Slutreplik / Egenanställning

Ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna

Slutreplik. Det finns ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna på arbetsmarknaden. Tvärtom tror vi att tydliga spelregler till hög grad bygger på en korrekt och, i den mån möjligt, samstämmig begreppshantering. Det gäller självklart inte enbart Transport utan även Foodora, egenanställningsföretagen och alla andra som verkar på arbetsmarknaden.

Till att börja med tycks ett klargörande vara på sin plats: vi har inte ifrågasatt Transports avsikt med att pröva målet i fråga. Men en naturlig konsekvens av ett uppmärksammat och potentiellt prejudicerande mål är att begreppen som aktualiseras däri blir föremål för diskussion och granskning (eller hamnar ”under lupp”, om man så vill). Det vittnar även Mats H Anderssons replik om, då i stort sett hela texten ägnas åt att reda ut bemanning, egenanställning och förhållandet däremellan.

Likhetstecknet mellan egenanställning och bemanning faller på att Pay Salary inte är att betrakta som ett egenanställningsföretag. Pay Salary definierade förvisso i början felaktigt sin verksamhet som egenanställning, men deras verksamhet är att jämställa med ett bemanningsföretag. Pay Salary betraktas inte heller som ett egenanställningsföretag av Egenanställningsföretagens Branschorganisation. Och här har Andersson mycket riktigt en poäng att vi i branschen behöver fortsätta prioritera insatser som säkerställer att de som gör anspråk på egenanställningsformen efterlever riktlinjer för goda villkor och arbetsgivaransvar, vilket vi också betonade i vår första kommentar.

Även om vi i branschorganisationen inte delar alla slutsatser i Transports rapport ”App app app – se upp för diket!” som publicerades tidigare i år, är det tydligt att det också i Transports egen syn finns en tydlig distinktion mellan egenanställning och bemanning. För inte kan bemanning beskrivas som ett bekvämt alternativ ”för den person som önskar att frilansa, utan att för den delen behöva starta ett eget företag och hantera de administrativa bitarna”?

Egenanställning används ofta förbehållslöst som ett paraplybegrepp för alla typer av arbetsformer mellan i traditionell anställning och enskilda näringsidkare. Men faktum är att egenanställning lutar sig på specifika definitioner och avgränsningar på samma sätt som andra sätt att organisera arbete gör. Oförmågan, eller möjligen oviljan, att ge egenanställning motsvarande behandling blir problematisk då otydlighet kring begreppet riskerar att gå ut över Sveriges tiotusentals egenanställda, exempelvis i frågor kring arbetsmiljö och a-kassan.

En liknande tendens lyser igenom när Andersson benämner den ”alltmer osäkra uppdragsbaserade arbetsmarknaden”. Vad åsyftas? Är det plattformsekonomin, där det onekligen föreligger en hel del utmaningar? Eller är han fundamentalt emot att människor väljer bort den traditionella modellens satta ramverk, till förmån för mer självbestämmande och flexibilitet? Ska insinuationer om gamla tiders daglöneri tolkas som att allt arbete som sker inom ramarna för en musikkonsert, filmproduktion eller annat på förhand tidsbestämt intervall bör upphöra?

Vi delar ambitionen om att komma till bukt med oschyssta villkor och utnyttjande av maktställningar. Men vi tror alltjämt att vi gör den utvecklingen en otjänst om vi förlitar oss på svepande beskrivningar av arbetsmarknadens olika inslag, som öppnar upp för missförstånd och feltolkningar.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Sjukförsäkring
Doctor physician consulting with male patients in hospital exam room. Men's health concept.

Försämra inte sjukförsäkringen!

Debatt. Nyligen presenterades förslag på kraftiga försämringar av sjukförsäkringen – och SD-regeringen tar nu förslagen vidare. Detta trots att regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna, lovat att inga försämringar skulle göras i sjukförsäkringen när de ingick Tidöavtalet.

Alexandra Einerstams senaste krönikor
Alexandra Einerstam. Foto: Lilly Hallberg

Feedback kan vägleda och såra

Återkoppling. I estetiska sammanhang kallas kritik för ”bedömandets konst” – det är alltså en konst att ge och ta emot kritik. Nu för tiden pratar vi mindre om kritik och mer om feedback – den omtalade återkopplingen som är avsedd att vägleda och förbättra.

Ica-handlarna tjänar storkovan

Svenska Hem. Den 8 november 1905 öppnade under stort tumult och pressuppbåd en liten matbutik vid Stureplan i Stockholm. Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem var en kvinnlig kooperation som startades i protest mot livsmedelshandelns matfusk och lurendrejeri. Den ägdes av kvinnor och endast kvinnor fick handla i butiken.

Locket på är inte lösningen

Bevakning. Inom varje bransch finns det rötägg och bevakningsbranschen är inget undantag. Att använda ett eller ett par rötägg för att döma ut en hel yrkeskår är både lättvindigt och respektlöst. Men om det inte rör sig om några rötägg, utan hela avdelningar, kanske hela företag, kan vi inte sopa det under mattan.

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson. Foto: Jan Lindkvist

Var står vi nu?

Nato. Sverige har skrivit på ett avtal med USA som innebär att dess krigsmakt fritt kan använda svenska baser och regementen från Boden i norr till Revingehed i söder. Om riksdagen godkänner avtalet med två tredjedels majoritet i slutet av året så går det igenom.

”Vi måste jappa han!”

Klass. ”Du brur, du vet vi måste jappa han!” är ord man kan höra på hemresan från jobbet i pendeltågsvagnen. Dock inte på väg till jobbet för då är de inte vakna ”gangsta”-gängen. (Och ”jappa” betyder mörda.) De här grabbarna har ordförråd som en treåring och kommer helt säkert från något av de ”utsatta områdena”.

Enda kvinnan ombord

Jämställdhet. Bokläsandet minskar. Förlagen går back. Deras eviga strategimöten hjälper föga och de drar ner på personal och sparkar författare. Ljudböcker går lite bättre men där är avanserna så små att de knappt täcker sina kostnader.

Sjukare, skadligare och dödligare

Debatt. Trots en omfattande skyddslagstiftning i form av den samlade arbetsmiljölagstiftningen med arbetsmiljölagen som ramlag kompletterad av arbetsmiljöförordningen och preciserad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter skyddas inte människor på svenska arbetsplatser.

Den viktiga kontakten med verkligheten

Ordförandeord. Om det är något jag lärt mig efter 37 år som medlem i Svenska Transportarbetareförbundet och 27 år i förbundets tjänst, varav snart åtta som ordförande, så är det vikten av kontakt med verkligheten. Oavsett var du befinner dig i vårt förbund.

Det våras för demokratin

Ledare. Jag vet inte om fler tidningsmakare märker att det blir allt svårare att få komma in på arbetsplatser för att göra reportage. Att få människor att ställa upp på intervjuer. Inte ens som anonyma ibland.

I väntan på en plan – så ställer Transportsverige om

Debatt. I januari 2027 ska en utredare föreslå hur svensk klimatpolitik ska utformas. Då är EU:s bindande 2030-mål nära i tid, och bommar vi det måste vi köpa utsläppsrätter eller betala EU-böter; miljarder som vi borde använda i svensk ekonomi. Målet är kumulativt; ökar utsläppen nu måste de minska ännu mer sen.

Varför vill Tidö-regeringen stryka fackligt samarbete i biståndet?

Debatt. Det svenska biståndet förändras i snabb takt. Nu har turen kommit till frågan om det svenska civilsamhällets deltagande i utvecklingssamarbetet med omvärlden. Regeringen gav för någon vecka sedan Sida i uppdrag att undersöka hur de kan ta över vidareförmedling av pengar ur biståndsbudgetens anslag för att stärka civilsamhället internationellt. Det har lett till att man nu sagt upp samtliga avtal med det svenska civilsamhället. Inklusive avtalen med Palmecentret och Union to Union.

Därför har vi inte sett de värsta cyberattackerna än

Debatt. Ingen organisation är immun mot cyberattacker. Ändå har vi bara sett en bråkdel av det som kan hända. Att samhällskritisk teknik kopplas upp innebär visserligen stora framsteg för effektivisering av verksamheter, men den ökande risken för cyberangrepp utgör samtidigt ett hot mot den operativa tekniken (OT) och kan äventyra säkerheten, ekonomin och driften hos verksamheter. Fredrik Olsson, Europachef på cybersäkerhetsföretaget NTT Security, listar fem avgörande åtgärder för transportsektorn.

Regeringen tar bort utbildning om arbetsmarknad från gymnasiet

Debatt. I den grundläggande kursen för samhällskunskap i gymnasieskolan står det i dag att eleverna bland annat ska lära sig om arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadens parter och deras roller. Men det kommer de inte att göra längre när de nya ämnesplanerna börjar gälla 1 juli 2025.

Vi måste vara offensiva

Ordförandeord. Jag tänker personligen rätt ofta på förbundet och fackets framtid, och även om jag är relativt äldre enligt passet så gillar jag att fundera på framtiden och vilka val förbundet står inför och borde göra. Det jag alltid landar i är offensivt och framåt med klokskap. Den dagen man sitter nöjd och håller i bordskanten för att skydda det man har är det nog dags att logga ut och lämna över till nästa ordförande för förbundet.