Elektrifiering av transportsektorn

Hur går det med elvägarna?

Klimat. Bygget av en första permanent elväg i Sverige är satt på paus. Men tekniken är absolut inte död, säger forskningschef Lina Nordin. Fyra olika modeller av elväg har testats i Sverige och Trafikverket följer noga utvecklingen i andra länder.

Utsläppen av växthusgaser från våra inrikes transporter står för nästan en tredjedel av landets totala utsläpp. Merparten kommer från vägtrafiken, där personbilar och tunga fordon dominerar. Räknas även utrikes sjöfart och flyg in är andelen 40 procent.

Samtidigt har FN, EU och Sverige satt upp tuffa mål för att minska utsläppen av växthusgaser och fasa ut fossila bränslen. Klimatmålen innebär att transportsektorn 2030 ska ha minskat sina utsläpp med 70 procent, jämfört med 2010. Hittills har de minskat med 34 procent, enligt Naturvårdsverket. Men vägtrafiken ökar och 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp alls av växthusgaser till atmosfären.

Hur ska vi nå dit?

Jan Pettersson är chef över Trafikverkets program för att elektrifiera det statliga vägnätet.

– Det innebär att vi följer forskning och även driver viss utveckling när det gäller vägtransporter, testar tekniker och bevakar vad som händer inom området nationellt och internationellt, säger han.

På regeringens uppdrag har Trafikverket tagit initiativ till och delvis bekostat fyra tester av olika elvägar (se under denna artikel). Tekniken innebär att fordonsbatterierna inte behöver bli lika stora och tunga eftersom fordon laddar under körning. Det avlastar också trängseln vid laddstolparna där utbyggnaden pågår, enligt EU-beslut. Energimyndigheten utlyste nyligen 850 miljoner kronor i statligt stöd till företag som vill installera laddstationer för tunga transporter.

Sandviken först

Världens första elväg byggdes i Sandviken, utanför Gävle, 2016 och väckte stor internationell uppmärksamhet. Tidigare hade systemet med lastbilar som kopplar upp sig till luftburna elledningar bara prövats på avskilda testbanor. Tänk spårväg och en lastbil i vagnens ställe.

De andra testerna gjordes utanför Arlanda, Visby och i stadsmiljö i Lund. Där kom strömförsörjningen i stället nerifrån vägen till lastbil och buss via olika varianter av elskenor och mottagare under fordonen.

På Gotland prövades så kallad induktionsteknik (se Teknikfakta här intill) som innebär att lastbil och buss, genom mottagare som monterats under fordonen, får ström via kopparspolar som grävts ner under asfalten. Påminner om när man värmer en kastrull på induktionshäll.

– Samtliga fyra försök visar att tekniken fungerar i verklig, trafikerad miljö. Huvudsyftet var att försäkra oss om det. Vi ville också testa hur tekniken påverkar väganläggningar. Vad händer om vi lägger något i asfalten eller ställer något, som stolpar, vid sidan av vägen? Drift, underhåll och kostnader är också viktiga aspekter‚ säger Jan Pettersson.

Alla projekt är nu avslutade, återstår bara en del återställande av vägarna. Men Trafikverket följer elvägstekniken som testas på många håll i världen, som i Norge, Tyskland, Frankrike, Italien och USA.

– Det finns en mängd olika utredningar som visar att elvägstekniken kommer att bli minst lika effektiv som stationär laddning vid laddstolpar, säger Jan Pettersson.

Pengarna räckte inte

Testerna skulle ha lett fram till byggandet av Sveriges första permanenta elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro. Kringtjänster som betal- och accessystem skulle också prövas. Men i augusti förra året stoppade Trafikverket upphandlingen. Inflation och kostnadsökningar ledde till att pengarna inte räckte till. När bygget av elvägen nu startar vågar Jan Pettersson inte säga, men han hoppas att upphandlingen kommer i gång nästa år.

Vilken teknik från de fyra testerna har ni valt?

Jan Pettersson passar på frågan:

– Vi ställer ett antal krav som tekniken måste uppfylla. Sen får vi se vilken teknik i anbuden som lever upp till kraven.

Vilken är den bästa lösningen för att driva tung trafik och klara klimatmålen?

– Grundbulten för en fossilfri trafik är statiska laddstationer och batteridrivna fordon. Elvägar och batteribyten vid särskilda stationer är ett viktigt komplement.

