Close
Sveriges transporter kommer i hög grad att påverkas i den gröna omställningen mot fossilfritt.
Close

”På en död planet finns inga jobb”

Klimat. Tjänstemannafacket Vision har som första fackförbund infört klimatombud – ett nytt fackligt uppdrag på landets arbetsplatser. Det går ut på att minska en verksamhets klimatavtryck och påverka arbetsgivaren att värna om miljön och minska utsläppen.

Fackförbundet Vision organiserar drygt 200 000 medlemmar som arbetar inom bland annat kommuner och regioner. Den nya fackliga rollen som klimatombud infördes förra året. Bakgrunden är att medlemmarnas villkor på olika sätt påverkas eller kommer att påverkas av klimatomställningen.

Klimatombuden ska sprida kunskap om miljöfrågor och komma med förslag på åtgärder för att minska en verksamhets skadliga inverkan på miljön. På liknande sätt som skyddsombud jobbar med arbetsmiljön. Som i annan facklig verksamhet gäller det att tillsammans med kollegorna mejsla fram vad som behöver göras. Och sedan försöka förmå arbetsgivaren att genomföra förbättringarna.

Klimatombuden på Vision erbjuds utbildning och nätverk för att kunna driva frågorna, förklarar Vision på sin webb. Där finns också frågor, svar och tips för medlemmar som vill ta steget och engagera sig som ombud för miljön. Tanken är att klimatombuden ska ordna olika aktiviteter kring hållbarhet, stötta och få stöd av klubbstyrelsen, om det finns en på arbetsplatsen, och vara med som rådgivare vid förhandlingar med arbetsgivaren.

Inte fackligt engagerad innan

Mikael Bergqvist är detaljplanesamordnare på Trafikkontoret i Göteborg och lokalt klimatombud för Vision. Han hade inte varit fackligt engagerad tidigare och bytte fackförbund efter att han upptäckt representanter från Vision på en klimatmanifestation, Fridays for future 2019.

– Oj, det här är ett fack som engagerar sig i klimatfrågor, tänkte jag och tog kontakt med förbundet.

Sedan dröjde det ett tag för Vision att arbeta fram formerna för klimatombuden, som lanserades 2022. I dag finns 120 klimatombud efter att förbundet satsat på att ringa runt och anordna informationsmöten, uppger Mikael Bergqvist.

– Vi är många som aldrig varit engagerade i facket innan, men som har olika kopplingar till hållbarhet. Klimatombudens frågor har också starka kopplingar till arbetsmiljöfrågor, säger han.

Nu mobiliserar Vision för hållbara transporter. Förhandlingar pågår med arbetsgivare på olika håll och klimatombuden agerar bollplank, förklarar han.

– Medlemmarna har efterfrågat att om vi ska resa hållbart så ska våra arbetsgivare hjälpa oss. Inriktningen är att fler ska välja tåg än flyg. Men eftersom det tar längre tid att åka tåg så borde vi få kompensation för den längre restiden. Den tiden ska inte behöva styra hur vi förlägger vår semester.

Elcyklar på arbetsplatsen

Mikael Bergqvist berättar om klimatombud i Rättvik som lyckats få arbetsgivaren att satsa på elcyklar vid arbetsplatsen, under tre år.

– Fler och fler blir intresserade och undrar vilka frågor de kan driva. Det viktiga är ta fram de frågor som medlemmarna vill jobba med. Vad ser de på sina arbetsplatser som behöver åtgärdas?

Klimatombuden har dragit i gång digitala möten, klimatfika, dit de bjuder in forskare och diskuterar olika ämnen.

– Så att vi lär oss intresseförhandla om olika klimatfrågor, säger Mikael Bergqvist.

Kan klimatombud vara något för Transport att satsa på? Ett förbund där chaufförer och flygplatsarbetare ibland kan känna sig utpekade som ”miljöbovar”?

– Jag har inte jättekoll på Transports frågor, men jag kan föreställa mig att man vill ha tryggheten kvar i sitt yrke. Medlemmarna behöver diskutera vad en hållbar omställning kan innebära. Får de vara med i processen kan de säkert komma med jättebra lösningar.

– Vi är ju i en miljökris som kommer att påverka alla arbeten, inte minst transportyrkena, säger Mikael Bergqvist.

Gröna skyddsombud

Ulf Jarnefjord har en bakgrund i Transport och jobbar med klimatfrågor för Europafacket, Etuc.
Ulf Jarnefjord jobbar med miljöfrågor för Europafacket i Bryssel. Foto: Jan Lindkvist

Ulf Jarnefjord var tidigare regionalt skyddsombud i Göteborg, men också djupt engagerad i miljöfrågor inom LO och Internationella Transportarbetarefederationen (ITF).

