Transportarbetaren - Tidningen för dig som är medlem i Svenska Transportarbetareförbundet
Tipsa oss!

Kom överens om ersättningen
innan jobbet påbörjas!

På bemanningsföretag som tecknat kollektivavtal med facket ska uthyrda arbetare ha en lön som motsvarar den genomsnittliga förtjänsten hos en jämförbar arbetsgrupp hos kundföretaget. Därför fastställs en genomsnittlig lön eller så kallad GFL, ett genomsnittligt förtjänstläge, för den uthyrde.

När en bemanningsanställd inte är uthyrd på jobb ska uthyrningsföretaget betala så kallad garantilön. (Se faktarutan här intill.)

Orsaken till att lönerna blev fel på Tranpenad berodde delvis på att bemanningsföretaget fått oriktiga uppgifter från kundföretaget. Kunden borde ha uppgett att deras egen personal hade betald rast, därför skulle även den inhyrda personalen ha det.

Uthyrningsbolaget hade dock också felat genom att inte ersätta sina anställda upp till garantinivå, då kundföretagets uppdrag endast varade i sex arbetstimmar per dag. Den saknade tiden skulle ha ersatts med så kallad garantilön, exempelvis för en timme per dag.

Tvister mellan arbetsgivare och fack kring det genomsnittliga förtjänstläget är de i särklass vanligaste, förklarar lokalombudsman Mats Andersson på Transports Göteborgsavdelning. Han har nyligen stoppat vad han uppfattar som ytterligare ett försök att sänka förtjänstläget. Detta genom att samla enbart nyanställda med låg lön hos ett kundföretag och hävda att det är en egen enhet och därför ska ha eget GFL. Förtjänstläget blir därmed mycket lägre.

– Med lägre GFL tjänar de anställda mindre. Lönekostnaderna sjunker och bemanningsföretagen kan lägga lägre bud i konkurrens med andra bolag om uppdragen, säger han. Men betonar:

– Man kan inte utgå från att uthyrningsbolagen gör fel medvetet. De måste ju hämta sina löneuppgifter från kundföretaget, och vissa kunder försöker själva pressa ner priserna. Det kan exempelvis vara genom att inte uppge att kundbolaget har arbetstidsförkortning eller matersättning. Det är tillägg som höjer förtjänstläget och därmed personalkostnaderna.

För att undvika konflikter och felaktigheter råder Transport arbetsgivare att komma överens med facket om GFL, innan arbetet påbörjas. Samma råd ger arbetsgivarparten Almega på sin webbsida.


  • Publicering

    Senast reviderad: 2013-02-01
    av Justina Öster

Bemanningsklubbar i Göteborg

Lokalombudsman Mats Andersson.
Foto: Transports avd 3

 

BEMANNINGSAVTALET

Bemanningsavtalet för arbetare tecknas mellan Almega Bemanningsföretagen och de 14 LO-förbunden, däribland Transport. Det senaste gäller fram till den 30 april 2015.

Garantilön ska betalas när en bemanningsanställd inte är utbokad på ett kundföretag. Den ska uppgå till minst 90 procent av den uthyrdas genomsnittliga inkomst – det genomsnittliga förtjänstläget, GFL – på det eller de kundföretag där personen arbetat under de senaste tre månaderna. Därför varierar ersättningen från person till person, mellan företag och branscher.

GFL ska vara ett snitt av kollektivavtalets tim- eller månadslön plus ackord, bonusar, premielön, och provision hos jämförbara grupper på kundföretaget. Arbetsgivare och fack tvistar inte sällan om vad som ska räknas som jämförbara grupper. Uträkningen är också svår, när kundföretag tar in hela eller nästan hela personalstyrkan till en verksamhet från uthyrningsföretag.

Den stora förändringen i senaste avtalet är att uthyrda ska garanteras timlön, när de inte är uthyrda på arbete, utan väntar ”stand by” på uppdrag. Förut beräknades garantilönen per månad. Facket hoppas att timlönen ska leda till att fler får heltid i stället för deltid. Enligt fackklubben på Logent innebär förändringen att vissa får höjd ersättning, medan andra får sänkt. Höjningen av garantilönerna börjar inte gälla förrän den 1 maj 2013, vilket väckt kritik bland uthyrda.

Till startsidan för Svenska Transportarbetareförbundet

Annonser