Fråga om löner och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar eller något annat. Transports ombudsmän och andra experter svarar. 
För snabbt och personligt svar kan du ringa Transport på direkten på 010-480 30 00. Observera att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella.

Löner & avtal

Vad ska en lastbilschaufför tjäna?

2018-02-07 Jag har just börjat jobba på ett åkeri utan kollektivavtal. Vad ska jag ha för lön? Har varit lastbilschaufför i över tio år.
Lurad?
Svar:

Då gäller den lön som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Som medlem är det dock viktigt att du själv informerar din Transportavdelning direkt när du byter jobb. Om företaget saknar kollektivavtal, kan en ombudsman ta kontakt med företaget, för att i en förhandling med din arbetsgivare diskutera tecknandet av kollektivavtal. Och om väl kollektivavtal är tecknat, får du rätt till minst lön enligt miniminivåerna i kollektivavtalet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Kan jag tvingas att ta semester i jul?

2017-12-04 Jag jobbar på en liten däckverkstad och i år har chefen bestämt att vi ska hålla stängt mellan jul och nyår. Kan han tvinga mig att ta ut tre semesterdagar? Jag är tillsvidareanställd och jobbar heltid
Gummigubben
Svar:

När det gäller utläggning av annan semester än huvudsemester ska arbetsgivaren samråda (alltså prata) med den anställde.

Om du och din arbetsgivare då inte blir överens, bör du vända dig till din avdelning för fortsatt rådgivning och eventuell förhandling med din arbetsgivare.

Magnus Thelander, central ombudsman i Transport

Jag är förare - varför går jag inte på Transports avtal?

2016-01-26 Jag jobbar som förare på ett företag som kör ut matkassar, och går tydligen på ett avtal inom Unionen. Lönen är ganska mycket lägre än i transportavtalet. Min tanke var att om man är förare så jobbar man inom transportavtalet, men hur är det?
Eskil
Svar:

Det finns mycket juridik i detta: Den första frågan är om din arbetsgivare äger bilen som du kör – eller om det är en annan företagare, till exempel en åkare?
Transport organiserar företag som bedriver yrkesmässig trafik, alltså företag som kör varor för andra företag eller privatpersoner och innehar trafiktillstånd (åkerier). Du kan kolla upp om den bil du kör har trafiktillstånd, och vem som äger den, om du kontaktar Transportstyrelsen. Du kan få besked via transportstyrelsen.se.
Ett företag som packar ihop och levererar matkassar är inget traditionellt åkeri, och ska förmodligen inte ligga under transportavtalet även om det äger bilen du kör.
Men om du kör för en lokal åkare så kontakta den Transportavdelning som ligger närmast din arbetsort. Den hittar du på transport.se, eller ring växeln 010- 480 30 00 och begär att få prata med Transport på direkten (TPD) om lönefrågor.
Om bilen tillhör ett företag som har kollektivavtal och går under transportavtalet är ingångslönen för B-kortsförare 22 049 kronor. Efter ett år är den minst 24 498 kr i månaden. Dessutom tillkommer flera andra tillägg.
Men om företaget inte har kollektivavtal är det anställningsbeviset som anger din lön. Då är det heller inte säkert att du omfattas av någon arbetsskadeförsäkring.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Är jag snuvad på avtalspensionen?

2016-03-29 Jag tror inte att jag fått någon inbetalning på min avtalspension. Hur kan jag kolla det?
Väktare
Svar:

Arbetsgivaren ska betala in till din avtalspension. Med start i april skickar pensionsbolaget Fora brev till alla som ska få sin avtalspension därifrån, det vill säga privatanställda arbetare med kollektivavtal. Det är jätteviktigt att du kollar i brevet att arbetsgivaren har betalat in din avtalspension till Fora!
Om det inte finns pengar inbetalda ska du först gå till arbetsgivaren och påtala detta. Om det inte hjälper kan du vända dig till din lokala Transportavdelning. Du kan också välja att vända dig direkt till Fora, som har en blankett på hemsidan där du själv kan fylla i din inkomst. Och till sist, om arbetsgivaren ändå inte betalar, träder en garanti i kollektivavtalet in. Den gör att du alltid får premien till din avtalspension inbetalt.
Hur mycket arbetsgivaren ska betala in? 4,5 procent på din lön upp till 7,5 basbelopp. Det betyder att den som tjänar ungefär 20 000 kronor i månaden ska kolla att arbetsgivaren har betalat in runt 10 800 kronor på ett år.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Måste jag ta semester utan lön?

2016-05-31 Jag har börjat jobba på ett litet åkeri som stänger under fyra veckor i sommar. Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut obetald semester då, jag har själv bara två veckor att ta ut?
Mikaela
Svar:

Nej, enligt semesterlagen kan arbetsgivaren inte kräva att du ska ta ut semester utan lön. Du ska få ett besked om hur många dagar med semesterlön som du har tjänat in. Därefter ska du själv skriftligen ge besked om du också ska ta ut de obetalda.
Det är bara du som kan bestämma om du ska ta ut obetald semester, oavsett om företaget stänger. Arbetsgivaren kan lösa detta på två sätt: ge dig ledigt med lön eller låta dig sköta arbetsuppgifter som kan göras trots att företaget är stängt och alla andra har semester.
Lagen säger samtidigt att du inte kan ändra dig om du redan har gått med på att obetald semester ska läggas ut.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Dags för fast jobb efter behovstjänst?

2016-04-26 Jag har en behovsanställning, ska jag inte få en tillsvidaretjänst efter nio månader?
Ordningsvakt
Svar:

Jo, om vissa kriterier är uppfyllda bör du erbjudas en annan typ av anställning (tillsvidareanställning eller vikariat). Detta enligt kollektivavtalet som gäller för just anställda i säkerhetsföretag. Så här fungerar avtalet:
När det har gått nio månader sedan du började jobba som behovsanställd ska du erbjudas en anställning utifrån hur många timmar du har arbetat per månad i genomsnitt. Juni, juli och augusti räknas inte, så i praktiken kan genomsnittet bygga på sex, sju, åtta eller nio månader. De arbetstimmar som räknas är sådana som arbetsgivaren har kunnat planera in, det vill säga inte när du har ringts in för att lösa en akut situation.
Du kan alltså, med de undantagen, kräva anställning utifrån hur mycket du har jobbat. Men en förutsättning för att du ska få det är också att arbetsgivaren kommer att ha de timmarna att fylla även i framtiden. Om företaget till exempel har blivit av med en kund kan det säga nej till dig.
Gör så här nu när du har varit behovsanställd i nio månader: Kontakta arbetsgivaren om du inte har fått erbjudande om annan anställning. Om du då inte får det jobb du anser att du har rätt till – kontakta den Transportavdelning som du tillhör.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?

2016-06-28 Vad är det för skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?
Utarbetad
Svar:

Semesterlön är den ersättning du får när du har semester. Som tillsvidareanställd har du ledigt med lön under semestern. Oftast motsvarar semesterlönen din vanliga månadslön. I en del avtal gör det så kallade balkongtillägget att lönen blir lite högre under semestern.
Semesterersättning är den ersättning du, som har varit tillsvidareanställd eller haft ett vikariat, får för de semesterdagar du inte hunnit ta ut när du slutar din anställning. Om du har kortare inhopp på jobbet, är behovsanställd eller timvikarie får du också semesterersättning som vanligen betalas ut varje månad som ett tillägg till lönen.
Enligt lagen är semesterersättningen 12 procent av det du tjänar, det vill säga lön, övertidsersättning, ob-tillägg och andra lönetillägg. I Transports kollektivavtal är den lite högre, 13 procent.

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Hur får jag upp lönen?

2016-06-28 Jag läste att transportavtalet för terminalare har ändrats så att den som har jobbat i åtta år i branschen ska gå upp i högsta löneklassen – även om anställningarna har varit på olika företag. Hur ska jag göra för att få den högre lönen?
En som gått från Schenker till DHL
Svar:

Javisst, i det nytecknade avtalet har vi förhandlat bort en skrivning om att du skulle ha jobbat åtta år på samma företag för att få åttaårslön. Nu gäller att den som har åtta års branschvana inom lager och terminal också ska få den högsta lönen.
Du ska gå till din chef och berätta om tidigare anställningar i branschen. Ta med dig ett anställningsbevis, lönebesked eller någon annan handling som bevis. Om du i dag går på sexårslön, men har minst åtta års branschvana, blir den extra höjningen 304 kronor i månaden.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Måste jag gå kurs utan lön?

2016-06-28 Ska man ha lön vid YKB-kurs en ledig lördag eller är det obetalt som gäller? Åkaren betalar kursen.
Filip
Svar:

Du ska få minst grundlön för den tid du går kursen. Det nya kollektivavtalet slår fast att ”all kompetensutveckling som är nödvändig för arbetet ska tillhandahållas av arbetsgivaren” och i detta ingår kurserna som ger dig yrkeskompetensbevis (YKB) och ADR-intyg om du hanterar farligt gods.
Men tänk på att du måste få den veckovila som lagen kräver innan du börjar jobba igen efter en helgkurs.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Får jag lön när jag blir hemskickad?

2016-09-27 Jag jobbar heltid på en bensinmack. I dag sa chefen att jag kunde gå hem efter lunch för att det var så lite att göra. Har jag rätt till lön i alla fall?
Lotta
Svar:

Grunden är att du ska få betalt. Lön ska utgå för den tid du är schemalagd.
Men – mitt tips är att du alltid ska checka av med en följdfråga när chefen säger att du kan sluta tidigare: ”Då går jag hem utan löneavdrag alltså?”
Detta för att undvika alla missförstånd. Om chefens outtalade tanke var att du skulle kompa ut kan det bli en jobbig diskussion i efterhand. Och i slutänden en förhandling om vem som sa vad.

Chefen stryker min övertid, är det tillåtet?

2017-04-27 Har min arbetsgivare rätt att stryka min övertid? Uppger vi inte direkt att vi jobbar över så stryks timmarna. Samma sak gäller om arbetsgivaren anser att det inte föreligger någon bra motivering till övertiden.
En ifrågasättande chaufför
Svar:

All övertid ska vara beordrad. I ditt fall måste du därför varje gång du inte hinner bli klar med jobbet inom arbetstiden ta kontakt med din chef. Om du då inte får ok för att jobba över så bör du avbryta arbetet, för att inte riskera att få jobba gratis.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur kan jag få en skuld i kompbanken?

2017-04-27 Jag har månadslön. Men förra månaden fick jag bara köra 122 timmar. På lönespecen såg jag att chefen hade kvittat det med 52 timmar komp. Så nu har jag en skuld i kompbanken. Det kan väl inte vara rätt?
Transportare
Svar:

Nej, det här verkar fel.

Om du har månadslön ska arbetsgivaren hålla dig med jobb. Du själv ska stanna på din arbetsplats även om du inte har några arbetsuppgifter, och invänta besked om vad du ska göra i stället. Och när det gäller kompledighet ska arbetsgivare och arbetstagare vara överens om när den ska tas ut.

Jag tror att du och din chef måste kommunicera om hur det ska fungera när körningarna blir färre än planerat. Om ni inte kan lösa det tycker jag att du ska ta kontakt med din lokala Transportavdelning.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Höjs lönen när jag får fast jobb?

2017-03-30 Jag har jobbat på ett åkeri sedan snart ett halvår. Det står provanställd på anställningsbeviset. Betyder det att mitt jobb blir fast när det har gått sex månader? Ska jag be om ett nytt anställningsbevis då? Ändras lönen eller andra villkor när jag får en fast tjänst?
Katarina
Svar:

Javisst, efter sex månader övergår din provanställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

Det är inte nödvändigt att arbetsgivaren skriver nytt anställningskontrakt. Om ändå får ett så kontrollera att det står tillsvidareanställning. Du ska minst samma sysselsättningsgrad som under provjobbet. Så kolla också att tjänsten är på 100 procent, om du har jobbat heltid under provanställningen.

Du som jobbar på ett åkeri går på transportavtalet, och i det ändras inte löner och villkor i samband med att en provanställning övergår i fast jobb.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Tänker företaget ge mig för låg lön?

2016-02-23 Jag ska på anställningsintervju för att kanske börja som slambilschaufför på ett renhållningsföretag. Jag har kört slambil i tre år. Arbetsgivaren säger att ingångslönen är runt 23 000 kronor i månaden. Men när jag kollar runt med folk på liknande jobb har de mer. Undrar bara vad Transports avtal säger så jag inte gör något tokigt.
Peter
Svar:

Om företaget har kollektivavtal så borde din lön ligga på 24 911 kronor i månaden. Därutöver ska du ha minst fem kronor per arbetad timme i något som heter premiekompensation. Nivån finns i miljöarbetaravtalet, och den bygger på att du har tre års erfarenhet av yrket.
Men om företaget inte har kollektivavtal finns det ingen lägsta gräns för lönen.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Ledighet eller semester för sjuk mamma

2017-10-02 Hej, min mor fick en hjärtinfarkt och jag behövde vara ledig från jobbet i två dagar. Min chef sa att jag måste ta ut två dagars semester för att få betalt. Stämmer det? Jag jobbar på ett stort bevakningsföretag med kollektivavtal.
Jonas
Svar:

Det stämmer i princip.

Enligt ditt kollektivavtal har en anställd visserligen rätt till en dags betald permission om en nära anhörig plötsligt blir svårt sjuk. Men det gäller bara om den anhöriga och du själv bor tillsammans.

Om du och din mamma inte delar bostad har du alltså inte rätt till betald ledighet. Däremot bör arbetsgivaren inte neka dig ledigt för ”privata angelägenheters uträttande”, som det kan vara när en anhörig får hjärtinfarkt. Då handlar det om ledighet utan lön eller, som din chef föreslog, vanlig semester. I ditt fall var det en akut situation, men annars bör man be om en sådan ledighet minst två dagar i förväg.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Försäkringar & a-kassa

Kan man slippa a-kassekarensen?

2018-02-07 Jag har en kronisk sjukdom och känner att jag inte orkar eller kan jobba kvar på mitt stressiga och oftast tunga jobb som distributionschaufför. Sjukdomen har förvärrats de senaste åren. Vad gäller om jag säger upp mig? Kan jag slippa karenstiden på 45 dagar och få a-kasseersättning direkt?
59-åringen
Svar:

Det finns en liten möjlighet att slippa karensen, men det brukar vara svårt.

Första steget för dig är att föreslå omplacering. Din arbetsgivare är skyldig att se över vilka möjligheter det finns att ge dig andra arbetsuppgifter, något som du klarar av trots sjukdomen.

Om det inte finns sådant jobb på arbetsplatsen ska du be din läkare om ett intyg. Av läkarintyget ska det framgå att du av hälsoskäl inte kan sköta dina arbetsuppgifter.

Om din läkare går med på att skriva detta intyg slipper du bli avstängd från a-kassan i 45 dagar, den karens som annars gäller när man säger upp dig själv.

Obs! Du kan inte säga upp dig först och sedan be om ett läkarintyg.

Carin Florell, föreståndare för Transports a-kassa

Måste jag betala självrisken själv efter krock?

