Annons:

Du har valt att läsa om: Ekonomi

Håkan Hellstrand, LO-ekonom

Vad händer när vinden vänder?

10 frågor. Hjälp! Spöket Lågkonjunktur är på gång, du hör det från allt fler håll. Vi bad ekonomen Håkan Hellstrand, ny på LO, att reda ut vad som händer.

Dålig ekonomi vanligt bland äldre kvinnor

Ekonomi. Omkring 570 000 personer i Sverige har så låga inkomster att de inte klarar att betala alla räkningar för hyra, barnomsorg, hemförsäkring och annat som anses nödvändigt i ett välfärdssamhälle. Kartläggningen, som är gjord av SCB, visar att äldre kvinnor och utrikes födda barn är särskilt utsatta ekonomiskt.

Kongress 2017

Fler rabatter till transportmedlemmar

Ekonomi. Åtminstone ett beslut under ekonomiavsnittet kan spela roll för en transportares ekonomi. Förbundet ska ansluta sig till LO:s mervärdeskort som ger rabatter och förmåner.

Transport ser över regelverken

Tydliga regler. Skriv ner en policy för hur tjänstebostäder ska köpas och säljas. Hur anställda veckopendlare ska tilldelas en lägenhet – och hur kontrakten ska sägas upp. Förslaget kommer till Transport från den revisionsfirma som fått uppdraget att se över regler, rutiner och policyer.

Illustration Mattias Käll

Så kan chefen syna din ekonomi

Snabbkollen. Du får ett brev med posten där det står att chefen har tagit en kreditupplysning på dig. Va? Vad ska hen med den informationen till? Är det verkligen tillåtet? Ja, en arbetsgivare har faktiskt rätt att kolla sina anställdas privatekonomi. Men bara om det finns goda skäl.

Illustration: Helena Halvarsson

Penga-plåster på såren om du skadar dig på jobbet

Snabbkollen. Vad händer med ekonomin om du skadar dig på jobbet och måste vara sjukskriven en längre tid? Eller om du får andra utgifter i samband med olyckan? För den som har kollektivavtal kan det finnas en hel del extrapengar att hämta.

”Fler fackliga röster i EU-parlamentet!”

Krönika. Valet till Europaparlamentet den 25 maj är avgörande för det europeiska samarbetets framtid. Det högerdominerade EU:s hantering av den ekonomiska krisen har varit förödande. Ensidiga åtstramningar, privatiseringar och avregleringar har resulterat i rekordhög arbetslöshet och negativ tillväxt. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter har underminerats. Medborgarna har fått betala ett högt pris för bankernas girighet och borgerliga politikers blinda tilltro till marknaden.

”Regeringen stal 15 000 kronor ifrån oss”

Krönika. Regeringen försöker göra ett nummer av att de vill sänka avgifterna till a-kassan. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg vill framstå som förstående och lyhörda, nu när nästan åtta procent av befolkningen är arbetslös och det nya budgetförslaget bygger på att ännu fler ska stå utanför arbetsmarknaden de kommande åren.

”Hög tid för hållbara transporter”

Krönika. För en tid sen var jag inbjuden till ett seminarium som handlade om åkerinäringens klimatpåverkan och vad som kan göras för att minimera den. Frågeställningen är inte så enkel som den glättiga inbjudan antydde. Det torde vara allom bekant att det inte är någon enkel sak att kombinera modern logistik med utvecklade miljö-mål och klimatsmarta transportlösningar.