Fråga om löner och avtal, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäkringar eller något annat. Transports ombudsmän och andra experter svarar. 
För snabbt och personligt svar kan du ringa direkt till förbundet på 010-480 30 00. Observera att ändrade lagar och avtal kan ha gjort gamla frågor och svar inaktuella.

Jag är allergisk mot chefens hund

Fråga 2017-05-29: Jag är allergisk mot pälsdjur och min chef har med sig hunden till jobbet varje dag. Vi sitter rätt nära varandra i en taxiväxel. Kan jag göra något?

/Rödögd telefonist

 

Svar: Det här är både ett arbetsmiljöproblem och ett organisatoriskt problem.

Jag tycker att du ska börja med att diskutera saken med din chef. Berätta om dina problem. Chefen måste då hitta någon annanstans att ha hunden.

Om samtalet inte går bra kan du kontakta en ombudsman eller det regionala skyddsombudet på din Transportavdelning för att få hjälp. Först med ytterligare ett samtal med chefen eller med en högre chef om det finns, och till slut kan det bli frågan om en förhandling.

Rent generellt bör en arbetsplats ha en policy för djur på jobbet. Om den tillåter djur bör där också framgå vad som gäller när någon är allergisk. Enligt arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra ohälsa hos de anställda.

/Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman på Transport

 

Får jag behålla  livräntan utomlands?

Fråga: 2017-05-29: Efter en ganska allvarlig olycka på jobbet kommer jag aldrig att kunna arbeta mer. Försäkringskassan har godkänt mina problem som en arbetsskada och jag får livränta. Kan jag flytta utomlands och fortsätta att få livräntan?

/Lotta

 

Svar: Ja, livräntan kan du ta med dig utomlands. Detsamma gäller pension. Mitt råd är att kolla med Försäkringskassan för mer utförlig information. Det kan också vara bra att veta vad som gäller med sjukvård, tandvård och skatter i det land du tänker dig att flytta till.

/Sture Thorsell, försäkringsansvarig i Transport

 

Vad gäller när taxileget dras in?

Fråga 2017-05-29: Jag är taxichaufför och har dömts för medhjälp till koppleri. Jag har betalat böter, men nu drar Transportstyrelsen in mitt taxileg också? Vad är det som gäller egentligen?

/Dubbelt straffad

 

Svar: Taxiförarlegitimationen kan återkallas på grund av flera olika brott. Det kan handla om våldsbrott, sexualbrott, rattfylleri, drograttfylleri, trafikbrott, ekonomisk brottslighet …

Vi på myndigheten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall när vi har fått information om att en taxiförare har dömts för brott som kan innebära hinder för att få fortsätta köra taxi. Vi tar särskild hänsyn till passagerarnas säkerhet och till trafiksäkerheten när vi avgör om hens legitimation ska återkallas.

Vårt beslut fattas nästan alltid efter att domen har vunnit laga kraft. På så vis garanteras taxiföraren en rättssäker behandling, men det betyder också att beslut om återkallelse kan fattas ganska lång tid efter att själva brottet har begåtts. Föraren kan överklaga till förvaltningsrätten om hen inte tycker att vi fattat rätt beslut.

När vi tar beslut om återkallelse av legitimationen på grund av brottslighet sätts alltid en olämplighetstid. Det är en tid mellan tre till fem år då personen inte får köra taxi. Efter denna tid kan personen ansöka om taxiförarlegitimation på nytt.

/Emma Norlander, sektionschef  på Transportstyrelsen