Här är de hetaste frågorna i avtalsrörelsen

I de kommande avtalsförhandlingarna är den växande otryggheten på arbetsplatserna den absolut största frågan för Transports medlemmar. I bransch efter bransch ersätts fasta heltidsjobb med deltidare och inhoppare. Det framkom när förbundet genomförde en stor avtalskonferens. Kolla vad som händer i just din bransch.

LO:s samordning har spruckit. I avtalsrörelsen som snart inleds får fackförbunden själva avgöra vilka löne- och avtalskrav som ska riktas mot arbetsgivarna.

I mitten av oktober laddade Transport upp med en konferens på Runö kursgård, utanför Stockholm. Omkring 200 ombud och anställda gick noga igenom branscherna och listade kraven på förändringar och förbättringar som behövs i avtalen.

Prioriteringarna är klara, men innan de offentliggörs i detalj kommer Transport att lämna över kraven till motparten, arbetsgivarna.

Här får du ändå en fingervisning om vad kampen kommer att handla om.

 

Terminal och lager
Ombudsman: Tommy Wreeth

– Trygghet i anställningen är den helt dominerande frågan. Våra medlemmar vittnar om hur det vi kallar hyvlingen bara växer. Företaget anställer på deltid, och sedan tvingas folk jaga mertid.

– På en terminal anställdes närmare 20 personer på 75 procent. I efterhand visade det sig att alla i praktiken jobbat heltid. Vi måste få en lösning där såväl visstid som mertid och inhyrning begränsas. Det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp, för alla de tre faktorerna hänger ihop.

 

Åkeri
Ombudsman: Ulf Persson

– Även på åkeri har vi problem med hyvlingen. Ännu är det inte lika illa ställt som på terminalområdet, men vi ser hur fler och fler åkerier börjar anställa förare på deltid. För att kunna utnyttja mertid när personalbehovet ökar.

– LO:s övergripande mål om rätten till heltid är tyvärr relevant för chaufförerna. Många efterlyser också ett utbyggt system för arbetstidsförkortning. Det är särskilt viktigt för alla som jobbar mycket natt.

– En tredje stor fråga rör facklig tid. Förarna vittnar om att det blivit svårare att utnyttja rätten att jobba fackligt på betald arbetstid. Det är trist, men som utvecklingen blivit måste vi få en reglering i kollektivavtalet.

 

Gummiverkstäder
Ombudsman: Magnus Larsson

– Mycket av debatten kom att handla om arbetsmiljön. Det finns en oro för kemikalier och andra skadliga ämnen i däcken. Cancerrisken har varit på tapeten länge. Våra medlemmar vill ha tätare läkarkontroller inskrivet i kollektivavtalet.

 

Bensinstation
Ombudsman: Magnus Larsson

– Den mest brännande frågan är hyvlingen. Företagen drar ner på bemanningen och tar in folk på deltid och timanställningar. Arbetsgivarna vill ha flexibilitet, men resultat blir ju att människor tvingas jaga mertid för att få ihop en rimlig inkomst.

– Tyvärr är mertidstimmarna också billigare för arbetsgivarna, jämfört med ordinarie arbetstid. Det måste vi få en ändring på.

 

Hamn och stuveri
Ombudsman: Peter Winsten

– Den här gången handlade mycket av snacket faktiskt om extringarnas, ”blixtgubbarnas”, situation. De har i grunden en svag anställningstrygghet, men ombuden reagerar ändå över hur stuverierna behandlar inhopparna.

– De har en viktig uppgift i hamnarna och nu vill vi stärka deras rättigheter, framför allt när företagen tillsvidareanställer.

 

Flygpersonal
Ombudsman: Peter Winsten

– Den största gruppen är lastarna, som jobbar under riksavtalet. Här är hyvlingen ett stort problem. Ur företagens perspektiv är det förstås idealiskt. Man får en kader av folk som tvingas jaga fler jobbtimmar för att överleva. Här behövs åtgärder.

– Flygfraktarna, teknikerna och mekanikerna har egna avtal. Innan vi går ut med uppgifter om teknikerna vill vi ha överläggningar med det andra förbundet som organiserar tekniker, Svensk flygteknikerförening.

– Flygfrakten brottas med dålig lönsamhet. På den svenska marknaden finns bara två företag. Bara ett av dem jobbar i dag enligt vårt särskilda flygfraktsavtal. Vi vill ha dit båda bolagen.

– Mekanikerna kräver en rad förändringar, en handlar om ersättningen för nationaldagen. Där har teknikerna bättre villkor.

 

Bevakningspersonal
Ombudsman: Jerker Nilsson

– Ett stort problem är arbetstiderna. När anställda väl fått sina scheman kommer ofta ändringar och flyttade arbetspass. Det skapar problem i privatlivet. Människor vill veta när de är lediga och när de ska jobba. ”Lagt schema ligger” står högt upp på kravlistan.

– Behovsanställningar väckte också intensiv debatt. Företagen behöver en viss flexibilitet och i avtalet har vi länge försökt styra upp hur arbetsgivarna får ta in behovare. Tyvärr missbrukas anställningsformen fortfarande. Fusket är en het potatis i hela landet.

 

Tidningsbud
Ombudsman: Lennart Sköld

– Tre frågor är extra viktiga. En handlar om garanterad arbetstid. I dag måste företagen erbjuda minst tolv timmars arbete per vecka i genomsnitt. Buden vill höja detta och målet är att få en arbetstid som gör att man blir kvalificerad för a-kassa.