2016-08-30 Jag backade på en annan bil med lastbilen. Båda fordonen blev skadade. Vad ska jag göra? Kan åkaren kräva att jag ska betala självrisken?
Kurre
Svar:

Du ska direkt berätta om incidenten för din arbetsgivare. Tillsammans med föraren av det andra fordonet ska du direkt på platsen fylla i en skadeanmälan. Det formuläret ska sedan skickas in till både åkarens och den andra fordonsägarens försäkringsbolag.
Din arbetsgivare är precis som alla andra bilägare skyldig att ha sina fordon trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen ersätter skadorna på den andra bilen. Det vanligaste är att åkare dessutom har sina fordon helförsäkrade så att även skador på dem ersätts.
Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska betala självrisken – utom i tre fall. Du får inte ha gjort det med mening, varit berusad eller grovt vårdslös.
Jag citerar kollektivavtalet för lastbilschaufförer: ”Arbetstagare är inte ansvarig för skador på fordon, materiel eller annan person eller egendom vilka bevisligen inte förorsakats av uppsåt, onykterhet eller grov vårdslöshet.”

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Hoppsan! Får jag inte full a-kassa?

2016-12-27 Efter något år som anställd på en bensinmack blev jag arbetslös för ett halvår sedan. Orsaken var arbetsbrist. Jag har sedan dess levt på sparade pengar och ett lån. Men nu börjar jag förstå att jag ändå skulle ha anmält mig som arbetslös till a-kassan och kanske Arbetsförmedlingen också. Vad förlorar jag på att inte ha anmält arbetslösheten tidigare?
Efterklok
Svar:

Oj, tyvärr förlorar du en hel del på detta.
Den som blir arbetslös ska den allra första dagen anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (AF). Där får du frågan om du är med i en a-kassa, och om det är Transports så får vi direkt en signal från AF.
När vi sedan beräknar din a-kasseersättning tittar vi ett år bakåt i tiden från den dag du anmälde dig på AF, det kallas ramtid. Om du jobbade heltid, men har varit utan inkomst under ett halvår, kommer du att få ersättning för 20 timmar i veckan i stället för 40.
Ännu värre är situationen för den som har jobbat och haft inkomst i mindre än sex månader (eller 80 timmar) under ramtiden. Då är man inte berättigad till någon a-kasseersättning alls.

Carin Florell, föreståndare på Transports a-kassa

Gäller TGL om jag fortsätter jobba?

2017-04-27 Jag fyller 65 till sommaren men har tänkt mig att jobba kvar ett par år till. Gäller tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) som jag har genom kollektivavtalet även när jag är 65 och äldre?
Inte pensionär
Svar:

Ja, grupplivförsäkringen gäller – under förutsättning att den försäkrade fortsätter att jobba och är anställd utan uppehåll efter 65-årsdagen. För dig som är äldre än 64 år ligger beloppet som din efterlevande får på 44 300 kronor om du jobbade ungefär halvtid eller mer. Till detta kommer begravningshjälp och ett extra barnbelopp om den som avlider har barn under 21 år.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Hur funkar inkomstförsäkringen?

2017-01-30 Det börjar se svajigt ut i hamnen där jag jobbar och jag funderar på att sluta innan det blir uppsägningar. Kan jag få pengar från inkomstförsäkringen även om jag säger upp mig själv? Hur mycket pengar ger den? Är det något mer jag ska tänka på när det gäller försäkringen?
Fundersam
Svar:

Inkomstförsäkringen gäller oavsett hur du blir arbetslös. Men om du säger upp dig själv är du avstängd från a-kassa de första 45 dagarna som arbetslös, och under den tiden får du heller ingen ersättning från inkomstförsäkringen. Den börjar utbetalas samtidigt som du är berättigad till a-kassa.

Med inkomstförsäkringen får du under 100 dagar behålla 80 procent av din inkomst (den som ligger som grund för a-kassa). Det betyder att även den som tjänade över 25 025 kronor ska få ut 80 procent av sin inkomst när a-kasseersättningen och försäkringspengarna räknas samman.

För att få inkomstförsäkring ska du ha varit med i Transport det senaste året eller längre. Du ska också ha varit med i Transports eller någon annan a-kassa under samma period.

Du hittar mer information om försäkringen på transport.se.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Får jag behålla livräntan utomlands?

2017-05-26 Efter en ganska allvarlig olycka på jobbet kommer jag aldrig att kunna arbeta mer. Försäkringskassan har godkänt mina problem som en arbetsskada och jag får livränta. Kan jag flytta utomlands och fortsätta att få livräntan?
Lotta
Svar:

Ja, livräntan kan du ta med dig utomlands. Detsamma gäller pension. Mitt råd är att kolla med Försäkringskassan för mer utförlig information. Det kan också vara bra att veta vad som gäller med sjukvård, tandvård och skatter i det land du tänker dig att flytta till.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig i Transport

Hur funkar a-kassan för behovsanställda?

2017-10-02 Hej, det är Alice igen. Jag är ny som behovsanställd på ett bevakningsföretag. Hur fungerar a-kassan när jag är behovsanställd?
Alice
Svar:

Du kan gå med i Transports a-kassa så fort du börjar på ett bevakningsföretag.

Om du då har arbetat (i vilken bransch som helst) minst sex kalendermånader av de senaste tolv uppfyller du arbetsvillkoret. Det betyder att du redan från start får a-kasseersättning under arbetslösa dagar. Om du inte har varit med i någon a-kassa tidigare kan du få ersättning från grundförsäkringen med högst 365 kronor per dag. Efter ett år som medlem i en a-kassa kan man få ersättning baserad på inkomsten om man uppfyller ett arbetsvillkor och då är högsta ersättningen per dag 910 kronor.

När du är behovsanställd, och brukar ringas in när företaget behöver dig, är du berättigad till a-kasseersättning för de dagar du inte får jobb. Du får stämpla upp till 40 timmar i veckan, ersättningen minskas med de timmar du har jobbat.

Ibland går behovsanställda inom bevakningsbranschen på schema. Om det gäller dig kan du kontakta oss på a-kassan så tittar vi på just din situation.

Detsamma gäller för den som har ytterligare frågor.

Berit Andersson, biträdande föreståndare på Transports a-kassa

Hur anmäler jag arbetsskadan?

2017-11-08 Jag undrar hur jag ska anmäla min arbetsskada. Brände hål på trumhinnan 2005 och har nu fått bekräftat att jag har svår tinnitus som en följd av detta. Företaget jag jobbade på när olyckan skedde finns inte kvar längre. Men jag minns att jag pratade med Transport efter olyckan och allt finns registrerat i min sjukjournal. Vad ska jag göra och vad händer nu?
GE
Svar:

Det första du ska göra är att anmäla skadan till Försäkringskassan. Om din arbetsgivare hade kollektivavtal ska du också göra en anmälan till Afa Försäkring som sköter TFA, en trygghetsförsäkring för den som skadar sig på jobbet eller drabbas av en arbetssjukdom.

Om inte du eller arbetsgivaren gjorde någon anmälan 2005 när olyckan inträffade kommer du att drabbas av preskriptionstider:

Om Försäkringskassan godkänner arbetsskadan ersätter den inkomstförlust som beror på skadan. Det vill säga om du tvingats sluta jobba, byta jobb till ett med lägre lön eller fått gå ner på deltid. Men bakåt i tiden ersätter Försäkringskassan bara sex år, räknat från anmälan. Samma gäller ersättning för inkomstförlust via TFA.

Det kan dessutom vara för sent för att TFA ska ersätta dig för sveda och värk eller stadigvarande men. Sådan ersättning betalas inte om du anmäler skadan mer än tio år efteråt.

De här svaren är allmänna. Men eftersom du nyligen har haft kontakt med din Transportavdelning så kommer du att få tips och den hjälp du behöver i just din situation.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Jobbar du efter 65 åker du ur a-kassan

2017-11-08 Varför får jag inte stanna kvar i a-kassan? Jag har inte råd att gå i pension vid 65 utan tänker fortsätta jobba i minst två år till, det har jag laglig rätt till. Men vad händer om jag blir uppsagd när jag har fyllt 65 och inte längre är med i a-kassan?
Orolig
Svar:

Det är lagen som ser ut så: Du får helt enkelt inte vara kvar i a-kassan från den månad du fyller 65 år. Om du blir arbetslös innan du har fyllt 67 blir alternativet därför att börja ta ut pension redan då.

Tyvärr, jag har själv svårt att förstå varför det inte är tillåtet att stanna i a-kassan nu när alla har laglig rätt att jobba kvar till 67-årsdagen.

Berit Andersson, biträdande föreståndare på Transports a-kassa

Arbetsrätt

Kan jag få chans att jobba övertid?

2018-02-07 Hallå, jag jobbar heltid på en bensinmack och har en kollega som är anställd på 70 procent. Ibland behöver någon jobba utöver sitt schema, och då säger min chef att hon måste fråga deltidskollegan först. Är det rätt? Jag vill också jobba övertid och tjäna lite extra pengar ibland.
Charlotta
Svar:

Hallå själv, din fråga har flera bottnar.

För det första kan arbetsgivaren, enligt kollektivavtalet, använda sig av övertid då det finns ”särskilda skäl”. Övertidsarbete är inte tänkt att utgöra en del i den ordinarie vardagliga verksamheten. Övertid får inte heller schemaläggas.

Din deltidsanställda arbetskamrat kan ha anmält att hen vill ha företräde till fler timmar. I så fall ska chefen fråga deltidaren i första hand om hen vill jobba mertidstimmar när det har uppstått en lucka. Mertid gäller för timmarna upp till heltid, och det är frivilligt att jobba mertid.

Om det inte går att lösa luckan på annat sätt kan chefen fråga dig – eller i sista hand beordra dig eller någon annan heltidare att jobba över.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Har jag rätt till semester under studieledigheten?

2016-01-26 Jag är tjänstledig för studier och arbetar extra på mitt jobb, men bara det jag själv hinner – ungefär som en timvikarie. Har jag rätt till semester i sommar? Jag förstår att jag inte har rätt till fem veckor med semesterlön, men har jag rätt till fyra eller fem veckor utan lön?
Studerande transportare
Svar:

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till minst 25 dagars semester varje semesterår. Om du är tjänstledig termin för termin har du alltså rätt till den semestern även om du går in och jobbar som vanligt på somrarna. Om du är tjänstledig under hela året kan du, precis som under terminstid, göra upp med din arbetsgivare hur mycket du ska hoppa in under sommaren. Då kan du själv säga nej när du vill vara ledig, samtidigt som arbetsgivaren inte är tvungen att erbjuda dig jobb.
Om och i så fall hur mycket betalt du får under semestern beror på hur mycket du har jobbat under året.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Hur tidigt måste jag be om semester?

2016-01-26 Jag ska lämna in semesterönskemål i december – inför sommaren. När jag börjar ringa runt och tjata på kommun och skola för att få läsårstiderna, i år igen, tror de inte att det är sant att vi måste planera vår semestrar nu. Är inte min arbetsgivare lite väl tidigt ute?
Tidningsbud
Svar:

Tyvärr, det finns inte reglerat någonstans hur tidigt en arbetsgivare får begära in semesterönskemål. Det är vanligt att frågan kommer i januari och att de anställda får februari på sig. Då kan arbetsgivaren pussla ihop ett sommarschema och hinna mbl-förhandla det med facket före den sista mars. Det krävs en mbl-förhandling minst två månader före sommarsemestrarna som börjar i juni.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Får chefen bryta vår överenskommelse om arbetstiden?

2016-03-29 Jag har jobbat på en bensinmack i tolv år. Jag har en överenskommelse med min arbetsgivare om att jag får börja 20 minuter senare än den ordinarie inställelsetiden eftersom jag inte har körkort, utan åker buss. Nu har företaget meddelat att alla ska vara inne på ordinarie tid. Får han bryta vår överenskommelse?
Lisa
Svar:

Ja, är mitt grundsvar. Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, och kan kräva att schemat ska följas.
Men om du har överenskommelsen inskriven i anställningsavtalet eller om den slutits i en lokal förhandling kan läget vara ett annat. Ta i så fall hjälp av en facklig representant på arbetsplatsen eller din avdelning om du behöver driva frågan.
Mitt råd är att börja med att diskutera saken med arbetsgivaren. Schemat kanske kan justeras så att du tar igen arbetstiden i slutet av dagen eller vid något annat tillfälle.

 

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur ser turordningen ut?

2016-03-29 Jag hämtar och lämnar lastbilen på plats X, men i anställningsbeviset är jag stationerad på plats Y. Åkeriet har personal stationerad på båda orterna. Vad gäller för min plats på turordningen om det blir arbetsbrist och arbetsgivaren ska säga upp chaufförer?
Rädd om jobbet
Svar:

Inte en helt lätt fråga. Om orterna ligger nära varandra och i samma kommun kan det vara samma turordningslista. Om de däremot ligger i två olika kommuner kan du nog räkna med att det är två olika turordningskretsar om företaget ska säga upp personal på ena eller andra eller båda ställena. Och om du och din arbetsgivare då inte är överens om din egentliga stationeringsort kan det bli en tvist om detta.
Anställningsbeviset är därför ett viktigt kontrakt mellan dig som anställd och företaget. Det ska vara korrekt, vare sig det handlar om att du har en heltidstjänst eller om det gäller vilken ort du är stationerad på.
Däremot kan du – om du är rädd för framtida nerdragningar på endera orten – vara strategisk och söka dig till/eller stanna kvar på den ort som har bäst framtidsutsikter.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

När måste chefen ge besked om semestern?

2016-05-31 Jag har redan bokat en resa i sommar. När måste min chef ge besked om jag har fått den semester som jag önskat mig – eller inte?
Soldyrkare
Svar:

Arbetsgivaren har rätt att lägga din semester på annan tid än den du önskat, så länge du får minst fyra sammanhängande veckor under perioden juni, juli, augusti. Men chefen måste ge dig besked senast två månader i förväg om han inte beviljar den period som du har ansökt om.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Får chefen skjuta på min sommarsemester till september?

2016-05-31 Sommaren är högsäsong på flygplatsen där jag jobbar. Är det ok att chefen ber mig att skjuta upp mina fyra semesterveckor till september?
Lasse Lastare
Svar:

Det är helt ok att din chef frågar. Men du har lagen på din sida om du säger nej. Den slår fast att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli, augusti. Arbetsgivaren har sista ordet när det gäller vilka fyra sommarveckor du får ta ledigt. Men om ni båda är överens finns det inget som hindrar att du får/tar din semester i september eller någon annan tid på året.

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Får chefen neka mig ledigt?

2016-05-31 Jag sökte två dagars ledigt över ett halvår i förväg för att kunna förbereda och vara med på min dotters student i början av juni. I mitten av maj svarade arbetsgivaren att jag inte får ledigt! Får han neka det när jag sökt i god tid?
Sopgubben
Svar:

Ja, arbetsgivaren kan alltid säga nej till tjänstledighet och kompledighet. Samtidigt bör ett företag ha en policy som slår fast hur långt i förväg arbetstagaren ska ansöka om ledighet. I den bör det också framgå hur långt före en begärd ledighet som arbetsgivaren måste be besked om den är beviljad eller inte.
Sedan tycker jag att arbetsgivaren i ditt fall, när du har ansökt i så god tid, borde ha kunnat ta in någon annan. Även om hen inte är tvungen enligt lag eller avtal.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Måste jag lämna intyg för första sjukdagen?

