Arbetarkvinnor fortfarande fast med deltid

Arbetsmarknad. Mer än var fjärde kvinna med ett arbetaryrke har en deltidstjänst. Bland manliga tjänstemän är det knappt en av tio. Och klass- och könsskillnaderna har ökat, visar LO:s Jämställdhetsbarometer 2023.

Nej, det är varken valet att vara hemma mer med barnen eller brister i barnomsorgen, ansvar för hushållsarbete eller omsorg om åldrande föräldrar som gör att arbetarkvinnor arbetar deltid. Den vanligaste orsaken är att de inte får ett heltidsjobb. Och det gäller också män i arbetaryrken.

LO:s aktuella rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023 är en bred genomgång av hur villkoren skiljer sig åt mellan kvinnor och män, och mellan arbetar- och tjänstemannayrken. Indelningen av är gjord utifrån organisering; om det är ett LO-förbund eller ett förbund under TCO/Saco-paraply som har avtalet.

Rapporten går igenom inkomster, anställningsvillkor, arbetsmiljö, föräldraskap och omsorg om anhöriga.

– Vi kan se att det skett både förbättringar och försämringar över tid. En förbättring är att fler kvinnor har fasta heltidsanställningar, säger LO:s utredare Ulrika Lorentzi i ett pressmeddelande.

Men annars är utvecklingen på många vis negativ. Arbetsmiljön har försämrats i LO-yrkena sedan 1990-talet. Genomgående är att kvinnor i arbetaryrken är mest drabbade av arbetsmiljöproblem. Män i tjänstemannayrken har på flera vis den bästa arbetsmiljön.

  • Nästan hälften, 45 procent, av männen i tjänstemannayrken kan ta korta pauser i stort sett när som helst under arbetsdagen. Bland kvinnorna i arbetaryrken är det bara 17 procent som kan det. Och nästan en tredjedel, 31 procent, kan inte ta pauser alls.
  • Nio av tio i arbetaryrken kan aldrig arbeta hemifrån. Bland tjänstemännen är det ungefär en tredjedel av kvinnorna som inte kan arbeta hemifrån och en fjärdedel av männen som inte alls arbetar i hemmet.
  • Under coronapandemin minskade sjuknärvaron – att vara på arbetsplatsen trots sjukdom ­­– i alla grupper. Minskningen var störst bland kvinnor i LO-kollektivet: 29 procent uppgav 2019 att de hade varit på jobbet fyra eller fler gånger trots att de varit sjuka. År 2021 var det 16 procent.

När det gäller tillgång till företagshälsovård är det inte ens hälften av kvinnorna med arbetaryrken som har det. För männen är det något bättre, sex av tio arbetarmän har tillgång till hälsovård genom arbetet. En stor andel bland löntagarna vet inte om de har det, och det gäller även tjänstemännen. Bland dem är det dock sju av tio som vet att det har rätt till företagshälsovård och det gäller både män och kvinnor i lika hög grad.

– En försämring är att klass- och könsskillnader i arbetsmiljö ökar, säger utredaren Ulrika Lorentzi, en av författarna till rapporten.

Vikariat och deltid

Tidsbegränsade anställningar är vanligast i arbetaryrken. 24 procent av kvinnorna och 15 procent av männen inom arbetaryrkena saknar fast anställning. Bland tjänstemännen är motsvarande siffror 9 procent, för kvinnor, och 7 procent för männen.

Rapportförfattarna konstaterar att fast heltidsarbete är tryggt och stabilt, och ger de bästa förutsättningarna för att försörja sig. Trots att det blivit bättre är det fortfarande knappt hälften, 48 procent, av kvinnorna i arbetaryrken som har fast anställning på heltid. Bland kvinnor i tjänstemannayrken är siffran 71 procent.

”Män ligger bättre till när det gäller trygga anställningsvillkor” heter det i LO:s Jämställdhetsbarometern. Allra högst andel tillsvidareanställda med heltidstjänster har män i tjänstemännayrken, 85 procent. Bland män i arbetaryrken är det 75 procent som är fast anställda och har heltid.

Kontrasterna speglas också när det gäller sysselsättningsgrad: 42 procent av kvinnorna i arbetaryrken arbetar deltid. Bland män i tjänstemannayrken är det bara 8 procent som gör det.

På frågan om orsak till att man arbetar deltid är det absolut vanligaste svaret att arbetsgivaren inte vill ge ett heltidsjobb.

Jämställdhetsbarometern har studerat den faktiska månadslönen, det vill säga lönen före skatt från huvudarbetsgivaren – inte uppräknat till ett heltidsmått. Det visar hur skillnader i sysselsättningsgrad adderar de redan stora skillnaderna i lön mellan arbetare och tjänstemän.

Den faktiska genomsnittliga månadslönen för arbetarkvinnor var 23 210 kronor år 2021 och för män inom LO-yrken var den 28 920 kronor. Den faktiska genomsnittliga månadslönen för kvinnor och män med tjänstemannayrken var samma år 37 350 respektive 46 560 kronor.

Fotnot: Sveriges Jämställdhetsbarometer 2023 är skriven av LO-utredarna Joa Bergold och Ulrika Lorentzi samt Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Tommy Wreeth 2021. Foto: Justina Öster

Jäkligt tuffa tider för våra medlemmar

Ordförandeord. När dessa rader skrivs, har vi precis landat taxiavtalet. Jag brukar vara återhållsam men för en gångs skull kan jag säga att avtalet är ganska bra, både för branschen och våra medlemmar.

Kristina Sjöberg, chefredaktör och ansvarig utgivare, Transportarbetaren. Foto: John Antonsson

Jobbigt leva i dyra tider

Ledare. Dödsiffran är den högsta sedan 2011. Till sista juli år hade 28 personer mist sina liv när de har utfört sina arbetsuppgifter. En trend som absolut inte ska peka uppåt.

oakim Pagels, docent i aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola. Foto: Robert Olsson

Forskning om skadliga partiklar på jobbet

Arbetsmiljö. Eldrivna fordon är ofta tyngre. Men det saknas tillräck kunskap om vad det innebär för spridningen av farliga partiklar på arbetsplatserna. Afa Försäkring har beviljat 4,9 miljoner för att forska på saken.

Svinpest – så påverkas sophanteringen

Miljöarbete. En avfallsanläggning i Fagersta misstänks vara platsen där vildsvin smittats av afrikansk svinpest. Lokalt har kraven för hantering av hushållssopor redan blivit hårdare men det kan bli skärpta regler i hela landet, enligt ansvariga myndigheter.

SD-uteslutning till Europadomstolen

Facket. Transport tar frågan om förbundets rätt att utesluta en SD-politiker vidare till Europadomstolen. Det beslutade förbundsstyrelsen på ett extramöte på måndagskvällen.

Transport ute och träffar transportarbetare

Uppsökeri. Runt om i landet pågår Transportarbetareförbundets kampvecka, då förbundets anställda ger sig ut till rastplatser och arbetsställen för att träffa anställda i Transports olika branscher. En hel del frågor handlar om det nya avtalet för åkerichaufförer och terminalarbetare.

Hallå där!

Henrik Hansson

… modellbyggare från Kvidinge, Skåne, som nyligen blev både nordisk mästare och tog hem publikpriset vid Trailer Trucking-festivalen i Mantorp.

Transport stämmer Varbergs taxi inför Arbetsdomstolen

Taxi. Facket har rätt att få ut uppgifter om övertid för alla anställda chaufförer, hävdar Transportarbetareförbundet. Men Varbergs taxi vill bara lämna ut anteckningar om medlemmar i facket. Nu stämmer Transport taxibolaget inför Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet.

Skärpta regler för A-traktorer

Trafik. De senaste åren har flera svåra olyckor med A-traktorer inträffat. Regeringen har därför beslutat om nya regler för att öka säkerheten. Det innebär bland annat krav på bilbälte från och med den 31 augusti.

Johanna Nero. Foto: Lilly Hallberg

9/9: Till er, alla yrkesförare!

Yrkesförarens dag. I dag hyllar vi dem som får allt att rulla, alla tider och alla dagar året runt. Den 9 september är Yrkesförarens dag.

Höga kostnader bromsar elväg

Elektrifiering. Upphandlingen av Sveriges första permanenta elväg på E20 mellan Hallsberg och Örebro har stött på patrull. Anbuden som kommit in till Trafikverket är så höga att myndigheten drar i bromsen.

Otrygga anställningar kan öka risken att dö i förtid

Forskning. Vikariat radat på vikariat, otillräcklig lön, lågt inflytande över arbetet och svårt att utnyttja sina rättigheter på jobbet. En ny studie vid Karolinska institutet visar att osäkra, otrygga anställningar kan öka risken att dö i förtid.

Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) gör stora neddragningar i Bohuslän som en följd av Stampens övergång till digitala morgontidningar.

Sparpaket slår hårt mot bud

Tidningsbud. Nära hälften av Västsvensk Tidningsdistributions tidningsbud kan tvingas sluta i vissa områden. Under hösten genomför distributionsbolaget stora förändringar i utdelningen av morgontidningar, en följd av neddragningar hos mediejätten Stampen.

spelkort vabb foto: John Antonsson

Kvinnliga tidningsbud i vabbtopp

Arbetsliv. Kvinnliga tidningsbud är en av de yrkesgrupper som tar ut flest vabbdagar. Minst vabb tar chefer ut, enligt ny rapport från Försäkringskassan.

Jag & jobbet
Ibland frågar ungdomar Per Svedberg om han har något vapen, som en elpistol? ”Nej, jag har något värre säger jag och pekar på min mun. Mitt bästa verktyg är truten.”

”Alla människor behöver respekt”

Bevakning. Per Svedberg blev väktare för att han inte ville jobba med människor. Men upptäckte att just det är själva kärnan i jobbet. Han försöker alltid se människan, bortom deras ibland bråkiga, stökiga beteende.