Han håller med om att arbetarna måste få möjlighet att påverka omställningen.

– Blir de inte medskapare så riskerar vi att de blir fördröjare eller i värsta fall motståndare till den helt nödvändiga omställningen på arbetsplatserna.

Gröna skyddsombud är Ulf Jarnefjords benämning, eftersom han menar att rollen ska inrymma både klimat-, miljö-, rättvisetänk och sociala frågor. Inspiration hämtade han i England, där gröna skyddsombud funnits i över 20 år. På hans initiativ var ombuden på väg att införas i Transport för ett tiotal år sedan, berättar han.

Då hade ITF tagit fram en rapport om hur en mer hållbar transportsektor kan skapas, bland annat genom att undvika onödiga transporter. Transportarbetareförbundet gav också ut en bok, Transport och klimathotet.

– Tanken var att den skulle användas i studiecirklar med medlemmarna, säger Ulf Jarnefjord.

Men initiativet föll på grund av bristande intresse.

Hur kan Transport få fler medlemmar att engagera sig i miljöfrågorna?

– Det är svårt, men 2014 utbildade vi alla regionala skyddsombud om klimatfrågor. Tyvärr upplevde många att de redan har så många arbetsmiljöfrågor att jobba med att de inte hinner med miljön. Men nu ligger även tjänstemannafacken ST och Unionen i startgroparna för att införa klimatombud.

Inga jobb på död planet

Ulf Jarnefjord arbetar deltid på Europafacket i Bryssel. Han uppfattar tongångarna som positiva inom LO och berättar att IF Metall och Byggnads har utbildningar om klimatfrågor. Själv håller han kurser på LO-distriktet i Västsverige.

– Deltagarna blir eld och lågor, säger: Vi vill också bli gröna skyddsombud. Hur gör vi? Prata med era fackliga avdelningar, skriv motioner, råder jag dem. Framför allt yngre vill vara med och påverka. Men de äldre tänker också på sina barn och barnbarn. Om facket fångar upp dem kan de ta med sig de gröna frågorna och jobba med dem inom fackförbunden.

– Trots FN-förhandlingar i 30 år har utsläppen bara ökat. Men vi har inte 100 år kvar för att lösa detta utan bara några få. På en död planet finns inga jobb, säger Ulf Jarnefjord.

Utökad uppgift för skyddsombud

Lars Mikaelsson är förbundssekreterare i Transport. Han tycker att gröna skyddsombud ”på sikt” kan bli en utökad arbetsuppgift för skyddsombud.

– Det går snabbare att använda sig av en struktur som redan finns än att bygga upp en ny. Skyddsombuden jobbar ju redan i dag med gifter på jobbet och till exempel kemikalieutsläpp i tvätthallar på bensinstationer.

– Jag tror absolut att våra medlemmar vill bidra till en bättre värld. Men det gäller att inte gå för hårt fram. Klimatomställningen måste ske på ett socialt hållbart sätt annars kommer den att misslyckas. Vi hör lite för lite om det i den svenska debatten.

Vad menar du med socialt hållbar?

– Vi kan exempelvis ställa om så att alla bilar går på vätgas, men om folk inte har råd så blir det upplopp. För att omställningen ska lyckas behövs en kombination av åtgärder när det gäller skatter, bidrag och billigare teknik, säger Lars Mikaelsson, tidigare timmerbilsförare.

Själv använder han elcykel och tillbringar mycket av sin tid för arbetsresor på tåg.

Är gröna skyddsombud ett ”självmordsuppdrag” inom ett transportfack?

– Nej, men det är väldigt viktigt att arbetet sker på ett sätt så att vi får acceptans bland medlemmarna.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Transportarbetareförbundets skyddsombud

”Skyddsombud behöver fackets stöd”

Arbetsmiljö. Regeringen och Sverigedemokraterna har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda åtgärder för att fler ska engagera sig som skyddsombud. Något krav på att ombuden ska tillhöra facket, som i dag, finns inte. Uppdraget skapar oro och ilska i de fackliga leden.

Lekande barn utanför Lillsjöskolan i Östersunds kommun. Trots backkameror och teknisk utrustning kan tungbilsförare missa barn som plötsligt dyker upp bakom varu- eller sopbilen.

”Lastbilar ska inte backa vid skolor”

Arbetsmiljö. 2021 inträffade en tragisk olycka i Ås, Krokoms kommun, i Jämtland. Ett barn i förskoleåldern omkom. Inte en gång till, tänkte Transports regionala skyddsombud och drog i gång en kartläggning av farlig backning och körning vid förskolor och skolor i Östersund.

APM Terminalsklubbens ordförande Daniel Börjesson och kassören, tillika skyddsombudet, Peter Saltvik. Foto: John Antonsson

Arbetsmiljön största utmaningen

Hamn. Transports klubb på APM Terminals i Göteborg har flera stora utmaningar. Den kanske största: arbetsmiljön ska vara bra samtidigt som jobb försvinner med automatisering.

Strejken på Tesla

Europeiska transportfack sluter upp i Tesla-konflikten

Konflikt. ”Konflikten med Tesla är inte bara en kamp om arbetsvillkoren för svenska arbetare utan också en avgörande kamp för rätten till kollektivavtal i stort”. Nu ger Europeiska Transportarbetarefederationen, som representerar 4 miljoner transportarbetare, sitt stöd till de svenska facken.

34,5 meters ekipage – nu är de här

Åkeri. Från och med i dag, den 1 december, får 34,5 meter långa lastbilar köra på vissa vägsträckor. Enligt Trafikverket det leda till minskade utsläpp.

Kontroller avslöjar utbrett fusk bland matbudsföretag

Matbud. Nio av tio kontrollerade företag som erbjuder matleveranser måste betala mer skatt. Skatteverkets riktade insats har upptäckt oredovisade intäkter, momsfusk och bristande bokföring – och utnyttjande av människor.

Här sugs fartyg in

Hamn. Kappelskärs hamn är först i landet med att använda automatisk förtöjning med vakuumplattor. Att fartygen förtöjs med jättelika sugproppar i stället för trossar ska göra arbetet säkrare och effektivare.

Ojämlik vägstandard orsak till olycksrisk

Trafik. Risken att dö i olyckor på vägarna är betydligt högre i skogslänen i norr än i södra delen av landet. Kvaliteten på vägarna har avgörande betydelse, visar en ny rapport.

Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

Mörk trend i trafiken

Trafik. Dödsolyckorna på vägarna fortsätter att öka. Under årets nio första månader omkom 194 personer i trafiken, visar statistik från Transportstyrelsen. Även i november har antalet olyckor legat högt, flera med yrkesförare inblandande.

Lönebidrag och nystartsjobb – en fuskfabrik

Lönebidrag. En granskning av subventionerade anställningar som lönebidrag och nystartsjobb visar på flera brister. Arbetsförmedlingen har svårt att kontrollera löner på arbetsplatser utan kollektivavtal, och trots omfattande bidragsfusk döms knappt någon alls.

Populärt soundtrack stoppas i Teslabilar

Konflikt. Musikerförbundet ansluter sig till de fackförbund som, likt Transport, vidtar sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i kampen för att förmå Tesla att teckna kollektivavtal med IF Metall.

Strejken på Tesla
Jimmy Åsberg den första blockaddagen i Södertälje, en av de fyra hamnar som togs ut i första blockadvågen. Foto: Lilly Hallberg

Brett stöd i Tesla-konflikt

Konflikt. Sympatiåtgärderna blir allt fler – 40 nordiska transportförbund står nu bakom IF Metall i konflikten om rätten till kollektivavtal. Från klockan 12 i dag gäller Transports utökade blockad mot Tesla i alla svenska hamnar.

Granskning: Stora brister på yrkesvux lastbilsutbildningar

Utbildning. Dålig eller ingen träning på att köra lastbilsmonterad kran, truck och hjullastare. Ingen mörkerkörning. Listan på brister är lång när Skolinspektionen krävt åtgärder på 25 av 28 granskade lastbilsförarutbildningar inom yrkesvux.

Blockad mot Tesla en världsnyhet

Konflikt. Transports sympatikonflikt mot Tesla har inte gått obemärkt förbi. I hela världen rapporteras om beslutet att stoppa Elon Musks elbilar i de svenska hamnarna.

Utesluten SD-politiker utesluts från – SD

Politik. Transport har i svenska domstolar förgäves hävdat sin rätt att utesluta en lastbilschaufför sedan han valts in för Sverigedemokraterna i ett kommunfullmäktige. Nu utesluts han från SD efter att ha dömts för grovt rattfylleri.

Avtal 2023
Lastare vid SAS-plan på Arlanda. Foto9: Justina Öster

Nytt lönesystem i stora flygavtalet

Flyg. I Transport och Svenska Flygbranschens nya kollektivavtal öppnas det upp för lokalt förhandlade individuella löner. Det blir en ny utmaning för fackklubbarna att fördela potterna.

Transportarbetareförbundets skyddsombud

”Skyddsombud behöver fackets stöd”

Arbetsmiljö. Regeringen och Sverigedemokraterna har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda åtgärder för att fler ska engagera sig som skyddsombud. Något krav på att ombuden ska tillhöra facket, som i dag, finns inte. Uppdraget skapar oro och ilska i de fackliga leden.