Du har valt att läsa om: Klimat

”Inför en hållbar miljöpolitik NU!”

Debatt. Det hör numera till god ton i svensk politik att hänvisa till miljöfrågan som ”vår tids ödesfråga”. I högtidstal och politiska program nämns den nästan alltid som en av de allra viktigaste. Den rödgröna regeringen har också uppgraderat miljöfrågorna, och en del konkreta förslag lades redan i höstbudgeten.

”Åkarna kan inte bära ansvaret för klimatet”

Debatt. FN:s klimatpanel har nyligen presenterat ytterligare en rapport som beskriver klimathotets oerhörda tyngd och omfattning. Numera är det få som betvivlar riktigheten i de alarmerande prognoserna och den svenska regeringen har långtgående ambitioner när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

”Semestern ger tid för eftertanke”

Krönika. Semestern närmar sig med stormsteg och snart står sommaren i all sin prakt. Skolavslutningarna avlöser varandra. Små skolbarn som sjunger ” Den blomstertid nu kommer” i blomsterprydda skolsalar och så avslutningen, med skrålande och uppsluppna ungdomar på lastbilsflak runt om i landet.

”Hög tid för hållbara transporter”

Krönika. För en tid sen var jag inbjuden till ett seminarium som handlade om åkerinäringens klimatpåverkan och vad som kan göras för att minimera den. Frågeställningen är inte så enkel som den glättiga inbjudan antydde. Det torde vara allom bekant att det inte är någon enkel sak att kombinera modern logistik med utvecklade miljö-mål och klimatsmarta transportlösningar.