Brister i utbildningen ökar riskerna vid truckkörning

Brister i utbildning och kunskaper i lastning och lossning kan vara en av orsakerna till att truckar är inblandade i så många arbetsplatsolyckor. Det visar en färsk enkätundersökning som besvarats av cirka 900 truck- och lastbilsförare.

Varje år rapporteras 800-900 truckolyckor in till Arbetsmiljöverket.

– Nivån är besvärande hög och så har det sett ut under lång tid, säger Maria Vigren på Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (Tya).

Ändå är truckarbetet hårt reglerat med krav på utbildning och kunskaper hos förarna liksom skriftliga körtillstånd.

För att försöka få reda på orsakerna och förbättra säkerheten för truckförare och personer som arbetar i deras närhet genomförde Tya under våren 2015 en stor undersökning, på uppdrag av fack och arbetsgivarorganisationer.

3 000 truckförare och lastbilschaufförer, som kör truck som en del i arbetet, ombads att fylla i en enkät med frågor om hur de upplever arbetsmiljön. 30 procent eller cirka 900 av de tillfrågade svarade, vilket gav undersökaren SCB och Tya möjlighet att dra en del statistiskt säkerställda slutsatser.

Hela 80 procent av dem som svarar anser att den utbildning de fått av Tyas truckinstruktörer har gett dem tillräckliga kunskaper för att jobba med truck.

– Glädjande, anmärker Maria Vigren som leder projektet.

Men det finns ett aber. När det gäller lastning och lossning av exempelvis fordon och containrar uppger 25 procent av de tillfrågade att truckutbildningen inte alls gav de kunskaper som behövs för att arbeta säkert.

– Resultatet ger en viktig fingervisning om att vi behöver anpassa utbildningen och att truckförarna kanske behöver mer handledning och övning ute på arbetsplatserna, säger Maria Vigren.

På golvet brukar terminalarbetare ibland anklaga lastbilschaufförer för att uppträda vårdslöst och springa i vägen för maskinerna och vise versa. Maria Vigren vill inte ställa grupperna mot varandra, men noterar att det är stora skillnader mellan hur truckförare och lastbilschaufförer, som använder truck vid lastning och lossning, svarar.

16 procent av dem som enbart kör truck uppger att de saknar de skriftliga körtillstånd för truck som de ska ha från sina arbetsgivare. Bland lastbilschaufförer stiger siffran till 34 procent.

Bristen på skriftliga körtillstånd (som inte ska förväxlas med truckutbildning och truckkort) ligger också bakom en hög andel av de sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket utfärdat efter regeländringen 1 juli 2014.

Då ändrades arbetsmiljölagen på så sätt att avgifter nu ersatt de tidigare straffen för brott mot arbetsmiljölagen.

En enda förare som inte har fullständigt tillstånd att framföra trucken kan stå arbetsgivaren dyrt. Ett exempel är Pågen i Malmö, som enligt tidningen Mål och medel fått krav på 150 000 kronor i sanktionsavgift.

Tyas granskning pekar på fler brister. 17 procent av truckförarna svarar att arbetsgivaren inte har några skriftliga trucksäkerhetsregler. Bland lastbilschaufförerna uppger 28 procent att de saknas i skrift.

Maria Vigren lyfter fram arbetsledningens viktiga roll för att skapa goda rutiner och en arbetskultur där säkerheten ”sitter i väggarna”, även vid stress.

– Vi är glada att de som besvarat enkäten i hög grad anser att ledningen inte accepterar risktagande i arbetet även om tidsschemat är pressat, säger hon.

Faktum kvarstår ändå att många skadar sig vid truckolyckor och blir sjukskrivna kortare eller längre tid. Om förarna själva eller personer som rör sig kring truckarna är hårdats drabbade framgår inte av Arbetsmiljöverkets statistik. Den uppgiften vill Tya gärna ha fram för att företagen ska ha bättre möjligheter att förhindra påkörningar och klämolyckor, liksom att gods välter och faller. I värsta fall över människor.

En mindre granskning som Tya gjort tyder på att många av de skadade inte är truckförare. Olyckstatistiken rymmer också lastbilschaufförer, kolleggor på terminalen med flera.

– Det krävs ett stort engagemang från arbetsledningen för att utveckla en god säkerhetskultur. Ett sätt är att ge positiv feedback och uppmuntra anställda som arbetar säkert, att och inte bara reagera när något är fel.

Det gäller också att ta reda på varför vi utsätter oss för risker på arbetet, förklarar Maria Vigren

– Vill man förändra organisationen kan man titta på olika nyckelbeteenden som påverkar säkerheten. Ett är att alltid titta bakåt innan man börjar backa, till exempel. Mikrobeteenden, att ta sig den lilla extra tiden, kan ha avgörande betydelse för säkerheten, betonar hon.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Dom i sopkonflikten faller den 7 februari

Miljöarbete. – Sopgubbarna spelade ett högt spel för att få omkull Reno Norden. – Fel! Reno Nordens syfte var att överrumpla och knäcka arbetstagarnas motstånd mot nyckelinventeringen.