2016-04-26 Jag är lastbilschaufför och blev förkyld i tisdags. På torsdagen får jag ett sms från min arbetsgivare som säger att han vill ha förstadagsintyg från en läkare. Annars får jag ingen sjuklön. Får han göra så?
Febrig
Svar:

Nej, inte om det är första gången arbetsgivaren nämner detta. Han kan dock meddela dig att han i fortsättningen kommer att kräva läkarintyg på din första sjukdag. För detta krävs att arbetsgivaren har ”särskilda skäl”. Transports uppfattning är att en sådan begäran får gälla i högst ett år, och att rehabilitering ska påbörjas.
Enligt kollektivavtalet för lastbilschaufförer är arbetsgivaren i det fallet inte skyldig att betala sjuklön för dagar som du inte har läkarintyg. Där står också att arbetsgivaren om ”skäl föreligger” kan kräva att läkarintyget ska skrivas av en läkare som han har valt ut, och i det fallet ska arbetsgivaren betala läkarbesöket och din resa till läkaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Måste jag läsa chefens sms på ledig tid?

2016-08-30 Min arbetsgivare sms:ar när jag är ledig, om oviktiga saker som ”nu har jag tvättat bil 2” eller ”nu har vinterdäcken kommit på bil 4”. Jag vill att han slutar med det, men han menar att det är information. Vad ska jag göra?
Taxichaufför
Svar:

Intressant fråga. Arbetsgivaren ska inte sms:a i tid och otid på din privata telefon. Får du meddelanden på din lediga tid ska du kanske ha betalt, åtminstone om du tydligt har talat om att du inte vill information om jobbet.
Fortsätter sms:andet när du har upplyst arbetsgivaren om detta så vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att gå vidare.
Om det handlar om din jobbtelefon så förslår jag att du lämnar den på arbetsplatsen när du är ledig.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Jag får sämsta körningarna efter pappaledighet - får arbetsgivaren göra så?

2016-08-30 Jag är tillbaka från en föräldraledighet och min åkare har satt mig på en riktigt usel körning. Får han verkligen göra så?
Undrande pappa
Svar:

Arbetsgivaren får inte missgynna dig för att du har varit föräldraledig. Det står i föräldaledighetslagen. Med andra ord betyder det att du under och efter ledigheten ska behandlas på samma sätt som om du hade varit i tjänst hela tiden. Det kan handla om din lön och andra villkor, men också hur arbetsgivaren fördelar arbetet.

Däremot kan det vara svårt att leda i bevis vad som är en bra och vad som är en dålig körning. Där finns det kanske olika åsikter.

Om du känner dig missgynnad när det gäller körningar eller arbetstider kan du kontakta din lokalavdelning för att resonera om detta.

I sammanhanget kanske det också kan vara bra att veta att det finns ett extra skydd för föräldralediga vid uppsägningar. Det är inte förbjudet att säga upp en föräldraledig vid till exempel arbetsbrist, däremot börjar uppsägningstiden att löpa först när han eller hon skulle ha börjat jobba igen. Detta gör att den föräldralediga inte förlorar sin uppsägningslön.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur mycket övertid ska jag jobba?

2016-09-27 Jag började jobba här för sex månader sedan, och har redan fått ihop 236 timmar i ren övertid. Kan jag göra något?
Sopgubbe
Svar:

Visst, det här låter mycket – och vill du inte jobba mer övertid kan du inte bli tvingad.
Den allmänna övertiden är max 200 timmar per år, det blir 50 timmar på en kalendermånad. Om din arbetsgivare vill att du ska jobba mer än så bygger det på att du själv vill göra det. I så fall kan arbetsgivaren (med ditt medgivande) ansöka om dispens hos det lokala facket om ytterligare max 200 övertidstimmar.
Gränsen höjdes från 150 timmar till 200 i vårens avtalsförhandlingar. Den gäller inte bara för renhållningsarbetare utan finns också med i transportavtalet.
Du som är medlem kan ta kontakt med Transports lokalavdelning för att få hjälp om du tycker att det räcker med övertid nu.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Har jag rätt att pröva ett annat jobb?

2016-12-27 Hallå, jag jobbar inom bevakning och kan inte bestämma mig för om jag vill ha ett nytt jobb som jag blivit erbjuden. Kan jag ta ledigt från min nuvarande arbetsgivare för att pröva på ett annat företag i branschen – eller ett helt annat sorts jobb?
Tvekande
Svar:

Du har ingen rätt att få tjänstledigt för att testa ett annat jobb, varken enligt lagen eller kollektivavtalet. Men du kan fråga ändå, det värsta som kan hända är att du får ett nej.
Om du har en bra relation med din arbetsgivare kan företaget tänka att det vill försöka behålla dig som anställd – och att chansen är större om du får prova på ett annat jobb. Men förmodligen har arbetsgivaren en större benägenhet att ge dig tjänstledigt om det andra jobben inte finns på ett konkurrerande företag.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Får jag ledigt för studier på deltid?

2016-10-25 Jag funderar på att börja studera, men inte på heltid. Har jag rätt att vara tjänstledig en dag i veckan för att gå en utbildning som inte har med mitt jobb att göra?
Mackanställd
Svar:

Studieledighetslagen ger dig rätt att ta ledigt för studier, och de behöver inte ha med ditt yrke att göra. Det kan vara på heltid eller deltid. En klok arbetsgivare brukar också uppskatta att en anställd vill utvecklas.
Men arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din studieledighet i max sex månader. Så lägg in om tjänstledighet i god tid. Om det blir problem kan du vända dig till din lokala Transporavdelning som kan hjälpa till i kontakten med din arbetsgivare.

Dag Leander, central studieombudsman på Transport

Kan jag slippa undan p-böterna?

2016-10-25 Jag är taxichaufför och fick parkeringsböter utanför en tandläkarklinik. Det var parkeringsförbud, men kunden hade yrsel och ville bli hämtad inne. Jag är anställd. Undrar nu om det är någon idé att överklaga böterna. Eller finns det någon chans att företaget betalar?
Snäll chaufför
Svar:

I grunden är det ett lagbrott att parkera där det är parkeringsförbud, så din arbetsgivare behöver inte betala parkeringsboten.
Om du själv väljer att gå vidare är det bra om du får ett intyg från kundens tandläkare om att hen inte kunde ta sig till bilen själv. Du kan också printa ut och skicka med bokningen där du fick informationen om detta.
Vart du ska vända dig beror på vem som utfärdat boten: På allmän mark gäller kommunens parkeringsregler och i det fallet ska du överklaga/bestrida felparkeringsavgiften hos polisen. På privat mark har markägaren oftast anlitat ett parkeringsbolag, och då börjar du med att bestrida kontrollavgiften hos bolaget.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Hur får vi ut arbetstidsförkortningen?

