Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

De här formulären använde Transports fackliga organiserare på arbetsplatserna. Anställda intervjuades och betygsattes utifrån synen på facket.

Transports datalagring
av åsikter stred mot PUL

Transport bröt mot personuppgiftslagen (PUL) när åsikter och känsliga personuppgifter lagrades i en dator på förbundskontoret. Beskedet kommer från Datainspektionen, som ändå väljer att inte driva ärendet vidare.

– Beslutet från Datainspektionen var väntat och det visar också att vi gjorde helt rätt bedömning när vi anmälde oss själva till myndigheten så snart detta kom till vår kännedom. All den insamlade informationen har raderats, säger Transport tillförordnande förbundsordförande Markus Pettersson.

I december avslöjade Transportarbetaren att anställda organiserare i förbundet intervjuat hundratals anställda och sedan fyllt i ett särskilt formulär där intervjupersonerna betygsatts utifrån sin syn på facket.

Förutom betyget har formulären innehållit åsikter om arbetsgivaren och i vissa fall känsliga uppgifter om exempelvis sjukdomar, utbrändhet och partitillhörighet.  

Formulären har används på många arbetsplatser runt om i landet. Men enligt Transport är det bara hos en arbetsgivare som kartläggningen av misstag kom att lagras i en dator.

De handlar om ett bevakningsföretag på Arlanda. I utredningen konstaterar Datainspektionen att åtta organisatörer intervjuade 150-180 anställda under tre intensiva veckor i början av 2013. Bland de intervjuade fanns både medlemmar i Transport och ickemedlemmar.

Alla organiserare använde formulären som är i A4-format. Syftet med dem var att vaska fram personer som är positiva till facket och beredda att ta på sig fackliga uppdrag.

Enligt uppgifter till Transportarbetaren användes formulären i flera års tid, men ansvariga i förbundet hävdar att blanketterna regelmässigt förstördes när arbetet var slutfört – vanligen inom ett år.

På Arlanda blev det inte så. Av oklar anledning fotograferats A4-formulären av med en mobiltelefon och bildfilerna skickades till en person på förbundskontoret. Där hamnade de i en dator.

När lagringen uppdagades i hösten 2016 valde förbundsledningen att anmäla sig själva till Datainspektionen. Transport ville ha svar på om hanteringen stred mot lagen.

Inspektionen gjorde en granskning och den 10 april kom utslaget. I fallet Arlanda har Transport brutit mot PUL. Markus Pettersson, tillförordnad ordförande, säger:

– Det här var en isolerad händelse för fyra år sedan. Den följde inte gängse rutiner och förbundet brast i sitt agerande under den här perioden. All den insamlade informationen har raderats och förfarandet har inte upprepats sedan dess. Förbundet har vidtagit åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen.

I beslutet slår Datainspektionen fast att:

• Den övriga manuella hanteringen av minnesanteckningar från mötena med arbetstagarna omfattas inte av PUL.

• Myndigheten skiljer på "strukturerat" och "ostrukturerat" material när uppgifter lagras i dator. I Transports fall handlar det om ostrukturerat material.

• Behandling av personuppgifter i ostrukturerat material får inte utföras om den innebär en kräkning av den registrerades personliga integritet.

• Många av uppgifterna i de lagrade formulären är harmlösa. Men de finns också annat som bedöms vara känsligt eller integritetskränkande.

• Slutsatsen blir alltså att behandlingen av uppgifterna från Arlandasatsningen stred mot PUL.

• Datainspektionen vidtar inga åtgärder mot Transport och ärendet kommer inte att drivas vidare. Motiveringen är att förbundet raderat filerna och försäkrat att ingen ny lagring kommer att ske.


 • Publicering

  Senast reviderad: 2017-04-11
  av Jan Lindkvist

Kommentera
 • (Antal tecken kvar:500)
 •   policy för artikelkommentarer *

Kommentarer (3)

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • amFtYmk=
  • jambi 2017-04-12

  Hela projektet startades för att dra in pengar till förbundet, för att man ska ha råd med funktionärernas fina löner och medelklassexecesser. Hela verksamheten styrs av personer som inte har en facklig agenda utan en vilja att berika sig och ta sig fram själva på andras bekostnad. Fina positioner och höga löner är det som driver hjulen.Organiserarna ska börja från botten och först och främst lära sig att klättra. Metoderna är därefter.

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • RsO2cnRyb2VuZGV2YWxk
  • Förtroendevald 2017-04-11

  Med oavsett, menar du alltså att klassikt fackligt arbete på arbetsplatsen är svineri? Att försöka att organisera arbetstagarna, leta efter personer som vill och kan ta på sig en förtroenderoll på arbetsplatsen. Driva grundläggande fackliga frågor som arbetstider, arbetsmiljö och löner. Är detta verkligen svineri? Svineri för mig är att mängder av arbetstagare går till arbetet varje dag med en klump i magen, för att arbetsgivaren trakasserar och hotar med att kicka dem på stående fot!

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • amFtYmk=
  • jambi 2017-04-11

  Oavsett, så är det svineri att hålla på och registrera mänskor och leta efter "de informella ledarna" på arbetsplatsen och liknande. Ett hänsynslöst och mänskovidrigt beteende för att skaffa pengar till förbundet. En skamfläck för ett förbund som säger sig stå för arbetarfintressen.

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser