”Jag vrider hela kroppen i stället för att vrida bara på huvudet när jag kör baklänges”, säger Adam Aliu, skyddsombud vid DB Schenker i Göteborg. Foto: Lars Soold
Close
”Jag vrider hela kroppen i stället för att vrida bara på huvudet när jag kör baklänges”, säger Adam Aliu, skyddsombud vid DB Schenker i Göteborg.
Close
Arbetsmiljö

Här hålls arbetsskadorna i schack

Terminal. Schenker i Göteborg har gått från en bedrövlig arbetsmiljö till ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att variera arbetsuppgifter och ändringar i paketflödet har arbetsskador och sjukdagar gått ned för utsatta truckförare.

Adem Aliu, DB Schenkers paket- och styckegodsterminal i Hisings Backa. Foto: Lars Soold
Terminalarbetaren och skyddsombudet Adem Aliu. Foto: Lars Soold

Plötsligt för ett år sedan hände allt på en gång. Adem Aliu blev pappa, råkade ut för en bilolycka och tvingades att lägga om jobbet för att klara av smärtor i ryggen. Han hade redan haft ont efter en gammal skada, men klarat det genom att växla mellan att köra truck och att sortera paket för hand med fysiskt lättare administrativa uppgifter. Men efter bilolyckan fungerade det inte längre.

– Jag gillade att jobba natt. Det fanns fler arbetsuppgifter att välja mellan och det gick bra att rotera. Men jag kunde inte längre lyfta paket och köra för mycket truck. Dessutom ville jag träffa min son, så jag bytte till ett dagpass, säger Adem Aliu, ett av Transportarbetareförbundets tre skyddsombud i terminalen.

Välkänd riskfaktor

Att köra truck är väl känt som en hög riskfaktor för att få problem med nacke och axlar.

– Visst kan det vara slitigt, men här på Schenker har vi bra hjälp av god ordning på arbetsmiljön.

Han hade egentligen tänkt bli läkare och studerade medicin på gymnasiet i Kosovo innan familjen flyttade till Sverige. Efter gymnasiet började han för sex år sedan på DB Schenkers paket- och styckegodsterminal i Hisings Backa en bit norrut, utanför Göteborgs centrum.

– Jag känner av smärtorna i ryggen mindre nu sedan jag började arbeta på dagen. Det är lättare arbetsuppgifter och jag lyfter inte längre lika tungt. Innan jag bytte var jag mycket sjukskriven. Det är jag inte längre, säger Adem Aliu som hela tiden har arbetat heltid.

Håkan Johansson, DB Schenkers paket- och styckegodsterminal i Hisings Backa. Foto: Lars Soold
Terminalchef Håkan Johansson. Foto: Lars Soold

Tillsammans med terminalchef Håkan Johansson visar han runt inne på terminalen som har 92 kollektivanslutna arbetare anställda plus ett femtiotal arbetare i en pool som finns att tillgå när det behövs mer personal.

– Vi är en av Sveriges största godsterminaler för landtransporter av paket och styckegods, säger terminalchef Håkan Johansson.

Inne i terminalen är det ljust och luftigt. Den breda och långsmala byggnaden påminner om en flyghangar och består mest av stora tomma ytor för uppställning av ankommande och utgående försändelser. Mitt i byggnaden finns avdelningen för inrikes paket. Där rullar, likt väskbandet på en flygplats, ett långt sorteringsband. Detta band är dock mycket längre och har flera stationer, som var och en bemannas av en person som manuellt lyfter av paketen och sorterar dem i rätt vagn. Detta ingår bland Adem Alius arbetsguppgifter. Inget paket får väga över 25 kilo. Men om det kommer många tunga paket under en stund kan det bli slitigt ändå.

– Så kan det vara. För att variera vikten har vi sett till att det kommer både lättare och tyngre paket samtidigt upp på bandet, säger Adem Aliu.

Över öppna golvytor susar truckar fram mellan burar och pallar fyllda av paket. I vissa av truckarna sitter förarna i en hytt, medan de står upp på de mindre truckarna. Terminalarbetarna får hålla noggrann utkik och syns tydligt hur de vänder och vrider på huvudet och kroppen. Rörelser som på lager, i hamnar och andra arbetsplatser ibland skapar allvarliga fysiska problem i framför allt nackar och axlar.

Terminalarbetare Adem Aliu växlar arbetsuppgifter. Här lyfter han och sorterar inrikes paket. Foto: Lars Soold
Terminalarbetare Adem Aliu växlar arbetsuppgifter. Här lyfter han och sorterar inrikes paket. Foto: Lars Soold

Inspektionsrunda

Riskerna bekräftas av att Arbetsmiljöverket nu inleder en omfattande inspektionsrunda för att ta reda på hur det står till med truckförarnas arbetsmiljö och hälsa. En färsk studie från Linköpings universitet visar att arbetsgivare behöver bedriva ett systematiskt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete om man vill hålla sin personal frisk. Det verkar ha lyckats på Schenkers terminal i Hisings Backa. Terminalchef Håkan Johansson berättar att man för ett drygt decennium sedan inledde arbetet med arbetsmiljön. Då var läget helt annorlunda.

– Då fanns ingen klimatanläggning och det var ibland så kallt att vi fick köpa värmekläder till personalen. Det var också så dammigt att man blev alldeles svart i nosen. Ett papper som lagts på en bänk syntes inte på kvällen, säger Håkan Johansson.

Renoveringar av lokalerna skedde parallellt med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Håkan Johansson ser ett tydligt och öppet ledarskap som en viktig del av arbetet och varje arbetspass inleds med att varje arbetsledare går igenom arbetspositioner, rotationer av arbetsuppgifter, säkerhetsfrågor och om det händer något särskilt med någon försändelse under passet.

– Tydlighet om vad som ska ske i arbetet är viktigt för att minimera osäkerhet och stress, säger Håkan Johansson.

”Tre olyckor om året”

Men det förekommer förstås såväl incidenter som olyckor. Det kan handla om att någon ställt en pall i mittgången som skymmer sikten för truckarna och som de riskerar att köra på. Det händer att truckar är på väg att krocka och att de också gör det. Det har hänt att polis och ambulans har ryckt ut.

– Vi har omkring tre olyckor om året. Oftast är truckar inblandade, säger Håkan Johansson.

Terminalarbetare Fredrik Österlind kliver ur trucken för att dokumentera en försändelse. Foto: Lars Soold
Terminalarbetare Fredrik Österlind kliver ur trucken för att dokumentera en försändelse. Foto: Lars Soold

Terminalarbetare går runt bland däck och andra varor för att notera försändelsernas data och lite längre bort i lokalen kliver en annan arbetare ur sin truck för att dokumentera en klädgarderob som hänger på en ställning. Skiftande arbetsuppgifter är till för att variera belastning för att motverka arbetsskador.

Adem Aliu växlar i huvudsak mellan att köra truck, ta emot paket som kommit tillbaka och att lyfta paket på sorteringsbanan.

– Att rotera mellan olika arbetsuppgifter är kanske det viktigaste för att undvika arbetsskador.

Men vridningar av nacken och kroppen kommer inte förarna undan. Ibland måste de också köra baklänges när trucken är så högt lastad att det inte går att se framåt.

– Jag är alltid noga med att inte bara vrida huvudet utan att få med mig hela kroppen. Då är det enklast att släppa styret med ena handen och att köra med en hand, säger Adem Aliu.

Arbetsledarna enbart ledande

Terminalchef Håkan Johansson är noga med att arbetsledarna enbart ägnar sig åt ledarskap. De har inga arbetsuppgifter som gäller att ta hand om paketen.

– Arbetsledarna ska enbart ha en ledande roll. Det ger dem möjlighet att finnas bland personalen, att kunna se hur de mår och att vara tillgängliga.

Forskare menar att det är viktigt att regelbundet och systematiskt gå igenom risker, arbetsmoment och arbetsflöden. För att inte missa något kan verksamheten undersökas ur olika perspektiv, till exempel genom att följa arbetsmomenten från starten till slutet av ett arbetspass eller via flödet av paket genom terminalen.

Terminalchef Håkan Johansson tycker att de genomför en heltäckande analys. Vid skyddsronder tillsammans med facket och företagshälsovården, som genomförs en gång i kvartalet, gås en lista med 82 punkter igenom.

– Där tas allt från säkerhetsutrustning, till antal lyft, vikt på paket, antal timmar i en truck till en översyn av hur vi roterar mellan arbetsuppgifterna upp.

Att köra truck innebär många och återkommande vridningar på huvudet. Här Avdi Kerolli vid DB Schenkers terminal i Göteborg. Foto: Lars Soold
Att köra truck innebär många och återkommande vridningar på huvudet. Här Avdi Kerolli vid DB Schenkers terminal i Göteborg. Foto: Lars Soold

Färre sjukskrivningsdagar

Han säger att sedan företaget inledde det systematiska arbetet för drygt tio år sedan har sjukskrivningsdagarna gått ned med hälften, från tio till dagens dryga fem dagar per år och anställd. Framöver kommer truckkörningen att kunna minska då tio nya självkörande truckar är på väg in.

– Vi kommer då ha 15 självkörande truckar. Men ingen kommer att förlora jobbet. Flera går i stället mer mot att bli operatörer för digitala flöden, säger Håkan Johansson.

Det samlade intrycket under Transportarbetarens besök är att skadeläget är gott. Frågan är om arbetsmiljön verkligen är så bra i detta utsatta yrke. Skyddsombud Adem Aliu svarar att han sällan hör någon som pratar om att de har ont eller är stressade.

– Nyligen pratade jag med de andra skyddsombuden och vi var överens om att det mesta är i god ordning. Visst förekommer det småsaker, och framöver kommer jag hålla lite extra koll på belastningsergonomin.

Viktigt att se över hela arbetsprocessen

Arbetsskador. Forskning visar att arbetsgivare behöver arbeta mer regelbundet och systematisk med arbetsmiljön för att minska skaderisken för landets 150000 truckförare. De är en utsatt grupp när det gäller arbetsskador.

Charlotte Wåhlin, biträdande professor vid Linköpings universitet forskar kring smärtproblematik bland truckförare. Foto: Linköpings universitet
Charlotte Wåhlin, biträdande professor vid Linköpings universitet forskar kring smärtproblematik bland truckförare. Foto: Linköpings universitet

En studie från Linköpings universitet visar att för många och täta nackrörelser och vridningar under lång tid tillsammans med rattstyrning utan armstöd skapar muskelspänningar som ger skador i nacke och axlar.

– Vi måste hitta förändringar, satsa på förebyggande arbete och hur vi organiserar och planerar arbetet så att folk inte kommer till skada, säger Charlotte Wåhlin, biträdande professor vid Linköpings universitet och ergonom och forskare vid region Östergötlands enhet för arbets- och miljömedicin.

Lite forskning

Det har forskats förhållandevis lite kring truckförares problem med nacke och axlar. För några år sedan gjordes den första fokuserade studien och nu har Charlotte Wåhlin och forskargruppen genomfört en andra studie som presenterades i fjol.

– Forskningen och arbetsmiljöarbetet är angeläget eftersom vi har så många truckförare i landet. Det är många även sett ur ett internationellt perspektiv.

I den senaste studien tittade forskarna på de som körde truck under hela arbetspasset. Alltså inte de som varierar sitt arbete med andra arbetsuppgifter. Studien visade, efter mätningar med rörelsemätare och filmning av truckförarna, att de under endast en timmas tid vred huvudet mer än 45 grader vid 232 tillfällen. 49 procent av förarna sade sig haft smärta i nacken och 63 procent i skuldran.

Viktigt variera

Att variera arbetet och inte köra truck hela tiden har visat sig vara a och o för att undvika skador. Men det räcker inte med det.

– Det räcker inte att nöja sig med att bara rotera, utan man behöver noga se över vad man roterar till, säger Charlotte Wåhlin.

Vad är det för vikt på paketen? Hur ser flödet ut, skapar det stress? Vilka hjälpmedel finns tillgängliga? Vad kan automatiseras?

Frågorna är många och de behöver undersökas inom ramen för ett organiserat och systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det är nödvändigt att utgå från hela arbetsprocessen och se den ur olika perspektiv.

Företagshälsovården viktig

Förändringar i arbetsprocessen kan handla om allt från hur man styr lätta respektive tunga paket in i flödet, hur många timmar man kör en truck innan man byter arbetsuppgift till stora investeringar för bättre ljus, minskat buller och förbättrad värmereglering och ventilation.

Företagshälsovården har, enligt Charlotte Wåhlin, en viktig roll.

– Jag rekommenderar företag att i avtalet med företagshälsovården efterfråga förslag till förbättringar och att man deltar i uppföljning av processen på arbetsplatsen.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Mer extremväder i form av översvämningar, värmeböljor, stormar och jordskred är att vänta i klimatkrisens spår. Förberedelser pågår på olika håll i samhället, men hur rustar sig landets åkerier?

Planerar åkerierna för extremväder?

Åkeri. Snökaos med lastbilar som fastnar i långa motorvägsköer, köldsmockor och värmeböljor, översvämningar, jordskred och stormar. Mer extremväder är att vänta på grund av klimatkrisen. Hur rustar sig transportföretagen för att möta hårdare väder?

Frida Bergström jobbar som miljöarbetare på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Ett lyft att byta från vårdjobb till miljöarbete

Mötet. Frida Bergström är fjärde generationens miljöarbetare och fackligt skyddsombud. På vinterhalvåret kombinerar hon arbetsmiljöarbetet med att hoppa in där det behövs, på sommaren kör hon en specialbyggd kärltvättsbil.

Transportarbetarens logga

”Skyddsombuden ska utses av fackförbunden”

Arbetsmiljö. Svenskt Näringsliv kritiserar Arbetsmiljöverkets rapport om skyddsombud. Men Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig är nöjd med att myndigheten, som han säger, ”skött sitt uppdrag” och slagit fast att arbetsmiljölagen gäller och att skyddsombud ska utses av facket.