Fusk med taxileg kostar 4 000

Taxi. 4 000 kronor är priset för facit i teoriproven för taxiförare och taxiåkare. I Värmland avslöjas fusk med både taxilegitimation och taxitrafiktillstånd.

Transport kritiserar nya pensionsuppgörelsen

Pensioner. Svenska löntagare måste jobba längre. Möjligheten att ta ut allmän pension höjs etappvis från dagens 61 år till 64. Rätten att jobba vidare utökas samtidigt från 67 till 69 år.

Infekterat i AD när sommarens sopkonflikt prövas

Renhållning. Det var beställaren, Stockholm Vatten, som höll i taktpinnen när sopgubbarna på Reno Norden skulle tvingas att medverka i den ifrågasatta nyckelinventeringen i somras. Den inventering som ledde till sopkaos, efter att närmare 50 miljöarbetare sagt upp sig på Reno Norden.

Upprop på gång inom bevakning

Bevakning. Även bevakningsbranschen har fått sin #metoo. Facebookgruppen startades i förra veckan, och än så länge har vittnesmålen om övergrepp, sexuella trakasserier och sexistiska kommentarer inte tagit fart.

sopkonflikten i Stockholm

Sopgubbarna i domstolen – vild strejk eller uppsägning?

Renhållning. Sopgubbarnas aktion på Reno Norden i somras var ingen vild strejk, utan biverkningar efter att bolaget avskedat personalen. Fel, säger företaget som hävdar att såväl aktionen som sopgubbarnas sjukskrivningar och uppsägningar var olovliga stridsåtgärder.

Kilometerskatt och transpondrar utreds av regeringen

Åkeri. Kilometerskatten fortsätter att utredas av regeringen. Transpondrar i svenska och utländska lastbilar kan bli den nya metoden att kontrollera hur mycket de körs. Ambitionen är att ett skarpt förslag om vägavgifter och transpondrar ska presenteras före nästa val.

P-bot utfärdas

P-vaktens namn ska lämnas ut

Parkeringsvakt. Parkeringsvaktens namn ska lämnas ut. En 50-årig man i Karlstad har fått rätt i domstol. Mannen har gjort överklaganden till en konst. Han har haft 286 mål hos Kammarrätten i Göteborg de senaste 15 åren.

Två sopgubbar döms för ocker och tagande av muta

Brott. Förra fredagen var det rättegång i Stockholms tingsrätt. Då nekade sopgubbarna till anklagelsen att ha tagit emot mutor från en restaurang. I dag, fredag, dömdes de båda för tagande av muta och ocker.

Tidningsbudsmöte i Ö-vik

Sista julfesten med gänget

Tidningsbud. Julmiddag eller gravöl? Tidningsbuden i Örnsköldsvik har inget jobb kvar i maj. Men efter information om coachning, avgångsbidrag och a-kassa hugger de in på sillar, jansson, prinskorv och älgbullar. Julmust förstås.

Avgasrör på lastbil

Minskade utsläpp från tunga lastbilar

Miljö. Koldioxidutsläppen från tunga lastbilar har minskat med 11 procent från 2015 till 2016, enligt intresseorganisationen Svebio.

Taxi-vd upptaxeras med över miljonen

Färdtjänst. Vd:n för Nävertorps taxi har upptaxerats med över en miljon kronor. Skattemyndigheten har fått rätt i sin bedömning av hans inkomster under 2013.

EU-parlamentet i Bryssel

Ministermöte om nya transportregler

EU. Cabotagetransporter måste vara tillfälliga. Reglerna om kombinerade transporter och cabotage behöver också samordnas så att kombitransporter med järnväg, sjöfart och lastbil inte används för att kringgå bestämmelserna. Det är Sveriges linje när transportministrarna i dag möts i Bryssel.

Grova sexuella trakasserier vid nordisk renhållarkonferens

Miljöarbetare. Två servitriser utsattes för så grova sexuella trakasserier att middagen avbröts och lokalen utrymdes. Händelsen utspelade sig vid en nordisk konferens för miljöarbetare i Tromsö i Norge 2015.

Här skapas kartan för lastbilschaufförer

Chaufförer. Det gick snabbt mellan tanke och handling. Lastbilschauffören Anders Armgren fick en idé, och satte omedelbart i gång att lägga ut rastplatser och uppställningsplatser på en Googlekarta. Tolv timmar senare har över 150 chaufförer hyllat kartan.