Tidningsbud i Ystad
Close
Tidningsbud och manliga återvinningsarbetare riskerar att avlida tidigare än högre chefer i olika branscher. Arkivbild.
Close

Högre chefer lever längre än arbetare

Statistik. Chefer med högre utbildning och inkomst lever generellt längre än arbetare med kortare utbildning och lägre lön. Kvinnliga och manliga tidningsbud, liksom manliga återvinningsarbetare, ligger i riskzonen för kortare liv, enligt en rapport från SCB

Statistiska Centralbyråns (SCB) rapport heter Yrke och dödlighet 2018–2022. Där har SCB granskat skillnaden i dödlighet bland Sveriges förvärvsarbetande befolkning i åldern 35–64 år, med utgångspunkt från deras yrken. Uppgifterna är hämtade ur Yrkesregistret och folkbokföringen och dödligheten bland de undersökta personerna har följts under en femårsperiod.

Alla dödsfall ingår i undersökningen, oavsett dödsorsak. Det innebär att dödsolyckor på jobbet räknas med, liksom som andra orsaker.

Generellt är dödligheten lägre bland yrkesverksamma som studerat vidare efter gymnasiet än bland personer med enbart gymnasieutbildning, förklarar utredaren Karin Lundström på SCB. Sammantaget tycks alltså chefer och akademiker med högre utbildning och inkomst ha bättre möjligheter att leva längre än arbetare som tjänar sämre, har studerat kortare tid och har jobb som kräver en kortare introduktion.

Men personernas sociala situation spelar också in. Förvärvsarbetande som bor ihop med en partner har, enligt undersökningen, generellt sett lägre dödlighet än personer som bor utan partner – om man jämför med genomsnittet bland alla förvärvsarbetande.

Högre dödlighet

Sammanlagt har SCB undersökt 148 olika yrkesgrupper. Bland dem utmärker sig sex yrkesgrupper, där dödligheten är betydligt högre än genomsnittet – bland både kvinnor och män totalt. Bland de grupperna finns tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare (se faktaruta).

Lägst dödlighet märks i stället bland personal- och HR-chefer, ekonomi- och finanschefer, arkitekter och universitetslärare med flera.

Varför har SCB gjort rapporten?

– Vi gjorde en likadan undersökning för cirka tio år sedan och har fått en hel del frågor om den och ifall vi inte har nyare uppgifter. Så det var en bra idé att uppdatera den, säger Karin Lundström.

De nya resultaten stämmer i stort sett överens med de tidigare. Inget särskilt eller förvånande sticker ut, summerar hon.

Arbetsmiljö och arbetsvillkor

Varför dödligheten bland just tidningsbud och manliga återvinningsarbetare är högre än genomsnittet har Karin Lundström inget svar på, utöver att utbildningsnivå, inkomst och ifall man bor ihop med en partner eller ej spelar in.

– Statistiken svarar ju inte på alla frågor som till exempel hur arbetsmiljön och arbetsvillkoren ser ut i ett yrke. Tidigare hälsoproblem kan också ligga bakom.

Tidningsbud och återvinningsarbetare har jämförelsevis lägre inkomster och kraven på utbildning är inte heller så höga, räknar Karin Lundström upp. Tidningsdistributörerna är också en yrkesgrupp med lägst andel som bor ihop med en partner, tillägger hon.

– Varför är svårt att svara på, men vi kan konstatera att det finns ett samband. I yrken med lägre kvalifikationskrav kan också finnas personer som sökt sig dit exempelvis på grund av sämre hälsa, säger hon.

Hälsoproblemen kan vara direkt kopplade till tidigare yrken eller ha andra orsaker.

– Vissa typer av människor kan söka sig till vissa typer av yrken på grund av att de haft sämre hälsa från början. Levnadsvanor som olika typer av missbruk kan också spela in, men det är bara mina spekulationer, inte fakta.

Forskningsstudier har tidigare visat att nattarbete påverkar hälsan negativt.  Risken ökar för sömnproblem, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmproblem, diabetes, förhöjda blodfetter med mera. Sämre arbetsmiljö, stress och tyngre jobb inverkar också och kan jämföras med att arbetsmiljön generellt är bättre i yrken med högre kvalifikationskrav.  Annan forskning pekar på att det finns ett samband mellan låg inkomst och ohälsa. Lågt inflytande över arbetet ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död. Studier har också visat att jobb med enformiga och återupprepade arbetsmoment ökar dödligheten.

Ersättning för sjukdom

SCB har även granskat vilka yrkesgrupper som har högst och lägst andel som fått ersättning på grund av sjukdom, arbetsskada och/eller rehabilitering. Det vill säga personer som varit sjuka i över två veckor och får ersättning från Försäkringskassan. Även här finns återvinningsarbetare och tidningsbud med bland yrkesgrupperna med högst andel som får ersättning.

Lägst andel finns bland politiker, verkställande direktörer, högre ämbetsmän med flera.

– Dödligheten är särskilt hög bland personer som fått ersättning på grund av sjukdom, säger Karin Lundström.

Hon inflikar att även chefer kan drabbas av sjukdom och på grund av det övergå till yrken med lägre krav.

Påverkas livslängden även av personernas livsföring i stort?

– Det har vi ingen information om på yrkesnivå, men det finns annan forskning om livslängd och dödlighet som tar upp motions- och rökvanor, alkoholkonsumtion och socialt umgänge. Det kan skilja sig mellan olika yrkesgrupper och ha betydelse för livslängden.

Som förälder, bör jag råda mitt barn att utbilda sig till ett akademikeryrke och bli chef? Då lever du längre.

– Om man ser till den här statistiken så kanske man ska rikta in sig på högre utbildning och högre inkomst, men kanske inte på att bli chef. Chefer med eftergymnasial utbildning har längre livslängd än chefer med enbart gymnasieutbildning. Sedan handlar det förstås om gener, ärftlighet och sådana saker som vi inte kan påverka, säger Karin Lundström.

Farligare arbetsmiljö för arbetare

Martin Miljeteig är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet. Han är oroad, men inte förvånad över uppgifterna om högre dödlighet bland arbetare.

– Statistik från Arbetsmiljöverket visar också att arbetare jobbar i betydligt farligare arbetsmiljöer än tjänstemän. Alldeles för många i våra medlemsgrupper, som lastbilsförare och miljöarbetare, dör eller riskerar att dö eller skadas på jobbet.

– Därför är det så viktigt att arbetsgivare, tillsammans med fackligt utsedda skyddsombud, gör riskanalyser av faror i arbetsmiljön. Alltså hela tiden jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga dödsfall, skador och olyckor bland anställda.

 

Fotnot: I rapporten skiljer SCB på om förvärvsarbetande bor ihop med en partner eller inte. Men den som inte lever med en partner behöver inte vara helt ensam utan kan vara exempelvis ensamstående med barn.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Fredrik Lindby. Foto: Justina Öster

Fredrik vill vara chaufför OCH pappa

Livspusslet. – Kan inte kärringen hämta barnen? Det är den vanligaste frågan distributionsföraren Fredrik Lindby fått på sina lastbilsjobb. Han vill gärna veta när han kommer hem på kvällarna och inte missa barnens uppväxt.

Snabbkoll om EU-valet 2024. Illustration: Mattias Käll

Så påverkar EU-valet dig och dina arbetsvillkor

Europaparlamentet. I juni går hela Europa till val. EU:s medborgare får då välja sitt parlament. Det som händer i Bryssel påverkar hur du har det på jobbet.

Säkerhetskontrollen på Arlanda. Foto: Justina Öster

Avarn hotas av vite på 100 000

Arbetsmiljö. ransports skyddsombud larmade Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön. Efter en inspektion riskerar bevakningsbolaget Avarn Security 100 000 kronor i vite om åtgärder inte vidtas i den nya säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats.

Det är oklart vad just den här Mercedesen väger. Vad vi vet är att den går på el.

Tyngre fordon med B-körkort?

Teknik och trafik. Snart kan vissa B-kortsförare få köra fordon som väger upp till 4,25 ton. Men det förutsätter att fordonen går på alternativa bränslen.

Säkerhetskontrollen på Arlanda. Foto: Justina Öster

Avarn hotas av vite på 100 000

Arbetsmiljö. ransports skyddsombud larmade Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön. Efter en inspektion riskerar bevakningsbolaget Avarn Security 100 000 kronor i vite om åtgärder inte vidtas i den nya säkerhetskontrollen på Arlanda flygplats.

Helsingborgs hamn vill säga upp två

En privat säkerhetskonsult har undersökt fyra hamnarbetares koppling till en brottsmisstänkt kollega. Nu vill bolaget säga upp två av arbetarna, något Helsingborgs Dagblad var först att berätta.

Månadens avdelning
Transports avdelning 19 i Västerås.

Facklig närvaro främst

Transport. Högt i tak och full fart – förhandlingar, möten med medlemmar, en Startpunktsutbildning och någon som är på språng ut. Det händer mycket hos avdelning 19 och det mesta handlar om aktiviteter utanför kontoret i Västerås.

Ukrainska kvinnor utbildas till lastbilsförare

Åkeri. Det är brist på mycket i krigsdrabbade Ukraina – särskilt på lastbilschaufförer. För att fylla ut tomrummet efter landets många inkallade män och hålla samhället i gång har 24 kvinnor i Kiev gått en förarutbildning för C-kort. Nu skalas utbildningen upp och fler utbildas.

På säker väg. Eleverna på Södra Vikens program går på skolan som nyligen utsetts till Sveriges bästa transportskola.

Unga om transportbranschen: Helt rätt

Utbildning. När över 1 000 transportelever svarade på hur de ser på branschen och framtiden blev det toppbetyg. Och nästan nio av tio tycker att utbildningen ger rätt kunskap.

Samtrans-åkerier bryter mot kollektivavtal

Taxi. Samtrans-chaufförer som enbart kör samhällsbetalda resor har rätt till månadslön på mellan 26073 och 27004 kronor enligt kollektivavtalet. Men så är det inte för majoriteten av de Transportarbetaren talat med.

”Risk att sjuka människor hamnar i kläm”

Sjukförsäkring. – Vi vet ju att sjukförsäkringen inte fungerade tidigare, många hamnade i kläm just för att de inte var färdigrehabiliterade. Att då återgå till det systemet verkar rätt huvudlöst. Så kommenterar Transport försäkringsombudsman Pia Edvall utredningen som föreslår skärpta regler för sjukskrivna.

Strängare regler vid sjukskrivning föreslår utredning

Sjukförsäkring. (UPPDATERAD) Skärp reglerna i sjukförsäkringen och återgå till strängare bedömningar för att få sjukpenning längre än ett halvår, föreslår en statlig utredning. En farlig tillbakagång till ”de rättsosäkra och otrygga system som gällde innan 2021”, kommenterar LO-ordförande Susanna Gideonsson.

Högertrafik

Påsk först med fartbegränsning

Trafik. Påsken är en av de stora trafikhelgerna. Och också en av de första helger med hastighetsbegränsning utanför tätorter, infört för att minska olyckorna. Transportarbetaren tittade i backspegeln för att se vad som gällde tillåten fart tidigare – en av våra mest lästa artiklar på webben de senaste åren.

Filmstjärnan Jean-Claude Van Damme gör sin klassiska ”split” mellan två Volvo-lastbilar. Screenshot reklamfim Volvo trucks.

Tio år sen Van Damme slog rekord med Volvo

Årsdag. Det är en av de mest spektakulära reklamfilmerna någonsin: Filmstjärnan Jean-Claude Van Damme gör sin klassiska ”split” mellan två Volvo-lastbilar. Nu är det tio år sen den slog rekord på Youtube.

Närbild på ett däckbyte.

Kontroller avslöjade däckbytare

Däckverkstad. Hos nära hälften av företagen fanns brister i kassaregistret eller hanteringen av den obligatoriska personalliggaren. Det visar Skatteverket omfattande extrakontroll av verkstäder i samband med däckskifte i höstas.

CSG-anställda har inte fått sin lön

Bevakning. Väktare och ordningsvakter som jobbar på CSG har inte fått sin lön. Företaget är i rekonstruktion och lönekontoret hänvisar till statliga lönegarantin och länsstyrelsen.

25 år sen tunnelbranden i Mont Blanc
Collage med tidningsurklipp och skärmdumpar med artiklar om olyckan i Mont Blanctunneln 1999.

Lastbil orsakade katastrofen i Alperna 1999

Åkeri. Mitt i den 11 kilometer långa tunneln började Volvo-lastbilen brinna. Några minuter senare var 50 fordon fångade i den giftiga röken. Nu är det 25 år sen branden i Mont Blanctunneln krävde 39 liv.