– Arbetsplikten retar många. Låt säga att ett bud är schemalagt från 02.00 till 05.00. Enligt avtalet kan arbetsgivaren beordra dig att jobba ända till 07.30. Orimligt tycker de anställda, särskilt de som har andra jobb som väntar.

– Den tredje stora frågan handlar om avlöningen. I dag betalas morgontidningsdistribution och ”övrigt distributionsarbete” olika. En harmonisering måste till.

 

Taxiförare
Ombudsman: Lennart Sköld

– Debatten handlade mycket om de grava problemen i branschen. Taxi, och särskilt färdtjänsten och de andra samhällsbetalda resorna, är precis som gamla tidens Fattigsverige. Den som bjöd lägst fick ta hand om gamlingar och föräldralösa barn.

– Förarna vill i grunden ha bort procentlönen, alltså det raka ackordet på inkörda pengar. Särskilt viktigt är det vid de samhällsbetalda uppdragen. Vägen dit är inte lätt. Ett första steg är att åtminstone införa en miniminivå, en lägsta procentsats, för ackordslönen. Ob och övertid ska dessutom utgå, det gör det inte nu.

 

Taxitelefonister
Ombudsman: Lennart Sköld

– En arbetstidsförkortning värd namnet står högt på dagordningen. Många telefonister jobbar ständig eller mycket natt. Det är väl känt att det påverkar hälsan negativt.

– I dagens avtal ger varje arbetad timme mellan klockan 22 och 06 bara 36 sekunder i arbetstidsförkortning. Många andra yrkesgrupper i LO har betydligt bättre villkor. Ett annat tungt krav handlar om möjligheten att få ob och övertid samtidigt.

 

Miljöarbetare
Ombudsman: Joakim Guttman

– Arbetstiderna blev det mest snack om. Ett par företag har infört tvåskift för avfallshämtning och oron finns för att det sprider sig. Miljöarbetarna vill ha en reglering som slår fast att arbetet ska utföras på dagtid.

– I Stockholm är poänglistan, Bilaga C med ackordslönesystemet, absolut viktigaste frågan.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Åkerier förlorar uppdrag efter momsbeslut

Åkeri. Skatteverket kräver tre åkerier i Skaratrakten på flera miljoner kronor i moms och skattetillägg. Enligt beslutet har de köpt diesel från Östeuropa, och då medverkat till bedrägeri som syftade till att undkomma momsen. Logistikkoncernen XR har avbrutit allt samarbete med de tre åkerierna.

Transport går vidare efter enkät om övergrepp

Sexuella trakasserier. Nu vet Transports förbundsstyrelse att sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp förekommer inom förbundet. Alla som är anställda eller har ett fackligt uppdrag ska inom kort få ett tydligt besked om vem de ska vända sig till om de råkar illa ut.

Transport med i världskampanj mot kvinnovåld

Internationellt. Världsfacket kräver stopp för våld och trakasserier mot kvinnor i arbetslivet. Under 23 dagar pågår kampanjen som ska få FN att skriva in detta i en ny konvention.

Elva transportare på kurs.

”Hej! Det är väl en bra början”

Facket. Här ska det tränas på att ringa. Elva transportare ägnar onsdagen åt en introduktion i att ringa medlemmar. Före valet ska minst hälften – eller helst alla 59 000 – av fackets medlemmar få en signal från Transport.

Ändrade arbetsmiljöregler oroar LO-facken

Arbetsmiljö. Trots hård kritik från LO drar Arbetsmiljöverket i gång en stor översyn av arbetsmiljöreglerna. Dagens 72 föreskrifter som styr allt från asbestsanering på byggen till skärmaskiner i storkök ska bantas till 17.

Flygplatskontrollanter tränar närstrid i ryska uniformer

Bevakning. De jobbar i säkerhetskontrollen på Arlanda. På fritiden ägnar de sig åt att träna närstrid och hantera vapen. Nyheten om säkerhetsvakterna som också klär sig i ryska uniformer under sina klubbmöten slog ner som en bomb hos arbetsgivaren Nokas i morse.

Taxi-vd lämnar chefsjobbet

Taxi. Chefen för Sverigetaxi i Stockholm lämnar vd-jobbet. Det första den nya koncernchefen gör är att tillsätta en tillfällig vd. Den förra blir rådgivare i koncernledningen.

Flyttfirma kräver miljoner i skadestånd av staten

Flyttbranschen. En flyttfirma i Stockholm kräver skadestånd från staten. Bolaget vill ha ersättning för förlorade uppdrag och intäkter efter tidigare anklagelser om brott mot konkurrenslagen.

Genmäle från Texab

Lagerarbete. Transportarbetaren har publicerat flera artiklar om flytt- och bemanningsföretaget Texab, som bland annat har uppdrag för Postnord. Texabs vd Torbjörn Ulf har begärt ett genmäle efter den centrala förhandling som hölls mellan Texab och Transport i går, tisdagen den 6 februari.

”Då blir det provanställning på livstid”

Politik. Ett generalangrepp mot den svenska modellen, recenserar Markus Pettersson Moderaternas tankar kring turordningsreglerna för den som är anställd. Han är facklig-politisk sekreterare hos Socialdemokraterna.

Hamnkonflikten lockade storpublik i Göteborg

Hamn. Fyra timmar av föredrag och akademisk debatt, men ändå syntes inget ljusning i den allt mer infekterade hamnkonflikten i Göteborg. – Det är svårlöst. Om Transport och LO skulle backa och öppna för flera avtal på samma arbetsplats, när skulle vi i så fall dra gränsen? sa LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.