Debatt

Därför har vi inte sett de värsta cyberattackerna än

Debatt. Ingen organisation är immun mot cyberattacker. Ändå har vi bara sett en bråkdel av det som kan hända. Att samhällskritisk teknik kopplas upp innebär visserligen stora framsteg för effektivisering av verksamheter, men den ökande risken för cyberangrepp utgör samtidigt ett hot mot den operativa tekniken (OT) och kan äventyra säkerheten, ekonomin och driften hos verksamheter. Fredrik Olsson, Europachef på cybersäkerhetsföretaget NTT Security, listar fem avgörande åtgärder för transportsektorn.

Operativ teknik, som tidigare varit en relativt isolerad teknik har de senaste åren integrerats alltmer med sin omgivning. Samhällsutvecklingens starka fokus på digitalisering har gjort att IT-system med uppkopplade molntjänster och automatisering har närmat sig den operativa tekniken som används i exempelvis produktionslinjer, fordon och sensorer. Verksamheter har växlat upp sina satsningar på automation i takt med att kraven på effektivisering ökar. Parallellt har vi sett en ökning av cyberattacker vars effekter får stora konsekvenser för såväl verksamheter som samhället i stort.

Sårbarheter i transportsektorn kan uppstå i den här teknikskarven, vilket i sin tur kan påverka, eller i värsta fall slå ut, samhällskritiska funktioner genom att skapa driftstörningar, produktionsstopp och till och med riskerar människors säkerhet.

Förra våren drabbades Västtrafik av problem som ledde till bland annat försenade sjukresor, skoltaxi och färdtjänsttransporter. Skälet var ett cyberangrepp mot en av Västtrafiks systemleverantörer, som ledde till att majoriteten av verksamhetens data krypterades och att trafiken stoppades.

Det går inte att helt skydda sig mot cyberbrott men det finns flera åtgärder som alla bolag som jobbar med operativ teknik behöver vidta för att bättre skydda sig mot cyberattacker framöver och minimera skada vid ett potentiellt angrepp. Företag och offentlig verksamhet förväntas dessutom ha stärkt sin cybersäkerhet när NIS2-direktivet, som syftar till att stärka den gemensamma cybersäkerheten i EU, blir lag i Sverige till hösten. Här är fem sätt som transportverksamheter med mycket operativ teknik kan se till att stärka sitt cyberförsvar på:

 1. Få insyn i bolagets system
  Vikten av att ha en effektiv översikt av de enheter som finns i både IT- och OT-nätverk går inte att underskatta. Till exempel är förmågan att upptäcka när otillåtna enheter kopplas in till nätet eller när förändringar sker som inte är kända sedan tidigare centrala inslag i att bygga ett effektivt cyberförsvar.
 2. Segmentera näten
  När angripare har komprometterat en ingångspunkt i ett intrång är det extremt farligt om de kan fortsätta röra sig enkelt inom nätverket. Genom att dela in sitt nätverk i mindre logiska delar och begränsa åtkomsten mellan dessa begränsas den attackyta ett enskilt system kan utgöra.
 3. Begränsa åtkomsten för användare
  Att veta vilka som har tillgång till vad på företaget ger en utökad kontroll. Genom att införa förmågan att kontrollera att endast auktoriserad personal har tillgång till känsliga system minskar risken för att obehöriga tar sig in.
 4. Övervaka nätverket
  Implementera en strategi för hur organisationen övervakar och upptäcker hot som uppstår I känsliga miljöer. Snabb detektion innebär snabb reaktion, vilket i sin tur kan ge mindre påverkan.
 5. Öva
  Processer och rutiner är enbart så bra som de kan utföras, att regelbundet öva och testa sina rutiner är A och O för att snabbt kunna agera när det gäller.

Vikten av att investera i och prioritera cybersäkerheten kan inte nog understrykas, särskilt i en tid där ingen är immun mot cyberattacker. NIS2-direktivet som ställer högre krav på cybersäkerheten träder i kraft till hösten och samtidigt innebär samhällsutvecklingen, geopolitiska förutsättningar och krav på effektivisering fler utmaningar för transportsektorn med sin kritiska infrastruktur. Därför måste en förändring till för att garantera säkerheten för människor och samhälle. Med en tydlig plan för hur den här processen ska gå till kan övergången bli smidig och smärtfri, men det gäller att man börjar idag.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Biljettkontrollanter-foto-Västtrafik

Biljettkontrollanter hängs ut på nätet

Bevakning. Västtrafik har beslutat om att vissa biljettkontroller i Göteborg ska utföras av civilklädda arbetare. Nu hängs kontrollanterna ut på en nätsida. Onödigt risktagande, anser Transports regionala skyddsombud Pierre Eklund.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Självkörande fordon testas på tre svenska vägar

Teknik. I början av 2024 ska utökat mobilnät vara installerat så att det går att testköra uppkopplade och självkörande fordon på svenska vägar. Det handlar om tre utvalda vägsträckor utanför Stockholm och Göteborg.

Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) gör stora neddragningar i Bohuslän som en följd av Stampens övergång till digitala morgontidningar.

Sparpaket slår hårt mot bud

Tidningsbud. Nära hälften av Västsvensk Tidningsdistributions tidningsbud kan tvingas sluta i vissa områden. Under hösten genomför distributionsbolaget stora förändringar i utdelningen av morgontidningar, en följd av neddragningar hos mediejätten Stampen.

Sjukförsäkring
Doctor physician consulting with male patients in hospital exam room. Men's health concept.

Försämra inte sjukförsäkringen!

Debatt. Nyligen presenterades förslag på kraftiga försämringar av sjukförsäkringen – och SD-regeringen tar nu förslagen vidare. Detta trots att regeringsunderlagets största parti, Sverigedemokraterna, lovat att inga försämringar skulle göras i sjukförsäkringen när de ingick Tidöavtalet.

Alexandra Einerstams senaste krönikor
Alexandra Einerstam. Foto: Lilly Hallberg

Feedback kan vägleda och såra

Återkoppling. I estetiska sammanhang kallas kritik för ”bedömandets konst” – det är alltså en konst att ge och ta emot kritik. Nu för tiden pratar vi mindre om kritik och mer om feedback – den omtalade återkopplingen som är avsedd att vägleda och förbättra.

Ica-handlarna tjänar storkovan

Svenska Hem. Den 8 november 1905 öppnade under stort tumult och pressuppbåd en liten matbutik vid Stureplan i Stockholm. Kvinnornas Andelsförening Svenska Hem var en kvinnlig kooperation som startades i protest mot livsmedelshandelns matfusk och lurendrejeri. Den ägdes av kvinnor och endast kvinnor fick handla i butiken.

Locket på är inte lösningen

Bevakning. Inom varje bransch finns det rötägg och bevakningsbranschen är inget undantag. Att använda ett eller ett par rötägg för att döma ut en hel yrkeskår är både lättvindigt och respektlöst. Men om det inte rör sig om några rötägg, utan hela avdelningar, kanske hela företag, kan vi inte sopa det under mattan.

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson. Foto: Jan Lindkvist

Var står vi nu?

Nato. Sverige har skrivit på ett avtal med USA som innebär att dess krigsmakt fritt kan använda svenska baser och regementen från Boden i norr till Revingehed i söder. Om riksdagen godkänner avtalet med två tredjedels majoritet i slutet av året så går det igenom.

”Vi måste jappa han!”

Klass. ”Du brur, du vet vi måste jappa han!” är ord man kan höra på hemresan från jobbet i pendeltågsvagnen. Dock inte på väg till jobbet för då är de inte vakna ”gangsta”-gängen. (Och ”jappa” betyder mörda.) De här grabbarna har ordförråd som en treåring och kommer helt säkert från något av de ”utsatta områdena”.

Enda kvinnan ombord

Jämställdhet. Bokläsandet minskar. Förlagen går back. Deras eviga strategimöten hjälper föga och de drar ner på personal och sparkar författare. Ljudböcker går lite bättre men där är avanserna så små att de knappt täcker sina kostnader.

Sjukare, skadligare och dödligare

Debatt. Trots en omfattande skyddslagstiftning i form av den samlade arbetsmiljölagstiftningen med arbetsmiljölagen som ramlag kompletterad av arbetsmiljöförordningen och preciserad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter skyddas inte människor på svenska arbetsplatser.

Den viktiga kontakten med verkligheten

Ordförandeord. Om det är något jag lärt mig efter 37 år som medlem i Svenska Transportarbetareförbundet och 27 år i förbundets tjänst, varav snart åtta som ordförande, så är det vikten av kontakt med verkligheten. Oavsett var du befinner dig i vårt förbund.

Det våras för demokratin

Ledare. Jag vet inte om fler tidningsmakare märker att det blir allt svårare att få komma in på arbetsplatser för att göra reportage. Att få människor att ställa upp på intervjuer. Inte ens som anonyma ibland.

I väntan på en plan – så ställer Transportsverige om

Debatt. I januari 2027 ska en utredare föreslå hur svensk klimatpolitik ska utformas. Då är EU:s bindande 2030-mål nära i tid, och bommar vi det måste vi köpa utsläppsrätter eller betala EU-böter; miljarder som vi borde använda i svensk ekonomi. Målet är kumulativt; ökar utsläppen nu måste de minska ännu mer sen.

Varför vill Tidö-regeringen stryka fackligt samarbete i biståndet?

Debatt. Det svenska biståndet förändras i snabb takt. Nu har turen kommit till frågan om det svenska civilsamhällets deltagande i utvecklingssamarbetet med omvärlden. Regeringen gav för någon vecka sedan Sida i uppdrag att undersöka hur de kan ta över vidareförmedling av pengar ur biståndsbudgetens anslag för att stärka civilsamhället internationellt. Det har lett till att man nu sagt upp samtliga avtal med det svenska civilsamhället. Inklusive avtalen med Palmecentret och Union to Union.

Regeringen tar bort utbildning om arbetsmarknad från gymnasiet

Debatt. I den grundläggande kursen för samhällskunskap i gymnasieskolan står det i dag att eleverna bland annat ska lära sig om arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetsmarknadens parter och deras roller. Men det kommer de inte att göra längre när de nya ämnesplanerna börjar gälla 1 juli 2025.

Vi måste vara offensiva

Ordförandeord. Jag tänker personligen rätt ofta på förbundet och fackets framtid, och även om jag är relativt äldre enligt passet så gillar jag att fundera på framtiden och vilka val förbundet står inför och borde göra. Det jag alltid landar i är offensivt och framåt med klokskap. Den dagen man sitter nöjd och håller i bordskanten för att skydda det man har är det nog dags att logga ut och lämna över till nästa ordförande för förbundet.

En god arbetsmiljö bör alla få ha

Ledare. Inom Transport är det många arbetsplatser som är mansdominerande. En yrkeskår där det börjar synas en skillnad är lastbilschaufförer. Tya:s skolledarrapport som släpptes den 21 februari visar att det aldrig har varit så många tjejer som velat bli just lastbilschaufförer som nu. Det ser de genom antal sökande till gymnasieskolans transportprogram.