Fråga om löner och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar eller något annat. Transports ombudsmän och andra experter svarar. 
För snabbt och personligt svar kan du ringa Transport på direkten på 010-480 30 00. Observera att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella.

Löner & avtal

Jag känner mig lurad på lönen

2019-09-02 Hej, jag har slutat min anställning efter tre år som kranbilschaufför. Vi var överens om en lön på 176:46 kronor i timmen och att jag skulle ha månadslön. Tyvärr har jag bara fått enstaka lönespecifikationer och nu visar det sig att chefen har beräknat månadslönen på 160 timmar i stället för 176, som jag uppfattat är det en månadslön ska baseras på. Vad ska jag göra och vad kan jag göra? Jag känner mig väldigt lurad.
Matte
Svar:

Hej, mitt enkla svar är att du som Transportmedlem ska vända dig till din lokalavdelning. Där kan du be en ombudsman om hjälp att reda ut vad som gäller.

Det är svårt att utifrån det du skriver veta vad som ingår i den summa du kommit överens med arbetsgivaren om.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Olika bud om arbetskläder för p-vakter

2019-06-28 Hej, jag undrar om det finns något som reglerar arbetskläderna för parkeringsvakter? Jag är nyfiken på branschen och har sett att de har likadana kläder sommar som vinter.
Susanne
Svar:

I bevakningsavtalet, som är det som gäller för parkeringsvakter, står det att arbetsgivaren ska tillhandahålla uniformen.

Sedan skiljer det sig åt mellan de olika företagen. Vissa arbetsgivare står också självklart för skor, vinterjacka, vantar och varma underkläder. Andra gör det inte.

Den som fryser på jobbet och behöver mer kläder eller utrustning ska ta upp det med sin arbetsgivare. Om det inte leder någon vart bör den anställda kontakta sitt regionala skyddsombud.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Får jag några tillägg för tvåskift?

2019-06-28 Jag jobbar tvåskift inom lager/terminal. Nu undrar jag om det ska det finnas med något skifttillägg på lönen eller något annat extra utöver grundlönen?
RL
Svar:

Om ditt företag har kollektivavtal och du går på tvåskift säger avtalet att du ska ha två timmar extra lön per vecka, eller två timmar kompensationsledigt per vecka. Alternativ två, med förkortad arbetstid, ska arbetsgivare och arbetstagare vara överens om.

Tänk också på att du kan vara berättigad till ob-tillägg om skiften helt eller delvis ligger på obekväm arbetstid. För en lager- och/eller terminalarbetare blir det ob-tillägg för arbete mellan klockan 18 och 06 på vardagar samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Arbetstidsförkortning för däckmontörer?

2019-06-03 Hej, jag undrar ifall min arbetsgivare som har kollektivavtal med Transport är skyldig att ge arbetstidsförkortning? Jag är anställd som däckmontör.
Lars
Svar:

Det korta svaret är nej. Det finns ingen arbetstidsförkortning i ditt avtal.

Däremot är grundreglerna i gummiverkstadsavtalet jämförelsevis förmånliga när det gäller de ordinarie arbetstiderna. Arbetsgivaren måste begära förhandling och göra en lokal uppgörelse med Transport om arbetstiden ska förläggas före klockan sju på vardagar, efter klockan 20 måndag till torsdag eller efter klockan 17 på fredagar. Det kan även förekomma skiftarbete under särskilda förutsättningar eller efter en lokal överenskommelse med Transport.

Det kan alltså vara en god idé att kolla med din avdelning, om där eventuellt finns några lokala överenskommelser med din arbetsgivare, och vad de i så fall innehåller.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

När ska schemat senast lämnas ut?

2019-05-03 Hej! Jobbar som väktare och undrar när schemat senast ska ges ut för kommande månad? Väldigt ofta får vi ut schemat två till fyra dagar före månadsslutet, vilket medför stora problem eftersom ingen kan planera något.
KJ
Svar:

Hej, det där låter inte rätt. Schemat ska omfatta minst en kalendermånad, enligt kollektivavtalet. Det ska levereras i digital form, eller på papper om du själv begär det.

Enligt avtalet ska du få det senast fem dagar före ”tjänstgöringsperiodens början”, det vill säga innan det börjar gälla. Alltså ska schemat komma minst fem dagar före månadsskiftet, även om din första arbetsdag inte infaller den 1:a i månaden.

Hör av dig till din Transportavdelning om ni inte får ordning på detta.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Kan jag själv begära pengar för komptid?

2019-05-09 Jag jobbar på en flygplats och omfattas av flygriksavtalet. Min fråga är om jag själv kan bestämma att ta ut komptimmar i pengar – eller om det är något arbetsgivaren bestämmer över? Finns det något skrivet i avtalen om detta? Jag har läst och läst, men hittar inget om just det.
Fattig
Svar:

I en bilaga till riksavtalen inom flyget står det att övertidsarbete (som berättigar till ersättning) ska kunna kompenseras med ledighet – om arbetsgivaren och den anställda kommer överens om det. Med den skrivningen borde pengar vara det första alternativet om du har jobbat över. Men det kan finnas lokala överenskommelser om detta som ser olika ut hos olika arbetsgivare.

Per-Olof Norgren, central ombudsman på Transport

Får jag rätt lön för mitt jobb?

2019-02-01 Hejsan. Jag jobbar på terminalen på ett åkeri och har en grundlön på 24 800 kronor. Jag har hand om allt inkommande gods, utgående gods och upplastning. Jag har koll på var alla bilar ska stå vid hemkomst för att det ska bli så smidigt som möjligt. Även inbackning av bilar och släp och all koppling! Man kan säga jag har hand om allt som händer på natten. Borde jag inte vara anställd som terminalchef då?
JM
Svar:

Jag svarar lite generellt på dina frågor. För att reda ut vad som gäller i just ditt fall behöver du ta kontakt med din lokalavdelning av Transport.

Till att börja med ser det ut som om din lön är för låg. OM du jobbar heltid och OM du är terminalarbetare och går på transportavtalet är den gällande grundlönen 25 169 kronor, lite högre i Stockholm och Göteborg. Kolla detta först.

När det gäller dina arbetsuppgifter verkar det som om du har ganska mycket ansvar, men det är svårt för mig att säga om och hur det påverkar din tjänst.

I kollektiv­avtalet beskrivs en hel del olika sysslor som ingår i en terminalarbetares jobb. Det finns befattningstillägg i avtalet och du kan få hjälp av avdelningen med att bedöma om du borde ha ett lönetillägg.

OM det i stället skulle visa sig att dina uppgifter motsvarar en terminalchefs – ja då ska du byta avtalsområde och fack.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Min mor dog, har jag rätt till permission?

2018-12-04 Min mor blev svårt sjuk en fredag och jag åkte direkt de dryga 50 mil som skiljde oss åt, Jag fick avbryta mitt i arbetspasset. Hon dog efter några dagar och jag stannade kvar till och med onsdagen. Var alltså borta från jobbet i tre och en halv dag. Vid hennes begravning måste jag övernatta på hennes hemort både före och efter ceremoin. Då måste jag vara ledig i tre dagar till. Hur mycket ska min arbetsgivare stå för av de lediga dagarna?
Bevakningsanställd
Svar:

Den ledighet du frågar om heter permission. Det är en kort ledighet med vanlig lön som ska beviljas i vissa situationer. Enligt kollektivavtalet kan du få permission i högst en dag, med ett undantag: Om det är nödvändigt vid en nära anhörigs begravning kan du dessutom få ledigt under max två resdagar. Så till dina två frågor:

 1. När det gäller din mammas svåra sjukdom har du inte rätt till permission. (Däremot ska arbetsgivaren bevilja permission om en nära anhörig som du bor tillsammans med plötsligt blir svårt sjuk.) Men eftersom din mamma avled under tiden du var på hennes hemort har du rätt till permission under en dag, förutsatt att du skulle ha jobbat den dagen.
 2. När det gäller begravningen för din nära anhöriga ska arbetsgiv­aren ge dig permission under själva begravningsdagen. I ditt fall, med 50 mils resa, bör du också få betald ledighet under de två resdagarna.

Alltså: Tre eller fyra dagar permission. De övriga arbetsdagar du var frånvarande får du ta semester, kompledigt eller obetald tjänstledighet.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Finns kollektivavtal?

2018-12-04 Hallå, efter många år på samma åkeri har jag börjat titta efter nytt jobb. Min fråga är hur jag ska få reda på om ett företag har kollektivavtal innan jag söker jobb där.
Rattslaven
Svar:

Hallå, den frågan har jag ett svar på utan att gå till någon av fackets ombudsmän. Ring Transport så får du veta om åkeriet har avtal. Numret är 010-480 30 30.

Lena Blomquist, redaktionschef

Har timanställd rätt till övertidsersättning?

2018-10-01 Hej, jag har en fråga. Jag är timanställd på ett åkeri, kan jag få övertidsersättning då? Eller när är arbetsgivare skyldiga att betala övertidsersättning? Är det endast när man är beordrad att jobba över eller även när man själv väljer att jobba över?
Diana
Svar:

Hej, du skriver att du är timanställd. Det begreppet finns egentligen inte, men jag tolkar det som att du får en behovsanställning när arbetsgivaren behöver någon som hoppar in.

Om det då finns kollektivavtal på åkeriet ska du få övertidsersättning när du jobbar mer än 40 timmar under en vecka. (Andra regler gäller för den som går på fast schema.) För att det inte ska uppstå diskussioner i efterhand bör du se till att all övertid faktiskt är beordrad. Om du inte hinner klart inom den avtalade arbetstiden bör du alltså ta kontakt med din arbetsledare och få klartecken att fortsätta. Notera sedan detta på din tidrapport. Alternativet är att arbetsledaren ber dig avbryta jobbet.

Förresten, om du har jobbat länge som ”timanställd” så tycker jag att du ska ta kontakt med Transports lokalavdelning. Du kanske borde ha en annan och stabilare anställningsform.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Vad gäller för timanställd på mack?

2018-09-04 Hallå, jag är timanställd på en bensinmack sedan ett drygt år. Vad händer om jag blir sjuk när jag är inplanerad på arbete? Får jag sjuklön då? Och om jag blir långtidssjukskriven och inte kan ta på mig några arbetspass under en längre tid?
Mack-Micke
Svar:

Hallå själv, du ska ha sjuklön om du blir sjuk under de arbetspass som du är schemalagd. Det vill säga de dagar och tider du har kommit överens med arbetsgivaren om att du ska jobba. Kontakta din lokala Transportavdelning om du får problem.

Om du däremot inte är inlagd på schemat – eller om du fortsätter att vara sjuk när du inte längre har några bokade pass – då blir din ersättning på samma nivå som a-kassan. Du är i den situationen arbetslös, så Försäkringskassan ska direkt bedöma din arbetsförmåga utifrån ”vanligt förekommande arbete” på arbetsmarknaden. Det innebär att myndigheten kan bedöma att du har arbetsförmåga som gör att du kan klara något annat sorts jobb än på bensinmacken där du har hoppat in. Då hänvisas du till  Arbetsförmedlingen.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Får förtroendevalda högre lön?

2018-09-04 Hej, jag har en fråga: Om man är förtroendevald som till exempel ordförande eller huvudskyddsombud i en fackklubb, får man högre lön då?
Andreas
Svar:

Nej. När du som förtroendevald sköter fackligt arbete på din arbetsplats, till exempel förhandlar eller går en skyddsrond, ska du ha lön från arbetsgivaren som om du hade utfört ditt ordinarie arbete. Det gäller också när du förbereder detta eller gör efterarbetet. Och när du ägnar dig åt mer internt fackligt arbete, som styrelsemöten, medlemsmöten och representantskap på avdelningen, har du rätt till ledighet. Om du då får löneavdrag ersätter Transport detta, krona för krona.

Men i en situation kan du faktiskt tjäna mer på att vara fackligt engagerad: Om arbetsgivaren bestämmer att en förhandling ska ske utanför din ordinarie arbetstid ska du få ersättning som om du hade utfört arbete för arbetsgivarens räkning. Det kan medföra till exempel både övertidsersättning och ob-tillägg, beroende på regler i bland annat kollektivavtalet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Inte skyldig ta ledigt när körningar tryter

2018-07-03 Fredagen före första maj och Valborgsmässoafton beord­rade min chef mig att ta ut ledigt på Valborg, måndagen som var en klämdag alltså. Jag är lastbilschaufför och han hade inget jobb till mig den dagen. Kan han bestämma när jag ska använda min tidbank?
CC
Svar:

Nej, det var inte ok. Chefen skulle ha ordnat arbetsuppgifter åt dig, kanske städning eller tvättning. Ett annat alternativ är att ge dig ledigt med lön.

Du är inte skyldig att ta semester eller kompledigt för att arbetsgivaren inte har någon körning till dig. Transportavtalet slår fast att förläggning av ledig tid ska ske efter en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Vad gäller för arbetstidsförkortning?

2018-07-03 Jo, det här med arbetstidsförkortning. Jag har aldrig sett att det har bokförts en timme för min räkning. Går det att räkna bakåt och få arbetstidsförkortningen retroaktivt? Jag har jobbat enbart natt sedan 1999 på ett åkeri med kollektivavtal.
Inge
Svar:

Hej, 1999 fanns inte arbetstidsförkortningen med i avtalet. Men numera ska du få en minut per timme som du jobbar mellan klockan 22 på kvällen och 6 på morgonen.

I transportavtalets tredje ­paragraf står det uttryckligen att den intjänade tiden ska anges på lönebeskedet, eller lämnas ut på förfrågan. Du bör alltså be din chef om en sammanställning. Om det blir problem kan du be din lokala Transportavdelning om hjälp.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Borde jag inte ha övertidsersättning?

2018-07-03 Hej, får man schemalägga övertid? Jag har en lång körning varannan dag, vilket oftast blir lite mer än tolv timmar. De andra dagarna kör jag runt hemma, vilket blir allt mellan sju och nio timmar. Är schemalagd tolv timmar på långkörningsdagarna och får bara övertidsersättning för allt över tolv timmar. Jag kör fyra dagar per vecka. Borde jag inte få övertidsersättning?
Bengt
Svar:

Övertid får inte schemaläggas, men med de arbetstider du beskriver verkar din chef inte göra det heller. Om du jobbar fyra dagar i veckan, och 40 timmar är schemalagda på det sätt som du beskriver, är schemat helt ok.

Om du däremot vissa dagar börjar tidigare än vad det står i schemat, eller slutar senare, blir det övertid. Då ska du ha övertidsersättning för den tid som inte är schemalagd.

Ett schema kan för övrigt sträcka sig över fyra veckor. Då kan en vecka innehålla fler timmar än 40 medan arbetstiden i en annan vecka är kortare.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur vet jag att jag fått rätt lön?

2018-04-27 Nu är det april. Hur mycket ökar lönen? Hur vet jag att höjningen är rätt?
Dålig koll
Svar:

I tio av Transports avtal höjs lönen den 1 april, precis som du skriver. På nyhetssidorna här på webben skriver vi lite mer om de nya lönerna. Och vill du veta vilken summa som gäller i ditt eget fall kan du titta i kollektivavtalet för din bransch. Det hittar du genom att klicka in dig på ”Mina sidor” på transport.se. Du kan också kontakta din lokalavdelning.

Lena Blomquist, Transportarbetaren

Ska jag ha lön under upplärningstiden?

2018-04-27 Hej, jag undrar om man har rätt att få lön under upplärning på ett nytt jobb. När man hänger med en annan som lär en det som man ska klara själv. Jag är lastbilschaufför.
Erica
Svar:

Du ska ha lön även när du lär dig det jobb som du är anställd för. Det finns inga specialuppgörelser som upplärningslön, praktiklön eller lärlingslön. Om du är ny i yrket kan du gå in på avtalets lägsta lön. Annars ska du ha lön utifrån den erfarenhet du har sedan tidigare.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Säljchefer går under Unionens avtal

2018-04-05 Hejsan. Jag ska på intervju som gäller tjänsten säljchef på en OKQ8-station. När det gäller löneanspråk, vad är rimligt för en sådan tjänst med tre års erfarenhet? Hittar ingenstans vilka lönealternativ det finns för tjänsteman, därav min fråga.
Madeleine
Svar:

Hej själv! Det låter som om det handlar om arbete som tjänsteman. Det bör då i detta fall vara Unionens kollektivavtal, snarare än vårt, som gäller. Jag föreslår därför att du kontaktar dem. Förhoppningsvis svarar de på dina frågor där, även om du inte är medlem (än).

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Hur lång semester har jag rätt till?

2018-04-05 Min fråga gäller betalda semesterdagar. Jag har en anställning på 75 procent, fyra dagar i veckan och undrar om jag har rätt till 20 eller 25 betalda semesterdagar? Lönekontoret säger 20. Jag pratade med andra på mitt jobb som också jobbar 75 procent, fast de jobbar fem dagar i veckan. De får 25 betalda semesterdagar. Kan den skillnaden vara riktig?
Nyanställd
Svar:

Din fråga är inte helt enkel att besvara på ett kort och okomplicerat sätt. Om man håller i minnet att målet hela tiden är att semesterdagarna ska räcka till fem veckors ledighet i följd, så blir det kanske lite lättare.

För den som har ett annat antal arbetspass per vecka än fem i sitt schema, behöver semesterdagarna räknas om. Detta för att det ska
bli rättvist i relation till andra anställda, som har just fem arbetspass i veckan.

I ditt fall, med fyra arbetspass per vecka i schemat, får du 20 semesterpass i stället för 25 semesterdagar. Detta räknas ut på följande sätt:

25 semesterdagar / 5 veckor x 4 arbetspass = 20 semesterpass.

Eftersom du har fyra arbetsdagar per vecka leder dina 20 semesterpass till att du kan få ut fem veckors semesterledighet i följd, om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska ta ut alla dina semesterpass i en följd.

Om du vill ta ut din semester på annat sätt, och din arbetsgivare tillmötesgår det, kan du antingen tjäna eller förlora på det hela. Samtidigt har du ju själv viss möjlighet att påverka det utifrån hur du förlägger ditt önskemål om semesterledighet.

Utan omräkningen skulle du kunna få en mycket längre semesterledighet än dina arbetskamrater som jobbar fem pass per vecka.

Detta handlar alltså om hur schemat ser ut. Ditt arbetstidsmått (om du jobbar heltid eller deltid) har i sig ingen betydelse för antalet semesterpass du får. Däremot påverkar det hur mycket semesterlön du får per arbetspass, men det är en helt annan diskussion.

Om du känner dig fortsatt osäker, så boka tid för genomgång med din ombudsman på din avdelning.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Vad gäller om jag jobbar till 67 år?

2018-03-02 Hej! Har konstaterat att min inkomst- och premiepension blir högre om jag arbetar deltid till 67 år, än om jag arbetar heltid och slutar vid 65 år. Jag ska prata med AMF och kolla upp hur det påverkar min tjänstepension. Har jag möjlighet att få sjukpenning eller livränta för arbetssjukdom om jag fortsätter på deltid till 67? Behöver jag tänka på något mer? Får jag också lägre fackavgift fram till pension så länge jag är sjukskriven?
Gunborg
Svar:

Javisst, att fortsätta jobba till 67 är ett sätt för dig att få upp den allmänna pensionen, även om du går ner på deltid. Om du fortsätter att förvärvsarbeta utan avbrott har du rätt till sjukpenning i åtminstone 180 dagar vid sjukdom. Om du nu har livränta (en ersättning till personer som kan styrka att de har en inkomstförlust till följd av arbetsskada eller arbetssjukdom) upphör den däremot att betalas ut när du fyller 65. Detsamma gäller sjukersättning, det som förut kallades förtidspension.

Om du behöver tänka på något mer? En del av försäkringsskyddet upphör också vid 65. Det gäller den extra sjukersättningen som finns i gruppförsäkringen AGS. Den som blir av med jobbet omfattas heller inte av omställningsförsäkringen eller avgångsbidragsförsäkringen efter sin 65-årsdag.

När det gäller din fackavgift så är den baserad på din inkomst, som ju halveras när du går ner på halvtid. Den dag du går helt i pension blir den ännu lägre.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Vad ska en lastbilschaufför tjäna?

2018-02-07 Jag har just börjat jobba på ett åkeri utan kollektivavtal. Vad ska jag ha för lön? Har varit lastbilschaufför i över tio år.
Lurad?
Svar:

Då gäller den lön som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Som medlem är det dock viktigt att du själv informerar din Transportavdelning direkt när du byter jobb. Om företaget saknar kollektivavtal, kan en ombudsman ta kontakt med företaget, för att i en förhandling med din arbetsgivare diskutera tecknandet av kollektivavtal. Och om väl kollektivavtal är tecknat, får du rätt till minst lön enligt miniminivåerna i kollektivavtalet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Kan jag tvingas att ta semester i jul?

2017-12-04 Jag jobbar på en liten däckverkstad och i år har chefen bestämt att vi ska hålla stängt mellan jul och nyår. Kan han tvinga mig att ta ut tre semesterdagar? Jag är tillsvidareanställd och jobbar heltid
Gummigubben
Svar:

När det gäller utläggning av annan semester än huvudsemester ska arbetsgivaren samråda (alltså prata) med den anställde.

Om du och din arbetsgivare då inte blir överens, bör du vända dig till din avdelning för fortsatt rådgivning och eventuell förhandling med din arbetsgivare.

Magnus Thelander, central ombudsman i Transport

Jag är förare - varför går jag inte på Transports avtal?

2016-01-26 Jag jobbar som förare på ett företag som kör ut matkassar, och går tydligen på ett avtal inom Unionen. Lönen är ganska mycket lägre än i transportavtalet. Min tanke var att om man är förare så jobbar man inom transportavtalet, men hur är det?
Eskil
Svar:

Det finns mycket juridik i detta: Den första frågan är om din arbetsgivare äger bilen som du kör – eller om det är en annan företagare, till exempel en åkare?
Transport organiserar företag som bedriver yrkesmässig trafik, alltså företag som kör varor för andra företag eller privatpersoner och innehar trafiktillstånd (åkerier). Du kan kolla upp om den bil du kör har trafiktillstånd, och vem som äger den, om du kontaktar Transportstyrelsen. Du kan få besked via transportstyrelsen.se.
Ett företag som packar ihop och levererar matkassar är inget traditionellt åkeri, och ska förmodligen inte ligga under transportavtalet även om det äger bilen du kör.
Men om du kör för en lokal åkare så kontakta den Transportavdelning som ligger närmast din arbetsort. Den hittar du på transport.se, eller ring växeln 010- 480 30 00 och begär att få prata med Transport på direkten (TPD) om lönefrågor.
Om bilen tillhör ett företag som har kollektivavtal och går under transportavtalet är ingångslönen för B-kortsförare 22 049 kronor. Efter ett år är den minst 24 498 kr i månaden. Dessutom tillkommer flera andra tillägg.
Men om företaget inte har kollektivavtal är det anställningsbeviset som anger din lön. Då är det heller inte säkert att du omfattas av någon arbetsskadeförsäkring.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Är jag snuvad på avtalspensionen?

2016-03-29 Jag tror inte att jag fått någon inbetalning på min avtalspension. Hur kan jag kolla det?
Väktare
Svar:

Arbetsgivaren ska betala in till din avtalspension. Med start i april skickar pensionsbolaget Fora brev till alla som ska få sin avtalspension därifrån, det vill säga privatanställda arbetare med kollektivavtal. Det är jätteviktigt att du kollar i brevet att arbetsgivaren har betalat in din avtalspension till Fora!
Om det inte finns pengar inbetalda ska du först gå till arbetsgivaren och påtala detta. Om det inte hjälper kan du vända dig till din lokala Transportavdelning. Du kan också välja att vända dig direkt till Fora, som har en blankett på hemsidan där du själv kan fylla i din inkomst. Och till sist, om arbetsgivaren ändå inte betalar, träder en garanti i kollektivavtalet in. Den gör att du alltid får premien till din avtalspension inbetalt.
Hur mycket arbetsgivaren ska betala in? 4,5 procent på din lön upp till 7,5 basbelopp. Det betyder att den som tjänar ungefär 20 000 kronor i månaden ska kolla att arbetsgivaren har betalat in runt 10 800 kronor på ett år.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Måste jag ta semester utan lön?

2016-05-31 Jag har börjat jobba på ett litet åkeri som stänger under fyra veckor i sommar. Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut obetald semester då, jag har själv bara två veckor att ta ut?
Mikaela
Svar:

Nej, enligt semesterlagen kan arbetsgivaren inte kräva att du ska ta ut semester utan lön. Du ska få ett besked om hur många dagar med semesterlön som du har tjänat in. Därefter ska du själv skriftligen ge besked om du också ska ta ut de obetalda.
Det är bara du som kan bestämma om du ska ta ut obetald semester, oavsett om företaget stänger. Arbetsgivaren kan lösa detta på två sätt: ge dig ledigt med lön eller låta dig sköta arbetsuppgifter som kan göras trots att företaget är stängt och alla andra har semester.
Lagen säger samtidigt att du inte kan ändra dig om du redan har gått med på att obetald semester ska läggas ut.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Dags för fast jobb efter behovstjänst?

2016-04-26 Jag har en behovsanställning, ska jag inte få en tillsvidaretjänst efter nio månader?
Ordningsvakt
Svar:

Jo, om vissa kriterier är uppfyllda bör du erbjudas en annan typ av anställning (tillsvidareanställning eller vikariat). Detta enligt kollektivavtalet som gäller för just anställda i säkerhetsföretag. Så här fungerar avtalet:
När det har gått nio månader sedan du började jobba som behovsanställd ska du erbjudas en anställning utifrån hur många timmar du har arbetat per månad i genomsnitt. Juni, juli och augusti räknas inte, så i praktiken kan genomsnittet bygga på sex, sju, åtta eller nio månader. De arbetstimmar som räknas är sådana som arbetsgivaren har kunnat planera in, det vill säga inte när du har ringts in för att lösa en akut situation.
Du kan alltså, med de undantagen, kräva anställning utifrån hur mycket du har jobbat. Men en förutsättning för att du ska få det är också att arbetsgivaren kommer att ha de timmarna att fylla även i framtiden. Om företaget till exempel har blivit av med en kund kan det säga nej till dig.
Gör så här nu när du har varit behovsanställd i nio månader: Kontakta arbetsgivaren om du inte har fått erbjudande om annan anställning. Om du då inte får det jobb du anser att du har rätt till – kontakta den Transportavdelning som du tillhör.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?

2016-06-28 Vad är det för skillnad mellan semesterlön och semesterersättning?
Utarbetad
Svar:

Semesterlön är den ersättning du får när du har semester. Som tillsvidareanställd har du ledigt med lön under semestern. Oftast motsvarar semesterlönen din vanliga månadslön. I en del avtal gör det så kallade balkongtillägget att lönen blir lite högre under semestern.
Semesterersättning är den ersättning du, som har varit tillsvidareanställd eller haft ett vikariat, får för de semesterdagar du inte hunnit ta ut när du slutar din anställning. Om du har kortare inhopp på jobbet, är behovsanställd eller timvikarie får du också semesterersättning som vanligen betalas ut varje månad som ett tillägg till lönen.
Enligt lagen är semesterersättningen 12 procent av det du tjänar, det vill säga lön, övertidsersättning, ob-tillägg och andra lönetillägg. I Transports kollektivavtal är den lite högre, 13 procent.

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Hur får jag upp lönen?

2016-06-28 Jag läste att transportavtalet för terminalare har ändrats så att den som har jobbat i åtta år i branschen ska gå upp i högsta löneklassen – även om anställningarna har varit på olika företag. Hur ska jag göra för att få den högre lönen?
En som gått från Schenker till DHL
Svar:

Javisst, i det nytecknade avtalet har vi förhandlat bort en skrivning om att du skulle ha jobbat åtta år på samma företag för att få åttaårslön. Nu gäller att den som har åtta års branschvana inom lager och terminal också ska få den högsta lönen.
Du ska gå till din chef och berätta om tidigare anställningar i branschen. Ta med dig ett anställningsbevis, lönebesked eller någon annan handling som bevis. Om du i dag går på sexårslön, men har minst åtta års branschvana, blir den extra höjningen 304 kronor i månaden.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Måste jag gå kurs utan lön?

2016-06-28 Ska man ha lön vid YKB-kurs en ledig lördag eller är det obetalt som gäller? Åkaren betalar kursen.
Filip
Svar:

Du ska få minst grundlön för den tid du går kursen. Det nya kollektivavtalet slår fast att ”all kompetensutveckling som är nödvändig för arbetet ska tillhandahållas av arbetsgivaren” och i detta ingår kurserna som ger dig yrkeskompetensbevis (YKB) och ADR-intyg om du hanterar farligt gods.
Men tänk på att du måste få den veckovila som lagen kräver innan du börjar jobba igen efter en helgkurs.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Får jag lön när jag blir hemskickad?

2016-09-27 Jag jobbar heltid på en bensinmack. I dag sa chefen att jag kunde gå hem efter lunch för att det var så lite att göra. Har jag rätt till lön i alla fall?
Lotta
Svar:

Grunden är att du ska få betalt. Lön ska utgå för den tid du är schemalagd.
Men – mitt tips är att du alltid ska checka av med en följdfråga när chefen säger att du kan sluta tidigare: ”Då går jag hem utan löneavdrag alltså?”
Detta för att undvika alla missförstånd. Om chefens outtalade tanke var att du skulle kompa ut kan det bli en jobbig diskussion i efterhand. Och i slutänden en förhandling om vem som sa vad.

Chefen stryker min övertid, är det tillåtet?

2017-04-27 Har min arbetsgivare rätt att stryka min övertid? Uppger vi inte direkt att vi jobbar över så stryks timmarna. Samma sak gäller om arbetsgivaren anser att det inte föreligger någon bra motivering till övertiden.
En ifrågasättande chaufför
Svar:

All övertid ska vara beordrad. I ditt fall måste du därför varje gång du inte hinner bli klar med jobbet inom arbetstiden ta kontakt med din chef. Om du då inte får ok för att jobba över så bör du avbryta arbetet, för att inte riskera att få jobba gratis.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur kan jag få en skuld i kompbanken?

