Visselblåsare. Illustration: Shutterstock
Close
En ny lag syftar till att öka skyddet för anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden på jobbet.
Close

Ny lag ska stärka skyddet för visselblåsare

Lagstiftning. Den som slår larm om missförhållanden på jobbet ska få ett starkare skydd mot repressalier. Det är syftet med en ny visselblåsarlag. Privata arbetsgivare med minst 50 anställda ska ta fram särskilda rapporteringssystem för att skydda visselblåsares identitet.

Visselblåsarlagen införs i två steg för offentligt och privat anställda. Det innebär:

  • För offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata företag med minst 250 anställda trädde lagen i kraft redan den 17 juli 2022.
  • För privata företag med mellan 50 och 249 anställda gäller lagen från och med den 17 december 2023.

Då ska företag och organisationer ha skapat tydliga rutiner för att hantera rapporter om oegentligheter på arbetsplatsen. De ska även ha infört särskilda kanaler, som gör det möjligt för medarbetarna att slå larm. Rapporteringen kan utformas på olika sätt och exempelvis ske via digitala formulär som skickas via krypterade länkar.

Visselblåsare ska också, i större utsträckning, skyddas från att drabbas av olika former av repressalier, såsom hot, mobbning, förflyttning, utköp eller uppsägning. Men skyddet gäller inte bara anställda utan även tidigare anställda, personer som hjälper eller stöder visselblåsaren, praktikanter med flera. Arbetsgivare får alltså inte hindra eller försöka hindra den som vill rapportera om något.

Skydda visselblåsaren

Larmen ska kunna ske både skriftligt och muntligt till särskilt utsedda personer i företaget. Lagen syftar till att det ska vara en eller ett fåtal oberoende personer som ska kunna starta utredningar, utan att tala med överordnade personer. Allt för att skydda visselblåsarens identitet.

Rapporteringen kan skötas internt eller externt med utomstående konsult.

Lagen anger också bestämda tidsramar för hur arbetsgivare ska agera. Visselblåsaren har rätt att få en bekräftelse inom en vecka, samt uppföljning och återkoppling inom tre månader. Drar det ut längre på tiden, utan någon reaktion från företaget, kan visselblåsaren först vända sig till en myndighet och sedan gå ut offentligt, exempelvis via media.

Ett generellt tips är att vända sig till sitt fackförbund för att få stöd.

Traditionellt har anställda, som jobbar inom offentliga sektorn, använt sig av sin meddelarfrihet för att berätta om oegentligheter. Privatanställda har bundits mer av lojalitet mot sin arbetsgivare.

Jurist Jessica Berlin LO-TCO Rättsskydd. Foto: LO-TCO Rättsskydd.

Kommer lagen att bidra till att fler privatanställda vågar rapportera om missförhållanden på jobbet?

– Lagen ger en tydlig signal till arbetsgivare om att ta rapporterande personer på allvar och hantera informationen som kommer. Personligen tror jag att fler personer inom privat verksamhet kommer att larma om så behövs, säger Jessica Berlin på fackens juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd.

Om ett internt eller externt system för rapportering är att föredra beror helt på vilken typ av organisation det gäller, menar Jessica Berlin.

– Många gånger kan det vara gynnsamt att låta en extern byrå hantera informationen.

Rapporterna ska hanteras av oberoende personer på företagen. Vilka är mest lämpliga, HR-chefer, GDPR-ansvariga eller andra?

– Ingen anställd är oberoende, alla har en lojalitetsplikt. Det viktiga är att den som ges uppdraget kan agera utan att få direktiv i en annan riktning. Här vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren att tydligt definiera oberoendet hos de utsedda, säger Jessica Berlin.

Risk att bestraffas

Finns ändå risken att privatanställda anklagas för illojalitet, att ha förbrukat sitt förtroende och bestraffas på olika sätt?

– Den risken finns absolut. Noteras bör att lagen inte ger arbetstagare rätt att slå larm, men om de larmar finns nu ett skydd mot repressalier. Någon definition av repressalier ges inte i lagen, men man får förmoda att det betyder någon form av bestraffning eller hämndaktion.

– För att lagens skydd ska gälla krävs att repressalieåtgärden har vidtagits på grund av larmet. Det kan vara svårt för en anställd att bevisa, konstaterar Jessica Berlin.

Hon tillägger att bevisregeln följer samma mönster som i diskrimineringslagen.

– Om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier kan visa omständigheter som ger anledning att anta att det är så, så ska arbetsgivaren visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

Mottagaren av rapporten ska kunna lyfta frågan till en högre nivå i företaget. Hur går det om företagets vd eller ledning är inblandad?

– Visselblåsaren kan använda en extern rapporteringskanal om förtroendet för den interna är lågt. Skyddet för den som rapporterar är detsamma och inga andra krav finns än att personen har haft fog att tro, att det som rapporterats är ett allvarligt missförhållande av allmänintresse. Arbetstagaren bör vända sig till sitt fackförbund, Arbetsmiljöverket eller någon annan tillsynsmyndighet för råd.

Känner du till något fall om visselblåsning i privata sektorn som prövats i domstol?

– Ja, jag driver nu ett mål i Uppsala tingsrätt om en läkare som vi menar har utsatts för repressalier efter att ha larmat om allvarliga missförhållanden. Huvudförhandlingen sker i oktober.

Det är arbetsgivarens uppgift att tydligt informera om hur visselblåsningen ska gå till, betonar Jessica Berlin.

En anställd som utsätts för repressalier efter visselblåsning ska kunna få skadestånd. Bedömer du det som svårt?

– Det svåra är att bevisa att repressalien har ett direkt orsakssamband med visselblåsningen. Som alltid handlar det om vilken dokumentation man har.

Skandaler skadar

Fackförbund med minst 50 anställda omfattas också av lagen från och med den 17 december. Jessica Berlin tror generellt att facken kommer att leva upp till lagkraven.

– Alla förbund är medvetna om att skandaler och andra oegentligheter skadar förbundens verksamhet oerhört. Och branscher som bygger på förtroende har all anledning att snabbt agera på interna larm, säger hon.

Sofie Rehnström är jurist på LO. Hon har en mörkare syn och tror inte att den nya visselblåsarlagen kommer göra att fler privatanställda törs visselblåsa.

– Det är otroligt svårt för en anställd som överväger att rapportera, och även för en jurist, att kunna bedöma om man har skydd av lagen eller inte. Ett flertal juridiska bedömningar ska göras och det är svårt att veta vad som krävs för att de ska vara uppfyllda. Jag tror det kommer att gå till på det sätt som det alltid gjort, medlemmen går till facket och facket får ta tag i frågan.

Sofie Rehnström mildrar något:

– Möjligen kan lagen få verkan så småningom när det finns mer praxis. Då kommer det att bli lättare att göra en bedömning.

Kontakta Transportarbetaren

Upplever du – som jobbar inom Transportarbetareförbundets yrkesområden – att du blivit utsatt för repressalier och bestraffningar efter att du slagit larm till någon ansvarig person på din arbetsplats om allvarliga missförhållanden? Kanske blev du omplacerad, utfryst eller uppsagd? Kanske fick du ingen lönehöjning eller valde att säga upp dig?

Kontakta gärna reportern Justina Öster via justina.oster@transportarbetaren. se eller ring 010-480 33 04.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Transport larmar om mobbning på CSG

Bevakning. Utfrysning, förlöjligande och mobbning från chefer. Oklara rutiner, slarv med nycklar, brist på skyddsutrustning och trasiga personlarm. Transport larmar om en rad brister på bevakningsbolaget CSG i Örebro. Nu har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion.

”Nya YKB-regler gör det svårare att rekrytera chaufförer”

Åkeri. Nya regler för yrkeskompetensbevis (YKB) gör det svårare för chaufförer att växla mellan att köra lastbil och buss. Det kommer att bli ännu knepigare att få tag i chaufförer, varnar branschorganisationen Teknikföretagen. Lastbilschauffören Conny Hård instämmer.

Ilan de Basso. Foto: Socialdemokraterna

Därför röstade jag nej till plattformsdirektivet

Debatt. Plattformsekonomin har gett tillgång till varor och tjänster som underlättar livet och skapat en ny marknad för jobb. Samtidigt har anställda vittnat om oacceptabla arbetsförhållanden och dåliga löner. Plattformsekonomin går en oroväckande väg till mötes om företag som utnyttjar plattformsarbetare tillåts undvika sitt arbetsgivaransvar.

Avtal 2023

Nytt gummiavtal tecknat

Avtal 2023. Transport och Motorbranschens Arbetsgivareförbund har tecknat ett nytt avtal för gummiverkstäder. Lönerna ökar med upp till 1 400 kronor från 1 april 2023.

Avtal 2023
Ordningsvakter uppmanar rökande man att lämna biljetthallen.

Förhandlingar för bevakningsavtal strandade

Bevakning. (UPPDATERAD) På onsdagskvällen avbröts förhandlingarna mellan Transport och Säkerhetsföretagen för nytt kollektivavtal för anställda inom bevakningsbranschen. ”Vi tittar nu på alternativ för hur vi ska gå vidare” säger Transports förbundsordförande och förhandlingschef Tommy Wreeth.

Hallå där!

Flyg. Martin Andersson, ordförande i klubb 4 på Arlanda med bland annat plåtslagare och flygmekaniker. Er arbetsgivare Patria Helicopter har höjt era löner – innan avtalsrörelsen för flygbranschen ens dragit i gång. Varför då?

Fackförbund: ”Förbjud gratis returer”

Facket. Det är dags att styra upp i e-handelsträsket och stoppa gratis returer. Det skriver Transports Tommy Wreeth tillsammans med två andra förbundsordföranden i en debattartikel.

Avtal 2023

Bemanning har nytt avtal

Bemanning. Ett nytt, tvåårigt bemanningsavtal har tecknats av LO och Kompetensföretagen. För anställda i bemanningsbranschen betyder det en ökning av garantilönen på 1 350 kronor i år vid heltidsjobb, drygt 700 kronor år två.

Ordningsvakter döms för att ha orsakat en mans död

Bevakning. (UPPDATERAD) Två ordningsvakter döms för vållande till annans död. Enligt tingsrättens dom agerade de båda oaktsamt vid ett ingripande mot en aggressiv och hotfull man i Stockholms tunnelbana och det ledde till att han avled.

Åsas resa
Åsa Alvetjärn. Foto: Privat

Klar… men nu då?

Blogg. Åsa är en snart 50-årig journalist som börjat ratta tunga fordon. Hon går en yrkesutbildning för att bli lastbilschaufför. Det här är den femte och sista delen av hennes berättelse.

Avtal 2023

Öppet för konflikt i hamnar

Hamn. Sedan i fredags råder avtalslöst tillstånd i hamnarna. Det sedan Sveriges Hamnar har sagt upp kajavtalet med Hamnarbetarförbundet – både facket och arbetsgivaren har nu rätt att ta till stridsåtgärder.

Avtal 2023
Avarnklubbens konfliktskola maj 2023 avtalsrörelsen.

Laddar med kunskap om konflikt

Bevakning. En lunchrestaurang som klassrum: Två veckor innan avtalet löper ut samlades bevakningspersonal till konfliktskola i Västberga i södra Stockholm.

Avtal 2023

Tidningsbudens nya avtal klart

Tidningsbud. Löneökningar på 7,4 procent, två år – det nya kollektivavtalet för tidningsdistributörer undertecknades på tisdagen av parterna, Transportarbetareförbundet och Medieföretagen.

De vita kepsarna hör snart historien till. I samband med att QSG tar över som leverantör av Västtrafiks biljettkontroll får även kontrollanterna ny uniform. Foto: Lilly Hallberg

QSG tar över Västtrafiks biljettkontroller

Bevakbning. Det är stort. Över hundra nya medarbetare har rekryterats av bevakningsbolaget QSG, som vunnit Västtrafiks upphandling av biljettkontrollen. Den 1 maj var det skarpt läge i trafiken för kontrollanterna i blå uniform.

Forskare ska titta på hur AI förändrar arbetsvillkoren för bland andra flygplatspersonalen. Foto: John Antonsson

Hur påverkar AI och robotar flygarbetarna?

Arbetsmiljö Om några år kan robotar och AI sköta en del av jobbet på flygplatserna. Professor Åsa Cajander ska undersöka hur det påverkar arbetsmiljön.

Lyckad samling vid vattnet

Facket. Intresset var väldigt stort när avdelning 51 ordnade familjedag vid Harasjömålas sjöar. Den soliga vårsöndagen på campen i Blekinge blev också ett forum att tala om fackliga frågor i avtalsrörelsens tid och, så klart – fiske.

AVTAL 2023

Taxitelefonisternas nya avtal är klart

Taxi. Ett lönepåslag på mellan 1 935 kronor och 2 370 kronor totalt. Efter en rad sittningar enades Transport och arbetsgivarna i Biltrafikens Arbetsgivareförbund på onsdagen om ett nytt tvåårigt avtal för taxitelefonisterna.

Symbol för kvalitet. Servicetrafikens gröna fordon har kommit att bli ett välkänt inslag i stadsbilden. Foto: Lilly Hallberg

Göteborgsmodell höjer servicetrafikens status

Färdtjänst. Bristen på förare är inte unik för Göteborg. Staden arbetar sedan flera år med riktade insatser för att utbilda fler som klarar att köra färdtjänst – utbildning och krav ska både göra jobbet mer attraktivt och ge bättre kvalitet på den upphandlade, samhällsbetalda trafiken.