Rättsövergrepp på Arlanda

Debatt. Arlanda flygplats drevs förut av Luftfartsverket, LFV, som är en affärsdrivande myndighet. På Arlanda flygplats fattade LFV ett beslut som ändrade turordningsreglerna för kösystemet rörande taxibilars tillträdesrätt till flygplatsterminalerna.

Det förutvarande systemet byggde på principen först in först ut, det vill säga den taxibil som först hamnade i systemet fick först tillträde till Arlandas terminaler för att ta upp taxikunder. Detta kösystem ändrades så att taxibilens bränsle blev avgörande för tillträdesrätten till terminalen. Bilar med ”rätt” bränsle fick förtur framför andra. För närvarande prioriteras biogasbilar högst.

Syftet med beslutet, hävdade man, var att nedbringa flygplatsens koldioxidutsläpp inom ramen för det koncessionstillstånd Arlanda flygplats fått.

Eftersom beslutet om köordningen innebar en inskränkning av tredje mans rättigheter kontaktades Transportstyrelsen. Det gjordes för att få uppgift om vilket regelverk som gäller för bilar som används i yrkesmässig trafik.

Svaret blev att varje bil som inregistreras som taxibil i Sverige uppfyller EU:s och Transportstyrelsens krav på avgasutsläpp gällande koldioxidhalt och andra avgasemissioner.

När det gäller det koncessionstillståndet på Arlanda flygplats, som LFV hänvisar till, så har det varit uppe för prövning i Högsta Domstolen, HD. I frågan om rätten till inskränkningar eller ändringar i tredjemansrätten tog HD inte ställning för eller emot. Man ansåg att det var en fråga för lagstiftaren, alltså riksdagen.

Mot bakgrund av detta uppvaktades regeringen. Frågan som ställdes var: Vilket regelverk eller vilken förordning ger Luftfartsverket rätt att reglera taxiverksamheten på Arlanda på det sätt som gjorts?

Svaret från dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson var förbryllande. Innebörden var att myndigheten hade rätt att reglera verksamheten på detta vis, i och med att man ägde flygplatsen. Underförstått; man behövde varken ett bemyndigande från regeringen eller hänvisa till någon rättsregel eftersom man ägde flygplatsen. Äganderätten utgjorde alltså fundamentet för att reglera tredjemansrätten.

Ett liknande ärende handlar om förbudet mot dubbdäck på vissa gator. Det vill säga rätten att reglera tredje mans kör- och däckval. Här följde regeringen grundlagen och legaliseringsprincipen till punkt och pricka. EU-kommissionen kontaktades för att säkerställa att man inte skulle bryta mot EU:s regler. Ett rikdagsbeslut fattades som gav kommunerna rätt att införa lokala dubbdäcksförbud.

I Arlandafallet strider LFV:s beslut mot svensk grundlag. Äganderätt kan inte upphäva lag. Något bemyndigande eller rättshänvisning för beslutet på Arlanda rörande taxibilars bränslen har således inte erhållits från någon högre instans. Varken från Transportstyrelsen eller regeringen.

Varför har regeringen behandlat två likartade ärenden så annorlunda när det gäller tredjemansrätten?

Orsaken står att finna i statens ägarstruktur. Regeringen och Näringsdepartementet har inga egna intressen i däckbranschen. Man äger inga bolag som tillverkar däck.

Däremot så har man direkta ägarintressen i flygbranschen. Luftfartsverket ena del, flygplatsverksamheten, ombildades 2010 till ett helstatligt ägt aktiebolag, Swedavia AB. Bolaget fick överta Luftfartsverket rättigheter och mark gratis.

I Swedavias styrelse sitter Näringsdepartementets tjänstemän och uppbär ersättning för styrelse-uppdrag.

Anledningen till att man ombildade LFV till Swedavia var att regeringen ville öka flygets verksamhet. För att kunna växa – utan att slå i koncessionstaket för koldioxidutsläpp på Arlanda – måste man minska på andra utsläppskällor.

Det sker nu genom att man tvingar taxinäringen att ta miljöansvaret och nyinvestera i bilar. Dessutom får taxi betala för kommunernas illa genomtänka satsningar på biogasbränsle.

I nuläget prioriteras alltså biogasbilar framför taxibilar med andra bränslen på Arlandas terminaler. Legalt är det inte och inte särskilt demokratiskt heller.

För att gynna egna intressen låter statsmakterna individers och företags intressen skadas genom att tillåta att diskriminerande åtgärder riktas mot dem.

Att det innebär rättsövergrepp mot enskilda och grupper i samhället bryr man sig tydligen inte om.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Västerås flygplats. Foto: Justina Öster

Västerås flygplats läggs ner – men först ska folkomröstning hållas

Flyg. Västerås flygplats läggs ner. Men först ska västeråsarna säga sitt i en folkomröstning. –Jag var med och lyssnade på debatten i kommunfullmäktige till nästan klockan fyra i natt. Nu är det viss uppförsbacke. Jag känner mig lite uppgiven, men avvaktar folkomröstningen.

Elias Jobran klubbordförande Aviator.

Lastare sägs upp och permitteras på Aviator

Corona. 30 lastare har varslats om uppsägning vid Aviator på Arlanda. Den 1 maj trappar marktjänstbolaget också upp korttidspermitteringarna från 60 till 80 procent. Lastarna kommer alltså att jobba 20 procent.

Flygplatser i norr kompenseras för flygskatt

Flyg. Nu ska Trafikverket utreda vilka flygplatser i Norrland som kan få statligt stöd. Det är en kompensation för flygskatten. – Vi får verkligen hoppas att de betalar tillbaka, säger Carl-Bertil Essebro, Transports förtroendeman på Lycksele flygplats.

Satsa på fler lastbilsparkeringar!

Debatt. Blir jag vald till statsminister så ska det inte få byggas ett enda nytt industriområde utan ytor för lastbilsparkering. Storleken ska vara i förhållande till hur stort behov av transporter som området kommer att ha.

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson

Värstinglandet

Corona. Se här, ännu en krönika som jag kommer få skäll för! Men det är väl ok. Det är liksom det jag har betalt för som skribent. Att skriva vad jag tycker och känner till, även om inte alla tycker som jag.

Då var fallet löst?

Palmemordet. Jag tror att alla som var födda då minns exakt vad de gjorde natten när Olof Palme mördades.

I väntan på jobb

Kristider. Jag har varit med om flera kriser i arbetslivet. Och frågan är om det inte alltid är lite kris. När som helst kan förutsättningarna ändras och jobb försvinna i någon upphandling eller för att ett konkurrerande företag lagt ett skambud.

Motståndet växer mot gig-jobben

Ledare. På olika håll i världen börjar stater reagera mot att Uber och andra så kallade gig-företag suddat ut gränserna mellan anställda och egenföretagare.

Nu väntar tuffa las-förhandlingar

Ordförandeord. Sommaren lider mot sitt slut. Både förbundet och arbetarrörelsen, står inför en höst och vinter som förmodligen blir den svåraste och stökigaste på väldigt länge.

Hejda Amazons framfart

Insändare. Transport och alla andra fackförbund måste hindra Amazon från att utöka sin etablering i Sverige.

Vad är egentligen schysta transporter?

Ordförandeord. Frågan är lika aktuell nu som någonsin. Förbundet har under de senaste månaderna jobbat intensivt gentemot Sveriges Åkeriföretag och Transportföretagen, för att branschens tre huvudparter ska enas om ett gemensamt system för att kvalitetsmärka transportföretag.

Las-utredaren slår tok-rekord

Debatt. Många tokiga förslag har vi sett från utredare, men detta slår nog alla rekord!

Stort tack till coronapandemin!

Debatt. Svenska fackföreningar borde vara tacksamma över att coronan kom. Den har varit en ögonöppnare för många inom fackföreningen – och inte bara för oss. Många av de åtgärder som har gjorts för att lindra eller bromsa spridningen är sådant som vi inom LO har påpekat tidigare att man ska göra för att minska människors lidande i många avseenden.

Kris i taxibranschen – kollaps i färdtjänsten

Debatt. Det är bråttom om man ska klara att värna om transporterna för våra mest utsatta medborgare, skriver taxiåkaren och småföretagarkonsulten Michael Harvey.

Döden på jobbet är ständigt närvarande

Debatt. I coronapandemins spår har de som kan arbeta hemifrån uppmanats att göra så. Dock kan inte alla yrkesgrupper göra det. Dessa personer riskerar att smittas av covid-19, men även att råka ut för arbetsplatsolyckor.

Vi vill också uppleva en morgondag

Min vardag. Vi färdtjänstförare är de som får vardagen att gå runt för många i landet. Ibland med livet som insats. Ta den tanken med er när ni möter oss i trafiken, skriver Peter Eriksson som kör åt ett litet bolag i Uddevalla .

Dags att sätta ned foten om tvåskift

Insändare. Hej! Läste artikeln Miljöarbetare tvingas jobba tvåskift. Många privata företag lägger fler kärl på färre bilar och personal. Personalen blir lidande, fordonsvård uteblir, kunder får inte tömt.