Du har valt att läsa om: Kongress

Kongress Transportarbetarförbundet 2012

Öppet för medlemmarna att föreslå ordförande i Transport

Kandidater utses. Vilka som ska leda Transport i framtiden är en het och öppen fråga ända fram till kongressen i juni. Valberedningens ordförande påminner om att alla medlemmar i facket har chansen att föreslå sina kandidater till ordförandeposten, resten av ledningen och förbundsstyrelsen.

”En intensiv sommar väntar”

Krönika. Transport hade stora framgångar på den nyss genomförda LO-kongressen. Alla i Transports delegation deltog aktivt i kongressens arbete. Vissa genom att delta i debatten, andra genom att bygga nätverk och knyta nya kontakter som på sikt kan bli mycket värdefulla. Som bekant hade det förekommit en del diskussioner rörande den nya ledningens sammansättning redan innan kongressen började.