2016-10-25 Vi i är tre chaufförer som kör skift på en lastbil. Vi fick reda på att vi varken har fått betalt för övertid eller fått någon arbetstidsförkortning på fem år. Alla jobbar på kvällar och nätter. Hur ska vi gå tillväga för att detta ska rättas till? Chefen bara rycker på axlarna.
De tre musketörerna
Svar:

Om det finns kollektivavtal på er arbetsplats kan ni göra något åt detta.
Enligt transportavtalet ska varje timme som ni jobbar mellan klockan 22 och 06 ge en minut i arbetstidsförkortning. Minuterna samlas till samlas ihop och ni ska kunna ta ut dem i ledighet i samråd med arbetsgivaren. Eventuellt kan ni dessutom vara berättigade till skifttillägg, det beror på hur arbetet och skiftgången är upplagd.
Som medlemmar i Transport kan ni ta kontakt med förbundets lokalavdelning. Där kan en ombudsman reda ut mer exakt vad som gäller i ert fall och sedan hjälpa till i diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Får jag ledigt på födelsedagen?

2016-12-27 Har jag som sopgubbe rätt att vara ledig på min 50-årsdag? Med betalning också?
Partysugen
Svar:

Javisst, i ditt kollektivavtal står det att du har rätt till permission för din egen 50-årsdag. Samma sak gäller för ditt eget bröllop, om en nära anhörig dör och vid vissa andra tillfällen.
Permission betyder att du kan vara ledig med bibehållen lön. Det gäller kortare ledigheter, max en dag enligt avtalet.
För den som går på andra kollektivavtal kan det vara andra regler.

Joakim Guttman. central ombudsman på Transport

Hur länge ska jag prövas?

2017-04-27 Kan man ha provanställning/timanställning hur länge som helst?
Elisabeth
Svar:

Provanställning kan man ha i upp till sex månader, sedan övergår den till en tillsvidareanställning om ingendera parten har sagt upp den.

Så kallad ”timanställning” finns inte som anställningsform enligt lagen. Däremot finns det i många av våra avtal anställningsformen ”behov av extra arbetskraft”. Den anställningsformen övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning enligt tvåårsregeln. (Vilket däremot vikariat och allmän visstidsanställning gör, om de har pågått i mer än två år under en femårsperiod.)

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Hur mycket får jag jobba?

2016-11-29 Finns det lagar eller regler om hur mycket man får arbeta? Jag jobbar heltid på en bensinmack och delar ut tidningar minst fyra nätter i veckan. Kan någon av arbetsgivarna hindra mig att jobba för den andra?
Arbetsmyran
Svar:

Du gör inget olagligt när du jobbar så mycket, och du bryter inte mot kollektivavtalen. De innehåller visserligen begränsningar av arbetstiden. Men du har olika arbetsgivare, och då gäller respektive kollektivavtal för respektive arbetsgivare.

Ditt dubbelarbete kan dock bli ett problem om det går ut över ditt ordinarie jobb. Du kanske inte orkar med dina arbetsuppgifter.

Obs! Detta svar gäller inte om du till exempel jobbar på transportavtalet och är heltidsanställd. Där gäller kör- och vilotidsregler och du måste samråda med din arbetsgivare om du tänker extraknäcka.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Arbetsgivaren säger nej till vintersemestern - är det okej?

2016-11-29 Jag tog inte ut semester i somras utan tänkte ta fyra veckor i vinter i stället. Nu har jag fått beskedet att företaget är underbemannat och att jag får nej på min semesteransökan. Kan arbetsgivaren neka mig att ta ut semester i år?
Väktare som inte gillar snö
Svar:

Det bästa hade varit om du före sommaren gjort upp med din arbetsgivare så att ni då var överens om när du ska ta din ledighet. De flesta chefer brukar bli glada när någon vill jobba under sommaren.

Som det nu är har du rätt att få dina fyra veckors sammanhängande semester under semesteråret, som sträcker sig till och med den sista mars. Men arbetsgivaren kan bestämma vilka veckor du ska få ledig.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Kan jag bli beordrad att gå på fest?

2016-11-29 Jag jobbar heltid måndag–fredag, och nu ska företaget ha informationsmöte och julfest på en lördag. Chefen säger att jag måste komma, men går det att beordra övertid för en julfest?
Sopgubbe
Svar:

Det låter lite udda att beordra personalen att gå på julfest. Men om det handlar om arbetstid och du får betalt så är du skyldig att vara på plats.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Får jag röntgas på arbetstid?

2016-11-29 Jag jobbar heltid på en gummiverkstad och har blivit kallad på magnetröntgen under arbetstid. Måste jag ta ledigt utan betalning?
Sven
Svar:

Om din undersökning inte har något med arbetet eller en eventuell arbetsskada att göra blir du tvungen att ta ut kompledigt, tjänstledigt eller semester.

Vid ett första akutbesök hos en läkare eller tandläkare kan du däremot få permission, det vill säga ledigt med betalning. Du kan också få permission om du har fått remissen från din företagsläkare eller någon annan läkare som arbetsgivaren har godkänt.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Kan jag extraknäcka under studieledigheten?

2017-01-30 Jag pluggar under ett år och är tjänstledig för studier från det bevakningsföretag där jag är anställd. Eftersom studierna är på en annan ort undrar jag om det är ok att vikariera på ett annat företag i samma bransch utan att förlora min fasta tjänst?
Lisa
Svar:

Börja med att fråga.

Du som är anställd på ett bevakningsföretag måste ha arbetsgivarens godkännande om du vill jobba extra hos en konkurrent. Det finns krav på sekretess inom branschen, och det kan uppfattas som illojalt att ta anställning hos ett annat företag.

Om arbetsgivaren säger ja måste du också upplysa det andra företaget om att du har en tjänst hos en konkurrent på annan ort.

Om din huvudarbetsgivare säger nej måste du säga upp din fasta tjänst om du vill jobba extra i branschen.

Ett alternativ för dig kan då vara att söka extrajobb i någon annan bransch. Då säger kollektivavtalet för säkerhetsbranschen att den som har en heltidstjänst måste anmäla extrajobbet hos sin huvudarbetsgivare.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Vad gäller för behovsanställda?

2017-08-31 Jag har nyss börjat som behovsanställd på ett bevakningsföretag. Kan jag gå med i facket direkt? Är det företaget som betalar när jag ska gå fortbildning för väktare?
Alice
Svar:

Du kan förstås gå med i Transport så snart som möjligt. Och när det gäller utbildningen är svaret: Ja, företaget ska betala.
Behovsanställningar är nämligen en speciell konstruktion i bevakningsbranschen. För att få behålla auktorisationen som väktare eller ordningsvakt måste du ha en anställning. Därför ser företagen i branschen till att ha anställda som bara hoppar in och jobbar när företaget behöver dem, och om de själva kan och vill.
Behovsanställda kan alltså ha en tillsvidareanställning eller en provanställning, men ändå bara jobba ibland.
Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren betala all utbildning som krävs för jobbet som väktare eller ordningsvakt. Du ska också ha lön under utbildningen.
Undantaget är om man är nyanställd och börjar sin anställning med att gå grundutbildning för väktare eller ordningsvakt, då får man inte lön.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Har vi rätt till arbetstidsförkortning?

2017-08-31 Hej, jag undrar lite om arbetstidsförkortning. Har vi rätt till den på ett åkeri med kollektivavtal? Hur fungerar det?
Ronnie
Svar:

Javisst, enligt transportavtalet tjänar den som jobbar mellan klockan 22 och sex på morgonen in en minut per arbetad timme. Minuterna ska samlas i en tidbank som du kan plocka ifrån när du är kompledig.

Det blir ganska mycket ledig tid för den som jobbar heltid på natten. Men det kan på en del arbetsplatser behövas att du kollar med arbetsgivaren att arbetstidsförkortningen verkligen bokförs.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Långtidssjukskriven rädd att få sparken

2017-08-31 Jag är sjukskriven sedan nästan fem år från jobbet som lastbilschaufför. Kan jag få sparken under tiden jag är sjukskriven – om Transportstyrelsen drar in mitt körkort på grund av diagnoser som jag har fått?
Orolig
Svar:

Jag delar upp frågan i två delar:

  1. Sjukskrivningen. När du är långtidssjukskriven måste arbetsgivaren dels starta en rehabiliteringsutredning, dels göra allt som är möjligt för att anpassa jobbet utifrån dina problem.