2017-04-27 Jag har månadslön. Men förra månaden fick jag bara köra 122 timmar. På lönespecen såg jag att chefen hade kvittat det med 52 timmar komp. Så nu har jag en skuld i kompbanken. Det kan väl inte vara rätt?
Transportare
Svar:

Nej, det här verkar fel.

Om du har månadslön ska arbetsgivaren hålla dig med jobb. Du själv ska stanna på din arbetsplats även om du inte har några arbetsuppgifter, och invänta besked om vad du ska göra i stället. Och när det gäller kompledighet ska arbetsgivare och arbetstagare vara överens om när den ska tas ut.

Jag tror att du och din chef måste kommunicera om hur det ska fungera när körningarna blir färre än planerat. Om ni inte kan lösa det tycker jag att du ska ta kontakt med din lokala Transportavdelning.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Höjs lönen när jag får fast jobb?

2017-03-30 Jag har jobbat på ett åkeri sedan snart ett halvår. Det står provanställd på anställningsbeviset. Betyder det att mitt jobb blir fast när det har gått sex månader? Ska jag be om ett nytt anställningsbevis då? Ändras lönen eller andra villkor när jag får en fast tjänst?
Katarina
Svar:

Javisst, efter sex månader övergår din provanställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

Det är inte nödvändigt att arbetsgivaren skriver nytt anställningskontrakt. Om ändå får ett så kontrollera att det står tillsvidareanställning. Du ska minst samma sysselsättningsgrad som under provjobbet. Så kolla också att tjänsten är på 100 procent, om du har jobbat heltid under provanställningen.

Du som jobbar på ett åkeri går på transportavtalet, och i det ändras inte löner och villkor i samband med att en provanställning övergår i fast jobb.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Tänker företaget ge mig för låg lön?

2016-02-23 Jag ska på anställningsintervju för att kanske börja som slambilschaufför på ett renhållningsföretag. Jag har kört slambil i tre år. Arbetsgivaren säger att ingångslönen är runt 23 000 kronor i månaden. Men när jag kollar runt med folk på liknande jobb har de mer. Undrar bara vad Transports avtal säger så jag inte gör något tokigt.
Peter
Svar:

Om företaget har kollektivavtal så borde din lön ligga på 24 911 kronor i månaden. Därutöver ska du ha minst fem kronor per arbetad timme i något som heter premiekompensation. Nivån finns i miljöarbetaravtalet, och den bygger på att du har tre års erfarenhet av yrket.
Men om företaget inte har kollektivavtal finns det ingen lägsta gräns för lönen.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Ledighet eller semester för sjuk mamma

2017-10-02 Hej, min mor fick en hjärtinfarkt och jag behövde vara ledig från jobbet i två dagar. Min chef sa att jag måste ta ut två dagars semester för att få betalt. Stämmer det? Jag jobbar på ett stort bevakningsföretag med kollektivavtal.
Jonas
Svar:

Det stämmer i princip.

Enligt ditt kollektivavtal har en anställd visserligen rätt till en dags betald permission om en nära anhörig plötsligt blir svårt sjuk. Men det gäller bara om den anhöriga och du själv bor tillsammans.

Om du och din mamma inte delar bostad har du alltså inte rätt till betald ledighet. Däremot bör arbetsgivaren inte neka dig ledigt för ”privata angelägenheters uträttande”, som det kan vara när en anhörig får hjärtinfarkt. Då handlar det om ledighet utan lön eller, som din chef föreslog, vanlig semester. I ditt fall var det en akut situation, men annars bör man be om en sådan ledighet minst två dagar i förväg.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Försäkringar & a-kassa

Kan det här verkligen stämma?

2019-10-08 Hej, jag är besviken och undrar om Transports a-kassa och Försäkringskassan verkligen har räknat rätt när det gäller min ersättning. Jag är arbetslös, och gick under en period på ett program via Försäkringskassan. Medan programmet pågick jobbade jag 36 timmar i veckan hos en arbetsgivare. Jag rapporterade mina arbetstider till Försäkringskassan. Eftersom jag jobbade i 36 timmar per vecka (och fick betalt från arbetsgivaren för dessa) fick jag aktivitetsstöd från Försäkringskassan för resterande fyra timmar. När programmet tog slut efter sex månader, och jag inte fick fortsatt jobb hos arbetsgivaren, skulle jag få a-kassa igen. Men enligt mina beräkningar var antalet ersättningsdagar som då fanns kvar alldeles för få. Det visade sig att varje dag jag hade fått aktivitetsersättning räknas som en heldag – och därmed räknas en hel dag bort från min återstående a-kassetid. Detta trots att jag bara fått ersättningen för fyra timmar i veckan. Stämmer det? Och varför fick jag i så fall inte veta det i förväg? Jag hade troligen inte begärt aktivitetsstöd för fyra timmar i veckan om jag känt till detta.
Fattig
Svar:

Ja, Försäkringskassan har följt lagar och gällande regler i ditt fall. Vi på a-kassan kan bara beklaga att du inte fick information från Försäkringskassan om hur det fungerar när du gick in i din aktivitet. Samtidigt har du också ett egenansvar att ta reda på vad som gäller.

Christina Norrman, handläggare på Transports a-kassa

Har jag rätt till a-kasseersättning?

2019-06-28 Hallå, jag har tidigare varit arbetslös under några år. Men sedan ett par månader har jag ett nystartsjobb på en terminal, som jag har fått via arbetsförmedlingen. Nu börjar jag oroa mig för framtiden. Ger nystartsjobbet rätt till a-kasseersättning? Hur länge måste jag i så fall ha jobbat här på terminalen? Och hur är det med a-kassan om jag hamnar på något annat av arbetsförmedlingens program?
Ronny
Svar:

Javisst, nystartjobb är en subventionerad anställning som kan ge dig rätt till a-kassa. För att tillgodoräkna dig tiden och kunna få ersättning måste du inom en kvalifikationstid om tolv månader, i direkt anslutning till att du anmält dig på Arbetsförmedlingen, ha arbetat i minst sex kalendermånader med minst 80 timmar per månad. Samma regler gäller för den som har en lönebidragsanställning.

Om du blir inskriven i ett nytt arbetsmarknadsprogram så lämnar vi uppgiften om din ersättning per dag till försäkringskassan, som sedan räknar fram vad du ska få i aktivitetsersättning under den tid du är inskriven i det programmet. Arbetsmarknadspolitiska program ger oftast ingen rätt till a-kassa. Exempel på detta är introduktionsjobb som vänder sig både till den som varit arbetslös en längre tid och den som är nyanländ till Sverige.

Christina Norrman, handläggare på Transports a-kassa

Varför påtvingas jag en hemförsäkring?

2019-01-07 Hej, jag undrar varför man blir ”påtvingad” en hemförsäkring när man är medlem i facket. Jag vill ha alla mina försäkringsärenden hos ett bolag, men eftersom det ingår en hemförsäkring hos Folksam blir jag påtvingad den. Jag vill inte betala för ytterligare en hemförsäkring hos mitt ordinarie bolag. Och Folksam har inte kunnat konkurrera med priset på övriga försäkringar jämfört med mitt nuvarande försäkringsbolag. Detta bidrar till att jag får mina försäkringar utspridda på två bolag. Enligt Transportarbetarens sammanställning av vad min fackavgift används till går 16,2 procent till försäkringar. Jag vill hellre ha sänkt avgift. Dessutom är min fru med i ett fack där hemförsäkringen också ingår. Så det känns som om vi betalar dubbelt för den.
Johan
Svar:

Transports kongress bestämde 1992 att en hemförsäkring ska ingå i medlemsavgiften. Anledningen är att många av våra medlemmar då var utan hemförsäkring och att vi hade kontakt med många som hade drabbats av skador. Skador som de inte fick någon ersättning för.

Den hemförsäkring som ingår i medlemskapet har ingen övre gräns för hur mycket ersättning du kan få för dina saker, vilket gör att du inte är underförsäkrad om något händer. I den summa som går till ditt försäkringsskydd ingår också inkomstförsäkringen, barngruppliv samt den kompletterande grupplivförsäkringen för dem som inte får gruppliv via sin arbetsgivare.

Sedan vill jag tipsa om att du och din fru kan gradera upp hemförsäkringen och även få en allriskförsäkring utan att det kostar något extra. Det gäller alla par som har dubbla hemförsäkringar eftersom båda är med i något LO-förbund.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Är jag försäkrad när jag har fyllt 65 år?

2018-12-04 Jag fyller 65 om ett par månader. Behåller jag mina medlemsförsäkringar om jag fortsätter att jobba?
65-åringen
Svar:

De olika försäkringarna för medlemmar i Transport fungerar lite olika. Jag spaltar upp var och en:

 • Hemförsäkringen fortsätter att gälla så länge du är med i facket, oavsett om du jobbar eller blir pensionär på heltid.
 • Detsamma gäller barngrupplivförsäkringen (som ger dig ersättning om ditt eller din make/partners barn dör, under förutsättning att det bor på din adress och inte är äldre än 18 år vid dödsfallet).
 • Inkomstförsäkringens upphör att gälla den första dagen i den månad du fyller 65 år. Det spelar ingen roll om du stannar kvar i yrkeslivet.
 • Om du själv har valt att lägga till (och betala för) fackets sjuk- och efterlevandeförsäkring förs den automatiskt över till en försäkring som heter Sjukdom 60+ när du fyller 65. Den kan du ha kvar ända tills du fyller 85 år.
 • Samma sak händer om du har tecknat fackets olycksfallsförsäkring. Den förs över till Olycksfall 60+ i samband med din 65-årsdag.
 • Om du före 65-årsdagen har tecknat någon av de båda ovanstående försäkringarna för din partner så förs de också över till 60+. Samma sak gäller om du har en barnförsäkring via facket.
 • För en enda medlemsförsäkring spelar det någon roll om du fortsätter att arbeta eller om du går i pension. Det gäller K-TGL, som ska utläsas kompletterande tjänstegrupplivförsäkring. På arbetsplatser med kollektivavtal betalar arbetsgivaren premierna till den vanliga TGL, den här försäkringen gäller därför bara för fackmedlemmar som jobbar hos arbetsgivare utan kollektivavtal. Och den fortsätter att gälla tills den dag du dör, under förutsättning att du fortsätter att ha ett avlönat arbete.
Markus Vikström, Folksam

Ingår inkomstförsäkringen?

2018-11-06 Hej. Jag är medlem i Transport och jag betalar a-kassa också. Min fråga är om jag behöver betala extra för inkomstförsäkringen för att få 80 procent av min lön om jag blir arbetslös. Eller har jag redan detta?
Oliver
Svar:

Hej, du kommer att få pengar från inkomstförsäkringen om du uppfyller alla kriterier. Den täcker upp när en arbetslös får a-kasseersättning som inte når upp till 80 procent av den tidigare inkomsten.

Men först vill jag påpeka att försäkringen inte beräknas på 80 procent av lönen som du har när du blir av med jobbet. Det som gäller är att du kan få ersättning upp till 80 procent av din ersättningsgrundande dagersättning, och den bygger på din inkomst under året innan du blir arbetslös.

Sen till kriterierna för att få pengar från inkomstförsäkringen. Du ska ha varit med i Transport i minst ett år och du ska under samma tid ha varit med i en a-kassa (inte tvunget Transports a-kassa). Du får inte ha varit arbetslös under det året. Om detta gäller för dig och du tjänar över 25 025 kronor i månaden kommer du att få pengar från inkomstförsäkringen under 100 dagar. Detta ingår i medlemsavgiften.

Men sedan den 1 oktober finns också möjligheten att själv betala för en förlängd inkomstförsäkring. Via Folksam kan du som är med i Transport (sedan minst ett år) teckna en försäkring som gäller i ytterligare 200 dagar. Eftersom a-kasseersättningen går ner efter 100 dagar ger denna tilläggsförsäkring därefter extra pengar till den som tjänade 20 900 eller mer innan hen blev arbetslös.

Tilläggsförsäkringen kostar från 39 kronor per månad, premien varierar med din lön.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan arbetslösa också bli sjukskrivna?

2018-10-01 Jag är arbetslös sedan ett år, slutade jobba på grund av både psykiska och fysiska problem. Vissa perioder är jag fortfarande så dålig att jag inte kan träffa min handläggare på Arbetsförmedlingen. Nu undrar jag om jag kan bli sjukskriven trots att jag är arbetslös?
Lotta
Svar:

Javisst, även den som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan bli sjukskriven och ha rätt till sjukpenning. Du gör en sjukanmälan och ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan. Du träffar, som vanligt, en läkare som bedömer om du är arbetsoförmögen.

Men din arbetsförmåga kommer direkt att prövas mot att göra ett ”vanligt förekommande arbete” på arbetsmarknaden. Det finns också ett tak för ersättningen som gäller dig som är arbetslös. Den ligger på samma nivå som din a-kasseersättning.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan man slippa a-kassekarensen?

2018-02-07 Jag har en kronisk sjukdom och känner att jag inte orkar eller kan jobba kvar på mitt stressiga och oftast tunga jobb som distributionschaufför. Sjukdomen har förvärrats de senaste åren. Vad gäller om jag säger upp mig? Kan jag slippa karenstiden på 45 dagar och få a-kasseersättning direkt?
59-åringen
Svar:

Det finns en liten möjlighet att slippa karensen, men det brukar vara svårt.

Första steget för dig är att föreslå omplacering. Din arbetsgivare är skyldig att se över vilka möjligheter det finns att ge dig andra arbetsuppgifter, något som du klarar av trots sjukdomen.

Om det inte finns sådant jobb på arbetsplatsen ska du be din läkare om ett intyg. Av läkarintyget ska det framgå att du av hälsoskäl inte kan sköta dina arbetsuppgifter.

Om din läkare går med på att skriva detta intyg slipper du bli avstängd från a-kassan i 45 dagar, den karens som annars gäller när man säger upp dig själv.

Obs! Du kan inte säga upp dig först och sedan be om ett läkarintyg.

Carin Florell, föreståndare för Transports a-kassa

Måste jag betala självrisken själv efter krock?

2016-08-30 Jag backade på en annan bil med lastbilen. Båda fordonen blev skadade. Vad ska jag göra? Kan åkaren kräva att jag ska betala självrisken?
Kurre
Svar:

Du ska direkt berätta om incidenten för din arbetsgivare. Tillsammans med föraren av det andra fordonet ska du direkt på platsen fylla i en skadeanmälan. Det formuläret ska sedan skickas in till både åkarens och den andra fordonsägarens försäkringsbolag.
Din arbetsgivare är precis som alla andra bilägare skyldig att ha sina fordon trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen ersätter skadorna på den andra bilen. Det vanligaste är att åkare dessutom har sina fordon helförsäkrade så att även skador på dem ersätts.
Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska betala självrisken – utom i tre fall. Du får inte ha gjort det med mening, varit berusad eller grovt vårdslös.
Jag citerar kollektivavtalet för lastbilschaufförer: ”Arbetstagare är inte ansvarig för skador på fordon, materiel eller annan person eller egendom vilka bevisligen inte förorsakats av uppsåt, onykterhet eller grov vårdslöshet.”

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Hoppsan! Får jag inte full a-kassa?

2016-12-27 Efter något år som anställd på en bensinmack blev jag arbetslös för ett halvår sedan. Orsaken var arbetsbrist. Jag har sedan dess levt på sparade pengar och ett lån. Men nu börjar jag förstå att jag ändå skulle ha anmält mig som arbetslös till a-kassan och kanske Arbetsförmedlingen också. Vad förlorar jag på att inte ha anmält arbetslösheten tidigare?
Efterklok
Svar:

Oj, tyvärr förlorar du en hel del på detta.
Den som blir arbetslös ska den allra första dagen anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (AF). Där får du frågan om du är med i en a-kassa, och om det är Transports så får vi direkt en signal från AF.
När vi sedan beräknar din a-kasseersättning tittar vi ett år bakåt i tiden från den dag du anmälde dig på AF, det kallas ramtid. Om du jobbade heltid, men har varit utan inkomst under ett halvår, kommer du att få ersättning för 20 timmar i veckan i stället för 40.
Ännu värre är situationen för den som har jobbat och haft inkomst i mindre än sex månader (eller 80 timmar) under ramtiden. Då är man inte berättigad till någon a-kasseersättning alls.

Carin Florell, föreståndare på Transports a-kassa

Gäller TGL om jag fortsätter jobba?

2017-04-27 Jag fyller 65 till sommaren men har tänkt mig att jobba kvar ett par år till. Gäller tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) som jag har genom kollektivavtalet även när jag är 65 och äldre?
Inte pensionär
Svar:

Ja, grupplivförsäkringen gäller – under förutsättning att den försäkrade fortsätter att jobba och är anställd utan uppehåll efter 65-årsdagen. För dig som är äldre än 64 år ligger beloppet som din efterlevande får på 44 300 kronor om du jobbade ungefär halvtid eller mer. Till detta kommer begravningshjälp och ett extra barnbelopp om den som avlider har barn under 21 år.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Hur funkar inkomstförsäkringen?

2017-01-30 Det börjar se svajigt ut i hamnen där jag jobbar och jag funderar på att sluta innan det blir uppsägningar. Kan jag få pengar från inkomstförsäkringen även om jag säger upp mig själv? Hur mycket pengar ger den? Är det något mer jag ska tänka på när det gäller försäkringen?
Fundersam
Svar:

Inkomstförsäkringen gäller oavsett hur du blir arbetslös. Men om du säger upp dig själv är du avstängd från a-kassa de första 45 dagarna som arbetslös, och under den tiden får du heller ingen ersättning från inkomstförsäkringen. Den börjar utbetalas samtidigt som du är berättigad till a-kassa.

Med inkomstförsäkringen får du under 100 dagar behålla 80 procent av din inkomst (den som ligger som grund för a-kassa). Det betyder att även den som tjänade över 25 025 kronor ska få ut 80 procent av sin inkomst när a-kasseersättningen och försäkringspengarna räknas samman.

För att få inkomstförsäkring ska du ha varit med i Transport det senaste året eller längre. Du ska också ha varit med i Transports eller någon annan a-kassa under samma period.

Du hittar mer information om försäkringen på transport.se.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Får jag behålla livräntan utomlands?

2017-05-26 Efter en ganska allvarlig olycka på jobbet kommer jag aldrig att kunna arbeta mer. Försäkringskassan har godkänt mina problem som en arbetsskada och jag får livränta. Kan jag flytta utomlands och fortsätta att få livräntan?
Lotta
Svar:

Ja, livräntan kan du ta med dig utomlands. Detsamma gäller pension. Mitt råd är att kolla med Försäkringskassan för mer utförlig information. Det kan också vara bra att veta vad som gäller med sjukvård, tandvård och skatter i det land du tänker dig att flytta till.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig i Transport

Hur funkar a-kassan för behovsanställda?

2017-10-02 Hej, det är Alice igen. Jag är ny som behovsanställd på ett bevakningsföretag. Hur fungerar a-kassan när jag är behovsanställd?
Alice
Svar:

Du kan gå med i Transports a-kassa så fort du börjar på ett bevakningsföretag.

Om du då har arbetat (i vilken bransch som helst) minst sex kalendermånader av de senaste tolv uppfyller du arbetsvillkoret. Det betyder att du redan från start får a-kasseersättning under arbetslösa dagar. Om du inte har varit med i någon a-kassa tidigare kan du få ersättning från grundförsäkringen med högst 365 kronor per dag. Efter ett år som medlem i en a-kassa kan man få ersättning baserad på inkomsten om man uppfyller ett arbetsvillkor och då är högsta ersättningen per dag 910 kronor.

När du är behovsanställd, och brukar ringas in när företaget behöver dig, är du berättigad till a-kasseersättning för de dagar du inte får jobb. Du får stämpla upp till 40 timmar i veckan, ersättningen minskas med de timmar du har jobbat.

Ibland går behovsanställda inom bevakningsbranschen på schema. Om det gäller dig kan du kontakta oss på a-kassan så tittar vi på just din situation.

Detsamma gäller för den som har ytterligare frågor.

Berit Andersson, biträdande föreståndare på Transports a-kassa

Hur anmäler jag arbetsskadan?

2017-11-08 Jag undrar hur jag ska anmäla min arbetsskada. Brände hål på trumhinnan 2005 och har nu fått bekräftat att jag har svår tinnitus som en följd av detta. Företaget jag jobbade på när olyckan skedde finns inte kvar längre. Men jag minns att jag pratade med Transport efter olyckan och allt finns registrerat i min sjukjournal. Vad ska jag göra och vad händer nu?
GE
Svar:

Det första du ska göra är att anmäla skadan till Försäkringskassan. Om din arbetsgivare hade kollektivavtal ska du också göra en anmälan till Afa Försäkring som sköter TFA, en trygghetsförsäkring för den som skadar sig på jobbet eller drabbas av en arbetssjukdom.

Om inte du eller arbetsgivaren gjorde någon anmälan 2005 när olyckan inträffade kommer du att drabbas av preskriptionstider:

Om Försäkringskassan godkänner arbetsskadan ersätter den inkomstförlust som beror på skadan. Det vill säga om du tvingats sluta jobba, byta jobb till ett med lägre lön eller fått gå ner på deltid. Men bakåt i tiden ersätter Försäkringskassan bara sex år, räknat från anmälan. Samma gäller ersättning för inkomstförlust via TFA.

Det kan dessutom vara för sent för att TFA ska ersätta dig för sveda och värk eller stadigvarande men. Sådan ersättning betalas inte om du anmäler skadan mer än tio år efteråt.

De här svaren är allmänna. Men eftersom du nyligen har haft kontakt med din Transportavdelning så kommer du att få tips och den hjälp du behöver i just din situation.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Jobbar du efter 65 åker du ur a-kassan

2017-11-08 Varför får jag inte stanna kvar i a-kassan? Jag har inte råd att gå i pension vid 65 utan tänker fortsätta jobba i minst två år till, det har jag laglig rätt till. Men vad händer om jag blir uppsagd när jag har fyllt 65 och inte längre är med i a-kassan?
Orolig
Svar:

Det är lagen som ser ut så: Du får helt enkelt inte vara kvar i a-kassan från den månad du fyller 65 år. Om du blir arbetslös innan du har fyllt 67 blir alternativet därför att börja ta ut pension redan då.

Tyvärr, jag har själv svårt att förstå varför det inte är tillåtet att stanna i a-kassan nu när alla har laglig rätt att jobba kvar till 67-årsdagen.

Berit Andersson, biträdande föreståndare på Transports a-kassa

Arbetsrätt

Chefen har inte satt in tjänstepension

2019-09-02 Jag har en fråga om tjänstepension. Jag arbetade som taxiförare på ett privat företag som är bundet av kollektivavtal. När jag slutade upptäckte jag att min förra chef inte har betalat in någon tjänstepension till mig. Hur gör jag nu?
Taxichaffis
Svar:

Alla företag med kollektivavtal ska betala in pengar till sina anställdas tjänstepension, och det fina med kollektivavtalet är att du omfattas även om arbetsgivaren slarvar. Den som upptäcker det ska gå till chefen och fråga vad som har hänt.

Du som i efterhand har märkt att inbetalningarna saknas bör göra så här:

Vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att förhandla med arbetsgivaren. Om det inte får effekt ska du vända dig till försäkringsbolaget Fora som hanterar pensionspengarna.

På Foras hemsida finns blanketten ”Kompletterande inkomstuppgifter” där du kan fylla i rätt inkomst och komplettera med din kontrolluppgift från Skatteverket. Fora svarar också på frågor på telefon. Och även om Fora inte lyckas kräva in pengarna från din förra arbetsgivare så omfattas du av en garanti som gör att dina pensionspengar inte försvinner.

Alla företag med kollektivavtal ska betala in pengar till sina anställdas tjänstepension, och det fina med kollektivavtalet är att du omfattas även om arbetsgivaren slarvar. Den som upptäcker det ska gå till chefen och fråga vad som har hänt. Du som i efterhand har märkt att inbetalningarna saknas bör göra så här: Vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att förhandla med arbetsgivaren. Om det inte får effekt ska du vända dig till försäkringsbolaget Fora som hanterar pensionspengarna. På Foras hemsida finns blanketten ”Kompletterande inkomstuppgifter” där du kan fylla i rätt inkomst och komplettera med din kontrolluppgift från Skatteverket. Fora svarar också på frågor på telefon. Och även om Fora inte lyckas kräva in pengarna från din förra arbetsgivare så omfattas du av en garanti som gör att dina pensionspengar inte försvinner.

Funderingar kring pensionen

2019-06-03 Hallå, Transportarbetaren! Jag har fyllt 63 och börjar fundera på pension. Jag jobbar heltid på en bensinmack och nu undrar jag om det är ok att börja ta ut pensionen, ha kvar tjänsten men jobba 50 procent från och med i höst?
Agneta
Svar:

Hallå! Mitt råd är att du först undersöker de ekonomiska konsekvenserna av att börja ta ut pensionen. Pensionsmyndigheten bör kunna hjälpa dig.

Sen till din fråga: Du har ingen automatisk rätt att gå ner i arbetstid för att ta ut pension. Du får lyfta frågan med din arbetsgivare. Det är ju möjligt att hen ser fördelar med att du går ner till halvtid, och eventuellt är beredd att hoppa in och jobba extra om det behövs.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Ingen mödravård på betald arbetstid

2019-06-03 Hej! Jag är gravid, och undrar om jag kan få någon ersättning för alla besök hos mödravården? Eller måste jag plocka ut ledighet? Jag jobbar i Strängnäs men bor i Eskilstuna, och jag går på alla mina kontroller i Eskilstuna. Det blir ett jäkla farande fram och tillbaka och dessutom jobbar jag oregelbundna tider som ordningsvakt.
Jasmine
Svar:

Du har ingen rätt att få betalt av arbetsgivaren när du går på kontroller och annat nu när du är gravid.

Däremot har du, enligt föräldraledighetslagen, rätt att ta ledigt från jobbet med start sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen. I samband med detta informerar Försäkringskassan på sin webb att den som är gravid också kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar före den beräknade förlossningen. Och att detta även gäller för båda föräldrarna vid föräldrautbildningar och besök på mödravården under samma period.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Ingen a-kassa om körkortet ryker

2019-05-09 Hej, jag undrar om man blir tvungen att ta tjänstledigt på grund av att man har förlorat körkortet eller har fått det spärrat i några månader? Har man rätt till a-kassa då? För man är ju utan inkomst i flera månader och utan jobb?
RF
Svar:

Hej, arbetsgivaren är inte skyldig att ge dig tjänstledigt.
I värsta fall kan hen säga att det inte finns något jobb till dig eftersom du saknar körkort, och då riskerar du uppsägning av personliga skäl. Innan uppsägning kan bli aktuell ska dock alla eventuella möjligheter till omplacering uttömmas.

Och om arbetsgivaren ger dig tjänstledigt kan du dessvärre inte räkna med a-kassa. Du får ingen ersättning eftersom du fortfarande är anställd. (Det finns undantag, som dock inte gäller i din situation. Den som är tjänstledig av hälsoskäl kan i vissa fall få a-kassa.) Däremot kan du söka och jobba med något annat under din tjänstledighet.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Kan jag bli nekad semester?

2019-05-09 Om jag gick på föräldraledighet den 1 april 2018 och har varit ledig ett helt år, har jag då inte rätt till semester på sommaren 2019? En vän har blivit nekad semester. Hon är inte med i Transport och går på ett annat kollektivavtal, men jag vill veta vad som gäller för min del.
Väktare
Svar:

Enligt lagen är de första 120 dagarnas föräldraledighet semestergrundande, 180 dagar gäller om du är ensamstående förälder. Det betyder att du har rätt till betald semester i ungefär två, två och en halv vecka eftersom du har varit ledig under hela semesteråret.

Du dock rätt att ta ut hela den semester som ingår i ditt avtal, cirka fem veckor, även om du inte får betalt för mer än halva tiden. Enligt lagen ska du kunna ta ut minst fyra veckor sammanhängande ledighet under de tre sommarmånaderna.

Däremot behöver du inte ta ut den semester som du inte får betalt för, om du inte vill.

 

Fotnot: I bevaknings- och säkerhetsavtalet, som gäller för bland andra väktare, räknas arbetstiden i timmar. I svaret har jag räknat om dem till dagar, och därför är det lite ungefärligt.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Tjänar provanställd in semesterdagar?

2019-05-09 Jag är provanställd på en terminal i sex månader och hoppas få bli kvar. Min fråga handlar om semester: Tjänar jag in semesterdagar under provanställningen? Är det någon skillnad om jag får tillsvidareanställning eller om jag slutar?
Sebastian
Svar:

Visst tjänar du in semesterdagar. En provanställning är i det avseendet precis som en vanlig anställning. Även om provanställningen skulle ta slut har du rätt till semester. Om du då inte har haft några lediga semesterdagar ska arbetsgivaren i stället betala semesterersättning på slutlönen. Den är 13 procent av lönen före skatt (bruttolönen).

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Har deltidare förtur på heltidstjänst?

2019-04-04 Hej! Om jag har en deltidsanställning sedan två år och har efterfrågat heltidsanställning. Kan företaget då välja att ta in någon annan på heltid innan de gett mig en heltidsanställning? Jag har jobbat inom samma företag i fyra år.
Olivia
Svar:

Hej! Enligt lagen om anställnings skydd (25:e paragrafen) ska arbetsgivaren låta dig gå upp i tid om du har anmält att du vill göra det. Ett hinder kan vara om någon annan med längre anställningstid också har anmält intresse för högre arbetstidsmått.

Ett par saker måste uppfyllas för att du ska få gå upp till heltid: Du ska ha tillräckliga kvalifikationer för jobbet och arbetsgivarens ”behov av arbetskraft” ska tillgodoses genom din högre sysselsättningsgrad.

Ett tips till dig och andra deltidare som vill jobba mer är att anmäla detta skriftligt. Då kan arbetsgivaren inte tappa bort din begäran.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Får jag tjänstledigt för att starta eget?

2019-04-04 Jag är anställd på ett åkeri men vill pröva att vara min egen. Har jag rätt att vara tjänstledig för att starta ett åkeri utan anställda? Om inte, kan jag starta företag i någon annan bransch.
Blivande åkare?
Svar:

Du har i grunden rätt att vara ledig i upp till ett halvt år för att driva företag. Men du får inte konkurrera med din arbetsgivare. Du kan alltså inte starta ett åkeri (möjligen om arbetsgivaren skulle anse att du inte blir en konkurrent).

I lagen om ledighet för näringsverksamhet står det att du måste anmäla din planerade ledighet till arbetsgivaren senast tre månader i förväg. Då har han eller hon en månad på sig att ge dig besked.
Det går att säga nej om, som det står i lagen, ”ledigheten innebär väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet”.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Har jag förtur om det dyker upp jobb?

2019-02-28 Hej! Är tidningsbud och sjukskriven sedan mer än tre år. Jag har Parkinsons och kan inte cykla. Företaget uppgav för tre år sedan att det inte finns annat passande arbete för mig. Om det skulle dyka upp ett jobb jag kunde göra, har jag förtur till det? Måste företaget alltså fråga mig om ett lämpligt arbete skulle bli verklighet? Just nu arbetstränar jag på annat ställe.
Ann-Mari
Svar:

Hej, jag svarar lite mer allmänt på frågan eftersom jag vet att du har fått hjälp av din lokalavdelning:

För att du och andra långtidssjukskrivna ska kunna komma i arbete igen finns det tre steg:

 1. Rehabilitering. Och då är min erfarenhet att det huvudsakligen sker inom sjukvården.
 2. Anpassning av jobbet. Arbetsgivaren ska försöka skruva på arbetsuppgifterna så att du kan ha kvar din vanliga tjänst.
 3. Omplacering. Det vill säga att arbetsgivaren ska undersöka om det finns andra uppgifter/en annan tjänst för dig, som du kan klara med din sjukdom.

Om arbetsgivaren inte ser några möjligheter till detta kan det bli frågan om uppsägning av personliga skäl. Men det är upp till arbetsgivaren att styrka att hen har uttömt alla möjligheter att uppfylla sina skyldigheter om anpassning och omplacering.

Det är viktigt att den som börjar förstå att en sjukskrivning kan bli långvarig inte väntar för länge med att vända sig till sin fackklubb eller Transportavdelning. Vi kan ge råd eller hjälpa till också i ett tidigt skede.

 

Fotnot: Frågeställaren Ann-Marie har hört av sig igen och berättat att hon eventuellt kan få omplacering till brevsortering utan tidskrav.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Hur går det till vid uppsägningar?

2019-02-28 Det går inget vidare för företaget där jag jobbar och jag har förstått att fackklubben är kallad till förhandling om uppsägningar. Två frågor: Får klubbens förhandlare informera oss medlemmar direkt efter den första förhandlingen? Får (eller ska) klubben sedan informera oss andra om vilka som ska sägas upp?
Erik
Svar:

Rent allmänt har vi som förbund inställningen att det är arbetsgivarens ansvar att berätta om tråkiga nyheter. Vi från facket ska finnas där för att svara på frågor och hjälpa medlemmarna.

När det handlar om nerdragningar ska arbetsgivaren kalla till en första förhandling och informera om situationen. Hen ger sin bild av hur många som kan komma att sägas upp, och fackets förhandlare försöker påverka arbetsgivaren om att det är bättre att gasa sig ur svackan och inte säga upp anställda. Företaget bör informera om detta, men det är också fritt fram för fackets förhandlare att berätta.

Om det sedan blir aktuellt med uppsägningar kommer de nästkommande förhandlingarna att handla om las-listan och vilka som ska förlora jobbet. Så länge de pågår kan inte fackets förhandlare berätta något för medlemmarna. Och när det är klart är det enligt vår inställning arbetsgivarens ansvar att informera. De fackliga representanterna bör då vara beredda att svara på frågor och berätta om a-kassan och trygghetsförsäkringarna.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

När säger man till om föräldraledighet?

2019-02-28 Hej! Om jag ska ta föräldraledigt, hur långt i förväg ska jag fråga min arbetsgivare?
Talal K
Svar:

Hej, svaret finns i föräldraledighetslagen: Du ska anmäla planerad föräldraledighet senast två månader i förväg. Berätta samtidigt hur länge du tänker vara ledig och om det är på heltid eller deltid.

Vård av sjukt barn (vab) finns det förstås inga krav på att anmäla i förväg, det tar du ju ut när barnet blir sjukt.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Prata semester så tidigt som möjligt

2019-02-01 Hur långt innan måste man ansöka om semesterledigt för att få ta ut just de dagar man vill ha?
Mujo
Svar:

Enligt semesterlagen har du ingen rätt att få semester just de dagar du vill ha.

Den rättighet du har är att alltid få ledigt i minst fyra sammanhängande veckor någon gång under juni, juli och augusti.

Du bör därför prata med arbetsgivaren och ansöka om semester så långt i förväg som möjligt.

Det blir svårare för arbetsgivaren att säga nej till dina önskemål om han eller hon har fått lång tid på sig att planera för din frånvaro.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får chefen skjuta upp min återkomst till jobbet?

2019-02-01 Hej! Jag är fastanställd på heltid sedan 2011, har varit studieledig och vill nu återuppta min heltidstjänst. Min chef säger att jag måste vänta en månad. Stämmer detta? Tidigare har jag fått tillbaka tjänsten samma månad jag har anmält det.
Mona
Svar:

Ja, om du har varit studieledig längre än ett år kan chefen skjuta upp din återkomst till jobbet i en månad.

Så här säger studieledighetslagens tionde paragraf:

 

Den som är studieledig har rätt att återgå till sitt arbete. Från början är arbetsgivaren skyldig att låta den anställda komma tillbaka senast två veckor efter dennes besked om återgång.

Men om studieledigheten har pågått i ett år eller längre gäller arbetsgivarens skyldighet att låta arbetstagaren komma tillbaka först efter senast en månad.

 

Din chef måste så fort du ber om att få komma tillbaka berätta för dig när det kan ske.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Har jag rätt att gå YKB-kurser?

2019-01-07 Om jag jobbar som timanställd på ett åkeri – kan jag då kräva att min arbetsgivare betalar flera YKB-kurser samma år? Vad händer om jag har gått ett antal kurser och sedan slutar efter två månader? Måste jag betala kurserna själv?
Eva
Svar:

Hej Eva, först av allt tycker jag att du ska kolla om du har rätt anställningsform. Om du går löpande på timme bör du ta kontakt med Transports lokalavdelning för att reda ut om du i stället borde ha en tillsvidareanställning.

När det gäller YKB-kurserna kan du alltid fråga arbetsgivaren om du kan få gå flera under samma år. Enligt avtalet är arbetsgivaren skyldig att stå för som lägst åtta timmar kompetensutbildning per år. Företaget ska se till att varje arbetstagare får ”kompetensutveckling nödvändig för arbetet” och i det ingår fortbildningskurserna i YKB, men du kan alltså inte kräva att få flera under samma år.

Och så din sista fråga: Du behöver inte återbetala kurser som arbetsgivaren har stått för när du slutar din anställning.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får jag behålla skifttillägget en tid?

2019-01-07 Hej, jag har mot min vilja flyttats från skiftgång till att jobba bara vanlig dagtid. Jobbar med distribution. Har jag rätt att behålla skifttilläggen under en tid? Jag förlorar mycket på schemaändringen.
Carina
Svar:

Hej, tråkigt att höra. Men här skulle jag behöva veta varför just du flyttas, till exempel om skiftkörningen kommer att upphöra? Om detta är att anse som en schemaändring, ja då är det arbetsgivaren om leder och fördelar arbetet. I så fall gäller ändringen om du har blivit varslad senast fem dagar i förväg. Du har heller ingen rätt att behålla ditt skifttillägg eftersom det är kopplat till skiftkörningen. Kontakta din lokalavdelning om du känner dig osäker på anledningen till din förflyttning.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Får chefen fråga om sjukanmälan?

2018-11-06 Här kommer en fråga om sjukskrivning. Jag är sopgubbe och när någon av oss sjukanmäler sig ringer vår närmaste chef upp samma dag och frågar vilken sjukdom vi har. Ibland tycker chefen att den som är sjuk ska komma in och jobba med några andra arbetsuppgifter, som kanske inte är lika ansträngande. Har chefen rätt att fråga vad det är för fel på mig när jag gör en sjukanmälan?
Ont i ryggen
Svar:

Javisst, det är helt ok att chefen frågar vad det är för fel på den som sjukanmäler sig. Jag tycker att det är bra, och att det hade varit mer anmärkningsvärt om chefen inte brydde sig.

Chefen har alltså rätt att fråga – men du är däremot inte skyldig att svara på vad du har för sjukdom eller skada. Det behöver heller inte stå vad du lider av i det läkarintyg som krävs efter en vecka. Däremot ska det stå på vilket sätt du är förhindrad att jobba.

Din andra fundering handlar om att du och kollegorna får frågan om att i stället för att vara sjukskrivna jobba med något annat. Där tänker jag att om det finns en annan arbetsuppgift så kanske en sopgubbe med ryggproblem kan sköta den under en period om hälsotillståndet tillåter det.

Min personliga uppfattning är att det är bättre att jobba och få betalt än att få sjukpenning och dessutom drabbas av en karensdag. Men det beror givetvis på vilken sjukdom du eller arbetskamraten har. Chefen har rätt att fråga.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

”Behovare” undrar över anställningsform

2018-10-01 Jag hoppar sedan nästan ett år tillbaka in på ett jobb när det behövs extra personal. Under större delen av tiden har jag inte fått något anställningsbevis. De gånger jag har fått det har jag tjatat på chefen i veckor innan. Min fråga är, hur länge får de ha mig anställd på detta vis innan företaget ska erbjuda en provanställning?
RH
Svar:

Det korta svaret på din fråga är att företaget inte behöver erbjuda dig en provanställning när du går på behovsanställning. Då är det, som anställningsformen säger, vid behov.

Men enligt lagen om anställningsskydd (las) finns det olika typer av tidsbegränsade anställningar. Grunden är att allmän visstidsanställning (som dina inhopp troligen är) ska övergå i tillsvidareanställning när du har jobbat i sammanlagt minst två år under en femårsperiod. Samma sak gäller för vikariat samt när en arbetsgivare staplar allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete på varandra. Du hittar reglerna i las §5 och §5a.

Det finns dock en begränsning i las: Det får inte ha gått mer än sex månader mellan anställningarna. Den begränsningen kan avtalas bort i kollektivavtal, och det har Transport gjort i till exempel transportavtalet. Då gäller två år inom en femårsperiod, oavsett hur långt det går mellan inhoppen, för att ha rätt till en tillsvidareanställning. Det som brukar kallas fast jobb.

För övrigt ska du få anställningsbevis från din arbetsgivare. Det är en värdehandling som bekräftar vad ni har kommit överens om. Ta kontakt med din lokalavdelning i Transport så kan du få hjälp.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

När är det stopp för mer övertid?

2018-09-04 Hej! Jag undrar vad som händer när man har passerat 200 timmars övertid på jobbet under samma år? Får man fortsätta jobba som vanligt, men inte jobba en minuts övertid mer tills året är slut? Eller gäller något annat?
Magnus
Svar:

Normalt sett gäller det som du beskriver: Stopp för mer övertid efter 200 timmar. Men det finns också något som heter nödfallsövertid.

Så här står det i arbetstidslagen: ”Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver.”

Min kvalificerade gissning är att sommarens skogsbränder kan ha genererat nödfallsövertid i en del branscher. Annars är det mycket ovanligt att kraven för att använda nödfallsövertid uppfylls.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Övergår visstid till fast jobb för uthyrd?

2018-04-27 Hur är det med företag som håller på med personaluthyrning? Jag har jobbat på ett bemanningsföretag i snart två år, heltid. Har jag rätt att kräva fast anställning eller funkar det inte så inom bemanning?
Uthyrd
Svar:

Du borde redan ha en tillsvidareanställning på heltid. Det finns visserligen en möjlighet att gå på visstidsavtal i bemanningsavtalet, om du och din arbetsgivare är överens om detta. Men det får inte vara längre än sex månader.

Undantagna är de som är studerande eller har avtals- eller ålderspension. Då är det ok med visstidsjobb.

Om din arbetsgivare under kortare eller längre perioder inte lyckas hyra ut dig ska du ha garantilön från företaget.

Jag tycker att du ska vända dig till din lokalavdelning för att få Transports hjälp om du fortfarande inte har tillsvidareanställning.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Kan chefen neka mig att vabba?

2018-04-27 Om jag ringer min chef kvällen innan och säger att jag måste vabba med mitt barn dagen efter – får chefen då neka mig att stanna hemma?
Carina
Svar:

Nej, lagen ger dig rätt att stanna hemma. Chefen kan inte neka dig att vårda ditt barn om det är sjukt. Du kan inte heller tvingas att meddela det i förväg, eftersom du ju inte vet när barnet ska bli sjukt.

Ersättningen heter tillfällig föräldrapenning och betalas av försäkringskassan. Du kan vabba fram till dess att barnet fyller tolv år, och i vissa fall upp till det har fyllt 16 år.

Lite mer info om tillfällig föräldrapenning: Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdare är sjuk.

Det är också tillåtet att någon annan vuxen tar hand om ditt sjuka barn om du jobbar, till exempel en släkting, granne eller vän. Den personen måste registreras hos försäkringskassan för att få ersättning.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Ska jag betala för bärgningen?

2018-04-05 Jag gled av vägen med lastbilen och fick ringa efter bärgning. Nu har min arbetsgivare dragit pengar från min lön för bärgningen. Får han göra så?
Rattvrängaren
Svar:

Nej, är det enkla svaret. Om det finns kollektivavtal på ditt jobb så ska du inte behöva betala för bärgning eller skador på bilen. Enda undantaget är om arbetsgivaren kan hävda att du har varit grovt vårdslös.

Det ser också ut som ett brott mot kvittningslagen när din arbetsgivare drar pengar från lönen. Grunden i lagen är att arbetsgivaren bara får göra en sådan om arbetstagaren går med på det, frivillig kvittning.

Jag tycker att du, som medlem i Transport, ska ta kontakt med din lokalavdelning för att reda ut det här.

oakim Guttman, central ombudsman på Transport

Hur sent kan jag rapportera övertid?

2018-03-02 Jag har en fråga om övertid. Om man glömmer att fylla i sina övertidstimmar under några dagar – kan arbetsgivaren då stryka den tid jag faktiskt har jobbat? När blir det för sent att meddela att jag jobbat över?
Trötter
Svar:

Intressant fråga, och svaret är nej. Arbetsgivare får inte stryka tid hur som helst. Har du jobbat övertid så ska du ha ersättning för den, sedan finns det egentligen inget facit på hur lång tid man har på sig att rapportera eventuell övertid.

Det är mänskligt att glömma, men skulle detta inträffa så ska du eller den som drabbas kontakta sin lokalavdelning snarast.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Hur mycket kan jag gå ner i arbetstid?

2018-03-02 Får jag gå ner i tid när jag har barn – även om jag redan är sjukskriven på halvtid? Enligt lagen får ju en förälder gå ner till 75 procents arbetstid om barnet är under åtta år. Gäller det mig också som i flera år har jobbat 50 procent på grund av sjukdom?
Halvsjuk pappa
Svar:

Föräldraledighetslagen ger, som du skriver, föräldrar rätt att förkorta sin arbetstid med en fjärdedel om barnet inte har fyllt åtta eller inte har gått ut första året i skolan. Rätten gäller att gå ner till 75 procent av ”normal arbetstid” i branschen.

Det innebär att den som har en deltidstjänst (och det normala i branschen är heltid) bara har rätt till ledighet på arbetstid som överstiger 75 procent av en heltidstjänst. Om din tjänst är på halvtid har du alltså inte rätt att gå ner ytterligare i tid.

Om du däremot har en heltidstjänst och är sjukskriven på halvtid har du rätt att som förälder förkorta din arbetstid. Du borde alltså få ta ledigt (utan lön) upp till 25 procent av heltidstjänsten. Detta kan eventuellt få konsekvenser för hur försäkringskassan räknar ut din sjukpenningsgrundande inkomst – och därmed hur mycket ersättning då får under den del du är sjukskriven, påpekar experterna på LO-TCO Rättsskydd.

Mitt tips är att du ska vända dig till försäkringskassan om du vill ha mer detaljerad information. Begär då ett skriftligt svar på dina frågor.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Kan jag få chans att jobba övertid?

2018-02-07 Hallå, jag jobbar heltid på en bensinmack och har en kollega som är anställd på 70 procent. Ibland behöver någon jobba utöver sitt schema, och då säger min chef att hon måste fråga deltidskollegan först. Är det rätt? Jag vill också jobba övertid och tjäna lite extra pengar ibland.
Charlotta
Svar:

Hallå själv, din fråga har flera bottnar.

För det första kan arbetsgivaren, enligt kollektivavtalet, använda sig av övertid då det finns ”särskilda skäl”. Övertidsarbete är inte tänkt att utgöra en del i den ordinarie vardagliga verksamheten. Övertid får inte heller schemaläggas.

Din deltidsanställda arbetskamrat kan ha anmält att hen vill ha företräde till fler timmar. I så fall ska chefen fråga deltidaren i första hand om hen vill jobba mertidstimmar när det har uppstått en lucka. Mertid gäller för timmarna upp till heltid, och det är frivilligt att jobba mertid.

Om det inte går att lösa luckan på annat sätt kan chefen fråga dig – eller i sista hand beordra dig eller någon annan heltidare att jobba över.

Magnus Thelander, central ombudsman på Transport

Har jag rätt till semester under studieledigheten?

2016-01-26 Jag är tjänstledig för studier och arbetar extra på mitt jobb, men bara det jag själv hinner – ungefär som en timvikarie. Har jag rätt till semester i sommar? Jag förstår att jag inte har rätt till fem veckor med semesterlön, men har jag rätt till fyra eller fem veckor utan lön?
Studerande transportare
Svar:

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till minst 25 dagars semester varje semesterår. Om du är tjänstledig termin för termin har du alltså rätt till den semestern även om du går in och jobbar som vanligt på somrarna. Om du är tjänstledig under hela året kan du, precis som under terminstid, göra upp med din arbetsgivare hur mycket du ska hoppa in under sommaren. Då kan du själv säga nej när du vill vara ledig, samtidigt som arbetsgivaren inte är tvungen att erbjuda dig jobb.
Om och i så fall hur mycket betalt du får under semestern beror på hur mycket du har jobbat under året.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Hur tidigt måste jag be om semester?

2016-01-26 Jag ska lämna in semesterönskemål i december – inför sommaren. När jag börjar ringa runt och tjata på kommun och skola för att få läsårstiderna, i år igen, tror de inte att det är sant att vi måste planera vår semestrar nu. Är inte min arbetsgivare lite väl tidigt ute?
Tidningsbud
Svar:

Tyvärr, det finns inte reglerat någonstans hur tidigt en arbetsgivare får begära in semesterönskemål. Det är vanligt att frågan kommer i januari och att de anställda får februari på sig. Då kan arbetsgivaren pussla ihop ett sommarschema och hinna mbl-förhandla det med facket före den sista mars. Det krävs en mbl-förhandling minst två månader före sommarsemestrarna som börjar i juni.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Får chefen bryta vår överenskommelse om arbetstiden?

2016-03-29 Jag har jobbat på en bensinmack i tolv år. Jag har en överenskommelse med min arbetsgivare om att jag får börja 20 minuter senare än den ordinarie inställelsetiden eftersom jag inte har körkort, utan åker buss. Nu har företaget meddelat att alla ska vara inne på ordinarie tid. Får han bryta vår överenskommelse?
Lisa
Svar:

Ja, är mitt grundsvar. Arbetsgivaren har rätten att leda och fördela arbetet, och kan kräva att schemat ska följas.
Men om du har överenskommelsen inskriven i anställningsavtalet eller om den slutits i en lokal förhandling kan läget vara ett annat. Ta i så fall hjälp av en facklig representant på arbetsplatsen eller din avdelning om du behöver driva frågan.
Mitt råd är att börja med att diskutera saken med arbetsgivaren. Schemat kanske kan justeras så att du tar igen arbetstiden i slutet av dagen eller vid något annat tillfälle.

 

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur ser turordningen ut?

2016-03-29 Jag hämtar och lämnar lastbilen på plats X, men i anställningsbeviset är jag stationerad på plats Y. Åkeriet har personal stationerad på båda orterna. Vad gäller för min plats på turordningen om det blir arbetsbrist och arbetsgivaren ska säga upp chaufförer?
Rädd om jobbet
Svar:

Inte en helt lätt fråga. Om orterna ligger nära varandra och i samma kommun kan det vara samma turordningslista. Om de däremot ligger i två olika kommuner kan du nog räkna med att det är två olika turordningskretsar om företaget ska säga upp personal på ena eller andra eller båda ställena. Och om du och din arbetsgivare då inte är överens om din egentliga stationeringsort kan det bli en tvist om detta.
Anställningsbeviset är därför ett viktigt kontrakt mellan dig som anställd och företaget. Det ska vara korrekt, vare sig det handlar om att du har en heltidstjänst eller om det gäller vilken ort du är stationerad på.
Däremot kan du – om du är rädd för framtida nerdragningar på endera orten – vara strategisk och söka dig till/eller stanna kvar på den ort som har bäst framtidsutsikter.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

När måste chefen ge besked om semestern?

2016-05-31 Jag har redan bokat en resa i sommar. När måste min chef ge besked om jag har fått den semester som jag önskat mig – eller inte?
Soldyrkare
Svar:

Arbetsgivaren har rätt att lägga din semester på annan tid än den du önskat, så länge du får minst fyra sammanhängande veckor under perioden juni, juli, augusti. Men chefen måste ge dig besked senast två månader i förväg om han inte beviljar den period som du har ansökt om.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Får chefen skjuta på min sommarsemester till september?

2016-05-31 Sommaren är högsäsong på flygplatsen där jag jobbar. Är det ok att chefen ber mig att skjuta upp mina fyra semesterveckor till september?
Lasse Lastare
Svar:

Det är helt ok att din chef frågar. Men du har lagen på din sida om du säger nej. Den slår fast att du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli, augusti. Arbetsgivaren har sista ordet när det gäller vilka fyra sommarveckor du får ta ledigt. Men om ni båda är överens finns det inget som hindrar att du får/tar din semester i september eller någon annan tid på året.

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Får chefen neka mig ledigt?

2016-05-31 Jag sökte två dagars ledigt över ett halvår i förväg för att kunna förbereda och vara med på min dotters student i början av juni. I mitten av maj svarade arbetsgivaren att jag inte får ledigt! Får han neka det när jag sökt i god tid?
Sopgubben
Svar:

Ja, arbetsgivaren kan alltid säga nej till tjänstledighet och kompledighet. Samtidigt bör ett företag ha en policy som slår fast hur långt i förväg arbetstagaren ska ansöka om ledighet. I den bör det också framgå hur långt före en begärd ledighet som arbetsgivaren måste be besked om den är beviljad eller inte.
Sedan tycker jag att arbetsgivaren i ditt fall, när du har ansökt i så god tid, borde ha kunnat ta in någon annan. Även om hen inte är tvungen enligt lag eller avtal.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Måste jag lämna intyg för första sjukdagen?

2016-04-26 Jag är lastbilschaufför och blev förkyld i tisdags. På torsdagen får jag ett sms från min arbetsgivare som säger att han vill ha förstadagsintyg från en läkare. Annars får jag ingen sjuklön. Får han göra så?
Febrig
Svar:

Nej, inte om det är första gången arbetsgivaren nämner detta. Han kan dock meddela dig att han i fortsättningen kommer att kräva läkarintyg på din första sjukdag. För detta krävs att arbetsgivaren har ”särskilda skäl”. Transports uppfattning är att en sådan begäran får gälla i högst ett år, och att rehabilitering ska påbörjas.
Enligt kollektivavtalet för lastbilschaufförer är arbetsgivaren i det fallet inte skyldig att betala sjuklön för dagar som du inte har läkarintyg. Där står också att arbetsgivaren om ”skäl föreligger” kan kräva att läkarintyget ska skrivas av en läkare som han har valt ut, och i det fallet ska arbetsgivaren betala läkarbesöket och din resa till läkaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Måste jag läsa chefens sms på ledig tid?

2016-08-30 Min arbetsgivare sms:ar när jag är ledig, om oviktiga saker som ”nu har jag tvättat bil 2” eller ”nu har vinterdäcken kommit på bil 4”. Jag vill att han slutar med det, men han menar att det är information. Vad ska jag göra?
Taxichaufför
Svar:

Intressant fråga. Arbetsgivaren ska inte sms:a i tid och otid på din privata telefon. Får du meddelanden på din lediga tid ska du kanske ha betalt, åtminstone om du tydligt har talat om att du inte vill information om jobbet.
Fortsätter sms:andet när du har upplyst arbetsgivaren om detta så vänd dig till din lokala Transportavdelning för att få hjälp att gå vidare.
Om det handlar om din jobbtelefon så förslår jag att du lämnar den på arbetsplatsen när du är ledig.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Jag får sämsta körningarna efter pappaledighet - får arbetsgivaren göra så?

2016-08-30 Jag är tillbaka från en föräldraledighet och min åkare har satt mig på en riktigt usel körning. Får han verkligen göra så?
Undrande pappa
Svar:

Arbetsgivaren får inte missgynna dig för att du har varit föräldraledig. Det står i föräldaledighetslagen. Med andra ord betyder det att du under och efter ledigheten ska behandlas på samma sätt som om du hade varit i tjänst hela tiden. Det kan handla om din lön och andra villkor, men också hur arbetsgivaren fördelar arbetet.

Däremot kan det vara svårt att leda i bevis vad som är en bra och vad som är en dålig körning. Där finns det kanske olika åsikter.

Om du känner dig missgynnad när det gäller körningar eller arbetstider kan du kontakta din lokalavdelning för att resonera om detta.

I sammanhanget kanske det också kan vara bra att veta att det finns ett extra skydd för föräldralediga vid uppsägningar. Det är inte förbjudet att säga upp en föräldraledig vid till exempel arbetsbrist, däremot börjar uppsägningstiden att löpa först när han eller hon skulle ha börjat jobba igen. Detta gör att den föräldralediga inte förlorar sin uppsägningslön.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Hur mycket övertid ska jag jobba?

2016-09-27 Jag började jobba här för sex månader sedan, och har redan fått ihop 236 timmar i ren övertid. Kan jag göra något?
Sopgubbe
Svar:

Visst, det här låter mycket – och vill du inte jobba mer övertid kan du inte bli tvingad.
Den allmänna övertiden är max 200 timmar per år, det blir 50 timmar på en kalendermånad. Om din arbetsgivare vill att du ska jobba mer än så bygger det på att du själv vill göra det. I så fall kan arbetsgivaren (med ditt medgivande) ansöka om dispens hos det lokala facket om ytterligare max 200 övertidstimmar.
Gränsen höjdes från 150 timmar till 200 i vårens avtalsförhandlingar. Den gäller inte bara för renhållningsarbetare utan finns också med i transportavtalet.
Du som är medlem kan ta kontakt med Transports lokalavdelning för att få hjälp om du tycker att det räcker med övertid nu.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Har jag rätt att pröva ett annat jobb?

2016-12-27 Hallå, jag jobbar inom bevakning och kan inte bestämma mig för om jag vill ha ett nytt jobb som jag blivit erbjuden. Kan jag ta ledigt från min nuvarande arbetsgivare för att pröva på ett annat företag i branschen – eller ett helt annat sorts jobb?
Tvekande
Svar:

Du har ingen rätt att få tjänstledigt för att testa ett annat jobb, varken enligt lagen eller kollektivavtalet. Men du kan fråga ändå, det värsta som kan hända är att du får ett nej.
Om du har en bra relation med din arbetsgivare kan företaget tänka att det vill försöka behålla dig som anställd – och att chansen är större om du får prova på ett annat jobb. Men förmodligen har arbetsgivaren en större benägenhet att ge dig tjänstledigt om det andra jobben inte finns på ett konkurrerande företag.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Får jag ledigt för studier på deltid?

2016-10-25 Jag funderar på att börja studera, men inte på heltid. Har jag rätt att vara tjänstledig en dag i veckan för att gå en utbildning som inte har med mitt jobb att göra?
Mackanställd
Svar:

Studieledighetslagen ger dig rätt att ta ledigt för studier, och de behöver inte ha med ditt yrke att göra. Det kan vara på heltid eller deltid. En klok arbetsgivare brukar också uppskatta att en anställd vill utvecklas.
Men arbetsgivaren har rätt att skjuta upp din studieledighet i max sex månader. Så lägg in om tjänstledighet i god tid. Om det blir problem kan du vända dig till din lokala Transporavdelning som kan hjälpa till i kontakten med din arbetsgivare.

Dag Leander, central studieombudsman på Transport

Kan jag slippa undan p-böterna?

2016-10-25 Jag är taxichaufför och fick parkeringsböter utanför en tandläkarklinik. Det var parkeringsförbud, men kunden hade yrsel och ville bli hämtad inne. Jag är anställd. Undrar nu om det är någon idé att överklaga böterna. Eller finns det någon chans att företaget betalar?
Snäll chaufför
Svar:

I grunden är det ett lagbrott att parkera där det är parkeringsförbud, så din arbetsgivare behöver inte betala parkeringsboten.
Om du själv väljer att gå vidare är det bra om du får ett intyg från kundens tandläkare om att hen inte kunde ta sig till bilen själv. Du kan också printa ut och skicka med bokningen där du fick informationen om detta.
Vart du ska vända dig beror på vem som utfärdat boten: På allmän mark gäller kommunens parkeringsregler och i det fallet ska du överklaga/bestrida felparkeringsavgiften hos polisen. På privat mark har markägaren oftast anlitat ett parkeringsbolag, och då börjar du med att bestrida kontrollavgiften hos bolaget.

Lars Mikaelsson, central ombudsman i Transport

Hur får vi ut arbetstidsförkortningen?

2016-10-25 Vi i är tre chaufförer som kör skift på en lastbil. Vi fick reda på att vi varken har fått betalt för övertid eller fått någon arbetstidsförkortning på fem år. Alla jobbar på kvällar och nätter. Hur ska vi gå tillväga för att detta ska rättas till? Chefen bara rycker på axlarna.
De tre musketörerna
Svar:

Om det finns kollektivavtal på er arbetsplats kan ni göra något åt detta.
Enligt transportavtalet ska varje timme som ni jobbar mellan klockan 22 och 06 ge en minut i arbetstidsförkortning. Minuterna samlas till samlas ihop och ni ska kunna ta ut dem i ledighet i samråd med arbetsgivaren. Eventuellt kan ni dessutom vara berättigade till skifttillägg, det beror på hur arbetet och skiftgången är upplagd.
Som medlemmar i Transport kan ni ta kontakt med förbundets lokalavdelning. Där kan en ombudsman reda ut mer exakt vad som gäller i ert fall och sedan hjälpa till i diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Får jag ledigt på födelsedagen?

2016-12-27 Har jag som sopgubbe rätt att vara ledig på min 50-årsdag? Med betalning också?
Partysugen
Svar:

Javisst, i ditt kollektivavtal står det att du har rätt till permission för din egen 50-årsdag. Samma sak gäller för ditt eget bröllop, om en nära anhörig dör och vid vissa andra tillfällen.
Permission betyder att du kan vara ledig med bibehållen lön. Det gäller kortare ledigheter, max en dag enligt avtalet.
För den som går på andra kollektivavtal kan det vara andra regler.

Joakim Guttman. central ombudsman på Transport

Hur länge ska jag prövas?

2017-04-27 Kan man ha provanställning/timanställning hur länge som helst?
Elisabeth
Svar:

Provanställning kan man ha i upp till sex månader, sedan övergår den till en tillsvidareanställning om ingendera parten har sagt upp den.

Så kallad ”timanställning” finns inte som anställningsform enligt lagen. Däremot finns det i många av våra avtal anställningsformen ”behov av extra arbetskraft”. Den anställningsformen övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning enligt tvåårsregeln. (Vilket däremot vikariat och allmän visstidsanställning gör, om de har pågått i mer än två år under en femårsperiod.)

Peter Winsten, central ombudsman i Transport

Hur mycket får jag jobba?

2016-11-29 Finns det lagar eller regler om hur mycket man får arbeta? Jag jobbar heltid på en bensinmack och delar ut tidningar minst fyra nätter i veckan. Kan någon av arbetsgivarna hindra mig att jobba för den andra?
Arbetsmyran
Svar:

Du gör inget olagligt när du jobbar så mycket, och du bryter inte mot kollektivavtalen. De innehåller visserligen begränsningar av arbetstiden. Men du har olika arbetsgivare, och då gäller respektive kollektivavtal för respektive arbetsgivare.

Ditt dubbelarbete kan dock bli ett problem om det går ut över ditt ordinarie jobb. Du kanske inte orkar med dina arbetsuppgifter.

Obs! Detta svar gäller inte om du till exempel jobbar på transportavtalet och är heltidsanställd. Där gäller kör- och vilotidsregler och du måste samråda med din arbetsgivare om du tänker extraknäcka.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Arbetsgivaren säger nej till vintersemestern - är det okej?

2016-11-29 Jag tog inte ut semester i somras utan tänkte ta fyra veckor i vinter i stället. Nu har jag fått beskedet att företaget är underbemannat och att jag får nej på min semesteransökan. Kan arbetsgivaren neka mig att ta ut semester i år?
Väktare som inte gillar snö
Svar:

Det bästa hade varit om du före sommaren gjort upp med din arbetsgivare så att ni då var överens om när du ska ta din ledighet. De flesta chefer brukar bli glada när någon vill jobba under sommaren.

Som det nu är har du rätt att få dina fyra veckors sammanhängande semester under semesteråret, som sträcker sig till och med den sista mars. Men arbetsgivaren kan bestämma vilka veckor du ska få ledig.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Kan jag bli beordrad att gå på fest?

2016-11-29 Jag jobbar heltid måndag–fredag, och nu ska företaget ha informationsmöte och julfest på en lördag. Chefen säger att jag måste komma, men går det att beordra övertid för en julfest?
Sopgubbe
Svar:

Det låter lite udda att beordra personalen att gå på julfest. Men om det handlar om arbetstid och du får betalt så är du skyldig att vara på plats.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Får jag röntgas på arbetstid?

2016-11-29 Jag jobbar heltid på en gummiverkstad och har blivit kallad på magnetröntgen under arbetstid. Måste jag ta ledigt utan betalning?
Sven
Svar:

Om din undersökning inte har något med arbetet eller en eventuell arbetsskada att göra blir du tvungen att ta ut kompledigt, tjänstledigt eller semester.

Vid ett första akutbesök hos en läkare eller tandläkare kan du däremot få permission, det vill säga ledigt med betalning. Du kan också få permission om du har fått remissen från din företagsläkare eller någon annan läkare som arbetsgivaren har godkänt.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Kan jag extraknäcka under studieledigheten?

2017-01-30 Jag pluggar under ett år och är tjänstledig för studier från det bevakningsföretag där jag är anställd. Eftersom studierna är på en annan ort undrar jag om det är ok att vikariera på ett annat företag i samma bransch utan att förlora min fasta tjänst?
Lisa
Svar:

Börja med att fråga.

Du som är anställd på ett bevakningsföretag måste ha arbetsgivarens godkännande om du vill jobba extra hos en konkurrent. Det finns krav på sekretess inom branschen, och det kan uppfattas som illojalt att ta anställning hos ett annat företag.

Om arbetsgivaren säger ja måste du också upplysa det andra företaget om att du har en tjänst hos en konkurrent på annan ort.

Om din huvudarbetsgivare säger nej måste du säga upp din fasta tjänst om du vill jobba extra i branschen.

Ett alternativ för dig kan då vara att söka extrajobb i någon annan bransch. Då säger kollektivavtalet för säkerhetsbranschen att den som har en heltidstjänst måste anmäla extrajobbet hos sin huvudarbetsgivare.

Jerker Nilsson, central ombudsman på Transport

Vad gäller för behovsanställda?

2017-08-31 Jag har nyss börjat som behovsanställd på ett bevakningsföretag. Kan jag gå med i facket direkt? Är det företaget som betalar när jag ska gå fortbildning för väktare?
Alice
Svar:

Du kan förstås gå med i Transport så snart som möjligt. Och när det gäller utbildningen är svaret: Ja, företaget ska betala.
Behovsanställningar är nämligen en speciell konstruktion i bevakningsbranschen. För att få behålla auktorisationen som väktare eller ordningsvakt måste du ha en anställning. Därför ser företagen i branschen till att ha anställda som bara hoppar in och jobbar när företaget behöver dem, och om de själva kan och vill.
Behovsanställda kan alltså ha en tillsvidareanställning eller en provanställning, men ändå bara jobba ibland.
Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren betala all utbildning som krävs för jobbet som väktare eller ordningsvakt. Du ska också ha lön under utbildningen.
Undantaget är om man är nyanställd och börjar sin anställning med att gå grundutbildning för väktare eller ordningsvakt, då får man inte lön.

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Har vi rätt till arbetstidsförkortning?

2017-08-31 Hej, jag undrar lite om arbetstidsförkortning. Har vi rätt till den på ett åkeri med kollektivavtal? Hur fungerar det?
Ronnie
Svar:

Javisst, enligt transportavtalet tjänar den som jobbar mellan klockan 22 och sex på morgonen in en minut per arbetad timme. Minuterna ska samlas i en tidbank som du kan plocka ifrån när du är kompledig.

Det blir ganska mycket ledig tid för den som jobbar heltid på natten. Men det kan på en del arbetsplatser behövas att du kollar med arbetsgivaren att arbetstidsförkortningen verkligen bokförs.

Magnus Larsson, central ombudsman i Transport

Långtidssjukskriven rädd att få sparken

2017-08-31 Jag är sjukskriven sedan nästan fem år från jobbet som lastbilschaufför. Kan jag få sparken under tiden jag är sjukskriven – om Transportstyrelsen drar in mitt körkort på grund av diagnoser som jag har fått?
Orolig
Svar:

Jag delar upp frågan i två delar:

 1. Sjukskrivningen. När du är långtidssjukskriven måste arbetsgivaren dels starta en rehabiliteringsutredning, dels göra allt som är möjligt för att anpassa jobbet utifrån dina problem.

Rehabiliteringen ska göras tillsammans med läkare, och du kan ha med dig ditt skyddsombud eller Transports regionala skyddsombud. Om rehabiliteringsutredningen slutar med att arbetsgivaren har prövat alla möjliga vägar utan att det finns något jobb som du kan göra på din arbetsplats, då kan det finnas skäl för arbetsgivaren att säga upp dig av personliga skäl.

 1. Körkortet. Om en chaufför blir av med körkortet har arbetsgivaren en skyldighet att utreda om det finns andra sätt för personen att stå till förfogande.

I vissa situationer kan det dock vara saklig grund för uppsägning. Att du är sjukskriven ska inte spela in. Men frågan är svår att svara allmänt på.

Mitt råd är att du kontaktar ombudsmannen eller det regionala skyddsombudet på din lokalavdelning. Han eller hon kan sätta sig in i just ditt fall. Din anställning kan bli en fråga för lokala förhandlingar.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Vad gäller när taxileget dras in?

2017-05-26 Jag är taxichaufför och har dömts för medhjälp till koppleri. Jag har betalat böter, men nu drar Transportstyrelsen in mitt taxileg också? Vad är det som gäller egentligen?
Dubbelt straffad
Svar:

Taxiförarlegitimationen kan återkallas på grund av flera olika brott. Det kan handla om våldsbrott, sexualbrott, rattfylleri, drog­rattfylleri, trafikbrott, ekonomisk brottslighet …

Vi på myndigheten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall när vi har fått information om att en taxiförare har dömts för brott som kan innebära hinder för att få fortsätta köra taxi. Vi tar särskild hänsyn till passagerarnas säkerhet och till trafiksäkerheten när vi avgör om hens legitimation ska återkallas.

Vårt beslut fattas nästan alltid efter att domen har vunnit laga kraft. På så vis garanteras taxi­föraren en rättssäker behandling, men det betyder också att beslut om återkallelse kan fattas ganska lång tid efter att själva brottet har begåtts. Föraren kan överklaga till förvaltningsrätten om hen inte tycker att vi fattat rätt beslut.

När vi tar beslut om ­återkallelse av legitimationen på grund av brottslighet sätts alltid en olämplighetstid. Det är en tid mellan tre till fem år då personen inte får köra taxi. Efter denna tid kan personen ansöka om taxiförarlegitimation på nytt.

Emma Norlander, sektionschef på Transportstyrelsen

Ska jag anmäla arbetsgivarens slarv?

2017-10-02 Vart vänder man sig när ett transportföretag bryter mot kör- och vilotiderna? När jag slutade på mitt förra jobb ville jag ha ut uppgifter till a-kassan. Men det visade sig att åkaren aldrig hade sparat några tidrapporter eller utdrag från digitalskrivaren.
Jobbsökaren
Svar:

Det är polisens uppgift att lagföra brott mot lagen. I det här fallet kan du också tipsa Transportstyrelsen som har ansvar för tillsynen. Det går att tipsa anonymt. Tänk också på att du själv är ansvarig om du faktiskt har brutit mot kör- och vilotidsreglerna.

När det gäller uppgifterna som a-kassan behöver borde det räcka med dina egna lönespecifikationer. Ta kontakt med Transports a-kassa om du behöver mer information om detta.

Joakim Guttman, central ombudsman i Transport

Avbryter utbildning – hindras från att jobba

2017-11-08 Jag jobbar som flyglastare och har tagit tjänstledigt för att plugga och byta yrke helt. Men jag har valt fel utbildning och vill avbryta tjänstledigheten så fort det går. Min arbetsgivare säger att jag inte har rätt att börja jobba igen förrän terminen är slut. Stämmer det?
Filip
Svar:

Nej, din arbetsgivare har inte rätt.

Om du varit tjänstledig enligt studieledighetslagen så finns det vissa begränsningar innan du kan återgå i arbete om du avbryter studierna. Arbetsgivaren kan skjuta upp din återgång i en månad om du varit ledig i minst ett år. I övriga fall kan arbetsgivaren skjuta upp den i max 14 dagar.

Riksavtalet för den som jobbar på civilflygsområdet har ingen text som medger undantag från denna regel.

Peter Winsten, avtalssekreterare i Transport

Arbetsmiljö

Risk för liv och hälsa? Stoppa arbetet!

2018-07-03 Jag är skyddsombud och upptäckte ett trasigt nödstopp på terminalen jag jobbar. Borde jag ha lagt ett skyddsstopp direkt?
Rådvill
Svar:

Både ja och nej, blir mitt svar.

I första hand ska den anställda som upptäcker att nödstoppet är trasigt avbryta arbetet och direkt kontakta arbetsgivaren.

Men om jobbet har fortsatt, och du som skyddsombud får veta om det, måste du bedöma vilken risk dina arbetskamrater utsätts för. Om det är en omedelbar och överhängande risk för liv eller hälsa ska du stoppa arbetet. I samma stund måste du meddela arbetsgivaren att du har gjort det och varför. Helst ska detta ske skriftligt. Det finns mallar för hur du kan formulera dig hos det regionala skyddsombudet på din Transportavdelning.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Kollegan mår dåligt - hur ska jag göra som skyddsombud?

2016-04-26 Vi har en arbetskamrat som är jättestressad på jobbet och vi är alla oroliga för att han ska kollapsa totalt, kanske till och med ta sitt liv. Hur bör jag som skyddsombud agera i den här situationen?
Skyddsombud
Svar:

Jag tycker att du ska börja med att vara en vän och prata med din arbetskamrat. Säg att du är orolig för att hen har alldeles för mycket att göra.
Det andra du som skyddsombud ska göra är att påtala för arbetsgivaren vilket ansvar den har för organisatoriska frågor och de anställdas arbetsbelastning. Säg att policy och rutiner måste finnas, och att arbetsgivaren måste agera skyndsamt i fallet med arbetskamraten som du är orolig för.
I och med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket (som Transportarbetaren skrev om i förra numret, reds anm.) kan du och andra skyddsombud dessutom mer allmänt påtala att rutiner och dokument om den psykosociala arbetsmiljön kan behöva uppdateras.

 

Martin Miljeteig, Transports centrala arbetsmiljöombudsman 

Vad gör jag åt jargongen?

2017-03-30 Vad ska jag göra som facklig förtroendeman? Jobbar på ett företag med mest män, men också några yngre kvinnor bland oss anställda. Jargongen är av tradition ganska grabbig, och jag tror att tjejerna tycker att det är jobbigt. Min upplevelse är att de får höra en hel del kommentarer med sexuella undertoner, som nog inte alls är illa menade.
Känslig
Svar:

Börja med att prata ihop dig med skyddsombudet (om det inte är det uppdraget du har). Sedan tycker jag att ni ska kontakta arbetsgivaren. Det behövs en riskbedömning och en enkät på arbetsplatsen för att göra klart om fler upplever det problem som du beskriver.

Se sedan till att ni får vara med när enkäten utvärderas. Utifrån svaren kan arbetsgivaren få lov att sätta i gång ett arbete om hur ni möter varandra på jobbet. Helt enkelt hur arbetskamrater behandlar varandra, med grunden att ingen ska utsätts för kränkningar. Då krävs en handlingsplan.

