LO: Det krävs för rättvis klimatomställning

Klimat. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig. För att den ska bli rättvis krävs en ny politik och krafttag från både fack och arbetsgivarförbund. Det är slutsatsen i en ny LO-rapport med konkreta förslag på hur det ska gå till.

LO:s rapport (november 2023).

Stärkt jämlikhet och trygghet – och samtidigt åtgärder som ska motverka klimatförändringarna. Det är möjligt enligt rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? från LO. Med fokus på arbetsmarknad och rättvist fördelat välstånd rätas frågetecknet ut på en rad punkter. Här är något av det som krävs, enligt rapporten:

 • Snabb utbyggnad av fossilfri el och satsningar på infrastruktur för transporter.
 • Utveckling av gymnasieprogrammen och göra yrkesförberedande program mer attraktiva så att ungdomar får den kompetens som krävs i omställningen.
 • Göra det enkelt att byta yrke och vidareutbilda sig genom att inrätta fler platser på yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskolans yrkesprogram.
 • Ge arbetslösa, liksom dem som riskerar att förlora sitt jobb, chans till arbete inom ett bristyrke, och det kräver stärkt arbetsmarknadspolitik.
 • Stärkt a-kassa.
 • Mer investeringar i bostäder, kollektivtrafik, välfärd och samhällsservice så att fler ska kunna – och vilja – flytta dit där nya arbetstillfällen skapas.
 • Krafttag mot arbetslivskriminaliteten, både till skydd för anställda som riskerar att utnyttjas men också för att skydda företag med höga klimatmål från att konkurreras ut av oseriösa aktörer.
 • Ökad kunskap om arbetsmiljörisker kopplade till omställningen som medför nya processer, metoder och material inom många branscher.

Utgångspunkten i rapporten är att klimatomställningen måste ske och att den kommer att ske.

Alla påverkas av att klimatet förändras. Men det är arbetare och låginkomsttagare som drabbas hårdast och som har svårast att göra något åt förändringarna konstaterar rapportförfattarna, ekonomen Anna Almqvist och utredaren Marika Palmér Rivera på LO.

Författarna understryker den viktiga roll det offentliga har när det gäller att göra näringslivets omställning möjlig, vilket är avgörande för sysselsättning och konkurrenskraft. LO föreslår stora investeringar i fossilfri elproduktion, mer kollektivtrafik och utbyggd samhällsservice i hela landet.

Dessutom föreslås ett stöd som gör det möjligt för fler att byta sin bil till en med lägre utsläpp. Ur rättviseperspektiv är det viktigt att fokus inte bara ligger på att stödja inköp av nya elbilar, heter det i rapporten.

82 procent av de utbetalda bonusmedlen för elbilar har hittills gått till storstäderna samtidigt som bilberoendet är betydligt större i andra delar av landet. 40 procent av medlemmarna i LO-förbund uppger att de är starkt beroende av bil i vardagen jämfört med 19 procent av medlemmarna i SACO-förbund, påpekar författarna.

Stora förändringar på arbetsmarknaden

Få svenska arbetstillfällen väntas försvinna i och med klimatomställningen. Men många yrken kommer att förändras, som när handeln ställer om till mer återvinning.

Transportsektorn är den enda sektorn med ett angivet mål: Utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent senast till år 2030, jämfört med 2010.

Klimatomställningen innebär också möjligheter. Beräkningar visar att upp till 250 000 nya arbetstillfällen kan skapas i landet. Det är jobb inom energieffektivisering av bostäder, utbyggnad av förnybar energi, tillverkning av batterier och ökad återvinning.

Men en rättvis omställning innebär att de arbeten som skapas är lika bra eller bättre än de som försvinner. Det krävs också att alla kan känna sig trygga i förändringen och för det krävs en ny politik, slår rapporten fast: ”Alla måste få möjlighet att ställa om oavsett var man bor eller hur mycket man tjänar”.

Facket för förändring

Fackföreningsrörelsen i Sverige har en tradition av att ställa sig positiv till ny teknik och strukturomvandling. Det gäller alltså även i omställningen till ett hållbart samhälle ur klimatperspektiv. Men rapporten betonar att det bygger på att omställningen leder till att vinster fördelas rättvist.

Hela 78 procent av svenskarna vill göra samhället mer miljövänligt. Det finns en stark koppling mellan vilja till omställning och att den görs rättvis, och viljan minskar om enskilda får bära orimligt stora kostnader. Det är LO-förbundens medlemmar som ”står i frontlinjen när vägar rämnar, tåg spårar ur eller äldreboendet blir för varmt” för att använda rapportens ord.

Rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? finns att ladda ned från LO:s hemsida, och där finns även en kortversion.

Klimatet också en fråga för facket

Klimat. När arbetsmarknaden förändras har facket lokalt en viktig roll. LO uppmanar klubbar att lyfta klimatfrågan i bland annat MBL-förhandlingar.

LO har i år gett ut en skrift till stöd för lokalt klimatarbete. Den används bland annat vid utbildningar för fackligt förtroendevalda.

Att till exempel driva att anställda får den kompetens som krävs när jobben förändras är viktigt, enligt LO:s klimatpolitiska plan.

Att minska utsläppen är inte bara en fråga för politiker och de företag som gör omställningen utan också en fråga för facket, framhåller LO-utredaren Johan Hall i tidningen Arbetet. Och även vikten av att klimatomställningen görs i tid, för att inte riskera att hela branscher i princip slås ut med hög arbetslöshet som följd som under textilkrisen och varvskrisen.

– Det kommer att bli en strukturomvandling och då är det viktigt att vi inte överrumplas, säger Johan Hall till Arbetet.

– Vi måste ställa om, och då har vi också anledning att kräva förhandlingar i de här frågorna. Det här är en strukturomvandlingsfråga som kan påverka jobb, teknik och andra framtidsfrågor.

Genom att kräva MBL-förhandlingar kan fackklubbar lokalt påverka klimatomställningen, liksom att ta upp frågan i samverkanssamtal och i utvecklingssamtal, enligt LO. I skriften med stöd nämns tre frågor som centrala i sammanhanget:

 • Vilka utsläpp orsaker den verksamhet de jobbar i?
 • Vilka alternativ finns för att minska utsläppen?
 • Vilken kompetens behöver arbetarna för att hänga med i utvecklingen?

Transporter och industriproduktion står för ungefär var sin tredjedel av de svenska klimatutsläppen. Den resterande tredjedelen orsakas av utsläpp från främst jordbruk, avfallsförbränning och arbetsmaskiner.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Rapport: De tjänar 73 gånger mer än lastbilschaufförerna

Ekonomi. Den ekonomiska eliten i näringslivet tjänar motsvarande 73,4 gånger en heltidsarbetande lastbilschaufför, enligt LO:s årliga rapport Makteliten.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Tuff väg väntar framtidens transportsystem

Teknik och trafik. Underhåll framför nyinvesteringar, effektivare koll på kostnader och klimatanpassning. Det är några inriktningar i Trafikverkets underlag för transportsystem på lång sikt.

Transportarbetarens logga / Transportarbetarens logo

Nytt statligt stöd till lätta ellastbilar införs

Klimat. (UPPDATERAD) Regeringen inför ett nytt tillfälligt stöd för inköp av lätta ellastbilar, som efterfrågats av transportbranschen. Små och medelstora åkerier som satsar på tunga miljölastbilar ska också kunna få utökat ekonomiskt stöd. Syftet är att skynda på omställningen till eldrivna fordon.

Jobben räddade i Helsingborgs hamn

Hamn. Helsingborgs hamn har dragit tillbaka de sista varslen om uppsägning. Jobben räddades efter att Transport och Helsingborgs hamn har kommit överens om ett nytt skiftschema.

Kritik mot ytterligare höjning av inkomstkrav

Migrantarbetare. I höstas mer än fördubblade regeringen inkomstkravet för arbetskraftsinvandrare. Nu föreslås ännu en höjning. Den som tjänar under 34 200 kronor i månaden riskerar både att förlora jobb och att utvisas om förslaget går igenom.

”Vi känner inte igen Transports bild av Unionen”

Flyg. Transportarbetareförbundet gick i förra veckan ut med att man är beredd att organisera flygvärdinnor och flygvärdar som vill byta fackförbund, från Unionen till Transport. ”Vi är förvånade och känner inte riktigt igen den bild som Transport förmedlar”.

Usel väghållning hotar knäcka yrkesförare

Vägtrafik. Växlande väderlek har lett till ovanligt många potthål och isiga vägar i år. Trafikverket varnar nu för att bilar kan skadas. Men inte bara fordon går sönder – vägstandarden knäcker yrkeschaufförer.

Lyftande flygplan

Flygvärdar och flygvärdinnor vill byta fack till Transport

Flyg. Under en längre tid har kabinanställda inom flyget kontaktat Transportarbetareförbundet. De tycker inte att de får det stöd de behöver av fackförbundet Unionen, och vill byta fack. – Vi är beredda att ta över flygvärdinnorna och flygvärdarna, säger Transports förbundsordförande Tommy Wreeth.

Finsk storstrejk fortsätter

Konflikt. Den här veckan slår en andra strejkvåg in över Finland. Tåg, bussar och stora delar av industrin stannar i protest mot högerregeringens politik.

Transport med i upprop för sänkt arbetstid

Politik. Fem fackförbund öppnar upp för lagstiftning om stänkt arbetstid i en debattartikel. Samtidigt förbereder Socialdemokraterna förslag om sänkt arbetstid med bibehållen lön.

Tuff väg väntar framtidens transportsystem

Teknik och trafik. Underhåll framför nyinvesteringar, effektivare koll på kostnader och klimatanpassning. Det är några inriktningar i Trafikverkets underlag för transportsystem på lång sikt.

Månadens stormöte
I panelen: Socialdemokratiska politikerna Kadir Kasirga, Gunilla Svantorp och Johan Danielsson samt Transports Jimmy Ovesson.

Här lyfter Transports frågor politiskt

Fackligt-politiskt. Det var högt tryck och många frågor när medlemmar digitalt mötte politiker på plats i LO-borgen. Ämnen för första stormötet: Reglering av taxibranschen och kontroll av yrkestrafiken så att mobilitetspakets regler verkligen följs.

Mattias Schulstad har sammanställt LO:s upphandlingsguide.

Upphandlingar sänke för LO-branscher

Offentliga upphandlingar. Färdtjänst, avfallshantering, skolskjutsar, vård och omsorg – varje år upphandlas verksamhet för över 800 miljarder kronor med skattepengar. Fast för många branscher är offentliga upphandlingar ett sänke. LO har gett ut en guide för att återta kontrollen.

Amazon riskerar böter för övervakning av anställda

Lager. Världens största e-handelsbolag, Amazon, hotas av böter på 363 miljoner kronor i Frankrike. Företaget går alldeles för långt i sin övervakning och kontroll av lagerarbetarna, menar den franska integritetsskyddsmyndigheten.

Förtroendevalda från Connect Bus på konferens i Askersund.. Foto: Mats Neander

Connectare knyter band på konferens

Facket. Förtroendevalda från Connect Bus i hela landet möttes efter nyår. Under konferensen lyftes en rad frågor – om kollektivavtal, organisering och rollen som förtroendevald.

Åkerier varnar: För få p-platser

Åkeri. Det finns för få parkerings- och omkopplingsplatser för den tunga godstrafiken. Det anser 93 procent av de företag som svarat på en enkätundersökning från Sveriges Åkeriföretag.

Osäkra jobb kan leda till tidig död

Arbetsliv. Kombinationen låg lön och otrygga anställningar leder till stress och i värsta fall för tidig död. En handbok från Karolinska institutet har tio förslag på att minska hälsoriskerna.