Över 35 000 skadade i olyckor på jobbet

Arbetsmiljö. När effekterna av pandemin klingat av har det totala antalet anmälda olyckor och fall av arbetssjukdom minskat. Men förra året anmälde 35 400 personer att de råkat ut för arbetsolyckor som ledde till att de tvingades sjukskriva sig. Det visar statistik som Arbetsmiljöverket sammanställt i en ny rapport.

Transport och lager är den allra värst olycksdrabbade näringsgrenen sett till antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro. I denna kategori ingår truckförare, den yrkesgrupp som hade klart flest anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro under 2019–2021, men där antalet sysselsatta i gruppen minskat så att Arbetsmiljöverket inte längre redovisar den separat i den senaste rapporten, Arbetsskador 2022.

Bland män som skadas på jobbet är orsaken oftast förlorad kontroll över transportfordon, maskiner eller verktyg. För kvinnor är det vanligare med fallolyckor och tunga eller besvärliga lyft. Även våld och hot är vanliga orsaker till att kvinnor anmäler arbetsolyckor.

– Det är allvarligt att tusentals personer utsätts för farlig arbetsmiljö och drabbas av olyckor på arbetet, särskilt när vi vet att många olyckor skulle kunna förebyggas, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

– Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö på jobbet. För att vi ska nå dit är det viktigt att lära av tidigare olyckor och incidenter, så att de inte sker igen.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör betonar att det är arbetsgivarens ansvar att undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på varje arbetsplats. Och att det ska ske regelbundet, i dialog med de anställda.

Arbetsmiljöverkets rapport visar att drygt 20 300 män och 15 100 kvinnor förra året råkade ut för en arbetsolycka som lett till sjukfrånvaro. Av dem behövde var fjärde vara sjukskriven längre än 14 dagar. Unga män, i åldern 16­–24 år, är de som anmäler flest arbetsolyckor per 1 000 anställda.

De flesta arbetsolyckor ger skador på höft, ben eller fötter. Näst vanligast är skador på flera kroppsdelar, som händer och rygg.

I Arbetsmiljöverkets rapport är det kategorin ”Transport och magasinering” som står för flest anmälda olyckor per 100 000 anställda. Det gäller både män och kvinnor. I gruppen ingår både de som arbetar med vägtransporter, både lastbilschaufförer och bussförare, och järnvägstransporter liksom gods- och posthantering.

Arbetssjukdomar minskar

Förra året anmäldes omkring 16 600 arbetssjukdomar. Det är en långt färre, en minskning med 44 procent, jämfört med 2021 och kan förklaras av att antalet anmälningar som rör covid har minskat kraftigt.

Det är fortsatt så att det är fler kvinnor än män som anmäler arbetssjukdomar. En förklaring är att det är inom den kvinnodominerade vård och omsorgen de flesta fall av arbetssjukdom inträffar. De vanligaste orsakerna är smitta, sociala faktorer samt ergonomi och belastning.

Trots nedgången rörde många anmälda arbetssjukdomar covidsmitta även under 2022.

Pandemin satte också förra året tydliga avtryck i arbetsskadestatistiken, även om det inte var lika påtagligt som för 2020 och 2021. När det gäller arbetssjukdomar är anmälningar totalt sett dock snart tillbaka på samma nivå som 2019, det sista året före pandemin, enligt Arbetsmiljöverkets statistiker.

När det gäller olyckor på väg till och från arbetet, så kallade färdolycksfall, har de legat på i stort sett samma nivå ända sedan 1980-talet. Det senaste årtiondet har antalet färdolyckor varit ungefär lika många som antalet fall av anmälda arbetssjukdom.

Dödlig utgång

Förra året dog 49 personer i Sverige till följd av arbetsolyckor. Av dem som räknas in i den svenska arbetskraften var det 31 män och 9 kvinnor som dog i olyckor på jobbet. Utöver dessa dödsfall omkom 2 utländska medborgare i samband med arbete i Sverige och 7 personer i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder.

Under den senaste kartlagda tioårsperioden, 2013–2022, har det skett totalt 380 arbetsolyckor med dödlig utgång i den svenska arbetskraften.

I ett längre perspektiv har antalet dödsolyckor i arbetet minskat. Från mitten av 1950-talet till slutet av 1970-talet var nedgången bland anställda arbetstagare mycket kraftig. Minskningen har sedan fortsatt men i svagare takt och med undantag för vissa år.

År 1955 skedde närmare 16 arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 arbetstagare, förra året skedde knappt 1 dödsolycka räknat per 100 000 sysselsatta.

Flest arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 sysselsatta under den senaste tioårsperioden har skett inom Arbetsmiljöverkets kategori ”Jordbruk, skogsbruk och fiske”; 6,6 arbetsolyckor med dödlig utgång per 100 000 sysselsatta. Inom kategorin ”Vattenförsörjning, avloppsrensning, avfallshantering och sanering” är siffran 3,7.

Under åren 2013–2022 skedde 3,2 dödsolyckor per 100 000 sysselsatta i kategorin ”Transport och magasinering”.

Den klart vanligaste orsaken till olyckor med dödlig utgång, alla branscher inräknade, var förlorad kontroll över fordon eller annat transportmedel. Av antalet dödsolyckor på arbetet under den senaste tioårsperioden hade det i 161 fall, eller 42 procent, samband med fordon.

Fotnot: Rapporten Arbetsmiljöstatistik 2023:01 Arbetsskador 2022 finns att ladda ned från Arbetsmiljöverkets hemsida, av.se.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Ung miljöarbetare kör sopbil.

Kompetens- och utbildningsanställning i max två år

Utbildningsanställning. Med kompetens- och utbildningsanställning hoppas Transport och Sobona få fler anställda till branschen. I max två år kan utbildningen pågå.

Kvinnlig lasstbilschaufför i förarhytten

Arbetsskadorna fortsätter öka

Arbetsmiljö. Kvinnliga yrkesförare har en förhöjd risk att skada sig allvarligt på jobbet. I en rapport från Afa Försäkring är siffrorna dystra.

Midsommarfirande Foto:Shutterstock

Så mycket tjänar du på att jobba i midsommar

Lön. Många är lediga i midsommarhelgen. Men vissa måste tyvärr jobba även då. Som plåster på såren ger det extra betalt. Mer för vissa, mindre för andra.

Den första svenska bussen körde i Stockholm i juli 1899. Den testades senare under året på linjen Tegnérgatan-Roslagstull.

Första svenska bussen blev ett bullrande fiasko

Årsdagar. Nu är det 125 år sen Sverige fick den allra första motordrivna bussen. Det blev ett superfiasko som hördes flera kvarter. Daimlers nya heta modell fick öknamnet ”bullerbussen”.

Helsingborgs containerhamn

Hamnarbetare dömd för kokainsmuggling

Hovrättsdom. Tingsrättens dom för kokainsmuggling i Helsingborgs hamn har fastställts av hovrätten. Straffet för den man som dömdes till åtta år i fängelse skärps till nio år. Hamnarbetaren och den andra mannen döms till vardera två år.

Genrebild tidningsbud

Fortsatta neddragningar för tidningsbud

Tidningsbud. De svarta fläckarna där tidningen har blivit allt fler under årets första halvår. På många håll i landet har det lett till uppsägningar.

Transport stämmer bussföretag

Arbetsrätt. Ett bussföretag sa upp en chaufför utan att förhandla med facket. Nu stäms bolaget för brott mot medbestämmandelagen.

Det är oklart vad just den här Mercedesen väger. Vad vi vet är att den går på el.

Färdskrivare slopas för miljöfordon upp till 7,5 ton

Trafik. Regeringen har beslutat att slopa krav på kör- och vilotider samt färdskrivare på vissa miljövänliga lastbilar som väger upp till 7,5 ton. Samtidigt ska vissa b-kortsförare kan få köra klimatvänliga fordon som väger upp till 4,25 ton. Transport är kritiskt och kallar ändringarna en trafikfara.

Kvinnlig student framför bild på lastbil, Transport avdelning 5:s stipendiat

Linda knep ett av stipendierna

Pris. ”En glad och positiv kamrat, som vill att alla ska lyckas & må bra, med sin aura sprider hon lycka.” Med den motiveringen, från klasskamraterna på fordons- och transportprogrammet i Vallentuna, knep Linda Berneklint ett av årets stipendier.

Kvinnlig lasstbilschaufför i förarhytten

Arbetsskadorna fortsätter öka

Arbetsmiljö. Kvinnliga yrkesförare har en förhöjd risk att skada sig allvarligt på jobbet. I en rapport från Afa Försäkring är siffrorna dystra.

Knallrosa Matbudsväska med Foodoras loggga på träbänk i Stockholms innerstad.

Livsmedel körs med sämre lönevillkor

Åkeri. Coop Gotland är nästa företag på tur att börja köra ut mat med Foodora, i stället för traditionella åkerier. – Deras villkor är inte nära det som transportavtalet ger, säger Mats H Andersson, ombudsman på Transport.

Minigasbussarna som exploderade

Teknik. En minigasbuss i Nybro och två i Västervik som använts till service­resor spontanexploderade. Sedan kallades militären in.

Transports ombudsman Peter Åkesson varnar: All stöld är saklig grund för avsked.

Stöld på jobbet skäl för avsked

Bensinmack. Ibland börjar det med en glass, en hamburgare eller en dricka. Sen kan det övergå till snus och cigaretter. Efter upprepade fall av stölder på bensinstationer i Göteborgsområdet varnar ombudsman Peter Åkesson: Stjäl aldrig på jobbet. Det är saklig grund för avsked!

Man delar ut ett flygblad genom sidorutan till en taxichaufför.

Facket stämmer stort taxibolag

Taxi. Telepass har på ett ­förslaget sätt försökt runda kollektivavtalet för att slippa betala ut övertidsersättning. Det anser Transport som drar taxibolaget till Arbetsdomstolen.

Avtal 2023
Gummiverkstad med däck staplade i förgrunden. En man står och jobbar framför en bil längre in i lokalen.

Det blev inget nytt avtal om arbetstid

Gummiarbetare. Det blir inga nya villkor om arbetstider i gummiverkstadsavtalet. Överenskommelsen föll efter att medlemmarna sagt sitt.