Slutreplik / Egenanställning

Ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna

Slutreplik. Det finns ingen motsättning mellan att reda ut begreppen och förtydliga spelreglerna på arbetsmarknaden. Tvärtom tror vi att tydliga spelregler till hög grad bygger på en korrekt och, i den mån möjligt, samstämmig begreppshantering. Det gäller självklart inte enbart Transport utan även Foodora, egenanställningsföretagen och alla andra som verkar på arbetsmarknaden.

Till att börja med tycks ett klargörande vara på sin plats: vi har inte ifrågasatt Transports avsikt med att pröva målet i fråga. Men en naturlig konsekvens av ett uppmärksammat och potentiellt prejudicerande mål är att begreppen som aktualiseras däri blir föremål för diskussion och granskning (eller hamnar ”under lupp”, om man så vill). Det vittnar även Mats H Anderssons replik om, då i stort sett hela texten ägnas åt att reda ut bemanning, egenanställning och förhållandet däremellan.

Likhetstecknet mellan egenanställning och bemanning faller på att Pay Salary inte är att betrakta som ett egenanställningsföretag. Pay Salary definierade förvisso i början felaktigt sin verksamhet som egenanställning, men deras verksamhet är att jämställa med ett bemanningsföretag. Pay Salary betraktas inte heller som ett egenanställningsföretag av Egenanställningsföretagens Branschorganisation. Och här har Andersson mycket riktigt en poäng att vi i branschen behöver fortsätta prioritera insatser som säkerställer att de som gör anspråk på egenanställningsformen efterlever riktlinjer för goda villkor och arbetsgivaransvar, vilket vi också betonade i vår första kommentar.

Även om vi i branschorganisationen inte delar alla slutsatser i Transports rapport ”App app app – se upp för diket!” som publicerades tidigare i år, är det tydligt att det också i Transports egen syn finns en tydlig distinktion mellan egenanställning och bemanning. För inte kan bemanning beskrivas som ett bekvämt alternativ ”för den person som önskar att frilansa, utan att för den delen behöva starta ett eget företag och hantera de administrativa bitarna”?

Egenanställning används ofta förbehållslöst som ett paraplybegrepp för alla typer av arbetsformer mellan i traditionell anställning och enskilda näringsidkare. Men faktum är att egenanställning lutar sig på specifika definitioner och avgränsningar på samma sätt som andra sätt att organisera arbete gör. Oförmågan, eller möjligen oviljan, att ge egenanställning motsvarande behandling blir problematisk då otydlighet kring begreppet riskerar att gå ut över Sveriges tiotusentals egenanställda, exempelvis i frågor kring arbetsmiljö och a-kassan.

En liknande tendens lyser igenom när Andersson benämner den ”alltmer osäkra uppdragsbaserade arbetsmarknaden”. Vad åsyftas? Är det plattformsekonomin, där det onekligen föreligger en hel del utmaningar? Eller är han fundamentalt emot att människor väljer bort den traditionella modellens satta ramverk, till förmån för mer självbestämmande och flexibilitet? Ska insinuationer om gamla tiders daglöneri tolkas som att allt arbete som sker inom ramarna för en musikkonsert, filmproduktion eller annat på förhand tidsbestämt intervall bör upphöra?

Vi delar ambitionen om att komma till bukt med oschyssta villkor och utnyttjande av maktställningar. Men vi tror alltjämt att vi gör den utvecklingen en otjänst om vi förlitar oss på svepande beskrivningar av arbetsmarknadens olika inslag, som öppnar upp för missförstånd och feltolkningar.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Solen går upp över fälten. Foto: Martina Hansen

Tidningsbudens akademi

Tidningsbud. För många år sedan satt jag på Tidningsbärarnas kundtjänst och väntade på nästa samtal. Då fick jag en fullständigt galen idé. Tänk om det krävdes högre utbildning för att få dela ut morgontidningar. Hur hade det sett ut?

Alla män måste ta sitt ansvar

Debatt. 2017 fick metoo sitt genomslag i hela världen. Kvinnor berättade om olika former av övergrepp, våldtäkter, trakasserier och hur män beter sig, oavsett yrke eller bransch, mot kvinnor. För män blev det en chock att det var så. Inte för någon annan orsak än att ”hur ska man nu kunna titta på en kvinna utan att bli anklagad”.

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson. Foto: Jan Lindkvist

Bokmöten i trolltider

Läsning. Luft, kraft, styrka gav årets seminarium Boken på arbetsplatsen på Runö kursgård i Åkersberga. Arrangörer var Transport, Kommunal och Byggnads. Det handlade om arbetsplatsbiblioteken, ungefär som de vägkrogsbibliotek Transport ännu driver.

Trafikverket gör en ny piruett!

Väghållning. Ont i handleden, stel i axlarna och allmänt risig. Det tog två dygn att rehabilitera sig från spänningarna i kroppen efter resan hem i snöstormen mellan Jönköping och Södertälje i början av april. Men jag och bilen kom i alla fall fram helskinnade!

Var står vi nu?

Nato. Sverige har skrivit på ett avtal med USA som innebär att dess krigsmakt fritt kan använda svenska baser och regementen från Boden i norr till Revingehed i söder. Om riksdagen godkänner avtalet med två tredjedels majoritet i slutet av året så går det igenom.

Tillsammans formar vi framtidens villkor

Ordförandeord. Förbundet har genomfört en rad regionkonferenser där vi gått igenom läget och olika delar av våra verksamheter. Självklart har en hel del tid lagts på utvärdering av den avtalsrörelse som vi genomförde senast, men också tankar och förberedelser inför den som komma skall.

Alexandra Einerstams senaste krönikor
Alexandra Einerstam. Foto: Lilly Hallberg

Läs, annars ryker skärmtiden

Läsning. Vi lever i en tid av digitala skärmar och är ständigt uppkopplade. Mobilen (och andra skärmar) erbjuder oss ständiga belöningar och för att få dessa belöningar, krävs ingen nämnvärd ansträngning.

Varför säger färre och färre ifrån?

Civilkurage. Min mamma hade civilkurage och jag har ärvt min beskärda del av det. När jag läser om det som hände i Skärholmen, där en man visade civilkurage och blev skjuten till döds, tänker jag på en händelse som jag var med om i Farsta förra året.

Feedback kan vägleda och såra

Återkoppling. I estetiska sammanhang kallas kritik för ”bedömandets konst” – det är alltså en konst att ge och ta emot kritik. Nu för tiden pratar vi mindre om kritik och mer om feedback – den omtalade återkopplingen som är avsedd att vägleda och förbättra.

Vi behöver en ny kontrollmyndighet för yrkestrafiken

Debatt. Under 2022 infördes flera nya bestämmelser gemensamt inom EU, det så kallade mobilitetspaketet. Bestämmelserna skulle ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

Sommar, semester och sommarjobbare

Ledare. Semestern tackar jag särskilt för. Tack alla ni som förra århundradet kämpade för semester, kortad arbetstid och föräldraledighet. Utan ert engagemang och er kamp hade vi inte haft de semestervillkor vi har i dag.

EU-valet den 9 juni

Vi vill ta kampen mot organiserad brottslighet på arbetsmarknaden

Debatt. För att stoppa pengaflödet till gängen måste vi ta tillbaka kontrollen över svenska arbetsplatser från kriminella företag och organiserade brottsnätverk. Därför presenterar vi tio konkreta EU-förslag för att städa upp på arbetsmarknaden.

Jag skojade ju bara!

Insändare. Känner du igen uttrycket? Inte ovanligt så kunde jag höra det när jag gick i grundskola från någon som uppenbarligen blivit påkommen med att göra något riktigt dumt.

Blåst på jobbet på grund av adhd

Insändare. En dag i januari 2024 ringer min son och säger att han har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Jag hör på honom att han är stressad och inte har koll på situationen. Några dagar senare får jag se ett papper som sonen känt sig pressad att skriva under där han ”bekräftar sin uppsägning”. Om han inte skrev under skulle de säga upp honom, ska de ha sagt till honom.

Rejäl utmaning att välja ny LO-ledning

Ordförandeord. När denna krönika skrivs så drar det sig så sakta ihop till LO-kongress. Och en helt ny LO-ledning ska väljas.