Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

”Fler borde få graviditetspenning”

Varje kvinna ska få en individuell bedömning av sin förmåga att arbeta under graviditeten. Men försäkringskassans handläggning får kritik.

– De tillämpar inte lagen på det sätt som de borde. Fler kvinnor borde få graviditetspenning, säger Nina Karnehed på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. 

På uppdrag av regeringen har Nina och hennes kollegor granskat hur graviditetspenningen delas ut till gravida. Slutsatsen blev att myndigheten alltför sällan gör en individuell bedömning. I stället bygger många av besluten på en över 20 år gammal rättslägesanalys. I den är det framför allt tunga lyft som avgör om en kvinna har ett fysiskt ansträngande jobb.

– Men arbetsmarknaden ser inte likadan ut i dag. Kvinnor som söker har andra typer av yrken och det är fler kvinnor som jobbar i dag, säger Nina Karnehed.

Försäkringskassan håller inte med. De tycker att myndigheten redan i dag gör individuella bedömningar.

– Vi tittar på varje enskilt ärende för sig. Det räcker inte att ha en viss typ av yrke för att få graviditetspenning. Det är varje kvinnas förmåga att utföra sitt arbete, och hur fysiskt tungt det är, som ligger till grund för bedömningen, säger Mats Mattsson, verksamhetschef för föräldraförsäkringen på Försäkringskassan.

I mars 2013 kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som påverkar försäkringskassans bedömningar av gravidas arbeten. Domen gav en frisör rätt till graviditetspenning på deltid. Detta trots att arbetet inte innebar några tunga lyft, men däremot mycket stillastående. Det har redan nu fått konsekvenser för myndighetens handläggning.

– Vi är jätteglada över att vi får den här typen av domar som kan vägleda oss. Nu tittar vi även på om den sökande står mycket, eftersom det i sig kan räknas som fysiskt ansträngande, säger Mats Mattsson.

Rätten till graviditetspenning är ofta svår att bedöma för försäkringskassans handläggare. Därför har myndigheten vid flera tillfällen föreslagit att reglerna ska göras om.

Om försäkringskassan själv fick välja skulle den nuvarande graviditetspenningen bytas ut mot en mer generell ersättning som inte krävde någon bedömning från myndigheten.

– Enligt det förslaget skulle alla kvinnor ha rätt till ledighet ett visst antal dagar innan beräknad förlossning. I dag kan alla kvinnor vara lediga 60 dagar innan, men då måste man ta av sin vanliga föräldrapenning, säger Mats Mattsson.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2014-02-28
    av Johanna Kvarnsell

FAKTA

Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, grundades 2009.

Det är en myndighet med en enda uppgift, att granska Sveriges socialförsäkringar.

Till Socialförsäkringar räknas till exempel sjukpenning, föräldraförsäkring och pensioner.

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser