LO: Det krävs för rättvis klimatomställning

Klimat. Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig. För att den ska bli rättvis krävs en ny politik och krafttag från både fack och arbetsgivarförbund. Det är slutsatsen i en ny LO-rapport med konkreta förslag på hur det ska gå till.

LO:s rapport (november 2023).

Stärkt jämlikhet och trygghet – och samtidigt åtgärder som ska motverka klimatförändringarna. Det är möjligt enligt rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? från LO. Med fokus på arbetsmarknad och rättvist fördelat välstånd rätas frågetecknet ut på en rad punkter. Här är något av det som krävs, enligt rapporten:

 • Snabb utbyggnad av fossilfri el och satsningar på infrastruktur för transporter.
 • Utveckling av gymnasieprogrammen och göra yrkesförberedande program mer attraktiva så att ungdomar får den kompetens som krävs i omställningen.
 • Göra det enkelt att byta yrke och vidareutbilda sig genom att inrätta fler platser på yrkesvux, yrkeshögskola och folkhögskolans yrkesprogram.
 • Ge arbetslösa, liksom dem som riskerar att förlora sitt jobb, chans till arbete inom ett bristyrke, och det kräver stärkt arbetsmarknadspolitik.
 • Stärkt a-kassa.
 • Mer investeringar i bostäder, kollektivtrafik, välfärd och samhällsservice så att fler ska kunna – och vilja – flytta dit där nya arbetstillfällen skapas.
 • Krafttag mot arbetslivskriminaliteten, både till skydd för anställda som riskerar att utnyttjas men också för att skydda företag med höga klimatmål från att konkurreras ut av oseriösa aktörer.
 • Ökad kunskap om arbetsmiljörisker kopplade till omställningen som medför nya processer, metoder och material inom många branscher.

Utgångspunkten i rapporten är att klimatomställningen måste ske och att den kommer att ske.

Alla påverkas av att klimatet förändras. Men det är arbetare och låginkomsttagare som drabbas hårdast och som har svårast att göra något åt förändringarna konstaterar rapportförfattarna, ekonomen Anna Almqvist och utredaren Marika Palmér Rivera på LO.

Författarna understryker den viktiga roll det offentliga har när det gäller att göra näringslivets omställning möjlig, vilket är avgörande för sysselsättning och konkurrenskraft. LO föreslår stora investeringar i fossilfri elproduktion, mer kollektivtrafik och utbyggd samhällsservice i hela landet.

Dessutom föreslås ett stöd som gör det möjligt för fler att byta sin bil till en med lägre utsläpp. Ur rättviseperspektiv är det viktigt att fokus inte bara ligger på att stödja inköp av nya elbilar, heter det i rapporten.

82 procent av de utbetalda bonusmedlen för elbilar har hittills gått till storstäderna samtidigt som bilberoendet är betydligt större i andra delar av landet. 40 procent av medlemmarna i LO-förbund uppger att de är starkt beroende av bil i vardagen jämfört med 19 procent av medlemmarna i SACO-förbund, påpekar författarna.

Stora förändringar på arbetsmarknaden

Få svenska arbetstillfällen väntas försvinna i och med klimatomställningen. Men många yrken kommer att förändras, som när handeln ställer om till mer återvinning.

Transportsektorn är den enda sektorn med ett angivet mål: Utsläppen från inrikestransporter ska minska med minst 70 procent senast till år 2030, jämfört med 2010.

Klimatomställningen innebär också möjligheter. Beräkningar visar att upp till 250 000 nya arbetstillfällen kan skapas i landet. Det är jobb inom energieffektivisering av bostäder, utbyggnad av förnybar energi, tillverkning av batterier och ökad återvinning.

Men en rättvis omställning innebär att de arbeten som skapas är lika bra eller bättre än de som försvinner. Det krävs också att alla kan känna sig trygga i förändringen och för det krävs en ny politik, slår rapporten fast: ”Alla måste få möjlighet att ställa om oavsett var man bor eller hur mycket man tjänar”.

Facket för förändring

Fackföreningsrörelsen i Sverige har en tradition av att ställa sig positiv till ny teknik och strukturomvandling. Det gäller alltså även i omställningen till ett hållbart samhälle ur klimatperspektiv. Men rapporten betonar att det bygger på att omställningen leder till att vinster fördelas rättvist.

Hela 78 procent av svenskarna vill göra samhället mer miljövänligt. Det finns en stark koppling mellan vilja till omställning och att den görs rättvis, och viljan minskar om enskilda får bära orimligt stora kostnader. Det är LO-förbundens medlemmar som ”står i frontlinjen när vägar rämnar, tåg spårar ur eller äldreboendet blir för varmt” för att använda rapportens ord.

Rapporten Vad krävs för en rättvis klimatomställning? finns att ladda ned från LO:s hemsida, och där finns även en kortversion.

Klimatet också en fråga för facket

Klimat. När arbetsmarknaden förändras har facket lokalt en viktig roll. LO uppmanar klubbar att lyfta klimatfrågan i bland annat MBL-förhandlingar.

LO har i år gett ut en skrift till stöd för lokalt klimatarbete. Den används bland annat vid utbildningar för fackligt förtroendevalda.

Att till exempel driva att anställda får den kompetens som krävs när jobben förändras är viktigt, enligt LO:s klimatpolitiska plan.

Att minska utsläppen är inte bara en fråga för politiker och de företag som gör omställningen utan också en fråga för facket, framhåller LO-utredaren Johan Hall i tidningen Arbetet. Och även vikten av att klimatomställningen görs i tid, för att inte riskera att hela branscher i princip slås ut med hög arbetslöshet som följd som under textilkrisen och varvskrisen.

– Det kommer att bli en strukturomvandling och då är det viktigt att vi inte överrumplas, säger Johan Hall till Arbetet.

– Vi måste ställa om, och då har vi också anledning att kräva förhandlingar i de här frågorna. Det här är en strukturomvandlingsfråga som kan påverka jobb, teknik och andra framtidsfrågor.

Genom att kräva MBL-förhandlingar kan fackklubbar lokalt påverka klimatomställningen, liksom att ta upp frågan i samverkanssamtal och i utvecklingssamtal, enligt LO. I skriften med stöd nämns tre frågor som centrala i sammanhanget:

 • Vilka utsläpp orsaker den verksamhet de jobbar i?
 • Vilka alternativ finns för att minska utsläppen?
 • Vilken kompetens behöver arbetarna för att hänga med i utvecklingen?

Transporter och industriproduktion står för ungefär var sin tredjedel av de svenska klimatutsläppen. Den resterande tredjedelen orsakas av utsläpp från främst jordbruk, avfallsförbränning och arbetsmaskiner.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Flygplan som lyfter

Tidsfrist för organisering av kabinpersonal

Flyg. Än är det inte klart om det blir Transport, Unionen eller bägge facken som ska organisera och teckna kollektivavtal för flygets kabinpersonal – flygvärdinnor och flygvärdar. Men nu har förbunden i alla fall enats om att träffas för konkreta överläggningar i frågan.

Tät Stockholmstrafik, tunga fordon och privatbilister.

”Sänkta dieselpriser hindrar övergång till biodrivmedel”

Klimat. HVO100 är ett förnybart alternativ till diesel och spelar en viktig roll när det gäller att öka användningen av förnybara drivmedel, minska utsläppen och nå upp till Sveriges klimatmål. Men regeringens sänkning av priserna på diesel och bensin hindrar övergången till gröna drivmedel.

1945 invigdes Riksväg 6, ”Rikssexan” i folkmun, och 1962 bytte vägen namn till E3:an. Först 1992 blev det E20. Foto: Pernilla Ahlsén

Transport: Bra att rusta – men inte tillräckligt

Infrastruktur. Transport välkomnar Trafikverkets fokus på att långsiktigt effektivisera och modernisera eftersatt vägunderhåll. Men i sitt remissvar lyfter förbundet också att de planerade satsningarna som föreslås inte är tillräckliga.

Den första svenska bussen körde i Stockholm i juli 1899. Den testades senare under året på linjen Tegnérgatan-Roslagstull.

Första svenska bussen blev ett bullrande fiasko

Årsdagar. Nu är det 125 år sen Sverige fick den allra första motordrivna bussen. Det blev ett superfiasko som hördes flera kvarter. Daimlers nya heta modell fick öknamnet ”bullerbussen”.

Helsingborgs containerhamn

Hamnarbetare dömd för kokainsmuggling

Hovrättsdom. Tingsrättens dom för kokainsmuggling i Helsingborgs hamn har fastställts av hovrätten. Straffet för den man som dömdes till åtta år i fängelse skärps till nio år. Hamnarbetaren och den andra mannen döms till vardera två år.

Genrebild tidningsbud

Fortsatta neddragningar för tidningsbud

Tidningsbud. De svarta fläckarna där tidningen har blivit allt fler under årets första halvår. På många håll i landet har det lett till uppsägningar.

Transport stämmer bussföretag

Arbetsrätt. Ett bussföretag sa upp en chaufför utan att förhandla med facket. Nu stäms bolaget för brott mot medbestämmandelagen.

Det är oklart vad just den här Mercedesen väger. Vad vi vet är att den går på el.

Färdskrivare slopas för miljöfordon upp till 7,5 ton

Trafik. Regeringen har beslutat att slopa krav på kör- och vilotider samt färdskrivare på vissa miljövänliga lastbilar som väger upp till 7,5 ton. Samtidigt ska vissa b-kortsförare kan få köra klimatvänliga fordon som väger upp till 4,25 ton. Transport är kritiskt och kallar ändringarna en trafikfara.

Kvinnlig student framför bild på lastbil, Transport avdelning 5:s stipendiat

Linda knep ett av stipendierna

Pris. ”En glad och positiv kamrat, som vill att alla ska lyckas & må bra, med sin aura sprider hon lycka.” Med den motiveringen, från klasskamraterna på fordons- och transportprogrammet i Vallentuna, knep Linda Berneklint ett av årets stipendier.

Kvinnlig lasstbilschaufför i förarhytten

Arbetsskadorna fortsätter öka

Arbetsmiljö. Kvinnliga yrkesförare har en förhöjd risk att skada sig allvarligt på jobbet. I en rapport från Afa Försäkring är siffrorna dystra.

Knallrosa Matbudsväska med Foodoras loggga på träbänk i Stockholms innerstad.

Livsmedel körs med sämre lönevillkor

Åkeri. Coop Gotland är nästa företag på tur att börja köra ut mat med Foodora, i stället för traditionella åkerier. – Deras villkor är inte nära det som transportavtalet ger, säger Mats H Andersson, ombudsman på Transport.

Minigasbussarna som exploderade

Teknik. En minigasbuss i Nybro och två i Västervik som använts till service­resor spontanexploderade. Sedan kallades militären in.

Transports ombudsman Peter Åkesson varnar: All stöld är saklig grund för avsked.

Stöld på jobbet skäl för avsked

Bensinmack. Ibland börjar det med en glass, en hamburgare eller en dricka. Sen kan det övergå till snus och cigaretter. Efter upprepade fall av stölder på bensinstationer i Göteborgsområdet varnar ombudsman Peter Åkesson: Stjäl aldrig på jobbet. Det är saklig grund för avsked!

Man delar ut ett flygblad genom sidorutan till en taxichaufför.

Facket stämmer stort taxibolag

Taxi. Telepass har på ett ­förslaget sätt försökt runda kollektivavtalet för att slippa betala ut övertidsersättning. Det anser Transport som drar taxibolaget till Arbetsdomstolen.

Avtal 2023
Gummiverkstad med däck staplade i förgrunden. En man står och jobbar framför en bil längre in i lokalen.

Det blev inget nytt avtal om arbetstid

Gummiarbetare. Det blir inga nya villkor om arbetstider i gummiverkstadsavtalet. Överenskommelsen föll efter att medlemmarna sagt sitt.