Du har valt att läsa om: Fackförbund

”Värna kollektivavtalen!”

Krönika. Att försvara löntagarnas intressen i arbetslivet är den fackliga rörelsens främsta uppgift. Det är för det syftet vi bildades och det utgör fortfarande grunden för vår legitimitet och existens.