Här är de hetaste frågorna i avtalsrörelsen

I de kommande avtalsförhandlingarna är den växande otryggheten på arbetsplatserna den absolut största frågan för Transports medlemmar. I bransch efter bransch ersätts fasta heltidsjobb med deltidare och inhoppare. Det framkom när förbundet genomförde en stor avtalskonferens. Kolla vad som händer i just din bransch.

LO:s samordning har spruckit. I avtalsrörelsen som snart inleds får fackförbunden själva avgöra vilka löne- och avtalskrav som ska riktas mot arbetsgivarna.

I mitten av oktober laddade Transport upp med en konferens på Runö kursgård, utanför Stockholm. Omkring 200 ombud och anställda gick noga igenom branscherna och listade kraven på förändringar och förbättringar som behövs i avtalen.

Prioriteringarna är klara, men innan de offentliggörs i detalj kommer Transport att lämna över kraven till motparten, arbetsgivarna.

Här får du ändå en fingervisning om vad kampen kommer att handla om.

 

Terminal och lager
Ombudsman: Tommy Wreeth

– Trygghet i anställningen är den helt dominerande frågan. Våra medlemmar vittnar om hur det vi kallar hyvlingen bara växer. Företaget anställer på deltid, och sedan tvingas folk jaga mertid.

– På en terminal anställdes närmare 20 personer på 75 procent. I efterhand visade det sig att alla i praktiken jobbat heltid. Vi måste få en lösning där såväl visstid som mertid och inhyrning begränsas. Det är nödvändigt att ta ett helhetsgrepp, för alla de tre faktorerna hänger ihop.

 

Åkeri
Ombudsman: Ulf Persson

– Även på åkeri har vi problem med hyvlingen. Ännu är det inte lika illa ställt som på terminalområdet, men vi ser hur fler och fler åkerier börjar anställa förare på deltid. För att kunna utnyttja mertid när personalbehovet ökar.

– LO:s övergripande mål om rätten till heltid är tyvärr relevant för chaufförerna. Många efterlyser också ett utbyggt system för arbetstidsförkortning. Det är särskilt viktigt för alla som jobbar mycket natt.

– En tredje stor fråga rör facklig tid. Förarna vittnar om att det blivit svårare att utnyttja rätten att jobba fackligt på betald arbetstid. Det är trist, men som utvecklingen blivit måste vi få en reglering i kollektivavtalet.

 

Gummiverkstäder
Ombudsman: Magnus Larsson

– Mycket av debatten kom att handla om arbetsmiljön. Det finns en oro för kemikalier och andra skadliga ämnen i däcken. Cancerrisken har varit på tapeten länge. Våra medlemmar vill ha tätare läkarkontroller inskrivet i kollektivavtalet.

 

Bensinstation
Ombudsman: Magnus Larsson

– Den mest brännande frågan är hyvlingen. Företagen drar ner på bemanningen och tar in folk på deltid och timanställningar. Arbetsgivarna vill ha flexibilitet, men resultat blir ju att människor tvingas jaga mertid för att få ihop en rimlig inkomst.

– Tyvärr är mertidstimmarna också billigare för arbetsgivarna, jämfört med ordinarie arbetstid. Det måste vi få en ändring på.

 

Hamn och stuveri
Ombudsman: Peter Winsten

– Den här gången handlade mycket av snacket faktiskt om extringarnas, ”blixtgubbarnas”, situation. De har i grunden en svag anställningstrygghet, men ombuden reagerar ändå över hur stuverierna behandlar inhopparna.

– De har en viktig uppgift i hamnarna och nu vill vi stärka deras rättigheter, framför allt när företagen tillsvidareanställer.

 

Flygpersonal
Ombudsman: Peter Winsten

– Den största gruppen är lastarna, som jobbar under riksavtalet. Här är hyvlingen ett stort problem. Ur företagens perspektiv är det förstås idealiskt. Man får en kader av folk som tvingas jaga fler jobbtimmar för att överleva. Här behövs åtgärder.

– Flygfraktarna, teknikerna och mekanikerna har egna avtal. Innan vi går ut med uppgifter om teknikerna vill vi ha överläggningar med det andra förbundet som organiserar tekniker, Svensk flygteknikerförening.

