Du har valt att läsa om: Karin Bradley

Karin Bradley, universitetslektor och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan.

”Uberpop var inte delningsekonomi”

Delningsekonomi. Med nya digitala lösningar går det att dela saker och tjänster med vem som helst. Karin Bradley har utrett det som kallas delningsekonomi åt regeringen.