Rehabiliteringen ska göras tillsammans med läkare, och du kan ha med dig ditt skyddsombud eller Transports regionala skyddsombud. Om rehabiliteringsutredningen slutar med att arbetsgivaren har prövat alla möjliga vägar utan att det finns något jobb som du kan göra på din arbetsplats, då kan det finnas skäl för arbetsgivaren att säga upp dig av personliga skäl.

  1. Körkortet. Om en chaufför blir av med körkortet har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om det finns andra sätt för personen att stå till förfogande.

I vissa situationer kan det dock vara saklig grund för uppsägning. Att du är sjukskriven ska inte spela in. Men frågan är svår att svara allmänt på.

Mitt råd är att du kontaktar ombudsmannen eller det regionala skyddsombudet på din lokalavdelning. Han eller hon kan sätta sig in i just ditt fall. Din anställning kan bli en fråga för lokala förhandlingar.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Vad gäller när taxileget dras in?

2017-05-26 Jag är taxichaufför och har dömts för medhjälp till koppleri. Jag har betalat böter, men nu drar Transportstyrelsen in mitt taxileg också? Vad är det som gäller egentligen?
Dubbelt straffad
Svar:

Taxiförarlegitimationen kan återkallas på grund av flera olika brott. Det kan handla om våldsbrott, sexualbrott, rattfylleri, drog­rattfylleri, trafikbrott, ekonomisk brottslighet …

Vi på myndigheten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall när vi har fått information om att en taxiförare har dömts för brott som kan innebära hinder för att få fortsätta köra taxi. Vi tar särskild hänsyn till passagerarnas säkerhet och till trafiksäkerheten när vi avgör om hens legitimation ska återkallas.

Vårt beslut fattas nästan alltid efter att domen har vunnit laga kraft. På så vis garanteras taxi­föraren en rättssäker behandling, men det betyder också att beslut om återkallelse kan fattas ganska lång tid efter att själva brottet har begåtts. Föraren kan överklaga till förvaltningsrätten om hen inte tycker att vi fattat rätt beslut.

När vi tar beslut om ­återkallelse av legitimationen på grund av brottslighet sätts alltid en olämplighetstid. Det är en tid mellan tre till fem år då personen inte får köra taxi. Efter denna tid kan personen ansöka om taxiförarlegitimation på nytt.

Emma Norlander, sektionschef på Transportstyrelsen

Ska jag anmäla arbetsgivarens slarv?

2017-10-02 Vart vänder man sig när ett transportföretag bryter mot kör- och vilotiderna? När jag slutade på mitt förra jobb ville jag ha ut uppgifter till a-kassan. Men det visade sig att åkaren aldrig hade sparat några tidrapporter eller utdrag från digitalskrivaren.
Jobbsökaren
Svar:

Det är polisens uppgift att lagföra brott mot lagen. I det här fallet kan du också tipsa Transportstyrelsen som har ansvar för tillsynen. Det går att tipsa anonymt. Tänk också på att du själv är ansvarig om du faktiskt har brutit mot kör- och vilotidsreglerna.

När det gäller uppgifterna som a-kassan behöver borde det räcka med dina egna lönespecifikationer. Ta kontakt med Transports a-kassa om du behöver mer information om detta.

Joakim Guttman, central ombudsman i Transport

Avbryter utbildning – hindras från att jobba

2017-11-08 Jag jobbar som flyglastare och har tagit tjänstledigt för att plugga och byta yrke helt. Men jag har valt fel utbildning och vill avbryta tjänstledigheten så fort det går. Min arbetsgivare säger att jag inte har rätt att börja jobba igen förrän terminen är slut. Stämmer det?
Filip
Svar:

Nej, din arbetsgivare har inte rätt.

Om du varit tjänstledig enligt studieledighetslagen så finns det vissa begränsningar innan du kan återgå i arbete om du avbryter studierna. Arbetsgivaren kan skjuta upp din återgång i en månad om du varit ledig i minst ett år. I övriga fall kan arbetsgivaren skjuta upp den i max 14 dagar.

Riksavtalet för den som jobbar på civilflygsområdet har ingen text som medger undantag från denna regel.

Peter Winsten, avtalssekreterare i Transport

Arbetsmiljö

Kollegan mår dåligt - hur ska jag göra som skyddsombud?

2016-04-26 Vi har en arbetskamrat som är jättestressad på jobbet och vi är alla oroliga för att han ska kollapsa totalt, kanske till och med ta sitt liv. Hur bör jag som skyddsombud agera i den här situationen?
Skyddsombud
Svar:

Jag tycker att du ska börja med att vara en vän och prata med din arbetskamrat. Säg att du är orolig för att hen har alldeles för mycket att göra.
Det andra du som skyddsombud ska göra är att påtala för arbetsgivaren vilket ansvar den har för organisatoriska frågor och de anställdas arbetsbelastning. Säg att policy och rutiner måste finnas, och att arbetsgivaren måste agera skyndsamt i fallet med arbetskamraten som du är orolig för.
I och med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket (som Transportarbetaren skrev om i förra numret, reds anm.) kan du och andra skyddsombud dessutom mer allmänt påtala att rutiner och dokument om den psykosociala arbetsmiljön kan behöva uppdateras.

 

Martin Miljeteig, Transports centrala arbetsmiljöombudsman 

Vad gör jag åt jargongen?

2017-03-30 Vad ska jag göra som facklig förtroendeman? Jobbar på ett företag med mest män, men också några yngre kvinnor bland oss anställda. Jargongen är av tradition ganska grabbig, och jag tror att tjejerna tycker att det är jobbigt. Min upplevelse är att de får höra en hel del kommentarer med sexuella undertoner, som nog inte alls är illa menade.
Känslig
Svar:

Börja med att prata ihop dig med skyddsombudet (om det inte är det uppdraget du har). Sedan tycker jag att ni ska kontakta arbetsgivaren. Det behövs en riskbedömning och en enkät på arbetsplatsen för att göra klart om fler upplever det problem som du beskriver.

Se sedan till att ni får vara med när enkäten utvärderas. Utifrån svaren kan arbetsgivaren få lov att sätta i gång ett arbete om hur ni möter varandra på jobbet. Helt enkelt hur arbetskamrater behandlar varandra, med grunden att ingen ska utsätts för kränkningar. Då krävs en handlingsplan.

Arbetsmiljöverkets ett år gamla föreskrift om psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) slår fast att det är arbetsgivarens som har det juridiska ansvaret för att ingen kränkande särbehandling förekommer på jobbet.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Jag är allergisk mot chefens hund

2017-05-26 Jag är allergisk mot pälsdjur och min chef har med sig hunden till jobbet varje dag. Vi sitter rätt nära varandra i en taxiväxel. Kan jag göra något?
Rödögd telefonist
Svar:

Det här är både ett arbets­miljöproblem och ett organisator­iskt problem.

Jag tycker att du ska börja med att diskutera saken med din chef. Berätta om dina problem. Chefen måste då hitta någon annanstans att ha hunden.

Om samtalet inte går bra kan du kontakta en ombudsman eller det regionala skyddsombudet på din Transportavdelning för att få hjälp. Först med ytterligare ett samtal med chefen eller med en högre chef om det finns, och till slut kan det bli frågan om en förhandling.