Sverige tog täten i utvecklingen men har nu sackat efter?

– Vi var helt enkelt tvungna att pausa upphandlingen av pilotvägen, säger Jan Pettersson.

Kan elektrifiera delar

Lina Nordin är forskningschef på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och också engagerad i elvägar.

– 100 procent av vägen behöver inte vara elväg för att du ska kunna ladda upp tillräckligt. Tekniken kan fungera för kollektivtrafik och sopbilar i en stad som kör samma sträckor. Taxibilar kan ladda medan de står i kö och under längre körningar. Studier visar att elektrifiering av större transportstråk genom städer kan räcka för att ladda upp regionala bussar till nästa stad.

Fordonstillverkarna och fordonsköparna är de som driver marknaden och kan komma att påverka vilken riktning elektrifieringen tar, menar Lina Nordin.

– Vi behöver en kombination av olika lösningar. Som att du kan ladda batteriet hemma eller på åkeriet, byta batteri, ladda på laddningsstation eller längs vägen medan du kör på en elväg. Vid längre körningar skulle elväg kunna vara ett flexibelt komplement. Solcellsbilar som laddar sig själva i solen kan också bli ett alternativ i framtiden.

Med nuvarande omställningstakt blir det svårt att klara miljömålen, anser Lina Nordin och lyfter den ”räckvidds- och laddningsångest” elfordonsförare fortfarande brottas med. Jan Pettersson på Trafikverket säger:

– Ska vi klara miljömålen får vi nog skynda på.

Fyra tester av elvägar

4 elvägar
Foto: Siemens/Evias/Electreon/Evolution Road

 

1. Sandviken, utanför Gävle 2016–2020

Första elvägen i världen, två kilometer, testades på E16 mellan Sandviken och Kungsgården. Två hybridlastbilar från Scania försågs med strömavtagare som lyftes upp från biltaket mot luftburna elledningar. Siemens har utvecklat tekniken, som påminner om spårvagnsteknik. Väl beprövad teknik med hög energieffekt, men den fungerar inte för personbilar. Skyddsräcken behöver sättas upp framför stolparna utmed vägen.

 

2. Rosersberg, utanför Arlanda 2018–2021

Två kilometer lång elväg mellan Arlanda och Rosersbergs industriområde. En elskena frästes ner i vägbanan och en specialbyggd ellastbil sänkte ner en rörlig arm som tog emot strömmen. Den slogs bara på i området under lastbilen och övriga fordon påverkades inte. Fungerar för både lastbilar och personbilar som drivs och laddas under körning. Svensk uppfinning som utvecklats av bolaget Elways, numera Evias.

 

3. Utanför Visby, Gotland start 2020–2023

Teststräcka på 1,6 kilometer med trådlös laddning till och från flygplatsen. Tekniken baseras på magnetisk induktionsteknik (se faktaruta) och kopparspolar, ingjutna i gummi, grävdes ner under vägbanan. Spolarna överför energi till mottagare, som monterats under en lastbil och en buss. Systemet asfalterades över och syntes inte. Det innebär mindre behov av underhåll men ger lägre energieffekt än direktladdning. Projektet leddes av företaget Electreon.

 

4. Lund 2020 – maj 2024

I centrala Lund testades en kilometerlång elväg där laddskenan limmades fast ovanpå asfalten. Strömmen från skenan överförs till buss och lastbil via en avtagare som fälls ner under fordonet. Den strömsatta delen täcks alltid av fordonet medan elen är avslagen både framför och bakom – av säkerhetsskäl. Fordonsbatterierna laddas både vid stillastående och under körning. Företaget Elonroad och Lunds tekniska högskola har tagit fram tekniken.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Man med keps och varselgul t-shirt som står framför förarhytten till en vit ellastbil.

”Att starta en ellastbil är en kick”

Åkeri. – Det är som att köra flygplan nästan, säger lastbilsföraren Kenneth Ericsson. Kollegan Pernilla Qvarnström nickar och fyller i: – Man bara flyter fram i ellastbilen!

Man med glasögon framför gräsmatta och träd

Byta batteri snabbare än laddning

Forskning. Det tar bara några minuter att byta ett urladdat batteri mot ett laddat. Sedan kan ellastbilen rulla igen. Det framgår i en rapport från VTI, där forskningsinstitutet föreslår regeringen att satsa på ett pilotprojekt med batteribytesstationer i Sverige.

