Brister i utbildningen ökar riskerna vid truckkörning

Brister i utbildning och kunskaper i lastning och lossning kan vara en av orsakerna till att truckar är inblandade i så många arbetsplatsolyckor. Det visar en färsk enkätundersökning som besvarats av cirka 900 truck- och lastbilsförare.

Varje år rapporteras 800-900 truckolyckor in till Arbetsmiljöverket.

– Nivån är besvärande hög och så har det sett ut under lång tid, säger Maria Vigren på Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (Tya).

Ändå är truckarbetet hårt reglerat med krav på utbildning och kunskaper hos förarna liksom skriftliga körtillstånd.

För att försöka få reda på orsakerna och förbättra säkerheten för truckförare och personer som arbetar i deras närhet genomförde Tya under våren 2015 en stor undersökning, på uppdrag av fack och arbetsgivarorganisationer.

3 000 truckförare och lastbilschaufförer, som kör truck som en del i arbetet, ombads att fylla i en enkät med frågor om hur de upplever arbetsmiljön. 30 procent eller cirka 900 av de tillfrågade svarade, vilket gav undersökaren SCB och Tya möjlighet att dra en del statistiskt säkerställda slutsatser.

Hela 80 procent av dem som svarar anser att den utbildning de fått av Tyas truckinstruktörer har gett dem tillräckliga kunskaper för att jobba med truck.

– Glädjande, anmärker Maria Vigren som leder projektet.

Men det finns ett aber. När det gäller lastning och lossning av exempelvis fordon och containrar uppger 25 procent av de tillfrågade att truckutbildningen inte alls gav de kunskaper som behövs för att arbeta säkert.

– Resultatet ger en viktig fingervisning om att vi behöver anpassa utbildningen och att truckförarna kanske behöver mer handledning och övning ute på arbetsplatserna, säger Maria Vigren.

På golvet brukar terminalarbetare ibland anklaga lastbilschaufförer för att uppträda vårdslöst och springa i vägen för maskinerna och vise versa. Maria Vigren vill inte ställa grupperna mot varandra, men noterar att det är stora skillnader mellan hur truckförare och lastbilschaufförer, som använder truck vid lastning och lossning, svarar.

16 procent av dem som enbart kör truck uppger att de saknar de skriftliga körtillstånd för truck som de ska ha från sina arbetsgivare. Bland lastbilschaufförer stiger siffran till 34 procent.

Bristen på skriftliga körtillstånd (som inte ska förväxlas med truckutbildning och truckkort) ligger också bakom en hög andel av de sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket utfärdat efter regeländringen 1 juli 2014.

Då ändrades arbetsmiljölagen på så sätt att avgifter nu ersatt de tidigare straffen för brott mot arbetsmiljölagen.

En enda förare som inte har fullständigt tillstånd att framföra trucken kan stå arbetsgivaren dyrt. Ett exempel är Pågen i Malmö, som enligt tidningen Mål och medel fått krav på 150 000 kronor i sanktionsavgift.

Tyas granskning pekar på fler brister. 17 procent av truckförarna svarar att arbetsgivaren inte har några skriftliga trucksäkerhetsregler. Bland lastbilschaufförerna uppger 28 procent att de saknas i skrift.

Maria Vigren lyfter fram arbetsledningens viktiga roll för att skapa goda rutiner och en arbetskultur där säkerheten ”sitter i väggarna”, även vid stress.

– Vi är glada att de som besvarat enkäten i hög grad anser att ledningen inte accepterar risktagande i arbetet även om tidsschemat är pressat, säger hon.

Faktum kvarstår ändå att många skadar sig vid truckolyckor och blir sjukskrivna kortare eller längre tid. Om förarna själva eller personer som rör sig kring truckarna är hårdats drabbade framgår inte av Arbetsmiljöverkets statistik. Den uppgiften vill Tya gärna ha fram för att företagen ska ha bättre möjligheter att förhindra påkörningar och klämolyckor, liksom att gods välter och faller. I värsta fall över människor.

En mindre granskning som Tya gjort tyder på att många av de skadade inte är truckförare. Olyckstatistiken rymmer också lastbilschaufförer, kolleggor på terminalen med flera.

– Det krävs ett stort engagemang från arbetsledningen för att utveckla en god säkerhetskultur. Ett sätt är att ge positiv feedback och uppmuntra anställda som arbetar säkert, att och inte bara reagera när något är fel.

Det gäller också att ta reda på varför vi utsätter oss för risker på arbetet, förklarar Maria Vigren

– Vill man förändra organisationen kan man titta på olika nyckelbeteenden som påverkar säkerheten. Ett är att alltid titta bakåt innan man börjar backa, till exempel. Mikrobeteenden, att ta sig den lilla extra tiden, kan ha avgörande betydelse för säkerheten, betonar hon.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

EU:s transportgeneral på besök i Stockholm

EU. – 73 procent av miljöutsläppen kommer från vägtrafiken. Vi måste skifta över trafiken från väg till tåg. EU:s transportkommissionär Violeta Bulc gästade under fredagen Stockholm för en dialog om unionens framtida transportmarknad.

