Nytt statligt stöd till lätta ellastbilar införs

Klimat. (UPPDATERAD) Regeringen inför ett nytt tillfälligt stöd för inköp av lätta ellastbilar, som efterfrågats av transportbranschen. Små och medelstora åkerier som satsar på tunga miljölastbilar ska också kunna få utökat ekonomiskt stöd. Syftet är att skynda på omställningen till eldrivna fordon.

Ett åkeri som köper en lätt ellastbil ska kunna få som mest 50 000 kronor i statligt stöd per bil. Stödet går att söka från och med den 13 februari 2024, men blir inte bestående. Klimatpremien kommer att trappas ner successivt för att helt fasas ut i slutet av 2025.

Det framgår av ett pressmeddelande från Klimat- och näringslivsdepartementet.

När det gäller tunga miljölastbilar införs ett differentierat stöd, baserat på företagets storlek (mindre företag ska kunna få mer än stora), och ett höjt maxbelopp. Det kan uppgå till som mest 25 procent av inköpspriset och är en höjning från tidigare 20 procent.

Klimatpremien riktar sig inte bara till företag utan även till kommuner och regioner som tänker köpa in miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner.

Stöd till tunga fordon

Statligt stöd kommer att kunna sökas för:

  • Tunga lastbilar med en totalvikt på över 3,5 ton, fordon som drivs enbart av bioetanol, fordonsgas eller elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  • Lastbilar som drivs av en kombination av bränslena ovan, exempelvis laddhybrider som drivs av el, plus bioetanol eller fordonsgas.

De nya stöden innebär att fler kan byta ut sina fossildrivna lastbilar till eldrivna fordon, förklarar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i pressmeddelandet.

– Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan.

– För de tunga fordon som har särskilda svårigheter att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll, tillägger hon.

Varenda krona välkommen

Fredrik Svensson är hållbarhetsansvarig på branchorganisationen Sveriges Åkeriföretag (SÅ) med omkring 5 000 medlemsföretag . Han välkomnar förändringarna, inte minst klimatstödet till lätta lastbilar.

– Klimatpremie har ju funnits tidigare men då uteslutit lätta lastbilar, det är viktigt och bra att de nu får stöd, säger han.

Premien blir som högst 50 000 kronor för ett åkeri som köper in en ellastbil. Räcker det för att skynda på omställningen till fossilfria transporter?

– Det är klart att ytterligare stöd kunde ha skyndat på elektrifieringen mer, men 50 000 är ändå en rimlig nivå som minskar kostnadsskillnaden gentemot en dieseldriven bil.

För tunga miljölastbilar införs ett differentierat stöd och ett höjt maxbelopp på som mest 25 procent av inköpspriset. Vad anser Sveriges Åkeriföretag om det?

– Vi är är positiva till att små- och medelstora företag genom differentieringen kommer att kunna få stöd för en högre andel av merkostnaden.

Med merkostnad menar Fredrik Svensson alltså den högre kostnaden för att köpa in en miljölastbil jämfört med en dieseldriven. Differentieringen innebär att små och medelstora företag kan få högre ersättning än stora och är ett EU-krav.

Positiva till höjt maxbelopp

SÅ välkomnar också höjningen av maxbeloppet från 20 till 25 procent av inköpspriset.

– Det är väldigt positivt, regeringen har verkligen lyssnat på remissinstanserna där vi fanns med. Att även biogasdrivna bilar kommer att få stöd är också bra.

25 procent låter inte så mycket?

– Det är ändå en skillnad i rätt riktning. Varenda krona branschen kan få för att skynda på omställningen är välkommen.

Jämfört med en diesellastbil är en ellastbil en betydligt större investering, och kostar i runda slängar två, tre gånger mer än en diseldriven, påpekar Fredrik Svensson.

– Så ytterligare fem procent är ändå mycket pengar.

Stort intresse för ellastbilar

Hur är intresset för ellastbilar bland SÅ:s medlemsföretag?

– Väldigt stort, men det handlar om en stor systemförändring där alla olika delar behöver komma på plats så att fler klarar av att köpa ellastbilar. Många frågor återstår att lösa, som exempelvis laddinfrastruktur och ifall kunderna är beredda att betala. De måste vara med på tåget, åkerierna kan inte ta alla extra kostnader.

Samtidigt förbättrar eldrivna lastbilar arbetsmiljön för chaufförerna, tillägger Fredrik Svensson.

– Många förare är väldigt nöjda, bilarna går tystare och det är mindre vibrationer i hytten.

Nya EU-regler för stöd

Förändringarna sker efter att rapporten Förslag som leder till Transportsektorns klimatomställning varit ute på remissrunda och berörda instanser fått tycka till. Utredningen är gjord av den statliga myndigheten Trafikanalys och ger förslag på styrmedel som kan skynda på transportsektorns omställning till fossilfria drivmedel.

Påpekas kan att den sänkta energiskatten på diesel och bensin, liksom den sänkta reduktionsplikten (inblandningen av biodrivmedel i diesel och bensin) till EU:s miniminivå inte finns med som underlag i utredningen av hur Sverige ska nå klimatmålen. Trafikanalys utgår från de förhållanden och styrmedel som gällde fram till den första mars 2022.

Förra året trädde också EU:s nya regler för statsstöd i kraft och Sveriges klimatpremie/ekonomiska stöd ska anpassas efter de bestämmelserna. En ny EU-förordning från årsskiftet innebär även att åkerier ska kunna söka stöd för att köpa in lastbilar som drivs på fordonsgas.

Långa handläggningstider

Ansökan om stöd ska göras elektroniskt till Energimyndigheten, som på sin webbsida förvarnar om långa handläggningstider. Ansökningarna behandlas löpande vartefter de kommer in. Fredrik Svensson på Sveriges Åkeriföretag har inte hört något från åkerierna om långa handläggningstider för stöden.

– Men om de är långa är det klart att det är olyckligt. Det är angeläget att handläggningen går så fort som möjligt, säger han.

Färdplan mot fossilfria lastbilar

Klimat. Tunga fordon beräknas släppa ut över 3,5 ton, vilket motsvarar cirka en tredjedel av klimatutsläppen från vägtrafiken. Det innebär att lastbilar och bussar sammanlagt står för omkring 6,5 procent av klimatutsläppen i Sverige.

Fossilfritt Sverige, som svarar för uppgifterna ovan, startades på initiativ av den dåvarande regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och samlar i dag, enligt egen uppgift, över 300 aktörer. Målet är att göra Sverige till ett av de första fossilfria länderna i världen.

Inom samarbetsorganet samverkar företag, kommuner och andra aktörer som arbetar för att fasa ut fossila bränslen och skynda på omställningen i landet.

Som ett led i detta har 22 olika branscher inom Fossilfritt Sverige tagit fram lika många så kallade färdplaner där de lyfter fram möjligheter, hinder och föreslår olika lösningar, såväl politiska som egna åtaganden, på vägen mot fossilfrihet eller klimatneutralitet. Färdplanerna har överlämnats till regeringen och energi- och näringsminister Ebba Busch.

I färdplanen för fordonsindustrin – tunga fordon står bland annat:

  • 2030 ska 50 procent av alla nyregistrerade tunga lastbilar drivas på el. Målet har uppdaterats till några år före 2030 eftersom utvecklingen går fortare än väntat.
  • 2045 ska hela fordonsflottan vara fossilfri.

För att färdplanen ska förverkligas arbetar transportbranschen utifrån tre strategier:

  • Ökad transporteffektivitet (effektivare fordon och effektivare användning av fordon).
  • Ökad andel biodrivmedel, både låg- och högoktanig.
  • Elektrifiering av fordonsflottan, vilket omfattar i första hand batterier men även bränsleceller som drivs med vätgas.

Ytterst ansvarar branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare BIL Sweden) för att genomföra målen i färdplanen.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Usel väghållning hotar knäcka yrkesförare

Vägtrafik. Växlande väderlek har lett till ovanligt många potthål och isiga vägar i år. Trafikverket varnar nu för att bilar kan skadas. Men inte bara fordon går sönder – vägstandarden knäcker yrkeschaufförer.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Åkerier varnar: För få p-platser

Åkeri. Det finns för få parkerings- och omkopplingsplatser för den tunga godstrafiken. Det anser 93 procent av de företag som svarat på en enkätundersökning från Sveriges Åkeriföretag.

LO: Det krävs för rättvis klimatomställning

Klimat. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig. För att den ska bli rättvis krävs en ny politik och krafttag från både fack och arbetsgivarförbund. Det är slutsatsen i en ny LO-rapport med konkreta förslag på hur det ska gå till.

Jobben räddade i Helsingborgs hamn

Hamn. Helsingborgs hamn har dragit tillbaka de sista varslen om uppsägning. Jobben räddades efter att Transport och Helsingborgs hamn har kommit överens om ett nytt skiftschema.

Kritik mot ytterligare höjning av inkomstkrav

Migrantarbetare. I höstas mer än fördubblade regeringen inkomstkravet för arbetskraftsinvandrare. Nu föreslås ännu en höjning. Den som tjänar under 34 200 kronor i månaden riskerar både att förlora jobb och att utvisas om förslaget går igenom.

”Vi känner inte igen Transports bild av Unionen”

Flyg. Transportarbetareförbundet gick i förra veckan ut med att man är beredd att organisera flygvärdinnor och flygvärdar som vill byta fackförbund, från Unionen till Transport. ”Vi är förvånade och känner inte riktigt igen den bild som Transport förmedlar”.

Usel väghållning hotar knäcka yrkesförare

Vägtrafik. Växlande väderlek har lett till ovanligt många potthål och isiga vägar i år. Trafikverket varnar nu för att bilar kan skadas. Men inte bara fordon går sönder – vägstandarden knäcker yrkeschaufförer.

Lyftande flygplan

Flygvärdar och flygvärdinnor vill byta fack till Transport

Flyg. Under en längre tid har kabinanställda inom flyget kontaktat Transportarbetareförbundet. De tycker inte att de får det stöd de behöver av fackförbundet Unionen, och vill byta fack. – Vi är beredda att ta över flygvärdinnorna och flygvärdarna, säger Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

Finsk storstrejk fortsätter

Konflikt. Den här veckan slår en andra strejkvåg in över Finland. Tåg, bussar och stora delar av industrin stannar i protest mot högerregeringens politik.

Transport med i upprop för sänkt arbetstid

Politik. Fem fackförbund öppnar upp för lagstiftning om stänkt arbetstid i en debattartikel. Samtidigt förbereder Socialdemokraterna förslag om sänkt arbetstid med bibehållen lön.

Tuff väg väntar framtidens transportsystem

Teknik och trafik. Underhåll framför nyinvesteringar, effektivare koll på kostnader och klimatanpassning. Det är några inriktningar i Trafikverkets underlag för transportsystem på lång sikt.

Månadens stormöte
I panelen: Socialdemokratiska politikerna Kadir Kasirga, Gunilla Svantorp och Johan Danielsson samt Transports Jimmy Ovesson.

Här lyfter Transports frågor politiskt

Fackligt-politiskt. Det var högt tryck och många frågor när medlemmar digitalt mötte politiker på plats i LO-borgen. Ämnen för första stormötet: Reglering av taxibranschen och kontroll av yrkestrafiken så att mobilitetspakets regler verkligen följs.

Mattias Schulstad har sammanställt LO:s upphandlingsguide.

Upphandlingar sänke för LO-branscher

Offentliga upphandlingar. Färdtjänst, avfallshantering, skolskjutsar, vård och omsorg – varje år upphandlas verksamhet för över 800 miljarder kronor med skattepengar. Fast för många branscher är offentliga upphandlingar ett sänke. LO har gett ut en guide för att återta kontrollen.

Amazon riskerar böter för övervakning av anställda

Lager. Världens största e-handelsbolag, Amazon, hotas av böter på 363 miljoner kronor i Frankrike. Företaget går alldeles för långt i sin övervakning och kontroll av lagerarbetarna, menar den franska integritetsskyddsmyndigheten.

Förtroendevalda från Connect Bus på konferens i Askersund.. Foto: Mats Neander

Connectare knyter band på konferens

Facket. Förtroendevalda från Connect Bus i hela landet möttes efter nyår. Under konferensen lyftes en rad frågor – om kollektivavtal, organisering och rollen som förtroendevald.

Åkerier varnar: För få p-platser

Åkeri. Det finns för få parkerings- och omkopplingsplatser för den tunga godstrafiken. Det anser 93 procent av de företag som svarat på en enkätundersökning från Sveriges Åkeriföretag.

Osäkra jobb kan leda till tidig död

Arbetsliv. Kombinationen låg lön och otrygga anställningar leder till stress och i värsta fall för tidig död. En handbok från Karolinska institutet har tio förslag på att minska hälsoriskerna.