– Flygfrakten brottas med dålig lönsamhet. På den svenska marknaden finns bara två företag. Bara ett av dem jobbar i dag enligt vårt särskilda flygfraktsavtal. Vi vill ha dit båda bolagen.

– Mekanikerna kräver en rad förändringar, en handlar om ersättningen för nationaldagen. Där har teknikerna bättre villkor.

 

Bevakningspersonal
Ombudsman: Jerker Nilsson

– Ett stort problem är arbetstiderna. När anställda väl fått sina scheman kommer ofta ändringar och flyttade arbetspass. Det skapar problem i privatlivet. Människor vill veta när de är lediga och när de ska jobba. ”Lagt schema ligger” står högt upp på kravlistan.

– Behovsanställningar väckte också intensiv debatt. Företagen behöver en viss flexibilitet och i avtalet har vi länge försökt styra upp hur arbetsgivarna får ta in behovare. Tyvärr missbrukas anställningsformen fortfarande. Fusket är en het potatis i hela landet.

 

Tidningsbud
Ombudsman: Lennart Sköld

– Tre frågor är extra viktiga. En handlar om garanterad arbetstid. I dag måste företagen erbjuda minst tolv timmars arbete per vecka i genomsnitt. Buden vill höja detta och målet är att få en arbetstid som gör att man blir kvalificerad för a-kassa.

– Arbetsplikten retar många. Låt säga att ett bud är schemalagt från 02.00 till 05.00. Enligt avtalet kan arbetsgivaren beordra dig att jobba ända till 07.30. Orimligt tycker de anställda, särskilt de som har andra jobb som väntar.

– Den tredje stora frågan handlar om avlöningen. I dag betalas morgontidningsdistribution och ”övrigt distributionsarbete” olika. En harmonisering måste till.

 

Taxiförare
Ombudsman: Lennart Sköld

– Debatten handlade mycket om de grava problemen i branschen. Taxi, och särskilt färdtjänsten och de andra samhällsbetalda resorna, är precis som gamla tidens Fattigsverige. Den som bjöd lägst fick ta hand om gamlingar och föräldralösa barn.

– Förarna vill i grunden ha bort procentlönen, alltså det raka ackordet på inkörda pengar. Särskilt viktigt är det vid de samhällsbetalda uppdragen. Vägen dit är inte lätt. Ett första steg är att åtminstone införa en miniminivå, en lägsta procentsats, för ackordslönen. Ob och övertid ska dessutom utgå, det gör det inte nu.

 

Taxitelefonister
Ombudsman: Lennart Sköld

– En arbetstidsförkortning värd namnet står högt på dagordningen. Många telefonister jobbar ständig eller mycket natt. Det är väl känt att det påverkar hälsan negativt.

– I dagens avtal ger varje arbetad timme mellan klockan 22 och 06 bara 36 sekunder i arbetstidsförkortning. Många andra yrkesgrupper i LO har betydligt bättre villkor. Ett annat tungt krav handlar om möjligheten att få ob och övertid samtidigt.

 

Miljöarbetare
Ombudsman: Joakim Guttman

– Arbetstiderna blev det mest snack om. Ett par företag har infört tvåskift för avfallshämtning och oron finns för att det sprider sig. Miljöarbetarna vill ha en reglering som slår fast att arbetet ska utföras på dagtid.

– I Stockholm är poänglistan, Bilaga C med ackordslönesystemet, absolut viktigaste frågan.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Arbetsgivare får större rehab-ansvar för sjuka

Sjukförsäkring. Arbetsgivarnas ansvar för att sjuka anställda får rehabilitering stärks den 1 juli. Företagen blir skyldiga att ta fram en plan för hur personal, som varit sjukskriven i 30 dagar, ska komma tillbaka till jobbet igen.

Reza Shahabi busschaufför från Iran

”Vi vill starta fria icke-statliga fackförbund i Iran!”

Internationellt. Reza Shahabi har nyligen släppts ur fängelset efter tortyr och isolering. Davood Razavi har en dom på fem år hängande över sig. Båda var bussförare i Iran. Deras brott? Fackligt engagemang. I kväll berättar de på ett öppet möte.

350 tidningsbud sägs upp och erbjuds ny anställning

Tidningsbud. NWT Gruppen, som bland annat äger Nya Wermlands-Tidningen, säger upp avtalet med Tidningstjänst och startar eget distributionsbolag. Samtliga 350 tidningsbud erbjuds anställning i det nya bolaget.

Ny EU-kontroll av lastbilars utsläpp införs

EU. Ett system för att övervaka och rapportera om utsläpp från personbilar finns redan. EU-parlamentet har nu fattat beslut om att införa ett liknande system för att kontrollera nya lastbilar och bussar. Syftet är att främja miljön.

Taxiföraren Mehdi Ben Sennah

”Det märks att rånen blivit färre”

Taxi. En positiv nyhet inom taxibranschen: Antalet rån mot chaufförerna har stadigt gått ner de senaste tio åren. Den statistiken förvånar inte Mehdi Ben Sennah, taxiförare i Stockholm sedan över tio år.

sedlar och ett kontokort

Förslag: Bankerna ska ta ansvar för kontanter

Värdetransporter. De största bankerna ska se till att svenska folket kan ta ut pengar och företag ska ha möjlighet att lämna in en dagskassa, föreslår en utredning. – Vi tycker att deras slutsatser är mitt i prick, säger Stefan H Johansson, försäljningschef på Loomis Sverige.

Bättre villkor när Stockholm upphandlar färdtjänst

Taxi. Taxibolagen i Stockholms län sitter just nu och räknar på vad de vill ha betalt för att köra färdtjänst från den 1 april nästa år. Nya krav i upphandlingen slår fast att chaufförerna ska ha lön enligt kollektivavtal och 40-timmars arbetsveckor.

Bil med taxiskylt

Taxiförare drabbas av olyckor och våld i hela Norden

Taxi. Långa arbetspass, olyckor och våld – allt detta drabbar taxichaufförer i Norden. En enkät visar att skillnaderna inte är så stora mellan länderna. Nära hälften av förarna har varit med om en olycka.

Strejkrätten
Arbetsmarknadens parter var med på pressträffen.

Parterna överens om hur konfliktlagen ska ändras

Stridsåtgärder. Fack och arbetsgivare förekommer regeringen och föreslår gemensamt hur konflikträtten kan förändras. Strejk eller blockad som inte syftar till att uppnå kollektivavtal tillåts inte.

Bakgrund: Så funkar förslaget

Stridsåtgärder. Det handlar om paragrafen som styr fredsplikten och definierar vad som är otillåtna stridsåtgärder.

Bakgrund: Så funkar förslaget

Politik. Förslaget på ny lagstiftning innebär ett tillägg i medbestämmandelagens paragraf 41. Paragrafen styr fredsplikten och definierar vad som är otillåtna stridsåtgärder.

Arbetsmarknadens parter var med på pressträffen.

Parterna överens om hur konfliktlagen ska ändras

Politik. Fack och arbetsgivare föreslår gemensamt hur konflikträtten kan förändras. Regeringen köper omedelbart förslaget. Grunden är oförändrade rättigheter att ta till konfliktåtgärder för den part som vill ha kollektivavtal. Men strejk eller blockad som inte syftar till att uppnå kollektivavtal tillåts inte.

EU-utskott: Begränsa cabotage till 24 timmar och kräv mindre vila

UPPDATERAD. Lika lön ska gälla för förare som kör cabotagetransporter och det ska gå att skjuta på den långa vilan i upp till tre veckor. Det är några av de saker EU-parlamentets transportutskott tagit ställning till när tre olika förslagspaket röstades igenom i går kväll.

Transport lämnar få fall till Rättsskyddet

Sjukförsäkringen. Fackens juridiska byrå driver allt fler fall där Försäkringskassan dragit in sjukpenning för medlemmar. Men Transport går mot strömmen. Förra året anlitade förbundet LO-TCO Rättsskydd i sju ärenden, bara ett gällde sjukpenning.

Pia Palm, Ockelbo. Foto: Anders Eklind

Vilket jobb ska Pia kunna klara av?

Sjukförsäkringen. Ständig värk i händerna och andra delar av kroppen, grava sömnstörningar, alltid infektionskänslig, artros i båda knäna och höfterna och ångest. Men enligt förvaltningsrätten kan Pia Palm skaffa sig ett jobb.