Du har valt att läsa om: FN

Slut med våld på jobbet – enligt ILO

Världen. Våld och trakasserier på jobbet ska bekämpas i 187 av världens länder. FN:s arbetslivsorgan konstaterar att våldet kan vara ett brott mot de mänskliga rättigheterna – och antog under sitt 100-årsfirande en konvention som länderna ska skriva under.

FN-organ underkänner Lex Laval

FN:s arbetsmarknadsorgan ILO underkänner den lagstiftning som Sverige antog efter EU-domstolens Lavaldom. ILO:s expertkommitté uppmanar nu Sveriges regering att ändra den så kallade Lex Laval.