Hovrätten Mats Fredlund Lars Mikaelsson
Close
Inför hovrättsförhandlingarna. Mats Fredlund, till vänster, och Transports vice ordförande och förbundskassör Lars Mikaelsson till höger.
Close

Högre rätt avgör SD-uteslutning

Arbetsrätt. Svea hovrätt ska nu ta ställning till om Transport hade rätt att utesluta en yrkesförare på grund av han var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Dom i målet faller den 8 december.

– Det saknas lagstöd i Sverige för att göra ingrepp i Transports medlemmars föreningsfrihet. Redan av det skälet ska uteslutningsbeskedet kvarstå intakt, sa förbundsjurist Annett Olofsson i sitt slutanförande.

Hon framhöll i hovrätten också att tingsrättens bedömning innebär en begränsning av fackföreningars autonomi, i strid med både Europakonventionen och regeringsformen. Det då det gäller statlig inblandning i fackföreningens inre angelägenheter.

På torsdagen avslutades huvudförhandlingen i hovrätten, drygt ett och ett halvt år efter Stockholm tingsrätts dom: Transport gjorde fel som uteslöt chauffören Mats Fredlund efter att han 2018 valts in i Kiruna kommunfullmäktige. Facket kunde inte visa att det finns grund för uteslutningen i förbundets stadgar, enligt tingsrättens bedömning. Som bygger på flera felaktigheter, enligt Transport.

Båda parter har överklagat till högre domstol – Mats Fredlund den del som rör hans skadeståndskrav på Transport, vilket tingsrätten avslog.

I hovrätten framförde Transport, företrätt av LO-TCO Rättskydd, åter varför det inte är förenligt att både vara medlem i förbundet och aktiv politiskt inom Sverigedemokraterna.

Det utifrån att partiets högerextrema bakgrund, antifackliga och rasistiska hållning står i motsats till fackföreningens ändamål, där alla människors lika värde ligger som värdegrund. Och att Transports hållning är något som bygger på ett demokratiskt fattat beslut inom förbundet; medlemmarnas vilja uttryckta i Transports stadgar.

– Förbundet har rätt att själv tolka sina stadgar, utan inblandning av myndigheter, sa LO-TCO Rättskydds jurist Annett Olofsson.

Som förbundsjurist tog hon också upp att tingsrättens bedömning är problematisk då den kränker Transports medlemmar. Och, vidare, att det i domen helt fallit bort hur Svenska Transportarbetareförbundet är uppbyggt som demokratisk organisation.

– Förbundets värdegrund utgår från de stadgar som fattats på kongressen.

”Unik position”

Mats Fredlunds juridiska företrädare tog å sin sida åter upp att facket inte går att betrakta som en förening som andra. På den svenska arbetsmarknaden, med starka parter, ger medlemskapet ett skydd som inte är möjligt att få på annat vis – det finns inga andra förbund att gå med i för chaufförer, som tecknar kollektivavtal, tog juristen Anders Elvingsson upp i rätten.

– Mats Fredlund gick med i Transport för att få ett arbetsrättsligt skydd, sa han.

Uteslutningen innebar att han miste detta skydd, bland annat i form av rättshjälp. Som medlem hade Fredlund fått hjälp av facket när han haft problem med en arbetsgivare tidigare, efter uteslutningen var sådan hjälp inte längre möjligt, framhäll Elvingsson i rätten.

Skadeståndskravet på 100 000 kronor, plus ränta från 2019, bygger på att Transport inte fullgjort det ingångna avtalet och att Fredlunds ”i stort sett enda möjlighet att hävda sin rätt på arbetsmarknaden har fråntagits honom”, heter det i Mats Fredlunds överklagan till hovrätten som Fugleberg advokater lämnat in.

– Det här är ett ytterst viktigt mål, som inte bara rör Mats Fredlund som person, utan alla som går med i en fackförening. I förlängningen riskerar det bli avgörande för att fackföreningar bestämmer vilka partier medlemmarna får engagera sig i, sa advokat Jenny Fugleberg.

På huvudförhandlingens sista dag ändrades dock skadeståndskravet, så att det bara rör avtalsrättsliga grunder även om det yrkade beloppet är det samma.

I ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna uttrycker Mats Fredlund själv saken: ”För mig är det självklart att ett fackförbund, som fyller en viktig roll i samhället, inte ska kunna ägna sig åt kränkande särbehandling, oavsett om det gäller religion, etnicitet eller politisk åskådning. Vi fick rätt i tingsrätten och jag känner mig trygg i att vi kommer att få rätt även i hovrätten.” heter det i utskicket från SD.

Fyra veckor

LO-TCO Rättsskydd tog i avslutande anförandet upp två mål som rör fackföreningars rätt att utesluta medlemmar och som behandlats i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, en överstatlig domstol med säte i Strasbourg.
Europadomstolen har i två domar slagit fast fackföreningars rätt att neka arbetstagare medlemskap.

Det ena ärendet rör en kroatisk fackföreningsledare som i hemlandets domstol dömts till fyra månaders fängelse då han vägrat medlemskap för 15 personer år 2007. Det då det inom facket fanns misstankar om att arbetsgivaren utnyttjade dessa för sina syften, som ett slags spioner. Men de blev senare beviljade medlemskap av centralorganisationen inom sitt fackförbundet. Den lokale fackföreningsledaren avsattes, polisanmäldes och dömdes senare i två rättsinstanser. När landets författningsdomstol avslog hans klagan vände sig den tidigare fackföreningsledaren till Europadomstolen.

Det andra ärendet Transport stödjer sig på rör en brittisk fackförening som uteslöt en aktiv medlem i högerextrema British National Party (BNP). Något som Mats Fredlunds företrädare inte menade var relevant för det aktuella svenska fallet, eftersom varken Fredlund som individ gjort sig skyldig till något liknande, brottslig verksamhet i sitt partis namn och att Sverigedemokraterna inte går att jämföra med det öppet rasistiska brittiska partiet BNP.

Svea hovrätt
Svea hovrätt

Men Europadomstolen konstaterade alltså i båda fallen initialt att föreningsfriheten skyddar fackföreningarnas rätt att bestämma vem som får bli medlem i organisationen. Och, vidare: Att föreningsfriheten inte innebär en rätt att bli medlem i alla organisationer man vill bli medlem i.
Europadomstolen understryker också fackförbunds handlingsfrihet, både i relation till staten och till dem som vill bli medlemmar.

I hovrätten på Riddarholmen i Stockholm tog fackförbundet också upp att Mats Fredlund faktiskt haft ett val, och det formulerat i ett brev från Transportarbetareförbundet november 2018. Fortsätta vara medlem i Transport eller fortsatt ledamot för Sverigedemokraterna i fullmäktige i hemkommunen.

Svea hovrätt ska nu överlägga och meddelar sin bedömning om fyra veckor, i dom som kommer torsdagen den 8 december.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Sture Nilsson:
    14 januari, 2023

    Jag har läst artikeln nu när jag vet att Tingsrättens dom också blev Hovrättens dom. Om vi då går vidare och bedömer Transports planer på en överklagan till HD, så är min bestämda åsikt att HD inte ger något prövningstillstånd. Varför? Jo, därför att Transport har uppdrag som knyter föreningen till svenska staten. Dessa uppdrag är A-kassan och regelverk på arbetsmarknaden. Genom dessa uppdrag blir Transport "oförmögen" att lättvindigt utesluta någon på grund av politisk åskådning till något av de partier som inte är förbjudna. Enklare än så kan det inte bli. Så något prövningstillstånd ges inte till Transport. För att få skadestånd bör Mats Fredlund konkret kunna peka på en "sakfråga" som givit honom en kapitalförlust. Om inte, då kommer inget skadestånd att beviljas.

Lästips:

Transportarbetarens logga

SD-uteslutning till Europadomstolen

Facket. Transport tar frågan om förbundets rätt att utesluta en SD-politiker vidare till Europadomstolen. Det beslutade förbundsstyrelsen på ett extramöte på måndagskvällen.

Transportarbetarens logga

Transport stämmer Varbergs taxi inför Arbetsdomstolen

Taxi. Facket har rätt att få ut uppgifter om övertid för alla anställda chaufförer, hävdar Transportarbetareförbundet. Men Varbergs taxi vill bara lämna ut anteckningar om medlemmar i facket. Nu stämmer Transport taxibolaget inför Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet.

Transportarbetarens logga

SD-uteslutning kan bli fall för Europadomstolen

Rättsfall. Transport kan komma att vända sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det sedan Högsta domstolen nekat prövning av domen som hindrar förbundet att utesluta en SD-politiker.

Svinpest – så påverkas sophanteringen

Miljöarbete. En avfallsanläggning i Fagersta misstänks vara platsen där vildsvin smittats av afrikansk svinpest. Lokalt har kraven för hantering av hushållssopor redan blivit hårdare men det kan bli skärpta regler i hela landet, enligt ansvariga myndigheter.

SD-uteslutning till Europadomstolen

Facket. Transport tar frågan om förbundets rätt att utesluta en SD-politiker vidare till Europadomstolen. Det beslutade förbundsstyrelsen på ett extramöte på måndagskvällen.

Transport ute och träffar transportarbetare

Uppsökeri. Runt om i landet pågår Transportarbetareförbundets kampvecka, då förbundets anställda ger sig ut till rastplatser och arbetsställen för att träffa anställda i Transports olika branscher. En hel del frågor handlar om det nya avtalet för åkerichaufförer och terminalarbetare.

Hallå där!

Henrik Hansson

… modellbyggare från Kvidinge, Skåne, som nyligen blev både nordisk mästare och tog hem publikpriset vid Trailer Trucking-festivalen i Mantorp.

Transport stämmer Varbergs taxi inför Arbetsdomstolen

Taxi. Facket har rätt att få ut uppgifter om övertid för alla anställda chaufförer, hävdar Transportarbetareförbundet. Men Varbergs taxi vill bara lämna ut anteckningar om medlemmar i facket. Nu stämmer Transport taxibolaget inför Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet.

Skärpta regler för A-traktorer

Trafik. De senaste åren har flera svåra olyckor med A-traktorer inträffat. Regeringen har därför beslutat om nya regler för att öka säkerheten. Det innebär bland annat krav på bilbälte från och med den 31 augusti.

Johanna Nero. Foto: Lilly Hallberg

9/9: Till er, alla yrkesförare!

Yrkesförarens dag. I dag hyllar vi dem som får allt att rulla, alla tider och alla dagar året runt. Den 9 september är Yrkesförarens dag.

Höga kostnader bromsar elväg

Elektrifiering. Upphandlingen av Sveriges första permanenta elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro har stött på patrull. Anbuden som kommit in till Trafikverket är så höga att myndigheten drar i bromsen.

Otrygga anställningar kan öka risken att dö i förtid

Forskning. Vikariat radat på vikariat, otillräcklig lön, lågt inflytande över arbetet och svårt att utnyttja sina rättigheter på jobbet. En ny studie vid Karolinska institutet visar att osäkra, otrygga anställningar kan öka risken att dö i förtid.

Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) gör stora neddragningar i Bohuslän som en följd av Stampens övergång till digitala morgontidningar.

Sparpaket slår hårt mot bud

Tidningsbud. Nära hälften av Västsvensk Tidningsdistributions tidningsbud kan tvingas sluta i vissa områden. Under hösten genomför distributionsbolaget stora förändringar i utdelningen av morgontidningar, en följd av neddragningar hos mediejätten Stampen.

spelkort vabb foto: John Antonsson

Kvinnliga tidningsbud i vabbtopp

Arbetsliv. Kvinnliga tidningsbud är en av de yrkesgrupper som tar ut flest vabbdagar. Minst vabb tar chefer ut, enligt ny rapport från Försäkringskassan.

Jag & jobbet
Ibland frågar ungdomar Per Svedberg om han har något vapen, som en elpistol? ”Nej, jag har något värre säger jag och pekar på min mun. Mitt bästa verktyg är truten.”

”Alla människor behöver respekt”

Bevakning. Per Svedberg blev väktare för att han inte ville jobba med människor. Men upptäckte att just det är själva kärnan i jobbet. Han försöker alltid se människan, bortom deras ibland bråkiga, stökiga beteende.