Hovrätten Mats Fredlund Lars Mikaelsson
Close
Inför hovrättsförhandlingarna. Mats Fredlund, till vänster, och Transports vice ordförande och förbundskassör Lars Mikaelsson till höger.
Close

Högre rätt avgör SD-uteslutning

Arbetsrätt. Svea hovrätt ska nu ta ställning till om Transport hade rätt att utesluta en yrkesförare på grund av han var ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Dom i målet faller den 8 december.

– Det saknas lagstöd i Sverige för att göra ingrepp i Transports medlemmars föreningsfrihet. Redan av det skälet ska uteslutningsbeskedet kvarstå intakt, sa förbundsjurist Annett Olofsson i sitt slutanförande.

Hon framhöll i hovrätten också att tingsrättens bedömning innebär en begränsning av fackföreningars autonomi, i strid med både Europakonventionen och regeringsformen. Det då det gäller statlig inblandning i fackföreningens inre angelägenheter.

På torsdagen avslutades huvudförhandlingen i hovrätten, drygt ett och ett halvt år efter Stockholm tingsrätts dom: Transport gjorde fel som uteslöt chauffören Mats Fredlund efter att han 2018 valts in i Kiruna kommunfullmäktige. Facket kunde inte visa att det finns grund för uteslutningen i förbundets stadgar, enligt tingsrättens bedömning. Som bygger på flera felaktigheter, enligt Transport.

Båda parter har överklagat till högre domstol – Mats Fredlund den del som rör hans skadeståndskrav på Transport, vilket tingsrätten avslog.

I hovrätten framförde Transport, företrätt av LO-TCO Rättskydd, åter varför det inte är förenligt att både vara medlem i förbundet och aktiv politiskt inom Sverigedemokraterna.

Det utifrån att partiets högerextrema bakgrund, antifackliga och rasistiska hållning står i motsats till fackföreningens ändamål, där alla människors lika värde ligger som värdegrund. Och att Transports hållning är något som bygger på ett demokratiskt fattat beslut inom förbundet; medlemmarnas vilja uttryckta i Transports stadgar.

– Förbundet har rätt att själv tolka sina stadgar, utan inblandning av myndigheter, sa LO-TCO Rättskydds jurist Annett Olofsson.

Som förbundsjurist tog hon också upp att tingsrättens bedömning är problematisk då den kränker Transports medlemmar. Och, vidare, att det i domen helt fallit bort hur Svenska Transportarbetareförbundet är uppbyggt som demokratisk organisation.

– Förbundets värdegrund utgår från de stadgar som fattats på kongressen.

”Unik position”

Mats Fredlunds juridiska företrädare tog å sin sida åter upp att facket inte går att betrakta som en förening som andra. På den svenska arbetsmarknaden, med starka parter, ger medlemskapet ett skydd som inte är möjligt att få på annat vis – det finns inga andra förbund att gå med i för chaufförer, som tecknar kollektivavtal, tog juristen Anders Elvingsson upp i rätten.

– Mats Fredlund gick med i Transport för att få ett arbetsrättsligt skydd, sa han.

Uteslutningen innebar att han miste detta skydd, bland annat i form av rättshjälp. Som medlem hade Fredlund fått hjälp av facket när han haft problem med en arbetsgivare tidigare, efter uteslutningen var sådan hjälp inte längre möjligt, framhäll Elvingsson i rätten.

Skadeståndskravet på 100 000 kronor, plus ränta från 2019, bygger på att Transport inte fullgjort det ingångna avtalet och att Fredlunds ”i stort sett enda möjlighet att hävda sin rätt på arbetsmarknaden har fråntagits honom”, heter det i Mats Fredlunds överklagan till hovrätten som Fugleberg advokater lämnat in.

– Det här är ett ytterst viktigt mål, som inte bara rör Mats Fredlund som person, utan alla som går med i en fackförening. I förlängningen riskerar det bli avgörande för att fackföreningar bestämmer vilka partier medlemmarna får engagera sig i, sa advokat Jenny Fugleberg.

På huvudförhandlingens sista dag ändrades dock skadeståndskravet, så att det bara rör avtalsrättsliga grunder även om det yrkade beloppet är det samma.

I ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna uttrycker Mats Fredlund själv saken: ”För mig är det självklart att ett fackförbund, som fyller en viktig roll i samhället, inte ska kunna ägna sig åt kränkande särbehandling, oavsett om det gäller religion, etnicitet eller politisk åskådning. Vi fick rätt i tingsrätten och jag känner mig trygg i att vi kommer att få rätt även i hovrätten.” heter det i utskicket från SD.

Fyra veckor

LO-TCO Rättsskydd tog i avslutande anförandet upp två mål som rör fackföreningars rätt att utesluta medlemmar och som behandlats i Europadomstolen för mänskliga rättigheter, en överstatlig domstol med säte i Strasbourg.
Europadomstolen har i två domar slagit fast fackföreningars rätt att neka arbetstagare medlemskap.

Det ena ärendet rör en kroatisk fackföreningsledare som i hemlandets domstol dömts till fyra månaders fängelse då han vägrat medlemskap för 15 personer år 2007. Det då det inom facket fanns misstankar om att arbetsgivaren utnyttjade dessa för sina syften, som ett slags spioner. Men de blev senare beviljade medlemskap av centralorganisationen inom sitt fackförbundet. Den lokale fackföreningsledaren avsattes, polisanmäldes och dömdes senare i två rättsinstanser. När landets författningsdomstol avslog hans klagan vände sig den tidigare fackföreningsledaren till Europadomstolen.

Det andra ärendet Transport stödjer sig på rör en brittisk fackförening som uteslöt en aktiv medlem i högerextrema British National Party (BNP). Något som Mats Fredlunds företrädare inte menade var relevant för det aktuella svenska fallet, eftersom varken Fredlund som individ gjort sig skyldig till något liknande, brottslig verksamhet i sitt partis namn och att Sverigedemokraterna inte går att jämföra med det öppet rasistiska brittiska partiet BNP.

Svea hovrätt
Svea hovrätt

Men Europadomstolen konstaterade alltså i båda fallen initialt att föreningsfriheten skyddar fackföreningarnas rätt att bestämma vem som får bli medlem i organisationen. Och, vidare: Att föreningsfriheten inte innebär en rätt att bli medlem i alla organisationer man vill bli medlem i.
Europadomstolen understryker också fackförbunds handlingsfrihet, både i relation till staten och till dem som vill bli medlemmar.

I hovrätten på Riddarholmen i Stockholm tog fackförbundet också upp att Mats Fredlund faktiskt haft ett val, och det formulerat i ett brev från Transportarbetareförbundet november 2018. Fortsätta vara medlem i Transport eller fortsatt ledamot för Sverigedemokraterna i fullmäktige i hemkommunen.

Svea hovrätt ska nu överlägga och meddelar sin bedömning om fyra veckor, i dom som kommer torsdagen den 8 december.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Sture Nilsson:
    14 januari, 2023

    Jag har läst artikeln nu när jag vet att Tingsrättens dom också blev Hovrättens dom. Om vi då går vidare och bedömer Transports planer på en överklagan till HD, så är min bestämda åsikt att HD inte ger något prövningstillstånd. Varför? Jo, därför att Transport har uppdrag som knyter föreningen till svenska staten. Dessa uppdrag är A-kassan och regelverk på arbetsmarknaden. Genom dessa uppdrag blir Transport "oförmögen" att lättvindigt utesluta någon på grund av politisk åskådning till något av de partier som inte är förbjudna. Enklare än så kan det inte bli. Så något prövningstillstånd ges inte till Transport. För att få skadestånd bör Mats Fredlund konkret kunna peka på en "sakfråga" som givit honom en kapitalförlust. Om inte, då kommer inget skadestånd att beviljas.

Lästips:

Ny rättegång om kokainsmuggling via hamn

Rättegång. Hamnarbetaren som dömts för inblandning i kokainhärvan i Helsingborg hoppas frias helt i hovrätten. I mitten av juni inleds förhandlingarna i den högre domstolen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.

Fängelse för kokainsmuggling

Dom. Fängelse i två år. Det blev straffet för den hamnarbetare som mot sitt nekande döms för att ha agerat insider i den stora kokainhärvan med koppling till Helsingborgs hamn.

Det påverkar facklig anslutning

Facket. Av arbetarna i Sverige är i dag 58 procent med i ett fackförbund, bland tjänstemän 73 procent. Historiskt har klyftan aldrig varit så stor. Det slås fast i en rapport om orsaker till utvecklingen med sjunkande antal medlemmar i LO-förbunden och den svenska modellen sedd ur ett nordiskt perspektiv.

Lyftande flygplan

Tidsfrist för organisering av kabinpersonal

Flyg. Än är det inte klart om det blir Transport, Unionen eller bägge facken som ska organisera och teckna kollektivavtal för flygets kabinpersonal – flygvärdinnor och flygvärdar. Men nu har förbunden i alla fall enats om att träffas för konkreta överläggningar i frågan.

Så hålls nationaldagsfirandet lugnt

Bevakning/Nöje. Artister, aktiviteter, tivoli, restauranger – firandet den 6 juni på Golfängarna i Sundbyberg har kommit att bli ett av landets största nationaldagsfiranden.

Ansökan om ny utbildning för flygtekniker på Arlanda

Flyg. Flygbranschen har larmat om att fler flygtekniker, flygmekaniker och plåtslagare behöver utbildas för att flygplan och helikoptrar ska kunna lyfta framöver. Nu ansöker Sigtuna kommun om att få starta en yrkeshögskole-utbildning i flygteknik på Arlanda flygplats.

Ny rättegång om kokainsmuggling via hamn

Rättegång. Hamnarbetaren som dömts för inblandning i kokainhärvan i Helsingborg hoppas frias helt i hovrätten. I mitten av juni inleds förhandlingarna i den högre domstolen.

Lastbil på vinterväg, Umeå. Foto: Scandphoto/Shutterstock

Plan för bättre vägunderhåll efter vinterns snökaos

Åkeri. Efter trafikkaoset på bland annat E22 i Skåne i vintras riktade landets yrkeschaufförer och åkerier hård kritik mot bristen på plogning och vägunderhåll. Nu ger regeringen Trafikverket i uppdrag att lägga fram en handlingsplan för bättre väghållning.

Miljözonen körs vidare in i Stockholm

Trafikpolitik. Från och med nyårsafton i år är det stopp för bensin- och dieselbilar i stora delar av Stockholm city. Då införs miljözon klass 3 i en del av centrala Stockholm. Förvaltningsrätten har avslagit Moderaternas begäran om att pausa beslutet.

Tyskarna ville byta till sig amerikanska och brittiska lastbilar som kunde klara vintrarna vid fronten i Ryssland. Foto: Sgt Bill Augustine / U. S. Army

Nazisterna ville byta judar mot lastbilar

Årsdagar. Nu är det 80 år sen en av de mest underliga händelserna under andra världskriget. Nazisterna förde hemliga förhandlingar om att sälja en miljon judar till de allierade västländerna. Priset? 10 000 lastbilar.

Tät Stockholmstrafik, tunga fordon och privatbilister.

”Sänkta dieselpriser hindrar övergång till biodrivmedel”

Klimat. HVO100 är ett förnybart alternativ till diesel och spelar en viktig roll när det gäller att öka användningen av förnybara drivmedel, minska utsläppen och nå upp till Sveriges klimatmål. Men regeringens sänkning av priserna på diesel och bensin hindrar övergången till gröna drivmedel.

En gul Svevia-lastbil.

Riksrevisionen: Missade mål i bildandet av Svevia

Anläggning. Svevia och Infranord bildades för att öka konkurrensen och sänka priserna i anläggningsbranschen. Det lyckades inte helt, enligt en ny granskning från Riksrevisionen.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrera nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svenska Flygbranschen.

Fängelsedom för smuggling överklagad

Rättsfall. I slutet av april dömdes en hamnarbetare, tillsammans med två andra män, för brott kopplade till kokainsmuggling via Helsingborgs hamn. Alla tre har nu överklagat tingsrättens domar till hovrätten.