Rent generellt bör en arbetsplats ha en policy för djur på jobbet. Om den tillåter djur bör där också framgå vad som gäller när någon är allergisk. Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra ohälsa hos de anställda.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

Övrigt

Kan man vara med i två fack samtidigt?

2017-12-04 Kan jag vara med i två fackförbund? Vill stanna i mitt gamla nu när jag har börjat på ett jobb där Transport har avtalet.
Isabella
Svar:

Du får vara med i hur många fack du vill eftersom vi har föreningsfrihet i Sverige.

Mitt råd är att du i vart fall ska vara med i det förbund vars avtal du går på. Där är möjligheten störst att du får hjälp om du får problem med anställningen eller arbetsgivaren.

Magnus Thelander, central ombudsman i Transport

Bävar för julfest med berusade kollegor

2017-12-04 Min arbetsgivare bjuder på julfest varje år. Det brukar bli mycket öl och många nubbar. Detta trots att både chefen och alla andra vet att några har svårt med alkoholen. Det är alltid samma kollegor som ballar ur, uppträder dumt och ångrar sig dagarna därpå. Kan jag göra något mer än att själv tacka nej till tillställningen för att slippa se det?
Tommy
Svar:

Frågan är svår, men det enkla svaret är att du bör prata med din chef. Säg att du tycker att det är obehagligt när festerna urartar. Problemet är sedan arbetsgivarens.

Om detta känns jobbigt tycker jag att du ska ta kontakt med ditt lokala fack. Om ni inte har någon förtroendeman på arbetsplatsen så kan du vända dig till en ombudsman vid den Transportavdelning du tillhör.

Arbetsgivaren, däremot, har en hel del att göra i den här situationen. Hen har en långtgående skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall bland sina anställda.

Arbetsgivaren bör i ditt fall därför se över företagets alkoholpolicy, och om det inte finns någon skriven policy ska hen ändå avgöra hur alkohol ska hanteras både på företagsfester och vid representation.

En enkel policy, som finns på många företag, begränsar den mängd som de anställda kan bjudas på. Det finns också ett juridiskt ansvar för arbetsgivaren när det gäller anställda med kända alkoholproblem.

Den som återkommande spårar ur vid tillställningar ska erbjudas rehabilitering och en plan för den bör upprättas.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Vem betalar för ambulansen?

2017-03-30 En jobbarkompis fick ett epileptiskt anfall på jobbet och vi ringde efter ambulans. I vårt landsting (Sörmlands) kostar det 400 kronor att åka ambulans och jag undrar vem som ska betala. Arbetsgivaren eller min kollega?
Chaufför och arbetskamrat
Svar:

Jag antar att ett epileptiskt anfall inte beror på jobbet, utan är ett vanligt sjukdomsfall. I så fall står den sjuka själv för kostnaderna. Dock ska din kompis få lön även den dag han eller hon tvingades lämna jobbet. Det första läkarbesöket vid akut sjukdom ger nämligen rätt till permission.

För den som drabbas av en arbetsolycka gäller andra regler. I det fallet ersätter trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) alla utlägg för läkarbesök, sjukvård, läkemedel och även ambulansfärden. TFA har du och dina kollegor om ni arbetar på ett företag med kollektivavtal.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Borde jag gå med i facket?

2016-02-23 Jag är medlem i Transports a-kassa och betalar 120 kr i månaden. Har funderat lite på om jag borde vara med i facket också. Vad är fördelarna? Vad kostar det? Jag jobbar på en bensinmack som ska byta ägare, så jag är lite orolig.
Elin
Svar:

Du ska gå med i facket om du inte vill sitta själv och oroa dig. Om du har otur kan du få en dålig arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalet. Men som medlem får du gemenskap och kan bevaka dina rättigheter (och skyldigheter) genom att gå utbildningar och lära dig mer. Du kan fråga oss vad som gäller och har möjligheten att få stöd från en förtroendevald eller ombudsman. Medlemsavgiften varierar utifrån din inkomst och vilken avdelning du är med i – men jag brukar säga att ingen har råd att INTE vara med i facket.
En del brukar locka medlemmar med de fackliga försäkringarna, möjligheten att ta ett banklån och hyra en stuga. Men för mig är gemenskapen viktigast.

Pablo Vergara, organiserare på Transport i Göteborg

Varför ska jag stanna i facket som pensionär?

2016-12-27 Jag går i pension i vår efter ett helt yrkesliv som chaufför och Transportmedlem. Ska jag gå ur facket då? Hur går det med hemförsäkringen? Eller finns det något annat som gör att jag bör stanna kvar?
Framtidsplanerare
Svar:

Hemförsäkringen kan vara ett bra skäl att stanna kvar som medlem även för dig som blir pensionär.

Den ingår i medlemskapet och är förhållandevis förmånlig eftersom det inte finns något högsta ersättningsbelopp. Om ditt hem blir totalförstört ska du få så mycket ersättning som huset/lägenheten och lösöret var värt. (I andra hemförsäkringar ska du själv ofta ha angett maxsumman i förväg.) I hemförsäkringen ingår också rättsskydd, överfallsskydd, ansvarsförsäkring och en del annat.

Om du under tiden som yrkesarbetande har tecknat (och betalat extra) för fackets olycksfallsförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring så förs de över till en särskild 60+-försäkring när du går i pension. Månadskostnaden blir lite lägre än tidigare, men det blir också ersättningen om du råkar illa ut. Du har också chansen att starta en ny 60+-försäkring som ger ersättning vid olycksfall eller sjukdom.

Din fackavgift sänks när du blir pensionär. I dag ligger den på runt 140 kronor i månaden, beroende på vilken avdelning du är ansluten till.

Fotnot från Transportarbetarens redaktion: Du får förstås tidningen hem i brevlådan elva gånger om året även som pensionärsmedlem.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Min kollega kan somna vid ratten - vad kan jag göra?

2016-08-30 Ska jag skvallra på min arbetskamrat? Jobbar inom bevakning och åker en del bil tillsammans med en kollega som är helt slut. Både på grund av jobbet och att det är körigt hemma. På sistone har jag tvingats ta över ratten varje arbetspass, det är för farligt när kollegan kör.
Orolig
Svar:

Jag tycker att du ska ta ett allvarligt samtal med din arbetskamrat. Du säger till honom eller henne att du är bekymrad och att hen behöver göra något åt sin situation. Om det inte blir någon förändring efter det samtalet tycker jag att du ska gå tillbaka och säga att ”tyvärr, nu måste jag berätta för chefen hur det ligger till”. Din förklaring är att situationen är farlig inte bara för kollegan själv, utan också för dig och andra.
Om du gör på det sättet skvallrar du inte. Du ger din arbetskamrat en chans att ändra sitt beteende. Samtidigt som högsta chefen är ansvarig för arbetsmiljön och måste få veta hur det står till.

 

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Varför hittar jag inte kollektivavtalet på transport.se?

2016-06-28 Varför kan jag inte läsa kollektivavtalet för säkerhetsföretagen på Transports hemsida? Jag är inte med i facket, men jobbar som väktare och omfattas av avtalet. Borde jag inte kunna kolla att arbetsgivaren följer den nya överenskommelsen?
Stina
Svar:

Transport är en organisation som drivs helt med avgifter från medlemmarna. Därför är kollektivavtalen till för fackets medlemmar.
Om en arbetsgivare har kollektivavtal är vår linje att det ska gälla alla på arbetsplatsen. Men du kan som enskild anställd inte kräva detta om du inte är med i facket.
Du är välkommen att bli medlem i Transport så får du ditt kollektivavtal – och slipper åka snålskjuts på dem som betalar till facket. Medlemmar kan logga in på hemsidan och läsa hela avtalen.

Marcel Carlstedt, förbundsjurist på Transport