Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Kongressen ligger efter schemat
– nu inleds nattmanglingar

På kongressen fjärde dag, tisdagen, stod det klart att man ligger långt efter det ursprungliga tidsschemat. För att hinna med valen och de drygt 300 motionerna väntar nattjobb för ombuden.

Tidigare på dagen behandlades bland annat stadgemotioner. Här är några av besluten i korthet.

• I dag håller Transport kongress vart femte år. Flera avdelningar ville korta intervallet till fyra år. Det blev nobben från kongressen. Nästa kongress blir alltså 2017.

• Många medlemmar i Transport betalar för låg avgift, eftersom man inte rapporterar in rätt inkomst till avdelningen. Det framkommer bland annat när människor blir arbetslösa och ansöker om förbundets inkomstförsäkring.

För Transport innebär det många miljoner kronor i uteblivna intäkter varje år. Helsingborgsavdelningen föreslog att stadgarna skulle ändras så att medlemmar som inte svarar på utskickade brev med inkomstförfrågan automatiskt ska hamna i högsta avgiftsklass. På samma fungerar det med exempelvis dagisavgift i kommunerna.

Det blev avslag på kongressen. Förbundsstyrelsen menar att sådana åtgärder går att införa, även utan stadgeändring. Dessutom tror styrelsen mer på positiv information för att åtgärda avgiftsproblemet.

• Fackavgiften i Transport är reglerad i stadgarna. Två avdelningar vill ha färre avgiftsklasser, med större spann mellan. Det sa kongressen nej till.

• Fackliga förtroendemän som uteblir från möten mer än gång, utan giltigt skäl, ska bli av med sitt uppdrag. Efter det väntar ett års karens innan man kan bli vald igen till samma uppdrag.

Det ville Jönköpingsavdelningen ha inskrivet i stadgarna. Kongressen sa nej.

• Transports avdelningar ska kunna välja att lämna LO på regional och lokal nivå. Motiveringen från Helsingborgsavdelningen är att mindre förbund som Transport gång på gång blir överkörda av Kommunal och andra mammutar.

Förbundsstyrelsen påpekar att frågan om knytningen till LO finns inskriven i LO:s stadgar och yrkade avslag på motionen. Kongressen gick på den linjen.

• Kongressombudet och göteborgaren Bengt Johansson talade sig varm för att Transports lokalombudsmän inte ska kunna sitta i avdelningarnas styrelser. Johansson anser att det bäddar för jävssituationer.

Majoriteten av kongressen röstade med förbundsstyrelsen, som inte ville ha detta ”valbarhetshinder”.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2012-08-28
    av Jan Lindkvist

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser