Du har valt att läsa om: Forskning

”Dags för facket att bli offensivt igen”

Krönika. Som bekant lever vi i globaliseringens tidevarv, vilket inneburit avregleringar och privatiseringar, minskad demokrati och en välfärdsstat i förfall.