Ett av buden har fått i uppdrag att köra sju timmar i sträck i en kall dragig Paxterbil. Han pratar oroligt med transportombudet Robert Kozana (till höger). Foto: Justina Öster
Close
Ett av buden har fått i uppdrag att köra sju timmar i sträck i en kall dragig Paxterbil. Han pratar oroligt med transportombudet Robert Kozana (till höger).
Close

Stort missnöje på Premo

Tidningsbud. Det jäser bland tidningsbuden på Premo i Stockholm. Buden är arga över missade utbetalningar av extratid, fordon som gör dem sjuka, brist på arbetskläder, chefer som favoriserar och trakasserar och en rörig omorganisation med nedskuren tid för vissa.

Mikael Ladman, ombudsman i Transports Stockholms­avdelning. Foto: Justina Öster
Mikael Ladman, ombudsman i Transports Stockholms­avdelning. Foto: Justina Öster

Efter signaler om utbrett missnöje drog facket i gång ett uppsökeriprojekt på distributionsbolaget Premo i Stockholm. Projektet pågick från november 2022 till sommaren 2023. Det innebar att företagets heltidsanställda skyddsombud, Håkan Norborg, tillsammans med ombudsmän och regionala skyddsombud från Transports Stockholmsavdelning besökte bolagets totalt 30 filialer för att prata med de anställda.

En rad fel uppdagades och det visade sig att distributörerna inte mådde så bra på jobbet, vilket facket framförde till Premos ledning.

Men Transports representanter fick också ta emot hård kritik.

Jörgen Svensson, tidningsbud och ­ facklig representant på Brommafilialen. Foto: Justina Öster
Jörgen Svensson, tidningsbud och ­
facklig representant på Brommafilialen. Foto: Justina Öster

– Jag har aldrig i mitt liv blivit så utskälld. Buden var arga över att facket ”inte visat sig” tidigare. De känner sig lurade på sin lön, är arga över arbetsmiljön. Och jag förstår dem. Vi gör nu vårt bästa för att komma till rätta med bristerna, säger ombudsman Mikael Ladman.

Håkan Norborg säger att han jobbat i 15 år med frågan om extratid.

– Arbetsgivaren betalar fel ersättning och det går oerhört trögt att åtgärda. Buden behöver också kontakta facket när de får problem. Gör de inte det tror ledningen att allt är bra, säger han.

Samtidigt planerar Transport en ny turné med besök på Premos filialer.

För Robert Kozana ledde en omorganisation till cirka 10 00 kronor i sänkt månadslön. Han kämpar för att buden ska få rätt ersättning för extratid. ”Vi motarbetar inte företaget, önskar bara att Premo visade mer samarbetsvilja”, säger han som trivs med kollegorna. Foto: Justina Öster
För Robert Kozana ledde en omorganisation till cirka 10 000 kronor i sänkt månadslön. Han kämpar för att buden ska få rätt ersättning för extratid. ”Vi motarbetar inte företaget, önskar bara att Premo visade mer samarbetsvilja”, säger han som trivs med kollegorna. Foto: Justina Öster

Här är stötestenarna

# Problem med extratiden Att anmäla, registrera på rätt sätt och få ersättning för extra arbetad tid, enligt kollektivavtalet, har varit en segdragen historia.

Här finns flera ingångar. För det första känner inte alla bud till att de måste kontakta sin arbetsledare för att få klartecken att arbeta extra tid.

För det andra kan enhetschefen registrera tiden fel. Tidningsbud vittnar också om att bud som begär rätt ersättning inte längre får jobba extratid. Den går i stället till kollegor som jobbar för lägre ersättning. Dessutom är reglerna i kollektivavtalet krångliga att förstå.

2021 begärde facket en förhandling med arbetsgivaren om extratiden, berättar tidnings- och transportombuden Robert Kozana och Jörgen Svensson.

Sergiu Danila och kollegan hastar om varandra för att prenumeranter och beställare ska få sina tidningar och paket. Foto: Justina Öster
Sergiu Danila och kollegan hastar om varandra för att prenumeranter och beställare ska få sina tidningar och paket. Foto: Justina Öster

– Där lyckades vi utverka mandat att få gå igenom löneutbetalningarna till buden bakåt i tiden, från mars 2021 till mars 2023. En koll 15 år bakåt i tiden hade blivit väldigt dyr för arbetsgivaren, säger de.

Efter förhandlingen höll Premo en löneutbildning för alla anställda.

Därmed anser Kozana och Svensson att alla arbetsledare nu ska ha tillräcklig

kunskap för att betala ut rätt lön.

– Ändå har det visat sig att många fortsatt att betala fel.

Robert Kozana ger ett exempel för att förklara extraersättningen:

Säg att du har 4 timmar i schemalagd tid. Kollegan är sjuk och du tar över halva hans trakt (2 timmar). Det vill säga totalt 6 timmar.

Men du hinner inte färdigt, ringer din filialförman och säger att du behöver 30 minuter i extratid. Förmannen säger: Kör på. Då ska du ha 50 procent i påslag på timlönen för de första två timmarna från kollegan. Men för den sista extra halvtimmen ska du ersättas med 150 procent gånger din timlön.

– Före omorganisationen var jag föreståndare på Ekeröfilialen. När jag fick veta att arbetsgivaren snuvat mig och kollegorna lärde jag mig avtalet och kontaktade facket. Sen införde jag rätt betalning på filialen, säger Robert Kozana.

På väg ut i natten med tidningar och paket. Den första snön har fallit utanför Ekeröfilialen i västra Stockholm. Termometern når bara upp i några grader och en hård, råkall vind blåser. Foto: Justina Öster
På väg ut i natten med tidningar och paket. Den första snön har fallit utanför Ekeröfilialen i västra Stockholm. Termometern når bara upp i några grader och en hård, råkall vind blåser. Foto: Justina Öster

Han och Jörgen Svensson uppskattar att buden gått miste om hundratusentals kronor per år i lön.

– Vi är rädda att felen görs medvetet för att spara pengar åt Premo.

Facket valde ut ett bud som pilotfall. Tanken var att bolaget skulle rätta till de fel som uppdagades i den personens lönespecifikationer hos alla bud. Men förhandlingarna med arbetsgivaren ledde ingen vart. Premos linje var i stället att bud som ville rätta sina lönespecar skulle vända sig enskilt till HR-avdelningen.

Kozana fick fullmakt att förhandla för tidningsbudet som uppskattas ha fått 25 000 kronor för lite i lön. Ett steg på vägen, men oerhört mycket arbete återstår, summerar Robert Kozana.

– Ska vi fortsätta förhandla för ett bud i taget så kommer vi att få hålla på till 2030, säger Mikael Ladman.

Victoria Robler har lastat pirran full och styr mot budbilen för lossning. Natten mot fredagar är det extra mycket tidningar och de lila säckarna fylls snart till brädden med paket. Foto: Justina Öster
Victoria Robler har lastat pirran full och styr mot budbilen för lossning. Natten mot fredagar är det extra mycket tidningar och de lila säckarna fylls snart till brädden med paket. Foto: Justina Öster

# Omorganisation och hyvlade tjänster Premo genomförde en omorganisation med start i november 2022. De tidigare filialföreståndarna byttes ut mot enhetschefer, en på varje filial. Hyvling av tjänster anser Transport och kritiserar att föreståndarna inte fick chans att söka de nya tjänsterna.

Den 16 januari i år deklarerade företaget att omorganisationen var genomförd.

– Men de nya tjänsterna som enhetschefer utlystes inte, så de tidigare filialföreståndarna fick inte möjlighet att söka dem och behålla sin sysselsättningsgrad. Alla handplockades av ledningen, säger Mikael Ladman.

Han målar upp en rörig situation med olika besked och dålig kommunikation.

Transportombuden Robert Kozana och Jörgen Svensson hör till de tidigare föreståndarna. Efter ett halvårs omställningstid har de gått från nästan heltid (96 procent) till en dryg halvtid (58 procent). En kännbar lönesänkning på cirka 9 000–10 000 kronor i månaden.

– Premo ”glömde” att informera oss. Jag blev aldrig uppsagd från föreståndartjänsten, säger Robert Kozana.

Eftersom fack och arbetsgivare inte kom överens vid de lokala förhandlingarna har frågan nu lyfts till central nivå.

Transportombudet Robert Kozana tar en paus utanför filialen.. Foto: Justina Öster
Att arbeta fackligt har också lett till bestraffning, hävdar transportombudet Robert Kozana.

# Stora brister i fysiska arbetsmiljön Vintern är på ingång.
– Det är redan kallt och buden fryser, så fungerande arbetskläder behövs. Men arbetsgivaren är sent ute och det går oerhört trögt, säger skyddsombudet Håkan Norberg.

Lämpliga arbetskläder är prio ett, enligt honom.

– Riktiga vinterjackor, riktiga skor och riktiga handskar. Jag har tjatat om det i tre år men företaget har ännu inte distribuerat det till alla, säger Håkan Norberg.

Ombudsman Mikael Ladman lyfter företagets så kallade Paxterbilar som är öppna på bägge sidor, som golfbilar.

– Tidningsbuden sitter i ständigt vinddrag, lägg till det slask och snö. De blir genomfrusna och förkylda utan riktiga vinterkläder och behöver dörrar som kan stängas! säger Mikael Ladman.

I förlängningen leder det till besvär i händer, knän och leder. Plåten som buden har fötterna på leder dessutom kylan in i kroppen, förklarar Ladman. Han är också kritisk till skitiga provisoriska lokaler på vissa filialer.

Tidningsbudet Saad Ur Rehman på Ekeröfilialen är sjuk igen på grund av draget i Paxterbilarna och uteblivna arbetskläder.

– Paxterbilarna fungerar inte på vintern. Vi blir sjuka! Fast är du sjuk ofta kan du få en varning. Plus att du förlorar arbetsinkomst, säger han.

Saad Ur Rehman är förtvivlad över korsdraget, vintertid, i de eldrivna dörrlösa Paxterbilar som bolaget stolt visar upp på sin webb. ”Vi blir sjuka och har bett om riktiga vinterkläder i tre år, men bolaget säger att de inte har råd. Är vi sjuka ofta kan vi får varningar”, säger han.
Saad Ur Rehman är förtvivlad över korsdraget, vintertid, i de eldrivna dörrlösa Paxterbilar som bolaget stolt visar upp på sin webb. ”Vi blir sjuka och har bett om riktiga vinterkläder i tre år, men bolaget säger att de inte har råd. Är vi sjuka ofta kan vi får varningar”, säger han. Foto: Justina Öster

# Problem med psykiska arbetsmiljön Bud och fackliga representanter vittnar om trakasserier och hot från vissa av Premos chefer. Att arbeta fackligt har också lett till bestraffning, hävdar transportombuden Robert Kozana och Jörgen Svensson.

– På Premo jobbar många migrantarbetare som är i extrem beroendeställning. Det leder till en utbredd tystnadskultur, säger Jörgen Svensson.

Jörgen Svensson berättar att han själv drabbats av mobbning och utfrysning och vittnar om chefer som skrämmer och hotar tidningsbud på vissa trakter.

Facklig info – och lapp om stormöte med enhets- och regionchef klockan 00.30 på grund av missnöjet bland buden. Transportarbetaren släpptes inte in. Foto: Justina Öster
Facklig info – och lapp om stormöte med enhets- och regionchef klockan 00.30 på grund av missnöjet bland buden. Transportarbetaren släpptes inte in. Foto: Justina Öster

– Det finns enhetschefer och regionchefer som uppträder sektliknande, man måste vara följsam och inte säga emot, säger Jörgen Svensson.

2016 infördes en ny föreskrift på Arbetsmiljöverket om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den lägger stort ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsgivarna.

I ett mejl till Premos vd Jan Persson skriver 26 bud om problemen på Brommafilialen. Tidigare trivdes de bra men med den nya chefen, efter omorganisationen, har sjukskrivningarna ”ökat markant”, skriver de. ”Folk känner sig otrygga, det delas ut varningar som upplevs som godtyckliga. Det finns en uppenbar favorisering av ’det egna laget’ när distrikt och arbetsuppgifter delas ut. Erfarenhet och kunnande räknas inte längre. De som inte gillas får sämre villkor än andra.”

Buden är nu ”rädda för att säga vad de tycker av rädsla för att bli bestraffade”.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Muhammad Luqman:
  11 december, 2023

  Yes, I agree that Premo often makes mistakes regarding overtime payment. sometimes even the manager doesn't report the extra time. If a manager does not like you or you tell the unit manager that I will not work overtime unless you pay me the overtime rate. then the manager reduces your work hours and does not allow you any extra work

 2. Justina Öster:
  29 november, 2023

  Premos paxter cars used in cold weather has become a death trap. Now I am having a back pain because using the paxter in the cold is not good.

 3. Peter Jansson:
  26 november, 2023

  Jag har påtalat det tidigare och det är att är man inte nöjd med sin arbetsgivare så är det bästa man kan göra att byta arbetsgivare och se till att man är attraktiv på arbetsmarknaden med sin kompetens och kunskap.Får man inte ordning och reda på sin arbetsplats och rätt ersättning för utfört arbete så är det bara att byta arbetsgivare så enkelt är det.

 4. Saeed:
  10 november, 2023

  Det är riktigt att Premo är ett hårt jobb och tråkigt. Jag har jobbat på Premo 4 år jag inte tjäna bra lön. När jag kommer på morgonen jag lämna mitt barn på skolan när jag kommer tillbaka hem klockan blir tio jag blir mycket trött. Sen jag vaknar klockan fyra och jag hämtar mitt barn. Jag kan inte jobba på dagen eftersom jag måste sova. Premo måste betala mer lön mer än för dagjobb eftersom man blir sjuk flera gånger om året och betalar hyra för lägenhet och mat. Lönen måste vara 250 kr per timme. Jag är missnöjd, jag jobbar i Åkersberga
  Tack Mvh S

Lästips:

Kabinpersonal på Norwegian, AAP Aviation och Eurowings har startat klubbar inom Transport.

Medlare utsedda om kabinavtal

Fackligt arbete. Sedan några månader har Transport börjat registrerat nya medlemmar som jobbar som kabinpersonal. Nu har Medlingsinstitutet utsett medlare mellan Transport och Svensk Flygbranschen.

Unga transportare på LO:s forum: August Mossberg, Lucas Fredriksen, Alve Bladin, Manar Abda, Sandra Franzén Nyström och Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson.

Unga fackliga vill göra skillnad på arbetsplatserna

Fackligt arbete. Starka röster – gemensam kraft. Det var temat när unga fackligt engagerade samlades på Runö kursgård i Roslagen för LO:s Ungforum 2024.

”Jag tycker om ge service och har stor respekt för äldre och funktionshindrade personer”, säger Serpil Tumer.

Serpil skolade om sig till omsorgschaufför

Taxi. Serpil Tumer har jobbat som frisör, städerska, undersköterska, barnskötare och på dagverksamhet för funktionshindrade barn. Arbetsförmedlingen tipsade om en utbildning och nu har hon både taxiförarlegitimation och jobb – inom serviceresor.

Offentliga upphandlingar
Det förlorade taxitrafiktillståndet har lett till att Trendtaxi inte längre får köra serviceresor i Region Värmland och Södermanland, liksom i vissa kommuner. Men i Region Örebro vann bolaget nyligen en upphandling då det där räcker med att underleverantörer har tillstånd. Foto: Staffan Wolters (arkivbild)

Så körde upphandling av servicetrafik fast

Värmland. Bolagen är ökända men återkommer som vinnare i nya upphandlingar av sjuktransporter, skolskjutsar och färdtjänst. I Region Värmland har en process med överklaganden pågått i snart två år – ovissheten gör att förare söker sig bort.

Ordningsvakter
Säkerhetsvakterna på utbildningen rollspelar för att öva på vilka situationer som kan lösas utan användning av så kallad pepparsprej. Här har två av dem omhändertagit kursledaren Daniel Thulin och håller honom mot väggen. Foto: Tllda Wendefors

Stort ansvar efter kort utbildning

Arbetsmiljö. För 20 år sedan var ordningsvakten Daniel Thulin en decimeter från att dö av skottet från en AK4. I dag vidareutbildar han säkerhetspersonal runtom i Sverige, med målet att ingen ska behöva gå igenom samma sak som han.

Har du pengar att hämta?
Collage med avtalsförsäkringar

Så billiga är dina försäkringar för arbetsgivaren

Avtalat. Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal täcks av försäkringar som ger skydd vid händelser som sjukdom, barnafödsel och arbetsskador. Flera av försäkringarna är helt avgiftsfria för företagen. Varför är det så?

Har du pengar att hämta? Du som varit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller skadat dig på jobbet kan ha pengar att hämta. Läs mer om dina avtalsförsäkringar på avtalat.se. Foto: Shutterstock

Få vet att försäkringarna finns

Avtalat. Tidningsbudet Elisabet Skoog har snart varit sjukskriven i ett år. Hon får sjukpenning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade försäkringen AGS.  Elisabet visste om att den fanns, eftersom hennes skyddsombud (som också var en nära kollega) berättade om försäkringen förra gången hon var sjukskriven.

Andreas Ehm är försäkringsinformatör. Han har hjälpt transportarbetare att få ut 1,5 miljoner från sina försäkringar.

Andreas har dragit in 1,5 miljoner kronor

Transport. Andreas Ehm på Transports Halmstadsavdelning brinner för att informera om försäkringar. Han har hjälpt ett 70-tal personer få ut sammanlagt 1,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Han tror att inte ens hälften av alla transportarbetare vet vilka försäkringar de omfattas av.

Mitt i flytten. För Chris Michau och Anton Semeniuk rullar jobbet på bra. Foto: Justina Öster

Flytt med flyt

Flyttarbetare. 60 anställda, 50 rum, hundratals kartonger – för många på arbetsplatsen innebär flytten en stor omställning. För killarna från Flyttbolaget är det bara en dag som andra på jobbet, fysiskt en ny arbetsplats. Kanske lite mer organiserad än den genomsnittliga kontorsflytten.

Snabbkoll
Snabbkoll om nya LAS. Illustration: Mattias Käll

Det här gäller i nya lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt. Sedan 2022 gäller den nya lagen om anställningsskydd, LAS. Lär dig mer om vad som gäller vid uppsägning och vad skillnaderna är mellan att jobba på en arbetsplats som omfattas eller inte av huvudavtalet.

Mobbning
Mobbning på jobbet. Illustration: Unni von Feilitzen

200 000 svenskar mobbas på jobbet

Arbetsmiljö. En ny studie visar att 200 000 personer i Sverige utsätts för mobbning på jobbet. Det leder ofta till depression, ångest och i värsta fall döden. Det kan vara så många som två personer i veckan som begår självmord till följd av mobbning på arbetsplatsen.

Mikael Löwdin. Foto: John Antonsson

Vad kan facket göra?

Arbetsmiljö. Många medlemmar vänder sig till skyddsombuden när de utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning på jobbet. – Det är tyvärr mer vanligt än man tror, säger Mikael Löwdin som är Transports regionala skyddsombud i Västerås.

Gert Andersson förberedde sig inför mötet med chefen genom att anteckna vad som hänt, datum och klockslag, varje gång kollegan hade varit elak mot honom.

”Vi måste prata mer om hur vi uppför oss mot varandra”

Arbetsmiljö. Gert Andersson har jobbat på flera arbetsplatser där det har förekommit mobbning och har själv blivit utsatt för kränkningar. På kongressen 2022 lade han fram en motion om att Transport ska verka för mobbningsfria arbetsplatser.