Lastbil på vinterväg, Umeå. Foto: Scandphoto/Shutterstock

Plan för bättre vägunderhåll efter vinterns snökaos

Åkeri. Efter trafikkaoset på bland annat E22 i Skåne i vintras riktade landets yrkeschaufförer och åkerier hård kritik mot bristen på plogning och vägunderhåll. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att lägga fram en handlingsplan för bättre väghållning.

Snabbkoll
Texkning av man som ligger och solbadar på en badhanduk på en sandstrand, med solkräm, hink, parasoll och leksaksbil bredvid sig.

Håll koll på semesterlönen

Lön & avtal. Alla arbetstagare har rätt till semester. Men hur mycket du får betalt avgörs av lagen eller ditt kollektivavtal.

Kultur
Sällskapsspel: Ticket to ride

Sällskapsspel för sommarnätter

Speltips. Sommar. Då är många av oss lediga. Här är tips på fem roliga spel att spela på semesterns slöa dagar och kvällar.

Arbete & fritid
Kvinna ligger i hängmatta, äter ett rött äpple och kollar sin laptop.

Vem vill ha mer ledighet?

Semester. Vissa har arbetstidsförkortning och lång semester. Men de flesta jobbar fortfarande 40 timmar i veckan och får bara den semester som lagen kräver. Kommer det fortsätta vara så?

Medleålders man med glasögon på innerstadsgata i Stockhjolm, halvfigur.

Tuffa uppdraget: Mindre jobb, mer pengar

Avtal. Veli-Pekka Säikkälä är LO:s nya avtalssekreterare. Hans uppdrag är att hålla ihop LO i löneförhandlingarna, få upp lönerna och nu ska han också sänka arbetstiden. Hur ska det gå till?

Offentliga upphandlingar
Det förlorade taxitrafiktillståndet har lett till att Trendtaxi inte längre får köra serviceresor i Region Värmland och Södermanland, liksom i vissa kommuner. Men i Region Örebro vann bolaget nyligen en upphandling då det där räcker med att underleverantörer har tillstånd. Foto: Staffan Wolters (arkivbild)

Så körde upphandling av servicetrafik fast

Värmland. Bolagen är ökända men återkommer som vinnare i nya upphandlingar av sjuktransporter, skolskjutsar och färdtjänst. I Region Värmland har en process med överklaganden pågått i snart två år – ovissheten gör att förare söker sig bort.

Ordningsvakter
Säkerhetsvakterna på utbildningen rollspelar för att öva på vilka situationer som kan lösas utan användning av så kallad pepparsprej. Här har två av dem omhändertagit kursledaren Daniel Thulin och håller honom mot väggen. Foto: Tllda Wendefors

Stort ansvar efter kort utbildning

Arbetsmiljö. För 20 år sedan var ordningsvakten Daniel Thulin en decimeter från att dö av skottet från en AK4. I dag vidareutbildar han säkerhetspersonal runtom i Sverige, med målet att ingen ska behöva gå igenom samma sak som han.

Har du pengar att hämta?
Collage med avtalsförsäkringar

Så billiga är dina försäkringar för arbetsgivaren

Avtalat. Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal täcks av försäkringar som ger skydd vid händelser som sjukdom, barnafödsel och arbetsskador. Flera av försäkringarna är helt avgiftsfria för företagen. Varför är det så?

Har du pengar att hämta? Du som varit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller skadat dig på jobbet kan ha pengar att hämta. Läs mer om dina avtalsförsäkringar på avtalat.se. Foto: Shutterstock

Få vet att försäkringarna finns

Avtalat. Tidningsbudet Elisabet Skoog har snart varit sjukskriven i ett år. Hon får sjukpenning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade försäkringen AGS.  Elisabet visste om att den fanns, eftersom hennes skyddsombud (som också var en nära kollega) berättade om försäkringen förra gången hon var sjukskriven.

Andreas Ehm är försäkringsinformatör. Han har hjälpt transportarbetare att få ut 1,5 miljoner från sina försäkringar.

Andreas har dragit in 1,5 miljoner kronor

Transport. Andreas Ehm på Transports Halmstadsavdelning brinner för att informera om försäkringar. Han har hjälpt ett 70-tal personer få ut sammanlagt 1,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Han tror att inte ens hälften av alla transportarbetare vet vilka försäkringar de omfattas av.