Du har valt att läsa om: Johan Granlund

Ojämlik vägstandard orsak till olycksrisk

Trafik. Risken att dö i olyckor på vägarna är betydligt högre i skogslänen i norr än i södra delen av landet. Kvaliteten på vägarna har avgörande betydelse, visar en ny rapport.

Hallå där!

Johan Granlund

… Mr ”Kurvdosering” som lämnar konsultandet och lobbyverksamheten om hur vägar bäst bör byggas. Johan Granlund blir produktionschef inom byggnadsmaterial.

Säkrare kurvor på gång

Med tyngre och högre fordon på vägarna blir doseringen av kurvor allt viktigare. Transportstyrelsen är på gång med nya föreskrifter om hur vägar ska byggas. Inför detta har myndigheten just fått en rapport som föreslår hur kurvorna ska utformas för att lastbilar inte ska välta.

Två om dagen i diket

Varje dag välter två lastbilar på svenska vägar. Olyckorna orsakar mänskligt lidande – och stora kostnader för skadade fordon och förstörd last. Enligt experterna är orsakerna en kombination av dåliga vägar, bristande uppmärksamhet och lastbilar som är i så dåligt skick att de helt enkelt rasar ihop.

Felbyggda kurvor leder till olyckor

– Om Sveriges vägnät betraktas som en fast arbetsplats bör Arbetsmiljöverket stänga stora delar för yrkestrafik. Vägexperten Johan Granlund vet hur bättre kurvor skulle kunna minska antalet svårt skadade med 500 per år.