Cancerpatienters överlevnad är en fråga om socialgrupp. En förklaring är olika mönster när det gäller att komma till undersökningar vid kallelse, som till mammografi och screening för gyncancer. Foto: Shutterstock
Close
Cancerpatienters överlevnad är en fråga om socialgrupp. En förklaring är olika mönster när det gäller att komma till undersökningar vid kallelse, som till mammografi och screening för gyncancer.
Close
Kongress 2022

Ojämlikhet kostar tusentals liv

Hälsoklyftor. Klass påverkar hälsa, livslängd och risk att dö i cancer. Och skillnaderna har ökat på senare år. En förklaring är olikheter när det gäller att delta i olika screeningprogram och att söka vård i tid, visar en stor studie Cancerfonden låtit göra.

Sett till all cancersjukdom är det ungefär lika stor risk att drabbas av sjukdom, oavsett socialgrupp. Men studien som revisors- och rådgivningsföretaget YE gjorde 2018, och som presenterades i Cancerfondsrapporten, visar tydligt hur klassklyftor påverkar: Patienter med låg utbildning har mellan 35 och 40 procent högre dödlighet än högutbildade.

Sammanlagt skulle omkring 2 900 liv räddas varje år om alla patienter med cancerdiagnoser hade lika hög överlevnad som dem med eftergymnasial utbildning, slår studien fast.

– Det motsvarar åtta liv varje dag. Att hälsoklyftorna är så stora i Sverige är oacceptabelt, kommenterade överläkare Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig på Cancerfonden.

Det är heller ingen nyhet. En rad studier har tidigare visat att socialgrupp påverkar såväl livslängd generellt som överlevnad hos dem som drabbas av potentiellt livshotande sjukdomar.

Cancerpatienters överlevnad är en fråga om socialgrupp. En förklaring är olika mönster när det gäller att komma till undersökningar vid kallelse, som till mammografi och screening för gyncancer.
Cancerpatienters överlevnad är en fråga om socialgrupp. En förklaring är olika mönster när det gäller att komma till undersökningar vid kallelse, som till mammografi och screening för gyncancer. Foto: Shutterstock

Ökade skillnader bland människor när det gäller ekonomi och sociala förhållanden tycks också få tydliga konsekvenser. Men orsakerna till skillnaderna är komplicerad. En förklaring är att viljan att gå på kontroll och söka vård i tid skiljer sig åt mellan grupper. Det kan bero på svårigheter att ha råd om det inte kan ske på betald arbetstid. Men det kan också bero på erfarenheter – patienter med låg utbildning får över lag mindre tid att ställa frågor och komma med önskemål i sina kontakter med vården. Ojämlikheten beror även på att cancerpatienter bemöts olika i vården.

Lågutbildade har sämre tillgång till metoder för att ställa diagnoser, får vänta längre från remiss till diagnos och får inte i lika hög grad som välutbildade och välbeställda den behandling som rekommenderas i de nationella vårdprogrammen.

Klasskillnaderna när det gäller vård är tydliga på flera plan. Inte minst gäller det förebyggande vård, vilket tas upp i en rapport från Cancerfonden med den talande titeln Socioekonomi påverkar risk att insjukna i livmoderhalscancer. Var femte kvinna i Sverige deltar inte i mammografi och screening med tillräcklig regelbundenhet för att förebygga dödlighet. Av dem som insjuknar i cancerformen har två av tre inte gjort det.

I rapporten kommer läkare vid Regionalt Cancercentrum Väst till tals. När de år 2001 började arbetet med en databas, bland annat för att se hur skillnader i deltagande i screening skiljde sig åt mellan olika stadsdelar i Göteborg, upptäckte de ”hisnande skillnader mellan socialt belastade och välbärgade områden”. Det blev som en klasskarta över staden.

 

Källa: Cancer och ojämlikhet (EY-rapport), Socioekonomi påverkar risk att insjukna i livmoderhalscancer (Cancerfonden).

Läs även: Cellprov in i Foodora-avtal

Tre livräddare

Mammografi

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor; cirka 26 procent av samtliga cancerfall. En av tio kvinnor som är 75 år har eller har haft bröstcancer.

Screening för bröstcancer med mammografi, ett slags röntgenundersökning, erbjuds i dag gratis till alla kvinnor mellan 40 och 74 år av sjukvården i landets samtliga regioner. Intervallet mellan undersökningarna är 1,5–2 år och undersökningen görs för att upptäcka bröstcancer på ett tidigt stadium.

Mammografi utvecklades under 1960-talet och infördes successivt i Sverige under följande decennier. Med metoden kan en tumör hittas innan den märks på något annat vis, medan den är liten och innan den har hunnit sprida sig. Genom tidig upptäckt av cancer kan behandlingen också bli lindrigare. Tidigare opererades vanligen hela bröstet bort ”för säkerhets skull”.

Mammografi minskar dödligheten i bröstcancer i Sverige med omkring 20 procent, enligt en majoritet av forskare och experter efter uppföljning av statistik och tidigare forskning. I dag överlever nära nio av tio kvinnor som drabbas.

 

Gynekologisk cellprovtagning

I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av ett virus, humant papillom (HPV). Cellprov tas för att kunna upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer. Cellförändringar är inte detsamma som cancer utan innebär att cellerna avviker från det normala mönstret. Men förändringarna kan leda till cancer om de inte behandlas. Om de upptäcks tidigt kan nio av tio kvinnor botas.

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning, som vanligen görs av en barnmorska eller en gynekolog på mottagning. De i åldersgrupper under 50 år kallas vart tredje år, efter 50 gäller cellprovtagning för HPV vart sjunde år.

I vissa av landets regioner erbjuds självtest, som kommer hem i brevlådan. Några regioner skickar också ut självtest till kallade som inte kommit till undersökningen.

Gynekologiska cellprovtagningar infördes i mitten av 1960-talet. Sedan dess har antalet kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer i landet halverats.

 

PSA-prov för prostataundersökning

Prostatacancer är den totalt sett vanligaste formen av cancer i Sverige i dag. Det kan dröja flera år innan en tumör i prostatan trycker på så mycket att det blir problem att kissa – numera har de flesta män som diagnosticeras inte haft några problem alls utan får diagnosen efter ”prostatablodprovet” PSA. Tidigare upptäcktes nästan alltid prostatacancer i ett obotligt skede.

PSA (Prostataspecifikt antigen) är ett äggviteämne som finns naturligt i kroppen. Vid cancer ökar halten i blodet. Ett PSA-prov kan övervägas för män mellan 50 och 75 år. För män som har flera släktingar som drabbats i yngre ålder kan det vara lämpligt redan vid 40 års ålder. Det görs som ett vanligt blodprov på vårdcentralen.

Men någon generell provtagning av alla i en viss grupp, screening, görs inte.

Motiveringen är bland annat att överdiagnosticering är ett stort problem: Upptäckt av förhöjda PSA-värden leder till att många män behandlas, trots att cancern aldrig skulle orsakat problem för dem, enligt forskare. Flera regioner har dock börjat erbjuda organiserad testning inom ramen för olika projekt.

Utvecklingen har på 2000-talet har också gått snabbt med flera diagnostiska framsteg. Ett exempel är Stockholm3-testet, som använder en kombination av klinisk information, proteinnivåer och genetisk information för att identifiera behandlingskrävande prostatacancer.

Källa: Cancerfonden, Läkartidningen, Wikipedia

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Närbild på ett däckbyte.

Kontroller avslöjade däckbytare

Däckverkstad. Hos nära hälften av företagen fanns brister i kassaregistret eller hanteringen av den obligatoriska personalliggaren. Det visar Skatteverket omfattande extrakontroll av verkstäder i samband med däckskifte i höstas.

”Vi måste jappa han!”

Davids krönika. ”Du brur, du vet vi måste jappa han!” är ord man kan höra på hemresan från jobbet i pendeltågsvagnen. Dock inte på väg till jobbet för då är de inte vakna ”gangsta”-gängen. (Och ”jappa” betyder mörda.) De här grabbarna har ordförråd som en treåring och kommer helt säkert från något av de ”utsatta områdena”. En och annan nerpundad person från någon villaförort kan också finnas med.

Rapport: De tjänar 73 gånger mer än lastbilschaufförerna

Ekonomi. Den ekonomiska eliten i näringslivet tjänar motsvarande 73,4 gånger en heltidsarbetande lastbilschaufför, enligt LO:s årliga rapport Makteliten.

Offentliga upphandlingar
Det förlorade taxitrafiktillståndet har lett till att Trendtaxi inte längre får köra serviceresor i Region Värmland och Södermanland, liksom i vissa kommuner. Men i Region Örebro vann bolaget nyligen en upphandling då det där räcker med att underleverantörer har tillstånd. Foto: Staffan Wolters (arkivbild)

Så körde upphandling av servicetrafik fast

Värmland. Bolagen är ökända men återkommer som vinnare i nya upphandlingar av sjuktransporter, skolskjutsar och färdtjänst. I Region Värmland har en process med överklaganden pågått i snart två år – ovissheten gör att förare söker sig bort.

Ordningsvakter
Säkerhetsvakterna på utbildningen rollspelar för att öva på vilka situationer som kan lösas utan användning av så kallad pepparsprej. Här har två av dem omhändertagit kursledaren Daniel Thulin och håller honom mot väggen. Foto: Tllda Wendefors

Stort ansvar efter kort utbildning

Arbetsmiljö. För 20 år sedan var ordningsvakten Daniel Thulin en decimeter från att dö av skottet från en AK4. I dag vidareutbildar han säkerhetspersonal runtom i Sverige, med målet att ingen ska behöva gå igenom samma sak som han.

Har du pengar att hämta?
Collage med avtalsförsäkringar

Så billiga är dina försäkringar för arbetsgivaren

Avtalat. Du som jobbar på ett företag med kollektivavtal täcks av försäkringar som ger skydd vid händelser som sjukdom, barnafödsel och arbetsskador. Flera av försäkringarna är helt avgiftsfria för företagen. Varför är det så?

Har du pengar att hämta? Du som varit sjukskriven i mer än 14 dagar, varit föräldraledig eller skadat dig på jobbet kan ha pengar att hämta. Läs mer om dina avtalsförsäkringar på avtalat.se. Foto: Shutterstock

Få vet att försäkringarna finns

Avtalat. Tidningsbudet Elisabet Skoog har snart varit sjukskriven i ett år. Hon får sjukpenning från Försäkringskassan och den kollektivavtalade försäkringen AGS.  Elisabet visste om att den fanns, eftersom hennes skyddsombud (som också var en nära kollega) berättade om försäkringen förra gången hon var sjukskriven.

Andreas Ehm är försäkringsinformatör. Han har hjälpt transportarbetare att få ut 1,5 miljoner från sina försäkringar.

Andreas har dragit in 1,5 miljoner kronor

Transport. Andreas Ehm på Transports Halmstadsavdelning brinner för att informera om försäkringar. Han har hjälpt ett 70-tal personer få ut sammanlagt 1,5 miljoner kronor från Afa Försäkring. Han tror att inte ens hälften av alla transportarbetare vet vilka försäkringar de omfattas av.

Mitt i flytten. För Chris Michau och Anton Semeniuk rullar jobbet på bra. Foto: Justina Öster

Flytt med flyt

Flyttarbetare. 60 anställda, 50 rum, hundratals kartonger – för många på arbetsplatsen innebär flytten en stor omställning. För killarna från Flyttbolaget är det bara en dag som andra på jobbet, fysiskt en ny arbetsplats. Kanske lite mer organiserad än den genomsnittliga kontorsflytten.

Snabbkoll
Snabbkoll om nya LAS. Illustration: Mattias Käll

Det här gäller i nya lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt. Sedan 2022 gäller den nya lagen om anställningsskydd, LAS. Lär dig mer om vad som gäller vid uppsägning och vad skillnaderna är mellan att jobba på en arbetsplats som omfattas eller inte av huvudavtalet.

Mobbning
Mobbning på jobbet. Illustration: Unni von Feilitzen

200 000 svenskar mobbas på jobbet

Arbetsmiljö. En ny studie visar att 200 000 personer i Sverige utsätts för mobbning på jobbet. Det leder ofta till depression, ångest och i värsta fall döden. Det kan vara så många som två personer i veckan som begår självmord till följd av mobbning på arbetsplatsen.

Mikael Löwdin. Foto: John Antonsson

Vad kan facket göra?

Arbetsmiljö. Många medlemmar vänder sig till skyddsombuden när de utsätts för kränkande särbehandling eller mobbning på jobbet. – Det är tyvärr mer vanligt än man tror, säger Mikael Löwdin som är Transports regionala skyddsombud i Västerås.

Gert Andersson förberedde sig inför mötet med chefen genom att anteckna vad som hänt, datum och klockslag, varje gång kollegan hade varit elak mot honom.

”Vi måste prata mer om hur vi uppför oss mot varandra”

Arbetsmiljö. Gert Andersson har jobbat på flera arbetsplatser där det har förekommit mobbning och har själv blivit utsatt för kränkningar. På kongressen 2022 lade han fram en motion om att Transport ska verka för mobbningsfria arbetsplatser.

Döden på jobbet
Vägen var avstängd stora delar av dagen efter dödsolyckan, där två lastbilar frontalkrockade, på väg 26/47 mellan Mullsjö och Sandhem i januari förra året.

Fler förlorade livet i arbetsolyckor

Arbetsmiljö. Under förra året dog 65 personer på jobbet i Sverige. Det är det högsta dödstalet på många år. Chaufförer är bland de värst drabbade av dödliga arbetsplatsolyckor.

Kollegahjälpens logga

”Det är viktigt att prata och ventilera”

Arbetsmiljö. Dödsolyckor på jobbet och dödliga trafikolyckor ökade under 2023. För den lastbilschaufför som råkar ut för ett trauma i arbetet finns hjälp att få. En grupp chaufförer och åkare finns där som kamratstödjare genom Kollegahjälpen.