Brister i utbildningen ökar riskerna vid truckkörning

Brister i utbildning och kunskaper i lastning och lossning kan vara en av orsakerna till att truckar är inblandade i så många arbetsplatsolyckor. Det visar en färsk enkätundersökning som besvarats av cirka 900 truck- och lastbilsförare.

Varje år rapporteras 800-900 truckolyckor in till Arbetsmiljöverket.

– Nivån är besvärande hög och så har det sett ut under lång tid, säger Maria Vigren på Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (Tya).

Ändå är truckarbetet hårt reglerat med krav på utbildning och kunskaper hos förarna liksom skriftliga körtillstånd.

För att försöka få reda på orsakerna och förbättra säkerheten för truckförare och personer som arbetar i deras närhet genomförde Tya under våren 2015 en stor undersökning, på uppdrag av fack och arbetsgivarorganisationer.

3 000 truckförare och lastbilschaufförer, som kör truck som en del i arbetet, ombads att fylla i en enkät med frågor om hur de upplever arbetsmiljön. 30 procent eller cirka 900 av de tillfrågade svarade, vilket gav undersökaren SCB och Tya möjlighet att dra en del statistiskt säkerställda slutsatser.

Hela 80 procent av dem som svarar anser att den utbildning de fått av Tyas truckinstruktörer har gett dem tillräckliga kunskaper för att jobba med truck.

– Glädjande, anmärker Maria Vigren som leder projektet.

Men det finns ett aber. När det gäller lastning och lossning av exempelvis fordon och containrar uppger 25 procent av de tillfrågade att truckutbildningen inte alls gav de kunskaper som behövs för att arbeta säkert.

– Resultatet ger en viktig fingervisning om att vi behöver anpassa utbildningen och att truckförarna kanske behöver mer handledning och övning ute på arbetsplatserna, säger Maria Vigren.

På golvet brukar terminalarbetare ibland anklaga lastbilschaufförer för att uppträda vårdslöst och springa i vägen för maskinerna och vise versa. Maria Vigren vill inte ställa grupperna mot varandra, men noterar att det är stora skillnader mellan hur truckförare och lastbilschaufförer, som använder truck vid lastning och lossning, svarar.

16 procent av dem som enbart kör truck uppger att de saknar de skriftliga körtillstånd för truck som de ska ha från sina arbetsgivare. Bland lastbilschaufförer stiger siffran till 34 procent.

Bristen på skriftliga körtillstånd (som inte ska förväxlas med truckutbildning och truckkort) ligger också bakom en hög andel av de sanktionsavgifter som Arbetsmiljöverket utfärdat efter regeländringen 1 juli 2014.

Då ändrades arbetsmiljölagen på så sätt att avgifter nu ersatt de tidigare straffen för brott mot arbetsmiljölagen.

En enda förare som inte har fullständigt tillstånd att framföra trucken kan stå arbetsgivaren dyrt. Ett exempel är Pågen i Malmö, som enligt tidningen Mål och medel fått krav på 150 000 kronor i sanktionsavgift.

Tyas granskning pekar på fler brister. 17 procent av truckförarna svarar att arbetsgivaren inte har några skriftliga trucksäkerhetsregler. Bland lastbilschaufförerna uppger 28 procent att de saknas i skrift.

Maria Vigren lyfter fram arbetsledningens viktiga roll för att skapa goda rutiner och en arbetskultur där säkerheten ”sitter i väggarna”, även vid stress.

– Vi är glada att de som besvarat enkäten i hög grad anser att ledningen inte accepterar risktagande i arbetet även om tidsschemat är pressat, säger hon.

Faktum kvarstår ändå att många skadar sig vid truckolyckor och blir sjukskrivna kortare eller längre tid. Om förarna själva eller personer som rör sig kring truckarna är hårdats drabbade framgår inte av Arbetsmiljöverkets statistik. Den uppgiften vill Tya gärna ha fram för att företagen ska ha bättre möjligheter att förhindra påkörningar och klämolyckor, liksom att gods välter och faller. I värsta fall över människor.

En mindre granskning som Tya gjort tyder på att många av de skadade inte är truckförare. Olyckstatistiken rymmer också lastbilschaufförer, kolleggor på terminalen med flera.

– Det krävs ett stort engagemang från arbetsledningen för att utveckla en god säkerhetskultur. Ett sätt är att ge positiv feedback och uppmuntra anställda som arbetar säkert, att och inte bara reagera när något är fel.

Det gäller också att ta reda på varför vi utsätter oss för risker på arbetet, förklarar Maria Vigren

– Vill man förändra organisationen kan man titta på olika nyckelbeteenden som påverkar säkerheten. Ett är att alltid titta bakåt innan man börjar backa, till exempel. Mikrobeteenden, att ta sig den lilla extra tiden, kan ha avgörande betydelse för säkerheten, betonar hon.

Vad tycker du? Kommentera gärna artikeln!

Vi tar gärna del av dina åsikter. Glöm inte att hålla god ton i din kommentar – personpåhopp, sexism, rasism eller osakligheter tolereras inte och kommer inte att publiceras. Redaktionen behöver en e-postadress där vi kan nå dig, den publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Väktare vaktar bränder – fast inte här

Efter massiv vattenbombning skulle ett bevakningsföretag ta över och vakta den pyrande skogsbranden, uppgav räddningschefen. Transportarbetaren åker till Jerkersbodberget för att snacka med brandväktarna. Men det är för tidigt. Släckningen pågår fortfarande och miljöchauffören Kjell Arvidsson kör lass efter lass med vatten med sin tankbil.

Fackets telefoner inte överhettade i rekordvärmen

Extremvärmen och skogsbränderna tycks ännu inte ha resulterat i särskilt många frågor till fackförbundet Transport. Men i Dalaavdelningen befarar man att bränderna kommer att drabba enskilda medlemmar.

Matutkörningen blev en mardröm för Joakim

Åkeri. I fyra månader körde Joakim Åman ut mat från restauranger som Max och Pizza hut. Maten beställdes genom sajten hungrig.se. Men bolaget där han formellt var anställd, FLX consulting, blåste honom på lön och milersättning. Bolaget har heller inte betalat in en krona i skatt eller sociala avgifter, trots att man på hemsidan säger sig ha 50 anställda.

Förare med adhd kör lika bra som andra

Bilförare med adhd kör inte sämre än andra. Det visar tester i körsimulator som gjorts vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Ett steg mot lika löner – inte för EU:s utlandsförare

Åkeri. Lika lön för lika arbete blir verklighet inom EU, skriver regeringen som nu tillsätter en utredare som ska se över hur unionens nya utstationeringsregler ska införas i Sverige. Fast reglerna gäller förstås bara arbetskraft som jobbar inom ett och samma land. Och yrkesförarna omfattas inte.

Pengar

Kolla ditt lönebesked

Bevakning. Du som jobbar i bevakningsbranschen, glöm inte att kolla din lön! – Jag får en hel del signaler om att det brister både i små och stora företag. Grundlön och ob är oftast rätt, men det finns andra ersättningar som inte betalas ut, säger Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport.

Tvisten löst i Luleå hamn

Hamn. Tvisten i Luleå hamn är löst. På tisdagskvällen skrev Transport och stuveribolaget Shorelink på ett lokalt avtal som innebär att helgarbetet återupptas i hamnen. – Tidigare skedde det som övertid, nu är arbetet schemalagt, säger Transports avtalssekreterare Peter Winstén.

Almedalen 2018

Hård dragkamp väntar om ”oljan” från skogen

Miljö. Rötter, grenar och andra restprodukter vid skogsavverkning, alltså biomassa, pekas ofta ut som en råvara som ska ersätta fossil olja i framtiden. Men hur långt räcker den egentligen om flyg, lastbilar och även industrin ska dela på samma råvara?

Almedalen 3 juli Debatt om åkeri

”Många jagar lägsta pris – till varje pris”

Åkeri. Råder det verkligen kaos på svenska vägar? Transports ordförande Tommy Wreeth fick frågan på förbundets eget seminarium om problemen i åkeribranschen. – Många transportköpare jagar lägsta pris. Till varje pris, svarade han.

Het debatt när unga politiker möttes i Almedalen

Arbetsmarknad. Dagens unga vill helst jobba i stora företag eller inom den offentliga sektorn. Intresset för att starta eget och arbete i små privata bolag har sjunkit. Undersökningen presenterades strax innan de politiska ungdomsförbunden drabbade samman i en het debatt om ungas ställning på arbetsmarknaden.

Oenighet stoppade nya cabotageregler

EU-regler. Nej. Det blir inga förändringar i EU:s transportpolitik den närmaste tiden. Parlamentet tog under onsdagen ställning för att regler om cabotage och vilotid ska omförhandlas i utskotten.

”Beslutet handlar om den svenska transportsektorns överlevnad”

EU-regler. I morgon, onsdag, fattar EU beslut som kan avgöra framtiden för cabotageregler, lönerna för fattiga östchaufförer och alla lastbilsförares kör- och vilotider. – Det är två oerhört viktiga förslag. Det ena handlar om den svenska transportsektorns överlevnad. Det andra handlar om att människor ska överleva i trafiken, säger EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S).