Rättsövergrepp på Arlanda

Debatt. Arlanda flygplats drevs förut av Luftfartsverket, LFV, som är en affärsdrivande myndighet. På Arlanda flygplats fattade LFV ett beslut som ändrade turordningsreglerna för kösystemet rörande taxibilars tillträdesrätt till flygplatsterminalerna.

Det förutvarande systemet byggde på principen först in först ut, det vill säga den taxibil som först hamnade i systemet fick först tillträde till Arlandas terminaler för att ta upp taxikunder. Detta kösystem ändrades så att taxibilens bränsle blev avgörande för tillträdesrätten till terminalen. Bilar med ”rätt” bränsle fick förtur framför andra. För närvarande prioriteras biogasbilar högst.

Syftet med beslutet, hävdade man, var att nedbringa flygplatsens koldioxidutsläpp inom ramen för det koncessionstillstånd Arlanda flygplats fått.

Eftersom beslutet om köordningen innebar en inskränkning av tredje mans rättigheter kontaktades Transportstyrelsen. Det gjordes för att få uppgift om vilket regelverk som gäller för bilar som används i yrkesmässig trafik.

Svaret blev att varje bil som inregistreras som taxibil i Sverige uppfyller EU:s och Transportstyrelsens krav på avgasutsläpp gällande koldioxidhalt och andra avgasemissioner.

När det gäller det koncessionstillståndet på Arlanda flygplats, som LFV hänvisar till, så har det varit uppe för prövning i Högsta Domstolen, HD. I frågan om rätten till inskränkningar eller ändringar i tredjemansrätten tog HD inte ställning för eller emot. Man ansåg att det var en fråga för lagstiftaren, alltså riksdagen.

Mot bakgrund av detta uppvaktades regeringen. Frågan som ställdes var: Vilket regelverk eller vilken förordning ger Luftfartsverket rätt att reglera taxiverksamheten på Arlanda på det sätt som gjorts?

Svaret från dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson var förbryllande. Innebörden var att myndigheten hade rätt att reglera verksamheten på detta vis, i och med att man ägde flygplatsen. Underförstått; man behövde varken ett bemyndigande från regeringen eller hänvisa till någon rättsregel eftersom man ägde flygplatsen. Äganderätten utgjorde alltså fundamentet för att reglera tredjemansrätten.

Ett liknande ärende handlar om förbudet mot dubbdäck på vissa gator. Det vill säga rätten att reglera tredje mans kör- och däckval. Här följde regeringen grundlagen och legaliseringsprincipen till punkt och pricka. EU-kommissionen kontaktades för att säkerställa att man inte skulle bryta mot EU:s regler. Ett rikdagsbeslut fattades som gav kommunerna rätt att införa lokala dubbdäcksförbud.

I Arlandafallet strider LFV:s beslut mot svensk grundlag. Äganderätt kan inte upphäva lag. Något bemyndigande eller rättshänvisning för beslutet på Arlanda rörande taxibilars bränslen har således inte erhållits från någon högre instans. Varken från Transportstyrelsen eller regeringen.

Varför har regeringen behandlat två likartade ärenden så annorlunda när det gäller tredjemansrätten?

Orsaken står att finna i statens ägarstruktur. Regeringen och Näringsdepartementet har inga egna intressen i däckbranschen. Man äger inga bolag som tillverkar däck.

Däremot så har man direkta ägarintressen i flygbranschen. Luftfartsverket ena del, flygplatsverksamheten, ombildades 2010 till ett helstatligt ägt aktiebolag, Swedavia AB. Bolaget fick överta Luftfartsverket rättigheter och mark gratis.

I Swedavias styrelse sitter Näringsdepartementets tjänstemän och uppbär ersättning för styrelse-uppdrag.

Anledningen till att man ombildade LFV till Swedavia var att regeringen ville öka flygets verksamhet. För att kunna växa – utan att slå i koncessionstaket för koldioxidutsläpp på Arlanda – måste man minska på andra utsläppskällor.

Det sker nu genom att man tvingar taxinäringen att ta miljöansvaret och nyinvestera i bilar. Dessutom får taxi betala för kommunernas illa genomtänka satsningar på biogasbränsle.

