Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Transportbranschen betalar inte sina egna arbetsskador

Landtransportbranschen orsakar nästan 12 procent av samhällets kostnader för arbetsskador bland män. Men står bara för 4 procent av inbetalningarna till socialförsäkringen. Det visar en studie som branschorganisationen Svensk Försäkring låtit göra.

Det är forskaren Gabriella Sjögren Lindqvist, vid institutet för social forskning på Stockholms universitet, som genomfört studien. Hon har undersökt hur stora kostnader olika branscher orsakar för sjuklön, sjukersättning, sjukpenning och livränta.

Därefter har kostnaderna jämförts med hur mycket arbetsgivarna i respektive bransch betalar in i avgifter till socialförsäkringssystemet.

– Det som förvånade mig var att bygg- och transportbranscherna står för de absolut största kostnaderna, jämfört med hur mycket de betalar in, säger Gabriella Sjögren Lindqvist.

Landtransporterna står för 11,6 procent av de totala kostnaderna för arbetsskador bland män, men bidrar bara med 4 procent av inbetalningarna till socialförsäkringen.

Vad gäller kvinnor står landtransportbranschen för 2 procent av de totala kostnaderna för arbetsskador och arbetssjukdomar, och betalar in 0,8 procent av de totala arbetsgivaravgifterna.

I praktiken subventioneras transportbranschen alltså av andra näringar i samhället.

– Generellt kan man säga att transportbranschen har relativt få arbetsskador, men de är ofta väldigt allvarliga och därmed kostsamma, säger Gabriella Sjögren Lindqvist.

Studien har genomförts på uppdrag av försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring. Den har också uppmärksammats av den parlamentariska socialförsäkringskommittén, som undersöker om hårt skadedrabbade branscher och företag borde betala högre premier till arbetsskadeförsäkringen.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2014-01-10
    av Tommy Harnesk

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser