LO granskar hot mot skyddsombud

Skyddsombud hotas, trakasseras och hindras att utföra sitt uppdrag. LO granskar hur vanligt det är – och presenterar resultatet på skyddsombudens dag i oktober. I den förra undersökningen utmärkte sig Transport som det förbund där skyddsombuden motarbetades mest av sina arbetsgivare.

2002 gjorde LO en stor undersökning om skyddsombudens situation. Skyddsombud i alla LO-fack svarade på mängder av frågor. När det gällde om arbetsgivaren motarbetar dem var siffran för hela LO sex procent. Bland Transports skyddsombud kände sig 17 procent motarbetade i sin roll.

– Sedan dess har vi ökat utbildningen av skyddsombuden, berättar Martin Miljeteig, arbetsmiljöombudsman på förbundet.

– Vi har startat egna utbildningar där en hel del bygger på verkliga händelser. Vi betonar hur viktigt det är med samverkan när det gäller arbetsmiljön. Och om ett skyddsombud hindras i rollen som facklig förtroendeman tar vi det ofta till central förhandling.

Den 26 oktober kommer LO:s nya undersökning om läget för skyddsombuden i samtliga förbund. Industriarbetarnas tidning Dagens Arbete berättar att ett antal händelser ligger bakom beslutet att göra den nya enkäten.

– Vi har till och med fått rapporter om våld mot skyddsombud, säger LO:s arbetsmiljöexpert Sten Gellerstedt till Transportarbetaren. Och samtidigt hör vi om fler som motarbetas i sitt uppdrag och utsätts för hot.

Transports Martin Miljeteig beskriver hur skyddsombud har lämnats utanför det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och hur de kan bli illa bemötta av sin arbetsgivare, dekan till exempel få ändrat schema eller sämre arbetsuppgifter.

– Om du som skyddsombud upplever att du blir motarbetad så ta kontakt med avdelningens regionala skyddsombud eller med en ombudsman, säger han. Men tänk på att det inte räknas som att bli hindrad i sitt uppdrag bara för att du har en annan uppfattning än arbetsgivaren i en arbetsmiljöfråga.

Martin Miljeteig kan också se något positivt i rapporterna om skyddsombud som hindras av sin arbetsgivare:

– Det visar att skyddsombuden har förstått sina rättigheter – och inte accepterar något annat än att vara en likvärdig part i arbetsmiljöfrågor.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tommy Wreeth och Peter Lövkvist.

Ikeas transporter fråga för världskongress

Facket. Transport har länge drivit frågan att Ikea och andra stora globala transportköpare ska ta större ansvar vid upphandlingar. Att de alltid ska kräva att kollektivavtal finns på företagen som de anlitar vid transporter.

Omröstning avgör om Hamnarbetarförbundet varslar

Hamn. På onsdag nästa vecka inleder Transports konkurrentfack, Hamnarbetarförbundet, en omröstning. Medlemmarna förväntas då svara ja eller nej på om förbundsledningen ska få mandat att varsla om nya stridsåtgärder, riktade mot Sveriges Hamnar.

Är arbetsmiljön hotad i hamnarna? – nej säger Transport

Hamn. Transport har tre heltidsanställda regionala skyddsombud (RSO) och mer än 130 lokala skyddsombud som jobbar med arbetsmiljön bara i hamnarna. – Vi täcker alla hamnar i landet. Vår bild är att olyckor och tillbud inte har ökat det senaste året, säger Roger Jönsson, RSO på Transports stuveriavdelning 2.

Efter ny dom – facket befarar fler dödsfall på vägarna

Bärgning. Det är orimligt att alltid kräva skyddsfordon, TMA-bilar, vid bärgning och annat servicearbete på utsatta vägar. I stället ska företagen göra riskbedömningar. Beskedet från kammarrätten är ett bakslag för Transport och bärgningsföretag som anser att vägarbetarna har ett extremt farligt jobb.

Sänkt lön och oviss väntan när hamnen hyr in personal

Hamn. I Göteborgs hamn sparkade det omdiskuterade stuveribolaget APM Terminals ut 73 fast anställda och alla "extringar" och ersatte dem med inhyrd personal från Adecco. Inhyrda vittnar om osäker väntan vid telefonen. Och lägre inkomster.

Tidningsbuntar och lådor med post

Tidningsbud varslas – facket positivt

Tidningsbud. Tidningsdistributören i södra Skåne varslar om uppsägning. 25 fast anställda och ytterligare 30 visstidare kan bli av med jobbet. Och facket tycker att det egentligen är bra.

Uteslutning av SD-aktiva – lagbrott eller inte?

Facket. Transports uteslutning av aktiva sverigedemokrater kan strida mot lagen, anser Johan Nergelius, professor i rättsvetenskap. Fel, en förening har rätt att genom sina stadgar avgöra vem som har rätt att vara med, svarar Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson.

Hallå där!

Jens Holm (V)

… som är ny ordförande i riksdagens trafikutskott.

Inget beslut från Arbetsmiljöverket om anmälda åkerier

Åkeri. Två åkerier från gamla Östeuropa anmäldes till Arbetsmiljöverket i mars. Transport hävdar att de har lastbilar och utländska chaufförer fast placerade i Sverige och därför bryter mot EU:s regler när förarna inte får svensk lön. Myndigheten har inte bestämt om eller hur den ska gå vidare.

I Grums har LO-facken öppnat en lokal facklig expedition utanför bygget av en ny stor kartongfabrik. På onsdagen var det öppet hus, med grillning. Fast Yilmaz, chaufför från Bulgarien, föredrog vita böner på burk framför hamburgare, när Transports tolk Nermin Pudic frågade.

Grillkväll i Grums – LO-fack samarbetar vid megabygge

Tvärfackligt. I lilla Grums norr om Vänern bygger skogskoncernen Billerud Korsnäs en ny jättelik kartongfabrik. Upp mot 400 företag deltar och arbetarna kommer från Europas alla hörn. För att hjälpa dem har Transport och ett halvdussin andra LO-förbund öppnat ett gemensamt fackkontor i en byggfutt.

Förundersökning mot Bring Trucking nedlagd

Åkeri. Polisen har lagt ner förundersökningen mot det slovakiska åkeri som Transport har anmält. Det finns inga resurser för att spana på lastbilar. I Danmark ställs samma åkeri inför rätta – för att det betalar svältlön till chaufförerna.

Färdtjänstförare bär kund i trapporna

Färdtjänst. Chaufförerna har flera gånger i veckan burit en rullstolsburen kund upp och ner för trappan i ett sjukhem. Hissen är trasig sedan flera månader. Transports skyddsombud ser stora risker med uppdraget och har anmält det till Arbetsmiljöverket.