Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Transport på tvärs mot LO

LO kommer inte att ställa ett ­absolut krav på kollektivavtal vid framtida offentliga upphandlingar. Det står klart efter ett beslut i LO:s styrelse. Transports ordförande Lars Lindgren ingår i styrelsen. Han valde att reservera sig.

– Jag är oerhört besviken över LO:s hållning. Och det värsta är motiveringen som anges, säger han.

Inom EU köper stater och kommun­er varor och tjänster för enorma belopp. Bara i Sverige omsätter de offentliga upphandlingarna 600–800 miljarder kronor per år.

I många länder har upphandlingssystemet också lett till hård prispress och lönedumpning. Nyligen antog EU tre nya direktiv som ska göra det lättare att ta social hänsyn vid upphandlingarna.

Direktiven ska nu införas, implementeras, i ländernas nationella regelverk. Införandet kan göras på olika sätt och ger de enskilda staterna ett relativt stort manöverutrymme. I Sverige har den borgerliga regeringen redan tillsatt en utredning som ska se över frågan.

LO kommer att ingå i en referensgrupp till utredningen. Vilken linje ska då LO driva när EU-direktiven görs till svensk lag? Den frågan var nyligen uppe på LO-styrelsens bord. Lars Lindgren säger:

– Hela den svenska modellen bygger på att det finns kollektivavtal på arbetsplatserna. I höstas gick LO och Socialdemokraterna ut med ett tiopunktsprogram. Där står det klart och tydligt att arbetarrörelsen ska driva krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

– Nu backar man! Den linje som LO tänker driva är att det räcker med att anbudsgivare som deltar i offentliga upphandlingar visar att man tillämpar de löner och anställningsvillkor som finns i våra avtal. Företagen behöver alltså inte teckna avtal. Skillnaden är himmelsvid.

Redan i dag är det många svenska offentliga upphandlare som ställer krav på att anbudsgivarna ska tillämpa ”kollektivavtalsenliga” villkor. Nuvarande rättspraxis anses inte medge att staten eller kommunerna ställer krav på regelrätta kollektivavtal.

Det kan låta som hårklyverier, men för fackförbunden innebär ett kollektivavtal att man kan före­träda medlemmarna. Företag som är bundna av avtal måste också hålla sig till de överenskomna spelreglerna, exempelvis förhandlingsordningen.

– Det gör att vi kan hjälpa medlemmarna om det uppstår tvister om bland annat lön. Kommer parterna inte överens kan vi gå till Arbetsdomstolen, påpekar Lars Lindgren.

Offentlig upphandling och kollektivavtal har varit en het potatis i många år. LO:s styrelse har behandlat EU-direktiven och deras implementering på flera sammanträden.

LO har utsett Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, till att ingå i en referensgrupp, som kopplats till den statliga utredningen. Lars Lindgren är kritisk även till det:

– Kollektivavtal eller inte är inte en juridisk fråga för facket, utan en ideologisk. Därför borde styrelsen ha utsett någon annan än en jurist.

Lindgren betonar än en gång att hela den svenska arbetsmarknaden bygger på att fack och arbets­givare tecknar kollektivavtal. Och har makt att förhandla om villkoren.

Han är upprörd över det huvud­argument som LO-styrelsen anför – när man backar från kravet på avtal. Det lyder: ”För att undvika en debatt om protektionism och nationalism…”

– Om höga fackliga ledare inte vågar stå upp för att svenska kollektivavtal ska gälla för allt arbete som utförs i Sverige är vi illa ute, säger Lars Lindgren.

Vid omröstningen i LO-styrelsen var Lindgren den enda ledamot som reserverade sig.


 • Publicering

  Senast reviderad: 2014-03-28
  av Jan Lindkvist

Kommentarer (1)

  Stäng

  Vill du anmäla denna kommentar till en moderator?


  • RGF2aWQgSw==
  • David K 2014-03-31

  Ja fortsätt att kämpa för att få vettiga upphandlningar. Kollektivavtal är viktigt!

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser