Arbetarkvinnor fortfarande fast med deltid

Arbetsmarknad. Mer än var fjärde kvinna med ett arbetaryrke har en deltidstjänst. Bland manliga tjänstemän är det knappt en av tio. Och klass- och könsskillnaderna har ökat, visar LO:s Jämställdhetsbarometer 2023.

Nej, det är varken valet att vara hemma mer med barnen eller brister i barnomsorgen, ansvar för hushållsarbete eller omsorg om åldrande föräldrar som gör att arbetarkvinnor arbetar deltid. Den vanligaste orsaken är att de inte får ett heltidsjobb. Och det gäller också män i arbetaryrken.

LO:s aktuella rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023 är en bred genomgång av hur villkoren skiljer sig åt mellan kvinnor och män, och mellan arbetar- och tjänstemannayrken. Indelningen av är gjord utifrån organisering; om det är ett LO-förbund eller ett förbund under TCO/Saco-paraply som har avtalet.

Rapporten går igenom inkomster, anställningsvillkor, arbetsmiljö, föräldraskap och omsorg om anhöriga.

– Vi kan se att det skett både förbättringar och försämringar över tid. En förbättring är att fler kvinnor har fasta heltidsanställningar, säger LO:s utredare Ulrika Lorentzi i ett pressmeddelande.

Men annars är utvecklingen på många vis negativ. Arbetsmiljön har försämrats i LO-yrkena sedan 1990-talet. Genomgående är att kvinnor i arbetaryrken är mest drabbade av arbetsmiljöproblem. Män i tjänstemannayrken har på flera vis den bästa arbetsmiljön.

  • Nästan hälften, 45 procent, av männen i tjänstemannayrken kan ta korta pauser i stort sett när som helst under arbetsdagen. Bland kvinnorna i arbetaryrken är det bara 17 procent som kan det. Och nästan en tredjedel, 31 procent, kan inte ta pauser alls.
  • Nio av tio i arbetaryrken kan aldrig arbeta hemifrån. Bland tjänstemännen är det ungefär en tredjedel av kvinnorna som inte kan arbeta hemifrån och en fjärdedel av männen som inte alls arbetar i hemmet.
  • Under coronapandemin minskade sjuknärvaron – att vara på arbetsplatsen trots sjukdom ­­– i alla grupper. Minskningen var störst bland kvinnor i LO-kollektivet: 29 procent uppgav 2019 att de hade varit på jobbet fyra eller fler gånger trots att de varit sjuka. År 2021 var det 16 procent.

När det gäller tillgång till företagshälsovård är det inte ens hälften av kvinnorna med arbetaryrken som har det. För männen är det något bättre, sex av tio arbetarmän har tillgång till hälsovård genom arbetet. En stor andel bland löntagarna vet inte om de har det, och det gäller även tjänstemännen. Bland dem är det dock sju av tio som vet att det har rätt till företagshälsovård och det gäller både män och kvinnor i lika hög grad.

– En försämring är att klass- och könsskillnader i arbetsmiljö ökar, säger utredaren Ulrika Lorentzi, en av författarna till rapporten.

Vikariat och deltid

Tidsbegränsade anställningar är vanligast i arbetaryrken. 24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen inom arbetaryrkena saknar fast anställning. Bland tjänstemännen är motsvarande siffror 9 procent, för kvinnor, och 7 procent för männen.

Rapportförfattarna konstaterar att fast heltidsarbete är tryggt och stabilt, och ger de bästa förutsättningarna för att försörja sig. Trots att det blivit bättre är det fortfarande knappt hälften, 48 procent, av kvinnorna i arbetaryrken som har fast anställning på heltid. Bland kvinnor i tjänstemannayrken är siffran 71 procent.

”Män ligger bättre till när det gäller trygga anställningsvillkor” heter det i LO:s Jämställdhetsbarometern. Allra högst andel tillsvidareanställda med heltidstjänster har män i tjänstemännayrken, 85 procent. Bland män i arbetaryrken är det 75 procent som är fast anställda och har heltid.

Kontrasterna speglas också när det gäller sysselsättningsgrad: 42 procent av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Bland män i tjänstemannayrken är det bara 8 procent som gör det.

På frågan om orsak till att man arbetar deltid är det absolut vanligaste svaret att arbetsgivaren inte vill ge ett heltidsjobb.

Jämställdhetsbarometern har studerat den faktiska månadslönen, det vill säga lönen före skatt från huvudarbetsgivaren – inte uppräknat till ett heltidsmått. Det visar hur skillnader i sysselsättningsgrad adderar de redan stora skillnaderna i lön mellan arbetare och tjänstemän.

Den faktiska genomsnittliga månadslönen för arbetarkvinnor var 23 210 kronor år 2021 och för män inom LO-yrken var den 28 920 kronor. Den faktiska genomsnittliga månadslönen för kvinnor och män med tjänstemannayrken var samma år 37 350 respektive 46 560 kronor.

Fotnot: Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023 är skriven av LO-utredarna Joa Bergold och Ulrika Lorentzi samt Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Lyftande flygplan

Flygvärdar och flygvärdinnor vill byta fack till Transport

Flyg. Under en längre tid har kabinanställda inom flyget kontaktat Transportarbetareförbundet. De tycker inte att de får det stöd de behöver av fackförbundet Unionen, och vill byta fack. – Vi är beredda att ta över flygvärdinnorna och flygvärdarna, säger Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

Gert Andersson förberedde sig inför mötet med chefen genom att anteckna vad som hänt, datum och klockslag, varje gång kollegan hade varit elak mot honom.

”Vi måste prata mer om hur vi uppför oss mot varandra”

Arbetsmiljö. Gert Andersson har jobbat på flera arbetsplatser där det har förekommit mobbning och har själv blivit utsatt för kränkningar. På kongressen 2022 lade han fram en motion om att Transport ska verka för mobbningsfria arbetsplatser.

Mikael Löwdin. Foto: John Antonsson

Vad kan facket göra?

Arbetsmiljö. Många medlemmar vänder sig till skyddsombuden när de utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning på jobbet.

Jobben räddade i Helsingborgs hamn

Hamn. Helsingborgs hamn har dragit tillbaka de sista varslen om uppsägning. Jobben räddades efter att Transport och Helsingborgs hamn har kommit överens om ett nytt skiftschema.

Kritik mot ytterligare höjning av inkomstkrav

Migrantarbetare. I höstas mer än fördubblade regeringen inkomstkravet för arbetskraftsinvandrare. Nu föreslås ännu en höjning. Den som tjänar under 34 200 kronor i månaden riskerar både att förlora jobb och att utvisas om förslaget går igenom.

”Vi känner inte igen Transports bild av Unionen”

Flyg. Transportarbetareförbundet gick i förra veckan ut med att man är beredd att organisera flygvärdinnor och flygvärdar som vill byta fackförbund, från Unionen till Transport. ”Vi är förvånade och känner inte riktigt igen den bild som Transport förmedlar”.

Usel väghållning hotar knäcka yrkesförare

Vägtrafik. Växlande väderlek har lett till ovanligt många potthål och isiga vägar i år. Trafikverket varnar nu för att bilar kan skadas. Men inte bara fordon går sönder – vägstandarden knäcker yrkeschaufförer.

Lyftande flygplan

Flygvärdar och flygvärdinnor vill byta fack till Transport

Flyg. Under en längre tid har kabinanställda inom flyget kontaktat Transportarbetareförbundet. De tycker inte att de får det stöd de behöver av fackförbundet Unionen, och vill byta fack. – Vi är beredda att ta över flygvärdinnorna och flygvärdarna, säger Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

Finsk storstrejk fortsätter

Konflikt. Den här veckan slår en andra strejkvåg in över Finland. Tåg, bussar och stora delar av industrin stannar i protest mot högerregeringens politik.

Transport med i upprop för sänkt arbetstid

Politik. Fem fackförbund öppnar upp för lagstiftning om stänkt arbetstid i en debattartikel. Samtidigt förbereder Socialdemokraterna förslag om sänkt arbetstid med bibehållen lön.

Tuff väg väntar framtidens transportsystem

Teknik och trafik. Underhåll framför nyinvesteringar, effektivare koll på kostnader och klimatanpassning. Det är några inriktningar i Trafikverkets underlag för transportsystem på lång sikt.

Månadens stormöte
I panelen: Socialdemokratiska politikerna Kadir Kasirga, Gunilla Svantorp och Johan Danielsson samt Transports Jimmy Ovesson.

Här lyfter Transports frågor politiskt

Fackligt-politiskt. Det var högt tryck och många frågor när medlemmar digitalt mötte politiker på plats i LO-borgen. Ämnen för första stormötet: Reglering av taxibranschen och kontroll av yrkestrafiken så att mobilitetspakets regler verkligen följs.

Mattias Schulstad har sammanställt LO:s upphandlingsguide.

Upphandlingar sänke för LO-branscher

Offentliga upphandlingar. Färdtjänst, avfallshantering, skolskjutsar, vård och omsorg – varje år upphandlas verksamhet för över 800 miljarder kronor med skattepengar. Fast för många branscher är offentliga upphandlingar ett sänke. LO har gett ut en guide för att återta kontrollen.

Amazon riskerar böter för övervakning av anställda

Lager. Världens största e-handelsbolag, Amazon, hotas av böter på 363 miljoner kronor i Frankrike. Företaget går alldeles för långt i sin övervakning och kontroll av lagerarbetarna, menar den franska integritetsskyddsmyndigheten.

Förtroendevalda från Connect Bus på konferens i Askersund.. Foto: Mats Neander

Connectare knyter band på konferens

Facket. Förtroendevalda från Connect Bus i hela landet möttes efter nyår. Under konferensen lyftes en rad frågor – om kollektivavtal, organisering och rollen som förtroendevald.

Åkerier varnar: För få p-platser

Åkeri. Det finns för få parkerings- och omkopplingsplatser för den tunga godstrafiken. Det anser 93 procent av de företag som svarat på en enkätundersökning från Sveriges Åkeriföretag.

Osäkra jobb kan leda till tidig död

Arbetsliv. Kombinationen låg lön och otrygga anställningar leder till stress och i värsta fall för tidig död. En handbok från Karolinska institutet har tio förslag på att minska hälsoriskerna.