Rättsövergrepp på Arlanda

Debatt. Arlanda flygplats drevs förut av Luftfartsverket, LFV, som är en affärsdrivande myndighet. På Arlanda flygplats fattade LFV ett beslut som ändrade turordningsreglerna för kösystemet rörande taxibilars tillträdesrätt till flygplatsterminalerna.

Det förutvarande systemet byggde på principen först in först ut, det vill säga den taxibil som först hamnade i systemet fick först tillträde till Arlandas terminaler för att ta upp taxikunder. Detta kösystem ändrades så att taxibilens bränsle blev avgörande för tillträdesrätten till terminalen. Bilar med ”rätt” bränsle fick förtur framför andra. För närvarande prioriteras biogasbilar högst.

Syftet med beslutet, hävdade man, var att nedbringa flygplatsens koldioxidutsläpp inom ramen för det koncessionstillstånd Arlanda flygplats fått.

Eftersom beslutet om köordningen innebar en inskränkning av tredje mans rättigheter kontaktades Transportstyrelsen. Det gjordes för att få uppgift om vilket regelverk som gäller för bilar som används i yrkesmässig trafik.

Svaret blev att varje bil som inregistreras som taxibil i Sverige uppfyller EU:s och Transportstyrelsens krav på avgasutsläpp gällande koldioxidhalt och andra avgasemissioner.

När det gäller det koncessionstillståndet på Arlanda flygplats, som LFV hänvisar till, så har det varit uppe för prövning i Högsta Domstolen, HD. I frågan om rätten till inskränkningar eller ändringar i tredjemansrätten tog HD inte ställning för eller emot. Man ansåg att det var en fråga för lagstiftaren, alltså riksdagen.

Mot bakgrund av detta uppvaktades regeringen. Frågan som ställdes var: Vilket regelverk eller vilken förordning ger Luftfartsverket rätt att reglera taxiverksamheten på Arlanda på det sätt som gjorts?

Svaret från dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson var förbryllande. Innebörden var att myndigheten hade rätt att reglera verksamheten på detta vis, i och med att man ägde flygplatsen. Underförstått; man behövde varken ett bemyndigande från regeringen eller hänvisa till någon rättsregel eftersom man ägde flygplatsen. Äganderätten utgjorde alltså fundamentet för att reglera tredjemansrätten.

Ett liknande ärende handlar om förbudet mot dubbdäck på vissa gator. Det vill säga rätten att reglera tredje mans kör- och däckval. Här följde regeringen grundlagen och legaliseringsprincipen till punkt och pricka. EU-kommissionen kontaktades för att säkerställa att man inte skulle bryta mot EU:s regler. Ett rikdagsbeslut fattades som gav kommunerna rätt att införa lokala dubbdäcksförbud.

I Arlandafallet strider LFV:s beslut mot svensk grundlag. Äganderätt kan inte upphäva lag. Något bemyndigande eller rättshänvisning för beslutet på Arlanda rörande taxibilars bränslen har således inte erhållits från någon högre instans. Varken från Transportstyrelsen eller regeringen.

Varför har regeringen behandlat två likartade ärenden så annorlunda när det gäller tredjemansrätten?

Orsaken står att finna i statens ägarstruktur. Regeringen och Näringsdepartementet har inga egna intressen i däckbranschen. Man äger inga bolag som tillverkar däck.

Däremot så har man direkta ägarintressen i flygbranschen. Luftfartsverket ena del, flygplatsverksamheten, ombildades 2010 till ett helstatligt ägt aktiebolag, Swedavia AB. Bolaget fick överta Luftfartsverket rättigheter och mark gratis.

I Swedavias styrelse sitter Näringsdepartementets tjänstemän och uppbär ersättning för styrelse-uppdrag.

Anledningen till att man ombildade LFV till Swedavia var att regeringen ville öka flygets verksamhet. För att kunna växa – utan att slå i koncessionstaket för koldioxidutsläpp på Arlanda – måste man minska på andra utsläppskällor.

Det sker nu genom att man tvingar taxinäringen att ta miljöansvaret och nyinvestera i bilar. Dessutom får taxi betala för kommunernas illa genomtänka satsningar på biogasbränsle.

I nuläget prioriteras alltså biogasbilar framför taxibilar med andra bränslen på Arlandas terminaler. Legalt är det inte och inte särskilt demokratiskt heller.

För att gynna egna intressen låter statsmakterna individers och företags intressen skadas genom att tillåta att diskriminerande åtgärder riktas mot dem.

Att det innebär rättsövergrepp mot enskilda och grupper i samhället bryr man sig tydligen inte om.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Lästips:

Elias Jobran klubbordförande Aviator.

Lastare sägs upp och permitteras på Aviator

Corona. 30 lastare har varslats om uppsägning vid Aviator på Arlanda. Den 1 maj trappar marktjänstbolaget också upp korttidspermitteringarna från 60 till 80 procent. Lastarna kommer alltså att jobba 20 procent.

Flygplatser i norr kompenseras för flygskatt

Flyg. Nu ska Trafikverket utreda vilka flygplatser i Norrland som kan få statligt stöd. Det är en kompensation för flygskatten. – Vi får verkligen hoppas att de betalar tillbaka, säger Carl-Bertil Essebro, Transports förtroendeman på Lycksele flygplats.

Jan van den Brink, Schiphol

Hit men inte längre!

Nederländerna. KLM-skylten i avgångshallen på Schiphols flygplats lyser som ett stopptecken för ombudsman Jan van den Brink. Efter en tvist med personalen om medbestämmande vägrar företaget att visa upp den automatiserade bagagehanteringen.

Vi vill också uppleva en morgondag

Min vardag. Vi färdtjänstförare är de som får vardagen att gå runt för många i landet. Ibland med livet som insats. Ta den tanken med er när ni möter oss i trafiken, skriver Peter Eriksson som kör åt ett litet bolag i Uddevalla .

Dags att sätta ned foten om tvåskift

Insändare. Hej! Läste artikeln Miljöarbetare tvingas jobba tvåskift. Många privata företag lägger fler kärl på färre bilar och personal. Personalen blir lidande, fordonsvård uteblir, kunder får inte tömt.

Varför ingen löneförhandling förrän i höst?

Insändare. Hej. Läste Transportarbetaren i dag. Och jag blev både förvånad och besviken då löneavtalen för 2020 förlängts till den 31 oktober, på grund av corona. Innebär det att vi blir blåsta på minst sju månaders löneförhöjning?

David Ericssons senaste krönikor
David Ericsson

I väntan på jobb

Kristider. Jag har varit med om flera kriser i arbetslivet. Och frågan är om det inte alltid är lite kris. När som helst kan förutsättningarna ändras och jobb försvinna i någon upphandling eller för att ett konkurrerande företag lagt ett skambud.

Ett andetag

Arbetare. Den här krönikan ska inte handla om coronan, covid-19. Den ska inte handla om att regering och riksdag inte tillsett att regionerna hållit beredskapslager. Inte heller om att samtliga myndigheter: Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen, regionerna, kommunerna, riksdag och regering, inte en enda av alla instanserna har lyft ett finger för att i förväg skydda sin befolkning mot pandemier.

Viruset och socialismen

Corona. Coronaviruset har fått alla världens epidemiologer, läkare och virusforskare på tå. Men hittills har jag bara hört en av dem säga det uppenbara: att ett likadant eller än värre virus kan komma i framtiden. För virus vandrar runt och som jag minns Hongkonginfluensan så återkom den år efter år då jag var barn.

Hur många hundra miljoner bjuder du på?

Ledare. Mil efter mil av asfalt. Mobilens gps-app mäter farten och ger lite underhållning längs den monotona E4:an. Då och då hamnar jag bakom lastbilar, svenska eller utländska. Många tycks ligga kring 87–88 kilometer i timmen. Det vill säga 10 procent över laglig hastighet.

Vi har några viktiga fajter att klara av

Ordförandeord. Det här året, 2020, har verkligen skakat om det mesta som vi känner som bekant. Och det har redan gett oss en ny verklighet full av utmaningar och möjligheter. Jag kan se att många därute hjälps åt och drar lasset åt samma håll. Det är något bra och fint som sker runt den gemensamma fienden corona.

Facklig samling – 10 fackliga organisationer

Vi vill stärka det brottsförebyggande arbetet

Debatt. Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas genom en bred mobilisering från hela samhället. Nu inleder vi ett långsiktigt samarbete för att bromsa den negativa utvecklingen, med en kriminalitet som sjunker allt lägre ner i åldrarna. Vi påbörjar arbetet med facklig samling för att stärka det brottsförebyggande arbetet och samordna det tidiga stödet till barn och unga i riskzon.

Matappar, förklara er!

Insändare. Företag som Foodora och Uber Eats, det är dags att ni förklarar er. Vi vill kunna använda era tjänster med gott samvete. Men när ni vägrar teckna kollektivavtal för era arbetare är det svårt för oss att göra det.

Människors olika värde

Insändare. Jag har just sett vårdförbundets vice ordförande intervjuas i P4 Nyheter om polisanmälan avseende en sköterskas tragiska död i smittan.

Orättvisor i coronans spår

Debatt. Som facklig företrädare, och högst involverad i att rädda så många jobb som möjligt, förundras man över att företag som har kollektivavtal tillåter att människor behandlas olika.

Arbetsmiljö handlar om ditt liv

Debatt. Corona, ordet på allas läppar det senaste månaderna. Hur blir man smittad? Vad ska man ha för skyddsutrustning? Kan jag utföra det här arbetet? Hur ska jag göra om jag eller någon i min familj tillhör riskgrupperna?

Förbjud lönesänkare

Insändare. Det borde vara en lag på att all personal som arbetar med sophämning ska vara fastanställd vid varje upphandling. Företag som sänker arbetstagarnas löner borde bötfällas och förbjudas på marknaden.

Vi har tagit vår del av ansvaret

Ordförandeord. Vi fortsätter att arbeta oss igenom den största samhällskris vi sett i modern tid. Många av våra branscher drabbas hårt.