Nödrop från en utdöende yrkesgrupp

Debatt. Varför räknas inte trafikdöd som otrygghet? Varför bedöms det inte som otryggt att bli skadad i trafiken? Polisen genomgår som bekant sin största omorganisation sedan förstatligandet. I sin iver att skapa trygghet för medborgarna, vilket i sig är bra, strävar man efter att minst 50 procent av poliserna ska arbeta i lokalpolisområdena. Vissa regioner klarar detta, en del inte.

Region Öst kom på idén att låta även trafikpolisen lyda under lokalpolisområdena, vilket även nu Region Nord önskar göra. Men detta får följder ute på vägarna.

Genomförandekommittén gav inför omorganisationen direktiv på hur trafikpolisverksamheten skulle fungera. Vi inom trafikpolisen såg fram emot att bli en regional resurs med nationell enhetlighet.

Men de regioner som placerar trafikpolisen lokalt i stället för regionalt bryter mot kommitténs direktiv. Följden blir att trafikpolisen blir en resurs som lokalpolischefen lättare kan disponera. Lokalpolisområdeschefen får också ansvar för ett område som han eller hon inte har kompetensen eller kunskapen för. Om någon av dem tagit del av den nationella trafiksäkerhetsstrategin så har de uppenbarligen inte förstått den…

Vi trafikpoliser kommer att ”ätas upp” av den ordinarie ordningsverksamheten och flyttas mellan de olika lokalpolisområdena där det saknas poliser i yttre tjänst. Trafikpolisen gör heller inte störst nytta på lokal nivå. I trafiken dör ingen på gator och torg. De farligaste vägarna är 70- och 90-vägar.

Om alla poliser i yttre tjänst ska arbeta med trafiksäkerhet gäller det att separera uppgifterna efter kompetens och kunnande. Sen måste bemanningen tillåta lokalpoliserna att jobba med trafiken också. Det går inte att köra på en nivå där personalen inte hinner gå på toaletten mellan radioanropen…

När det gäller illegal konkurrens inom yrkestrafiken har EU satt upp mål för kontrollen av kör- och vilotider samt tillsynen av farligt gods. Men med fokus i stort på lokal nivå kommer polisen inte att klara av detta.

Det säger sig självt! Av cirka 430 placerade trafikpoliser är det i dag cirka 100 som arbetar med yrkestrafik. Om då resten av trafikpoliserna också ska sköta lokalpolisområdets trafiksäkerhetsarbete blir det inte mycket kvar på huvudvägnäten som det var tänkt.

Följden av att inte låta trafikpolisen vara en regional enhet är flera:

Till att börja med kommer specialistkompetensen att urholkas.
Konkurrensen inom yrkestrafiken kommer ytterligare att försämras när vi erfarna trafikpoliser inte får arbeta med detta, utan måste göra annat.
Utöver det försvinner vår rekryteringsbas för nya trafikpoliser när vi äts upp av det vardagliga bruset. Dessutom väljer kollegor att sluta.
Polisens chefer måste se över vilken kategori personal som ska göra vad. Måhända är de nöjda med cirka 300 döda om året i trafiken och en snedvriden konkurrens på transportmarknaden?

Problemet är inte den politiska intentionen gällande trafiksäkerheten. Problemet är att politikerna inte vet vad polisens chefer gör – och vilken inställning de har till trafiksäkerhet!

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Skyddsombudsmärke, Transport

Skyddsombuden räddar liv

Arbetsmiljö. Den här veckan infaller Europeiska arbetsmiljöveckan. Den 27 oktober uppmärksammas särskilt de som har uppdraget att bevaka arbetsmiljön, uppmärksamma brister på jobbet, minska riskerna och rädda liv – de fackliga skyddsombuden.

Få arbetsgivare får böta för dödsolyckor

Arbetsmiljö. I få fall leder arbetsplatsolyckor med dödlig utgång till att företag bötfälls. I minst 43 av 55 fall av dödsolyckor under 2018 har ingen arbetsgivare alls kunnat ställas till svars. Det visar en granskning som tidningen Arbetet gjort.

Många dödsolyckor bland lastbilschaufförer sker i trafiken. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock

”Alla ska få komma hem från jobbet”

Arbetsmiljö. Förra året dog färre lastbilschaufförer i tjänsten än 2019. Men det är inget trendbrott. Chaufförer är fortfarande en yrkesgrupp som är mycket hårt drabbad av dödsolyckor.

På spaning efter den väska som flytt

Ledare. Om knappt ett år håller Svenska Transportarbetareförbundet kongress. Det känns stort och viktigt. Väl medveten om att historien aldrig upprepar sig, människor alltid, tänkte jag lyfta något viktigt för mig. Handväskan. Eller rättare i dag, axelremsväskan.

Vart är vi på väg inom LO och politiken?

Ordförandeord. Frågetecknen runt framtidens LO och framtidens socialdemokrati har blivit allt fler och svaren tyvärr allt färre den här hösten.

Klimatkonferensen Cop26

Framgång eller misslyckande

Rapport. I november möttes världsledare i Glasgow för toppkonferens om klimatet, Cop26. Ulf Jarnefjord, under många år regionalt skyddsombud på Transports Göteborgsavdelning, var på plats. Här skriver han själv om mötet – om fackligt samarbete, om miljöhot och svårigheter att nå resultat. Läs hela rapporten här:

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson. Foto: Jan Lindkvist

Och barnen då?

Samhällsbärarna. ”Det dånar uti rättens krater / snart skall uppbrottets timma slå!” Kanske är det som det sjungs i Internationalen? Barnmorskorna vill i vart fall inte längre, chaufförsbristen är monumental med hundratusentals vakanser i Europa och brist på tusentals förare i Sverige.

Syndensberg – om att ge ut en egen bok

Böcker. Det sägs att varje människas liv är en roman, en sanning som yttrats så många gånger att den nästan blivit en floskel. Tur är det dock att inte alla människor skriver romaner för redan nu kommer det ut 15 000 boktitlar varje år i Sverige.

Räddad av världens uslaste lastbil

Arbetsmiljö. Vilken är den viktigaste komponenten i en lastbil? Hjulen, flaket/vändskivan? Eller motorn, växellådan och hytten? Javisst, de är viktiga annars lär inte bilen funka. Men det allra viktigaste? Jo så klart förarstolen!

LAS – om detta måste vi prata

Debatt. Lagen om anställningsskydd betyder också att vi vågar gå samman på arbetsplatserna och organisera oss fackligt. När man läser förslag till förändring av turordningen så vet vi att det kommer att drabba de som är sjuka lite för ofta, de som säger ifrån, de som chefen inte riktigt tycker ”passar in”.

Kissnödiga män och kvinnor

Även färdtjänstförare måste få kissa!

Insändare. Nu får det vara nog! En färdtjänstförare, vi kan kalla honom ”Gustavsson”, talar om för facket att han ringt Beställningscentralen (BC), hos Region Örebro Län, för att meddela att han behöver en paus för han var så kissnödig att det gjorde ont. Svar: Det går inte.

LAS-förändringarna bryter mot det fackliga löftet

Debatt. Att LAS-förändringarna var dömda att gå i stöpet säger sig självt, när man läser det fackliga löftet. Vad det beror på kan de lärda få tvista om. En sak är klar, alla förbund kan inte se förändringen som en förbättring.

Återupprätta respekten för kroppsarbetet

Debatt. I den historiska romanen "Varvsslammer" beskriver författaren Aino Trosell med stor värme arbetet på varven i Göteborg.

Vi borde tala om det

Ledare. Brunt är inte en färg som andra. I politiska sammanhang i Sverige har hetaste modefärgen hösten 2021 sedan länge ett helt annat symbolvärde. Står för rasism, exkludering, unken nationalromantik och blodsmystik.

Chaufförsbrist och ellastbilar

Ordförandeord. Häromdagen träffade jag en åkare som provar en helt elektrisk tung lastbil. Han var uppe i Stockholm för att träffa energiminister Anders Ygeman och klaga på den bristfälliga laddinfrastrukturen och bristen på el, i framför allt södra Sverige.

Bländande ljus ett arbetsmiljöproblem

Insändare. Ta bort alla bländande ljus i transportbranschen och bli mer effektiv! Forskning visar att man blir trött och stressad av felriktad arbetsbelysning och bländande ljuskällor.

Se åt vänster först!

Ledare. Mansplaining. Smaka på ordet. ”Man” ihopbakad med engelskans ”explain” (förklara) – nytt ord, gammal företeelse. Är övertygad om att vi alla någon gång känt oss drabbade, oavsett kön: Någon förklarar något på ett nedlåtande och drygt vis, i en kombination av övertro på sin egen kunskap och ointresse för den andras.