Visselblåsare. Illustration: Shutterstock
Close
En ny lag syftar till att öka skyddet för anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden på jobbet.
Close

Ny lag ska stärka skyddet för visselblåsare

Lagstiftning. Den som slår larm om missförhållanden på jobbet ska få ett starkare skydd mot repressalier. Det är syftet med en ny visselblåsarlag. Privata arbetsgivare med minst 50 anställda ska ta fram särskilda rapporteringssystem för att skydda visselblåsares identitet.

Visselblåsarlagen införs i två steg för offentligt och privat anställda. Det innebär:

  • För offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata företag med minst 250 anställda trädde lagen i kraft redan den 17 juli 2022.
  • För privata företag med mellan 50 och 249 anställda gäller lagen från och med den 17 december 2023.

Då ska företag och organisationer ha skapat tydliga rutiner för att hantera rapporter om oegentligheter på arbetsplatsen. De ska även ha infört särskilda kanaler, som gör det möjligt för medarbetarna att slå larm. Rapporteringen kan utformas på olika sätt och exempelvis ske via digitala formulär som skickas via krypterade länkar.

Visselblåsare ska också, i större utsträckning, skyddas från att drabbas av olika former av repressalier, såsom hot, mobbning, förflyttning, utköp eller uppsägning. Men skyddet gäller inte bara anställda utan även tidigare anställda, personer som hjälper eller stöder visselblåsaren, praktikanter med flera. Arbetsgivare får alltså inte hindra eller försöka hindra den som vill rapportera om något.

Skydda visselblåsaren

Larmen ska kunna ske både skriftligt och muntligt till särskilt utsedda personer i företaget. Lagen syftar till att det ska vara en eller ett fåtal oberoende personer som ska kunna starta utredningar, utan att tala med överordnade personer. Allt för att skydda visselblåsarens identitet.

Rapporteringen kan skötas internt eller externt med utomstående konsult.

Lagen anger också bestämda tidsramar för hur arbetsgivare ska agera. Visselblåsaren har rätt att få en bekräftelse inom en vecka, samt uppföljning och återkoppling inom tre månader. Drar det ut längre på tiden, utan någon reaktion från företaget, kan visselblåsaren först vända sig till en myndighet och sedan gå ut offentligt, exempelvis via media.

Ett generellt tips är att vända sig till sitt fackförbund för att få stöd.

Traditionellt har anställda, som jobbar inom offentliga sektorn, använt sig av sin meddelarfrihet för att berätta om oegentligheter. Privatanställda har bundits mer av lojalitet mot sin arbetsgivare.

Jurist Jessica Berlin LO-TCO Rättsskydd. Foto: LO-TCO Rättsskydd.

Kommer lagen att bidra till att fler privatanställda vågar rapportera om missförhållanden på jobbet?

– Lagen ger en tydlig signal till arbetsgivare om att ta rapporterande personer på allvar och hantera informationen som kommer. Personligen tror jag att fler personer inom privat verksamhet kommer att larma om så behövs, säger Jessica Berlin på fackens juridiska byrå, LO-TCO Rättsskydd.

Om ett internt eller externt system för rapportering är att föredra beror helt på vilken typ av organisation det gäller, menar Jessica Berlin.

– Många gånger kan det vara gynnsamt att låta en extern byrå hantera informationen.

Rapporterna ska hanteras av oberoende personer på företagen. Vilka är mest lämpliga, HR-chefer, GDPR-ansvariga eller andra?

– Ingen anställd är oberoende, alla har en lojalitetsplikt. Det viktiga är att den som ges uppdraget kan agera utan att få direktiv i en annan riktning. Här vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren att tydligt definiera oberoendet hos de utsedda, säger Jessica Berlin.

Risk att bestraffas

Finns ändå risken att privatanställda anklagas för illojalitet, att ha förbrukat sitt förtroende och bestraffas på olika sätt?

– Den risken finns absolut. Noteras bör att lagen inte ger arbetstagare rätt att slå larm, men om de larmar finns nu ett skydd mot repressalier. Någon definition av repressalier ges inte i lagen, men man får förmoda att det betyder någon form av bestraffning eller hämndaktion.

– För att lagens skydd ska gälla krävs att repressalieåtgärden har vidtagits på grund av larmet. Det kan vara svårt för en anställd att bevisa, konstaterar Jessica Berlin.

Hon tillägger att bevisregeln följer samma mönster som i diskrimineringslagen.

– Om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier kan visa omständigheter som ger anledning att anta att det är så, så ska arbetsgivaren visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

Mottagaren av rapporten ska kunna lyfta frågan till en högre nivå i företaget. Hur går det om företagets vd eller ledning är inblandad?

– Visselblåsaren kan använda en extern rapporteringskanal om förtroendet för den interna är lågt. Skyddet för den som rapporterar är detsamma och inga andra krav finns än att personen har haft fog att tro, att det som rapporterats är ett allvarligt missförhållande av allmänintresse. Arbetstagaren bör vända sig till sitt fackförbund, Arbetsmiljöverket eller någon annan tillsynsmyndighet för råd.

Känner du till något fall om visselblåsning i privata sektorn som prövats i domstol?

– Ja, jag driver nu ett mål i Uppsala tingsrätt om en läkare som vi menar har utsatts för repressalier efter att ha larmat om allvarliga missförhållanden. Huvudförhandlingen sker i oktober.

Det är arbetsgivarens uppgift att tydligt informera om hur visselblåsningen ska gå till, betonar Jessica Berlin.

En anställd som utsätts för repressalier efter visselblåsning ska kunna få skadestånd. Bedömer du det som svårt?

– Det svåra är att bevisa att repressalien har ett direkt orsakssamband med visselblåsningen. Som alltid handlar det om vilken dokumentation man har.

Skandaler skadar

Fackförbund med minst 50 anställda omfattas också av lagen från och med den 17 december. Jessica Berlin tror generellt att facken kommer att leva upp till lagkraven.

– Alla förbund är medvetna om att skandaler och andra oegentligheter skadar förbundens verksamhet oerhört. Och branscher som bygger på förtroende har all anledning att snabbt agera på interna larm, säger hon.

Sofie Rehnström är jurist på LO. Hon har en mörkare syn och tror inte att den nya visselblåsarlagen kommer göra att fler privatanställda törs visselblåsa.

– Det är otroligt svårt för en anställd som överväger att rapportera, och även för en jurist, att kunna bedöma om man har skydd av lagen eller inte. Ett flertal juridiska bedömningar ska göras och det är svårt att veta vad som krävs för att de ska vara uppfyllda. Jag tror det kommer att gå till på det sätt som det alltid gjort, medlemmen går till facket och facket får ta tag i frågan.

Sofie Rehnström mildrar något:

– Möjligen kan lagen få verkan så småningom när det finns mer praxis. Då kommer det att bli lättare att göra en bedömning.

Kontakta Transportarbetaren

Upplever du – som jobbar inom Transportarbetareförbundets yrkesområden – att du blivit utsatt för repressalier och bestraffningar efter att du slagit larm till någon ansvarig person på din arbetsplats om allvarliga missförhållanden? Kanske blev du omplacerad, utfryst eller uppsagd? Kanske fick du ingen lönehöjning eller valde att säga upp dig?

Kontakta gärna reportern Justina Öster via justina.oster@transportarbetaren. se eller ring 010-480 33 04.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Saad Ur Rehman är förtvivlad över korsdraget, vintertid, i de eldrivna dörrlösa Paxterbilar som bolaget stolt visar upp på sin webb. ”Vi blir sjuka och har bett om riktiga vinterkläder i tre år, men bolaget säger att de inte har råd. Är vi sjuka ofta kan vi får varningar”, säger han.

Stort missnöje på Premo

Tidningsbud. Det jäser bland tidningsbuden på Premo i Stockholm. Buden är arga över missade utbetalningar av extratid, fordon som gör dem sjuka, brist på arbetskläder, chefer som favoriserar och trakasserar och en rörig omorganisation med nedskuren tid för vissa.

Fick hjälp och vann mot Försäkringskassan

Arbetsskador. Nu har Försäkringskassan fått en smäll på näsan, säger en miljöarbetare och Transportmedlem. Han fick juridisk hjälp av Transport och LO-TCO Rättsskydd – och rätt till sjukpenning och sjukersättning som myndigheten avslagit.

Transportarbetarens logga

SD-uteslutning till Europadomstolen

Facket. Transport tar frågan om förbundets rätt att utesluta en SD-politiker vidare till Europadomstolen. Det beslutade förbundsstyrelsen på ett extramöte på måndagskvällen.

Strejken på Tesla

Europeiska transportfack sluter upp i Tesla-konflikten

Konflikt. ”Konflikten med Tesla är inte bara en kamp om arbetsvillkoren för svenska arbetare utan också en avgörande kamp för rätten till kollektivavtal i stort”. Nu ger Europeiska Transportarbetarefederationen, som representerar 4 miljoner transportarbetare, sitt stöd till de svenska facken.

34,5 meters ekipage – nu är de här

Åkeri. Från och med i dag, den 1 december, får 34,5 meter långa lastbilar köra på vissa vägsträckor. Enligt Trafikverket det leda till minskade utsläpp.

Kontroller avslöjar utbrett fusk bland matbudsföretag

Matbud. Nio av tio kontrollerade företag som erbjuder matleveranser måste betala mer skatt. Skatteverkets riktade insats har upptäckt oredovisade intäkter, momsfusk och bristande bokföring – och utnyttjande av människor.

Här sugs fartyg in

Hamn. Kappelskärs hamn är först i landet med att använda automatisk förtöjning med vakuumplattor. Att fartygen förtöjs med jättelika sugproppar i stället för trossar ska göra arbetet säkrare och effektivare.

Ojämlik vägstandard orsak till olycksrisk

Trafik. Risken att dö i olyckor på vägarna är betydligt högre i skogslänen i norr än i södra delen av landet. Kvaliteten på vägarna har avgörande betydelse, visar en ny rapport.

Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Mörk trend i trafiken

Trafik. Dödsolyckorna på vägarna fortsätter att öka. Under årets nio första månader omkom 194 personer i trafiken, visar statistik från Transportstyrelsen. Även i november har antalet olyckor legat högt, flera med yrkesförare inblandande.

Lönebidrag och nystartsjobb – en fuskfabrik

Lönebidrag. En granskning av subventionerade anställningar som lönebidrag och nystartsjobb visar på flera brister. Arbetsförmedlingen har svårt att kontrollera löner på arbetsplatser utan kollektivavtal, och trots omfattande bidragsfusk döms knappt någon alls.

Populärt soundtrack stoppas i Teslabilar

Konflikt. Musikerförbundet ansluter sig till de fackförbund som, likt Transport, vidtar sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i kampen för att förmå Tesla att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Strejken på Tesla
Jimmy Åsberg den första blockaddagen i Södertälje, en av de fyra hamnar som togs ut i första blockadvågen. Foto: Lilly Hallberg

Brett stöd i Tesla-konflikt

Konflikt. Sympatiåtgärderna blir allt fler – 40 nordiska transportförbund står nu bakom IF Metall i konflikten om rätten till kollektivavtal. Från klockan 12 i dag gäller Transports utökade blockad mot Tesla i alla svenska hamnar.

”På en död planet finns inga jobb”

Klimat. Tjänstemannafacket Vision har som första fackförbund infört klimatombud – ett nytt fackligt uppdrag på landets arbetsplatser. Det går ut på att minska en verksamhets klimatavtryck och påverka arbetsgivaren att värna om miljön och minska utsläppen.

Granskning: Stora brister på yrkesvux lastbilsutbildningar

Utbildning. Dålig eller ingen träning på att köra lastbilsmonterad kran, truck och hjullastare. Ingen mörkerkörning. Listan på brister är lång när Skolinspektionen krävt åtgärder på 25 av 28 granskade lastbilsförarutbildningar inom yrkesvux.

Blockad mot Tesla en världsnyhet

Konflikt. Transports sympatikonflikt mot Tesla har inte gått obemärkt förbi. I hela världen rapporteras om beslutet att stoppa Elon Musks elbilar i de svenska hamnarna.

Utesluten SD-politiker utesluts från – SD

Politik. Transport har i svenska domstolar förgäves hävdat sin rätt att utesluta en lastbilschaufför sedan han valts in för Sverigedemokraterna i ett kommunfullmäktige. Nu utesluts han från SD efter att ha dömts för grovt rattfylleri.

Avtal 2023
Lastare vid SAS-plan på Arlanda. Foto9: Justina Öster

Nytt lönesystem i stora flygavtalet

Flyg. I Transport och Svenska Flygbranschens nya kollektivavtal öppnas det upp för lokalt förhandlade individuella löner. Det blir en ny utmaning för fackklubbarna att fördela potterna.