Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Kör du för ren procentlön? Hur många timmar per dag jobbar du? Det är frågor som Transports medarbetare och engagerade nu går ut och ställer till landets taxi-och färdtjänstchaufförer. Foto: Justina Öster

Transport söker upp taxi- och färdtjänstförare

Missförhållandena inom taxi skapar stora rubriker. För att försöka städa upp i näringen och förmå fler förare att engagera sig fackligt har Transport dragit i gång ett projekt. Förbundets olika avdelningar går ut på bred front och söker upp taxi- och färdtjänstförare.

Projektet har namnet Uppdrag: Taxi. Upprinnelsen är missnöjet med det senaste taxiföraravtalet och det låga antalet medlemmar, något som i sin tur försvårar möjligheterna att teckna bättre kollektivavtal. Syftet är att försöka rycka upp löner och arbetsvillkor.

– Vi behöver bättre ordning och reda i branschen och hejda överetableringen som pressar ner lönerna, säger centrala ombudsmannen Lennart Sköld som ansvarar för projektet.

Han fortsätter uppräkningen med likvärdig konkurrens mellan åkerierna och fler arbetsgivare som tecknar kollektivavtal.

Sköld efterlyser dessutom bättre uppföljning från myndigheterna när det gäller trafiktillstånd för företagen och förarbevis för chaufförerna. De ständiga upphandlingarna av samhällsbetalda resor som färdtjänst och sjukresor innebär en konkurrens mellan taxibolagen som smular sönder branschen, anser han.

– I dag tittar upphandlarna bara på priset, inte på kvaliteten och villkoren för de anställda. Sverige har heller inte ratificerat, skrivit på, konvention 94 från FN:s arbetsmarknadsorgan ILO. Den innebär att social hänsyn ska tas vid upphandlingar.

Detta sammantaget innebär att de seriösa taxibolagen, som följer lagar och regler, slås ut av de mindre seriösa som dumpar löner och villkor och vinner upphandlingarna, beskriver Sköld. Hans recept är tätare revisioner, där upphandlarna verkligen följer upp att bolagen lever upp till de krav som uppköparna ställt.

På central nivå kommer förbundet att trycka på politikerna för att få till stånd en särskild statlig utredning som utvärderar förhållandena inom branschen efter avregleringen på 1990-talet.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd har aviserat att även taxibranschen ska tas med i den omfattande statliga utredning som regeringen nyligen tillsatte om åkeribranschen.

Risken är att taxifrågorna hamnar på undantag där, befarar ombudsmannen.

Under 2012, när Transports avdelningar söker upp och träffar transportanställda på arbetsplatser runt om i landet, kommer man att särskilt rikta in sig på taxi- och färdtjänstchaufförer.

Tanken är att via enkäter samla in information om förarnas löner, arbetstider, villkor och arbetsmiljö. Dessa uppgifter ska sedan användas som underlag för debattartiklar och insändare och i kontakter med media på lokal- och riksplanet. 

– Vi vill öppna allmänhetens ögon för hur taxi- och färdtjänstförarnas verklighet ser ut, förklarar Lennart Sköld.

 

Fotnot. Projektet kommer att pågå i minst ett år. Läs mer på Transports hemsida www.transport.se.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2012-04-30
    av Justina Öster

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet