderhåll efter vinterns snökaos

Åkeri. Efter trafikkaoset på bland annat E22 i Skåne i vintras riktade landets yrkeschaufförer och åkerier hård kritik mot bristen på plogning och vägunderhåll. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att lägga fram en handlingsplan för bättre väghållning.

Miljözonen körs vidare in i Stockholm

Trafikpolitik. Från och med nyårsafton i år är det stopp för bensin- och dieselbilar i stora delar av Stockholm city. Då införs miljözon klass 3 i en del av centrala Stockholm. Förvaltningsrätten har avslagit Moderaternas begäran om att pausa beslutet.

Tyskarna ville byta till sig amerikanska och brittiska lastbilar som kunde klara vintrarna vid fronten i Ryssland. Foto: Sgt Bill Augustine / U. S. Army

Nazisterna ville byta judar mot lastbilar

Årsdagar. Nu är det 80 år sen en av de mest underliga händelserna under andra världskriget. Nazisterna förde hemliga förhandlingar om att sälja en miljon judar till de allierade västländerna. Priset? 10 000 lastbilar.

Tät Stockholmstrafik, tunga fordon och privatbilister.

”Sänkta dieselpriser hindrar övergång till biodrivmedel”

Klimat. HVO100 är ett förnybart alternativ till diesel och spelar en viktig roll när det gäller att öka användningen av förnybara drivmedel, minska utsläppen och nå upp till Sveriges klimatmål. Men regeringens sänkning av priserna på diesel och bensin hindrar övergången till gröna drivmedel.

En gul Svevia-lastbil.

Riksrevisionen: Missade mål i bildandet av Svevia

Anläggning. Svevia och Infranord bildades för att öka konkurrensen och sänka priserna i anläggningsbranschen. Det lyckades inte helt, enligt en ny granskning från Riksrevisionen.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrera nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svenska Flygbranschen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.