Offentliga upphandlingar
Det förlorade taxitrafiktillståndet har lett till att Trendtaxi inte längre får köra serviceresor i Region Värmland och Södermanland, liksom i vissa kommuner. Men i Region Örebro vann bolaget nyligen en upphandling då det där räcker med att underleverantörer har tillstånd. Foto: Staffan Wolters (arkivbild)

Så körde upphandling av servicetrafik fast

Värmland. Bolagen är ökända men återkommer som vinnare i nya upphandlingar av sjuktransporter, skolskjutsar och färdtjänst. I Region Värmland har en process med överklaganden pågått i snart två år – ovissheten gör att förare söker sig bort.

Ordningsvakter
Säkerhetsvakterna på utbildningen rollspelar för att öva på vilka situationer som kan lösas utan användning av så kallad pepparsprej. Här har två av dem omhändertagit kursledaren Daniel Thulin och håller honom mot väggen. Foto: Tllda Wendefors

Stort ansvar efter kort utbildning

Arbetsmiljö. För 20 år sedan var ordningsvakten Daniel Thulin en decimeter från att dö av skottet från en AK4. I dag vidareutbildar han säkerhetspersonal runtom i Sverige, med målet att ingen ska behöva gå igenom samma sak som han.

Har du pengar att hämta?
Collage med avtalsförsäkringar

Så billiga är dina försäkringar för arbetsgivaren

Avtalat. Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal täcks av försäkringar som ger skydd vid händelser som sjukdom, barnafödsel och arbetsskador. Flera av försäkringarna är helt avgiftsfria för företagen. Varför är det så?

Har du pengar att hämta? Du som varit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller skadat dig på jobbet kan ha pengar att hämta. Läs mer om dina avtalsförsäkringar på avtalat.se. Foto: Shutterstock

Få vet att försäkringarna finns

Avtalat. Tidningsbudet Elisabet Skoog har snart varit sjukskriven i ett år. Hon får sjukpenning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade försäkringen AGS.  Elisabet visste om att den fanns, eftersom hennes skyddsombud (som också var en nära kollega) berättade om försäkringen förra gången hon var sjukskriven.

Andreas Ehm är försäkringsinformatör. Han har hjälpt transportarbetare att få ut 1,5 miljoner från sina försäkringar.

Andreas har dragit in 1,5 miljoner kronor

Transport. Andreas Ehm på Transports Halmstadsavdelning brinner för att informera om försäkringar. Han har hjälpt ett 70-tal personer få ut sammanlagt 1,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Han tror att inte ens hälften av alla transportarbetare vet vilka försäkringar de omfattas av.

Mitt i flytten. För Chris Michau och Anton Semeniuk rullar jobbet på bra. Foto: Justina Öster

Flytt med flyt

Flyttarbetare. 60 anställda, 50 rum, hundratals kartonger – för många på arbetsplatsen innebär flytten en stor omställning. För killarna från Flyttbolaget är det bara en dag som andra på jobbet, fysiskt en ny arbetsplats. Kanske lite mer organiserad än den genomsnittliga kontorsflytten.

Snabbkoll
Snabbkoll om nya LAS. Illustration: Mattias Käll

Det här gäller i nya lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt. Sedan 2022 gäller den nya lagen om anställningsskydd, LAS. Lär dig mer om vad som gäller vid uppsägning och vad skillnaderna är mellan att jobba på en arbetsplats som omfattas eller inte av huvudavtalet.

Mobbning
Mobbning på jobbet. Illustration: Unni von Feilitzen

200 000 svenskar mobbas på jobbet

Arbetsmiljö. En ny studie visar att 200 000 personer i Sverige utsätts för mobbning på jobbet. Det leder ofta till depression, ångest och i värsta fall döden. Det kan vara så många som två personer i veckan som begår självmord till följd av mobbning på arbetsplatsen.

Mikael Löwdin. Foto: John Antonsson

Vad kan facket göra?

Arbetsmiljö. Många medlemmar vänder sig till skyddsombuden när de utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning på jobbet. – Det är tyvärr mer vanligt än man tror, säger Mikael Löwdin som är Transports regionala skyddsombud i Västerås.

Gert Andersson förberedde sig inför mötet med chefen genom att anteckna vad som hänt, datum och klockslag, varje gång kollegan hade varit elak mot honom.

”Vi måste prata mer om hur vi uppför oss mot varandra”

Arbetsmiljö. Gert Andersson har jobbat på flera arbetsplatser där det har förekommit mobbning och har själv blivit utsatt för kränkningar. På kongressen 2022 lade han fram en motion om att Transport ska verka för mobbningsfria arbetsplatser.