Vad hände sedan?

Utbildning ska minska olyckorna

Arbetsmiljö. Konflikten på Tommy Nordberghs åkeri har lett till att Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, Tya, ser över vad de kan göra för att öka medvetenheten om riskerna vid dubbelplansekipage. Syftet är att förhindra tillbud och olyckor.

Marko Juvonen, RSO avdelning 17 Skövde-Borås. Foto: John Antonsson
Marko Juvonen. Foto: John Antonsson

– Vi har gjort en förstudie där vi har tittat på olycksstatistik, vad lagstiftningen säger och hur åkerierna arbetar med det här i dag. Nu ska den behandlas i Tyas styrelse, säger Marko Juvonen, regionalt skyddsombud på avdelning 17 Skövde-Borås.

Vad finns det för regler kring lastning i dubbla plan?

– Det finns egentligen inget reglerat förutom att det ska vara tryggt och säkert. Det finns heller inget besiktningskrav på den här typen av ekipage, som det gör för bakgavellyft.

Hur vanligt är det med olyckor kopplade till dubbla lastplan?

– När vi har tittat på olycksstatistiken så har vi hittat 31 fall mellan 2015 och 2020 som handlar om balkolyckor och dubbelplan. Det är svårt att se exakt hur många som rör dubbelplan.

– Men det handlar om svåra olycksfall som har lett till antingen sjukskrivning i minst 30 dagar, medicinsk invaliditet eller dödsfall. Så det är allvarligt.

Vad beror olyckorna på?

– Det kan handla om att vajrar går av eller att sprintar och väggfästen är för slitna. Det råder också en osäkerhet kring hur dubbelplansekipagen ska underhållas och hur man ska kunna se och upptäcka materialbristningar.

– Det finns ju ingen scanningsutrustning som kan kolla hållfastheten i vajrar och liknande. Det finns i byggbranschen, men skulle vara väldigt dyrt för åkerierna att köpa in.

– Det finns också en osäkerhet på åkerierna kring regelverk och vad man får göra och inte. Hur långt sträcker sig ansvaret och för vem? Vissa verksamheter kontrollerar inte sin utrustning mellan tillståndsperioder och saknar löpande underhåll.

Vad behövs för att minska olyckorna?

– Eftersom skadorna blir allvarliga när det väl händer något behövs mer utbildning. Föraren som lastar och lossar behöver ha kunskap om hur man lastar säkert med dubbelplan. Det är nummer ett. Sedan ligger ansvaret på arbetsgivaren att service och underhåll sköts.

Vad kan Tya göra?

– Eftersom utbildningen ser olika ut på olika åkerier, skulle det behövas en säkerhetskampanj till alla åkerier som jobbar med dubbelplan. Det finns goda exempel, en del åkerier använder sig av filmer som visar hur man jobbar med dubbelekipage. Det är ett bra sätt att göra det mer förståeligt.

– E-utbildning för bakgavellyft finns redan, det vore bra om det fanns motsvarande om att jobba med dubbelplan.

Offentliga upphandlingar
Det förlorade taxitrafiktillståndet har lett till att Trendtaxi inte längre får köra serviceresor i Region Värmland och Södermanland, liksom i vissa kommuner. Men i Region Örebro vann bolaget nyligen en upphandling då det där räcker med att underleverantörer har tillstånd. Foto: Staffan Wolters (arkivbild)

Så körde upphandling av servicetrafik fast

Värmland. Bolagen är ökända men återkommer som vinnare i nya upphandlingar av sjuktransporter, skolskjutsar och färdtjänst. I Region Värmland har en process med överklaganden pågått i snart två år – ovissheten gör att förare söker sig bort.

Ordningsvakter
Säkerhetsvakterna på utbildningen rollspelar för att öva på vilka situationer som kan lösas utan användning av så kallad pepparsprej. Här har två av dem omhändertagit kursledaren Daniel Thulin och håller honom mot väggen. Foto: Tllda Wendefors

Stort ansvar efter kort utbildning

Arbetsmiljö. För 20 år sedan var ordningsvakten Daniel Thulin en decimeter från att dö av skottet från en AK4. I dag vidareutbildar han säkerhetspersonal runtom i Sverige, med målet att ingen ska behöva gå igenom samma sak som han.

Har du pengar att hämta?
Collage med avtalsförsäkringar

Så billiga är dina försäkringar för arbetsgivaren

Avtalat. Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal täcks av försäkringar som ger skydd vid händelser som sjukdom, barnafödsel och arbetsskador. Flera av försäkringarna är helt avgiftsfria för företagen. Varför är det så?

Har du pengar att hämta? Du som varit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller skadat dig på jobbet kan ha pengar att hämta. Läs mer om dina avtalsförsäkringar på avtalat.se. Foto: Shutterstock

Få vet att försäkringarna finns

Avtalat. Tidningsbudet Elisabet Skoog har snart varit sjukskriven i ett år. Hon får sjukpenning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade försäkringen AGS.  Elisabet visste om att den fanns, eftersom hennes skyddsombud (som också var en nära kollega) berättade om försäkringen förra gången hon var sjukskriven.

Andreas Ehm är försäkringsinformatör. Han har hjälpt transportarbetare att få ut 1,5 miljoner från sina försäkringar.

Andreas har dragit in 1,5 miljoner kronor

Transport. Andreas Ehm på Transports Halmstadsavdelning brinner för att informera om försäkringar. Han har hjälpt ett 70-tal personer få ut sammanlagt 1,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Han tror att inte ens hälften av alla transportarbetare vet vilka försäkringar de omfattas av.

Mitt i flytten. För Chris Michau och Anton Semeniuk rullar jobbet på bra. Foto: Justina Öster

Flytt med flyt

Flyttarbetare. 60 anställda, 50 rum, hundratals kartonger – för många på arbetsplatsen innebär flytten en stor omställning. För killarna från Flyttbolaget är det bara en dag som andra på jobbet, fysiskt en ny arbetsplats. Kanske lite mer organiserad än den genomsnittliga kontorsflytten.

Snabbkoll
Snabbkoll om nya LAS. Illustration: Mattias Käll

Det här gäller i nya lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt. Sedan 2022 gäller den nya lagen om anställningsskydd, LAS. Lär dig mer om vad som gäller vid uppsägning och vad skillnaderna är mellan att jobba på en arbetsplats som omfattas eller inte av huvudavtalet.

Mobbning
Mobbning på jobbet. Illustration: Unni von Feilitzen

200 000 svenskar mobbas på jobbet

Arbetsmiljö. En ny studie visar att 200 000 personer i Sverige utsätts för mobbning på jobbet. Det leder ofta till depression, ångest och i värsta fall döden. Det kan vara så många som två personer i veckan som begår självmord till följd av mobbning på arbetsplatsen.

Mikael Löwdin. Foto: John Antonsson

Vad kan facket göra?

Arbetsmiljö. Många medlemmar vänder sig till skyddsombuden när de utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning på jobbet. – Det är tyvärr mer vanligt än man tror, säger Mikael Löwdin som är Transports regionala skyddsombud i Västerås.

Gert Andersson förberedde sig inför mötet med chefen genom att anteckna vad som hänt, datum och klockslag, varje gång kollegan hade varit elak mot honom.

”Vi måste prata mer om hur vi uppför oss mot varandra”

Arbetsmiljö. Gert Andersson har jobbat på flera arbetsplatser där det har förekommit mobbning och har själv blivit utsatt för kränkningar. På kongressen 2022 lade han fram en motion om att Transport ska verka för mobbningsfria arbetsplatser.