Close
Advokater och åhörare på väg in till arbetsmiljömålet i Svea hovrätt.
Close

20-åriga hamnarbetaren Nimas död togs upp i hovrätten

Hamn. Rutiner som inte kontrollerades ledde till att 20-åriga stuveriarbetaren Nima kvädes till döds på en kolbåt, hävdar åklagaren. Det systematiska arbetsmiljöarbetet var gott, kontrar försvaret när förhandlingarna om misstänkt arbetsmiljöbrott återupptogs och avslutades i Svea hovrätt.

Ytterligare två dagar var utsatta för att vrida och vända på vem som bär ansvar för extraanställda Nima Hamed Yektas död vid ett nattpass i Oxelösunds hamn den 16 mars 2018. Men förhandlingarna som inleddes i december 2022 både återupptogs och avslutades tisdagen den 24 januari 2023.

Det har gått nästan fem år sedan Nima gick ombord på det Panamaregistrerade fartyget Duclan Duff för att lossa kol med lastmaskin. På väg ner råkade han ta fel lucka och hamnade i en försluten lejdare (nedgång) där kolet förbrukat syret. Nima svimmade och dog senare av hjärnskadorna syrebristen orsakat.

I hovrätten blev en knäckfråga hur långt arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet sträcker sig. Ombord på en båt har hamnbolaget svårare att ställa arbetsmiljökrav som kan gå på tvärs mot rederiets intressen, resonerade stuverichefens advokat Tomas Nilsson.

Försvaret ville i stället skjuta över ansvaret för olyckan på en underlydande chef, som höll i resursplaneringen. Han skulle förse arbetsskiften med personal och ha koll på att stuveriarbetarna hade rätt utbildning och kompetens att utföra de arbetsuppgifter de fick. Det var hans bristande kontroll som ledde till att Nima, som bara jobbat några månader i hamnen och saknade både erfarenhet som utbildning för arbete på kolbåt, fick ett så farligt uppdrag.

Varför dog vår son?

Den åtalade stuverichefen är på plats i hovrättens sal 3, som blir allt kallare under tisdagen. Nimas föräldrar finns däremot inte med i den glesa åhörarskaran. Chefen svarar jakande på domarens fråga ifall han ställer sig positiv till samhällstjänst – vid fällande dom. Han jobbar kvar som chef i hamnen, men inte längre inom ”själva stuveriet”, har diabetes och högt blodtryck.

– Sånt som kommer med chefskapet, säger han.

Åklagare Aino Pietilä berättar att hon träffat Nimas föräldrar som frågat: Hur kunde det här hända? Varför dog vår son på jobbet? Hon beskriver arbetsmiljölagen som en tvingande lagstiftning och slår fast att arbetsgivare är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagare inte ska skada sig eller dö.

Efter en allvarlig olycka med flera döda vid lossning av en koksbåt i en belgisk hamn 2015 hade Oxelösunds hamn infört en tillfällig arbetsinstruktion, säger hon.

– Men det framgår tydligt i förhören med anställda att det blivit en skrivbordsprodukt. Den gasmätare som skulle användas innan hamnarbetarna gick ombord användes inte. De kände inte ens till att den existerade. Haverikommissionen slår också fast att arbetsgivaren ska kontrollera att instruktioner efterföljs. Underlåtenhet att göra det påverkar brottets svårighetsgrad.

Anmärkningsvärt att peka ut chefen

Aino Pietilä kallar det procedurglidning när det finns rutiner som anställda börjar tumma på när ingen kontroll sker. Hon resonerar kring att allvarlig försummelse och oaktsamhet lett till fram Nimas död. Och att hamnarbetarna borde ha fått öva för att vara förberedda vid en olycka. Försvaret går till motangrepp.

– Att peka ut stuverichefen på det här sättet är anmärkningsvärt, säger advokat Tomas Nilsson och anklagar advokat Pietilä för att gå vilse i arbetsmiljölagen.

Chefen var inte på plats när olyckan skedde och hade inte fått några signaler om att reglerna inte följdes när det gäller utbildning av behovsanställda och uttagning till arbetslagen, argumenterade advokaten. Det var vid riskbedömning på kolbåten det inte fungerade. I övrigt fullgjorde stuverichefen sina uppgifter och kunde visa på ett gott systematiskt arbetsmiljöarbete, ansåg Tomas Nilsson.

– Det fanns ingen syrebrist i den lejdare som hamnarbetarna skulle gå ner i. Hovrätten måste reda ut den felaktiga oaktsamhetsbedömning som gjorts från början. Av det man vet blev Nima omedelbart medvetslös. Hade han haft med sig flyktmask hade han med all sannolikhet inte hunnit ta den på sig, påpekar hamnföretagets advokat Anders Lorentzon.

Försvaret pekade också på fynd som innebär att det kunde ha varit Nima själv som bröt plomberingen till den farliga lucka, som inte fick användas. Arbetsmiljöverket bedömde däremot inte detta som sannolikt i sin utredning.

Dom i målet kommer den 7 mars.

Många frågor att fundera på

– Det är många frågor vi behöver överväga och fundera på, konstaterade domaren i ett komplicerat mål.

Stuverichefen lämnade salen med ett:

– Nu är det över, till sin advokat.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Ordningsvakter döms för att ha orsakat en mans död

Bevakning. (UPPDATERAD) Två ordningsvakter döms för vållande till annans död. Enligt tingsrättens dom agerade de båda oaktsamt vid ett ingripande mot en aggressiv och hotfull man i Stockholms tunnelbana och det ledde till att han avled.

Transportarbetarens logga

Öppet för konflikt i hamnar

Hamn. Sedan i fredags råder avtalslöst tillstånd i hamnarna. Det sedan Sveriges Hamnar har sagt upp kajavtalet med Hamnarbetarförbundet – både facket och arbetsgivaren har nu rätt att ta till stridsåtgärder.

Hamnen i Port of Spain är en av det karibiska oljelandet Trinidad och Tobago:s två större internationella hamnar. Gamala Warner, terminalassistent i Trinidad och Tobago, tar i framtiden gärna över ledarskapet för fackförbundet. Foto: Lars Soold

Gamala Warner ser sig som en framtida ledare för facket

Fackligt arbete. En stor del av hamnarbetarna i Trinidad och Tobago har inte fått lönepåslag på nio år. Regeringen vägrar att förhandla. Gamala Warner, 32-årig terminalassistent, brinner för facket och vill i framtiden axla ledarskapet om medlemmarna vill det.

Avtal 2023

Bemanning har nytt avtal

Bemanning. Ett nytt, tvåårigt bemanningsavtal har tecknats av LO och Kompetensföretagen. För anställda i bemanningsbranschen betyder det en ökning av garantilönen på 1 350 kronor i år vid heltidsjobb, drygt 700 kronor år två.

Ordningsvakter döms för att ha orsakat en mans död

Bevakning. (UPPDATERAD) Två ordningsvakter döms för vållande till annans död. Enligt tingsrättens dom agerade de båda oaktsamt vid ett ingripande mot en aggressiv och hotfull man i Stockholms tunnelbana och det ledde till att han avled.

Visselblåsare. Illustration: Shutterstock

Ny lag ska stärka skyddet för visselblåsare

Lagstiftning. Den som slår larm om missförhållanden på jobbet ska få ett starkare skydd mot repressalier. Det är syftet med en ny visselblåsarlag. Privata arbetsgivare med minst 50 anställda ska ta fram särskilda rapporteringssystem för att skydda visselblåsares identitet.

Åsas resa
Åsa Alvetjärn. Foto: Privat

Klar… men nu då?

Blogg. Åsa är en snart 50-årig journalist som börjat ratta tunga fordon. Hon går en yrkesutbildning för att bli lastbilschaufför. Det här är den femte och sista delen av hennes berättelse.

Avtal 2023

Öppet för konflikt i hamnar

Hamn. Sedan i fredags råder avtalslöst tillstånd i hamnarna. Det sedan Sveriges Hamnar har sagt upp kajavtalet med Hamnarbetarförbundet – både facket och arbetsgivaren har nu rätt att ta till stridsåtgärder.

Avtal 2023
Avarnklubbens konfliktskola maj 2023 avtalsrörelsen.

Laddar med kunskap om konflikt

Bevakning. En lunchrestaurang som klassrum: Två veckor innan avtalet löper ut samlades bevakningspersonal till konfliktskola i Västberga i södra Stockholm.

Avtal 2023

Tidningsbudens nya avtal klart

Tidningsbud. Löneökningar på 7,4 procent, två år – det nya kollektivavtalet för tidningsdistributörer undertecknades på tisdagen av parterna, Transportarbetareförbundet och Medieföretagen.

De vita kepsarna hör snart historien till. I samband med att QSG tar över som leverantör av Västtrafiks biljettkontroll får även kontrollanterna ny uniform. Foto: Lilly Hallberg

QSG tar över Västtrafiks biljettkontroller

Bevakbning. Det är stort. Över hundra nya medarbetare har rekryterats av bevakningsbolaget QSG, som vunnit Västtrafiks upphandling av biljettkontrollen. Den 1 maj var det skarpt läge i trafiken för kontrollanterna i blå uniform.

Forskare ska titta på hur AI förändrar arbetsvillkoren för bland andra flygplatspersonalen. Foto: John Antonsson

Hur påverkar AI och robotar flygarbetarna?

Arbetsmiljö Om några år kan robotar och AI sköta en del av jobbet på flygplatserna. Professor Åsa Cajander ska undersöka hur det påverkar arbetsmiljön.

Lyckad samling vid vattnet

Facket. Intresset var väldigt stort när avdelning 51 ordnade familjedag vid Harasjömålas sjöar. Den soliga vårsöndagen på campen i Blekinge blev också ett forum att tala om fackliga frågor i avtalsrörelsens tid och, så klart – fiske.

AVTAL 2023

Taxitelefonisternas nya avtal är klart

Taxi. Ett lönepåslag på mellan 1 935 kronor och 2 370 kronor totalt. Efter en rad sittningar enades Transport och arbetsgivarna i Biltrafikens Arbetsgivareförbund på onsdagen om ett nytt tvåårigt avtal för taxitelefonisterna.

Symbol för kvalitet. Servicetrafikens gröna fordon har kommit att bli ett välkänt inslag i stadsbilden. Foto: Lilly Hallberg

Göteborgsmodell höjer servicetrafikens status

Färdtjänst. Bristen på förare är inte unik för Göteborg. Staden arbetar sedan flera år med riktade insatser för att utbilda fler som klarar att köra färdtjänst – utbildning och krav ska både göra jobbet mer attraktivt och ge bättre kvalitet på den upphandlade, samhällsbetalda trafiken.

Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) gör stora neddragningar i Bohuslän som en följd av Stampens övergång till digitala morgontidningar.

Fler än hälften av buden i Bohuslän blir av med jobbet

Tidningsbud. Chock och sorg. Det är reaktionen bland dem som distribuerar tidningar i Bohuslän – två av tre anställda förlorar jobbet när mediebolaget Stampen fortsätter sin övergång till digital utgivning.

Avtal 2023

Nytt avtal för miljö- och renhållningsarbetare

Miljöarbetare. Landets cirka 5 600 miljö- och renhållningsarbetare har ett nytt tvåårigt avtal som ger upp till 8,58 procent. Avtalet gäller retroaktivt från den 1 april i år.

Avtal 2023

Tvåårigt flygtankningsavtal höjs med upp till 11,1 procent

Flygtankning. Ett tvåårigt avtal för flygtankning har tecknats mellan Svenska Transportarbetareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund. Avtalet ger upp till 11,1 procent med en första avräkning 1 april 2023.