Hovrätten Mats Fredlund Lars Mikaelsson
Close
Inför hovrättsförhandlingarna. Mats Fredlund, till vänster, och Transports vice ordförande och förbundskassör Lars Mikaelsson till höger.
Close

Högre rätt avgör SD-uteslutning

Arbetsrätt. Svea hovrätt ska nu ta ställning till om Transport hade rätt att utesluta en yrkesförare på grund av han var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Dom i målet faller den 8 december.

– Det saknas lagstöd i Sverige för att göra ingrepp i Transports medlemmars föreningsfrihet. Redan av det skälet ska uteslutningsbeskedet kvarstå intakt, sa förbundsjurist Annett Olofsson i sitt slutanförande.

Hon framhöll i hovrätten också att tingsrättens bedömning innebär en begränsning av fackföreningars autonomi, i strid med både Europakonventionen och regeringsformen. Det då det gäller statlig inblandning i fackföreningens inre angelägenheter.

På torsdagen avslutades huvudförhandlingen i hovrätten, drygt ett och ett halvt år efter Stockholm tingsrätts dom: Transport gjorde fel som uteslöt chauffören Mats Fredlund efter att han 2018 valts in i Kiruna kommunfullmäktige. Facket kunde inte visa att det finns grund för uteslutningen i förbundets stadgar, enligt tingsrättens bedömning. Som bygger på flera felaktigheter, enligt Transport.

Båda parter har överklagat till högre domstol – Mats Fredlund den del som rör hans skadeståndskrav på Transport, vilket tingsrätten avslog.

I hovrätten framförde Transport, företrätt av LO-TCO Rättskydd, åter varför det inte är förenligt att både vara medlem i förbundet och aktiv politiskt inom Sverigedemokraterna.

Det utifrån att partiets högerextrema bakgrund, antifackliga och rasistiska hållning står i motsats till fackföreningens ändamål, där alla människors lika värde ligger som värdegrund. Och att Transports hållning är något som bygger på ett demokratiskt fattat beslut inom förbundet; medlemmarnas vilja uttryckta i Transports stadgar.

– Förbundet har rätt att själv tolka sina stadgar, utan inblandning av myndigheter, sa LO-TCO Rättskydds jurist Annett Olofsson.

Som förbundsjurist tog hon också upp att tingsrättens bedömning är problematisk då den kränker Transports medlemmar. Och, vidare, att det i domen helt fallit bort hur Svenska Transportarbetareförbundet är uppbyggt som demokratisk organisation.

– Förbundets värdegrund utgår från de stadgar som fattats på kongressen.

”Unik position”

Mats Fredlunds juridiska företrädare tog å sin sida åter upp att facket inte går att betrakta som en förening som andra. På den svenska arbetsmarknaden, med starka parter, ger medlemskapet ett skydd som inte är möjligt att få på annat vis – det finns inga andra förbund att gå med i för chaufförer, som tecknar kollektivavtal, tog juristen Anders Elvingsson upp i rätten.

– Mats Fredlund gick med i Transport för att få ett arbetsrättsligt skydd, sa han.

Uteslutningen innebar att han miste detta skydd, bland annat i form av rättshjälp. Som medlem hade Fredlund fått hjälp av facket när han haft problem med en arbetsgivare tidigare, efter uteslutningen var sådan hjälp inte längre möjligt, framhäll Elvingsson i rätten.

Skadeståndskravet på 100 000 kronor, plus ränta från 2019, bygger på att Transport inte fullgjort det ingångna avtalet och att Fredlunds ”i stort sett enda möjlighet att hävda sin rätt på arbetsmarknaden har fråntagits honom”, heter det i Mats Fredlunds överklagan till hovrätten som Fugleberg advokater lämnat in.

– Det här är ett ytterst viktigt mål, som inte bara rör Mats Fredlund som person, utan alla som går med i en fackförening. I förlängningen riskerar det bli avgörande för att fackföreningar bestämmer vilka partier medlemmarna får engagera sig i, sa advokat Jenny Fugleberg.

På huvudförhandlingens sista dag ändrades dock skadeståndskravet, så att det bara rör avtalsrättsliga grunder även om det yrkade beloppet är det samma.

I ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna uttrycker Mats Fredlund själv saken: ”För mig är det självklart att ett fackförbund, som fyller en viktig roll i samhället, inte ska kunna ägna sig åt kränkande särbehandling, oavsett om det gäller religion, etnicitet eller politisk åskådning. Vi fick rätt i tingsrätten och jag känner mig trygg i att vi kommer att få rätt även i hovrätten.” heter det i utskicket från SD.

Fyra veckor

LO-TCO Rättsskydd tog i avslutande anförandet upp två mål som rör fackföreningars rätt att utesluta medlemmar och som behandlats i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, en överstatlig domstol med säte i Strasbourg.
Europadomstolen har i två domar slagit fast fackföreningars rätt att neka arbetstagare medlemskap.

Det ena ärendet rör en kroatisk fackföreningsledare som i hemlandets domstol dömts till fyra månaders fängelse då han vägrat medlemskap för 15 personer år 2007. Det då det inom facket fanns misstankar om att arbetsgivaren utnyttjade dessa för sina syften, som ett slags spioner. Men de blev senare beviljade medlemskap av centralorganisationen inom sitt fackförbundet. Den lokale fackföreningsledaren avsattes, polisanmäldes och dömdes senare i två rättsinstanser. När landets författningsdomstol avslog hans klagan vände sig den tidigare fackföreningsledaren till Europadomstolen.

Det andra ärendet Transport stödjer sig på rör en brittisk fackförening som uteslöt en aktiv medlem i högerextrema British National Party (BNP). Något som Mats Fredlunds företrädare inte menade var relevant för det aktuella svenska fallet, eftersom varken Fredlund som individ gjort sig skyldig till något liknande, brottslig verksamhet i sitt partis namn och att Sverigedemokraterna inte går att jämföra med det öppet rasistiska brittiska partiet BNP.

Svea hovrätt
Svea hovrätt

Men Europadomstolen konstaterade alltså i båda fallen initialt att föreningsfriheten skyddar fackföreningarnas rätt att bestämma vem som får bli medlem i organisationen. Och, vidare: Att föreningsfriheten inte innebär en rätt att bli medlem i alla organisationer man vill bli medlem i.
Europadomstolen understryker också fackförbunds handlingsfrihet, både i relation till staten och till dem som vill bli medlemmar.

I hovrätten på Riddarholmen i Stockholm tog fackförbundet också upp att Mats Fredlund faktiskt haft ett val, och det formulerat i ett brev från Transportarbetareförbundet november 2018. Fortsätta vara medlem i Transport eller fortsatt ledamot för Sverigedemokraterna i fullmäktige i hemkommunen.

Svea hovrätt ska nu överlägga och meddelar sin bedömning om fyra veckor, i dom som kommer torsdagen den 8 december.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Sture Nilsson:
    14 januari, 2023

    Jag har läst artikeln nu när jag vet att Tingsrättens dom också blev Hovrättens dom. Om vi då går vidare och bedömer Transports planer på en överklagan till HD, så är min bestämda åsikt att HD inte ger något prövningstillstånd. Varför? Jo, därför att Transport har uppdrag som knyter föreningen till svenska staten. Dessa uppdrag är A-kassan och regelverk på arbetsmarknaden. Genom dessa uppdrag blir Transport "oförmögen" att lättvindigt utesluta någon på grund av politisk åskådning till något av de partier som inte är förbjudna. Enklare än så kan det inte bli. Så något prövningstillstånd ges inte till Transport. För att få skadestånd bör Mats Fredlund konkret kunna peka på en "sakfråga" som givit honom en kapitalförlust. Om inte, då kommer inget skadestånd att beviljas.

Lästips:

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Hovrätten: Brott när hamnarbetare dog

Arbetsmiljö. Svea Hovrätt slår fast att hamnchefen är skyldig till arbetsmiljöbrottet "vållande till annans död". Samtidigt sänks chefens straff och hamnbolagets företagsbot.

20-åriga hamnarbetaren Nimas död togs upp i hovrätten

Hamn. Rutiner som inte kontrollerades ledde till att 20-åriga stuveriarbetaren Nima kvädes till döds på en kolbåt, hävdar åklagaren. Det systematiska arbetsmiljöarbetet var gott, kontrar försvaret när förhandlingarna om misstänkt arbetsmiljöbrott återupptogs och avslutades i Svea hovrätt.

Hovrätten Mats Fredlund Lars Mikaelsson

SD-utesluten överklagar också

Arbetsrätt. Lastbilschauffören Mats Fredlund begär skadestånd för att han uteslöts ur Transport som politiskt aktiv sverigedemokrat. Han överklagar därför hovrättens dom, som ogiltigförklarade uteslutningen – vilket förbundet begärt ska prövas i högre instans.

Facket: Lämna och sök nytt jobb

Arbetsrätt. Utan motstycke på svensk arbetsmarknad. Det är fackets dom över hur anställningsvillkoren förändrats för medlemmar som tidigare varit behöriga att arbeta i Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn

Hamnbolag portar personal – ”säkerhetshot”

Arbetsrätt. Göteborgs hamn har skärpt säkerheten. Anställda som tidigare prövats och godkänts nekas nu tillträde. Ett företag som opererar på hamnområdet har varslat om uppsägning – anställda kan inte utföra jobbet eftersom de inte kommer in.

Kollektivavtal

Avtal värt att hylla!

Facket. Kollektivavtal är centralt i fackförbundens arbete, alla dagar. Men i dag värda extra uppmärksamhet – den 17 mars firas Kollektivavtalets dag.

”Nya YKB-regler gör det svårare att rekrytera chaufförer”

Åkeri. Nya regler för yrkeskompetensbevis (YKB) gör det svårare för chaufförer att växla mellan att köra lastbil och buss. Det kommer att bli ännu knepigare att få tag i chaufförer, varnar branschorganisationen Teknikföretagen. Lastbilschauffören Conny Hård instämmer.

Åsas resa
Åsa Alvetjärn går en yrkesutbildning för att få behörighet att köra tunga fordon.

Vägen till chaufförsyrket – Del 3

Blogg. Åsa är en snart 50-årig journalist som börjat ratta tunga fordon. Hon går en yrkesutbildning för att bli lastbilschaufför. Det här är del 3 av hennes berättelse om hur hennes resa går

Bra lön allt viktigare när unga väljer jobb

Ungdomsbarometern. Bra lön blir en allt viktigare faktor när unga väljer gymnasieutbildning och yrke. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern, Sveriges största ungdomsstudie.

Blockad av fartyg med fulavtal

Hamn. Klockan 7 i morse trädde Transports sympatiåtgärder i kraft – hamnarbetare i Uddevalla stoppade lossning av ett fartyg som försatts i blockad av Seko sjöfolk som krävt kollektivavtal.

Instabee-koncernen vill teckna kollektivavtal

Arbetsrätt. Två av e-handelns största paketleverantörer Instabox och Budbee har slagits samman till koncernen Instabee. Koncernen har skrivit en avsiktsförklaring med Transport om att teckna kollektivavtal.

Fästing. Foto: Istockphoto

TBE-sjuk nekad ersättning

Arbetsmiljö. Ett fästingbett kastade livet på ända med en svår hjärnhinneinflammation. Foderbilschauffören Ove Lindh blev långtidssjukskriven. Men Afa-försäkringen erkänner det inte som arbetsskada utan skyller på hans katter.

Lastbil på vinterväg, Umeå

Fortsatt snökaos

Trafik. De kraftiga snöfall med blåst som dragit in över Sverige har fått stora konsekvenser för all slags trafik – flera allvarliga olyckor på de stora vägarna, försenad tidningsutdelning och inställda bussar, tåg och flyg.

Internationella kvinnodagen
Linnéa Elofsson, Moa Sääv, Karolina Järback och Elin Olsson trivs på Oscarsgymnasiet.

Unik jämställdhet på transportutbildning

Utbildning. Vägen har varit lång. Men allt fler kvinnor väljer framgångsrikt ett tidigare starkt mansdominerat yrke – lastbilschaufför. Utvecklingen med fler kvinnliga sökande till Transportprogrammet fortsätter, visar Skolledarrapporten för 2022/2023.

Hovrätten: Brott när hamnarbetare dog

Arbetsmiljö. Svea Hovrätt slår fast att hamnchefen är skyldig till arbetsmiljöbrottet "vållande till annans död". Samtidigt sänks chefens straff och hamnbolagets företagsbot.

Gordon Delivery prisade av kungen – anklagas för lönestöld

Arbetsrätt. Gordon Deliverys grundare Ali Ghoce har prisats som årets pionjär av kungen. Det miljardvärderade företaget har kollektivavtal men inga anställda chaufförer. Chaufförerna får varken avtalsenlig lön eller betalt för alla timmar de jobbar.