Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

”Man kan kräva högre lön”

Varför måste man byta fack och avtal trots att man har kvar samma arbete? Och får man sämre lön om man går från IF Metalls avtal till Transports? Tommy Wreeth, Transports förbundskassör reder ut begreppen?

– I det här fallet handlar det om att man lägger ut verksamheten på en entreprenör. Och entreprenören, DFDS, omfattas av Transportavtalet eftersom företaget är med i Biltrafikens arbetsgivarförbund, säger han.  

– Det är inte alltid som våra avtal är sämre än industrifackens eller tjänstefackens. Men det är sällan man hör något om de fall där anställda har fått högre lön när de har gått över till Transport.

I fallet med terminalarbetarna på Volvo befarar de anställda kraftigt sänkta löner och försämrade villkor. Men än så länge är inget klart. Under det första året efter arbetsgivarbytet går terminalarna fortfarande på sitt gamla avtal. Nu i höst säger sig DFDS vilja inleda förhandlingar om inrangering, en slags anpassning av det nya avtalet till det gamla.

– Det är ju förstås olyckligt om man får sämre lön när man gör samma jobb på samma arbetsplats. Men att de får sämre förutsätter också att de går på den lägsta nivån i Transportavtalet. Det är inget som säger att man inte kan göra en inrangering och ställa krav på att de som har haft högre löner får fortsätta ha det genom det som kallas premielöner i Transports avtal.

– Sen är det ju en annan fråga vad som händer med nyanställda.

Tror du att företagen som lägger ut verksamhet på entreprenad kalkylerar med att det blir ett avtal med lägre nivåer?

– Jag tror inte att det alltid handlar om att det ska bli billigare. Ofta hör man att företagen vill syssla med sin kärnverksamhet vilket inte är att transportera och lagra varor. Det finns det logistikföretag som är bättre på.

Hur skulle en riktigt bra övergång kunna se ut för de anställda?

– Under de tolv månader som arbetarna får ha kvar det gamla avtalet borde man ha ett system där de båda fackförbunden samarbetar och tittar på var de stora skillnaderna finns. Ofta är det nog inte i ingångslönerna utan lokala påslag som ger högre timlöner och bättre ob-tillägg. Där skulle målsättningen vara att båda förbunden gör allt de kan för att minimera påverkan på de anställdas villkor.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2015-09-09
    av Johanna Kvarnsell

FAKTA: Vilket fack?

Att förstå vem som ska vara med i vilket fack är inte alltid helt lätt. Reglerna för gränsdragningen mellan de olika fackförbunden bestäms av LO:s  organisationsplan.

Även om många transportarbetare, som terminalare och chaufförer, tillhör Transport finns det också många som är och ska vara med i andra fackförbund. Den som är anställd direkt av ett industriföretag som Volvo blir metallare oavsett om hen kör lastbil eller monterar bilar. Och den som är anställd direkt av en butikskedja för att köra varor eller arbeta på lagret tillhör Handels.

Problemen med olika lön för samma arbete uppstår när företaget lägger ut arbetet på entreprenad, eller tvärt om, tar tillbaka en verksamhet i egen regi som tidigare har utförts av ett entreprenadföretag.

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet