Det påverkar facklig anslutning

Facket. Av arbetarna i Sverige är i dag 58 procent med i ett fackförbund, bland tjänstemän 73 procent. Historiskt har klyftan aldrig varit så stor. Det slås fast i en rapport om orsaker till utvecklingen med sjunkande antal medlemmar i LO-förbunden och den svenska modellen sedd ur ett nordiskt perspektiv.

Rapporten släpptes i juni 2024.
Rapporten släpptes i juni 2024.

Mellan år 2006 och 2023 tappade Svenska Transportarbetareförbundet 31 procent av medlemmarna. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av den växande sysselsättningen inom Transports rekryteringsområde, skriver Anders Kjellberg i den aktuella rapporten Den svenska partsmodellen ur ett nordiskt perspektiv – facklig anslutning och lönebildning.

Det är tankesmedjan Arena Idés sjätte, årliga stora rapport om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Författaren Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, tar upp flera orsaker till att organisationsgraden sjunkit så kraftigt bland de yrkesgrupper Transport organiserar, från 71 procent till 56 procent under knappt 20 år.

Osund konkurrens och social dumpning, både inom åkerinäringen och inom taxibranschen, är ett av skälen till vikande medlemsantal som Kjellberg pekar på i rapporten. Likaså att ett stort antal förare är födda utomlands, och att många lastbilschaufförer som kör i Sverige är folkbokförda utomlands och därför inte räknas med i beräkningar som bygger på arbetskraftsundersökningar.

Rapporten tar också upp att Transport liksom Handels, Hotell- och restaurangfacket och Fastighets lyckas värva många nya medlemmar som sedan går vidare till andra branscher.

Men utvecklingen är inte unik för Transport. Rapporten tar upp medlemsutvecklingen i ett antal förbund inom såväl TCO som LO. Allra störst är tappet för GS-facket – tidigare Grafiska Fackförbundet, Skogs- och Träfacket – som förlorat 63 procent av sina medlemmar mellan 2006 och 2023.

Men även de båda stora LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, har förlorat medlemmar under perioden: 97 000 respektive 57 500 medlemmar.

Fler TCO-medlemmar

Anders Kjellberg konstaterar i rapporten att klyftan mellan arbetares och tjänstemäns organiseringsgrad aldrig varit så stor som i dag. Å andra sidan är andelen förtroendevalda högre hos arbetarna, liksom kollektivavtalens täckningsgrad.

Statistiken för 2023 visar att totalt är 68 procent av den svenska arbetskraften med i facket, en nedgång med en procentenhet sedan året innan. Men Sverige har fortfarande världsrekord i facklig anslutning, slår Kjellberg fast.

Att 58 procent av arbetarna är med i ett fackförbund och hela 73 av tjänstemännen är alltså en toppnotering internationellt sett år 2023. Och Sverige ligger också högre än övriga länder i Norden. Men samtidigt väsentligt lägre än tidigare. I mitten av 1980-talet och 1990-talet var runt 85 procent av arbetskraften i Sverige fackligt organiserad.

Rapporten tar också upp det faktum att Sverige till skillnad från andra länder inte har någon anslutning till så kallade gula fackföreningar.

I Danmark är i dag nära var femte fackmedlem med i en sådan alternativ fackförening, som ofta lockar med lägre medlemsavgifter. Utvecklingen med gula fackföreningar i landet var också huvudskäl till att danska LO 2019 gick ihop med FTF, ungefär TCO:s motsvarighet.

I samtliga nordiska länder utgör fortfarande huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter grunden i arbetsmarknadsmodellerna.

Pandemins påverkan

Under pandemiåren 2020–2021 steg den fackliga organisationsgraden för både arbetare och tjänstemän två år i rad. Men under de följande två åren, ”inflationsåren”, vände det nedåt.

Förra året var andelen fackanslutna åter nere på samma nivå som året innan pandemin; 68 procent.

Den genomsnittliga fackanslutningen hos arbetare påverkas också av att andelen utrikes födda vuxit kraftigt. Från 29 procent år 2020 till 34 procent förra året. Det leder till konsekvensen att arbetares organisationsgrad sjunkit totalt, konstaterar Anders Kjellberg i rapporten: Organisationsgraden var 2023 bland arbetare födda i Sverige 62 procent, jämfört med bara 50 procent av utrikes födda arbetare.

Inom LO-kollektivet sjönk organisationsgraden mest i offentlig sektor och där främst bland personer födda i Sverige. Inom privat sektor sjönk den mest inom hotell- och restaurang och inom byggbranschen.

Att organisationsgraden inte föll lika mycket förra året som 2022 får ses mot bakgrund av att priserna inte steg lika mycket och att en lågkonjunktur inleddes hösten 2023. Precis som under pandemin minskade då antalet tidsbegränsat anställda, vilket fick en positiv effekt på andelen fackligt anslutna. Det eftersom tillsvidareanställda i högre grad är med i facket.

När det gäller antalet medlemmar i olika fackförbund tar rapporten enbart med antalet yrkesaktiva medlemmar. För Transports del innebär det att siffran för år 2023 var 45 700 medlemmar, jämfört med 65 800 år 2006.

För LO minskade antalet yrkesverksamma medlemmar i samtliga förbund under perioden 2015–2023 med drygt 22 000 personer. Förra året var sammanlagt 1 198 113 personer med i något av LO:s då 14 förbund.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Medleålders man med glasögon på innerstadsgata i Stockhjolm, halvfigur.

Tuffa uppdraget: Mindre jobb, mer pengar

Avtal. Veli-Pekka Säikkälä är LO:s nya avtalssekreterare. Hans uppdrag är att hålla ihop LO i löneförhandlingarna, få upp lönerna och nu ska han också sänka arbetstiden. Hur ska det gå till?

Kocken Pim van Dorpel föreslås leda LO

Facket. Valberedningen är klar med sitt förslag till ny ledning för LO. Pim van Dorpel föreslås bli ordförande. Han är i dag HRF:s vice ordförande.

Transportarbetareförbundets skyddsombud

Rädsla för bråk – ett skäl till att inte bli skyddsombud

Arbetsmiljö. Rädsla för att göra sig osams med chefer och kollegor, dålig kunskap om vad uppdraget innebär, ont om tid och otrygga anställningsvillkor. Det är några av skälen till att färre arbetare inom LO-kollektivet tar uppdrag som skyddsombud på sina arbetsplatser.

Den första svenska bussen körde i Stockholm i juli 1899. Den testades senare under året på linjen Tegnérgatan-Roslagstull.

Första svenska bussen blev ett bullrande fiasko

Årsdagar. Nu är det 125 år sen Sverige fick den allra första motordrivna bussen. Det blev ett superfiasko som hördes flera kvarter. Daimlers nya heta modell fick öknamnet ”bullerbussen”.

Helsingborgs containerhamn

Hamnarbetare dömd för kokainsmuggling

Hovrättsdom. Tingsrättens dom för kokainsmuggling i Helsingborgs hamn har fastställts av hovrätten. Straffet för den man som dömdes till åtta år i fängelse skärps till nio år. Hamnarbetaren och den andra mannen döms till vardera två år.

Genrebild tidningsbud

Fortsatta neddragningar för tidningsbud

Tidningsbud. De svarta fläckarna där tidningen har blivit allt fler under årets första halvår. På många håll i landet har det lett till uppsägningar.

Transport stämmer bussföretag

Arbetsrätt. Ett bussföretag sa upp en chaufför utan att förhandla med facket. Nu stäms bolaget för brott mot medbestämmandelagen.

Det är oklart vad just den här Mercedesen väger. Vad vi vet är att den går på el.

Färdskrivare slopas för miljöfordon upp till 7,5 ton

Trafik. Regeringen har beslutat att slopa krav på kör- och vilotider samt färdskrivare på vissa miljövänliga lastbilar som väger upp till 7,5 ton. Samtidigt ska vissa b-kortsförare kan få köra klimatvänliga fordon som väger upp till 4,25 ton. Transport är kritiskt och kallar ändringarna en trafikfara.

Kvinnlig student framför bild på lastbil, Transport avdelning 5:s stipendiat

Linda knep ett av stipendierna

Pris. ”En glad och positiv kamrat, som vill att alla ska lyckas & må bra, med sin aura sprider hon lycka.” Med den motiveringen, från klasskamraterna på fordons- och transportprogrammet i Vallentuna, knep Linda Berneklint ett av årets stipendier.

Kvinnlig lasstbilschaufför i förarhytten

Arbetsskadorna fortsätter öka

Arbetsmiljö. Kvinnliga yrkesförare har en förhöjd risk att skada sig allvarligt på jobbet. I en rapport från Afa Försäkring är siffrorna dystra.

Knallrosa Matbudsväska med Foodoras loggga på träbänk i Stockholms innerstad.

Livsmedel körs med sämre lönevillkor

Åkeri. Coop Gotland är nästa företag på tur att börja köra ut mat med Foodora, i stället för traditionella åkerier. – Deras villkor är inte nära det som transportavtalet ger, säger Mats H Andersson, ombudsman på Transport.

Minigasbussarna som exploderade

Teknik. En minigasbuss i Nybro och två i Västervik som använts till service­resor spontanexploderade. Sedan kallades militären in.

Transports ombudsman Peter Åkesson varnar: All stöld är saklig grund för avsked.

Stöld på jobbet skäl för avsked

Bensinmack. Ibland börjar det med en glass, en hamburgare eller en dricka. Sen kan det övergå till snus och cigaretter. Efter upprepade fall av stölder på bensinstationer i Göteborgsområdet varnar ombudsman Peter Åkesson: Stjäl aldrig på jobbet. Det är saklig grund för avsked!

Man delar ut ett flygblad genom sidorutan till en taxichaufför.

Facket stämmer stort taxibolag

Taxi. Telepass har på ett ­förslaget sätt försökt runda kollektivavtalet för att slippa betala ut övertidsersättning. Det anser Transport som drar taxibolaget till Arbetsdomstolen.

Avtal 2023
Gummiverkstad med däck staplade i förgrunden. En man står och jobbar framför en bil längre in i lokalen.

Det blev inget nytt avtal om arbetstid

Gummiarbetare. Det blir inga nya villkor om arbetstider i gummiverkstadsavtalet. Överenskommelsen föll efter att medlemmarna sagt sitt.