Arbetsmiljöverkets ett år gamla föreskrift om psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4) slår fast att det är arbetsgivarens som har det juridiska ansvaret för att ingen kränkande särbehandling förekommer på jobbet.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Jag är allergisk mot chefens hund

2017-05-26 Jag är allergisk mot pälsdjur och min chef har med sig hunden till jobbet varje dag. Vi sitter rätt nära varandra i en taxiväxel. Kan jag göra något?
Rödögd telefonist
Svar:

Det här är både ett arbets­miljöproblem och ett organisator­iskt problem.

Jag tycker att du ska börja med att diskutera saken med din chef. Berätta om dina problem. Chefen måste då hitta någon annanstans att ha hunden.

Om samtalet inte går bra kan du kontakta en ombudsman eller det regionala skyddsombudet på din Transportavdelning för att få hjälp. Först med ytterligare ett samtal med chefen eller med en högre chef om det finns, och till slut kan det bli frågan om en förhandling.

Rent generellt bör en arbetsplats ha en policy för djur på jobbet. Om den tillåter djur bör där också framgå vad som gäller när någon är allergisk. Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra ohälsa hos de anställda.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

Studier

Vilken utbildning behöver yrkeslärare?

2019-10-08 Min dotter har gått transportprogrammet och kör lastbil i dag. Min man har åkeri och jag själv är lärare i botten. Vi har diskuterat här hemma vilken typ av lärarutbildning dottern behöver gå för att bli lärare på transportprogrammet. Hon har högskolekompetens.
Susanne
Svar:

Vi bad Petra Brundell, på Universitets- och högskolerådet, att bena ut din fråga. Du hittar henne på www.uhr.se och hon är beredd att svara på fler frågor.

Susanne, det din dotter behöver är att lära sig att bli lärare. Hon ska gå en yrkeslärarutbildning som finns på tio högskolor och universitet. Yrkeslärarutbildningen är cirka 1,5 år på heltid, men vissa högskolor kan erbjuda ett individuellt studieupplägg och då kan studietiden bli längre.

För att komma in på utbildningen krävs grundläggande behörighet, som man får på gymnasiet eller motsvarande. Din dotter ska också ha kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för de yrkesämnen hon ska undervisa i. Dessa ska hon ange i sin ansökan, både beskriva dem detaljerat själv och skicka med intyg från arbetsgivare och tidigare utbildningar.

Petra Brundells råd är att ni tittar på Skolverkets hemsida och där klickar er fram till ämnesplanerna för fordons- och transportprogrammet. Där står vad eleverna ska lära sig, och då måste den blivande läraren ha större kunskaper än så i yrkesämnena. En lista över nödvändiga yrkeskunskaper för den som vill bli lärare på något av yrkesprogrammen finns på www.uhr.se.
Där kan ni söka på ”Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare”.

Lena Blomquist, redaktionschef på Transportarbetaren

Kan jag få helglön under YKB-kurs?

2019-06-28 Hej, kan jag kräva helglön när jag måste gå YKB-kurs på en helg?
Markus
Svar:

Följande gäller om din YKB-kurs var förlagd på till exempel första maj, det vill säga på en röd dag mitt i veckan. Transports syn är att du då ska ha din vecko- eller månadslön precis som vanligt och dessutom få timlön för hela den tid som din utbildning tar på den röda dagen.

Magnus Larsson, central ombudsman på Transport

Hur finansierar jag en omskolning?

2019-04-04 Vad ska jag göra? Jag är 55 år och måste jobba till minst 67. Men kroppen klarar inte lastbilsjobbet längre. Jag måste skola om mig – men är snart för gammal för studielån och studiebidrag. Trots den höjda pensionsåldern får jag bara studiemedel till och med det år jag fyller 56, det vill säga i år. Jag har hittat en utbildning till trafikskolelärare som börjar i höst och pågår i tre terminer. Det betyder ett helt år utan studiemedel. Finns det något annat sätt jag kan finansiera mina studier på – och slippa bli sjukpensionär?
Blivande lärare?
Svar:

Det ser ut som om du fortfarande jobbar för fullt men vill slippa framtida sjukskrivningar. Då har du fortfarande möjligheten att prata med din arbetsgivare ifall det finns någon möjlighet att bli omplacerad till en tjänst som inte sliter på samma sätt. Ta kontakt med Transports regionala skyddsombud om du vill ha stöd i den situationen.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

 

För att få veta vilka möjligheter du kan ha att bli just trafiklärare ringde vi en av de två stora utbildarna. Richard Bengtsson är kommunikationschef på  Yrkesakademin:

 

”Vi anställer yrkesskickliga personer som också kan bli lämpliga för utbildarrollen. Vi är vana att utforma tjänster så att det går att kombinera pedagogisk utbildning parallellt med arbete inom ramen för våra arbetsmarknadsutbildningar. Det är en snabbare väg för dig som är en erfaren lastbilschaufför. Vi har också den längre trafiklärarutbildningen som en yrkeshögskoleutbildning, men då måste du ha en inkomst vid sidan av.”

Richard Bengtsson, Yrkesakademin

Övrigt

Sök medlemskap via webb eller telefon

2019-10-08 Hej, hur blir jag medlem i Transport?
Mikael
Svar:

Hej Mikael, gå in på fackförbundets webb: transport.se. Om du sitter vid en dator så ser du direkt hur du klickar dig vidare till ett formulär som du ska fylla i. Om du går in via mobilen får du börja med att trycka på menyn (den lilla röda ”hamburgaren”) i övre högra hörnet. Du kan få hjälp om du ringer medlemscenter som nås på nummer 010-480 30 60.

Lena Blomquist, redaktionschef på Transportarbetaren

Kan jag bli pensionärsmedlem?

2019-09-02 Hej, jag blev sjukpensionär för ett år sedan. Kan jag bli pensionärsmedlem i Transport? Det är på tok för dyrt för mig att vara med i facket nu och betala fem procent av min månadsinkomst till er.
Lars
Svar:

Hej Lars, visst kan du bli pensionärsmedlem om du har sjukersättning. Vi har 13 olika avgiftsklasser, varav en är för pensionärer.

Ring till oss på förbundets medlemscenter så hjälper vi dig, numret är 010-480 30 00.

Förresten vill jag påminna alla som får förändrad inkomst att höra av sig till Transport. Om du till exempel är föräldraledig, och har lägre inkomst under en period, kan du få sänkt avgift. Och om du höjer din lön kan avgiften bli lite högre, med samtidigt påverkar det vad du eventuellt kan få ut från fackets inkomstförsäkring.

Jim Lassinantti på Transports medlemscenter

Har jag betalat för mycket i avgift?

2018-11-06 Jag har varit sjukskriven sen oktober 2016, och nu undrar jag om jag har betalat för hög fackavgift? Jag blev utförsäkrad nu i september 2018 och är anmäld till a-kassan sedan dess.
Conny
Svar:

Svårt att svara på om du har betalat för hög avgift.

Under den tid någon har sjuklön från sin arbetsgivare och sedan sjukpenning från försäkringskassan påverkas sällan medlemsavgiften till Transport. Inkomsten går oftast inte ner så mycket att avgiften sänks. För att få ett exakt besked föreslår jag att du vänder dig till din lokalavdelning som kan räkna ut detta för just dig.

När du nu börjar få a-kasseersättning i stället ska du anmäla din nya månadsinkomst till fackets lokalavdelning. Utan att veta vilka summor det handlar om i ditt fall gissar jag att din avgift kan komma att sänkas.

Joakim Guttman, central ombudsman på Transport

Kan man vara med i två fack samtidigt?

2017-12-04 Kan jag vara med i två fackförbund? Vill stanna i mitt gamla nu när jag har börjat på ett jobb där Transport har avtalet.
Isabella
Svar:

Du får vara med i hur många fack du vill eftersom vi har föreningsfrihet i Sverige.

Mitt råd är att du i vart fall ska vara med i det förbund vars avtal du går på. Där är möjligheten störst att du får hjälp om du får problem med anställningen eller arbetsgivaren.

Magnus Thelander, central ombudsman i Transport

Bävar för julfest med berusade kollegor

2017-12-04 Min arbetsgivare bjuder på julfest varje år. Det brukar bli mycket öl och många nubbar. Detta trots att både chefen och alla andra vet att några har svårt med alkoholen. Det är alltid samma kollegor som ballar ur, uppträder dumt och ångrar sig dagarna därpå. Kan jag göra något mer än att själv tacka nej till tillställningen för att slippa se det?
Tommy
Svar:

Frågan är svår, men det enkla svaret är att du bör prata med din chef. Säg att du tycker att det är obehagligt när festerna urartar. Problemet är sedan arbetsgivarens.

Om detta känns jobbigt tycker jag att du ska ta kontakt med ditt lokala fack. Om ni inte har någon förtroendeman på arbetsplatsen så kan du vända dig till en ombudsman vid den Transportavdelning du tillhör.

Arbetsgivaren, däremot, har en hel del att göra i den här situationen. Hen har en långtgående skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall bland sina anställda.

Arbetsgivaren bör i ditt fall därför se över företagets alkoholpolicy, och om det inte finns någon skriven policy ska hen ändå avgöra hur alkohol ska hanteras både på företagsfester och vid representation.

En enkel policy, som finns på många företag, begränsar den mängd som de anställda kan bjudas på. Det finns också ett juridiskt ansvar för arbetsgivaren när det gäller anställda med kända alkoholproblem.

Den som återkommande spårar ur vid tillställningar ska erbjudas rehabilitering och en plan för den bör upprättas.

Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman i Transport

Vem betalar för ambulansen?

2017-03-30 En jobbarkompis fick ett epileptiskt anfall på jobbet och vi ringde efter ambulans. I vårt landsting (Sörmlands) kostar det 400 kronor att åka ambulans och jag undrar vem som ska betala. Arbetsgivaren eller min kollega?
Chaufför och arbetskamrat
Svar:

Jag antar att ett epileptiskt anfall inte beror på jobbet, utan är ett vanligt sjukdomsfall. I så fall står den sjuka själv för kostnaderna. Dock ska din kompis få lön även den dag han eller hon tvingades lämna jobbet. Det första läkarbesöket vid akut sjukdom ger nämligen rätt till permission.

För den som drabbas av en arbetsolycka gäller andra regler. I det fallet ersätter trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) alla utlägg för läkarbesök, sjukvård, läkemedel och även ambulansfärden. TFA har du och dina kollegor om ni arbetar på ett företag med kollektivavtal.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Borde jag gå med i facket?

2016-02-23 Jag är medlem i Transports a-kassa och betalar 120 kr i månaden. Har funderat lite på om jag borde vara med i facket också. Vad är fördelarna? Vad kostar det? Jag jobbar på en bensinmack som ska byta ägare, så jag är lite orolig.
Elin
Svar:

Du ska gå med i facket om du inte vill sitta själv och oroa dig. Om du har otur kan du få en dålig arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalet. Men som medlem får du gemenskap och kan bevaka dina rättigheter (och skyldigheter) genom att gå utbildningar och lära dig mer. Du kan fråga oss vad som gäller och har möjligheten att få stöd från en förtroendevald eller ombudsman. Medlemsavgiften varierar utifrån din inkomst och vilken avdelning du är med i – men jag brukar säga att ingen har råd att INTE vara med i facket.
En del brukar locka medlemmar med de fackliga försäkringarna, möjligheten att ta ett banklån och hyra en stuga. Men för mig är gemenskapen viktigast.

Pablo Vergara, organiserare på Transport i Göteborg

Varför ska jag stanna i facket som pensionär?

2016-12-27 Jag går i pension i vår efter ett helt yrkesliv som chaufför och Transportmedlem. Ska jag gå ur facket då? Hur går det med hemförsäkringen? Eller finns det något annat som gör att jag bör stanna kvar?
Framtidsplanerare
Svar:

Hemförsäkringen kan vara ett bra skäl att stanna kvar som medlem även för dig som blir pensionär.

Den ingår i medlemskapet och är förhållandevis förmånlig eftersom det inte finns något högsta ersättningsbelopp. Om ditt hem blir totalförstört ska du få så mycket ersättning som huset/lägenheten och lösöret var värt. (I andra hemförsäkringar ska du själv ofta ha angett maxsumman i förväg.) I hemförsäkringen ingår också rättsskydd, överfallsskydd, ansvarsförsäkring och en del annat.

Om du under tiden som yrkesarbetande har tecknat (och betalat extra) för fackets olycksfallsförsäkring eller sjuk- och efterlevandeförsäkring så förs de över till en särskild 60+-försäkring när du går i pension. Månadskostnaden blir lite lägre än tidigare, men det blir också ersättningen om du råkar illa ut. Du har också chansen att starta en ny 60+-försäkring som ger ersättning vid olycksfall eller sjukdom.

Din fackavgift sänks när du blir pensionär. I dag ligger den på runt 140 kronor i månaden, beroende på vilken avdelning du är ansluten till.

Fotnot från Transportarbetarens redaktion: Du får förstås tidningen hem i brevlådan elva gånger om året även som pensionärsmedlem.

Sture Thorsell, försäkringsansvarig på Transport

Min kollega kan somna vid ratten - vad kan jag göra?

2016-08-30 Ska jag skvallra på min arbetskamrat? Jobbar inom bevakning och åker en del bil tillsammans med en kollega som är helt slut. Både på grund av jobbet och att det är körigt hemma. På sistone har jag tvingats ta över ratten varje arbetspass, det är för farligt när kollegan kör.
Orolig
Svar:

Jag tycker att du ska ta ett allvarligt samtal med din arbetskamrat. Du säger till honom eller henne att du är bekymrad och att hen behöver göra något åt sin situation. Om det inte blir någon förändring efter det samtalet tycker jag att du ska gå tillbaka och säga att ”tyvärr, nu måste jag berätta för chefen hur det ligger till”. Din förklaring är att situationen är farlig inte bara för kollegan själv, utan också för dig och andra.
Om du gör på det sättet skvallrar du inte. Du ger din arbetskamrat en chans att ändra sitt beteende. Samtidigt som högsta chefen är ansvarig för arbetsmiljön och måste få veta hur det står till.

 

Jerker Nilsson, central ombudsman i Transport

Varför hittar jag inte kollektivavtalet på transport.se?

2016-06-28 Varför kan jag inte läsa kollektivavtalet för säkerhetsföretagen på Transports hemsida? Jag är inte med i facket, men jobbar som väktare och omfattas av avtalet. Borde jag inte kunna kolla att arbetsgivaren följer den nya överenskommelsen?
Stina
Svar:

Transport är en organisation som drivs helt med avgifter från medlemmarna. Därför är kollektivavtalen till för fackets medlemmar.
Om en arbetsgivare har kollektivavtal är vår linje att det ska gälla alla på arbetsplatsen. Men du kan som enskild anställd inte kräva detta om du inte är med i facket.
Du är välkommen att bli medlem i Transport så får du ditt kollektivavtal – och slipper åka snålskjuts på dem som betalar till facket. Medlemmar kan logga in på hemsidan och läsa hela avtalen.

Marcel Carlstedt, förbundsjurist på Transport