Close
LO-ekonomerna som presenterade en ny prognos för svensk ekonomi, från vänster Fredrik Söderqvist, Peter Gerlach och Anna Almqvist.
Close

LO-ekonomer varnar för hård åtstramning

Ekonomi. Svensk ekonomi fortsätter att krympa nästa år. För att komma ur den hemmasnickrade lågkonjunkturen krävs en annan politik än den förda, framhöll LO:s ekonomer som på tisdagen presenterade sin prognos för ekonomin.

Hushållens konsumtion utgör det i särklass största sänket i svensk ekonomi, heter det i LO-prognosen Ekonomiska utsikter: Det tredje kvartalet i år var det femte på raken med fallande hushållskonsumtion – inte sedan krisen på 1990-talet har minskningen varit så långvarig.

– Vi är nu på väg in i det sjätte kvartalet med minskad konsumtion. Den höga inflationen har ätit upp löneökningarna, sa Fredrik Söderqvist, en av ekonomerna bakom prognosen.

Det höga ränteläget är en huvudförklaring till hushållens dämpade köpkraft. LO:s ekonomer har länge argumenterat att den nuvarande inflationen inte drivs av efterfrågan utan av utbud.

Pandemi, krig och prischocker har präglat de senaste årens utbud. Men medan många företag har gjort stora vinster har de svenska hushållen till stor del fått ta konsekvensen av den utbudsdrivna inflationen. Och mot den hjälper inte höjd styrränta, enligt prognosförfattarna.

– Bilden är splittrad när det gäller efterfrågan. När det gäller den inhemska har vi haft en negativ tillväxt i år, men nettoexporten väger upp och exportindustrin har gått oväntat bra. Det gäller till exempel verkstadsindustrin, sa Fredrik Söderqvist på presentationen.

– Ränteläget gör att bostadsbygget kollapsar, där är vi på 90-tals nivåer igen. Vi tror att sysselsättningsnivån ligger kvar på ungefär samma nivå nästa år, men att arbetslösheten stiger upp mot 8,5 procent eftersom antalet personer i arbetskraften ökar.

För stram politik mot hushåll

Utsikterna för 2024 beror på hur regeringen och Riksbanken agerar, enligt LO:s ekonomiska prognos: I kölvattnet av den höga inflationen har den ekonomiska politiken stramats åt, vilket bidragit till att föra Sverige in i den pågående lågkonjunkturen.

Riksbanken har gjort felaktiga avvägningar och bland annat underskattat den svenska räntekänsligheten, enligt LO-ekonomerna.

– Vi tycker att Riksbanken måste ta större realekonomisk hänsyn. Vi har haft tre år utan tillväxt, och det ser ut att fortsätta i början av nästa år. Räntan måste sänkas, men samtidigt är vi tydliga med att vi inte vill tillbaka till 0-ränta, sa Peter Gerlach.

”Skynda långsamt” är i stället honnörsord i sammanhanget för LO-ekonomerna som talade om olika aspekter i prognosen, förutom Peter Gerlach och Fredrik Söderqvist också Anna Almqvist.

De efterlyser en annan balans på lång sikt för penningpolitiken. För det pekade de tre ekonomerna ut fyra särskilt prioriterade områden:

  • En upprustning av arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom att stärka Arbetsförmedlingens kontroll- och sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som får anställningsstöd och satsning på förmedling i AF:s egen regi.
  • Rädda bostadsbyggandet genom ett statligt kreditprogram.
  • Stoppa nedskärningar i regioner och kommuner, bland annat genom tillfälligt höjda statsbidrag.
  • Investera för industriomställning, bland annat ökade investeringar i transportinfrastrukturen som gör nya etableringar möjliga i hela landet.

Utgångspunkten för LO:s prognos har varit att inflationen fortsätter att falla, men att Riksbanken kommer att låta styrräntan ligga kvar på dagens höga nivå under det första halvåret 2024. Sedan kan det ändras om Riksbanken följer Europeiska Centralbanken, som väntas börja sänka räntan nästa år.

Inflationstakten har för hela 2023 varit fortsatt varit hög, men det beror till stor del på prisökningar under slutet av förra året. Det senaste halvåret har den underliggande inflationen legat i linje med inflationsmålet på 2 procent.

Men konsumentprisindex (KPI), som mäter hushållens faktiska kostnadsökningar, ligger fortfarande över inflationsmålet. Det beror till stor del på Riksbankens tidigare räntehöjningar.

I prognosen konstateras att den höga inflationen har slagit hårt mot LO-förbundens medlemmar som generellt sett har mindre ekonomiska marginaler än andra löntagare. Allt fler uppger att de har svårt att klara större engångsutgifter.

LO-ekonomerna betonar att det är viktigt att bekämpa inflation, men inte främst den privata konsumtionen som i allt lägre utsträckning är det som driver upp priserna.

Från och med det tredje kvartalet i år befinner sig Sverige officiellt i en lågkonjunktur. Hur lång och djup lågkonjunkturen blir beror på de penning- och finanspolitiska beslut som fattas nästa år, enligt LO:s ekonomer.

Prognosen Ekonomiska utsikter _ en hemmasnickrad lågkonjunktur finns att ladda ned från LO:s hemsida.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Lastbil på vinterväg, Umeå. Foto: Scandphoto/Shutterstock

Plan för bättre vägunderhåll efter vinterns snökaos

Åkeri. Efter trafikkaoset på bland annat E22 i Skåne i vintras riktade landets yrkeschaufförer och åkerier hård kritik mot bristen på plogning och vägunderhåll. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att lägga fram en handlingsplan för bättre väghållning.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Transportarbetareförbundets skyddsombud

Rädsla för bråk – ett skäl till att inte bli skyddsombud

Arbetsmiljö. Rädsla för att göra sig osams med chefer och kollegor, dålig kunskap om vad uppdraget innebär, ont om tid och otrygga anställningsvillkor. Det är några av skälen till att färre arbetare inom LO-kollektivet tar uppdrag som skyddsombud på sina arbetsplatser.

Det påverkar facklig anslutning

Facket. Av arbetarna i Sverige är i dag 58 procent med i ett fackförbund, bland tjänstemän 73 procent. Historiskt har klyftan aldrig varit så stor. Det slås fast i en rapport om orsaker till utvecklingen med sjunkande antal medlemmar i LO-förbunden och den svenska modellen sedd ur ett nordiskt perspektiv.

Lyftande flygplan

Tidsfrist för organisering av kabinpersonal

Flyg. Än är det inte klart om det blir Transport, Unionen eller bägge facken som ska organisera och teckna kollektivavtal för flygets kabinpersonal – flygvärdinnor och flygvärdar. Men nu har förbunden i alla fall enats om att träffas för konkreta överläggningar i frågan.

Så hålls nationaldagsfirandet lugnt

Bevakning/Nöje. Artister, aktiviteter, tivoli, restauranger – firandet den 6 juni på Golfängarna i Sundbyberg har kommit att bli ett av landets största nationaldagsfiranden.

Ansökan om ny utbildning för flygtekniker på Arlanda

Flyg. Flygbranschen har larmat om att fler flygtekniker, flygmekaniker och plåtslagare behöver utbildas för att flygplan och helikoptrar ska kunna lyfta framöver. Nu ansöker Sigtuna kommun om att få starta en yrkeshögskole-utbildning i flygteknik på Arlanda flygplats.

Ny rättegång om kokainsmuggling via hamn

Rättegång. Hamnarbetaren som dömts för inblandning i kokainhärvan i Helsingborg hoppas frias helt i hovrätten. I mitten av juni inleds förhandlingarna i den högre domstolen.

Lastbil på vinterväg, Umeå. Foto: Scandphoto/Shutterstock

Plan för bättre vägunderhåll efter vinterns snökaos

Åkeri. Efter trafikkaoset på bland annat E22 i Skåne i vintras riktade landets yrkeschaufförer och åkerier hård kritik mot bristen på plogning och vägunderhåll. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att lägga fram en handlingsplan för bättre väghållning.

Miljözonen körs vidare in i Stockholm

Trafikpolitik. Från och med nyårsafton i år är det stopp för bensin- och dieselbilar i stora delar av Stockholm city. Då införs miljözon klass 3 i en del av centrala Stockholm. Förvaltningsrätten har avslagit Moderaternas begäran om att pausa beslutet.

Tyskarna ville byta till sig amerikanska och brittiska lastbilar som kunde klara vintrarna vid fronten i Ryssland. Foto: Sgt Bill Augustine / U. S. Army

Nazisterna ville byta judar mot lastbilar

Årsdagar. Nu är det 80 år sen en av de mest underliga händelserna under andra världskriget. Nazisterna förde hemliga förhandlingar om att sälja en miljon judar till de allierade västländerna. Priset? 10 000 lastbilar.

Tät Stockholmstrafik, tunga fordon och privatbilister.

”Sänkta dieselpriser hindrar övergång till biodrivmedel”

Klimat. HVO100 är ett förnybart alternativ till diesel och spelar en viktig roll när det gäller att öka användningen av förnybara drivmedel, minska utsläppen och nå upp till Sveriges klimatmål. Men regeringens sänkning av priserna på diesel och bensin hindrar övergången till gröna drivmedel.

En gul Svevia-lastbil.

Riksrevisionen: Missade mål i bildandet av Svevia

Anläggning. Svevia och Infranord bildades för att öka konkurrensen och sänka priserna i anläggningsbranschen. Det lyckades inte helt, enligt en ny granskning från Riksrevisionen.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrera nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svenska Flygbranschen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.