ETC startar taxi och budkörning – utan tillstånd

Taxi. ETC är en känd tidningskoncern med vänsterprägel. Nu startar ETC taxi- och budkörning med en Tesla elbil som ska gå i en slinga runt Mälaren till Göteborg. Fast bilen är varken registrerad för taxi- eller godstrafik, uppger Transportstyrelsen.

Förlängd tid för klampning blir nu rikdagsfråga

Vägtransporter. Regeringen vill utöka rätten att låsa fast hjulen på lastbilar, så kallad klampning, till 36 timmar, från dagens 24. Under torsdagen fattade regeringen den formella beslutet. Nu återstår bara klartecken från riksdagen. Den förlängda klampningstiden är tänkt att börja gälla den 1 juli 2018.

Sveriges Hamnar skärper tonen mot fackförbund utan avtal

Hamn. Stuveribolagen som är med i arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar skärper tonen mot fackföreningar som saknar kollektivavtal. I praktiken innebär det att Hamnarbetarförbundet (HF) blir av med rättigheter som normalt följer av ett tecknat avtal. Hallands hamnar är ett HF-fäste där arbetsgivaren nu sätter ner foten.

Europeisk arbetsmyndighet på gång

EU. Får vi lov att presentera – European Labour Authority? Den europeiska myndigheten med uppdrag att samordna och informera om arbete över landsgränserna har tagit ett kliv närmare införandet.

Jens Nilsson

Jens Nilsson (S) i EU:s transportutskott död

EU. EU-parlamentarikern Jens Nilsson har gått bort efter en kortare tids sjukdom. – Oerhört sorgligt. Hans arbete har betytt väldigt mycket för Transport, kommenterar förbundets internationella politiska sekreterare Magnus Falk.

Estnisk bärgare misstänks ha orsakat olycka på E20

Bärgning. I februari havererade en estnisk dragbil på E20 mellan Örebro och Mariestad. Bilen fraktades bort av en estnisk bärgare som lämnade kvar trailern vid vägkanten, utan ljus eller tydliga varningsmarkeringar. Trailern blev sedan påkörd av en lastbil från Örebro. Olyckan väcker på nytt frågan om krav på skyddsfordon, TMA, vid all bärgning.

Taxihållplatsen vid Centralstationen

Regeringen öppnar för ny taximodell

Taxi. Två sorters taxi – med och utan taxameter i bilen. Regeringen föreslår en ny kategori taxibilar för att möta tekniken med appar och förskottsbetalning.

Kilometerskatt på gång

Åkeri. Kilometerskatten närmar sig. I dag på fredagseftermiddagen kommer en plan från regeringen: Fordon som väger över 3,5 ton ska betala den nya skatten på de större vägarna. Tanken är att ett skarpt förslag ska hamna hos riksdagen före årets val.

Svensk is bryts under cypriotisk flagga

Sjöfart. Isbrytaren Thetis går under cypriotisk flagga. Förra säsongen bestod besättningen av filippinier med dåliga förhållanden och lön som inte nådde upp till internationell miniminivå. I år bryter hon is utanför Gävle, och Sjöfartsverket har fått garantier om högre lön för besättningen.

Chaufförer har långt kvar till jämställd barnomsorg

Jämställdhet. Om jämställdhet är att dela lika på föräldraledigheten ligger chaufförer en bra bit ifrån snittet. Det gäller både män och kvinnor bakom ratten. Pappor i bevakningsbranschen når inte heller upp till genomsnittet i landet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och utredaren Jonas Bjelfvenstam provåker en självkörande buss.

Självkörande fordon – snart på din arbetsplats?

Förarlöst. En lastbilsförare som kör en hel kolonn. Små självkörande budbilar på cykelbanorna. Traktorer som skördar själva. En utredning har lämnats till regeringen med förslag om hur den förarlösa framtiden kan se ut.

Sopgubbarna förlorade i AD

Sopgubbar. Stockholms sopgubbar gjorde sig skyldiga till en olovlig stridsåtgärd i somras, enligt Arbetsdomstolens dom i dag. Skadeståndet sätter domstolen till 3 500 kronor, 3 000 kronor eller 2 500 kronor för miljöarbetarna – beroende på om de har deltagit i de olika stridsåtgärder som domstolen pekar ut.

Diagram med faktiska månadslöner

Lägsta lönen till kvinnorna – faktiskt

Jämställdhet. Faktisk månadslön? Begreppet börjar slå igenom, tror LO:s utredare Joa Bergold som varje år använder det i fackets jämställdhetsbarometer. Det handlar om vad grupper faktiskt får in på lönekontot. Och kvinnor i arbetaryrken får minst av alla.

Flyktingfartyget kan kosta många miljoner

Hamn. Rederiet har stämt Migrationsverket på minst 250 miljoner kronor. Rättegång väntar i oktober. Det handlar om kryssningsfartyget som skulle bli flyktingboende i Utansjö hamn i Ångermanland.