I nuläget prioriteras alltså biogasbilar framför taxibilar med andra bränslen på Arlandas terminaler. Legalt är det inte och inte särskilt demokratiskt heller.

För att gynna egna intressen låter statsmakterna individers och företags intressen skadas genom att tillåta att diskriminerande åtgärder riktas mot dem.

Att det innebär rättsövergrepp mot enskilda och grupper i samhället bryr man sig tydligen inte om.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Flygplatser i norr kompenseras för flygskatt

Flyg. Nu ska Trafikverket utreda vilka flygplatser i Norrland som kan få statligt stöd. Det är en kompensation för flygskatten. – Vi får verkligen hoppas att de betalar tillbaka, säger Carl-Bertil Essebro, Transports förtroendeman på Lycksele flygplats.

Jan van den Brink, Schiphol

Hit men inte längre!

Nederländerna. KLM-skylten i avgångshallen på Schiphols flygplats lyser som ett stopptecken för ombudsman Jan van den Brink. Efter en tvist med personalen om medbestämmande vägrar företaget att visa upp den automatiserade bagagehanteringen.

Transportarbetarens logga

Nytt larm om miljögifter från flygplatser

Flyg. Nu kommer nya larm om förhöjda haltar av det giftiga ämnet PFAS i grundvatten och brunnar. PFAS finns bland annat i brandsläckningsskum och höga halter har uppmätts nära flygplatser. Den här gången är det Visby som granskats.

Många tankevurpor om skyddsombuden

Debatt. Om inte facken utser skyddsombuden, vem ska då driva deras ärende om de motarbetas, hindras eller trakasseras? Gustaf Järsberg och Martin Miljeteig, Transport, svarar på Svenskt Näringslivs och Företagarnas debattinlägg i SvD.

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson

Jag blir nervös av klockor

Livets mening. Jag köpte en målning på ett galleri. En bekant hade rekommenderat mig att gå dit och plötsligt fanns den bara där. Bilden på kvinnoansiktet med björkar i bakgrunden. Kvinnan hade något beslöjat över sig med en gåtfullt frånvarande blick.

Efter olyckan …

Påkörd. Egentligen vill jag inte skriva det här. Det som har hänt, har hänt. Någon i en Tesla gjorde ett misstag i halkan vid avfarten till Sillekrogs parkering, en lastbilschaufför (jag) blev påkörd efter att Teslan studsat in i trailern. Men ingen dog eller blev allvarligt skadad trots att personbilen höll gott och väl hundra kilometer i timmen och jag flög flera meter.

Vredens druvor

Läsupplevelse. En vanlig dag. E4:ans alla långtradare från öst med mest konsonanter på kapellen kör om mig, där jag ligger i åttiotvå kilometer i timmen. En del klarar det med marginal. Andra felbedömer avståndet och går in alldeles för nära så att jag tvingas bromsa eller gå ut i kanten. Men det gör inget för jag lyssnar på en fantastisk ljudbok: Vredens druvor av John Steinbeck.

Vi kör rakt in i vildsvinsflocken

Ledare. Fredag kväll. Kolmörker. Det är 70-väg genom Roslagen och ganska mycket trafik. Plötsligt rusar de ut på vägbanan, bara några meter framför vår bil. En hel flock vildsvin. I ögonvrån hinner jag uppfatta minst två vuxna djur och en hoper små. En hundradels sekund senare plöjer vi in i klungan.

Ge oss ett effektivt övervakningssystem

Ordförandeord. När jag skriver den här krönikan har jag just deltagit i en träff där Transportföretagen presenterade sin rapport Effektivare tillsyn av yrkestrafiken.

Bostadskrisen måste lösas

Ledare. Det finns svarta hål i det svenska välfärdsbygget. Ett rör bostadspolitiken. I främst storstäderna slår bostadsköerna nya rekord.

Indragen sjukpenning katastrof för kroniskt sjuka

Insändare. Statsvetaren och forskaren Niklas Altermark vid Lunds universitet har nyligen presenterat en delrapport kring de allvarliga resultat han funnit i sin forskning om konsekvenserna av Försäkringskassans avslag till sjukdomsdrabbade människor.