Ett av buden har fått i uppdrag att köra sju timmar i sträck i en kall dragig Paxterbil. Han pratar oroligt med transportombudet Robert Kozana (till höger). Foto: Justina Öster
Close
Ett av buden har fått i uppdrag att köra sju timmar i sträck i en kall dragig Paxterbil. Han pratar oroligt med transportombudet Robert Kozana (till höger).
Close

Stort missnöje på Premo

Tidningsbud. Det jäser bland tidningsbuden på Premo i Stockholm. Buden är arga över missade utbetalningar av extratid, fordon som gör dem sjuka, brist på arbetskläder, chefer som favoriserar och trakasserar och en rörig omorganisation med nedskuren tid för vissa.

Mikael Ladman, ombudsman i Transports Stockholms­avdelning. Foto: Justina Öster
Mikael Ladman, ombudsman i Transports Stockholms­avdelning. Foto: Justina Öster

Efter signaler om utbrett missnöje drog facket i gång ett uppsökeriprojekt på distributionsbolaget Premo i Stockholm. Projektet pågick från november 2022 till sommaren 2023. Det innebar att företagets heltidsanställda skyddsombud, Håkan Norborg, tillsammans med ombudsmän och regionala skyddsombud från Transports Stockholmsavdelning besökte bolagets totalt 30 filialer för att prata med de anställda.

En rad fel uppdagades och det visade sig att distributörerna inte mådde så bra på jobbet, vilket facket framförde till Premos ledning.

Men Transports representanter fick också ta emot hård kritik.

Jörgen Svensson, tidningsbud och ­ facklig representant på Brommafilialen. Foto: Justina Öster
Jörgen Svensson, tidningsbud och ­
facklig representant på Brommafilialen. Foto: Justina Öster

– Jag har aldrig i mitt liv blivit så utskälld. Buden var arga över att facket ”inte visat sig” tidigare. De känner sig lurade på sin lön, är arga över arbetsmiljön. Och jag förstår dem. Vi gör nu vårt bästa för att komma till rätta med bristerna, säger ombudsman Mikael Ladman.

Håkan Norborg säger att han jobbat i 15 år med frågan om extratid.

– Arbetsgivaren betalar fel ersättning och det går oerhört trögt att åtgärda. Buden behöver också kontakta facket när de får problem. Gör de inte det tror ledningen att allt är bra, säger han.

Samtidigt planerar Transport en ny turné med besök på Premos filialer.

För Robert Kozana ledde en omorganisation till cirka 10 00 kronor i sänkt månadslön. Han kämpar för att buden ska få rätt ersättning för extratid. ”Vi motarbetar inte företaget, önskar bara att Premo visade mer samarbetsvilja”, säger han som trivs med kollegorna. Foto: Justina Öster
För Robert Kozana ledde en omorganisation till cirka 10 000 kronor i sänkt månadslön. Han kämpar för att buden ska få rätt ersättning för extratid. ”Vi motarbetar inte företaget, önskar bara att Premo visade mer samarbetsvilja”, säger han som trivs med kollegorna. Foto: Justina Öster

Här är stötestenarna

# Problem med extratiden Att anmäla, registrera på rätt sätt och få ersättning för extra arbetad tid, enligt kollektivavtalet, har varit en segdragen historia.

Här finns flera ingångar. För det första känner inte alla bud till att de måste kontakta sin arbetsledare för att få klartecken att arbeta extra tid.

För det andra kan enhetschefen registrera tiden fel. Tidningsbud vittnar också om att bud som begär rätt ersättning inte längre får jobba extratid. Den går i stället till kollegor som jobbar för lägre ersättning. Dessutom är reglerna i kollektivavtalet krångliga att förstå.

2021 begärde facket en förhandling med arbetsgivaren om extratiden, berättar tidnings- och transportombuden Robert Kozana och Jörgen Svensson.

Sergiu Danila och kollegan hastar om varandra för att prenumeranter och beställare ska få sina tidningar och paket. Foto: Justina Öster
Sergiu Danila och kollegan hastar om varandra för att prenumeranter och beställare ska få sina tidningar och paket. Foto: Justina Öster

– Där lyckades vi utverka mandat att få gå igenom löneutbetalningarna till buden bakåt i tiden, från mars 2021 till mars 2023. En koll 15 år bakåt i tiden hade blivit väldigt dyr för arbetsgivaren, säger de.

Efter förhandlingen höll Premo en löneutbildning för alla anställda.

Därmed anser Kozana och Svensson att alla arbetsledare nu ska ha tillräcklig

kunskap för att betala ut rätt lön.

– Ändå har det visat sig att många fortsatt att betala fel.

Robert Kozana ger ett exempel för att förklara extraersättningen:

Säg att du har 4 timmar i schemalagd tid. Kollegan är sjuk och du tar över halva hans trakt (2 timmar). Det vill säga totalt 6 timmar.

Men du hinner inte färdigt, ringer din filialförman och säger att du behöver 30 minuter i extratid. Förmannen säger: Kör på. Då ska du ha 50 procent i påslag på timlönen för de första två timmarna från kollegan. Men för den sista extra halvtimmen ska du ersättas med 150 procent gånger din timlön.

– Före omorganisationen var jag föreståndare på Ekeröfilialen. När jag fick veta att arbetsgivaren snuvat mig och kollegorna lärde jag mig avtalet och kontaktade facket. Sen införde jag rätt betalning på filialen, säger Robert Kozana.

På väg ut i natten med tidningar och paket. Den första snön har fallit utanför Ekeröfilialen i västra Stockholm. Termometern når bara upp i några grader och en hård, råkall vind blåser. Foto: Justina Öster
På väg ut i natten med tidningar och paket. Den första snön har fallit utanför Ekeröfilialen i västra Stockholm. Termometern når bara upp i några grader och en hård, råkall vind blåser. Foto: Justina Öster

Han och Jörgen Svensson uppskattar att buden gått miste om hundratusentals kronor per år i lön.

– Vi är rädda att felen görs medvetet för att spara pengar åt Premo.

Facket valde ut ett bud som pilotfall. Tanken var att bolaget skulle rätta till de fel som uppdagades i den personens lönespecifikationer hos alla bud. Men förhandlingarna med arbetsgivaren ledde ingen vart. Premos linje var i stället att bud som ville rätta sina lönespecar skulle vända sig enskilt till HR-avdelningen.

Kozana fick fullmakt att förhandla för tidningsbudet som uppskattas ha fått 25 000 kronor för lite i lön. Ett steg på vägen, men oerhört mycket arbete återstår, summerar Robert Kozana.

– Ska vi fortsätta förhandla för ett bud i taget så kommer vi att få hålla på till 2030, säger Mikael Ladman.

Victoria Robler har lastat pirran full och styr mot budbilen för lossning. Natten mot fredagar är det extra mycket tidningar och de lila säckarna fylls snart till brädden med paket. Foto: Justina Öster
Victoria Robler har lastat pirran full och styr mot budbilen för lossning. Natten mot fredagar är det extra mycket tidningar och de lila säckarna fylls snart till brädden med paket. Foto: Justina Öster

# Omorganisation och hyvlade tjänster Premo genomförde en omorganisation med start i november 2022. De tidigare filialföreståndarna byttes ut mot enhetschefer, en på varje filial. Hyvling av tjänster anser Transport och kritiserar att föreståndarna inte fick chans att söka de nya tjänsterna.

Den 16 januari i år deklarerade företaget att omorganisationen var genomförd.

– Men de nya tjänsterna som enhetschefer utlystes inte, så de tidigare filialföreståndarna fick inte möjlighet att söka dem och behålla sin sysselsättningsgrad. Alla handplockades av ledningen, säger Mikael Ladman.

Han målar upp en rörig situation med olika besked och dålig kommunikation.

Transportombuden Robert Kozana och Jörgen Svensson hör till de tidigare föreståndarna. Efter ett halvårs omställningstid har de gått från nästan heltid (96 procent) till en dryg halvtid (58 procent). En kännbar lönesänkning på cirka 9 000–10 000 kronor i månaden.

– Premo ”glömde” att informera oss. Jag blev aldrig uppsagd från föreståndartjänsten, säger Robert Kozana.

Eftersom fack och arbetsgivare inte kom överens vid de lokala förhandlingarna har frågan nu lyfts till central nivå.

Transportombudet Robert Kozana tar en paus utanför filialen.. Foto: Justina Öster
Att arbeta fackligt har också lett till bestraffning, hävdar transportombudet Robert Kozana.

# Stora brister i fysiska arbetsmiljön Vintern är på ingång.
– Det är redan kallt och buden fryser, så fungerande arbetskläder behövs. Men arbetsgivaren är sent ute och det går oerhört trögt, säger skyddsombudet Håkan Norberg.

Lämpliga arbetskläder är prio ett, enligt honom.

– Riktiga vinterjackor, riktiga skor och riktiga handskar. Jag har tjatat om det i tre år men företaget har ännu inte distribuerat det till alla, säger Håkan Norberg.

Ombudsman Mikael Ladman lyfter företagets så kallade Paxterbilar som är öppna på bägge sidor, som golfbilar.

– Tidningsbuden sitter i ständigt vinddrag, lägg till det slask och snö. De blir genomfrusna och förkylda utan riktiga vinterkläder och behöver dörrar som kan stängas! säger Mikael Ladman.

I förlängningen leder det till besvär i händer, knän och leder. Plåten som buden har fötterna på leder dessutom kylan in i kroppen, förklarar Ladman. Han är också kritisk till skitiga provisoriska lokaler på vissa filialer.

Tidningsbudet Saad Ur Rehman på Ekeröfilialen är sjuk igen på grund av draget i Paxterbilarna och uteblivna arbetskläder.

– Paxterbilarna fungerar inte på vintern. Vi blir sjuka! Fast är du sjuk ofta kan du få en varning. Plus att du förlorar arbetsinkomst, säger han.

Saad Ur Rehman är förtvivlad över korsdraget, vintertid, i de eldrivna dörrlösa Paxterbilar som bolaget stolt visar upp på sin webb. ”Vi blir sjuka och har bett om riktiga vinterkläder i tre år, men bolaget säger att de inte har råd. Är vi sjuka ofta kan vi får varningar”, säger han.
Saad Ur Rehman är förtvivlad över korsdraget, vintertid, i de eldrivna dörrlösa Paxterbilar som bolaget stolt visar upp på sin webb. ”Vi blir sjuka och har bett om riktiga vinterkläder i tre år, men bolaget säger att de inte har råd. Är vi sjuka ofta kan vi får varningar”, säger han. Foto: Justina Öster

# Problem med psykiska arbetsmiljön Bud och fackliga representanter vittnar om trakasserier och hot från vissa av Premos chefer. Att arbeta fackligt har också lett till bestraffning, hävdar transportombuden Robert Kozana och Jörgen Svensson.

– På Premo jobbar många migrantarbetare som är i extrem beroendeställning. Det leder till en utbredd tystnadskultur, säger Jörgen Svensson.

Jörgen Svensson berättar att han själv drabbats av mobbning och utfrysning och vittnar om chefer som skrämmer och hotar tidningsbud på vissa trakter.

Facklig info – och lapp om stormöte med enhets- och regionchef klockan 00.30 på grund av missnöjet bland buden. Transportarbetaren släpptes inte in. Foto: Justina Öster
Facklig info – och lapp om stormöte med enhets- och regionchef klockan 00.30 på grund av missnöjet bland buden. Transportarbetaren släpptes inte in. Foto: Justina Öster

– Det finns enhetschefer och regionchefer som uppträder sektliknande, man måste vara följsam och inte säga emot, säger Jörgen Svensson.

2016 infördes en ny föreskrift på Arbetsmiljöverket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den lägger stort ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsgivarna.

I ett mejl till Premos vd Jan Persson skriver 26 bud om problemen på Brommafilialen. Tidigare trivdes de bra men med den nya chefen, efter omorganisationen, har sjukskrivningarna ”ökat markant”, skriver de. ”Folk känner sig otrygga, det delas ut varningar som upplevs som godtyckliga. Det finns en uppenbar favorisering av ’det egna laget’ när distrikt och arbetsuppgifter delas ut. Erfarenhet och kunnande räknas inte längre. De som inte gillas får sämre villkor än andra.”

Buden är nu ”rädda för att säga vad de tycker av rädsla för att bli bestraffade”.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Justina Öster:
  29 november, 2023

  Premos paxter cars used in cold weather has become a death trap. Now I am having a back pain because using the paxter in the cold is not good.

 2. Peter Jansson:
  26 november, 2023

  Jag har påtalat det tidigare och det är att är man inte nöjd med sin arbetsgivare så är det bästa man kan göra att byta arbetsgivare och se till att man är attraktiv på arbetsmarknaden med sin kompetens och kunskap.Får man inte ordning och reda på sin arbetsplats och rätt ersättning för utfört arbete så är det bara att byta arbetsgivare så enkelt är det.

 3. Saeed:
  10 november, 2023

  Det är riktigt att Premo är ett hårt jobb och tråkigt. Jag har jobbat på Premo 4 år jag inte tjäna bra lön. När jag kommer på morgonen jag lämna mitt barn på skolan när jag kommer tillbaka hem klockan blir tio jag blir mycket trött. Sen jag vaknar klockan fyra och jag hämtar mitt barn. Jag kan inte jobba på dagen eftersom jag måste sova. Premo måste betala mer lön mer än för dagjobb eftersom man blir sjuk flera gånger om året och betalar hyra för lägenhet och mat. Lönen måste vara 250 kr per timme. Jag är missnöjd, jag jobbar i Åkersberga
  Tack Mvh S

Lästips:

Festival – och mobilisering inför slaget om välfärden

Facket. På lördagen möttes vänstern i bred bemärkelse på Socialistiskt Forum, traditionsenligt i ABF-huset i Stockholm. Bakom ett av bokborden stod transportare och spred Mobiliseringbladet.

”På en död planet finns inga jobb”

Klimat. Tjänstemannafacket Vision har som första fackförbund infört klimatombud – ett nytt fackligt uppdrag på landets arbetsplatser. Det går ut på att minska en verksamhets klimatavtryck och påverka arbetsgivaren att värna om miljön och minska utsläppen.

Illustration av Mattias Käll

6 tips för bemanningsfolk

Bemanning. Vilka villkor gäller för bemanningsanställda? Hur långt måste man åka till jobbet? Och vad händer när man är mellan uppdrag? Svar på det och mycket mer finner du i Transportarbetarens snabbkoll.

Snabbkoll
Illustration av Mattias Käll

6 tips för bemanningsfolk

Bemanning. Vilka villkor gäller för bemanningsanställda? Hur långt måste man åka till jobbet? Och vad händer när man är mellan uppdrag? Svar på det och mycket mer finner du i Transportarbetarens snabbkoll.

Miljöbrott
Gryning i Fornhöjden. Nicklas första stopp är återvinningsstationen som för tillfället är värst drabbad av nedskräpning i kommunen. Foto: Lilly Hallberg

Här används ”sopspioner” i kampen mot brottslig dumpning

Södertälje. Små och stora brott – en sängbotten ställd framför pappersinsamlingen, en brinnande soptipp. I hela landet har kriminell avfallshantering fått ökad uppmärksamhet. I Södertälje arbetar ett par kommunala tjänstemän mot brottsligheten – som ”sopspioner”.

Boel Godner är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Foto: Liza Simonsson

”Fungerar avskräckande”

Södertälje. – Vi tror att arbetet ger effekt och upplever att problemen minskat de senaste åren. Vi polisanmäler misstänkta fall av illegal dumpning, säger Södertäljes kommunstyrelses ordförande Boel Godner (S).

Här i Kagghamra startade branden i november 2020. Sedan februari 2021 är soptippen täckt av sand.

Think Pink – toppen på misstänkt brottsberg

Avfallshärva. I månader härjade bränder i gigantiska avfallshögar. Men sopbergen i Botkyrka är bara en del i Think Pink-härvan. Utredningen om grovt miljöbrott rör ett tjugotal platser i landet och rättsprocessen kring företagskoncernen har pågått i flera år.

Arbetsmiljö
Funktionärer, skyddsombud och förtroendevalda från Transport besökte UPS-terminalen i Göteborg.

UPS-förare: Press och stress leder till fusk

Åkeri. Orimliga prestationskrav, dåligt utrustade bilar och toppstyrning. Chaufförerna på UPS har tröttnat på bristerna på arbetsplatserna och börjat organisera sig.

Anders Palmqvist från Transports Malmöavdelning. Foto: John Antonsson

Miljonnota för brister i arbetsmiljön

Viten. Transportarbetarens genomgång visar att Arbetsmiljöverket ställt många krav på UPS. De senaste åtta åren har myndigheten hotat med vite 12 gånger. Som mest 1,2 miljoner kronor.

Kultur
Jonny Kronbäck är huvudskyddsombud på Truck and Wheels lager i Staffanstorp, dit Transports Malmöavdelning kört sin boklåda med pappers- och ljudböcker. Men läsa? ”Jag hinner inte”, säger han.

Prisad boklåda i lunchrummet

Kultur. Lagerarbetaren Jonny Kronbäck hinner inte läsa. Kollegan Tilde Kristoffersson gillar deckare, men Alexander Lind tål dem inte. Transportarbetaren besöker företaget Truck and Wheel för att höra vad de anställda tycker om sin prisbelönta boklåda.

Avtal 2023
Plånbok med pengar

Avtalat och klart: Här har du din nya lön

Löner. Efter tuffa förhandlingar och strejkhot är de nya lönerna klara i majoriteten av Transports avtal. Transportarbetaren listar löneökningarna. Här är de som fått minst – och de som har fått mest.

5 tycker till om lönerna

Enkät. Transportarbetaren frågade fem medlemmar vad de tycker om sitt nya kollektivavtal.

Ny motpart sökes?

Förhandlingar. Av Transports 27 kollektivavtal förhandlas 6 avtal med Almegas förbund. Nästa avtalsrörelse kan det bli än färre.

Säkerhetsvakter
Säkerhetsvakten Mikael Hen och instruktören Ulf Sahlin pratar, medan Christoffer Hammarlöf filmar en scen där en väktarbil rullar in på området.

Filmar för säkerhets skull

Räddningsarbete. Säkerhetsvakter som Mikael Hen och hans kollegor på Prevent ska släcka bränder, upptäcka livsfarlig gas och se till att alla har rätt skyddsutrustning. I vanliga fall är bevakningspersonal inte med på film, men den här dagen är de det.

Månadens medlem
Niclas trivs på Gotland. ”Jag kommer nog aldrig flytta härifrån. Vill jag ha storstadspuls kan jag åka till Visby. Men där jag bor är det väldigt lugnt. Jag gillar det. Jag jagar mycket och trivs med att vara ute på landet.” Foto: Pernilla Ahlsén

Niclas brinner för bra arbetsmiljö

Bevakning. Efter 30 år i bevakningsbranschen, varav de senaste 11 på Gotland, kan Niclas Fagerberg jobbet utan och innan. I jakt på en ny utmaning blev han skyddsombud. Nu brinner han för att kollegorna ska ha en bra arbetsmiljö och rättvisa arbetsvillkor.

Kultur
”Ekonomi är inte så svårt som vissa vill få oss att tro, man kommer väldigt långt med lite sunt bondförnuft”, säger Elinor Odeberg.

Våga tycka till om ekonomi

Ekonomi. I boken Dyrtider går Elinor Odeberg till attack mot Riksbankens oberoende och slår ett slag för att vanligt folk ska våga tycka till om ekonomisk politik.